Pomostowanie wieńcowe serca - etapy i powikłania operacji

Bypass-przeszczep tętnic wieńcowych serca polega na przywróceniu przepływu krwi w dużych tętnicach serca, zwężonych w wyniku choroby wieńcowej (choroba wieńcowa) w wyniku operacji. Operacja pomostowania tętnic wieńcowych wzięła swoją nazwę od słowa „przetoki” - to znaczy zespolenia, które chirurdzy zakładają, aby stworzyć ścieżkę obejścia na naczyniach w celu zwiększenia przepływu krwi do serca.

Kiedy konieczna jest operacja?

Istnieją tylko trzy stany prognostyczne, w których kardiolog musi zaproponować pacjentowi operację pomostowania tętnic wieńcowych, są to:

 1. Niedrożność 50% lub więcej lewej tętnicy wieńcowej.
 2. Zwężenie wszystkich naczyń serca o 70% lub więcej.
 3. Ciężkie zwężenie proksymalnej przedniej tętnicy międzykomorowej, które jest połączone z dwoma dodatkowymi zwężeniami tętnic serca.

W kardiologii wyróżnia się trzy grupy wskazań do pomostowania tętnic wieńcowych:

Pierwsza grupa wskazań do operacji:

Obejmuje pacjentów z niedokrwieniem mięśnia sercowego o dużej objętości, a także pacjentów z dusznicą bolesną ze wskaźnikami niedokrwienia mięśnia sercowego i brakiem pozytywnej odpowiedzi na terapię lekową..

 • Pacjenci z ostrym niedokrwieniem po zabiegu stentowania lub angioplastyki.
 • Pacjenci z niedokrwiennym obrzękiem płuc (który najczęściej towarzyszy dławicy piersiowej u starszych kobiet).
 • Test wysiłkowy u pacjenta przed planowaną operacją (naczyniową lub brzuszną), który wykazał ostro pozytywny wynik.

Druga grupa wskazań do pomostowania tętnic wieńcowych:

Operacja jest wskazana dla pacjentów z ciężką dławicą piersiową lub opornym niedokrwieniem, u których pomostowanie tętnic wieńcowych może poprawić rokowanie odległe, zachowując funkcję pompującą lewej komory serca i zapobiegając niedokrwieniu mięśnia sercowego.

 • Ze zwężeniem 50% lub więcej lewej tętnicy serca.
 • Zwężenie 50% lub więcej trzech naczyń wieńcowych, w tym tych z ciężkim niedokrwieniem.
 • Uszkodzenie jednego lub dwóch naczyń wieńcowych z ryzykiem niedokrwienia o dużej objętości w przypadkach, gdy wykonanie angioplastyki jest technicznie niemożliwe.

Trzecia grupa wskazań do pomostowania tętnic wieńcowych:

W tej grupie znajdują się przypadki, w których chory na zbliżającą się operację serca będzie potrzebował dodatkowego wsparcia w postaci pomostowania tętnic wieńcowych..

 • Przed operacjami kardiochirurgicznymi zastawek serca, mioseptektomią itp..
 • Podczas operacji z powodu powikłań niedokrwienia mięśnia sercowego: ostra niedomykalność zastawki mitralnej, tętniak lewej komory, pozawałowa wada przegrody międzykomorowej.
 • Z nieprawidłowościami tętnic wieńcowych u pacjenta, gdy istnieje realne ryzyko nagłej śmierci (na przykład, gdy naczynie znajduje się między tętnicą płucną a aortą).

Wskazania do pomostowania tętnic wieńcowych ustala się zawsze na podstawie badania klinicznego pacjenta, a także na podstawie wskaźników anatomii wieńcowej w każdym konkretnym przypadku..

Jak przebiega operacja pomostowania tętnic wieńcowych - etapy na filmie

Jak przed każdą inną interwencją chirurgiczną w kardiologii, przed operacją pomostowania tętnic wieńcowych pacjentowi przepisuje się pełne badanie, w tym koronarografię, elektrokardiografię i USG serca.

Podczas operacji przetokowej od tego pacjenta pobierana jest część żyły z kończyny dolnej, rzadziej część tętnic piersiowych wewnętrznych lub promieniowych. W żaden sposób nie zakłóca to krążenia krwi w tym obszarze i nie jest obarczone powikłaniami..

Pomostowanie tętnic wieńcowych wykonuje się w znieczuleniu ogólnym. Przygotowanie do tej operacji nie różni się od przygotowania do jakiejkolwiek innej operacji kardiochirurgicznej..

Film przedstawiający operację pomostowania tętnic wieńcowych można znaleźć w Internecie.

Główne etapy operacji pomostowania tętnic wieńcowych:

Etap 1: Znieczulenie i przygotowanie do zabiegu

Pacjent umieszcza się na stole operacyjnym. Anestezjolog podaje dożylnie środek znieczulający i pacjent zasypia. Aby kontrolować oddychanie pacjenta podczas operacji, do jego tchawicy wprowadza się rurkę dotchawiczą, która dostarcza gaz oddechowy z respiratora (sztuczna wentylacja płuc).


Do żołądka wprowadza się rurkę, aby monitorować zawartość żołądka i zapobiegać wyrzucaniu jej z powrotem do dróg oddechowych. Pacjentowi umieszcza się cewnik moczowy w celu odprowadzenia moczu podczas operacji.

Etap 2: Nacięcie chirurgiczne, otwarcie jamy klatki piersiowej

Kardiochirurg wykonuje pionowe nacięcie (30-35 cm) wzdłuż linii środkowej klatki piersiowej.

Klatka piersiowa otwiera się na tyle, na ile zapewnia wystarczający dostęp do serca, do obszaru operacyjnego.

Etap 3: Bezpośrednie umieszczenie zastawki w sercu

Następnym krokiem jest zatrzymanie serca pacjenta i podłączenie aparatu płuco-serce. Ale w niektórych przypadkach operację pomostowania wieńcowego można przeprowadzić bez zatrzymania krążenia - to znaczy na bijącym sercu.

Inny chirurg w tym czasie pobiera część żyły w nodze pacjenta.

Jeden koniec przecieku jest przyszyty do aorty, a drugi do tętnicy wieńcowej, powyżej miejsca zwężenia. Natychmiast po zszyciu bocznika praca serca zostaje przywrócona.

Etap 4: Zamknięcie rany chirurgicznej

Gdy tylko chirurg jest przekonany, że serce pacjenta się uruchomiło, a zastawka działa, przeprowadza hemostazę jamy i zakłada dreny. Jama klatki piersiowej jest zamknięta, tkanki są stopniowo zszywane w miejscu nacięcia.


Operacja pomostowania tętnic wieńcowych trwa 3-4 godziny. Po operacji pacjent jest transportowany na oddział intensywnej terapii. Jeśli w ciągu dnia nie wystąpią powikłania stanu pacjenta, a stan ustabilizował się, zostaje przeniesiony na zwykły oddział oddziału kardiochirurgii.

Korzyści i możliwe komplikacje

 • Przywraca się przepływ krwi w okolicy tętnic wieńcowych, gdzie doszło do zwężenia ich światła.
 • Pacjent może mieć nie jeden, ale kilka przecieków w celu normalizacji przepływu krwi.
 • Po operacji pacjent ma możliwość powrotu do normalnego życia, przy bardzo niewielkich ograniczeniach.
 • Zmniejsza ryzyko zawału mięśnia sercowego.
 • Angina pectoris ustępuje, nie obserwuje się więcej ataków.
 • Pomostowanie tętnic wieńcowych zapewnia długotrwały efekt terapeutyczny - wydłuża się czas trwania i jakość życia pacjenta.

Technika pomostowania tętnic wieńcowych od dawna jest naukowo zweryfikowana, udoskonalona przez kardiochirurgów w praktyce i jest bardzo skuteczna.

Ale, jak każda inna interwencja, ta operacja wiąże się z ryzykiem powikłań..

Jakie powikłania mogą wystąpić podczas lub po pomostowaniu tętnic wieńcowych?

 • Krwawienie.
 • Zakrzepica żył głębokich.
 • Migotanie przedsionków.
 • Zawał mięśnia sercowego.
 • Zaburzenia krążenia mózgowego, udary.
 • Infekcja rany chirurgicznej.
 • Zwężenie bocznika.
 • Rozbieżność szwów chirurgicznych.
 • Zapalenie śródpiersia.
 • Przewlekły ból w okolicy operowanej.
 • Blizna pooperacyjna.

Najczęściej powikłania pojawiają się, gdy historia pacjenta:

 1. Niedawno obserwowany ostry zespół wieńcowy.
 2. Niestabilna hemodynamika.
 3. Dysfunkcja lewej komory.
 4. Ciężka, niestabilna dławica piersiowa.
 5. Miażdżyca tętnic obwodowych i szyjnych.

Według statystyk medycznych powikłania często występują w:

 1. Kobiety - mają mniejszą średnicę naczyń wieńcowych, co komplikuje operację.
 2. Starsi pacjenci.
 3. Pacjenci z cukrzycą.
 4. Pacjenci z przewlekłą chorobą płuc.
 5. Pacjenci z niewydolnością nerek.
 6. Osoby z zaburzeniami krzepnięcia.

Aby zmniejszyć ryzyko powikłań, przed i po operacji przeprowadza się szereg działań profilaktycznych - są to lekowa korekta zaburzeń, identyfikacja grupy ryzyka, zastosowanie nowych technologii w pomostowaniu tętnic wieńcowych, pooperacyjne monitorowanie stanu pacjenta.

Jak wygląda proces rekonwalescencji po operacji?

W dniu operacji

Pacjent jest na oddziale intensywnej terapii. Wykonaj fluoroskopię, elektrokardiografię za pomocą nowoczesnego aparatu EKG, pobierz krew do analizy.

Wąż do oddychania jest wyjęty i wznawia się spontaniczne oddychanie.

Usunąć cewnik moczowy i dreny z obszaru operacyjnego.

W razie potrzeby pacjentowi przepisuje się antybiotyki, leki przeciwbólowe i inne leki.

Pacjent może delikatnie przewrócić się w łóżku, jeść, pić wodę.

Pierwszy dzień po operacji

Pacjent pozostaje na oddziale intensywnej terapii lub zostaje przeniesiony na oddział kardiologiczny.

Kontynuowane jest leczenie antybiotykami i lekami przeciwbólowymi.

Pacjentowi zaleca się wykonywanie ćwiczeń oddechowych.

Zalecana jest oszczędna dieta.

Jeśli nie ma żadnych komplikacji, pacjentowi zaleca się rozpoczęcie niewielkiej aktywności fizycznej - usiądź w łóżku, a następnie wstań na nogi, podejmij kroki, chodź po oddziale. Z reguły lekarz zaleca pacjentowi noszenie elastycznych bandaży.

Drugi dzień po zabiegu

Terapia lekowa trwa.

Pacjentowi zaleca się stopniowe zwiększanie aktywności fizycznej - samodzielnie, z podparciem, idź do toalety, na oddziale, na korytarzu, wykonuj proste ćwiczenia fizyczne. Zaleca się dalsze noszenie bandaży elastycznych.

Pacjentowi przypisuje się posiłek dietetyczny, biorąc pod uwagę jego stan.

Trzeci dzień po operacji

Pacjent musi przestrzegać wszystkich zaleceń lekarza.

Nadal wykonuje ćwiczenia fizyczne ze stopniowym wzrostem obciążenia, ćwiczenia oddechowe. Pacjentowi zaleca się noszenie przez cały czas bandaży elastycznych. Potrafi już samodzielnie chodzić po korytarzu kilka razy dziennie..

Czwarty dzień po operacji

Pacjentowi zaleca się wykonywanie ćwiczeń oddechowych jak najczęściej kilka razy dziennie..

Odżywianie pacjenta się rozszerza, porcje rosną, chociaż nadal pozostaje dietetyczne.

Lekarz ocenia stan fizyczny pacjenta i wydaje zalecenia dotyczące dalszej rekonwalescencji, zmiany stylu życia, odżywiania, aktywności fizycznej itp..

Jeśli wszystko jest w porządku, to piątego dnia po operacji pacjent zostaje wypisany do domu.

Dalszy okres pooperacyjny

Operacja pomostowania tętnic wieńcowych radykalnie koryguje problem, który powstał w zdrowiu pacjenta. Ale nie może uratować go przed chorobą, która przyniosła ten problem - przed miażdżycą. Aby choroba nie powróciła, zaleca się pacjentowi wykluczenie z życia czynników ryzyka, które prowadzą do przyspieszenia powstawania blaszek miażdżycowych:

 • Nadciśnienie - pacjent będzie musiał stale korygować ciśnienie krwi.
 • Palenie - całkowicie wyklucz.
 • Nadwaga - należy przestrzegać ścisłej diety, aby pozbyć się zbędnych kilogramów, uzyskać wystarczającą ilość witamin i składników odżywczych, a jednocześnie nie przytyć. Należy osiągnąć normalną masę ciała - ostatnie dwie wartości wzrostu minus 10%.
 • Wysoki poziom cholesterolu - należy bezwzględnie przestrzegać diety zaleconej przez lekarza.
 • Cukrzyca - nie można pozbyć się choroby, ale jest w stanie dostosować poziom cukru we krwi i przestrzegać diety.
 • Niska aktywność ruchowa pacjenta - należy ponownie przemyśleć swój styl życia i wykonywać wykonalne ćwiczenia fizyczne, ćwiczenia oddechowe. Zaleca się pokonywać codziennie 1,5 - 2 km.
 • Stres - pacjent w przyszłości musi uczynić z tego regułę pozbycie się negatywności i silnego niepokoju, umieć się zrelaksować, wyciszyć, uniknąć stresujących sytuacji i spokojniej odnosić się do wszystkiego w życiu.

Pomostowanie tętnic wieńcowych po zawale serca - co to jest i jak jest wykonywane

Co to jest pomostowanie tętnic wieńcowych po zawale serca? Operacja ta nazywana jest również rewaskularyzacją, polega na utworzeniu zespoleń (dodatkowych komunikatów między naczyniami) w celu przywrócenia normalnego dopływu tlenu do serca..

Potrzeba tej metody wynika z choroby niedokrwiennej serca - stanu, który jest spowodowany zmniejszeniem światła naczyń serca.

Główną przyczyną tej choroby jest powstawanie miażdżycy, w której dochodzi do rozwoju blaszek miażdżycowych..

Spotkanie

Zawał serca jest następstwem choroby niedokrwiennej serca. W takich warunkach serce nie otrzymuje pełnej objętości tlenu i składników odżywczych z naczyń. W celu przywrócenia prawidłowego ukrwienia stosuje się różne metody chirurgiczne, w tym pomostowanie tętnic wieńcowych..

Wskazania

Bypass kardiologiczny można stosować zarówno w przypadku podstawowych wskazań, jak iw przypadku niektórych schorzeń, w których ta metoda jest zalecana. Istnieją trzy główne wskazania:

 • Niedrożność lewej tętnicy wieńcowej przekracza 50%;
 • Średnica wszystkich naczyń wieńcowych jest mniejsza niż 30%;
 • Silne zwężenie tętnicy międzykomorowej przedniej w rejonie jej powstania w połączeniu ze zwężeniem pozostałych dwóch tętnic wieńcowych.

Jeśli pacjent cierpi na dusznicę bolesną, pomostowanie tętnic wieńcowych może zmniejszyć ryzyko nawrotu, w przeciwieństwie do leków objawowych lub alternatywnych metod leczenia. W przypadku zawału, metoda ta eliminuje niedokrwienie serca, w wyniku czego przywraca się ukrwienie i zmniejsza ryzyko nawrotów..

Istota metody

W przypadku pomostowania tętnic wieńcowych powstaje przeciek (połączenie) między dotkniętym obszarem a zdrową tętnicą. Najczęściej części tętnicy piersiowej wewnętrznej, żyły odpiszczelowej uda działają jak przeszczep. Naczynia te nie są niezbędne, dlatego można je wykorzystać w tej operacji..

Operację bajpasu można wykonać za pomocą bijącego serca lub aparatu płuco-serce, chociaż ten drugi jest częściej stosowany. Decyzja o wyborze zależy od obecności różnych powikłań u pacjenta, a także konieczności wykonywania operacji towarzyszących.

Przygotowanie do prowadzenia

Przygotowanie do operacji bajpasu obejmuje następujące aspekty:

 • Ostatni raz pacjent powinien przyjmować pokarm nie później niż dzień przed operacją, po której zabrania się również spożywania wody..
 • W miejscu operacji (pierś, a także miejsce usunięcia przeszczepów) skórę należy pozbawić włosów.
 • Wieczorem poprzedniego dnia i rano należy opróżnić jelita. Rano po operacji weź prysznic.
 • Ostatnia czynność zażywania leku jest dozwolona nie później niż dzień przed posiłkiem.
 • Dzień przed operacją bypassu przeprowadzane jest badanie z udziałem lekarza operującego i personelu towarzyszącego w celu sporządzenia planu działania.
 • Podpisanie wszystkich wymaganych dokumentów.

Jaki powinien być puls człowieka: w naszych materiałach uwzględniono normę według wieku, tętna i rytmu.

Czy pulsometr jest przydatny do biegania z pasem na klatkę piersiową i jak wybrać właściwy? Dowiedz się o tym tutaj.

Czy warto kupić nadgarstkowy czujnik tętna, jak dokładny i wydajny jest on i czy nadaje się do biegania? Przeczytaj wszystkie szczegóły w następnym artykule..

Technika wykonania na statkach

Jak przebiega operacja pomostowania serca? Na godzinę przed rozpoczęciem operacji pacjentowi podaje się leki uspokajające. Pacjent jest dostarczany na blok operacyjny i umieszczany na stole operacyjnym. Tutaj instalowane są urządzenia do monitorowania parametrów funkcji życiowych (elektrokardiogram, oznaczanie ciśnienia krwi, częstości oddechów i saturacji krwi), umieszczany jest cewnik moczowy.

Następnie wstrzykuje się leki zapewniające znieczulenie ogólne, wykonuje się tracheostomię i rozpoczyna się operacja.

Etapy pomostowania tętnic wieńcowych:

 1. Dostęp do jamy klatki piersiowej zapewnia wycięcie środkowej części mostka;
 2. Izolacja tętnicy piersiowej wewnętrznej (w przypadku zastosowania pomostowania tętnicy piersiowo-wieńcowej);
 3. Kolekcja przeszczepów;
 4. Jest on połączony (IR) z hipotermicznym zatrzymaniem krążenia, a jeśli operacja jest wykonywana na pracującym sercu, wówczas stosowane są urządzenia stabilizujące określony obszar mięśnia sercowego w miejscu, w którym następuje obejście;
 5. Stosowane są boczniki;
 6. Wznowienie pracy serca i wyłączenie aparatu „sztuczne serce - płuca”;
 7. Szew nacięcia i założenie drenu.

Nie dla osób o słabym sercu i nieletnich! Ten film pokazuje, jak przeprowadza się operację pomostowania tętnic wieńcowych..

Rehabilitacja pooperacyjna

Bezpośrednio po operacji pacjent jest przewożony na oddział intensywnej terapii, gdzie przebywa przez kilka dni, w zależności od ciężkości operacji i charakterystyki ciała. Pierwszego dnia potrzebuje respiratora.

Kiedy pacjent będzie mógł znowu samodzielnie oddychać, proponuje mu gumową zabawkę, którą od czasu do czasu nadmuchuje. Jest to konieczne, aby zapewnić normalną wentylację płuc i zapobiec zatorom. Zapewnia trwałe bandażowanie i leczenie ran pacjenta.

Dzięki tej metodzie interwencji chirurgicznej mostek jest wycinany, a następnie mocowany metodą osteosyntezy. Ta kość jest dość masywna, a jeśli skóra w tym obszarze goi się stosunkowo szybko, przywrócenie mostka zajmuje od kilku do sześciu miesięcy. Dlatego zaleca się pacjentom stosowanie aparatów ortodontycznych w celu wzmocnienia i stabilizacji miejsca nacięcia..

Również ze względu na utratę krwi podczas operacji pacjent ma niedokrwistość, która nie wymaga specjalnego leczenia, ale w celu jej wyeliminowania zaleca się dietę bardziej nasyconą, w tym wysokokaloryczne produkty pochodzenia zwierzęcego..

Normalny poziom hemoglobiny powraca po około 30 dniach.

Kolejnym etapem rehabilitacji po pomostowaniu tętnic wieńcowych jest stopniowe zwiększanie aktywności fizycznej. Wszystko zaczyna się od spaceru korytarzem do tysiąca metrów dziennie, ze stopniowym zwiększaniem obciążenia.

Po wypisaniu z placówki medycznej pacjentowi zaleca się pozostanie w sanatorium w celu pełnego wyzdrowienia.

Zalety tej metody

Główną kwestią dotyczącą korzyści płynących z pomostowania tętnic wieńcowych jest porównanie ich ze stentowaniem serca. Nie ma zgody co do tego, kiedy wybrać jedną metodę zamiast drugiej, ale istnieje szereg warunków, w których pomostowanie tętnic wieńcowych jest bardziej skuteczne:

 • Jeśli istnieją przeciwwskazania do stentowania, a pacjent cierpi na ciężką dławicę piersiową, która przeszkadza w realizacji codziennych potrzeb.
 • Kilka tętnic wieńcowych zostało dotkniętych (trzy lub więcej).
 • Jeśli z powodu obecności blaszek miażdżycowych obserwuje się tętniak serca.

Wysoki poziom cholesterolu we krwi - co to znaczy i kiedy potrzebna jest pomoc lekarska? Powiemy Ci wszystkie niuanse!

Czy martwienie się o obniżenie poziomu cholesterolu we krwi jest dobre czy złe? Przeczytaj wszystko na ten temat na naszej stronie internetowej.

Przeczytaj tutaj, jaki powinien być normalny poziom cholesterolu we krwi u dorosłych..

Przeciwwskazania

Należą do nich: wieloaspektowe uszkodzenie większości tętnic wieńcowych, gwałtowny spadek funkcji wyrzutowej lewej komory do poziomu poniżej 30% z powodu ogniskowych zmian bliznowacich, niezdolność serca do pompowania ilości krwi potrzebnej do odżywienia tkanek.

Oprócz prywatnych wyróżnia się przeciwwskazania ogólne, do których należą choroby współistniejące, na przykład przewlekłe nieswoiste choroby płuc (POChP), onkologia. Ale te przeciwwskazania mają charakter względny..

Możliwe konsekwencje i powikłania po operacji

Po rewaskularyzacji mięśnia sercowego występują specyficzne i niespecyficzne powikłania. Specyficzne powikłania są związane z sercem przy tętnicach wieńcowych. Wśród nich są:

 • Występowanie u niektórych pacjentów zawałów serca i, w konsekwencji, zwiększenie ryzyka zgonu.
 • Uszkodzenie zewnętrznej warstwy osierdzia w wyniku zapalenia.
 • Dysfunkcja serca, aw rezultacie niedostateczne odżywianie narządów i tkanek.
 • Różne rodzaje arytmii.
 • Zapalenie opłucnej w wyniku infekcji lub urazu.
 • Ryzyko udaru.

Niespecyficzne komplikacje obejmują problemy towarzyszące każdej operacji..

Pomostowanie tętnic wieńcowych (CABG)

Strona poświęcona chirurgicznemu leczeniu choroby wieńcowej. Operacja nosi nazwę „pomostowania tętnic wieńcowych”.

Operacja ta jest najskuteczniejszą metodą leczenia choroby wieńcowej i pozwala pacjentom wrócić do normalnego, aktywnego życia..

Pacjenci często czują się znacznie lepiej po operacji na tętnicach wieńcowych, ponieważ nie przejmują się już objawami choroby wieńcowej. Pacjenci odczuwają stopniową poprawę samopoczucia po zabiegu, więc najbardziej znaczące zmiany w ich stanie pojawiają się po kilku tygodniach lub miesiącach.

Co każdy pacjent powinien wiedzieć o operacji CABG

 • Tętnice wieńcowe serca.
 • Choroba wieńcowa (CHD).
 • Objawy sygnałowe.
 • Diagnoza choroby wieńcowej.
 • Jak się leczy chorobę wieńcową.
 • Pomostowanie tętnic wieńcowych (CABG).
 • Tętnice i żyły używane do operacji bajpasu.
 • Odmiany pomostowania tętnic wieńcowych.
 • CABG ze sztucznym krążeniem.
 • CABG bez krążenia pozaustrojowego.
 • Etapy kardiochirurgii.
 • Przed operacją.
 • Operacja.
 • Okres pooperacyjny.
 • Rehabilitacja.

Choroba wieńcowa (jeden z przejawów kliniki ogólnej miażdżycy) prowadzi do niedostatecznego ukrwienia mięśnia sercowego, aw rezultacie do jego uszkodzenia. Obecnie liczba pacjentów cierpiących na chorobę niedokrwienną serca stale rośnie - cierpią na nią miliony ludzi na świecie.

Od dziesięcioleci lekarze i kardiolodzy próbują poprawić dopływ krwi do serca za pomocą leków rozszerzających tętnice wieńcowe..

Pomostowanie tętnic wieńcowych (CABG) jest ogólnie przyjętym sposobem leczenia tej choroby. Ta metoda od dawna okazała się bezpieczna i skuteczna. Przez dziesięciolecia zgromadzono ogromne doświadczenie i osiągnięto znaczący sukces w wykonywaniu tych operacji. CABG jest obecnie szeroko rozpowszechnioną i dość prostą operacją..

Ciągłe doskonalenie technik operacyjnych i wykorzystanie najnowszych osiągnięć medycyny pozwala chirurgom na wykonywanie operacji z mniejszym urazem pacjenta. Wszystko to przyczynia się do skrócenia czasu pobytu pacjenta w szpitalnym łóżku i przyspiesza jego powrót do zdrowia..

Jak się leczy chorobę wieńcową

Z każdym rokiem rośnie liczba pacjentów z chorobą wieńcową wymagających leczenia mającego na celu zwiększenie dopływu krwi do mięśnia sercowego. To leczenie może obejmować farmakoterapię, angioplastykę lub zabieg chirurgiczny.

Leki rozszerzają (poszerzają) tętnice wieńcowe, zwiększając w ten sposób dostarczanie tlenu (przez krew) do otaczającej tkanki serca. Angioplastyka to procedura, w której cewnik służy do kruszenia płytki nazębnej w tętnicy. Możesz również umieścić małe urządzenie zwane stentem w tętnicy po angioplastyce. Ten stent wieńcowy daje pewność, że tętnica pozostanie otwarta.

Pomostowanie tętnic wieńcowych (CABG) to zabieg chirurgiczny mający na celu przywrócenie dopływu krwi do mięśnia sercowego. Jego istota zostanie opisana poniżej..

Pomostowanie tętnic wieńcowych (CABG)

CABG to zabieg chirurgiczny przywracający dopływ krwi do serca poniżej miejsca zwężenia naczyń. Ta operacja chirurgiczna tworzy inną ścieżkę przepływu krwi do części serca, która nie była ukrwiona wokół zwężenia..

Nacięcie umożliwiające dostęp do serca zostanie wykonane w środku klatki piersiowej, wzdłuż linii środkowej mostka. Drugie nacięcie lub nacięcia wykonuje się zwykle na nogach. To tam chirurdzy pobiorą odcinek żyły, który zostanie wykorzystany do operacji bajpasu..

Żyły z nóg nie są pobierane we wszystkich przypadkach, ale bardzo często. Faktem jest, że żyły nóg są zwykle stosunkowo „czyste”, nie mają na nie wpływu miażdżyca.

Ponadto żyły te są dłuższe i większe niż inne żyły w ciele dostępne do pobrania. Wreszcie po pobraniu odcinka żyły z nogi zwykle nie ma dalszych problemów. Krążenie krwi nie jest zaburzone.

W pierwszych tygodniach po operacji noga pacjenta może trochę boleć, szczególnie podczas długiego chodzenia lub stania. Z biegiem czasu ta niedogodność znika, a pacjent czuje się całkowicie normalnie..

Najczęstszą i preferowaną operacją bajpasów są tętnice piersiowe wewnętrzne i tętnice promieniowe. Zapewnia to pełniejsze funkcjonowanie bocznika (jego funkcjonalność i trwałość).

Jedna z tych tętnic jest tętnicą promieniową ręki, znajduje się na wewnętrznej powierzchni przedramienia bliżej kciuka.

Jeśli zaproponowano Ci użycie tej tętnicy, Twój lekarz przeprowadzi dodatkowe badania, aby wykluczyć wystąpienie jakichkolwiek powikłań związanych z pobraniem tej tętnicy. Dlatego jedno z nacięć może znajdować się na ramieniu, zwykle po lewej stronie.

Tętnicę piersiową wewnętrzną pobiera się spod mostka, zwykle lewą, ale w niektórych przypadkach stosuje się prawy i lewy IAV. Jej dostateczną średnicę i brak zmian miażdżycowych określa się za pomocą koronarografii.

Odmiany pomostowania tętnic wieńcowych

 • Z wykorzystaniem sztucznego krążenia krwi.
 • Bez sztucznego krążenia, z zastosowaniem „stabilizatora” do bypassu.
 • Stosowanie minimalnych nacięć chirurgicznych, w tym operacji endoskopowych.

O wyborze zabiegu chirurgicznego decyduje koronarografia i ekspertyza stopnia uszkodzenia tętnic wieńcowych serca.

W przypadku wieloogniskowych zmian w tętnicach wieńcowych serca, w tym w przypadku złożonej patologii serca (obecność tętniaka pozawałowego lewej komory, wrodzona lub nabyta choroba serca wymagająca chirurgicznej korekcji), operacje wykonywane są wyłącznie z zastosowaniem sztucznego krążenia.

Korzyści z wykonania CABG przez mniejsze nacięcie

 • Lepsza okazja dla pacjenta do kaszlu i głębszego oddychania po operacji.
 • Mniejsza utrata krwi.
 • Po zabiegu pacjent odczuwa mniejszy ból i dyskomfort.
 • Zmniejsza prawdopodobieństwo infekcji.
 • Szybszy powrót do normalnej aktywności.

CABG ze sztucznym krążeniem

Tradycyjne CABG wykonuje się przez sternotomię w linii środkowej (nacięcie w środku klatki piersiowej). Podczas operacji serce może zostać zatrzymane.

W celu wykonania sztucznego krążenia (zatrzymanie akcji serca) do serca mocuje się kaniule, które są połączone z obwodem aparatu płuco-serce.

W okresie głównego etapu operacji zamiast serca będzie działał aparat płuco-serce (maszyna płuco-serce), który zapewnia krążenie krwi w całym organizmie. Krew pacjenta dostaje się do aparatu płuco-serce, gdzie zachodzi wymiana gazowa, krew nasycana jest tlenem, a następnie jest dostarczana do pacjenta rurkami.

Ponadto krew jest filtrowana, chłodzona lub podgrzewana w celu utrzymania wymaganej temperatury pacjenta. W okresie krążenia pozaustrojowego chirurg tworzy zespolenie pomiędzy żyłą a tętnicą wieńcową poniżej jej zwężenia. Następnie przywraca się czynność serca i przyszywa się przeciwległy koniec żyły do ​​aorty.

Po ominięciu wszystkich tętnic wieńcowych sztuczne krążenie jest stopniowo zatrzymywane. Operacja pomostowania tętnic wieńcowych trwa zwykle od 3 do 6 godzin.

Czas trwania operacji zależy od jej złożoności i indywidualnych cech pacjenta. Dlatego nie można z góry dokładnie określić, jak długo potrwa ta lub inna operacja. Oczywiście im więcej tętnic należy przetoczyć, tym dłużej potrwa operacja..

Bez sztucznego krążenia

Dobra technika operacyjna i sprzęt medyczny pozwalają chirurgowi na wykonanie CABG na bijącym sercu. W takim przypadku można obejść się bez użycia sztucznego krążenia krwi w tradycyjnej chirurgii tętnic wieńcowych..

Aby wykonać taką operację, stosuje się specjalny sprzęt w celu zmniejszenia oscylacji serca podczas pomostowania tętnic wieńcowych..

Do zespoleń stosuje się żyłę lub tętnicę piersiową wewnętrzną.

W takim przypadku nie stosuje się sztucznego krążenia. W ostatnich latach najczęściej stosowane są minimalne nacięcia chirurgiczne (o różnej lokalizacji).

Zalety operacji CABG bez krążenia pozaustrojowego

 • Mniej urazów krwi.
 • Zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkodliwych skutków IC.
 • Szybszy powrót do normalnej aktywności.

Etapy kardiochirurgii

Kardiolog stacjonarny pomaga pacjentowi zrozumieć istotę operacji i wyjaśnia pacjentowi, jakie etapy leczenia będą musiały przejść.

Jednak różne szpitale mają różne protokoły indywidualnej pracy z pacjentem. Dlatego też sam pacjent, bez wahania się, prosi pielęgniarkę lub lekarza o pomoc w zrozumieniu skomplikowanych zagadnień operacji i omówienie z nimi problemów, które go najbardziej niepokoją..

Koszt operacji bajpasu serca

Pomostowanie tętnic wieńcowych jest kosztowną, nowoczesną opieką medyczną, w związku z czym koszt operacji bajpasu w kardioklinice może się różnić w zależności od złożoności samej operacji dla konkretnego pacjenta i komfortu zapewnianego pacjentowi po CABG. Operację bajpasów serca, których koszt waha się od 130 do 400 tysięcy rubli, można wykonać zarówno w specjalistycznych klinikach komercyjnych, jak i na oddziałach szpitali kardiologicznych.

Wielu pacjentów mieszkających w Sankt Petersburgu wymaga planowego lub pilnego przeszczepu pomostowania tętnic wieńcowych. Z reguły jednym z pytań, jakie zadają lekarzom, jest: „Ile kosztuje wszczepienie bajpasu serca?”..

W szpitalu miejskim nr 40 w dzielnicy Kurortny w St. Petersburgu operację CABG można przeprowadzić u pacjentów w trybie pilnym lub planowanym kosztem budżetów regionalnych lub federalnych. Jedynym ograniczeniem dla pacjentów jest kosztowna (zaawansowana technologicznie) opieka medyczna, obejmująca pomostowanie tętnic wieńcowych, prowadzona przy ścisłych wskazaniach lekarskich i na podstawie limitu czasowego pacjenta..

Koszt konsultacji specjalistycznych możesz sprawdzić telefonicznie w dziale usług płatnych:

 • dla osób fizycznych: (812) 437-11-00 i +7 911 766-97-70;
 • dla osób prawnych: (812) 437-35-22 i + 7 921 413-58-87

Pomostowanie tętnic wieńcowych (CABG) lub „operacja prezydenta”

Jak więc odpowiednio się do tego przygotować? Jak wykonuje się operację na otwartym sercu i jakie są konsekwencje? I w końcu ile może kosztować cały kompleks leczenia??

Bypass serca: historia, pierwsza operacja

Co to jest operacja bajpasów serca? Jak długo żyjesz po operacji? A co najważniejsze, co mówią o niej osoby, które mają szczęście dostać drugą szansę na zupełnie nowe życie??

Bypass to operacja wykonywana na naczyniach krwionośnych. To ona pozwala normalizować i przywracać krążenie krwi w całym ciele oraz w poszczególnych narządach. Po raz pierwszy taką operację przeprowadzono w maju 1960 roku. Udana operacja przeprowadzona przez amerykańskiego lekarza Roberta Hansa Getza miała miejsce w Einstein College of Medicine.

Przygotowanie do zabiegu

Jeśli wybór kardiologa zatrzymał się na operacji bajpasu, pacjent przeszedł niezbędne badania odzwierciedlające stan tętnic serca, a inne metody leczenia nie są już dla niego odpowiednie. Chodzi przede wszystkim o koronarografię: to ona odgrywa decydującą rolę w dalszej taktyce postępowania z chorym. Angiografię wykonuje się z wprowadzeniem środka kontrastowego do łożyska naczyniowego, a następnie prześwietleniem lub wykorzystując unikalne możliwości rezonansu magnetycznego do badania linii krwi bez kontrastu.

Jaka jest istota interwencji chirurgicznej

Chirurgia bajpasowa to sztuczne stworzenie nowej ścieżki przepływu krwi. W tym przypadku operacja serca jest wykonywana przy użyciu zastawek naczyniowych, które specjaliści znajdują w wewnętrznej tętnicy piersiowej samych pacjentów wymagających operacji. W szczególności lekarze używają w tym celu tętnicy promieniowej w ramieniu lub dużej żyły w nodze..

W ten sposób odbywa się obejście serca. Co to jest? Ile osób żyje po nim, to główne pytania, które interesują cierpiących, którzy borykają się z problemami układu sercowo-naczyniowego. Postaramy się na nie odpowiedzieć.

Cechy systemów bocznikowych do wodogłowia

System obejściowy składa się z kilku elementów. Elementy wewnętrzne są reprezentowane przez silikonowy cewnik. To on jest wprowadzany do komory w rdzeniu, gdzie gromadzi się w nadmiarze płyn mózgowo-rdzeniowy. Drugi koniec cewnika wprowadza się do zbiornika magazynowego.

Układ posiada również zawór do regulacji wypływającej cieczy. Trunek jest kierowany zewnętrzną częścią do klatki piersiowej lub jamy brzusznej. Część zewnętrzna to część systemu zastawek, która łączy wewnętrzny cewnik z klatką piersiową lub jamą brzuszną. Ta część przecieku jest wykonywana podskórnie przez neurochirurgów i nie jest widoczna z zewnątrz..

W przypadku dropsy możesz użyć następujących boczników:

 • ventriculoatrial - płyn mózgowo-rdzeniowy dostaje się do przedsionka;
 • ventriculoperitoneal - drenaż następuje do jamy brzusznej.

Jeśli te techniki drenażu nie są możliwe z jakiegokolwiek powodu, płyn mózgowo-rdzeniowy jest wycofywany do woreczka żółciowego lub pęcherza..

Niezwykle ważnym elementem konstrukcyjnym jest zawór. Umożliwia płynny przepływ płynu we właściwym kierunku. Zawór może regulować objętość cieczy wpływającej do zbiornika.

Kiedy należy wykonać operację bajpasów serca??

Według wielu ekspertów interwencja chirurgiczna to ostateczność, z której należy się uciekać tylko w wyjątkowych przypadkach. Jednym z tych problemów jest choroba niedokrwienna lub niedokrwienna serca, a także miażdżyca o podobnych objawach..

Przypomnijmy, że ta choroba jest również związana z nadmiarem cholesterolu. Jednak w przeciwieństwie do niedokrwienia, dolegliwość ta przyczynia się do tworzenia swoistych zatyczek lub blaszek, które całkowicie blokują naczynia..

Chcesz wiedzieć, jak długo żyją po pomostowaniu naczyń serca i czy warto taką operację wykonać osobom w podeszłym wieku? W tym celu zebraliśmy odpowiedzi i porady ekspertów, którzy, mamy nadzieję, pomogą Ci to rozgryźć..

Niebezpieczeństwo choroby wieńcowej i miażdżycy polega więc na nadmiernym gromadzeniu się cholesterolu w organizmie, którego nadmiar nieuchronnie wpływa na naczynia krwionośne serca i je blokuje. W rezultacie zwężają się i przestają dostarczać tlen do organizmu..

Aby przywrócić osobę do normalnego życia, lekarze z reguły zalecają operację bajpasu serca. Jak długo żyją pacjenci po operacji, jak przebiega, jak długo trwa proces rehabilitacji, jak zmienia się codzienna rutyna osoby, która przeszła operację bajpasu - to wszystko powinno być znane tym, którzy dopiero myślą o ewentualnej interwencji chirurgicznej. A co najważniejsze, musisz mieć pozytywne nastawienie psychologiczne. W tym celu przyszli pacjenci na krótko przed operacją powinni pozyskać moralne wsparcie bliskich krewnych i porozmawiać z lekarzem prowadzącym..

Statystyka

Operacja wymaga umiejętności i doświadczenia kardiochirurga i wiąże się z pewnym ryzykiem dla pacjenta. Jednak statystyki medyczne potwierdzają, że wskaźnik przeżywalności po operacji bajpasu rośnie z każdym rokiem. Zastosowanie własnego biomateriału pozwoliło na osiągnięcie przez 10-15 lat komfortowego życia bez objawów dławicy piersiowej.

Często wynika to ze starości, ponieważ większość wchodzących na stół operacyjny to osoby powyżej 50. roku życia. W tym okresie osoba ma wiele chorób współistniejących, które przeszkadzają w rehabilitacji i rekonwalescencji: cukrzyca, nadciśnienie, onkologia lub dysfunkcja nerek.

Wśród pozytywnych aspektów jest niski odsetek nagłych zgonów po operacji bajpasu. Jeśli obserwuje się terapię podtrzymującą, proces niedokrwienia przestaje rozprzestrzeniać się na inne części komór serca. Dlatego ostra niewydolność serca występuje tylko u 5–8% wszystkich operowanych chorych..

Co to jest operacja bajpasów serca??

Pomostowanie serca, w skrócie CABG, dzieli się tradycyjnie na 3 typy:

W szczególności taki podział na typy wiąże się ze stopniem uszkodzenia układu naczyniowego człowieka. Oznacza to, że jeśli pacjent ma problem z tylko jedną tętnicą wymagającą pojedynczego przecieku, to jest to pojedyncza, z dwoma - podwójnymi iz trzema - potrójnymi bajpasami. Co to jest, jak długo ludzie żyją po operacji, można ocenić na podstawie niektórych recenzji.

Jak długo trwa operacja?

Czas trwania CABG zależy od stanu pacjenta i złożoności zabiegu chirurgicznego. Z reguły operacja wykonywana jest w znieczuleniu ogólnym iz czasem trwa od 3 do 6 godzin.

Praca ta jest bardzo czasochłonna i wyczerpująca, dlatego zespół specjalistów może wykonać tylko jedno bajpas. To, jak długo żyją po operacji (pozwalają o tym wiedzieć statystyki podane w artykule), zależy od doświadczenia chirurga, jakości zabiegu CABG oraz możliwości regeneracyjnych organizmu pacjenta.

Dieta

Pacjenci, u których wykonano pomostowanie tętnic wieńcowych w okresie pooperacyjnym, przestrzegają określonej diety, którą chirurg bardzo im poleca, ale warto ją kontynuować w przyszłości. Po wypisaniu nie musisz pozwalać sobie na zwykłe potrawy, które dana osoba może zjeść na ich szkodę.

Spośród olejów najkorzystniejsze są oliwki (ważne jest, aby użyć produktu tłoczonego na zimno), kukurydza, siemię lniane. Mięso należy jeść gotowane lub gotowane na parze. Warzywa gotowane na parze i gotowane na parze nie powinny być zaniedbane. W diecie przydatne są wszelkiego rodzaju owoce, zwłaszcza owoce cytrusowe.

Świeżo wyciskany sok pomarańczowy powinien znajdować się w diecie w ilości co najmniej 300 ml na raz, najlepiej rano na pół godziny przed posiłkiem. Ważne jest, aby dostarczać organizmowi jagody. Przydatny:

 1. 1. Blackberry.
 2. 2. Maliny.
 3. 3. Wszelkiego rodzaju porzeczki.
 4. 4. Wiśnie.

Jagody dostarczają organizmowi niezbędnych minerałów i witamin. Wszystkie rodzaje orzechów należy spożywać po operacji bajpasu. Najbardziej przydatne są migdały. Z zieleni - pietruszka i koper. Bez tych składników serce nie może normalnie funkcjonować. Konieczne jest spożywanie zieleni w dowolnej formie.

Napoje należy dobierać bardzo ostrożnie. Warto zrezygnować z napojów gazowanych i alkoholu, ważne jest, aby stosować kompoty, zwykłą wodę, herbatę wszystkich odmian, w tym zieloną bez cukru.

Pacjenci powinni ograniczyć spożycie mięsa, ale eksperci twierdzą, że jego spożywanie nie jest zabronione. Podczas gotowania mięsa ważne jest, aby pozbyć się wszystkich warstw tłuszczowych znajdujących się w produkcie. Nie można jeść kiełbasek i pasztetów. Przydaje się ryba w dowolnej postaci, zwłaszcza pieczona. Nie należy jeść tłustych ryb (sum, śledź, makrela).

Po operacji pomostowania naczyń serca wymagana jest specjalna dieta. Jego istota polega na wykluczeniu prawdopodobieństwa tworzenia się blaszek cholesterolowych, które „zatykają” naczynia.

 • wykluczenie z diety żywności zawierającej tłuszcze zwierzęce;
 • możesz trzymać się diety numer 12 lub 15;
 • bezpośrednio po operacji można pić i jeść wyłącznie płynne potrawy;
 • żywność jest stopniowo wprowadzana w postaci tłuczonych ziemniaków;
 • twarde i stałe pożywienie nie powinno być włączane do diety, żywność powinna być wyłącznie dietetyczna.

Hemoglobina często spada po operacji pomostowania serca. Aby go zwiększyć, musisz jeść wołowinę, wątrobę i grykę..

Co dzieje się z pacjentem po operacji?

Po operacji pacjent zwykle trafia na intensywną terapię, gdzie przechodzi krótki cykl zabiegów oddechowych. W zależności od indywidualnych cech i możliwości każdego z nich, pobyt na oddziale intensywnej terapii może trwać nawet 10 dni. Następnie operowana osoba kierowana jest do późniejszego wyzdrowienia do specjalnego ośrodka rehabilitacji..

Szwy są zwykle starannie traktowane środkami antyseptycznymi. W przypadku pomyślnego wyleczenia usuwa się je na około 5-7 dni. Często w obszarze szwów pojawia się pieczenie i ból ciągnący. Po około 4-5 dniach wszystkie objawy uboczne znikają. A po 7-14 dniach pacjent może już samodzielnie wziąć prysznic.

Rehabilitacja

Na wczesnym etapie rekonwalescencji pacjent przebywa na oddziale intensywnej terapii od 2 do 10 dni. W razie potrzeby plus lub minus. Przez cały ten czas lekarze przetwarzają szwy.

 • Przez okres do sześciu miesięcy pacjentowi nie wolno wykonywać ciężkiej aktywności fizycznej. Maksymalnie 3-4 kg bez przechylania, rozkładając ciężar na obie ręce. Ponieważ kości mostka rosną tylko razem. Nie powinieneś stwarzać sobie dodatkowych problemów. Aby złagodzić stan, możesz nosić specjalne bandaże.
 • Musisz chodzić, ale przepracowanie jest zabronione. Powolny krok. Jednocześnie w celu uniknięcia zastoju żylno-limfatycznego zaleca się noszenie specjalnych pończoch uciskowych.
 • Przez kilka miesięcy potrzebujesz diety bogatej w żelazo, witaminy i białko, ale wykluczone jest przejadanie się, jest to zwiększone obciążenie serca.

Uwaga:
Kiedy osoba jest w szpitalu i nie może normalnie się poruszać, zaleca się ćwiczenia oddechowe. Zapobiegnie to zapaleniu płuc u pacjenta..

 • Po wypisaniu aktywność fizyczna jest stopniowo zwiększana. Gdy tylko kości mostka zostaną wyleczone, możesz wykonać terapię ruchową.

Rehabilitacja jest kontynuowana po wypisie w specjalnym ośrodku. Raz w roku pacjentowi zaleca się wizytę w sanatorium.

Statystyka operacji pomostowania

Różne badania, statystyki i sondaże opinii specjalistów krajowych i zagranicznych mówią o liczbie udanych operacji i ludzi, którzy to przeszli i całkowicie zmienili swoje życie..

Według trwających badań dotyczących operacji bajpasów śmierć obserwowano tylko u 2% pacjentów. Analiza ta została oparta na dokumentacji medycznej około 60 000 pacjentów..

Według statystyk najtrudniejszy jest proces pooperacyjny. W tym przypadku przeżywalność po roku życia z odnowionym układem oddechowym wynosi 97%. Jednocześnie na korzystny wynik operacji u pacjentów wpływa wiele czynników, w tym indywidualna tolerancja znieczulenia, stan układu odpornościowego, obecność innych chorób i patologii..

W tym badaniu eksperci wykorzystali również dane z historii medycznej. Tym razem w eksperymencie wzięło udział 1041 osób. Według danych testowych około 200 badanych pacjentów nie tylko bezpiecznie przenosiło implanty do swojego ciała, ale także zdołało dożyć dziewięćdziesiątki..

Czy operacja bajpasu serca pomaga w przypadku wad? Co to jest? Jak długo żyjesz z wadą serca po operacji? Takie tematy są również interesujące dla pacjentów. Należy zauważyć, że w ciężkich wadach serca interwencja chirurgiczna może stać się akceptowalnym rozwiązaniem i znacznie wydłużyć życie takich pacjentów..

Przeciwwskazania

Istnieje wiele powodów odmowy. Wynika to z ogólnego urazu i ciężkości operacji. Wśród nich są:

 • Zdekompensowana cukrzyca. Powoduje uogólnione zaburzenia w pracy wszystkich narządów i układów. Statki cierpią prawie w pierwszej kolejności. Stąd zwiększone prawdopodobieństwo zakrzepicy i powikłań. W tym zjawiska przeciwne. Koagulopatia. Kiedy spada krzepnięcie krwi.
 • Ostre procesy zakaźne. Względne przeciwwskazanie. Operacji nie można wykonać, dopóki warunek nie zostanie spełniony. Po leczeniu i pełnym wyzdrowieniu możesz skorzystać z interwencji. Kontroluj dynamikę na podstawie wyników testów klinicznych i laboratoryjnych.
 • Choroba płuc z niewyrównaną niewydolnością oddechową. To samo, dopóki proces nie zniknie w tle. Wykonywanie operacji u pacjentów z chorobami płuc jest niebezpieczne, ponieważ prawdopodobieństwo obrzęku płuc gwałtownie wzrasta. Po zabiegu możliwe jest również zapalenie płuc..
 • Guzy, rak. Złośliwe procesy zasadniczo wykluczają nieprofilowe leczenie chirurgiczne. To duże i zupełnie niepotrzebne zagrożenia. Dlatego ograniczają się do mniej radykalnych metod. Przynajmniej do czasu wyeliminowania onkologii lub przeniesienia do stabilnej, pełnoprawnej remisji.
 • Uszkodzenie nerek i wątroby. Sub- i zdekompensowane formy dysfunkcji. Na przykład na tle zaniedbanego zapalenia nerek, marskości wątroby.
 • Zwężenie końcowych odcinków tętnic wieńcowych. W takim przypadku leczenie nie będzie miało sensu. Potrzebujemy innych sposobów. Chociaż nie ma formalnych przeciwwskazań do manewrowania.
 • Rozległy zawał serca. Interwencja jest niebezpieczna, ponieważ może spowodować zatrzymanie akcji serca. Albo przynajmniej nawrót sytuacji kryzysowej.
 • Ciężka miażdżyca. Zastąpienie funkcjonalnej tkanki czynnej, miocytów, tkanką bliznowatą. Nie może się kurczyć. Operacja w tym przypadku jest bezużyteczna, ponieważ niemożliwe jest przywrócenie przepływu krwi z powodu organicznych zmian w mięśniu sercowym..
 • Zdekompensowana niewydolność serca. Na zaawansowanych etapach operacja niesie ze sobą zbyt duże ryzyko. Potencjalne korzyści są znacznie mniej prawdopodobne niż powikłania.

Przeciwwskazania do pomostowania tętnic wieńcowych związane są głównie z ogólnym ciężkim stanem pacjenta. Ryzyko, że nie wytrzyma ingerencji. Dlatego przed rozpoczęciem przeprowadzają pełną kompleksową diagnozę..

Operacja bajpasu serca: jak długo żyjesz po operacji (recenzje)

Najczęściej CABG pomaga ludziom żyć bez problemów przez kilka lat. Wbrew błędnej opinii bocznik powstały podczas operacji nie zatyka się nawet po dziesięciu latach. Według izraelskich ekspertów implanty mogą przetrwać 10-15 lat.

Jednak przed wyrażeniem zgody na taką operację należy nie tylko skonsultować się ze specjalistą, ale także szczegółowo przestudiować recenzje osób, których krewni lub znajomi korzystali już z unikalnej metody obejścia.

Na przykład niektórzy pacjenci, którzy przeszli operację serca, twierdzą, że po CABG poczuli ulgę: łatwiej było oddychać, a ból w klatce piersiowej zniknął. Dlatego operacja bajpasów serca bardzo im pomogła. Jak długo żyją po operacji, recenzje osób, które faktycznie dostały drugą szansę - informacje na ten temat znajdziesz w tym artykule.

Wielu twierdzi, że ich krewni potrzebowali dużo czasu na powrót do zdrowia po znieczuleniu i procedurach wybudzania. Są pacjenci, którzy mówią, że przeszli operację 9-10 lat temu i teraz mają się dobrze. W tym samym czasie ataki serca już się nie powtarzały..

Czy chcesz wiedzieć, jak długo żyjesz po pomostowaniu? Pomogą Ci w tym informacje zwrotne od osób, które przeszły taką operację. Na przykład niektórzy twierdzą, że wszystko zależy od specjalistów i ich poziomu umiejętności. Wielu jest zadowolonych z jakości takich operacji wykonywanych za granicą. Istnieją recenzje lekarzy domowych średniego szczebla, którzy osobiście obserwowali pacjentów, którzy przeszli tę złożoną interwencję, którzy byli w stanie samodzielnie poruszać się przez 2-3 dni. Ale ogólnie wszystko jest czysto indywidualne i każdy przypadek należy rozpatrywać osobno. Zdarzało się, że operowani prowadzili aktywny tryb życia ponad 16-20 lat po wykonaniu pomostowania tętnic wieńcowych. Co to jest, jak długo ludzie żyją po CABG, teraz już wiesz.

Mit 3. Ból może powrócić

W rzeczywistości. Strach jest głównym problemem osoby, która ma przejść pomostowanie tętnic wieńcowych. Poradzenie sobie z tym pomaga pragnieniu, jeśli nie na zawsze, to przynajmniej na chwilę zapomnieć o bólu. Nawiasem mówiąc, to ból na wiele sposobów sprawia, że ​​pacjent decyduje się na operację..

W rzeczywistości. Nie trzeba czekać na powrót bólu, ale wyobrażać sobie, że w ogóle nie istniał. Nie ma jednak potrzeby dokonywania „wyczynów”. Wszystko powinno być z umiarem. Pacjent powinien postawić sobie realistyczne cele: na przykład dziś i jutro przejdę 50 metrów, kolejne dni - 75, potem - 100...

Statystyki pokazują, że nie wszystkim pacjentom, nawet po CABG, udaje się pozbyć dusznicy bolesnej. I nie jest to zaskakujące: niezależnie od tego, jak dobrze zostanie wykonana operacja, jest to tylko jeden z etapów leczenia choroby wieńcowej. Lekarze nie nauczyli się jeszcze, jak oczyszczać naczynia serca z blaszek miażdżycowych - głównej przyczyny choroby.

Dlatego nawet po udanej operacji dławica piersiowa może utrzymywać się u około połowy pacjentów, objawiając się bólem za mostkiem podczas wysiłku. Ale liczba ataków i pigułek przyjmowanych po CABG będzie nadal mniejsza. Tak więc jakość życia pacjenta nadal będzie się poprawiać. A co najważniejsze, możliwe będzie opóźnienie wystąpienia zawału mięśnia sercowego, co oznacza - przedłużenie życia.

Co mówią eksperci o życiu po operacji?

Według kardiochirurgów po operacji pomostowania serca osoba może żyć 10-20 lat lub dłużej. Wszystko jest czysto indywidualne. Jednak eksperci uważają, że w tym celu konieczna jest regularna wizyta u lekarza prowadzącego i kardiologa, badanie, monitorowanie stanu implantów, przestrzeganie specjalnej diety i prowadzenie umiarkowanej, ale codziennej aktywności fizycznej..

Według czołowych lekarzy interwencji chirurgicznej mogą wymagać nie tylko osoby starsze, ale także młodsi pacjenci, np. Z chorobami serca. Zapewniają, że młody organizm szybciej się regeneruje po zabiegu, a proces gojenia jest bardziej dynamiczny. Ale to wcale nie oznacza, że ​​należy się bać operacji bajpasu w wieku dorosłym. Zdaniem ekspertów operacja serca to konieczność, która przedłuży życie o co najmniej 10-15 lat.

Podsumowanie: Jak widać, ile lat przeżywają ludzie po operacji bajpasów serca, zależy od wielu czynników, w tym od indywidualnych cech organizmu. Ale fakt, że warto wykorzystać szansę na przeżycie, jest faktem niepodważalnym..

Komplikacje

W okresie pooperacyjnym bardzo ważne jest, aby zanotować wszystkie dolegliwości pacjenta i szybko zapobiec negatywnym konsekwencjom związanym z montażem zastawki. Aby to zrobić, rany są codziennie leczone roztworem antyseptycznym i nakładany jest aseptyczny bandaż..

W niektórych przypadkach u pacjenta może wystąpić niedokrwistość, która jest wynikiem znacznej utraty krwi. W takim przypadku zaleca się przestrzeganie diety bogatej w żelazo w celu przywrócenia poziomu hemoglobiny. Jeśli to nie pomoże, lekarz przepisuje suplementy żelaza..

Przy niewystarczającej aktywności fizycznej może wystąpić zapalenie płuc. W celu zapobiegania stosuje się ćwiczenia oddechowe i ćwiczenia fizjoterapeutyczne..

W obszarze szwów czasami pojawia się proces zapalny, który jest związany z reakcją autoimmunologiczną organizmu. Leczenie takiej patologii polega na leczeniu przeciwzapalnym..

Powikłania, takie jak zakrzepica, niewydolność nerek i niedostateczna naprawa mostka, są dość rzadkie. W niektórych przypadkach pacjent ma zamknięcie zastawki, w wyniku czego operacja nie przynosi żadnego efektu, tj. okazuje się bezużyteczny. Kompleksowe badanie pacjenta przed leczeniem chirurgicznym pomoże zapobiec rozwojowi tych problemów w okresie pooperacyjnym. Będziesz także musiał okresowo odwiedzać lekarza od momentu wypisania ze szpitala i monitorować swoje zdrowie..

Ponadto mogą wystąpić komplikacje, jeśli operacja została wykonana z bezpośrednimi przeciwwskazaniami. Należą do nich rozlana choroba wieńcowa, rak, przewlekła choroba płuc i zastoinowa niewydolność serca..

W okresie pooperacyjnym mogą wystąpić różne powikłania wpływające na dalszy stan pacjenta. Pacjent musi zrozumieć, że jego zdrowie jest tylko w jego rękach i zachowywać się poprawnie po operacji. Dopiero całkowite pozbycie się złych nawyków i wyeliminowanie negatywnych czynników może wpłynąć na jakość życia i przedłużyć je.

Tak więc po operacji bajpasów serca osoba może żyć długo, jeśli porzuci złe nawyki i zastosuje się do zaleceń lekarza. Prawidłowe odżywianie, ćwiczenia i ćwiczenia oddechowe pomogą uniknąć powikłań w okresie pooperacyjnym..

Rzadkie powikłania CABG:

 1. Brak zrostu (niepełny zrost) mostka;
 2. Udar mózgu;
 3. Zawał mięśnia sercowego;
 4. Zakrzepica;
 5. Blizny keloidowe;
 6. Utrata pamięci;
 7. Niewydolność nerek;
 8. Przewlekły ból w okolicy operacji;
 9. Syndrom postperfuzji.

Ponadto, jeśli pacjent nie zastosuje się do zaleceń lekarza prowadzącego lub przestanie stosować przepisane leki, zalecenia dotyczące żywienia, ćwiczeń itp. W okresie rekonwalescencji, możliwy jest nawrót w postaci pojawienia się nowych blaszek i ponownego zablokowania nowego naczynia (restenoza). Zwykle w takich przypadkach odmawiają wykonania kolejnej operacji, ale mogą stentować nowe zwężenia.

Następnie opiszemy, które etapy leczenia można warunkowo wyznaczyć do pomostowania tętnic wieńcowych..

 1. Przygotowanie do operacji.
 2. Operacja.
 3. Okres pooperacyjny.
 4. Rehabilitacja.

Przed operacją specjaliści placówki medycznej informują pacjenta o różnych aspektach leczenia. Aby uzyskać obiektywne wyobrażenie o przebiegu operacji na tym etapie, zaleca się zapoznanie się z materiałami wizualnymi dotyczącymi pomostowania tętnic wieńcowych: film przedstawiający operacje z połączeniem układu sercowo-płucnego, wszczepienie bajpasu na bijącym sercu.

Jeśli pacjent wyrazi zgodę na operację, przeprowadzane są wszystkie niezbędne procedury diagnostyczne w celu wykrycia przeciwwskazań do operacji..

Na sali operacyjnej do pacjenta podłączone są monitory

Przed operacją pacjent wykonuje zalecane czynności sanitarno-higieniczne (lewatywy, golenie); przyjmowanie żywności i płynów jest anulowane. Na sali operacyjnej do pacjenta podłącza się monitory i podaje się znieczulenie. Po zaśnięciu pacjent jest intubowany, zakłada się sondę, cewnik; podaje się antybiotyki, przeprowadza się leczenie antyseptyczne.

Operacja

Pomostowanie aortalno-koronowe serca. Chirurdzy usuwają przeciek (na przykład żyłę z kończyny dolnej) i wykonują środkową sternotomię, aby uzyskać dostęp do serca. Średnica przeszczepionego naczynia wynosi 2-3 mm, a szwy są porównywalne z grubością ludzkiego włosa, dlatego podczas operacji wymagane są lupy mikrochirurgiczne.

Używanie skalpela elektrycznego może zatrzymać krwawienie podczas nacięć. W klasycznym przypadku aparat płuco-serce jest podłączany do pacjenta przez kaniule, aby zapewnić krążenie pozaustrojowe, podczas gdy serce jest zatrzymywane przez schłodzony płyn. Urządzenie nasycone tlenem, korekta temperatury.

Średnica przeszczepionego naczynia wynosi 2–3 mm

Chirurg podłącza zastawkę do naczynia wieńcowego, rozpoczyna pracę serca od porażenia prądem. Drugi koniec przecieku jest przyszyty do aorty. Pod koniec operacji ranę opróżnia się i zszywa. Czas trwania operacji może wynosić do 6 godzin. Operacja bicia serca wymaga sprzętu zmniejszającego tętno.

Wideo: stworzono sztuczne naczynie krwionośne

Okres pooperacyjny w szpitalu. W ciągu dwóch dni po operacji wykonywana jest intensywna terapia z instrumentalnym i laboratoryjnym monitorowaniem stanu. Po przywróceniu funkcji usuwa się rurkę do oddychania, dreny, sondę, cewnik. Wsparcie farmakologiczne obejmuje antybiotyki, leki przeciwbólowe i uspokajające.

Po zabiegu pacjent musi przyjmować antybiotyki

Jeśli żyła kończyny dolnej została pobrana jako przeciek, wymagane jest noszenie pończochy uciskowej. Szwy są usuwane w dniach 8-9; Po 2 tygodniach od operacji pacjent zostaje wypisany ze szpitala. Długość pobytu w szpitalu można wydłużyć w przypadku zaostrzenia chorób współistniejących, powikłań.

Po pomostowaniu tętnic wieńcowych rehabilitacja pacjenta polega na farmakoterapii i zmianie stylu życia. W szczególności wymaga:

 • dieta hipolipidemiczna, przyjmowanie statyn;
 • rzucić palenie;
 • przyjmowanie kwasu acetylosalicylowego i klopidogrelu (w ciągu 9 miesięcy po operacji);
 • przyjmowanie kardioprotektorów;
 • leczenie niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, glikokortykosteroidami (w przypadku zespołu osierdziowego).

Zaleca się również leczenie sanatoryjne i umiarkowaną aktywność fizyczną (nie powodującą rozbieżności mostka). Ocena skuteczności leczenia przeprowadzana 1–3 miesiące po operacji: RTG, badanie elektrokardiograficzne, oznaczenie parametrów metabolizmu lipidów.

Uwzględnia się objawy dławicy piersiowej, stan blizn. Następnie w ciągu roku pacjent odwiedza lekarza co 3 miesiące, a następnie raz w roku (przy braku dolegliwości). Możliwość powrotu do aktywności przy wymiernym wysiłku fizycznym zależy od stanu rany pooperacyjnej. Do pracy niezwiązanej ze znaczną aktywnością fizyczną można wrócić średnio półtora miesiąca po operacji.

Powikłania pooperacyjne mogą rozwinąć się zarówno w sercu, jak i innych narządach. We wczesnym okresie pooperacyjnym powikłaniami kardiologicznymi jest ostra okołooperacyjna martwica mięśnia sercowego, która może przekształcić się w ostry zawał mięśnia sercowego. Czynniki ryzyka wystąpienia zawału serca występują głównie w czasie pracy płuco-serca - im dłużej serce nie wykonuje swojej funkcji kurczliwej podczas operacji, tym większe jest ryzyko uszkodzenia mięśnia sercowego. Pooperacyjny zawał serca rozwija się w 2-5% przypadków.

Powikłania z innych narządów i układów są rzadkie i zależą od wieku pacjenta, a także obecności chorób przewlekłych. Powikłaniami są ostra niewydolność serca, udar, zaostrzenie astmy oskrzelowej, dekompensacja cukrzycy itp. Zapobieganie takim stanom to pełne badanie przed przetoczeniem i kompleksowe przygotowanie pacjenta do zabiegu z korektą funkcji narządów wewnętrznych.

Każda interwencja chirurgiczna jest już ryzykiem dla osoby, a interwencja w pracę serca to specjalna rozmowa. Jakie są możliwe powikłania po pomostowaniu naczyń serca??

 1. Krwawienie.
 2. Zakrzepica żył głębokich.
 3. Migotanie przedsionków.
 4. Zawał mięśnia sercowego.
 5. Udar i różnego rodzaju zaburzenia krążenia w mózgu.
 6. Chirurgiczne zakażenia ran.
 7. Zwężenie bocznika.
 8. Po operacji szwy mogą się rozchodzić.
 9. Przewlekły ból w okolicy rany.
 10. Blizna pooperacyjna.

Wydaje się, że operacja została przeprowadzona pomyślnie i nie ma niepokojących notatek. Dlaczego mogą wystąpić komplikacje? Czy może to być w jakiś sposób związane z objawami, które obserwowano u osoby przed wykonaniem operacji pomostowania serca? Powikłania są możliwe, jeśli na krótko przed operacją u pacjenta wystąpiły:

 • ostry zespół wieńcowy;
 • niestabilna hemodynamika;
 • ciężki rodzaj dławicy piersiowej;
 • miażdżyca tętnic szyjnych.

Możliwe jest jednak wykonanie operacji przy użyciu nie tylko naczynia krwionośnego z ludzkiego ciała, ale także specjalnego metalowego stentu.