Przyczyny niedokrwistości z niedoboru żelaza u dzieci

Anemie - Jest to kompleks objawów klinicznych i hematologicznych, który charakteryzuje się spadkiem liczby erytrocytów i hemoglobiny na jednostkę objętości krwi. Kryteria niedokrwistości: erytrocyty ≤ 3,5 T / l, HB ≤ 110 g / l (u dzieci poniżej 6 lat), HB ≤ 120 g / l (u dzieci powyżej 6 lat).

2. Anemia - klasyfikacja.

Różne rodzaje niedokrwistości można pogrupować według wiodącego mechanizmu występowania (wskazanego w rozpoznaniu klinicznym):

Niedokrwistość z powodu słabego krążenia:
a) związane z niedoborem czynników hematopoetycznych (niedobór),

b) związane z hamowaniem proliferacji komórek szpiku kostnego (aplastyczne).

Anemie spowodowane krwawieniem (krwotoczne).
Anemie związane ze zwiększonym niszczeniem czerwonych krwinek (hemolityczne).
4. Anemie o złożonej patogenezie.

Anemie ocenia się na podstawie ciężkości, zdolności regeneracyjnej szpiku kostnego, wskaźnika barwy.

Według wagi:

Lekki - erytrocyty 3,5-3,0 T / l, HB 110-90 g / l.
Umiarkowanie ciężkie - erytrocyty 3,0-2,5 T / l, HB 90-70 g / l.
Ciężkie - erytrocyty poniżej 2,5 T / l, HB poniżej 70 g / l.

W zależności od stanu funkcjonalnego erytropoezy (zdolność regeneracyjna szpiku kostnego):
regeneracyjne - retikulocyty 0,5% - 5%.
hiperregeneracyjny - retikulocyty powyżej 5%.
hiporegeneracyjny - retikulocyty poniżej 0,5%.

III. Według wskaźnika koloru (procesor):

normochromowy - CP 0,85-1,0.
hyperchromic - CPU więcej niż 1.0.
hypochromic - CPU poniżej 0,8.

3. Niedokrwistość z niedoboru - definicja.
Niedokrwistości niedoboru (DA) to niedokrwistości, które rozwijają się w wyniku braku czynników krwiotwórczych.

4. Klasyfikacja TAK.

Anemie megaloblastyczne:

 • -niedobór kwasu foliowego (brak kwasu foliowego w diecie lub zaburzenia wchłaniania);
 • -niedobór witaminy B12 (złe wchłanianie lub upośledzony transport);
 • -kwasica orotowa.

Anemie mikrocytarne:

 • -niedobór żelaza;
 • -niedobór miedzi;
 • -zatrucie ołowiem.

5. Niedokrwistość z niedoboru żelaza - definicja.

Niedokrwistość z niedoboru żelaza (IDA) - Jest to kompleks objawów klinicznych i hematologicznych, objawiający się zespołami niedotlenienia i syderopenii, z powodu naruszenia syntezy hemoglobiny w erytrocytach z powodu niedoboru żelaza. Według WHO niedobór żelaza występuje u 50-70% małych dzieci i 10% starszych..

6. Niedokrwistość z niedoboru żelaza jest etiopatogenezą
Wśród przyczyn rozwoju IDA u dzieci są:

a) czynniki żywieniowe;

b) niewystarczający początkowy poziom żelaza (u wcześniaków,

u noworodków z niskimi zapasami żelaza u matki, wiele

c) zwiększone zapotrzebowanie na żelazo (bez utraty krwi): zwiększony wzrost we wczesnym wieku i w okresie dojrzewania;

d) zaburzenia wchłaniania żelaza (syndrom upośledzonego wchłaniania);

e) naruszenie transportu żelaza (z infekcjami i procesami zapalnymi).

Żelazo w organizmie ma następującą postać:

1) Główny fundusz (60-70%): erytrocyty i szpik kostny.

2) Fundusz rezerwowy (30-40%) - zajezdnia: mięśnie, wątroba, śledziona (żelazo w postaci ferrytyny).

3) Fundusz transportowy - żelazo w surowicy

4) Fundusz tkankowy - enzymy zawierające żelazo.

Fazy ​​patogenezy

1) Niedobór żelaza prałata: wyczerpanie funduszu rezerwowego, obniżony poziom ferrytyny, brak objawów IDA;

2) Niedobór żelaza utajonego: zmniejszenie stężenia żelaza w surowicy, pojawienie się objawów sideropenii;

3) Wyraźna IDA: wyczerpanie wszystkich funduszy, zmniejszenie liczby erytrocytów i HB, pojawienie się objawów anemii.

Mechanizmy patogenezy IDA

1) ze względu na spadek HB w tkankach, zwłaszcza w ośrodkowym układzie nerwowym, rozwijają się zmiany niedotlenienia.

2) zmniejsza się aktywność enzymów zawierających żelazo, które biorą udział w oddychaniu tkanek.

7. Niedokrwistość z niedoboru żelaza - obraz kliniczny
Główne zespoły kliniczne:

- niedokrwistość (z powodu spadku liczby erytrocytów i HB): bladość skóry i błon śluzowych;

- astenowegetatywne: osłabienie, letarg, zawroty głowy, senność; duszność, omdlenie, szum w uszach;

- sercowo-naczyniowe: tachykardia, przytłumione tony, m. funkcjonalny szmer skurczowy;

- hepatolienal: powiększenie wątroby, śledziony;

- z niedoborem odporności: (często i długotrwale chore dzieci);

- syderopeniczny (ze względu na spadek żelaza):

- wypaczenie smaku i zapachu;

- objawy nabłonkowe (zmiany zwyrodnieniowe skóry i przydatków);

- koilonychia, kątowe zapalenie jamy ustnej („drgawki”), zapalenie warg, zapalenie języka (gładkość brodawek języka);

- wypadanie włosów (łysienie);

- niedociśnienie mięśni, upośledzona funkcja zwieracza (zaparcia, nietrzymanie moczu, kał);

- niska gorączka (zaburzenie ośrodka termoregulacji).

8. Niedokrwistość z niedoboru żelaza - dane z dodatkowych metod badawczych
W badaniu krwi:

- niedokrwistość hipochromiczna, normo (hiper) - regeneracyjna, anizo-, poikilocytoza.

- zmniejszone stężenie żelaza w surowicy,

- współczynnik nasycenia transferyny,

- zwiększenie całkowitej zdolności wiązania żelaza w surowicy.

9. Niedokrwistość z niedoboru żelaza - diagnostyka różnicowa

PODSTAWOWE LABORATORYJNE KRYTERIA RÓŻNICOWO-DIAGNOSTYCZNE ANEMII HIPCHROMALNEJ

Dziedziczna niedokrwistość sideroachrestyczna

Anizocytoza, poikilocytoza, mikrocytoza

Anizocytoza, poikilocytoza, mikrocytoza

Komórki docelowe mikrocytozy

Zawartość żelaza w surowicy

Całkowita zdolność wiązania żelaza przez serwatkę

Współczynnik nasycenia żelazem transferyny

Poziom protoporfiryny w erytrocytach

Liczba wzrosła dramatycznie

10. Niedokrwistość z niedoboru żelaza - zasady leczenia

Podstawą terapii dietetycznej jest zbilansowana dieta. Racjonalne odżywianie medyczne (dla noworodków - karmienie piersią, aw przypadku braku mleka od matki - dostosowane preparaty mleczne wzbogacone żelazem). Terminowe wprowadzanie żywności uzupełniającej, mięsa, zwłaszcza cielęciny, kaszy gryczanej i owsianej, przecierów owocowo-warzywnych; zmniejszenie spożycia fitynianów, fosforanów, garbników, wapnia, które upośledzają wchłanianie żelaza.
Farmakoterapia

Podstawą leczenia IDA są preparaty żelaza.
Transfuzja krwi - ze względów zdrowotnych (masa erytrocytów, przemyte erytrocyty), ze spadkiem HB Z ciężką IDA, zespołem złego wchłaniania, nietolerancją ferroterapii:

Preparaty żelaza są przepisywane pozajelitowo: ferrum lek, ferbitol, ectofer itp..
Obliczanie żelaza pierwiastkowego do podawania pozajelitowego (dawka standardowa): M x (78-0,35 x HB), gdzie M to masa w kg, HB wg / l.
Kryteria skuteczności ferroterapii:

Pojawienie się przełomu retikulocytarnego (wzrost retikulocytów o 7-10 dni przyjmowania żelaza).
Zwiększaj Нв o 10 g / l / tydzień aż do całkowitej normalizacji.
Czas trwania ferroterapii:

1. Przed normalizacją HB pełna dawka lecznicza;

2. następnie w połowie dawki do 6 miesięcy (uzupełnienie składu żelaza);

3. następnie profilaktycznie w wybranych grupach (np. U wcześniaków w ciągu 1 roku).

11. Niedokrwistość z niedoboru żelaza - profilaktyka.

Przedporodowy:
- Zbilansowane odżywianie dla kobiet w ciąży.

- Wszystkim kobietom w drugiej połowie ciąży przepisuje się suplementy żelaza lub multiwitaminy wzbogacone żelazem.

- W przypadku ciąży powtarzającej się przyjmowanie suplementów żelaza w drugim i trzecim trymestrze ciąży.

Pourodzeniowy:
- Naturalne żywienie i terminowe wprowadzenie uzupełniających pokarmów wzbogaconych w żelazo.

- Dzieci zagrożone (z nadmiernym przyrostem masy ciała,

urodzony z ciąż mnogich; od matek, które przetrwały

niedokrwistość kobiet w ciąży) - od 3 miesięcy. zaleca się powołanie życia

preparaty żelaza pod kontrolą parametrów krwi.

- W przypadku wcześniaków o masie urodzeniowej poniżej 1800 gi w wieku ciążowym poniżej 32 tygodni zaleca się suplementację żelaza (2-4 mg / kg) od 3 tygodnia do końca 1 roku życia

- Odpowiednia ekspozycja na zewnątrz.

- Zapobieganie i terminowe leczenie krzywicy, robaczycy, ognisk przewlekłych infekcji.

12. Anemie megaloblastyczne - definicja.

Anemie megaloblastyczne (makrocytowe) - grupa nabytych i dziedzicznych anemii, których wspólną cechą jest obecność megaloblastów w szpiku kostnym. Należą do nich anemie z niedoboru witaminy B12 i kwasu foliowego. Częstość występowania niedokrwistości z niedoboru witaminy B12 u dzieci w wieku od 1 do 10 lat wynosi 1: 10000.

3. Anemie megaloblastyczne - etiopatogeneza.
Przyczyny: wrodzone i nabyte.

a) Niedobór witaminy B12 może być związany z inwazją robaków pasożytniczych, zanikowym zapaleniem błony śluzowej żołądka, dysbiozą jelit, zespołem złego wchłaniania, dietą wegetariańską.

b) Niedobór kwasu foliowego może wystąpić, gdy jest on niedostatecznie zaopatrzony w pokarm lub ma zwiększone zapotrzebowanie (ciężkie choroby zakaźne), podczas karmienia mlekiem kozim (nie zawiera kwasu foliowego)

Przy niedoborze kwasu foliowego lub witaminy B12 dochodzi do zakłócenia syntezy kwasu nukleinowego, co prowadzi do ustania mitozy we wczesnych stadiach hematopoezy, w wyniku czego dochodzi do zakłócenia syntezy DNA, spowolnienia normalnego procesu dojrzewania komórek krwiotwórczych, co wyraża się w megaloblastycznym typie hematopoezy pantopoezy. Niedobór kobalaminy (przy braku witaminy B12) powoduje zaburzenia neurologiczne w wyniku demielinizacji plamki żółtej istoty szarej mózgu i rdzenia kręgowego oraz nerwów obwodowych.

14. Anemie megaloblastyczne - obraz kliniczny
1) objawy anemii;

2) objawy krwotoczne;

3) objawy niedoboru odporności na skutek spadku liczby leukocytów;

4) objawy uszkodzenia przewodu pokarmowego;

5) powiększenie śledziony i wątroby.

6) przy niedoborze witaminy B12 rozwijają się objawy neurologiczne: ataksja, parestezje, zahamowanie odruchów.

15. Anemie megaloblastyczne - dane dotyczące dodatkowych metod badawczych
- kliniczne badanie krwi: hiperchromiczna, hiporegeneracyjna niedokrwistość;

- w rozmazie krwi: erytrocyty jądrowe, aw ciężkich przypadkach - megaloblasty, erytrocyty z pierścieniami Cabota, ciałka Jolly'ego (pozostałości jąder);

- spadek stężenia witaminy B12, kwasu foliowego i kwasu foliowego w surowicy krwi

16. Diagnostyka różnicowa anemii megaloblastycznych.

RÓŻNICOWO-DIAGNOSTYCZNE KRYTERIA ANEMII MEGALOBLASTYCZNYCH, APLASTYCZNYCH I HEMOLITYCZNYCH

Nabyte anemie aplastyczne

Niedokrwistość hemolityczna Minkowskiego-Shoffarda

Niedokrwistość (anemia) u dzieci

Życie prawie wszystkich rodziców jest pełne zmartwień o zdrowie ich dziecka. Dlatego matki i ojcowie starają się zapewnić dziecku dobrą opiekę i kompletną dietę od urodzenia. Ale to nie zawsze chroni dzieci przed rozwojem patologii. Problemy z układem krwiotwórczym mają niezwykle negatywny wpływ na rosnący organizm, a za najgroźniejszą z nich uważa się anemię..

Przyczyny anemii u dzieci

Niestety problem ten rozpoznaje się u 50% dzieci w wieku przedszkolnym. Po długotrwałym leczeniu niedokrwistość ustępuje u połowy dzieci i do czasu wejścia do 1. klasy diagnoza pozostaje u około 15% chłopców i dziewcząt.

Terapeuci identyfikują kilka przyczyn pojawienia się tej niebezpiecznej choroby, grupując je według wieku. Wygodniej jest rozważyć je w tabeli..

Przyczyny anemii

Wiek dziecka

Dzieciństwo

Przedszkolak

Młodszy uczeń

Starszy uczeń

Problemy w ciąży (krwawienie, groźba poronienia itp.)

Niedokrwistość u matki

Choroby zakaźne (odmiedniczkowe zapalenie nerek, gruźlica)

Rodzice nie zawsze rozumieją, że anemia jest w rzeczywistości objawem sygnalizującym problemy z zaopatrzeniem tkanek i komórek w tlen. Zaburzenia występują najczęściej z powodu obniżenia poziomu czerwonych krwinek. Można je porównać do nośnika, który dostarcza białko zawierające żelazo do tkanek organizmu. Hemoglobina, pod tą nazwą znana w medycynie, pełni ważną funkcję - przenoszenie tlenu do komórek. Jeśli liczba czerwonych krwinek zmniejsza się, organizm zaczyna odczuwać ostry brak tlenu. Im dłuższe opóźnienie leczenia, tym większe uszkodzenia komórek i tkanek.

Klasyfikacja niedokrwistości u dzieci

Jeśli chodzi o anemię, automatycznie narażone są dzieci w każdym wieku. Jednak pomimo rozpowszechnienia choroby i obfitości informacji na ten temat, rodzice często nie mają pojęcia, z jakim problemem musieli się zmierzyć. Mamy i tatusiowie wiedzą tylko o niedokrwistości z niedoboru żelaza, podczas gdy dzieci mają różne typy tego zespołu. Pediatrzy klasyfikują je w następujący sposób:

 • niedobór żelaza (gwałtowny spadek poziomu żelaza we krwi dziecka);
 • niedobór kwasu foliowego (po przejściu testów wykrywa się brak kwasu foliowego);
 • szkodliwy (spowodowany brakiem cyjanokobalaminy - substancji biorącej udział w procesach metabolicznych);
 • hemolityczny (u dzieci z tym problemem erytrocyty nie są zapisywane, ale rozpadają się na ich składniki, bez wykonywania swojego głównego zadania);
 • hipoplastyczny (ten typ choroby jest uważany za najpoważniejszy, ponieważ wiąże się z patologią szpiku kostnego).

U dzieci najczęściej obserwuje się niedokrwistość z niedoboru żelaza. Tylko lekarz może zdiagnozować i opracować schemat leczenia, ale każdy rodzic powinien mieć wyobrażenie o objawach niedokrwistości, które będą powodem natychmiastowego odwołania się do pediatry.

Objawy niedokrwistości u dzieci

Każda matka dobrze zna charakterystyczne oznaki, że jej krew nie jest całkowicie zdrowa. Ale objawy niedokrwistości są często pomijane przez rodziców, ponieważ w fazie utajonej brak hemoglobiny jest trudny do określenia „naocznie”.

Za niepokojące objawy wskazujące na brak żelaza we krwi uważa się:

Bladość skóry

Dziecko wygląda bardzo blado. Skóra staje się cieńsza i sucha, można na nią nanieść słowo „pergamin”. W tym samym czasie paznokcie zaczynają pękać, a na dłoniach i stopach tworzą się bolesne pęknięcia. Zwykle rodzice zauważają przede wszystkim te charakterystyczne objawy braku hemoglobiny..

Awarie układu odpornościowego

Spadek poziomu żelaza we krwi dziecka wpływa na układ odpornościowy. Osłabia, a do organizmu zaczynają wnikać wirusy i bakterie. W rezultacie dzieci często zapadają na infekcje enterowirusowe, zjedzone lody prowadzą do przeziębień, a najmniejszy powiew wiatru wywołuje kaszel..

Letarg i drażliwość

Niedokrwistość z niedoboru żelaza wpływa również na sen dzieci. Dziecko, które nie jest aktywne przez cały dzień, jest kapryśne i zirytowane przy każdej okazji, nie może zasnąć w nocy. Prowadzi to do szybkiego zmęczenia i letargu..

Zaburzenia w układzie pokarmowym

Choroby przez nią spowodowane mogą również służyć jako objaw anemii. Należą do nich awarie w funkcjonowaniu układu pokarmowego. Dziecko ma zaparcia, biegunkę, nudności, wymioty. Apetyt wyraźnie się zmniejsza, a dziwne preferencje żywieniowe postępują - wapno, ziemia, kreda. Wszystko to jest wyraźną oznaką braku żelaza w organizmie..

Niedociśnienie

Wszystkie rodzaje anemii powodują spadek ciśnienia krwi. Dziecko zaczyna narzekać na bóle głowy, szumy uszne i zawroty głowy. Niska liczba hemoglobiny może również powodować omdlenia..

Choroby układu sercowo-naczyniowego

Jeśli Twoje dziecko nigdy nie miało problemów z sercem, a teraz ma duszność i tachykardię, prawdopodobnie chodzi o anemię. Zamiast leczyć choroby serca, wystarczy przywrócić poziom czerwonych krwinek we krwi..

Rozpoznanie niedokrwistości u dzieci

Jeśli nie rozpoczniesz choroby, problem zawartości żelaza we krwi u dzieci można szybko rozwiązać. Niedokrwistość dobrze reaguje na leczenie, ale tylko w przypadku prawidłowej i terminowej diagnozy. Same objawy nie mogą tego potwierdzić ani odrzucić. Dlatego wymagana jest diagnoza choroby, jest to niezwykle proste:

 • wizyta u pediatry;
 • wizyta u hematologa;
 • skierowanie do analiz.

Jeśli podejrzewasz anemię, lekarz zleci dwa badania krwi:

 • ogólne (śledzi poziom hemoglobiny i erytrocytów, a także wskaźniki koloru);
 • biochemia (lekarz pediatra lub hematolog sprawdzi stężenie ferrytyny, żelaza w surowicy i erytropoetyny).

W trudnych przypadkach będziesz musiał przejść kolejną analizę kału. W jej wynikach lekarz będzie zainteresowany domieszką czerwonych krwinek..

Leczenie niedokrwistości u dzieci

Rodzice, u których zdiagnozowano ten problem, powinni być przygotowani na podejście zintegrowane. Tylko w tym przypadku efekt zabiegu będzie efekt, wszystkie objawy zostaną zneutralizowane, a dziecko szybko odzyska siły. Możesz zwiększyć poziom hemoglobiny, postępując zgodnie ze wszystkimi poniższymi zaleceniami..

Zmiana stylu życia i codziennej rutyny

U dzieci żyjących we współczesnym społeczeństwie aktywność fizyczna jest ograniczona do minimum. Często siedzą przy komputerze i rzadko spędzają czas na zewnątrz. Aby wyleczyć anemię, matki muszą całkowicie zmienić styl życia swojego dziecka..

Dziecko powinno iść spać i obudzić się w tym samym czasie. Ponieważ ma duże zapotrzebowanie na tlen, dodaj spacery i zabawę na świeżym powietrzu do swojej codziennej rutyny. Aktywność fizyczna wpłynie pozytywnie na metabolizm tlenu w tkankach i komórkach organizmu.

Masaże i zabiegi utwardzania nie będą zbędne. Oczywiście są wprowadzane stopniowo, aby nie wywołać przeziębienia i jeszcze bardziej nie osłabić układu odpornościowego..

Wybór diety

Wszyscy rodzice chcą dla swoich dzieci tego, co najlepsze, dlatego często kupują najnowsze modele telefonów i nowości z zakresu gier komputerowych, ale jakość jedzenia z jakiegoś powodu umyka oczom mam i tatusiów..

W leczeniu i zapobieganiu wszelkiego rodzaju anemii dieta dziecka musi być zbilansowana. Konieczne jest uwzględnienie w nim tak często, jak to możliwe:

 • rośliny strączkowe;
 • czerwone mięso;
 • podroby;
 • kurczak i indyk;
 • żółtko;
 • suszone owoce;
 • jabłka;
 • dzika róża;
 • ryba;
 • owoce morza.

Matki będą musiały ciężko pracować, aby naczynia na stole ich dzieci były różnorodne. W przypadku tego menu należy opracować tydzień lub dwa wcześniej..

Wsparcie ciała

Terapeuci nie widzą leczenia choroby bez leków zawierających żelazo. Są przepisywane dziecku na prawie każdym etapie choroby. Ale to właśnie te spotkania poważnie przeszkadzają matkom, ponieważ większość z nich kategorycznie sprzeciwia się długotrwałemu stosowaniu chemii, która negatywnie wpływa na delikatne ciało dziecka.

Co zrobić w takiej sytuacji, jeśli sama dieta i codzienna rutyna nie pozwalają pozbyć się anemii? Tutaj matki w naturalny sposób przychodzą z pomocą kompleksom witaminowym dla dzieci. Doromaryna okazała się najskuteczniejsza w przywracaniu poziomu hemoglobiny.

Z każdym dniem rodzice piszą coraz więcej pozytywnych recenzji na temat tego naturalnego produktu terapeutyczno-profilaktycznego dla dzieci. Dlatego nie mogliśmy go zignorować, opisując sposoby zwalczania anemii..

Co to jest Doromarin? Co najważniejsze, jest to całkowicie naturalny kompleks dla dzieci. Nie zawiera szkodliwych chemikaliów. Oceń sam:

Każdy z tych składników przyczynia się do zapobiegania i leczenia anemii. Na przykład angustate kelp to prawdziwy naturalny skarb, który zawiera nieoceniony kwas alginowy i polisacharyd fukoidan. Działają silnie regenerująco na organizm, obejmując wszystkie jego tkanki, narządy i układy. Ekstrakt z Trepang zawiera kwas foliowy oprócz witamin rozpuszczalnych w wodzie. Dlatego jest skuteczny w leczeniu każdego rodzaju anemii. Wapń morski pomaga wzmocnić kości i zęby, a kompleks witamin jest po prostu niezbędny do wchłaniania żelaza przez organizm.

Doromaryna jest produkowana w Rosji i jest pokazywana dzieciom w wieku od 3 do 16 lat. Mamy nazywają to po prostu „witaminami na odporność”, ponieważ oprócz pozbycia się anemii, pomaga zmniejszyć liczbę przeziębień, poprawia trawienie, normalizuje sen dziecka, neutralizuje skurcze i bóle głowy. Rodzice często piszą, że kupując Doromarin jako kompleks witamin, znaleźli prawdziwego pomocnika, który dzień i noc stoi w obronie zdrowia i szczęścia swoich dzieci..

Zalecenia dla rodziców

Każdej chorobie łatwiej jest zapobiec niż później wyleczyć. Pediatrzy zawsze o tym mówią, ale w sytuacji z niedokrwistością zdanie staje się sto razy bardziej poprawne. Rzeczywiście, z chorobą często idzie w parze cały szereg problemów zdrowotnych:

Wymienione problemy będą wymagały długiego leczenia nawet po powrocie poziomu hemoglobiny do normy. Dlatego w przypadku troskliwych rodziców preferowana jest profilaktyka. Zapobiegają problemom i dają swoim pociechom naturalny produkt terapeutyczny i profilaktyczny Doromarin.

Ważne jest, abyś mógł to przyjmować przez długi czas. Takie podejście mam i tatusiów do zdrowia ich dzieci pozwala kompleksowi witaminowemu całkowicie normalizować pracę organizmu i pomagać mu w budowaniu potężnej obrony przed chorobami. Dzieci, które regularnie piją Doromarynę, nie mają rozpoznanej anemii, a rodzice nie pamiętają antybiotykoterapii nawet w koszmarach..

Wychowanie zdrowego dziecka to główny cel kochającej matki. Dlatego każdy, komu się to udało, ma do dyspozycji skuteczny preparat naturalny i profilaktyczny, który chroni dziecko. Niech pojawi się z Tobą, a karta medyczna Twojego dziecka będzie składać się tylko z kilku arkuszy wskazujących datę urodzenia i umieszczone szczepienia.

Przyczyny anemii - dr Komarovsky

Możesz kupić Doromarin z bezpłatną wysyłką na terenie całego Kazachstanu.

Niedokrwistość z niedoboru żelaza u dzieci: leczenie, objawy, przyczyny, zalecenia. Diagnostyka, objawy, oznaki niedokrwistości z niedoboru żelaza

Stan patologiczny, w którym zmniejsza się liczba czerwonych krwinek we krwi, nazywany jest niedokrwistością. Niedokrwistość występuje często u dzieci w każdym wieku, ale częściej u niemowląt.

W pierwszym roku życia dziecko rośnie intensywnie, a erytropoeza może nie nadążać za rosnącym organizmem i jego potrzebami.

Główne źródło żelaza u dziecka powstaje przed jego urodzeniem. Przez ostatnie trzy miesiące w łonie kobiety płód gromadzi ten zapas.

Stopień spadku liczby erytrocytów u dziecka zależy od ilości zapasów żelaza. Niemowlęta charakteryzują się niestabilnością funkcjonowania układu krążenia i jego łatwą podatnością..

Rodzaje niedokrwistości u dzieci objawy

Istnieje wczesna i późna anemia. Wczesne lub „fizjologiczne” obserwuje się po dwóch i pół do trzech miesięcy u dzieci urodzonych o czasie. U wcześniaków od półtora do dwóch miesięcy.

Ten rodzaj niedokrwistości nie wymaga leczenia. Ponieważ powstaje w wyniku adaptacji małego organizmu do warunków egzystencji poza łonem matki.

W przypadku niedokrwistości „późnej” sytuacja jest inna. U wcześniaków występuje w wieku od trzech do czterech miesięcy. Ma to wpływ na dzieci urodzone o czasie w wieku sześciu miesięcy. Anemia ma w tym przypadku charakter pokarmowy - zakaźny i ułomny. Leczenie anemii jest obowiązkowe.

Niedokrwistość u dzieci dzieli się na następujące grupy:

◉ Anemie z niedoboru:

■ Niedobór białka

◉ Aplastyczny i hipoplastyczny:

◉ Anemie krwotoczne:

■ Z powodu przewlekłej utraty krwi

■ Z powodu ostrej utraty krwi

◉ Anemie hemolityczne:

◉ Niedokrwistość towarzysząca różnym chorobom

Niedokrwistość z niedoboru u dzieci

Niedokrwistość typu pokarmowego jest najczęstszym typem wśród osób z niedoborem. Z powodu niewystarczającego spożycia lub upośledzonego wchłaniania pokarmu powstaje niedobór żelaza. Mówiąc dokładniej, nie ma wystarczającej ilości substancji, aby zbudować cząsteczkę hemoglobiny.

Czynniki prowadzące do choroby:

● Częsta choroba dziecka

● Wczesne karmienie butelką

● Monotonne jedzenie (tylko mleko)

● Późne wprowadzenie żywności uzupełniającej

W związku z wymienionymi problemami dochodzi do naruszenia różnych wymian u dziecka. Częściej wpływa na wchłanianie żelaza.

Oznaki niedokrwistości u dziecka

Przy niewielkim spożyciu żelaza organizm jest zmuszony zabrać je z magazynu. Są to wątroba, szpik kostny i mięśnie..

Hemoglobina wspomaga transport tlenu. Podstawą strukturalną jest żelazo.

Brak białka w diecie zaburza produkcję białek odpowiedzialnych za produkcję żelaza. Szczególna odpowiedzialność za tworzenie hemoglobiny spoczywa na witaminach B12, B1, B6, kwasie foliowym.

Stopień niedokrwistości u dzieci

Łagodny stopień

Nie zawsze jest zauważana, ponieważ samopoczucie dziecka pozostaje niezmienione. Ale czasami mogą wystąpić takie objawy:

◍ Brak masy

◍ Letarg

◍ Zmniejszony apetyt

◍ Bladość

◍ drażliwość

Średni stopień

Nie można przeoczyć stanu z taką niedokrwistością. Niektóre przejawy są widoczne dla rodziców. Niektóre są określane przez badanie fizykalne.

◍ Apatia u dziecka

◍ płacz

◍ Letarg

◍ Odmowa jedzenia

◍ Skóra staje się sucha

◍ Przerzedzenie włosów

◍ Szybki puls

◍ Funkcjonalny szmer skurczowy

Poważny stopień

Ciężka postać rozwija się powoli. Na początku będą obecne wszystkie objawy przy umiarkowanej niedokrwistości. Następnie stopniowo dodaje się inne znaki:

◍ łamliwe paznokcie

◍ Szorstka skóra

◍ Łamliwe włosy

◍ Pęknięte usta

◍ Opuchnięta twarz

◍ Mięśnie słabną

◍ Dziwne zachcianki żywieniowe (jedzenie gliny lub kredy)

◍ Powolny przyrost masy ciała

◍ Tachykardia

◍ Szmer skurczowy

◍ Powiększenie wątroby, śledziony

Anemie krwotoczne

Występują w wyniku utraty krwi - ostrej lub przewlekłej. Częściej u starszych dzieci. Choroba zależy od wieku dziecka, szybkości i czasu trwania krwawienia. W ciężkich przypadkach występuje wstrząs krwotoczny.

Anemie hemolityczne

Przykładem niedokrwistości hemolitycznej jest niedokrwistość u noworodków.

Powstaje w wyniku nadmiernego niszczenia czerwonych krwinek. Wrodzone zaburzenie błony erytrocytów. Zespół hemolityczny objawia się następującymi objawami:

Choroba ma charakter autoimmunologiczny, jeśli jest nabyta. Może wystąpić po chorobach zakaźnych, grypie, mononukleozie, zapaleniu płuc.

Jak rozpoznaje się anemię?

Aby postawić tę diagnozę, zbiera się wywiad, wyniki testów.

Ilościowy stosunek czerwonych krwinek i hemoglobiny we krwi zmienia się.

Z niedokrwistością hipochromową - spadek hemoglobiny, z hiperchromią - wzrost, nie zmienia się - normochromiczny. Wzrasta odczyt ESR. W tym samym czasie żelazo w surowicy spada od dwóch do trzech razy..

Istnieją jeszcze dwie formy: niedokrwistość z niedoboru witamin i białka..

Leczenie niedokrwistości u dzieci

Po wykryciu niedokrwistości u dziecka podejmuje się wysiłki w celu zwalczania jej przyczyny. Zorganizuj właściwą dietę.

Przy umiarkowanej i łagodnej niedokrwistości bardziej wskazane jest przepisywanie żelaza dwuwartościowego. Ponieważ jest wchłaniany szybciej niż trójwartościowy. Posługiwać się:

◉ Syrop aloesowy z żelazem

W przypadku ciężkiej niedokrwistości przepisywane są następujące leki:

Aby zapewnić lepsze wchłanianie żelaza, przeprowadza się terapię witaminową. Przepisuj kwas foliowy, kwas askorbinowy, witaminy z grupy B..

Terapię zastępczą preparatami krwi (osocze, masa płytek krwi i masa erytrocytów) zaleca się w przypadku następujących typów niedokrwistości:

Żywienie dzieci z anemią

Do diety dziecka dodaje się maksymalnie pokarmy, które zawierają dużo kobaltu, żelaza, miedzi, niklu i manganu:

Należy ograniczyć produkty mleczne bogate w fosfor i wapń. Ponieważ tworzą kompleks z żelazem, które się wytrąca.

Produkty mączne utrudniają również wchłanianie żelaza przez organizm. Wynika to z zawartości w nich fityny..

Zapobieganie anemii u dzieci

Możesz zapobiec wystąpieniu anemii u dziecka, ustalając odpowiedni schemat i dietę dla przyszłej mamy. Przedwczesne porody są również przyczyną anemii u niemowląt, a także chorób zakaźnych kobiet w ciąży..

W profilaktyce ważne jest naturalne żywienie noworodka. Obserwacje, jako grupa ryzyka, zasługują na dzieci ze skazą wysiękową, wcześniaki, z krzywicą.

Badanie kliniczne jest konieczne dla wszystkich dzieci w wieku trzech, sześciu, dwunastu miesięcy. Pomogą śledzić dyskomfort każdego dziecka. I zapobiegaj ostrej zaniedbanej anemii.

Niedokrwistość z niedoboru żelaza u dzieci: objawy, leczenie, przyczyny

Blade, ospałe, słabo odżywiające się dziecko jest dla matki zawsze bólem głowy. Ten stan zasłużenie budzi niepokój rodziców i wymaga od nich podjęcia określonych działań, z których pierwszym powinna być oczywiście wizyta u pediatry..

Jedną z przyczyn tych zmian w wyglądzie i zachowaniu może być niedokrwistość z niedoboru żelaza u dzieci, której objawy to zaledwie wierzchołek góry lodowej..

Co to jest

Wszystkie narządy i tkanki naszego organizmu potrzebują tlenu. Aby jego dostarczanie przebiegało nieprzerwanie, w organizmie znajduje się czerwona krwinka - erytrocyt. Jest to komórka w postaci dwuwklęsłego dysku, którego wewnętrzna zawartość jest bogata w hemoglobinę..

Hemoglobina to czerwony pigment zawierający żelazo, który może wiązać się z tlenem. Głównym magazynem żelaza w komórkach jest kompleks ferrytyny i białka. Występuje w prawie wszystkich narządach i tkankach. Transferryny - białka transportujące żelazo z miejsca jego wchłaniania z pokarmu w dwunastnicy 12 do tworzących się erytrocytów.

Kiedy poziom żelaza w organizmie spada, zmniejsza się ilość hemoglobiny i czerwonych krwinek. U dziecka rozwija się niedokrwistość z niedoboru żelaza, zwana wcześniej anemią.

Jak podejrzewać anemię

Brak żelaza i tlenu pozostawia ślad i nadaje dziecku pewne cechy. Objawy u dzieci są podzielone na kilka grup:

Objawy anemii (z powodu niedostatecznego zaopatrzenia tkanek w tlen):

 • bladość,
 • letarg,
 • zmęczenie,
 • kapryśność,
 • trudności w uczeniu się,
 • bóle głowy,
 • hałas w uszach,
 • duszność, kołatanie serca,
 • zawroty głowy,
 • ciemnienie w oczach, a nawet omdlenie.

Enzymatyczne (z powodu niedoboru żelaza, które jest częścią wielu enzymów, zaburzona jest ich praca i metabolizm).

 • Zmiany skórne: to sucha skóra, z czasem jej łuszczenie się, pojawienie się na ustach zakleszczenia, aw późniejszych stadiach pęknięcia odbytnicy i błony śluzowej jamy ustnej. Jednocześnie włosy i paznokcie stają się cienkie i łamliwe. Na płytkach paznokcia pojawiają się podłużne paski.
 • Mięśnie stają się słabsze i bardziej zmęczone. Wzrost i rozwój fizyczny mogą być opóźnione. Mięsień zasłonowy pęcherza nie radzi sobie z pracą, co prowadzi do mimowolnego oddawania moczu podczas śmiechu lub kaszlu, potrzeba oddania moczu staje się niepohamowana i staje się częstsza. Możliwe moczenie nocne.
 • Najgroźniejszym objawem uszkodzenia mięśni jest dystrofia mięśnia sercowego, która atakuje serce. To ona się boi, próbując jak najwcześniej rozpocząć leczenie anemii. Wiąże się to ze skurczowym szmerem podczas słuchania serca, przyspieszeniem akcji serca i ewentualnymi powikłaniami w postaci przewlekłej niewydolności serca, która nie tylko nie pozwoli dziecku uprawiać sportu, ale może również zamienić go w osobę niepełnosprawną.
 • Zapach i smak są wypaczone. Dziecko może zacząć jeść niezwykłe rzeczy, które nie mają żelaza i które nie nadrabiają jego braków (kreda, akwarele, karton, mąka, suchy makaron). Może zacząć lubić pewne, czasem ostre zapachy..
 • Zmiany aktywności enzymatycznej śliny sprzyjają próchnicy zębów. Zanik błony śluzowej jamy ustnej i gardła utrudnia połykanie, dziecko może krztusić się podczas jedzenia.
 • Procesy zanikowe rozpoczynają się w błonach śluzowych żołądka i jelit, co prowadzi do utraty apetytu, problemów z stolcem i powolnego przyrostu masy ciała.

Z tego powodu niemowlęta karmione mieszanką często odrzucają mieszankę przed czwartym lub piątym miesiącem życia. Mama w panice zaczyna sortować różne rodzaje żywności dla niemowląt. A problem polega na tym, że w programie krzywicy u niemowlęcia rozpoczęła się anemia.

 • Dotyczy to również górnych dróg oddechowych. W zaawansowanych przypadkach przyczyną przewlekłych patologii narządów laryngologicznych jest zanikowe zapalenie gardła i krtani..
 • Miejscowe i ogólne odpowiedzi immunologiczne spadają. Dziecko jest bardziej podatne na infekcje wirusowe, bakteryjne i grzybicze.
 • Niebieskawe zabarwienie białek oczu jest wynikiem wadliwego tworzenia się włókien kolagenowych.

Jak choroba rozwija się i jest diagnozowana

We wczesnych stadiach, z utajonym przebiegiem choroby, magazyn żelaza jest już wyczerpany (niska ferrytyna) i transport żelaza jest upośledzony (niskie transferyny), ale objawy kliniczne są minimalne:

 • zmęczenie,
 • łagodna duszność,
 • słaba tolerancja wysiłku.

Kompleksowa klinika anemii z niedoboru żelaza obejmuje już wszelkie objawy niedokrwistości u dzieci z zespołów anemicznych i enzymatycznych.

Aby ustalić diagnozę, najczęściej stosuje się ogólne badanie krwi:

 • Określa poziom erytrocytów i hemoglobiny. W formularzu analizy wykonywanej przez analizator są oznaczone jako (RBC) i (HGB).
 • Wcześniej istniało takie kryterium, jak wskaźnik koloru (niedokrwistość z niedoboru żelaza była uważana za hipochromiczną), ale dziś rozpoznanie niedokrwistości u dzieci opiera się na wskaźnikach:
  • McV (średnia objętość erytrocytów) i
  • McH (średnia zawartość hemoglobiny w erytrocytach).
   Ich wartości poniżej normy odpowiadają niedokrwistości hipochromicznej. Po rozpoczęciu leczenia preparatami żelaza mogą znajdować się w normalnych granicach. Wtedy niedokrwistość zostanie uznana za normochromiczną..

W biochemicznym badaniu krwi zauważają:

 • spadek ferrytyny, żelaza w surowicy (69 μmol na litr),
 • również nasycenie transferyny żelazem będzie poniżej normy (terapeuta Postnova Maria Borisovna

TOP 5 skutecznych i bezpiecznych sposobów leczenia anemii u dziecka

W dzisiejszym artykule zebrałem niedrogie i skuteczne sposoby pomocy rodzicom w leczeniu anemii u dziecka..

Do rozwiązania problemu trzeba podejść kompleksowo, dlatego tutaj znajdziesz przepisy na tradycyjną medycynę, wytyczne kliniczne, zdrowe produkty i naturalne środki, które poprawią samopoczucie i pomogą podnieść poziom hemoglobiny we krwi dziecka.

6 środków ludowej na anemię

Aloes

 • Obrane średniej wielkości cebule - 2 sztuki.
 • Sok z liści aloesu

Wyciśnij sok z cebuli startej na drobnej tarce i dodaj do niego sok z aloesu w proporcji 1: 3. Mieszankę przechowuje się w chłodnym miejscu i przyjmuje przed posiłkami trzy razy dziennie, 1 łyżka..

Kefir z miodem

Jeśli Twoje dziecko uwielbia kefir, ten przepis będzie szczególnie pasował do jego gustu. Jedną łyżeczkę miodu dodaje się do szklanki sfermentowanego napoju mlecznego. Taki kefir przyjmuje się 3 razy dziennie.

Miód zawiera witaminy z grupy B, magnez, kwas foliowy i żelazo. Szczególnie dużo pierwiastków śladowych występuje w ciemnych odmianach produktów pszczelich. Jeśli dziecko nie ma alergii, cukrzycy i nietolerancji laktozy, może bezpiecznie pić kefir z miodem, aby poprawić stan z anemią.

Napar z jarzębiny

 • Suszone lub świeże jagody jarzębiny -2 łyżki.
 • Woda - 0,5 l

Jagody wlewa się wrzącą wodą i podaje pod szczelną pokrywką przez godzinę. Przefiltrowany napar należy pić w ciągu dnia. Kurs przygotowawczy - 2 miesiące.

Pasta wellness

Rodzynki, suszone morele, żurawinę, suszone śliwki i orzechy włoskie wymieszać w równych proporcjach, dodać pokrojoną cytrynę ze skórką i zmiel produkty blenderem na jednorodną masę. Dodaj miód - 200 gramów produktu pszczelego na 1 kg pasty. Przechowuj w lodówce i daj dziecku 1-2 łyżeczki. trzy razy dziennie po posiłkach.

Ta mieszanka jest odpowiednia do zapobiegania i leczenia anemii. Możesz to stale brać. Przeciwwskazaniem jest alergia na miód i cukrzyca..

Marchewka

Aby szybko przywrócić poziom czerwonych krwinek przygotuj dla swojego dziecka sałatkę z marchwi. Traktuj go startą marchewką ze śmietaną 1-2 razy dziennie przez trzy miesiące. Wystarczy porcja 50-100 gramów.

Napar z lucerny

To bezpretensjonalne zioło pomaga zwiększyć poziom hemoglobiny, oczyścić organizm ze szkodliwych substancji i nasycić go przydatnymi witaminami i mikroelementami..

 • Suszona lucerna - 2 łyżki.
 • Woda - 400 ml

Zalej zioło wrzątkiem i pozwól mu parzyć przez 10 minut. Daj dziecku 1 łyżkę odcedzonego napoju. trzy razy dziennie.

Sok z buraków

 • Buraki obrane - 0,5 kg
 • Sok z cytryny - 2 łyżki.
 • Miód - 1 łyżeczka.

Do świeżo wyciśniętego soku z buraków dodaj sok z cytryny i miód. Dzieciom zaleca się spożywanie 50 ml napoju raz dziennie..

Jakie suplementy żelaza są najlepsze dla dzieci?

Niemal w ten sam sposób leczy się niedokrwistość u dzieci w wieku od 1 do 3 lat. Lekarze zwykle przepisują dziecku lub matce dodatkowe spożycie żelaza i dietę zdrowotną, jeśli dziecko jest karmione piersią.

W przeciwieństwie do leków BoostIron to naturalny suplement, który jest bezpieczny w stosowaniu. Nie zawiera toksycznych soli metali, które powodują reakcję uboczną. Jeśli niedokrwistość jest łagodna, wiele matek zaczyna podawać dziecku BoostIron. Witaminy C, B12 oraz kwas foliowy zawarte w suplemencie pomagają lepiej przyswajać żelazo.

Możesz dowiedzieć się więcej o dodatku tutaj.

Jak zjeść dziecko z anemią?

Jest to prawdopodobnie najważniejszy element, na który należy zwrócić uwagę. W niektórych przypadkach wystarczy zmiana diety, aby rozwiązać problem..

Zdrowie niemowlęcia zależy od tego, co je matka. A jeśli kobieta spożywa więcej pokarmów zawierających żelazo, jej dziecko szybko wyzdrowieje. Dzieci, które są samowystarczalne, powinny jeść jabłka, rośliny strączkowe, pieczywo pełnoziarniste, czerwone mięso, wątróbkę, jajka, wodorosty i rokitnik.

Nie wszystkie dzieci uwielbiają fasolę czy wątróbkę, ale to kwestia przyzwyczajenia, spróbuj dodać fasolę do pierwszych dań, a wątróbkę podawać z pysznym sosem lub czymś, co dziecko bardzo kocha.

Jeśli niedokrwistość jest spowodowana niedoborem witaminy B12, należy częściej spożywać kefir, jogurt naturalny, ryby morskie, zboża, warzywa i owoce. A jeśli w organizmie nie ma wystarczającej ilości kwasu foliowego, częściej podawaj dziecku banany, truskawki i morele. Dodawaj szpinak, rośliny strączkowe i owsiankę do posiłków.

Stolik zabiegowy nr 11 jest odpowiedni dla dzieci z anemią. Jednak w przeciwieństwie do diety dorosłych, dieta dziecka powinna być bardziej nasycona produktami białkowymi..

Pediatrzy nie zalecają zastępowania preparatów dla niemowląt mlekiem krowim i kozim, ponieważ produkty te nie zawierają żelaza i zakłócają jego wchłanianie. Eksperci zalecają przyjmowanie pełnego mleka i produktów mlecznych do diety dziecka już od roku. Ich dzienna dawka nie powinna przekraczać 300-400 ml.

Parówki i kiełbasy nie są produktami mięsnymi, ponieważ nie zawierają białka i niezbędnego żelaza. Dlatego nie należy włączać tych produktów do menu dziecka. O wiele bardziej przydatne będą gotowane jajka z kurczaka lub przepiórcze..

Kasza manna i inne zboża gotowane w mleku zmniejszają wchłanianie żelaza. Nie oznacza to, że nie należy ich jeść, oczywiście, ale nie częściej niż raz dziennie i lepiej oddzielnie od produktów białkowych.

Niektóre matki martwią się, że żelazo po termicznej obróbce żywności traci swoje właściwości, ale tak nie jest. Dzięki temu można bezpiecznie dusić mięso bezpośrednio z warzywami, jest smaczne i zdrowe.

Suplement diety

Oczywiście niedobór żelaza nie jest jedyną przyczyną anemii. Faktem jest, że witaminy C, B12 i kwas foliowy są potrzebne do normalnego procesu hematopoezy. Ich brak prowadzi do wzrostu liczby krwinek, ale jednocześnie nie są w stanie przenosić tlenu w całym organizmie. Kwas foliowy pomaga również w lepszym wchłanianiu gruczołu i prawidłowej pracy układu nerwowego dziecka..

Dlatego wiele matek (w tym ja), aby zapobiec rozwojowi anemii, podaje swoim dzieciom kompleks witamin Ultivit Kids. Zawiera najważniejsze witaminy i pierwiastki śladowe dla fizycznego i psychicznego rozwoju dziecka, w tym żelazo karbonylowe. Nie zawiera soli metali, dzięki czemu nie jest toksyczny i może być stosowany w profilaktyce anemii z niedoboru żelaza.

Zacząłem podawać mojej córce Ultivit Kids od pierwszego roku życia, dawkowanie wyglądało następująco:

 • Do trzech lat - 1/3 tabletki raz dziennie;
 • Od trzeciego roku życia - ½ tabletki raz dziennie;
 • Od 7 roku życia - 1 tabletka 1 raz dziennie.

Teraz chodzimy do pierwszej klasy i rzadko chorujemy. Najpoważniejszą rzeczą, jaka się zdarza, jest przeziębienie, które trwa nie dłużej niż 3 dni i jest znacznie łatwiejsze do zniesienia niż inne dzieci.

Nasze wyniki hemoglobiny są zawsze normalne i jestem pewien, że jest to w dużej mierze spowodowane przez Ultivit Kids. Oczywiście przy istniejącej anemii lepiej jest stosować BoostIron, a do celów profilaktycznych najbardziej odpowiednią opcją są witaminy dla dzieci.!

Witaminy są certyfikowane zgodnie ze standardem GMP i uzyskały aprobatę kliniczną w instytutach i ośrodkach medycznych w Rosji. Zaufali im nie tylko rodzice, ale także profesjonaliści tacy jak Konstantin Borisovich Zabolotny (pediatra i lekarz medycyny rodzinnej).

Ćwiczenia na anemię

W przypadku dzieci z niskim poziomem hemoglobiny bardzo ważne jest, aby więcej się ruszać. Aktywność fizyczna poprawia krążenie krwi i odżywianie tkanek organizmu użytecznymi substancjami. Spacery na świeżym powietrzu, gry na świeżym powietrzu, ćwiczenia skakanki lub jazda na rowerze to dobre opcje..

Musisz także znaleźć przyczynę niedoboru żelaza. Po jego usunięciu zdrowie i witalność szybko wrócą do Twojego dziecka.!

Dlaczego dziecko ma anemię?

U małych dzieci przyczyny niedoboru żelaza są różne. Oto najpopularniejsze z nich:

 • Aktywna faza wzrostu, w której organizm dziecka potrzebuje więcej żelaza.
 • Słabe wchłanianie żelaza w przewodzie pokarmowym z powodu chorób zakaźnych (gruźlica, odmiedniczkowe zapalenie nerek itp.), Infekcji pasożytniczych lub grzybiczych.
 • Niedobór pokarmów w diecie nasyconych żelazem, witaminami C i B12. Niezbilansowana dieta, jedna z najczęstszych przyczyn anemii.
 • W niektórych przypadkach niedokrwistość rozwija się z powodu neurodermitów, alergii i atopowego zapalenia skóry.
 • Częste krwawienia spowodowane chorobami narządów wewnętrznych.
 • U noworodków niedokrwistość wiąże się z wcześniactwem lub patologiami u kobiet w ciąży. Na przykład choroba zakaźna, krwawienie lub oderwanie łożyska.

Niedokrwistość może być również spowodowana dziedzicznymi nieprawidłowościami w syntezie hemoglobiny. Te odmiany obejmują:

 • Hemoglobinopatie
 • Niestabilność hemoglobiny
 • Anemia sierpowata
 • Anemia sierpowata

Również hemolityczne formy anemii w pierwszym roku życia dziecka mogą się rozwinąć z powodu konfliktu Rh. Na przykład, gdy czynnik Rh matki jest ujemny, a dziecko dodatni.

Objawy niedokrwistości u dzieci

Po uzyskaniu wyników badań lekarz stawia trafną diagnozę. Ale rodzice mogą wykryć problem za pomocą następujących znaków:

 • Dziecko blednie, włosy tracą połysk, w kącikach ust pojawiają się drgawki. W zaawansowanych stadiach niedokrwistości na skórze dłoni i stóp pojawiają się pęknięcia..
 • Niedobór żelaza osłabia mechanizmy obronne organizmu, więc dziecko jest bardziej podatne na przeziębienia i infekcje żołądkowo-jelitowe.
 • Dzieci z niskim poziomem hemoglobiny nie śpią dobrze, szybko się męczą i często są jęczące i rozdrażnione.
 • W wyniku niedokrwistości układ pokarmowy dziecka działa gorzej. Powoduje to problemy ze stolcem (zaparcie lub biegunka), nudności i wymioty.
 • Może wystąpić omdlenie, podobnie jak w przypadku niedokrwistości, spadek ciśnienia i zaburzenia rytmu serca.
 • Ponadto dzieci mogą cierpieć na bóle głowy, szumy uszne i zawroty głowy..

Jeśli zauważysz u swojego dziecka powyższe objawy lub on sam na nie narzeka, skontaktuj się z lekarzem i poddaj się niezbędnemu badaniu! We wczesnych stadiach anemii możesz szybko i łatwo rozwiązać problem.

Norma hemoglobiny u dzieci od urodzenia do 18 lat

 • U niemowląt od urodzenia do 14 dni poziom hemoglobiny wynosi od 130 do 215 g / l
 • Od dwóch tygodni do miesiąca wskaźniki wahają się od 110 do 180 g / l
 • Od pierwszego do drugiego miesiąca - od 95 do 140 g / l
 • Od drugiego do czwartego miesiąca - od 100 do 144 g / l
 • Od czterech do sześciu miesięcy - od 110 do 139 g / l
 • Od sześciu miesięcy do pierwszego roku życia - od 117 do 141 g / l
 • Od roku do pięciu lat - od 112 do 146 g / l
 • Od pięciu do dziesięciu lat - od 117 do 150 g / l
 • Od dziesięciu do piętnastu lat - od 115 do 147 g / l
 • Od piętnastu do osiemnastu lat - od 120 do 155 g / l

Jakie są stopnie niedokrwistości u dzieci?

Niedokrwistość w dzieciństwie ma różny stopień nasilenia, a mianowicie:

Łagodne, gdy poziom hemoglobiny mieści się w zakresie od 90 do 110 g / l;

Średnia, gdy hemoglobina wynosi od 70 do 90 g / l;

Ciężkie, w których hemoglobina spada poniżej 70 g / l

Istnieje wiele rodzajów anemii, ale niedobór żelaza najczęściej występuje u dzieci. W ciągu pierwszych trzech do czterech miesięcy życia dziecko ma dość żelaza, które otrzymało w rezerwie od matki. Jednak już od czterech miesięcy co najmniej 8 mg mikroelementu powinno dostać się do organizmu dziecka wraz z pożywieniem. W wieku od trzech do dwunastu lat jego ilość powinna wzrosnąć do 15 mg.

Jeśli kobieta w ciąży cierpiała na anemię, dziecko w okresie rozwoju wewnątrzmacicznego nie otrzymało wystarczającej ilości żelaza, którego tak bardzo potrzebuje w pierwszych miesiącach życia po urodzeniu. Niskie poziomy żelaza obserwuje się również u dzieci urodzonych przedwcześnie..

Dlaczego anemia jest niebezpieczna dla dzieci?

Niedobór żelaza w dzieciństwie jest szczególnie niebezpieczny, ponieważ mózg, serce i nerki są atakowane jako pierwsze. Oto konsekwencje zaawansowanej postaci niedokrwistości:

 • Spowolnienie rozwoju umysłowego i fizycznego
 • Osłabiona odporność
 • Słaba pamięć i rozproszenie uwagi
 • Częste choroby
 • Zmniejszona witalność

Wniosek

 • Lepiej angażować się w profilaktykę i nie prowadzić do anemii
 • Dieta nie zawsze chroni Cię przed anemią
 • Aby szybko poradzić sobie z anemią, musisz ustalić przyczynę i ją wyeliminować.
 • Najważniejsze warunki leczenia to przestrzeganie diety leczniczej i uzupełnianie żelaza.
 • Produkty mleczne zakłócają wchłanianie żelaza, dlatego lepiej je jeść oddzielnie od mięsa
 • Aby mikroelement był lepiej wchłaniany, włącz do diety dziecka warzywa, owoce i warzywa
 • Wybierz suplementy zawierające witaminy C, B12 i kwas foliowy
 • Dziecko powinno prowadzić aktywny tryb życia i spędzać więcej czasu na świeżym powietrzu

Leczenie niedokrwistości u dziecka obejmuje podejście zintegrowane. W artykule zebrałem najpotrzebniejsze informacje. Jestem przekonany, że przyda się Tobie i możesz łatwo przywrócić i zwiększyć zdrowie swojego dziecka.