Jego blok odnogi pęczka Hisa

Jego blok odnogi pęczka Hisa jest chorobą, która objawia się naruszeniem przewodzenia pobudzenia (impulsów nerwowych) przez tkanki serca. Występuje u ponad 0,5% populacji, częstość wzrasta wraz z wiekiem: u osób powyżej 60 roku życia wynosi 1-2%.

Co piąty pacjent ze zdiagnozowanym zawałem mięśnia sercowego ma już wady przewodzenia lub rozwija się na tle ostrej choroby.

Wiązka His (wiązka przedsionkowo-komorowa lub przedsionkowo-komorowa) jest reprezentowana przez atypowe włókna mięśniowe; przewodzi impulsy nerwowe powstające w tkankach prawego przedsionka od rozrusznika przez przedsionki do komór, określając siłę i częstotliwość uderzeń serca. W przegrodzie międzyprzedsionkowej wiązka Hisa jest podzielona na prawą i lewą nogę (lewa ma gałęzie przednie i tylne), które rozprzestrzeniają się w mięśniu sercowym odpowiednich komór przez najmniejsze elementy strukturalne - włókna Purkinjego.

W przypadku naruszenia przewodzenia wzbudzenia wzdłuż włókien pęczka Hisa (spowolnienie lub blokada, częściowe lub całkowite) następuje zmiana kolejności, szybkości i siły pobudzenia i skurczu tkanek serca lub kurczliwość mięśnia sercowego cierpi na ograniczonym obszarze.

Przyczyny i czynniki ryzyka

Przyczyny, które mogą powodować naruszenie przewodzenia wzbudzenia wzdłuż struktur pęczka Hisa, są podzielone na sercowe i pozasercowe.

Kardiologiczne przyczyny blokad:

 • wrodzone i nabyte wady serca (zwężenie ujścia aorty, tętnicy płucnej, otwarcie lewej komory przedsionkowo-komorowej, koarktacja lub zwężenie segmentowe, ujście aorty, niewydolność aorty, zastawki mitralne, zastawka tętnicy płucnej, wady przegrody międzyprzedsionkowej);
 • kardiomiopatia (w tym kardiomiopatia przerostowa ze zwężeniem drogi odpływu);
 • choroba wieńcowa;
 • zmiany dystroficzne w mięśniu sercowym;
 • idiopatyczne zwapnienie układu przewodzenia serca;
 • Zespół Brugadów;
 • zmiany zwłóknieniowe w nogach wiązki Jego;
 • choroba niedokrwienna serca (w tym zawał mięśnia sercowego);
 • miażdżyca (w tym po zawale);
 • Choroba Levy'ego;
 • niewydolność serca;
 • zapalenie mięśnia sercowego;
 • zapalenie wsierdzia;
 • przerost mięśnia sercowego lewej komory.

Co piąty pacjent ze zdiagnozowanym zawałem mięśnia sercowego ma już blok odnogi pęczka Hisa lub rozwija się na tle ostrej choroby.

 • zatrucie lekami z grupy glikozydów nasercowych, chinidyną, beta-blokerami;
 • tyreotoksykoza;
 • brak równowagi elektrolitowej;
 • ciężka lub długotrwała cukrzyca;
 • Niedokrwistość z niedoboru żelaza;
 • syndrom metabliczny;
 • otyłość pokarmowa;
 • przewlekła choroba alkoholowa;
 • choroby autoimmunologiczne (reumatoidalne zapalenie stawów, toczeń rumieniowaty układowy, autoimmunologiczne zapalenie tarczycy);
 • zatorowość płucna;
 • przewlekła obturacyjna choroba płuc (obturacyjne zapalenie oskrzeli, astma oskrzelowa);
 • wieloletnie doświadczenie w paleniu.

Formy choroby

Zgodnie z anatomiczną budową pęczka przedsionkowo-komorowego wyróżnia się następujące rodzaje blokad:

 • pojedyncza wiązka - cierpi jedna ze struktur (prawa noga wiązki Jego, przednia lub tylna gałąź lewej nogi);
 • dwuwiązkowy - połączone uszkodzenie prawej nogi i jednej z gałęzi lewej lub naruszenie przewodzenia impulsów nerwowych wzdłuż obu gałęzi lewej nogi;
 • trzy belki - jednoczesne pokonanie prawej i lewej nogi pakietu Jego.

W przypadku bloku lewej odnogi pęczka Hisa i pełnego bloku trójwiązkowego rokowanie jest złe. Śmiertelność w tym przypadku wzrasta 5-krotnie, średni wskaźnik przeżycia wynosi 3,3 roku.

Objawy

Blokada prawej gałęzi pęczka Hisa Hisa przebiega bezobjawowo i jest przypadkowym stwierdzeniem, stwierdzonym na podstawie wyników badania EKG podczas planowanego badania klinicznego, badania lekarskiego lub leczenia innych schorzeń.

Jednowiązkowa (przednia lub tylna) blokada lewa również nie ma klinicznie istotnych objawów.

Blok lewej odnogi pęczka Hisa ma objawy choroby, która go spowodowała, częściej jest to:

 • zmniejszona tolerancja wysiłku;
 • duszność przy niewielkim wysiłku fizycznym;
 • przerwy w pracy serca;
 • kołatanie serca;
 • ból w okolicy serca;
 • zmiany w dźwiękach serca podczas osłuchiwania [osłabiony lub wydłużony ton I (w 70% przypadków), rzadziej (16% przypadków) - jego rozszczepienie, rozszczepienie tonu II (80%)].

Blokada trzech wiązek ma najpoważniejsze objawy kliniczne:

 • wyjątkowo niskie tętno - 20-40 uderzeń / min;
 • silna duszność w spoczynku;
 • przerwy w pracy serca;
 • zaburzenia rytmu serca;
 • zawroty głowy;
 • krótkie epizody utraty przytomności;
 • sinica skóry.

Diagnostyka

Główne środki diagnostyczne:

 • elektrokardiografia;
 • codzienne monitorowanie EKG;
 • przezprzełykowe badanie elektrofizjologiczne serca.

Jego blok odnogi pęczka Hisa występuje u ponad 0,5% populacji, częstość wzrasta wraz z wiekiem: u osób powyżej 60 roku życia wynosi 1-2%.

Laboratoryjne metody badawcze nie pozwalają na zdiagnozowanie bloku odnogi pęczka Hisa i można je wykorzystać do identyfikacji choroby podstawowej, która doprowadziła do zaburzeń przewodzenia.

Leczenie

Nie ma specjalnego leczenia tej patologii; przede wszystkim chorobę podstawową koryguje się za pomocą azotanów, glikozydów nasercowych, leków przeciwnadciśnieniowych.

W przypadku blokady prawej gałęzi pęczka Hisa przy braku choroby podstawowej farmakoterapia nie jest wskazana.

W przypadku blokady lewej nogi lub blokady trzech belek zalecana jest następująca terapia:

 • witaminy z grupy B;
 • przeciwutleniacze i środki przeciw niedotlenieniu;
 • środki przeciwpłytkowe;
 • środki hipolipidemiczne.

Jeśli farmakoterapia jest nieskuteczna, wskazane jest leczenie chirurgiczne.

Możliwe komplikacje i konsekwencje

Powikłaniami bloku gałęzi pęczka Hisa mogą być:

 • zaburzenia rytmu serca;
 • niewydolność serca;
 • choroba zakrzepowo-zatorowa;
 • ostra niewydolność serca.

Prognoza

Rokowanie zależy od ciężkości choroby podstawowej. W przypadku bloku z pojedynczą belką lub bloku prawej nogi rokowanie jest korzystne.

W przypadku blokady prawej gałęzi pęczka Hisa przy braku choroby podstawowej farmakoterapia nie jest wskazana.

Prognozy dla bloku lewej odnogi pęczka Hisa i całkowitego bloku trzech pęczków Hisa są mniej korzystne. Śmiertelność w tym przypadku wzrasta 5-krotnie, średni wskaźnik przeżycia wynosi 3,3 roku; przy normalnej wielkości serca wydłuża się do 4,3 roku, przy wzroście wielkości serca średni współczynnik przeżycia skraca się do 2,5 roku.

Rokowanie pogarsza niewydolność serca, kardiomegalia, dławica piersiowa, zawał mięśnia sercowego w wywiadzie, migotanie przedsionków, odchylenie osi elektrycznej w lewo.

Zarejestrowana w ostrym zawale mięśnia sercowego, niezależnie od tego, czy był przed zawałem, czy powstał w związku z nim, blokada lewej odnogi pęczka Hisa zwiększa śmiertelność pacjentów nawet o 60%.

Wykształcenie: wyższe, 2004 (GOU VPO "Kurski Państwowy Uniwersytet Medyczny"), specjalność "Medycyna ogólna", dyplom "Lekarz". 2008-2012 - doktorantka Wydziału Farmakologii Klinicznej KSMU, Kandydat Nauk Medycznych (2013, specjalność „Farmakologia, Farmakologia Kliniczna”). 2014-2015 - przekwalifikowanie zawodowe, specjalność „Zarządzanie w edukacji”, FSBEI HPE „KSU”.

Informacje są uogólnione i podane wyłącznie w celach informacyjnych. Przy pierwszych oznakach choroby skontaktuj się z lekarzem. Samoleczenie jest niebezpieczne dla zdrowia!

Blokada lewej nogi przedmiotu Jego

Blok lewej odnogi pęczka Hisa (LBBB)

Poziom uszkodzenia w bloku lewej odnogi pęczka Hisa

 • gałąź pakietu
 • sama lewa noga
 • jednoczesne pokonanie 2 głównych konsekwencji
 • peryferyjne konsekwencje

Etiologia

Rozproszone uszkodzenie mięśnia sercowego:

 • wieńcowa - niedokrwienie, kaodioskleroza, zwłóknienie
 • patologia strukturalna mięśnia sercowego niezwiązana z chorobą wieńcową - kardiomiopatia rozstrzeniowa (DCM), kardiomiopatia przerostowa (HCM), arytmogenna dysplazja prawej komory (ARVD), sarkoidoza, amyloidoza.

Patologia drogi odpływu lewej komory - przerost lewej komory (LVH), kardiomiopatia przerostowa (HCM), wysokie wady przegrody międzykomorowej, operacja zastawki aortalnej, koarktacja aorty.

Figa. 1. Blok lewej odnogi pęczka Hisa w odprowadzeniach standardowych.

Mechanizm rozwoju

Najpierw pobudzenie obejmuje przegrodę międzykomorową, potem wzdłuż niezmienionej prawej nogi podniecenie dociera do prawej komory, a na końcu podniecenie obejmie zablokowaną lewą komorę. Co więcej, podniecenie nie przyjdzie do lewej komory wzdłuż lewej nogi, ponieważ przewodnictwo wzdłuż niego jest zakłócone i przez sieć włókien Purkinjego z prawej komory. Występuje nie tylko opóźnienie lewej komory, ale także naruszenie całej sekwencji depolaryzacji.

Leczenie

 • eliminacja leków powodujących spowolnienie przewodzenia
 • W przypadku objawowej bradykardii zaleca się wykonanie stałej stymulacji (PES)
 • terapia resynchronizująca w przypadku niewydolności serca i obniżenia frakcji wyrzutowej lewej komory
 • leczenie zachowawcze przy braku objawów klinicznych

Zmiany EKG

 • wydłużenie całkowitego czasu trwania zespołu QRS ≥ 0,12 s (120 ms)
 • czas odchylenia wewnętrznego w odprowadzeniach V5, V6 ≥0,08 sek
 • obecność w odprowadzeniach V5, V6, I, aVL poszerzonych, zdeformowanych zespołów komorowych typu R z rozszczepionym lub szerokim wierzchołkiem
 • obecność w odprowadzeniach V1, V2, III, aVF poszerzonych zdeformowanych zespołów komorowych, które wyglądają jak QS lub rS z rozszczepionym lub szerokim wierzchołkiem załamka S.
 • w odprowadzeniach V5, V6 niezgodne w stosunku do zespolonego zespołu QRS przemieszczenia odcinka RS-T i ujemnego lub dwufazowego asymetrycznego załamka T
 • odchylenie osi elektrycznej serca (EOS) w lewo
 • brak fali q w odprowadzeniach I, V6

Figa. 2. Blok lewej odnogi pęczka Hisa i blok przedsionkowo-komorowy I stopnia.

Niekompletny blok lewej odnogi pęczka Hisa

Przy niepełnej blokadzie propagacja impulsu jest opóźniona, początek depolaryzacji komór wiąże się z pobudzeniem, które przeszło wzdłuż prawej nogi, ale większa lub mniejsza część lewej komory jest wzbudzana przez impuls, który przyszedł wzdłuż lewej nogi. Asynchronizm nie jest tak wyraźny.

Zmiany EKG

 • brak fali q w odprowadzeniach V5, V6, I - warunek wstępny
 • Zespół QRS do 12 sek
 • ząbkowanie na fali R w odprowadzeniach V5, V6
 • zmniejszony odcinek ST, załamek T (+ -)

Niekompletny blok lewej odnogi pęczka Hisa przypomina przerost lewej komory, ale brakuje mu załamka Q przy wysokim załamku R.

Figa. 3. Niekompletny blok lewej odnogi pęczka Hisa

Uzupełnij blok lewej odnogi pęczka Hisa

Kryteria EKG dla całkowitej blokady LPH

 • Zespół QRS> 0,12 sek
 • w odprowadzeniach V1, V2: typ złożony QS lub rS
 • w odprowadzeniach V5, V6: załamek R.
 • brak fali q w odprowadzeniach I, V6

Leczenie

Warunki terapii resynchronizującej (CRT):

 • Zespół QRS ≥140 msec (mężczyźni) i zespół QRS ≥130 msec (kobiety)
 • ząbkowanie ≥2 przewody (V1, V2, V5, V6, I, aVL)

Kryteria EKG do rozpoznania zawału mięśnia sercowego na tle całkowitej blokady lewej nogi pozycji Jego

 • Uniesienie odcinka ST> 1 mm + dodatnia fala T w odprowadzeniach I, aVL, V5 i V6
 • Wciśnięcie> 1 mm w odprowadzeniach V1, V2 lub V3
 • uniesienie segmentu> 5 mm w odprowadzeniach V2-V4
 • czułość 78%, swoistość 90%

Figa. 4. Ostry etap zawału mięśnia sercowego okolicy przednio-przegrody lewej komory z całkowitą blokadą lewej odnogi pęczka Hisa

Blokada gałęzi przednio-górnej lewej odnogi pęczka Hisa (BPVV LBB)

Etiologia

Patologiczne procesy zachodzą w lewej części przegrody międzykomorowej, w okolicy zastawek aortalnych lub dystalnie - w obwodowych odgałęzieniach przedniej gałęzi (przednio-boczna ściana lewej komory):

 • choroba niedokrwienna serca (CHD)
 • ostry zawał mięśnia sercowego
 • przerost lewej komory (LVH)
 • kardiomiopatia przerostowa (HCM)
 • ubytek przegrody międzykomorowej (VSD).

Mechanizm rozwoju

Blokada przednio-górnej gałęzi lewej pęczka Hisa komory prowadzi do późniejszego pobudzenia przednio-górnych części lewej komory.

Leczenie

Nie ma specyficznego leczenia blokady przednio-górnego odgałęzienia lewej gałęzi pęczka Hisa. Konieczne jest leczenie choroby podstawowej.

Zmiany EKG

 • Zespół QRS do 0,12 sek
 • wyraźne odchylenie osi elektrycznej serca w lewo - między -30 a -90 °
 • W standardowych wyprowadzeniach:
 • przeważnie dodatnie zespoły QRS (mały załamek q i wysoki załamek R) w odprowadzeniach aVL, I.
 • głównie ujemne zespoły QRS (mały załamek R i głęboki załamek S) w odprowadzeniach aVF, II, III
 • pod koniec depolaryzacji ząbkowanie końcowe lub pogrubienie linii w odprowadzeniach aVL, III.
 • pogłębienie fali q w odprowadzeniach aVL, I o czasie trwania do 0,03-0,04 sek.
 • w odprowadzeniach V5, V6: spadek amplitudy fali R, po którym następuje wyraźne pogłębienie fali S, a fala q jest tracona
 • V1, V2: może utracić falę R. Również w odprowadzeniach od V1 do V2 powstają kompleksy w postaci QS, qrS.
 • pojawienie się wysokiej fali R (V2, V3), która stopniowo maleje w odprowadzeniach lewej klatki piersiowej.

Blokada przednio-górnej gałęzi lewej odnogi pęczka Hisa

Blokada tylnej-dolnej gałęzi lewej odnogi pęczka Hisa (BZNV LNPG)

Etiologia

 • niedokrwienie serca
 • wady serca
 • przerost lewej komory
 • Kardiomiopatia przerostowa
 • kardiomiopatia rozstrzeniowa
 • choroby płuc

Mechanizm rozwoju

Blokada tylnej dolnej gałęzi lewej gałęzi pęczka Hisa prowadzi do późniejszego pobudzenia tylnych dolnych części lewej komory.

Leczenie

Leczenie choroby podstawowej, brak specjalnego leczenia.

Figa. 6. Blokada tylnej gałęzi lewej odnogi pęczka Hisa

Zmiany EKG

 • Zespół QRS do 0,12 s (normalny), następuje prawidłowa repolaryzacja komór (odcinek ST i załamek T). Poważne odchylenie osi elektrycznej serca w prawo (między 120 ° a 180 °).
 • Odchylenie EOS w prawo (120 °, przy braku przerostu lewej komory)
 • przeważnie dodatnie zespoły QRS (mały załamek q i wysoki załamek R), w odprowadzeniach II, III, aVF.
 • głównie ujemne zespoły QRS (małe r i głębokie załamki S) w odprowadzeniach aVL, I
 • brak innych przyczyn powodujących mieszanie się osi elektrycznej serca w prawo. Takimi przyczynami mogą być: przerost lewej komory, rozedma płuc, zawał boczny)
 • Odchylenie EOS osiąga mniejszy stopień (do 120 °), ale z dynamicznym sterowaniem EOS odchyla się w dół i w prawo o więcej niż 40 ° od pozycji początkowej.

Blok lewej odnogi pęczka Hisa w EKG

Aby postawić dokładną diagnozę, kardiolodzy stosują różne testy diagnostyczne. Głównym i dobrze znanym wielu jest elektrokardiografia (EKG). Jest to wyświetlacz graficzny na papierze lub monitor aktywności elektrycznej serca w postaci potencjałów do oceny stanu serca.

W wyniku takiej diagnozy pacjent może dowiedzieć się od lekarza, że ​​ma blok lewej odnogi pęczka Hisa w EKG (LBBB). Oczywiście dla osób bez specjalnego wykształcenia to sformułowanie niewiele mówi i rodzi szereg pytań..

Anatomia jego pakietu

Po pierwsze, musisz trochę zrozumieć anatomiczną strukturę serca i zrozumieć, czym jest jego wiązka, która jest również nazywana wiązką przedsionkowo-komorową. Jest to ważny składnik kompleksu formacji, które zapewniają dobrze skoordynowaną pracę wszystkich części serca. Składa się ze wspólnego pnia i 3 gałęzi: prawej, lewej przedniej i lewej tylnej.

Wiązka Hisa biegnie wzdłuż prawej strony centralnego ciała włóknistego między przedsionkami a komorami i jest zlokalizowana bardzo blisko tylnego niewieńcowego płatka zastawki aortalnej. Jego długość wynosi 20 cm iw dolnej części dzieli się na 2 procesy, które wpływają do dolnych komór, gdzie rozpadają się na drobne włókna Purkinjego.

Głównym zadaniem tych strukturalnych formacji jest przekazywanie impulsów elektrycznych powstających w górnej części prawej komory do mięśniowej warstwy środkowej obu komór, zmuszając je do skurczu w rytmie, który ustawia węzeł zatokowo-przedsionkowy.

Rodzaje blokad

Z reguły wszystkie blokady są podzielone na 3 główne typy:

 • Pojedynczy pakiet - może wpływać na prawą nogę, a także na jedną z gałęzi lewego procesu.
 • Two-pączek - ta odmiana natychmiast wpływa na gałęzie lewostronne lub prawą i jedną z lewostronnych.
 • Trzy wiązki - najpoważniejsza patologia, w której cierpią 3 gałęzie jednocześnie.

Z kolei LBBB może wystąpić w kilku scenariuszach:

 • blokada występuje w określonej części pnia aż do granicy rozwidlenia;
 • część łodygi jest całkowicie dotknięta przed rozgałęzieniem;
 • blokada wpływa na proces po obu stronach po rozgałęzieniu;
 • obie peryferyjne części lewego procesu są zablokowane;
 • rozproszone zmiany w środkowej warstwie mięśniowej serca.

LBBB to rodzaj zaburzenia przewodzenia, które w wielu przypadkach nie ma wyraźnego obrazu klinicznego. Częściej mężczyźni spotykają się z tą patologią po 55 latach..

Całkowita blokada

Jeżeli w wyniku badania w EKG odnotowano całkowitą blokadę lewej gałęzi pęczka Hisa, może to wskazywać na poważne problemy zdrowotne:

 • ostry etap martwicy niedokrwiennej;
 • blizny w mięśniu sercowym, które zmniejszają jego kurczliwość;
 • trwałe nadciśnienie;
 • choroby spowodowane zaburzeniami budowy i pracy zastawki aortalnej serca;
 • wrodzona wada serca na tle odcinkowego zwężenia światła aorty.

Głównymi objawami pełnego LBBB są kołatanie serca, zaburzenia rytmu serca, ściskanie i szycie bóle serca, zawroty głowy i omdlenia. Dzieje się tak na tle takich mechanizmów:

 • Impulsy nie są kierowane do dolnych komór, pojawiają się też nietypowe ogniska pobudzenia.
 • Przedsionki i komory nie koordynują swoich działań.
 • Aktywacja prawej komory zbyt wolna.

Ta patologia nie zawsze wiąże się ze stanami krytycznymi, ale może prowadzić do rozwoju powikłań zagrażających życiu lub nagłego zatrzymania krążenia, a następnie śmierci..

Niekompletna blokada

Niekompletna blokada oznacza naruszenie przewodzenia sygnału elektrycznego wzdłuż jednej z gałęzi lewej nogi. Aby określić, która część cierpi, ocenia się odchylenie elektrograficzne całkowitego wektora siły elektrodynamicznej serca w miejscu elektrod rejestrujących na prawej górnej i lewej kończynie dolnej..

Jeśli występuje wyraźne odchylenie całkowitego wektora siły elektrodynamicznej serca w lewo, diagnozuje się blokadę przedniej gałęzi, a jeśli obserwuje się wyraźny prawostronny diagram, oznacza to uszkodzenie tylnej gałęzi.

Z reguły niepełny LBBB nie powoduje poważnych nieprawidłowości klinicznych i nie obserwuje się żadnych nieprawidłowości podczas słuchania pacjenta. A jeśli zostanie stwierdzona niekompletna blokada prawej nogi, wówczas stan można uznać za odpowiadający normie fizjologicznej i w tym przypadku zdany zostanie dodatkowy egzamin, jest to całkowicie niepotrzebne.

Blok przedniej gałęzi

W przypadku blokady przedniej gałęzi lewej gałęzi pęczka Hisa monotonne zaburzenia są określane niezależnie od lokalizacji zmiany. Wynika to z faktu, że reakcja struktury pobudliwej nie dociera do górnych odcinków przedniej ściany lewej dolnej komory serca. Dlatego nie jest możliwe określenie miejsca zatoru za pomocą standardowej elektrokardiografii..

W przypadku BPVLNPG wzbudzenie w prawej dolnej komorze serca zachodzi w sposób standardowy. W lewej dolnej komorze reakcja struktury pobudliwej rozprzestrzenia się etapami. Najpierw przechodzi wzdłuż tylnej gałęzi lewej nogi, a następnie rozprzestrzenia się na górne odcinki lewej komory dolnej.

Odchylenie to można wykryć na tle wielu patologii serca:

 • przewlekłe uszkodzenie mięśnia sercowego, które opiera się na patologicznych procesach w układzie wieńcowym, a zwłaszcza w przedniej ścianie lewej komory dolnej;
 • martwica niedokrwienna obszaru mięśnia sercowego przedniej ściany lewej komory dolnej;
 • zapalenie mięśnia sercowego;
 • znaczne pogrubienie ściany lewej komory;
 • patologiczne rozszerzenie lewej dolnej komory serca spowodowane niewydolnością zastawki aortalnej;
 • pierwotne stwardnienie izolowane i odkładanie się wapnia w ścianach układu przewodzącego;
 • wrodzone wady serca.

Według statystyk LBBB pojawia się w wieku powyżej 50 lat u 1,25% mężczyzn. W większości przypadków ten wskaźnik jest jedyną oznaką rozwoju patologii w mięśniowej środkowej warstwie serca..

Blok tylnej gałęzi

W przypadku blokady tylnej gałęzi lewej gałęzi wiązki Hisa w tylnej gałęzi występują poważne naruszenia przewodzenia, które mogą przebiegać z różnymi wskaźnikami. EKG wykazuje te same nieprawidłowości, które trudno jest odróżnić za pomocą standardowej elektrokardiografii.

Ten stan rozwija się z patologiami podobnymi do tych z BPVLNPG:

 • niewystarczający dopływ krwi do mięśnia sercowego;
 • miażdżyca tętnic wieńcowych;
 • martwica mięśnia sercowego wpływająca na lewą komorę;
 • zapalenie i inne zmiany w mięśniu sercowym spowodowane różnymi przyczynami;
 • odkładanie się wapnia i zwyrodnienie tkanki w litym łączniku.

Jeśli mówimy o blokadzie gałęzi przedniej, to w elektrokardiografii jest to dość dobrze zbadana sekcja. A porażka tylnej gałęzi daje niespecyficzne znaki, a ta sekcja jest nadal w fazie rozwoju. Niemożliwe jest zdiagnozowanie zmiany tylnej gałęzi wyłącznie na podstawie wyników standardowego EKG. Z reguły w celu wyjaśnienia należy skorzystać z dodatkowych metod diagnostycznych..

W każdym razie którakolwiek z powyższych blokad zostanie wykryta podczas pełnego badania, a specjalista, jeśli to konieczne, przepisze dodatkowe badania przed postawieniem dokładnej diagnozy.

Jego blok odnogi pęczka Hisa

Blokada pęczka Hisa to choroba układu sercowo-naczyniowego, w której zaburzone jest przewodzenie impulsu sercowego wzdłuż pęczka Hisa (odcinki układu przewodzącego odpowiedzialne za przekazywanie impulsów do komór mięśnia sercowego).

Zadowolony

Co jest niebezpieczne

Blok odnogi pęczka Hisa w kardiologii nie jest klasyfikowany jako odrębna choroba. Naruszenie przejścia impulsu elektrycznego wskazuje na obecność poważniejszej patologii, która może prowadzić do poważnych wad serca, a nawet śmierci.

Blok odnogi pęczka Hisa jest częściej rozpoznawany u mężczyzn po 60. roku życia. Liczba przypadków rośnie rocznie o 1-2%.

Powody

Blokada gałęzi pęczka lub ich poszczególnych gałęzi może być wywołana przez następujące czynniki:

 1. Wady wrodzone - zwężenie aorty lub tętnicy płucnej, wydzielina naczyniowa z komory.
 2. Wcześniej przeniesione choroby sercowo-naczyniowe - miażdżyca, zawał mięśnia sercowego, choroba wieńcowa serca itp..
 3. Zakłócenie pracy serca w wyniku chorób obniżających odporność.
 4. Operacja serca.
 5. Złe nawyki - alkoholizm, narkomania, palenie tytoniu.
 6. Zaburzenia hormonalne - cukrzyca, choroby tarczycy i trzustki, nadnercza.
 7. Niedotlenienie - niedotlenienie organizmu spowodowane chorobami układu oddechowego (np. Astma oskrzelowa).
Rodzaje blokadKiedy powstaje
Blok prawej odnogi pęczka HisaW chorobach przebiegających z przerostem i przeciążeniem prawej komory: nadciśnienie tętnicze, choroba niedokrwienna serca, zwężenie zastawki mitralnej, ostry zawał mięśnia sercowego.
Blok lewej odnogi pęczka HisaPrzy zapaleniu i zaburzeniach mięśnia sercowego, wadach zastawki aortalnej.
Blokada obu nóg paczki JegoPrzy zwężeniu światła aorty, niepełnym zamknięciu zastawki aortalnej.

U dzieci blokada pęczka Jego pęczka rozwija się w macicy z następujących powodów:

 • spożycie insuliny przez matkę podczas ciąży;
 • patologiczny rozwój przegród sercowych;
 • rozproszone uszkodzenie tkanki łącznej u przyszłej matki.

Klasyfikacja

Naruszenie przewodzenia impulsu serca dzieli się na:

 • pełne - w ogóle nie ma przewodzenia impulsów;
 • niepełne - przewodzenie impulsów jest trudne.

Blok odnogi pęczka Hisa często występuje u pozornie zdrowych ludzi, w tym sportowców.

Również blokada elementów układu przewodzenia serca jest klasyfikowana w zależności od tego, w ilu obszarach drożność jest upośledzona:

 • pojedyncza belka - dotyczy tylko jednej nogi;
 • dwupęczkowy - następuje jednoczesna porażka dwóch gałęzi pakietu Jego;
 • trójwiązkowe - przewodzenie impulsów nie występuje we wszystkich gałęziach Jego wiązki.

Objawy i oznaki

Dziecko ma

U dzieci blokada nóg pęczka Hisa może objawiać się nawet podczas rozwoju wewnątrzmacicznego, na etapie tworzenia się układu sercowo-naczyniowego. Rozwój patologii wynika zarówno z dziedziczności, jak i niewłaściwego stylu życia kobiety w czasie ciąży.

Objawy upośledzonego przewodzenia wewnątrzsercowego u dzieci:

 • zmniejszona aktywność fizyczna;
 • zawroty głowy, osłabienie;
 • ciśnienie w klatce piersiowej.

U osoby dorosłej

Główne objawy bloku gałęzi pęczka Hisa u dorosłych:

 • naruszenie rytmu serca;
 • zawroty głowy, przejściowa utrata przytomności;
 • duszność, uczucie ciężkości w klatce piersiowej.

U dorosłych choroba w większości przypadków przebiega bezobjawowo. O zaburzeniach drożności serca pacjenci dowiadują się podczas wykonywania EKG podczas badań lekarskich.

Pojawienie się co najmniej jednego z powyższych objawów jest powodem do konsultacji z kardiologiem. Nie stosuj samoleczenia, biorąc leki zgodnie z zaleceniami znajomych.

Diagnostyka

Na pierwszej wizycie lekarz zbiera historię życia pacjenta, która zawiera następujące informacje: dolegliwości, objawy, występowanie w przeszłości patologii serca oraz sposoby ich leczenia. Następnie specjalista mierzy tętno, określa granice serca, dotykając i nasłuchując klatki piersiowej. Do ostatecznej diagnozy pacjentowi przypisuje się kardiografię i badania laboratoryjne (badanie krwi: ogólne i hormonalne).

Aby uzyskać pełniejszy obraz kliniczny, zaleca się dodatkowe badania:

 1. Ultradźwięki - badanie, które pozwala zidentyfikować chorobę serca, która spowodowała blokadę.
 2. Badanie elektrofizjologiczne przezprzełyku - jednoczesna stymulacja serca pulsami elektronicznymi z wyświetlaniem wyników na kardiogramie.
 3. Monitorowanie holterowskie - pacjent w ciągu dnia nosi aparat EKG, rejestruje swoje działania. Lekarz analizuje, w jakich sytuacjach doszło do naruszenia przewodzenia serca.

Podczas zbierania wywiadu od dziecka będziesz musiał przekazać lekarzowi informacje o stanie zdrowia matki w czasie ciąży, aby dowiedzieć się, czy istnieje dziedziczna predyspozycja do chorób układu sercowo-naczyniowego.

Leczenie

Leczenie blokady gałęzi pęczka Hisa ustalane jest indywidualnie dla każdego pacjenta, w zależności od ostatecznej diagnozy, obecności przeciwwskazań oraz ogólnego stanu zdrowia.

Dziecko ma

Jeśli u dziecka zostanie zdiagnozowane naruszenie przewodzenia impulsu sercowego, należy zidentyfikować przyczynę i leczyć pod nadzorem kardiologa. Jeśli rodzice zauważą u dziecka silne osłabienie, bladość skóry i dolegliwości związane z uciskiem w klatce piersiowej, należy położyć dziecko na plecach, wezwać pogotowie ratunkowe i wykonać ćwiczenia oddechowe. Bierze się głęboki oddech, wstrzymuje oddech na kilka sekund, a następnie powolny wydech. Ćwiczenie powtarza się kilkakrotnie..

Leczenie chorób układu sercowo-naczyniowego ma na celu przede wszystkim wyeliminowanie objawów, które przeszkadzają w pełnoprawnym trybie życia. Wraz z terapią lekową dziecku przepisuje się kurs witamin i ogólnych preparatów tonizujących.

U osoby dorosłej

Podobnie jak dzieci, dorosłym po wykryciu bloku odnogi pęczka Hisa przepisuje się określoną terapię lekową. Nie należy samodzielnie zastępować leków ani przerywać ich przyjmowania, nawet jeśli poczujesz się lepiej.

Jeśli terapia farmakologiczna jest nieskuteczna, a samopoczucie pacjenta nie wraca do normy, zaleca się operację w celu zainstalowania rozrusznika.

Podczas leczenia ważne jest nie tylko przyjmowanie leków przepisanych przez lekarza, ale także przestrzeganie diety. Unikaj tłustych i smażonych potraw, włącz do diety więcej produktów zawierających błonnik (truskawki, płatki zbożowe, otręby).

Efekty

W przypadku późnego leczenia bloku odnogi pęczka Hisa rozwijają się następujące powikłania:

 • udar - naruszenie krążenia krwi w jednym z obszarów mózgu;
 • rozwój niewydolności serca;
 • spowolnienie tętna;
 • choroba zakrzepowo-zatorowa - zablokowanie naczyń krwionośnych przez skrzepy krwi;
 • fatalny wynik.

Prognoza

Blok odnogi pęczka Hisa nie jest zdaniem. Dzięki szybkiej diagnozie i identyfikacji przyczyn choroby istnieje duża szansa na pomyślny wynik. Wszystko zależy od złożoności choroby podstawowej, wieku pacjenta i obecności współistniejących patologii.

Zapobieganie

Podobnie jak w przypadku każdego stanu patologicznego, blokowi odnogi pęczka Hisa łatwiej jest zapobiegać niż leczyć.

 • dobrze się odżywiać i prowadzić zdrowy tryb życia;
 • unikaj nadmiernego podniecenia, stresu, przepracowania;
 • więcej wypoczywaj, śpij co najmniej 6-8 godzin dziennie;
 • zwrócić się o pomoc lekarską w odpowiednim czasie, gdy pojawią się pierwsze nieprzyjemne objawy;
 • nie przyjmuj leków bez recepty.

Osoby z dziedziczną predyspozycją do chorób serca powinny zwracać szczególną uwagę na swoje zdrowie. Regularnie odwiedzaj kardiologa w celu wykonania badań profilaktycznych i postępuj zgodnie ze wszystkimi jego zaleceniami.

Aby zapobiec chorobom układu sercowo-naczyniowego u dzieci, należy zwrócić wystarczającą uwagę na poprawę zdrowia. Wyznacz sobie codzienną rutynę, uczęszczaj na sekcje sportowe, co roku organizuj wycieczki nad morze.

Blok lewej odnogi pęczka Hisa to poważny powód wizyty u lekarza

Uniwersytet Kabardyno-Bałkarski nazwany imieniem H.M. Berbekova, Wydział Lekarski (KBSU)

Poziom wykształcenia - specjalista

Cykl certyfikacji dla programu „Kardiologia kliniczna”

Moskiewska Akademia Medyczna. IM. Sechenov

Serce, jako jeden z najważniejszych narządów ludzkiego ciała, pełni rolę prawdziwego „silnika”, który uruchamia funkcję pompowania znacznych ilości krwi. Krew, myjąc wszystkie narządy wewnętrzne, odżywia je, nasyca tlenem i zapewnia niezbędne warunki do normalnego funkcjonowania. Aktywność mięśnia sercowego w wielu parametrach zależy od ogólnego stanu zdrowia i subiektywnych odczuć człowieka, a także od funkcjonowania innych układów życiowych. A wszelkie zmiany i stany patologiczne w pracy serca, występowanie niepowodzeń w jego dobrze funkcjonującej pracy, prowadzi do poważnych problemów zdrowotnych, które mogą mieć szereg bardzo poważnych konsekwencji nie tylko dla samego mięśnia sercowego i zdrowia człowieka, ale nawet na całe życie. Tę patologię można zidentyfikować na podstawie analizy objawów i ogólnej charakterystyki choroby..

Blok lewej odnogi pęczka Hisa - czym jest i jak się objawia?

Z pewnością każdy z nas odczuwał wyraźny dyskomfort z powodu nieprawidłowego rytmu serca, który może zacząć się rozwijać z wielu obiektywnych powodów. Niewydolność oddechowa, nieprzyjemna ciężkość w okolicy serca, dyskomfort fizyczny - te objawy mogą wskazywać na arytmię, którą łatwo wykryć podczas pełnego badania.

A blokadę przedniego odgałęzienia lewej odnogi lewej odnogi pęczka Hisa, odwołując się do pojęcia „arytmii”, można określić jako jedną z najczęstszych obecnie patologii w czynności serca. Ciężkie objawy, wielorakie objawy, które można określić nawet bez badania kardiologa. Jednak ich pojawienie się, nawet w niewielkich ilościach, jest już poważnym powodem wizyty w klinice. Specjalista pomoże uporać się z wadami serca, ustalić przyczynę patologii serca, a także opracować najskuteczniejszą metodę środków terapeutycznych, które ustabilizują stan, unikną możliwych powikłań, a czasem uratują życie pacjenta.

Najczęściej ta patologia serca występuje u męskiej połowy populacji, jednak sama częstość rozpoznawania BPVLNPH jest nieistotna na ogólnym tle dolegliwości serca: tylko 0,7% ich ogólnej liczby. Starość to główna kategoria wiekowa osób, które odczuwają przejawy tego stanu.

Całkowita blokada lewej gałęzi pęczka Hisa jest stosunkowo rzadka, nie można jej wykluczyć, gdy w okolicy mięśnia sercowego pojawia się uczucie sztywności i ciężkości mięśni, gdy zaburzony jest rytm serca, zaburzenia postrzegania rzeczywistości, zawroty głowy i możliwa utrata przytomności. Jeśli podamy ogólną definicję tego pojęcia, jako blokadę lewego serca i pęczka Hisa, to ten stan patologiczny można sklasyfikować jako wyraźny spadek funkcji przewodzenia tkanki mięśniowej. Przekazywany impuls kierowany lewą stroną belki jest słabo wyczuwalny lub nie jest w ogóle diagnozowany.

Ogólne odczucia sugerują obecność pewnych dysfunkcji w czynności mięśnia sercowego, jednak nawet niepełną blokadę lewej odnogi pęczka Hisa His należy wykryć za pomocą badania instrumentalnego. Na przykład EKG natychmiast wykryje oznaki rozważanego stanu patologicznego: zaburzenia rytmu serca, stosunkowo niską intensywność pracy mięśnia sercowego.

Należy pamiętać, że LBBB nie jest uważane za odrębną i niezależną chorobę; najczęściej ten nienormalny stan jest taką konsekwencją lub równoległą manifestacją już istniejącej zmiany w układzie sercowym. I w tym trudnym przypadku, im bardziej kompetentna jest pomoc specjalisty w zakresie czynności układu sercowego.

Odmiany choroby

W zależności od rodzaju zmiany w okolicy serca i stopnia wykrycia współistniejących objawów różni się kilka stopni tej patologii:

 • porażka występuje tylko na jednej części nogi;
 • porażka objawia się całkowicie na całej lewej stronie pakietu;
 • i pełną formę, gdy lekarz stwierdzi brak przewodzenia na całej długości lewej strony;
 • częściowe, innymi słowy - niekompletne. A w tej wersji występuje niewielkie opóźnienie w procesie pracy obu komór serca.

Oprócz wymienionych typów blokada tylnej gałęzi lewej gałęzi pęczka Hisa może mieć trzy etapy jej wystąpienia i późniejszą manifestację. Pierwszy etap charakteryzuje się pewnym opóźnieniem w procesie przewodzenia impulsu, który jest przenoszony przez trzonek na trzonek do przedsionka. Na drugim etapie rozwoju można już zdiagnozować częściowy brak impulsów przewodzących w przedsionkach. Te pierwsze dwa etapy należy określić jako niepełne blokowanie. Trzeci etap to najpoważniejszy przejaw blokady lewej gałęzi pęczka Hisa: tu ujawnia się absolutny brak przewodnictwa tkankowego, w wyniku czego komora wykazuje niezależne skurcze, niezależnie od nadejścia impulsów nerwowych przez lewą stronę.

W rezultacie tętno znacznie spada i może nawet osiągnąć wskaźnik mniejszy niż 21-45 uderzeń na minutę (pomimo tego, że normalna liczba uderzeń serca u zdrowej osoby to 40-65 uderzeń na minutę).

Manifestacje i objawy blokady lewej nogi

Leczenie tego patologicznego i zagrażającego życiu stanu można zalecić dopiero po podjęciu niezbędnych środków diagnostycznych. Jednak obecność subiektywnych objawów, które obejmują przede wszystkim ciężkość w okolicy serca, wyczuwalną przerwę i wahania rytmu serca, którym towarzyszy pogorszenie samopoczucia aż do utraty orientacji, różnej siły zawrotów głowy, pozwala zidentyfikować w czasie początek procesu patologicznego.

Oznaki blokady lewej nogi mogą objawiać się następująco:

 • wyraźne spowolnienie przewodzenia przekazywanego impulsu przez tkanki lewej strony, podczas gdy komora zaczyna wykazywać skurcze w innym trybie;
 • proces pobudzenia komory po lewej stronie odbywa się z przewodzeniem impulsów;
 • proces pobudzenia zachodzi w przedniej części tkanek lewej połowy.

Jednak powyższe objawy stanu patologicznego można wykryć tylko metodami elektrokardiograficznymi: blokada lewej gałęzi pęczka Hisa na EKG może objawiać się zmianą wyraźnego trybu skurczów serca, znacznym opóźnieniem skurczu komory. Ta metoda pozwala również zidentyfikować rodzaj patologii, jej stadium i cechy manifestacji, co jest ważne, gdy przepisywane jest leczenie. Ponadto zaleca się wykonanie kardiogramu podczas diagnozowania wszelkiego rodzaju patologii serca, którym towarzyszy wyraźna niewydolność tętna i arytmie.

Aby rozpocząć leczenie tej patologii, należy zidentyfikować prawdopodobne przyczyny blokady. Ponieważ LPH nie jest uważana za niezależną chorobę, ale jako konsekwencję lub równoległy proces patologiczny, przyczyny, które ją spowodowały, mogą leżeć w dysfunkcji serca i pogorszeniu jego ogólnego stanu..

Główne przyczyny patologii

Blokada tkanek jednej z nóg mięśnia sercowego pęczka Hisa, a także jego gałęzi może wystąpić z kilku niezależnych powodów, wśród których należy wyróżnić następujące:

 • zwężenie;
 • awaria zastawki trójdzielnej;
 • wadliwa struktura przegrody międzyprzedsionkowej;
 • serce płucne;
 • Choroba niedokrwienna serca i jej odmiany;
 • objawy zapalenia mięśnia sercowego;
 • zawał mięśnia sercowego i jego konsekwencje.

Blokada prawej i lewej części może objawiać się aktywacją zakrzepowo-zatorową tętnic płucnych, przy czym szybkość skurczu komory wyraźnie różni się od szybkości dotarcia.

Choroba może również rozwijać się zgodnie z określonymi czynnikami etiologicznymi, które wyjaśniają naturę tej patologii i określają tempo jej rozwoju..

Czynniki etiologiczne wpływające na proces aktywacji

Dodatkowymi przyczynami blokady lewej odnogi pęczka Hisa są również znaczne zmiany w tle hormonalnym, spowodowane czynnikami zewnętrznymi. Do najczęstszych czynników etiologicznych, które mogą w znacznym stopniu wpływać na pojawienie się pierwszych oznak blokady, należą:

 • zatrucie organizmu pacjenta dużą ilością pozostałości leków, które były stosowane w leczeniu współistniejących chorób serca. Należą do nich różne rodzaje diuretyków, symptomatologii i glikozydów nasercowych;
 • nadużywanie złych nawyków, które negatywnie wpływają na cały układ serca człowieka. Może to być alkoholizm, używanie narkotyków, palenie;
 • tyreotoksykoza;
 • niewystarczająca ilość niektórych substancji w organizmie. Są to potas, magnez, które odpowiadają za równowagę elektrolityczną organizmu. Ich znaczna liczba, a także część ich braku wpływają na równowagę w pracy układu sercowego..

W wyniku powyższych sytuacji wiązka przednio-tylna traci rytm pracy, skurcze komory mijają niezależnie od nadejścia i przewodzenia impulsów przez tkanki nogi.

Techniki diagnostyczne

Za najskuteczniejsze uważa się wykonanie elektrokardiogramu i tomografii emisyjnej - te metody badawcze pozwalają na postawienie dokładnej wstępnej diagnozy, w celu zidentyfikowania głównych przyczyn tej patologii serca. Dzięki takiemu badaniu diagnostycznemu możliwe staje się określenie najskuteczniejszej metody leczenia..

Działania lecznicze

Leczenie tego schorzenia polega na porównaniu wyników kardiogramu i EKG z prawidłowym tętnem. Ponieważ blok odnogi pęczka Hisa nie jest rozpoznawany jako niezależna choroba serca, stan ten zwykle towarzyszy pewnej chorobie serca lub kilku chorobom. Dlatego leczenie jest koniecznie ukierunkowane przede wszystkim na wyeliminowanie pierwotnych przyczyn tego stanu. A metody leczenia pierwotnych zmian sercowych zależą zarówno od samej choroby, jak i od jej stopnia rozwoju, objawów i ogólnego stanu organizmu pacjenta.

Najbardziej skuteczne są następujące metody wpływu:

 • u pierwotnej przyczyny blokady pęczka Hisa niewydolności serca zostaną przepisane glikozydy nasercowe o szerokim spektrum działania, a także nitrogliceryna, leki przeciwnadciśnieniowe, które w pierwszej kolejności stabilizują pracę serca i jego rytm;
 • leki immunologiczne mające na celu pobudzenie odporności organizmu i zwiększenie stopnia jego odporności na wszelkiego rodzaju choroby, w tym choroby serca. Najpopularniejszym obecnie jest lek o szerokim spektrum działania zwany „Transfer Factor Cardio”: brak skutków ubocznych, szybki wpływ na mięsień sercowy i pobudzenie odporności to główne objawy zażywania leku;
 • azotany i leki przeciwnadciśnieniowe są również powszechnie przepisywanymi lekami na tę chorobę. Pozwalają ustabilizować stan ogólny, przywrócić prawidłowy rytm skurczów serca.

Należy jednak pamiętać, że nie ma uniwersalnej terapii blokowania Jego pęczków; za główny kierunek efektu terapeutycznego w tym przypadku należy uznać leczenie choroby podstawowej układu sercowego z równoległym utrzymaniem stanu pacjenta. Ta patologia ma nieprzyjemną prawdopodobną konsekwencję, jeśli główne leczenie jest niewystarczające: blokada tego typu może doprowadzić do całkowitej blokady serca i jego przedsionków, co ma złe rokowanie dla pacjenta iw tej sytuacji wymaga natychmiastowej specjalnej interwencji medycznej.

Jakie jest rokowanie dla tej patologii układu sercowego?

Prognoza

Wstępną prognozę przebiegu choroby można przeprowadzić dopiero po dokładnej diagnozie i uwzględnieniu stopnia rozwoju głównej zmiany mięśnia sercowego. Gdy ten patologiczny stan układu sercowego zostanie wykryty we wczesnych stadiach, rokowanie może być bardzo pozytywne dla pacjenta: przy przebiegu bezobjawowym pacjent ma około 65-85% przeżycia przez okres 15-20 lat. Jednak biorąc pod uwagę pewne poważne naruszenia w pracy układu sercowo-naczyniowego i ich długotrwały przebieg, rokowanie jest gorsze: już 55-60%. Jeśli choroba podstawowa jest zaniedbana, ma wyraźne objawy, wówczas prawdopodobieństwo nagłej śmierci pacjenta wzrasta kilkakrotnie, a wstępna prognoza przeżycia zmniejsza się do 15-20%.

Blok lewej odnogi pęczka Hisa jest kompletny i niekompletny: przyczyny, objawy i czy można go wyleczyć

Blokada lewej gałęzi pęczka Hisa jest naruszeniem normalnego przewodzenia sygnału z węzła zatokowego do komory. Stąd spadek kurczliwości, problemy hemodynamiczne, niedotlenienie niedokrwienie i odchylenia w pracy wszystkich narządów wewnętrznych.

Ponieważ nie jest to niezależna choroba, musisz poszukać pierwotnej przyczyny. Przy wystarczającej skuteczności przywrócenie żywotnej i funkcjonalnej aktywności jest możliwe tylko przy długotrwałej terapii. W skrajnych przypadkach wskazana jest operacja.

Mechanizm rozwoju patologii

Istota odchylenia polega na naruszeniu przewodzenia impulsu elektrycznego przez specjalne włókna.

W normalnym stanie rzeczy serce jest zdolne do samodzielnej, autonomicznej pracy przez nieokreślony czas. Zapewnia to generowanie impulsu elektrycznego w węźle zatokowym (rozrusznik naturalny).

Ponadto sygnał przesuwa się wzdłuż specjalnych włókien, które zbiorczo nazywane są wiązką His. Struktura ta ma rozgałęziony, drzewiasty charakter. Lewa noga zawiera kilka włókien.

W zależności od stopnia blokady wyróżnia się jej częściową lub całkowitą odmianę..
Bez normalnego ruchu impulsu elektrycznego nie może być skurczu.

Formy ogólne charakteryzują się rozwojem wtórnych mechanizmów adaptacyjnych.

Ponieważ lewa komora nie otrzymuje wystarczającego bodźca z węzła zatokowego, zaczyna samodzielnie wytwarzać sygnały.

Nie prowadzi to do przywrócenia funkcji. Co więcej, nie są to pełne skróty. Częściej wszystko kończy się dodatkowymi skurczami lub migotaniem. Śmierć w takim scenariuszu jest najbardziej prawdopodobna i oczywista.

Klasyfikacja

W zależności od rozpowszechnienia procesu patologicznego:

 • Problem dotyczy jednej wiązki przewodzącej. W większości przypadków jest to stan, który występuje. O powszechnym występowaniu blokady lewej nogi decyduje 1% całej populacji poniżej 40 roku życia, po już 3%. Liczba sytuacji z minimalnym udziałem włókien wynosi 60%. Objawy stanu są całkowicie nieobecne lub na tyle nieistotne, że nie przyciągają uwagi pacjenta. Wyzdrowienie jest prawdopodobne, śmiertelne powikłania są rzadkie i rozwijają się w najlepszym przypadku przez dziesięciolecia. Wielu pacjentów może dożyć końca swojego wieku i nie ma pojęcia, że ​​coś cierpi..
 • Dotyczy to dwóch wiązek jego lewej nogi. Bardziej niebezpieczna opcja. Towarzyszy mu najpierw łagodny, a potem żarliwy obraz kliniczny. Zwykle mówimy o naruszeniach organicznych. Powrót do zdrowia jest możliwy, ale lepiej jest rozpocząć leczenie na wczesnym etapie, ponieważ nie ma jeszcze poważnych wad.
 • Blokada trójdzielna. Jest to stosunkowo rzadkie. W większości przypadków jest to śmiertelne. Perspektywa takiego rozwoju to 1-3 lata, w niektórych sytuacjach mówimy o miesiącach. Pilne leczenie w szpitalu.

Według stopnia naruszenia i charakteru kursu:

 • Przerywany. Rejestracja patologicznych nieprawidłowości w EKG jest możliwa. Jednak obraz jest niespójny. W jednym momencie jest rejestrowana blokada, w innym wszystko jest normalne. Takie „nieuchwytne” warunki najlepiej określa się w szpitalu, gdy istnieje możliwość powtórnego badania lub przy pomocy 24-godzinnego monitora Holtera.
 • Zmienny. W tym przypadku występują odchylenia, ale są one również niestabilne. Jest różnica. Są zawsze rejestrowane, ale w każdym momencie zmiany są inne: blokada jednego lub drugiego pakietu. Niestabilne formy są trudniejsze w leczeniu i wymagają specjalnego podejścia. Dlatego tak ważna jest diagnostyka.
 • Stała różnorodność. Charakteryzuje się stabilnością objawów i obrazem klinicznym, w tym obiektywnym. Względna łatwość diagnozy nie ułatwia leczenia.

W oparciu o charakter odchylenia:

 • Niekompletny blok lewej odnogi pęczka Hisa. Towarzyszy mu wyraźny obraz kliniczny. Pomimo ciężkości stanu, pełne skurcze komór są nadal obecne, ponieważ, choć w mniejszym stopniu, sygnał przechodzi. Istnieje kilka klinicznych wariantów tego stanu. To, ile włókien nie bierze udziału w pracy, odgrywa tutaj rolę.
 • Całkowita blokada bloku lewej odnogi pęczka Hisa. W ogóle nie jest przesyłany żaden impuls.

Klasyfikacje te odgrywają ważną rolę w praktyce..

Surowość

Inscenizacja procesu patologicznego nie została opracowana z wystarczającą dokładnością. Na podstawie ogólnopolskich rekomendacji poszczególnych społeczności możemy mówić o czterech stopniach nasilenia blokady:

Występuje naruszenie przewodzenia jednej nogi.

Brak jakichkolwiek objawów, możliwy jest minimalny niespecyficzny obraz kliniczny.

Zwykle ten etap odpowiada początkowym postaciom chorób serca..

Blokada dotyczy jednej lub dwóch wiązek lewej gałęzi Hisa.

Nasilenie objawów wystarczy, aby udać się do lekarza.

Naruszenia są zwykle diagnozowane na tym etapie, ale nie zawsze. Perspektywy wyleczenia są nadal dobre.

Zanotowano pełne blokady. Objawy są bolesne dla pacjenta, znacząco spada jakość życia. Wysokie ryzyko śmierci.

Istnieją organiczne odchylenia od systemów zdalnych.

Leczenie odbywa się w trybie pilnym, w warunkach szpitalnych.

Spowodowane jest długim przebiegiem zarówno choroby podstawowej, jak i blokady.

Leczenie jest nieskuteczne, nie ma perspektyw. Możliwa opieka paliatywna.

Aby nie przegapić chwili, przy pierwszym podejrzeniu zaleca się wizytę u kardiologa lub przynajmniej terapeuty.

Powody

Czynnikami rozwoju procesu patologicznego są choroby pierwotne, które bezpośrednio powodują blokadę, całkowitą lub częściową.

 • Zwapnienie. Jego istota polega na naruszeniu wymiany soli odpowiedniego pierwiastka. Wychodzą z kości i odkładają się w tkankach miękkich, włóknach nerwowych, prowadząc do uogólnionych zaburzeń stanu pacjenta. Jest możliwe, a nawet prawdopodobne, uszkodzenie struktur serca. Wapń blokuje przewodzenie sygnału. Źródła problemu tkwią w patologiach genetycznych, długotrwałym unieruchomieniu, chorobach endokrynologicznych.
 • Kardiomiopatia. Naruszenie normalnego tworzenia struktur mięśniowych narządu. Występuje przerost komórek miocytów, wzrost wielkości samego serca. Ale to nie dodaje aktywności funkcjonalnej. Spada proporcjonalnie do zmian. W zależności od pochodzenia wyróżnia się grupę stanów chorobowych: wrodzone, alkoholowe, toksyczne i inne. Wiele czynników rozwojowych można potencjalnie kontrolować i można na nie wpływać poprzez profilaktykę..
 • Miażdżyca tętnic wieńcowych. Prowadzi do niedożywienia mięśnia sercowego. Rezultatem jest ciągłe niedokrwienie z perspektywą choroby niedokrwiennej serca, prawdopodobnie zawału serca. Nawet na tle niepełnego niedożywienia struktury serca są stopniowo martwicze. Następuje zastąpienie funkcjonalnie aktywnych tkanek tkankami bliznowaciejącymi, łącznymi. Stąd nabyta miażdżyca, miopatia. Blokada to stosunkowo późne powikłanie.
 • Zapalne patologie serca i otaczających struktur. Zwykle zaraźliwa. Choroby takie jak zapalenie mięśnia sercowego są agresywne, konieczne jest pilne leczenie szpitalne antybiotykami. Konsekwencją w 30% przypadków jest zablokowanie przedniego odgałęzienia lewej gałęzi pęczka Hisa. Rzadziej dotyczy to innych włókien.
 • Zawał serca. Wprowadzony wariant niewydolności wieńcowej. Różni się od choroby niedokrwiennej serca lawinowym charakterem przepływu. Tkanki mięśnia sercowego ulegają martwicy w ciągu kilku godzin, o wiele bardziej znaczące są objętości zastąpienia strukturami bliznowatymi. Dlatego opcje późniejszej blokady mogą być inne. Zwykle jest to naruszenie przewodnictwa kilku wiązek, rzadziej odchylenie dotyczy całej nogi.
 • Etap nadciśnienia 2-3. Zwykle zdekompensowany typ, gdy poziom ciśnienia krwi jest bliski 190 o 110-120 mm Hg i więcej. Prowadzi do ciągłego obciążenia struktur serca. Odchylenia są typowe, najczęściej mówimy o przeroście lewej komory. Przerost tkanek prowadzi do częściowej blokady (całkowite są rzadkie). Powrót do zdrowia jest trudny. Terapia wspomagająca.
 • Zwężenie zastawki mitralnej, aż do całkowitego przerostu. Prowadzi do naruszeń lokalnej hemodynamiki (w sercu). Wymagana jest szybka korekta, zanim będzie za późno.
 • Wrodzone i nabyte wady rozwojowe struktur serca. Różnią się rodzajem i przebiegiem. Rzadko objawiają się jako wyraźna klinika, co komplikuje wczesną diagnozę patologii.
 • Serce płucne. Proliferacja struktur serca w odpowiedzi na wzrost ciśnienia w tętnicy o tej samej nazwie. Potencjalnie śmiertelny stan.

Istnieją inne choroby, których jednak pełne wyliczenie zajęłoby dużo czasu..

Wśród nich są inne schorzenia kardiologiczne i endokrynologiczne. I złe nawyki, takie jak palenie tytoniu, alkohol.

Wszystkie czynniki, w taki czy inny sposób, są podobne w jednym: częściej występuje blokada tylnej gałęzi lewej nogi Jego. Nieco rzadziej inne opcje.

Objawy pełnego LBBB

Charakteryzuje się maksymalnym możliwym obrazem klinicznym. Uważany jest za najpoważniejszy rodzaj procesu patologicznego.

 • Trwałe arytmie. Gdy kurczliwość mięśnia sercowego spada, prawdopodobnym scenariuszem jest bradykardia z częstością bicia około 40-50 uderzeń na minutę, prawdopodobnie mniejszą. Oprócz naruszeń tętna występują inne odchylenia. Dodatkowa skurcz typu grupowego występuje często, gdy lewa komora zaczyna wytwarzać sygnał i niezależnie kurczy się chaotycznie.
 • Ból w klatce piersiowej. Cecha niespecyficzna. Charakteryzuje się łagodnym dyskomfortem. Nie ma ataków jako takich, z wyjątkiem przypadków niewydolności wieńcowej..
 • Duszność na tle długotrwałej aktywności fizycznej lub odpoczynku. Zależy od stopnia rozwoju podstawowego stanu patologicznego. Poważna niepełnosprawność jest możliwa z niemożnością nawet służenia sobie w życiu codziennym, nie wspominając o czynnościach zawodowych.
 • Osłabienie, uczucie osłabienia organizmu, okresy apatii. Są zawarte na zdjęciu. Są powszechnymi przejawami.
 • Bladość skóry.
 • Sinica trójkąta nosowo-wargowego.
 • Pocenie się, szczególnie w nocy.
 • Zaburzenia psychiczne. Takie jak agresywność, drażliwość, długotrwałe okresy depresji lub obniżone tło emocjonalne.
 • Półomdlały. Można powtórzyć w ciągu jednego dnia.
 • Bóle głowy.
 • Zawrót głowy.
 • Niemożność orientacji w przestrzeni.
 • Skoki ciśnienia krwi.

Obraz kliniczny może się różnić w zależności od podstawowej diagnozy i stopnia zablokowania.

Przyczyny niekompletnego LBBB

Bardziej powszechne. Ogólnie wszystko ogranicza się do takich znaków:

 • Arytmie według rodzaju bradykardii.
 • Ból w klatce piersiowej.
 • Zaburzenia oddychania.
 • Możliwe rzadkie omdlenia (omdlenia).

Klinika jest minimalna, czasami jest zupełnie nieobecna do momentu, gdy nie ma pomocy.

Dlaczego stan jest niebezpieczny??

Możliwe komplikacje procesu:

 • Niewydolność serca. Prawdopodobieństwo całkowitej blokady wynosi 70%. W innych sytuacjach - proporcjonalnie niższe. Występuje bez wcześniejszych objawów, wymagana jest pilna resuscytacja.
 • Wstrząs kardiogenny. Naruszenie hemodynamiki typu uogólnionego. Śmiertelność jest maksymalna, bliska 100%.
 • Niewydolność oddechowa. Aż do asfiksji i śmierci w późniejszych stadiach. Szybko się rozwija.
 • Zawał serca. W wyniku niedożywienia struktur serca.
 • Niebezpieczne formy arytmii. Migotanie przedsionków lub skurcz dodatkowy. Prowadzi do zatrzymania krążenia bez możliwości skutecznego powrotu do zdrowia.
 • Udar mózgu. Ostre niedożywienie tkanek mózgowych z powstaniem rażącej wady neurologicznej. Śmierć występuje trochę rzadziej.
 • Niewydolność wielonarządowa. W wyniku ogólnych zaburzeń hemodynamicznych. Cierpi wątroba i nerki. Nie mniej ważny jest mózg.

Przy znacznej liczbie naruszeń wzrasta ryzyko otępienia naczyniowego - ostre, rażące osłabienie funkcji mnestycznych i poznawczych.

Diagnostyka

Jest pod nadzorem kardiologa. W warunkach stacjonarnych lub ambulatoryjnych, w zależności od stanu pacjenta.

Orientacyjna lista działań:

 • Słuchanie skarg pacjentów. Utrwalenie do dalszej analizy
 • Zbieranie anamnezy. Ogromną rolę odgrywa obecność już obecnych lub wcześniej przeniesionych patologii typu sercowego.
 • Pomiar ciśnienia krwi. Na tle blokady jest konsekwentnie wysoki, jest mechanizmem kompensacyjnym. Również tętno. Charakterystyczna jest bradykardia z nieregularnym rytmem.
 • Słuchanie dźwięku serca (osłuchiwanie).
 • Elektrokardiografia. Podstawowa technika. Blok lewej odnogi pęczka Hisa ma specyficzne cechy.
 • Codzienne monitorowanie za pomocą automatycznego tonometru. Służy do udoskonalania procesu. Zwłaszcza na tle naprzemiennego rodzaju odchylenia. Także jeśli blokada jest przeplatana okresami spontanicznej normalizacji.
 • Echokardiografia. Ocena stopnia zaburzeń organicznych.
 • MRI. Szczegółowe obrazy struktur serca. Wymagane w spornych przypadkach, aby zidentyfikować pochodzenie procesu.
 • Ogólne badanie krwi.

Ponieważ przyczyn można policzyć więcej niż kilkanaście, liczba metod diagnostycznych jest również duża. Przedstawione są uważane za główne.

Sprawy sporne wymagają obszernego zbadania pod okiem kilku specjalistów.

Objawy EKG bloku lewej odnogi pęczka Hisa

 • Poszerzenie zespołu QRS (> 0,11 s), rozszczepienie, nacięcie.
 • Szczytowa deformacja R..
 • Obniżenie ST.
 • Ujemna fala T..
 • Brak S..
 • Spowolnienie rytmu do 40-60 uderzeń na minutę.

Istnieją również inne typowe funkcje. To są najbardziej typowe. Bez specjalnego szkolenia odszyfrowanie kardiogramu nie zadziała.

 • Deformacja QRS.
 • Dzielenie wierzchołka R, S.
 • Brak Q w odprowadzeniach V5-6.

Oznaki bloku lewej odnogi pęczka Hisa w EKG są stosunkowo łatwo określane przez kardiologa.

Leczenie

Terapię przeprowadza się na dwa sposoby:

 1. Eliminacja głównej przyczyny stanu patologicznego. Technika etiotropowa ma na celu zapobieganie dalszemu rozwojowi i pogorszeniu.
 2. Łagodzenie objawów. Aby znormalizować jakość życia, zmniejsz ryzyko powikłań w krótkim okresie.

W pierwszym kierunku eliminowana jest choroba podstawowa. W zależności od diagnozy możemy porozmawiać o stosowaniu leków lub operacji..

Operacja wymagana jest w ograniczonej liczbie przypadków: wady serca, w tym nieprawidłowości w rozwoju zastawki mitralnej, konieczność założenia rozrusznika, protetyka.


Leczenie objawowe polega na stosowaniu leków; nie będzie można usunąć chirurgicznie blokady jako takiej.

Przepisywane są następujące grupy leków:

 • Glikozydy nasercowe. Nalewka z konwalii, Digoksyna i inne. W minimalnych dawkach w celu utrzymania kurczliwości warstwy mięśniowej.
 • Organiczne azotany do łagodzenia ostrych napadów arytmii lub bólu.
 • Diuretyki normalizujące drenaż płynów i zapobiegające zastoinowej niewydolności serca.
 • Leki przeciwnadciśnieniowe (głównie inhibitory ACE).

Leki trombolityczne, statyny, leki przeciwarytmiczne w małych ilościach są przepisywane w razie potrzeby.

Zmiana stylu życia może odgrywać rolę tylko wtedy, gdy główny proces patologiczny jest zdeterminowany uzależnieniem.

Zaleca się rzucenie palenia, spożywanie alkoholu, normalizację aktywności fizycznej i dostosowanie diety pod nadzorem kardiologa.

Stosowanie przepisów ludowych nie przyniesie efektu. Nie zaleca się tracenia czasu na wątpliwe metody babci. Liczy się każdy dzień.

Prognoza

Z całkowitą blokadą - poważną. Powikłania pojawiają się kilka miesięcy lub lat po rozpoznaniu. Najbardziej prawdopodobnym skutkiem jest śmierć. Określone w 70% przypadków na tle zatrzymania krążenia.

Gdy jest niekompletny, wszystko jest nieco lepsze. Mediana przeżycia wynosi 5-7 lat, przy właściwym przebiegu terapii okresy są nieokreślone.

W każdym razie leczenie może poprawić rokowanie. Trudno z góry powiedzieć, co czeka pacjenta, przed wyciągnięciem wniosków trzeba chwilę obserwować.

Wreszcie

Blok lewej odnogi pęczka Hisa - potencjalnie bardziej niebezpieczny i śmiertelny niż uszkodzenie prawej gałęzi, ponieważ cierpi na nią lewa komora.

Leczenie samego stanu jest prawie bezcelowe. Wymagana identyfikacja przyczyny źródłowej.

Skutki etiotropowe i objawowe są pokazane w tym samym czasie, aby uzyskać najlepszy wynik. Wszystkie kwestie rozwiązujemy osobiście w porozumieniu z kardiologiem. Samodzielność jest surowo zabroniona, jeśli pacjent ceni swoje życie.


MocOpis
Najpierw lub łatwo.
Po drugie, umiarkowane.
Po trzecie, ciężki.
Czwarty lub terminal.