Blokada lewej nogi przedmiotu Jego

Aby postawić dokładną diagnozę, kardiolodzy stosują różne testy diagnostyczne. Głównym i dobrze znanym wielu jest elektrokardiografia (EKG). Jest to wyświetlacz graficzny na papierze lub monitor aktywności elektrycznej serca w postaci potencjałów do oceny stanu serca.

W wyniku takiej diagnozy pacjent może dowiedzieć się od lekarza, że ​​ma blok lewej odnogi pęczka Hisa w EKG (LBBB). Oczywiście dla osób bez specjalnego wykształcenia to sformułowanie niewiele mówi i rodzi szereg pytań..

Anatomia jego pakietu

Po pierwsze, musisz trochę zrozumieć anatomiczną strukturę serca i zrozumieć, czym jest jego wiązka, która jest również nazywana wiązką przedsionkowo-komorową. Jest to ważny składnik kompleksu formacji, które zapewniają dobrze skoordynowaną pracę wszystkich części serca. Składa się ze wspólnego pnia i 3 gałęzi: prawej, lewej przedniej i lewej tylnej.

Wiązka Hisa biegnie wzdłuż prawej strony centralnego ciała włóknistego między przedsionkami a komorami i jest zlokalizowana bardzo blisko tylnego niewieńcowego płatka zastawki aortalnej. Jego długość wynosi 20 cm iw dolnej części dzieli się na 2 procesy, które wpływają do dolnych komór, gdzie rozpadają się na drobne włókna Purkinjego.

Głównym zadaniem tych strukturalnych formacji jest przekazywanie impulsów elektrycznych powstających w górnej części prawej komory do mięśniowej warstwy środkowej obu komór, zmuszając je do skurczu w rytmie, który ustawia węzeł zatokowo-przedsionkowy.

Rodzaje blokad

Z reguły wszystkie blokady są podzielone na 3 główne typy:

 • Pojedynczy pakiet - może wpływać na prawą nogę, a także na jedną z gałęzi lewego procesu.
 • Two-pączek - ta odmiana natychmiast wpływa na gałęzie lewostronne lub prawą i jedną z lewostronnych.
 • Trzy wiązki - najpoważniejsza patologia, w której cierpią 3 gałęzie jednocześnie.

Z kolei LBBB może wystąpić w kilku scenariuszach:

 • blokada występuje w określonej części pnia aż do granicy rozwidlenia;
 • część łodygi jest całkowicie dotknięta przed rozgałęzieniem;
 • blokada wpływa na proces po obu stronach po rozgałęzieniu;
 • obie peryferyjne części lewego procesu są zablokowane;
 • rozproszone zmiany w środkowej warstwie mięśniowej serca.

LBBB to rodzaj zaburzenia przewodzenia, które w wielu przypadkach nie ma wyraźnego obrazu klinicznego. Częściej mężczyźni spotykają się z tą patologią po 55 latach..

Całkowita blokada

Jeżeli w wyniku badania w EKG odnotowano całkowitą blokadę lewej gałęzi pęczka Hisa, może to wskazywać na poważne problemy zdrowotne:

 • ostry etap martwicy niedokrwiennej;
 • blizny w mięśniu sercowym, które zmniejszają jego kurczliwość;
 • trwałe nadciśnienie;
 • choroby spowodowane zaburzeniami budowy i pracy zastawki aortalnej serca;
 • wrodzona wada serca na tle odcinkowego zwężenia światła aorty.

Głównymi objawami pełnego LBBB są kołatanie serca, zaburzenia rytmu serca, ściskanie i szycie bóle serca, zawroty głowy i omdlenia. Dzieje się tak na tle takich mechanizmów:

 • Impulsy nie są kierowane do dolnych komór, pojawiają się też nietypowe ogniska pobudzenia.
 • Przedsionki i komory nie koordynują swoich działań.
 • Aktywacja prawej komory zbyt wolna.

Ta patologia nie zawsze wiąże się ze stanami krytycznymi, ale może prowadzić do rozwoju powikłań zagrażających życiu lub nagłego zatrzymania krążenia, a następnie śmierci..

Niekompletna blokada

Niekompletna blokada oznacza naruszenie przewodzenia sygnału elektrycznego wzdłuż jednej z gałęzi lewej nogi. Aby określić, która część cierpi, ocenia się odchylenie elektrograficzne całkowitego wektora siły elektrodynamicznej serca w miejscu elektrod rejestrujących na prawej górnej i lewej kończynie dolnej..

Jeśli występuje wyraźne odchylenie całkowitego wektora siły elektrodynamicznej serca w lewo, diagnozuje się blokadę przedniej gałęzi, a jeśli obserwuje się wyraźny prawostronny diagram, oznacza to uszkodzenie tylnej gałęzi.

Z reguły niepełny LBBB nie powoduje poważnych nieprawidłowości klinicznych i nie obserwuje się żadnych nieprawidłowości podczas słuchania pacjenta. A jeśli zostanie stwierdzona niekompletna blokada prawej nogi, wówczas stan można uznać za odpowiadający normie fizjologicznej i w tym przypadku zdany zostanie dodatkowy egzamin, jest to całkowicie niepotrzebne.

Blok przedniej gałęzi

W przypadku blokady przedniej gałęzi lewej gałęzi pęczka Hisa monotonne zaburzenia są określane niezależnie od lokalizacji zmiany. Wynika to z faktu, że reakcja struktury pobudliwej nie dociera do górnych odcinków przedniej ściany lewej dolnej komory serca. Dlatego nie jest możliwe określenie miejsca zatoru za pomocą standardowej elektrokardiografii..

W przypadku BPVLNPG wzbudzenie w prawej dolnej komorze serca zachodzi w sposób standardowy. W lewej dolnej komorze reakcja struktury pobudliwej rozprzestrzenia się etapami. Najpierw przechodzi wzdłuż tylnej gałęzi lewej nogi, a następnie rozprzestrzenia się na górne odcinki lewej komory dolnej.

Odchylenie to można wykryć na tle wielu patologii serca:

 • przewlekłe uszkodzenie mięśnia sercowego, które opiera się na patologicznych procesach w układzie wieńcowym, a zwłaszcza w przedniej ścianie lewej komory dolnej;
 • martwica niedokrwienna obszaru mięśnia sercowego przedniej ściany lewej komory dolnej;
 • zapalenie mięśnia sercowego;
 • znaczne pogrubienie ściany lewej komory;
 • patologiczne rozszerzenie lewej dolnej komory serca spowodowane niewydolnością zastawki aortalnej;
 • pierwotne stwardnienie izolowane i odkładanie się wapnia w ścianach układu przewodzącego;
 • wrodzone wady serca.

Według statystyk LBBB pojawia się w wieku powyżej 50 lat u 1,25% mężczyzn. W większości przypadków ten wskaźnik jest jedyną oznaką rozwoju patologii w mięśniowej środkowej warstwie serca..

Blok tylnej gałęzi

W przypadku blokady tylnej gałęzi lewej gałęzi wiązki Hisa w tylnej gałęzi występują poważne naruszenia przewodzenia, które mogą przebiegać z różnymi wskaźnikami. EKG wykazuje te same nieprawidłowości, które trudno jest odróżnić za pomocą standardowej elektrokardiografii.

Ten stan rozwija się z patologiami podobnymi do tych z BPVLNPG:

 • niewystarczający dopływ krwi do mięśnia sercowego;
 • miażdżyca tętnic wieńcowych;
 • martwica mięśnia sercowego wpływająca na lewą komorę;
 • zapalenie i inne zmiany w mięśniu sercowym spowodowane różnymi przyczynami;
 • odkładanie się wapnia i zwyrodnienie tkanki w litym łączniku.

Jeśli mówimy o blokadzie gałęzi przedniej, to w elektrokardiografii jest to dość dobrze zbadana sekcja. A porażka tylnej gałęzi daje niespecyficzne znaki, a ta sekcja jest nadal w fazie rozwoju. Niemożliwe jest zdiagnozowanie zmiany tylnej gałęzi wyłącznie na podstawie wyników standardowego EKG. Z reguły w celu wyjaśnienia należy skorzystać z dodatkowych metod diagnostycznych..

W każdym razie którakolwiek z powyższych blokad zostanie wykryta podczas pełnego badania, a specjalista, jeśli to konieczne, przepisze dodatkowe badania przed postawieniem dokładnej diagnozy.

Blok serca

Informacje ogólne

Krótko mówiąc, blok serca jest naruszeniem przewodzenia impulsów nerwowych wzdłuż ścieżek.

Układ przewodzenia serca jest reprezentowany przez kilka struktur:

 • Węzeł zatokowy lub zatokowy. Jest rozrusznikiem serca, to w nim generowane są impulsy określające tętno. Znajduje się w prawym atrium.
 • Węzeł przedsionkowo-komorowy. Przekazuje impulsy ze stymulatora do struktur poniżej.
 • Jego pakiet. Impulsy przechodzą wzdłuż nóg tej wiązki do prawej i lewej komory przez najmniejsze struktury - włókna Purkinjego.

Patogeneza

Praca układu przewodzenia serca zależy od kilku czynników:

 • Dopływ krwi do mięśnia sercowego. W przypadku niedokrwienia dochodzi do zmiany równowagi kwasowo-zasadowej, co powoduje spowolnienie przewodnictwa nerwowo-mięśniowego.
 • Stan współczulnego i przywspółczulnego układu nerwowego. Mediator współczulny Norepinefryna przyspiesza przewodzenie impulsów, podczas gdy mediator przywspółczulny Acetylocholina, przeciwnie, spowalnia.
 • Hipo- i hiperkaliemia.
 • Tło hormonalne.

Pod wpływem czynników zmieniających natężenie układu przewodzącego serca oraz wraz z rozwojem stanów patologicznych rozwijają się różne zaburzenia zwane blokadami serca.

Klasyfikacja

Blok zatokowo-przedsionkowy (zatokowo-przedsionkowy, CA). Rejestruje się spowolnienie lub całkowite ustanie przewodzenia impulsu elektrycznego, który pochodzi z węzła zatokowego przez połączenie zatokowo-przedsionkowe. Klinicznie jest prawie bezobjawowe, zawroty głowy, odczucia przerw w pracy serca, można zauważyć omdlenia.

II Blokada przedsionków (wewnątrzprzedsionkowa). Objawia się naruszeniem przewodzenia impulsów wzdłuż ścieżek w przedsionku. To przebiega bezobjawowo. W EKG rejestruje się rozszczepienie i wydłużenie czasu trwania załamka P (ponad 0,11 s). Nie jest wykonywana żadna specyficzna terapia.

III Przedsionkowo-komorowy, blok przedsionkowo-komorowy. Charakteryzuje się spowolnieniem lub zanikiem impulsów z przedsionków do komór.

Stopnie bloku serca:

 • 1 stopień. Klinicznie nie objawia się w żaden sposób, charakteryzuje się spowolnieniem przewodzenia impulsów z przedsionków do komór, co jest rejestrowane w EKG jako wydłużenie odstępu PQ na dłużej niż 0,2 sekundy.
 • II stopień. Jest podzielony na 2 typy. Pacjenci mogą odczuwać przerwy w pracy serca w postaci ciemnienia oczu, zawrotów głowy. Wraz z utratą kilku kompleksów komorowych z rzędu nasilają się objawy kliniczne. Mobitz I lub blok proksymalny. EKG pokazuje stopniowy wzrost odstępu PQ z okresami Samoilova-Wenckebacha (utrata kompleksu komorowego). Sam zespół QRS nie ulega zmianie. Mobitz II lub dystalny blok. W EKG zespoły QRS wypadają losowo lub regularnie, odstęp PQ nie jest wydłużany.
 • Stopień 3 (całkowity blok serca). Nie ma impulsów do komór. Jednak w samych komorach powstaje heterotopowe ognisko rytmu idiowokomorowego.

Blok AV I stopień nie wymaga niespecyficznego leczenia, ale zaleca się wykonywanie okresowych badań. W przypadku blokady AV II-Mobitz I, atropinę podaje się podskórnie lub dożylnie, 0,6 mg 2-3 razy dziennie. W przypadku całkowitej blokady AV i bloku AV II-Mobitz II wskazana jest implantacja rozrusznika.

IV Blokada gałęzi pęczka Hisa (blokada śródkomorowa). Może to dotyczyć jednej, dwóch lub trzech gałęzi, co odpowiada formom jedno-, dwu- i trójpierścieniowym. Klinicznie, blokada Jego wiązki nie objawia się w żaden sposób.

 • Blok śródkomorowy prawej gałęzi pęczka Hisa. Kompletny blok prawej odnogi pęczka Hisa - zespół QRS dłuższy niż 0,12 sekundy, niepełny blok prawej odnogi pęczka Hisa - mniej niż 0,12 sekundy. Konsekwencje są niewielkie. Niepełna blokada nie objawia się objawowo.
 • Blok lewej odnogi pęczka Hisa. Całkowity blok lewej odnogi pęczka Hisa charakteryzuje się poszerzeniem zespołu QRS przez ponad 0,12 sekundy, a niepełny blok lewej odnogi pęczka Hisa jest krótszy niż 0,12 sekundy. Niepełna lub częściowa blokada nie objawia się objawowo.

Lokalna blokada odgałęzień końcowych (lokalna, arboryzacyjna, okołogniskowa, niespecyficzna, ogniskowa). Ten podtyp jest często spowodowany ostrym urazem zwanym zawałem mięśnia sercowego. Ogniskowa blokada charakteryzuje się obecnością ostrego „bloku uszkodzenia”, reprezentowanego przez martwicze kardiomiocyty. Martwica przeszkadza w przejściu impulsu wzdłuż ścieżek.

Powody

Wszystkie przyczyny blokad serca są podzielone na kilka grup w zależności od wiodącego mechanizmu ich rozwoju..

Funkcjonalny. Takie blokady są spowodowane rozregulowaniem i mogą być wywołane przez:

 • zaburzenia neuroendokrynne;
 • zaburzenia wegetatywne;
 • przeciążenie psychoemocjonalne;
 • nieprzystosowawcze awarie.

Blokadę można wywołać odruchowo, gdy:

Toksyczny. Blokady powstają po zatruciu solami metali ciężkich, narkotyków, napojów alkoholowych, a także w przypadku przedawkowania leków (glikozydy nasercowe, antybiotyki, diuretyki). Do tej grupy zalicza się również zatrucia endogenne, które rozwijają się w zmianach zakaźnych i chorobach onkologicznych..

Przesunięcia elektrolitu.

Zmiany poziomu hormonów w czasie ciąży, z niedoczynnością tarczycy, tyreotoksykozą, w okresie dojrzewania i menopauzy.

Wrodzone wady budowy dróg sercowych i przewodzenia impulsów (idiopatyczne zwapnienia, preekscytacja komór, zespół krótkiego i krótkiego QT).

Mechaniczny. Występują po zabiegach medycznych i diagnostycznych na sercu, po urazie.

Idiopatyczne przyczyny bloku serca.

Objawy bloku serca

Główne oznaki wskazujące na naruszenie przewodzenia serca:

 • uczucie przerw w pracy serca;
 • uczucie „blaknięcia”, zatrzymanie akcji serca;
 • nawracające omdlenia;
 • wolne bicie serca;
 • bladość i sinica skóry;
 • napady bólu w klatce piersiowej.

Objawy całkowitego bloku serca

Klinicznie objawia się wzrostem nasilenia niewydolności serca podczas aktywności fizycznej, co wiąże się z niskim tętnem. Niekompletny blok serca podczas przejścia do pełnego charakteryzuje się:

 • utrata przytomności;
 • ciężka duszność;
 • niemożność określenia pulsu;
 • drgawki;
 • brak dźwięków serca;
 • mimowolne oddawanie moczu, wypróżnianie.

Atak może zakończyć się w ciągu 1-2 minut wraz z pojawieniem się rytmu idio-komorowego. Jeśli blokada trwa 3-4 minuty, następuje śmierć pacjenta.

Diagnostyka, EKG bloku serca

Blokada SA

EKG rejestruje utratę poszczególnych zespołów serca (załamki QRS i P), a przerwa między dwoma sąsiednimi załamkami R-R jest podwojona w porównaniu ze zwykłym interwałem. W przypadku objawów klinicznych atropinę podaje się podskórnie lub dożylnie, 0,6-2,0 mg 2-3 razy dziennie. Możliwe jest stosowanie izoprenaliny 2,5-5,0 mg do 3-4 razy dziennie.

Kompletny blok AV

 • jednolita przemiana kompleksów przedsionkowych;
 • Załamki P nie mają nic wspólnego z zespołami QRS;
 • Załamki P mogą nakładać się na komorowy zespół QRS;
 • rytm komór jest prawidłowy.

Blok prawej odnogi pęczka Hisa EKG

 • zespoły QRS mają kształt litery M w postaci RsR w odprowadzeniach V1 i V2;
 • w prawym odprowadzeniu klatki piersiowej występuje zagłębienie odcinka ST;
 • Fala T jest dwufazowa lub ujemna;
 • fala S jest poszerzona i ząbkowana w odprowadzeniach I, aVL, V5 i V6;
 • oś elektryczna odchylona w prawo (zmienna).

Blok lewej odnogi pęczka Hisa

 • Zespoły QRS prezentowane są w postaci RsR lub na załamku R wierzchołek jest poszerzony i rozszczepiony. Całkowity blok śródkomorowy lewej - zespół QRS większy niż 0,12 s.
 • W odprowadzeniach lewej klatki piersiowej występuje obniżenie odcinka ST.
 • Fala T ujemna lub dwufazowa.
 • Kompleksy komorowe są poszerzone, zdeformowane i przedstawiane jako rS, QS w odprowadzeniach V1, V2, III i aVF.
 • Odchylenie osi elektrycznej w lewo.

Jak leczyć blok serca?

Medycyna oferuje dwa kierunki leczenia bloku serca:

 • objawowy;
 • terapia choroby podstawowej, która spowodowała zaburzenia rytmu.
 • unikanie kofeiny;
 • korekta schematu przyjmowania leków wpływających na ścieżki;
 • eliminacja stresujących, psychoemocjonalnych wpływów.

Jego blok odnogi pęczka Hisa

Jego blok odnogi pęczka Hisa jest chorobą, która objawia się naruszeniem przewodzenia pobudzenia (impulsów nerwowych) przez tkanki serca. Występuje u ponad 0,5% populacji, częstość wzrasta wraz z wiekiem: u osób powyżej 60 roku życia wynosi 1-2%.

Co piąty pacjent ze zdiagnozowanym zawałem mięśnia sercowego ma już wady przewodzenia lub rozwija się na tle ostrej choroby.

Wiązka His (wiązka przedsionkowo-komorowa lub przedsionkowo-komorowa) jest reprezentowana przez atypowe włókna mięśniowe; przewodzi impulsy nerwowe powstające w tkankach prawego przedsionka od rozrusznika przez przedsionki do komór, określając siłę i częstotliwość uderzeń serca. W przegrodzie międzyprzedsionkowej wiązka Hisa jest podzielona na prawą i lewą nogę (lewa ma gałęzie przednie i tylne), które rozprzestrzeniają się w mięśniu sercowym odpowiednich komór przez najmniejsze elementy strukturalne - włókna Purkinjego.

W przypadku naruszenia przewodzenia wzbudzenia wzdłuż włókien pęczka Hisa (spowolnienie lub blokada, częściowe lub całkowite) następuje zmiana kolejności, szybkości i siły pobudzenia i skurczu tkanek serca lub kurczliwość mięśnia sercowego cierpi na ograniczonym obszarze.

Przyczyny i czynniki ryzyka

Przyczyny, które mogą powodować naruszenie przewodzenia wzbudzenia wzdłuż struktur pęczka Hisa, są podzielone na sercowe i pozasercowe.

Kardiologiczne przyczyny blokad:

 • wrodzone i nabyte wady serca (zwężenie ujścia aorty, tętnicy płucnej, otwarcie lewej komory przedsionkowo-komorowej, koarktacja lub zwężenie segmentowe, ujście aorty, niewydolność aorty, zastawki mitralne, zastawka tętnicy płucnej, wady przegrody międzyprzedsionkowej);
 • kardiomiopatia (w tym kardiomiopatia przerostowa ze zwężeniem drogi odpływu);
 • choroba wieńcowa;
 • zmiany dystroficzne w mięśniu sercowym;
 • idiopatyczne zwapnienie układu przewodzenia serca;
 • Zespół Brugadów;
 • zmiany zwłóknieniowe w nogach wiązki Jego;
 • choroba niedokrwienna serca (w tym zawał mięśnia sercowego);
 • miażdżyca (w tym po zawale);
 • Choroba Levy'ego;
 • niewydolność serca;
 • zapalenie mięśnia sercowego;
 • zapalenie wsierdzia;
 • przerost mięśnia sercowego lewej komory.

Co piąty pacjent ze zdiagnozowanym zawałem mięśnia sercowego ma już blok odnogi pęczka Hisa lub rozwija się na tle ostrej choroby.

 • zatrucie lekami z grupy glikozydów nasercowych, chinidyną, beta-blokerami;
 • tyreotoksykoza;
 • brak równowagi elektrolitowej;
 • ciężka lub długotrwała cukrzyca;
 • Niedokrwistość z niedoboru żelaza;
 • syndrom metabliczny;
 • otyłość pokarmowa;
 • przewlekła choroba alkoholowa;
 • choroby autoimmunologiczne (reumatoidalne zapalenie stawów, toczeń rumieniowaty układowy, autoimmunologiczne zapalenie tarczycy);
 • zatorowość płucna;
 • przewlekła obturacyjna choroba płuc (obturacyjne zapalenie oskrzeli, astma oskrzelowa);
 • wieloletnie doświadczenie w paleniu.

Formy choroby

Zgodnie z anatomiczną budową pęczka przedsionkowo-komorowego wyróżnia się następujące rodzaje blokad:

 • pojedyncza wiązka - cierpi jedna ze struktur (prawa noga wiązki Jego, przednia lub tylna gałąź lewej nogi);
 • dwuwiązkowy - połączone uszkodzenie prawej nogi i jednej z gałęzi lewej lub naruszenie przewodzenia impulsów nerwowych wzdłuż obu gałęzi lewej nogi;
 • trzy belki - jednoczesne pokonanie prawej i lewej nogi pakietu Jego.

W przypadku bloku lewej odnogi pęczka Hisa i pełnego bloku trójwiązkowego rokowanie jest złe. Śmiertelność w tym przypadku wzrasta 5-krotnie, średni wskaźnik przeżycia wynosi 3,3 roku.

Objawy

Blokada prawej gałęzi pęczka Hisa Hisa przebiega bezobjawowo i jest przypadkowym stwierdzeniem, stwierdzonym na podstawie wyników badania EKG podczas planowanego badania klinicznego, badania lekarskiego lub leczenia innych schorzeń.

Jednowiązkowa (przednia lub tylna) blokada lewa również nie ma klinicznie istotnych objawów.

Blok lewej odnogi pęczka Hisa ma objawy choroby, która go spowodowała, częściej jest to:

 • zmniejszona tolerancja wysiłku;
 • duszność przy niewielkim wysiłku fizycznym;
 • przerwy w pracy serca;
 • kołatanie serca;
 • ból w okolicy serca;
 • zmiany w dźwiękach serca podczas osłuchiwania [osłabiony lub wydłużony ton I (w 70% przypadków), rzadziej (16% przypadków) - jego rozszczepienie, rozszczepienie tonu II (80%)].

Blokada trzech wiązek ma najpoważniejsze objawy kliniczne:

 • wyjątkowo niskie tętno - 20-40 uderzeń / min;
 • silna duszność w spoczynku;
 • przerwy w pracy serca;
 • zaburzenia rytmu serca;
 • zawroty głowy;
 • krótkie epizody utraty przytomności;
 • sinica skóry.

Diagnostyka

Główne środki diagnostyczne:

 • elektrokardiografia;
 • codzienne monitorowanie EKG;
 • przezprzełykowe badanie elektrofizjologiczne serca.

Jego blok odnogi pęczka Hisa występuje u ponad 0,5% populacji, częstość wzrasta wraz z wiekiem: u osób powyżej 60 roku życia wynosi 1-2%.

Laboratoryjne metody badawcze nie pozwalają na zdiagnozowanie bloku odnogi pęczka Hisa i można je wykorzystać do identyfikacji choroby podstawowej, która doprowadziła do zaburzeń przewodzenia.

Leczenie

Nie ma specjalnego leczenia tej patologii; przede wszystkim chorobę podstawową koryguje się za pomocą azotanów, glikozydów nasercowych, leków przeciwnadciśnieniowych.

W przypadku blokady prawej gałęzi pęczka Hisa przy braku choroby podstawowej farmakoterapia nie jest wskazana.

W przypadku blokady lewej nogi lub blokady trzech belek zalecana jest następująca terapia:

 • witaminy z grupy B;
 • przeciwutleniacze i środki przeciw niedotlenieniu;
 • środki przeciwpłytkowe;
 • środki hipolipidemiczne.

Jeśli farmakoterapia jest nieskuteczna, wskazane jest leczenie chirurgiczne.

Możliwe komplikacje i konsekwencje

Powikłaniami bloku gałęzi pęczka Hisa mogą być:

 • zaburzenia rytmu serca;
 • niewydolność serca;
 • choroba zakrzepowo-zatorowa;
 • ostra niewydolność serca.

Prognoza

Rokowanie zależy od ciężkości choroby podstawowej. W przypadku bloku z pojedynczą belką lub bloku prawej nogi rokowanie jest korzystne.

W przypadku blokady prawej gałęzi pęczka Hisa przy braku choroby podstawowej farmakoterapia nie jest wskazana.

Prognozy dla bloku lewej odnogi pęczka Hisa i całkowitego bloku trzech pęczków Hisa są mniej korzystne. Śmiertelność w tym przypadku wzrasta 5-krotnie, średni wskaźnik przeżycia wynosi 3,3 roku; przy normalnej wielkości serca wydłuża się do 4,3 roku, przy wzroście wielkości serca średni współczynnik przeżycia skraca się do 2,5 roku.

Rokowanie pogarsza niewydolność serca, kardiomegalia, dławica piersiowa, zawał mięśnia sercowego w wywiadzie, migotanie przedsionków, odchylenie osi elektrycznej w lewo.

Zarejestrowana w ostrym zawale mięśnia sercowego, niezależnie od tego, czy był przed zawałem, czy powstał w związku z nim, blokada lewej odnogi pęczka Hisa zwiększa śmiertelność pacjentów nawet o 60%.

Wykształcenie: wyższe, 2004 (GOU VPO "Kurski Państwowy Uniwersytet Medyczny"), specjalność "Medycyna ogólna", dyplom "Lekarz". 2008-2012 - doktorantka Wydziału Farmakologii Klinicznej KSMU, Kandydat Nauk Medycznych (2013, specjalność „Farmakologia, Farmakologia Kliniczna”). 2014-2015 - przekwalifikowanie zawodowe, specjalność „Zarządzanie w edukacji”, FSBEI HPE „KSU”.

Informacje są uogólnione i podane wyłącznie w celach informacyjnych. Przy pierwszych oznakach choroby skontaktuj się z lekarzem. Samoleczenie jest niebezpieczne dla zdrowia!

Blok lewej odnogi pęczka Hisa

Każdy element konstrukcyjny układu przewodzącego może ulec awarii pod wpływem różnych czynników. Takie załamania są obarczone zaburzeniami przewodzenia i zaburzeniami czynności serca. Rozważmy przyczyny blokady lewej odnogi pęczka Hisa, kliniczne i diagnostyczne objawy tego schorzenia. Czy zator pęczka Hisa jest leczony i jakie jest rokowanie, gdy się pojawi??

O dobrej pracy układu przewodzącego świadczą rytmiczne skurcze serca o prawidłowej częstotliwości w zakresie 60-90 uderzeń na minutę. System ten kontroluje wytwarzanie impulsu, jego przewodzenie, pokrycie całej tkanki serca pobudzeniem i skurczem. Jego praca jest skoordynowana i jest zgodna z głównym ośrodkiem automatyzmu nr 1 - węzłem zatokowym. Elementami konstrukcyjnymi systemu są również: węzeł AV, wiązka Hisa i jego nóg, włókna Purkinjego.

Anatomia

Przed zbadaniem kliniki i przyczyn dysfunkcji w ścieżkach przeanalizujemy, jak ułożony jest Jego pakiet. Ten element jest bezpośrednią kontynuacją węzła AV, który znajduje się między górną i dolną komorą serca i jest centrum automatyzmu drugiego rzędu. Węzeł AV odbiera impulsy z wyższego ośrodka - zatokowo-przedsionkowego, przetwarza i przewodzi impuls dalej wzdłuż wiązki Jego.

Pakiet rozgałęzia się na dwie nogi: prawą i lewą. Z kolei lewa gałąź jest podzielona na gałęzie przednią i tylną, które, kontynuując rozgałęzianie, kończą się włóknami Purkinjego. Patologia lewej nogi w postaci spowolnienia lub braku impulsacji oznacza w większym stopniu blokadę lewej komory, ponieważ te odgałęzienia układu przewodzącego oplatają ten konkretny odcinek serca.

Patologia impulsów

Jeśli zaburzenie impulsu wystąpi na poziomie gałęzi pęczka Hisa, dochodzi do blokady śródkomorowej. Jeśli prawa noga i obie gałęzie lewej zostaną natychmiast dotknięte, nastąpi blokada trzech wiązek. Kilka odmian może mieć bloki dwuwiązkowe. Jeśli dotknięta jest tylko jedna gałąź lewej nogi, blok nazywa się niekompletnym.

Powody

Następujące warunki mogą stać się przyczyną patologii impulsów wzdłuż włókien i komórek lewej nogi:

 • zawał mięśnia sercowego,
 • kardiomiopatia,
 • zapalna choroba serca: zapalenie mięśnia sercowego,
 • patologie serca prowadzące do powiększenia lewej komory: nadciśnienie tętnicze, wady, wady aparatu zastawkowego, zwapnienia,
 • koarktacja aorty i jej wady,
 • nadmiar potasu we krwi,
 • TELA,
 • zatrucie glikozydami nasercowymi,
 • zapalenie wewnętrznej wyściółki serca pochodzenia bakteryjnego,
 • wady serca.

Czynniki stresu, nadmierne przeciążenie emocjonalne i fizyczne, egzogenne zatrucie alkoholem i nikotyną, choroby zakaźne, brak snu i odpoczynku, nieregularny harmonogram pracy, „znużenie” pracą mogą powodować pogorszenie przewodnictwa. Czynniki te predysponują do pojawienia się powyższych zaburzeń - przyczyny powstawania blokad.

Prognoza

Całkowita niedrożność jest stanem niebezpiecznym i czasami zagrażającym życiu

Jeśli zaburzenia przewodzenia są niewielkie, tj. impulsy mijają, ale z minimalnym opóźnieniem, bez wpływu na pracę serca i hemodynamikę - nie ma szczególnego powodu do niepokoju. Natura jest bardzo ostrożna, ponieważ w takich przypadkach wymyśliła obejście impulsowania - zespolenia, na wypadek gdyby nagle zawiodły pojedyncze włókna gałęzi lewej nogi.

Całkowita blokada jest stanem niebezpiecznym, a czasem zagrażającym życiu; niebezpieczne jest również blokowanie impulsów dużych pni gałęzi lewej nogi. W tym samym czasie duże obszary mięśnia sercowego nie kurczą się, a obejścia nie działają. Obszary te są po prostu wyłączane z rytmu serca, a co gorsza - włókna mięśnia sercowego zaczynają kurczyć się chaotycznie, każde we własnym rytmie wraz z rozwojem bardzo groźnych komorowych zaburzeń rytmu mogących prowadzić do śmierci.

Objawy

Należy rozumieć, że ten stan nie jest niezależną chorobą, ale oznaką patologii serca. Wskazuje, że pacjent ma problem zdrowotny: organiczną patologię sercową lub pozasercową. Klinika i symptomatologia zarówno całkowitych, jak i niepełnych blokad są zawsze spowodowane chorobą podstawową - przyczyną, która je sprowokowała. Jeśli to zawał serca, klinika będzie jasna: ostre bóle w klatce piersiowej, których nie można powstrzymać nitrogliceryną, z miażdżycą miażdżycową, proces będzie przebiegał stopniowo, wraz z rozwojem duszności, ciężkości w klatce piersiowej, przerw w pracy serca.

Zasada nr 1: Nie ma specyficznych objawów dla bloku lewej odnogi pęczka Hisa. Obraz kliniczny może być całkowicie nieobecny lub może być spowodowany chorobą podstawową. Blokada może w ogóle się nie objawiać i przejawiać się w postaci przypadkowego znalezienia się w czasie wykonywania kardiogramu, np. Podczas profilaktycznego badania lekarskiego. Te bezobjawowe stany są bardzo niebezpieczne, ponieważ zwiększają ryzyko nagłej śmierci sercowej u pacjentów..

W przypadku stwierdzenia blokady bez objawów klinicznych konieczne jest regularne przeprowadzanie powtarzanych badań w celu monitorowania dynamiki ścieżek. W przypadku zaburzeń przewodzenia brak objawów nie oznacza braku problemów z sercem..

Diagnostyka blokady

Blokada przedniej gałęzi lewej gałęzi pęczka Hisa w EKG

Kardiogram jest zasłużenie uznawany za główną diagnostyczną metodę badań. Na filmie rejestruje różne naruszenia systemu prowadzącego, w przypadku przejściowej blokady (gdy jest „to jest”, „to nie”) lekarz zaleci monitorowanie metodą Holtera z utrwaleniem czynności serca przez co najmniej 24 godziny.

Oznaki blokady gałęzi przednich:

 • Odchylenie EOS w lewo,
 • QRS w odprowadzeniach I aVL odpowiada qR, aw III, II aVF odpowiada rS,
 • Szerokość zespołu QRS zawiera się w przedziale 0,08-0,11 s,
 • jeśli porównamy głębokość fal R S, to można zauważyć, że fala S jest głębsza niż R na drugim odprowadzeniu,
 • w wersji 5-6 R zmniejsza wysokość, podczas gdy S, wręcz przeciwnie, zwiększa głębokość.

Oznaki blokady tylnej gałęzi:

 • Odchylenie EOS w prawo,
 • QRS w odprowadzeniach III, II, aVF odpowiada qR, aw I aVL odpowiada rS,
 • Szerokość zespołu QRS zawiera się w przedziale 0,09-0,11 s,
 • T może stać się „-” w odprowadzeniach klatki piersiowej.

EKG z blokadą tylnej gałęzi lewej gałęzi pęczka Hisa

Oznaki pełnego bloku lewej odnogi pęczka Hisa:

 • Zespoły QRS są bardzo szerokie, ponad 0,12 s. na całym filmie, zdeformowany, zniekształcony,
 • szerokie R w I aVL.

Na kardiogramie występuje ostra deformacja kompleksów, podobna do zmian zawału serca. Często te stany są trudne i problematyczne do zdiagnozowania..

W przypadku wykrycia zaburzeń przewodzenia lewej nogi wskazane jest przeprowadzenie następujących metod badania:

 1. Echokardiografia, USG serca z dopplerometrią;
 2. RTG OGK;
 3. Monitorowanie EKG metodą Holtera;
 4. BP, profil ABPM z wysokim ciśnieniem krwi.

Aby znaleźć przyczynę tego stanu, zaleca się ogólne analizy kliniczne, biochemiczne i inne metody diagnostyczne, które są konieczne w każdym przypadku..

Leczenie bloku lewej odnogi pęczka Hisa

Eliminacja przyczyny blokady lewej nogi

Nie ma specjalnego leczenia. Korektę należy przeprowadzić w zależności od choroby podstawowej. Jeśli przyczyną jest choroba niedokrwienna serca, zmiany niedokrwienne, konieczne jest przepisanie azotanów, glikozydów nasercowych, leków moczopędnych, kardioprotekcyjnych zgodnie ze wskazaniami. Jeśli pacjent ma przejściową blokadę na tle kryzysów nadciśnieniowych, konieczne jest wybranie tabletek, które pomagają utrzymać wartości ciśnienia krwi na normalnym poziomie. W przypadku wad zastawkowych można rozważyć korekcję chirurgiczną..

Leczenie zapalenia mięśnia sercowego przeprowadza się za pomocą leków hormonalnych, niesteroidowych leków przeciwzapalnych, w przypadku wykrycia patogenu bakteryjnego konieczne jest przeprowadzenie pełnego cyklu antybiotykoterapii ze wstępnym badaniem wrażliwości mikroorganizmu na AB. Jeśli przyczyną blokady są zaburzenia elektrolitowe, wówczas są one korygowane, a poziom elektrolitów we krwi zostaje doprowadzony do normy, a następnie następuje kontrola biochemiczna..

Eliminacja przyczyny, która spowodowała blokadę lewej nogi, przyczynia się do jej zaniku lub zmniejszenia. Wyjątkiem są zmiany po zawale, które powstały w wyniku śmierci niektórych elementów szlaków. W takim przypadku jest mało prawdopodobne, aby możliwe było zmniejszenie objawów EKG. Takim pacjentom przypisuje się dynamiczne monitorowanie EKG.

Blok lewej odnogi pęczka Hisa jest kompletny i niekompletny: przyczyny, objawy i czy można go wyleczyć

Blokada lewej gałęzi pęczka Hisa jest naruszeniem normalnego przewodzenia sygnału z węzła zatokowego do komory. Stąd spadek kurczliwości, problemy hemodynamiczne, niedotlenienie niedokrwienie i odchylenia w pracy wszystkich narządów wewnętrznych.

Ponieważ nie jest to niezależna choroba, musisz poszukać pierwotnej przyczyny. Przy wystarczającej skuteczności przywrócenie żywotnej i funkcjonalnej aktywności jest możliwe tylko przy długotrwałej terapii. W skrajnych przypadkach wskazana jest operacja.

Mechanizm rozwoju patologii

Istota odchylenia polega na naruszeniu przewodzenia impulsu elektrycznego przez specjalne włókna.

W normalnym stanie rzeczy serce jest zdolne do samodzielnej, autonomicznej pracy przez nieokreślony czas. Zapewnia to generowanie impulsu elektrycznego w węźle zatokowym (rozrusznik naturalny).

Ponadto sygnał przesuwa się wzdłuż specjalnych włókien, które zbiorczo nazywane są wiązką His. Struktura ta ma rozgałęziony, drzewiasty charakter. Lewa noga zawiera kilka włókien.

W zależności od stopnia blokady wyróżnia się jej częściową lub całkowitą odmianę..
Bez normalnego ruchu impulsu elektrycznego nie może być skurczu.

Formy ogólne charakteryzują się rozwojem wtórnych mechanizmów adaptacyjnych.

Ponieważ lewa komora nie otrzymuje wystarczającego bodźca z węzła zatokowego, zaczyna samodzielnie wytwarzać sygnały.

Nie prowadzi to do przywrócenia funkcji. Co więcej, nie są to pełne skróty. Częściej wszystko kończy się dodatkowymi skurczami lub migotaniem. Śmierć w takim scenariuszu jest najbardziej prawdopodobna i oczywista.

Klasyfikacja

W zależności od rozpowszechnienia procesu patologicznego:

 • Problem dotyczy jednej wiązki przewodzącej. W większości przypadków jest to stan, który występuje. O powszechnym występowaniu blokady lewej nogi decyduje 1% całej populacji poniżej 40 roku życia, po już 3%. Liczba sytuacji z minimalnym udziałem włókien wynosi 60%. Objawy stanu są całkowicie nieobecne lub na tyle nieistotne, że nie przyciągają uwagi pacjenta. Wyzdrowienie jest prawdopodobne, śmiertelne powikłania są rzadkie i rozwijają się w najlepszym przypadku przez dziesięciolecia. Wielu pacjentów może dożyć końca swojego wieku i nie ma pojęcia, że ​​coś cierpi..
 • Dotyczy to dwóch wiązek jego lewej nogi. Bardziej niebezpieczna opcja. Towarzyszy mu najpierw łagodny, a potem żarliwy obraz kliniczny. Zwykle mówimy o naruszeniach organicznych. Powrót do zdrowia jest możliwy, ale lepiej jest rozpocząć leczenie na wczesnym etapie, ponieważ nie ma jeszcze poważnych wad.
 • Blokada trójdzielna. Jest to stosunkowo rzadkie. W większości przypadków jest to śmiertelne. Perspektywa takiego rozwoju to 1-3 lata, w niektórych sytuacjach mówimy o miesiącach. Pilne leczenie w szpitalu.

Według stopnia naruszenia i charakteru kursu:

 • Przerywany. Rejestracja patologicznych nieprawidłowości w EKG jest możliwa. Jednak obraz jest niespójny. W jednym momencie jest rejestrowana blokada, w innym wszystko jest normalne. Takie „nieuchwytne” warunki najlepiej określa się w szpitalu, gdy istnieje możliwość powtórnego badania lub przy pomocy 24-godzinnego monitora Holtera.
 • Zmienny. W tym przypadku występują odchylenia, ale są one również niestabilne. Jest różnica. Są zawsze rejestrowane, ale w każdym momencie zmiany są inne: blokada jednego lub drugiego pakietu. Niestabilne formy są trudniejsze w leczeniu i wymagają specjalnego podejścia. Dlatego tak ważna jest diagnostyka.
 • Stała różnorodność. Charakteryzuje się stabilnością objawów i obrazem klinicznym, w tym obiektywnym. Względna łatwość diagnozy nie ułatwia leczenia.

W oparciu o charakter odchylenia:

 • Niekompletny blok lewej odnogi pęczka Hisa. Towarzyszy mu wyraźny obraz kliniczny. Pomimo ciężkości stanu, pełne skurcze komór są nadal obecne, ponieważ, choć w mniejszym stopniu, sygnał przechodzi. Istnieje kilka klinicznych wariantów tego stanu. To, ile włókien nie bierze udziału w pracy, odgrywa tutaj rolę.
 • Całkowita blokada bloku lewej odnogi pęczka Hisa. W ogóle nie jest przesyłany żaden impuls.

Klasyfikacje te odgrywają ważną rolę w praktyce..

Surowość

Inscenizacja procesu patologicznego nie została opracowana z wystarczającą dokładnością. Na podstawie ogólnopolskich rekomendacji poszczególnych społeczności możemy mówić o czterech stopniach nasilenia blokady:

Występuje naruszenie przewodzenia jednej nogi.

Brak jakichkolwiek objawów, możliwy jest minimalny niespecyficzny obraz kliniczny.

Zwykle ten etap odpowiada początkowym postaciom chorób serca..

Blokada dotyczy jednej lub dwóch wiązek lewej gałęzi Hisa.

Nasilenie objawów wystarczy, aby udać się do lekarza.

Naruszenia są zwykle diagnozowane na tym etapie, ale nie zawsze. Perspektywy wyleczenia są nadal dobre.

Zanotowano pełne blokady. Objawy są bolesne dla pacjenta, znacząco spada jakość życia. Wysokie ryzyko śmierci.

Istnieją organiczne odchylenia od systemów zdalnych.

Leczenie odbywa się w trybie pilnym, w warunkach szpitalnych.

Spowodowane jest długim przebiegiem zarówno choroby podstawowej, jak i blokady.

Leczenie jest nieskuteczne, nie ma perspektyw. Możliwa opieka paliatywna.

Aby nie przegapić chwili, przy pierwszym podejrzeniu zaleca się wizytę u kardiologa lub przynajmniej terapeuty.

Powody

Czynnikami rozwoju procesu patologicznego są choroby pierwotne, które bezpośrednio powodują blokadę, całkowitą lub częściową.

 • Zwapnienie. Jego istota polega na naruszeniu wymiany soli odpowiedniego pierwiastka. Wychodzą z kości i odkładają się w tkankach miękkich, włóknach nerwowych, prowadząc do uogólnionych zaburzeń stanu pacjenta. Jest możliwe, a nawet prawdopodobne, uszkodzenie struktur serca. Wapń blokuje przewodzenie sygnału. Źródła problemu tkwią w patologiach genetycznych, długotrwałym unieruchomieniu, chorobach endokrynologicznych.
 • Kardiomiopatia. Naruszenie normalnego tworzenia struktur mięśniowych narządu. Występuje przerost komórek miocytów, wzrost wielkości samego serca. Ale to nie dodaje aktywności funkcjonalnej. Spada proporcjonalnie do zmian. W zależności od pochodzenia wyróżnia się grupę stanów chorobowych: wrodzone, alkoholowe, toksyczne i inne. Wiele czynników rozwojowych można potencjalnie kontrolować i można na nie wpływać poprzez profilaktykę..
 • Miażdżyca tętnic wieńcowych. Prowadzi do niedożywienia mięśnia sercowego. Rezultatem jest ciągłe niedokrwienie z perspektywą choroby niedokrwiennej serca, prawdopodobnie zawału serca. Nawet na tle niepełnego niedożywienia struktury serca są stopniowo martwicze. Następuje zastąpienie funkcjonalnie aktywnych tkanek tkankami bliznowaciejącymi, łącznymi. Stąd nabyta miażdżyca, miopatia. Blokada to stosunkowo późne powikłanie.
 • Zapalne patologie serca i otaczających struktur. Zwykle zaraźliwa. Choroby takie jak zapalenie mięśnia sercowego są agresywne, konieczne jest pilne leczenie szpitalne antybiotykami. Konsekwencją w 30% przypadków jest zablokowanie przedniego odgałęzienia lewej gałęzi pęczka Hisa. Rzadziej dotyczy to innych włókien.
 • Zawał serca. Wprowadzony wariant niewydolności wieńcowej. Różni się od choroby niedokrwiennej serca lawinowym charakterem przepływu. Tkanki mięśnia sercowego ulegają martwicy w ciągu kilku godzin, o wiele bardziej znaczące są objętości zastąpienia strukturami bliznowatymi. Dlatego opcje późniejszej blokady mogą być inne. Zwykle jest to naruszenie przewodnictwa kilku wiązek, rzadziej odchylenie dotyczy całej nogi.
 • Etap nadciśnienia 2-3. Zwykle zdekompensowany typ, gdy poziom ciśnienia krwi jest bliski 190 o 110-120 mm Hg i więcej. Prowadzi do ciągłego obciążenia struktur serca. Odchylenia są typowe, najczęściej mówimy o przeroście lewej komory. Przerost tkanek prowadzi do częściowej blokady (całkowite są rzadkie). Powrót do zdrowia jest trudny. Terapia wspomagająca.
 • Zwężenie zastawki mitralnej, aż do całkowitego przerostu. Prowadzi do naruszeń lokalnej hemodynamiki (w sercu). Wymagana jest szybka korekta, zanim będzie za późno.
 • Wrodzone i nabyte wady rozwojowe struktur serca. Różnią się rodzajem i przebiegiem. Rzadko objawiają się jako wyraźna klinika, co komplikuje wczesną diagnozę patologii.
 • Serce płucne. Proliferacja struktur serca w odpowiedzi na wzrost ciśnienia w tętnicy o tej samej nazwie. Potencjalnie śmiertelny stan.

Istnieją inne choroby, których jednak pełne wyliczenie zajęłoby dużo czasu..

Wśród nich są inne schorzenia kardiologiczne i endokrynologiczne. I złe nawyki, takie jak palenie tytoniu, alkohol.

Wszystkie czynniki, w taki czy inny sposób, są podobne w jednym: częściej występuje blokada tylnej gałęzi lewej nogi Jego. Nieco rzadziej inne opcje.

Objawy pełnego LBBB

Charakteryzuje się maksymalnym możliwym obrazem klinicznym. Uważany jest za najpoważniejszy rodzaj procesu patologicznego.

 • Trwałe arytmie. Gdy kurczliwość mięśnia sercowego spada, prawdopodobnym scenariuszem jest bradykardia z częstością bicia około 40-50 uderzeń na minutę, prawdopodobnie mniejszą. Oprócz naruszeń tętna występują inne odchylenia. Dodatkowa skurcz typu grupowego występuje często, gdy lewa komora zaczyna wytwarzać sygnał i niezależnie kurczy się chaotycznie.
 • Ból w klatce piersiowej. Cecha niespecyficzna. Charakteryzuje się łagodnym dyskomfortem. Nie ma ataków jako takich, z wyjątkiem przypadków niewydolności wieńcowej..
 • Duszność na tle długotrwałej aktywności fizycznej lub odpoczynku. Zależy od stopnia rozwoju podstawowego stanu patologicznego. Poważna niepełnosprawność jest możliwa z niemożnością nawet służenia sobie w życiu codziennym, nie wspominając o czynnościach zawodowych.
 • Osłabienie, uczucie osłabienia organizmu, okresy apatii. Są zawarte na zdjęciu. Są powszechnymi przejawami.
 • Bladość skóry.
 • Sinica trójkąta nosowo-wargowego.
 • Pocenie się, szczególnie w nocy.
 • Zaburzenia psychiczne. Takie jak agresywność, drażliwość, długotrwałe okresy depresji lub obniżone tło emocjonalne.
 • Półomdlały. Można powtórzyć w ciągu jednego dnia.
 • Bóle głowy.
 • Zawrót głowy.
 • Niemożność orientacji w przestrzeni.
 • Skoki ciśnienia krwi.

Obraz kliniczny może się różnić w zależności od podstawowej diagnozy i stopnia zablokowania.

Przyczyny niekompletnego LBBB

Bardziej powszechne. Ogólnie wszystko ogranicza się do takich znaków:

 • Arytmie według rodzaju bradykardii.
 • Ból w klatce piersiowej.
 • Zaburzenia oddychania.
 • Możliwe rzadkie omdlenia (omdlenia).

Klinika jest minimalna, czasami jest zupełnie nieobecna do momentu, gdy nie ma pomocy.

Dlaczego stan jest niebezpieczny??

Możliwe komplikacje procesu:

 • Niewydolność serca. Prawdopodobieństwo całkowitej blokady wynosi 70%. W innych sytuacjach - proporcjonalnie niższe. Występuje bez wcześniejszych objawów, wymagana jest pilna resuscytacja.
 • Wstrząs kardiogenny. Naruszenie hemodynamiki typu uogólnionego. Śmiertelność jest maksymalna, bliska 100%.
 • Niewydolność oddechowa. Aż do asfiksji i śmierci w późniejszych stadiach. Szybko się rozwija.
 • Zawał serca. W wyniku niedożywienia struktur serca.
 • Niebezpieczne formy arytmii. Migotanie przedsionków lub skurcz dodatkowy. Prowadzi do zatrzymania krążenia bez możliwości skutecznego powrotu do zdrowia.
 • Udar mózgu. Ostre niedożywienie tkanek mózgowych z powstaniem rażącej wady neurologicznej. Śmierć występuje trochę rzadziej.
 • Niewydolność wielonarządowa. W wyniku ogólnych zaburzeń hemodynamicznych. Cierpi wątroba i nerki. Nie mniej ważny jest mózg.

Przy znacznej liczbie naruszeń wzrasta ryzyko otępienia naczyniowego - ostre, rażące osłabienie funkcji mnestycznych i poznawczych.

Diagnostyka

Jest pod nadzorem kardiologa. W warunkach stacjonarnych lub ambulatoryjnych, w zależności od stanu pacjenta.

Orientacyjna lista działań:

 • Słuchanie skarg pacjentów. Utrwalenie do dalszej analizy
 • Zbieranie anamnezy. Ogromną rolę odgrywa obecność już obecnych lub wcześniej przeniesionych patologii typu sercowego.
 • Pomiar ciśnienia krwi. Na tle blokady jest konsekwentnie wysoki, jest mechanizmem kompensacyjnym. Również tętno. Charakterystyczna jest bradykardia z nieregularnym rytmem.
 • Słuchanie dźwięku serca (osłuchiwanie).
 • Elektrokardiografia. Podstawowa technika. Blok lewej odnogi pęczka Hisa ma specyficzne cechy.
 • Codzienne monitorowanie za pomocą automatycznego tonometru. Służy do udoskonalania procesu. Zwłaszcza na tle naprzemiennego rodzaju odchylenia. Także jeśli blokada jest przeplatana okresami spontanicznej normalizacji.
 • Echokardiografia. Ocena stopnia zaburzeń organicznych.
 • MRI. Szczegółowe obrazy struktur serca. Wymagane w spornych przypadkach, aby zidentyfikować pochodzenie procesu.
 • Ogólne badanie krwi.

Ponieważ przyczyn można policzyć więcej niż kilkanaście, liczba metod diagnostycznych jest również duża. Przedstawione są uważane za główne.

Sprawy sporne wymagają obszernego zbadania pod okiem kilku specjalistów.

Objawy EKG bloku lewej odnogi pęczka Hisa

 • Poszerzenie zespołu QRS (> 0,11 s), rozszczepienie, nacięcie.
 • Szczytowa deformacja R..
 • Obniżenie ST.
 • Ujemna fala T..
 • Brak S..
 • Spowolnienie rytmu do 40-60 uderzeń na minutę.

Istnieją również inne typowe funkcje. To są najbardziej typowe. Bez specjalnego szkolenia odszyfrowanie kardiogramu nie zadziała.

 • Deformacja QRS.
 • Dzielenie wierzchołka R, S.
 • Brak Q w odprowadzeniach V5-6.

Oznaki bloku lewej odnogi pęczka Hisa w EKG są stosunkowo łatwo określane przez kardiologa.

Leczenie

Terapię przeprowadza się na dwa sposoby:

 1. Eliminacja głównej przyczyny stanu patologicznego. Technika etiotropowa ma na celu zapobieganie dalszemu rozwojowi i pogorszeniu.
 2. Łagodzenie objawów. Aby znormalizować jakość życia, zmniejsz ryzyko powikłań w krótkim okresie.

W pierwszym kierunku eliminowana jest choroba podstawowa. W zależności od diagnozy możemy porozmawiać o stosowaniu leków lub operacji..

Operacja wymagana jest w ograniczonej liczbie przypadków: wady serca, w tym nieprawidłowości w rozwoju zastawki mitralnej, konieczność założenia rozrusznika, protetyka.


Leczenie objawowe polega na stosowaniu leków; nie będzie można usunąć chirurgicznie blokady jako takiej.

Przepisywane są następujące grupy leków:

 • Glikozydy nasercowe. Nalewka z konwalii, Digoksyna i inne. W minimalnych dawkach w celu utrzymania kurczliwości warstwy mięśniowej.
 • Organiczne azotany do łagodzenia ostrych napadów arytmii lub bólu.
 • Diuretyki normalizujące drenaż płynów i zapobiegające zastoinowej niewydolności serca.
 • Leki przeciwnadciśnieniowe (głównie inhibitory ACE).

Leki trombolityczne, statyny, leki przeciwarytmiczne w małych ilościach są przepisywane w razie potrzeby.

Zmiana stylu życia może odgrywać rolę tylko wtedy, gdy główny proces patologiczny jest zdeterminowany uzależnieniem.

Zaleca się rzucenie palenia, spożywanie alkoholu, normalizację aktywności fizycznej i dostosowanie diety pod nadzorem kardiologa.

Stosowanie przepisów ludowych nie przyniesie efektu. Nie zaleca się tracenia czasu na wątpliwe metody babci. Liczy się każdy dzień.

Prognoza

Z całkowitą blokadą - poważną. Powikłania pojawiają się kilka miesięcy lub lat po rozpoznaniu. Najbardziej prawdopodobnym skutkiem jest śmierć. Określone w 70% przypadków na tle zatrzymania krążenia.

Gdy jest niekompletny, wszystko jest nieco lepsze. Mediana przeżycia wynosi 5-7 lat, przy właściwym przebiegu terapii okresy są nieokreślone.

W każdym razie leczenie może poprawić rokowanie. Trudno z góry powiedzieć, co czeka pacjenta, przed wyciągnięciem wniosków trzeba chwilę obserwować.

Wreszcie

Blok lewej odnogi pęczka Hisa - potencjalnie bardziej niebezpieczny i śmiertelny niż uszkodzenie prawej gałęzi, ponieważ cierpi na nią lewa komora.

Leczenie samego stanu jest prawie bezcelowe. Wymagana identyfikacja przyczyny źródłowej.

Skutki etiotropowe i objawowe są pokazane w tym samym czasie, aby uzyskać najlepszy wynik. Wszystkie kwestie rozwiązujemy osobiście w porozumieniu z kardiologiem. Samodzielność jest surowo zabroniona, jeśli pacjent ceni swoje życie.


MocOpis
Najpierw lub łatwo.
Po drugie, umiarkowane.
Po trzecie, ciężki.
Czwarty lub terminal.