Zagrożenia związane z blokiem gałęzi pęczka Hisa dla zdrowia ludzkiego

Blok odnogi pęczka Hisa (BNBB) jest naruszeniem przewodnictwa wewnątrzsercowego spowodowanym uszkodzeniem pęczka Hisa. Diagnozę patologii przeprowadza się w trakcie badań instrumentalnych, wykonując elektrokardiogram. Choroba objawia się zaburzeniami rytmu serca, zawrotami głowy, rozwojem omdleń.

Co to jest blok odnogi pęczka Hisa

Jego blok odnogi pęczka Hisa jest częściowym / całkowitym naruszeniem przejścia impulsu elektrycznego przez układ przewodzący serca. W praktyce kardiologicznej nie wyróżnia się jej jako niezależnej choroby, ale uważa się ją za oznakę istniejącej choroby serca. Występuje u 0,6% populacji, znacznie częściej u mężczyzn. Częstotliwość diagnozowania wzrasta wraz z wiekiem.

Odniesienie! Kod ICD-10 zależy od obszaru uszkodzenia.

Przyczyny bloku gałęzi pęczka Hisa

Istnieje wiele czynników prowokujących rozwój choroby..

Przyczyny RBBB (blok prawej odnogi pęczka Hisa) to:

 • choroba hipertoniczna;
 • zwężenie zastawki dwudzielnej;
 • patologiczna ekspansja prawego serca;
 • niedokrwienie serca;
 • sarkoidoza;
 • ostry okres zawału mięśnia sercowego.

Przyczyny LBBB (blok lewej odnogi pęczka Hisa):

Ważny! Zwężenie / całkowite zamknięcie aorty i inne ubytki aorty stają się czynnikiem prowokującym blokadę dwuwiązkową.

Oprócz wcześniej rozważanych powodów są w stanie sprowokować BNBG:

 • kardiopatologia - reumatyzm, niewydolność serca itp.;
 • zmiany poziomu elektrolitów;
 • długotrwałe stosowanie leków, w szczególności leków przeciwarytmicznych;
 • wpływ toksycznych składników;
 • choroby endokrynologiczne, takie jak wysoki poziom cukru we krwi;
 • uporczywy niedobór tlenu w organizmie, spowodowany w szczególności astmą.

Charakterystyka i objawy każdego rodzaju LBBG

Każda z odmian ma swoje własne objawy i klinikę..

Blok prawej odnogi pęczka Hisa (RBBB)

Przyczyny ogniskowych RBBB są wprost proporcjonalne do istniejącej postaci zaburzenia przewodzenia. Tło dla blokady pierwotnej to:

 • przyjmowanie leków antyarytmicznych z klas 1A i 1C;
 • odchylenia w bilansie elektrolitów;
 • uraz w okolicy klatki piersiowej;
 • tworzenie się skrzepów krwi w świetle tętnicy płucnej;
 • zapalenie mięśnia sercowego itp..

Ważny! RBBB jest typowym powikłaniem, które towarzyszy po zawale. Zwłaszcza jeśli zmiany dotyczyły prawej komory serca lub tylnej ściany.

RBBB towarzyszy takim chorobom:

 • Choroba niedokrwienna serca;
 • wady układu zaworowego;
 • organiczne uszkodzenia komórek mięśnia sercowego.

W około 20% wszystkich zdiagnozowanych przypadków nie można zidentyfikować prawdziwej przyczyny rozwoju choroby.

Blok lewej odnogi pęczka Hisa (LBBB)

Cechą charakterystyczną całkowitej blokady LBB jest brak propagacji wzbudzenia do punktu rozbieżności nogi. Nie wyklucza się wystąpienia blokady dwuwiązkowej, obie gałęzie są wykluczone z procesu.

NBPNBG (niepełny blok prawej odnogi pęczka Hisa) towarzyszy opóźnionemu przewodzeniu impulsu. Pobudzenie komórek mięśnia sercowego lewej komory następuje na skutek impulsów przechodzących przez prawą gałąź pęczka Hisa.

Objawy blokady przedniej gałęzi lewej odnogi pęczka Hisa (BPVLNPG)

Stan blokady PVLNPG w większości przypadków przebiega niezauważalnie dla pacjenta. Jest zdiagnozowany przypadkowo, podczas usuwania kardiogramu. Objawy EKG to przesunięcie osi elektrycznej zespołu QRS w lewo i pojawienie się wyraźnych fal R (w górę) i S (w dół).

Bardzo rzadko stanowi towarzyszy rozwój arytmii, ale nie należy go traktować jako charakterystycznego objawu klinicznego.

Blok tylnej odnogi lewej odnogi pęczka Hisa (BZVLNPG)

W przypadku całkowitej blokady strefy nie bierze ona udziału w procesach wzbudzenia. Brak charakterystycznych znaków.

Dwubelkowy BNPG

W przypadku postaci dwuwiązkowej najpierw dochodzi do pobudzenia tylnej dolnej strefy mięśnia sercowego lewej komory. Następnie rejestruje się rozprzestrzenianie się na odcinki przednio-boczne i dalej do tkanki mięśnia sercowego prawej komory..

Patologia jest wyraźnie widoczna w EKG i wyraża się rozszerzeniem zespołu QRS i kilkoma innymi zmianami.

Ważny! Rozpoznanie współistniejącej blokady wskazuje na poważne zmiany w mięśniu sercowym.

Trójwiązkowy BNPG

W przypadku niekompletnej postaci transmisja ekscytującego impulsu odbywa się wzdłuż mniej uszkodzonej gałęzi i towarzyszy jej rozwój bloku przedsionkowo-komorowego pierwszego / drugiego stopnia.

Przy całkowitej blokadzie następuje całkowite zatrzymanie przejścia impulsów pobudzających na ścieżce „przedsionek - komora”. Wyraża się to w braku jedności rytmów. Skurcz komór odbywa się w idio-komorowym trybie arytmii, co jest przyczyną migotania przedsionków i asystolii.

Objawy bloku odnogi pęczka Hisa

Większość przypadków blokady przebiega całkowicie bezobjawowo. W szczególności dotyczy to niepełnej blokady jednowiązkowej. Stan ten jest diagnozowany całkiem przypadkowo podczas planowanego usunięcia kardiogramu serca.

Ale kliniczną symptomatologię całkowitej blokady prawej nogi odnotowuje się u pacjenta, nawet jeśli nie zidentyfikowano oznak organicznego uszkodzenia serca. Oznaki patologii to:

 • zmiany w pracy mięśnia sercowego;
 • rozwój zawrotów głowy;
 • omdlenie i zawroty głowy;
 • nietolerancja na aktywność fizyczną;
 • zwiększone zmęczenie, ogólne osłabienie;
 • bolesność w sercu i uczucie przerwy w pracy.

Nie wyklucza się rozwoju obrazu klinicznego odzwierciedlającego podstawową patologię. Może to być profil kardiologiczny oraz choroby innych narządów i układów..

Ciężkie objawy towarzyszą tak złożonym kardiopatologiom:

Towarzyszy im rozwój różnych form bloku serca ze zmianami chorobowymi mięśnia sercowego komorowego..

Blok prawej odnogi pęczka Hisa u dzieci

U dziecka stan patologiczny może powstać podczas rozwoju wewnątrzmacicznego, to znaczy podczas ciąży kobiety. Ale można go również nabyć na tle wcześniejszej choroby układu sercowo-naczyniowego.

Powody mogą być następujące:

 • niedostateczne ukrwienie - spowodowany nim głód tlenu może spowodować rozwój niedokrwienia mięśnia sercowego;
 • śmierć pęczka Hisa - stan niedotlenienia może spowodować śmierć komórek mięśnia sercowego i zastąpienie ich niefunkcjonalną tkanką bliznowatą;
 • niewydolność serca;
 • patologie mięśnia sercowego spowodowane jego organicznym uszkodzeniem;
 • nieprawidłowa budowa serca - zaburzenia wzrostu wewnątrzmacicznego;
 • zapalenie tkanki mięśnia sercowego;
 • operacja serca;
 • patologia autoimmunologiczna - zdolna do wywoływania nieprawidłowości w mięśniu sercowym;
 • patologiczny wzrost wskaźników ciśnienia krwi - w dzieciństwie może powodować zmiany w strukturze serca, w szczególności wywoływać rozwój LVH (przerost lewej komory), któremu towarzyszy naruszenie jego funkcjonalności.

Przyczyny wrodzonej blokady to:

 • wieloogniskowe uszkodzenie tkanki łącznej u kobiety w ciąży;
 • cukrzyca insulinozależna;
 • nieprawidłowy rozwój prawej gałęzi pęczka;
 • naruszenie struktury przegrody w jamie serca.

Stan może rozwinąć się w wyniku urazu zamkniętego serca. To mógłby być:

 • uderzenie w klatkę piersiową podczas upadku lub pchnięcia;
 • nieprawidłowo wykonane zabiegi medyczne podczas operacji mięśnia sercowego.

Główne objawy to:

 • utrata przytomności i zawroty głowy;
 • ataki zawrotów głowy;
 • okresowy rozwój skurczu oskrzeli;
 • zmęczenie i niewyjaśniona słabość;
 • zawał serca;
 • bradykardia - wolne bicie serca;
 • głód tlenu w komórkach mózgowych;
 • opóźnienie w ogólnym rozwoju;
 • wzrost lewej komory i przedsionka;
 • napady dusznicy bolesnej;
 • kardiopatia;
 • wady serca.

Diagnostyka

Rozpoznanie patologii u pacjentów w wieku dorosłym i dzieciństwie opiera się na instrumentalnych testach i analizach. To:

 • ogólne i biochemiczne badanie krwi;
 • badanie moczu pacjenta;
 • ustalenie stanu hormonalnego - pomaga w ustaleniu przyczyn choroby, które nie są związane z naruszeniem funkcji serca i naczyń krwionośnych;
 • wykonanie elektrokardiogramu - pomaga uzyskać opis istniejących odchyleń i określić kształt blokady;
 • Monitorowanie holterowskie (codzienne) - pomaga zidentyfikować istniejące zaburzenia przewodzenia;
 • wykonanie EKG po stymulacji mięśnia sercowego impulsem elektrycznym;
 • Echokardiografia - służy do określenia pierwotnej przyczyny zatoru.

Rozszyfrowanie uzyskanych wyników leży w kompetencji wyspecjalizowanego specjalisty i pomaga mu wybrać niezbędne leczenie.

Leczenie bloku odnogi pęczka Hisa

Nie ma specjalnego leczenia tej patologii. Ponieważ BNBH jest tylko objawem, lekarze leczą chorobę, która spowodowała blokadę..

Jeśli stan został wywołany nadciśnieniem, dławicą piersiową lub niewydolnością serca, wówczas zgodnie z protokołem leczenia pacjentowi przepisuje się następujące leki:

 • oznacza z grupy azotanów;
 • glikozydy nasercowe;
 • leki stabilizujące ciśnienie krwi.

Zaleca się leczenie tego stanu poprzez zainstalowanie rozrusznika serca podczas tworzenia bloków AV.

W przypadku bezobjawowego przebiegu pacjentowi przepisuje się obserwację w przychodni.

Styl życia z blokiem odnogi pęczka Hisa

Jeśli samopoczucie pacjenta nie zostanie przyćmione rozwojem klinicznych objawów patologicznego stanu serca, może on żyć normalnie, nie ograniczając aktywności fizycznej. Nie ma innych przeciwwskazań.

Przy wykrywaniu blokad dwu- i trójwiązkowych należy przestrzegać następujących zaleceń:

 • ograniczenie stresu fizycznego i psycho-emocjonalnego;
 • częsty odpoczynek;
 • odpowiednie odżywianie;
 • rzucenie palenia i alkoholu.

W przypadku instalacji rozrusznika, pacjent musi mieć przy sobie kartę rozrusznika. Ponadto podczas rozmowy przez telefon komórkowy słuchawkę należy przykładać nie do lewego, ale do prawego ucha..

Kontrolne EKG jest wykonywane raz w roku. Zabieg można wykonywać częściej, jeśli lekarz prowadzący widzi taką potrzebę..

Komplikacje

Powikłaniami dowolnego typu blokady mogą być:

 • napadowy częstoskurcz komorowy;
 • migotanie komór - arytmia serca, charakteryzująca się asynchronicznym skurczem komór;
 • całkowite zatrzymanie krążenia.

Całkowita blokada jego nogi jest w stanie wywołać takie powikłania choroby podstawowej:

 • rozwój niewydolności serca - niezdolność narządu do zapewnienia odpowiedniego ukrwienia organizmu;
 • nakładanie się światła naczynia przez oderwane cząsteczki skrzepliny.

Zapobieganie powstawaniu patologii ogranicza się do terminowego eliminowania chorób, systematycznej wizyty w placówce medycznej i wdrażania wszystkich przepisanych zaleceń. Jest to szczególnie ważne dla osób ze zdiagnozowanymi chorobami serca i układu naczyniowego.

Prognoza

W rezultacie należy zauważyć, że blokada pęczka Hisa jest tylko objawowym objawem patologii serca, a nie choroby. Ujawnia się podczas usuwania kardiogramu lub na podstawie ankiety pacjenta.

Ogólne rokowanie stanu w dużej mierze zależy od przyczyny źródłowej, tj. Choroby, która działała jako czynnik wywołujący to zaburzenie.

 • Przy blokadzie prawostronnej z pojedynczą wiązką na tle braku powikłań sercowych i płucnych rokowanie jest dobre.
 • Całkowita blokada lewej nogi, połączona z martwicą komórek mięśnia sercowego, jest źle rokowana przez lekarzy. Śmiertelność w ostrym okresie sięga 50%.
 • Niekorzystne prognozy co do wyniku mają również blokady trójwiązkowe. Istnieje duże prawdopodobieństwo wystąpienia asystolii i późniejszej śmierci pacjenta.

Jego blok odnogi pęczka Hisa jest patologiczną chorobą serca wymagającą nadzoru lekarza. Dlatego gdy pojawią się nieprzyjemne objawy, należy zasięgnąć porady lekarza..

Co to jest prawy blok odnogi pęczka Hisa i co robić?

W medycynie są diagnozy, które same w sobie brzmią przerażająco dla rodziców, ponieważ nie są słyszani, a zwykłym ludziom niewiele wiadomo o nich. Jednym z takich orzeczeń medycznych jest prawy blok odnogi pęczka Hisa.

O patologii

Zanim porozmawiasz o tej diagnozie, o tym, co to jest, powinieneś dokładnie zrozumieć, o jakiej części ciała mówimy. Jego pakiet znajduje się w sercu dziecka. Jest integralną częścią układu przewodzącego serca i na zewnątrz jest rzeczywiście wiązką, która składa się z cienkich włókien tkanki mięśniowej, ale nie zwykłych, ale nieco zmodyfikowanych.

W przestrzeni międzykomorowej, w okolicy tej przegrody, wiązka ta rozgałęzia się na dwie nogi - jedną prawą, a drugą lewą. Rozgałęziają się w drobniejszą sieć i łączą się z najmniejszymi miniaturowymi gałęziami zwanymi włóknami Purkinjego. Najmniejsze włókna przechodzą przez całą ścianę mięśniową narządu - „motor” i łączą się z mięśniem komorowym.

Zgodnie z tymi gałęziami impuls elektryczny przechodzi z obu nóg do małych włókien, serce kurczy się, bije.

Dlatego blokada nóg pęczka Hisa nazywana jest całkowitą lub częściową (niekompletną) zmianą patologiczną zdolności do przewodzenia impulsu elektrycznego, w wyniku której mięsień komorowy niespójnie i nieprawidłowo wchodzi w fazę wzbudzenia.

Kardiolodzy nie uważają, że blokada prawej lub lewej gałęzi pęczka Hisa jest osobną anomalią, w przeważającej większości blokada jest tylko objawem jakiejś choroby serca, wady. Oznaki tej blokady są zauważalne głównie na EKG, którego dekodowanie wykazuje charakterystyczne zmiany w harmonogramie przegrody międzykomorowej i mięśnia sercowego. Wykrycie takiego obrazu jest zwykle przypadkowe, ale wymaga bardziej szczegółowego badania stanu serca dziecka - czy są jakieś choroby i patologie.

Warto zauważyć, że niekompletna blokada prawej paczki Jego paczki w 5% przypadków u dzieci nie jest anomalią i jest kwalifikowana przez specjalistów jako wariant normalnego, wyłącznie indywidualnego, rozwoju serca malucha.

Takie dzieci nie mają żadnych objawów i oznak patologii serca, badanie nie wykazuje już naruszeń, z wyjątkiem niewielkiej (niepełnej) anomalii paradoksalnej w przewodzeniu impulsów elektrycznych przegrody międzykomorowej.

Zwykle problem ten łatwo „eskaluje” wraz z wiekiem. Jednak w pozostałych 95% przypadków, gdy te objawy stwierdzono na EKG dziecka, a rodzice zostali poinformowani o zablokowaniu prawej gałęzi pęczka Hisa, dziecku poddawane jest dokładne badanie kardiologiczne, które pokaże, co właściwie zrobić dalej.

Dlaczego to się dzieje?

Przewodzenie impulsu elektrycznego w tej części serca może być upośledzone z różnych i raczej licznych przyczyn. Najczęściej, zdaniem kardiologów, noga po prawej stronie jest zablokowana pod znacznym obciążeniem i wzrostem wielkości prawej komory serca.

Dolegliwości, w których staje się to możliwe, są liczne: są to zwężenie zastawki mitralnej, wrodzone i nabyte anomalie przegrody, niewydolność czynnościowa zastawki trójdzielnej..

Zablokowanie funkcji nogi po prawej stronie może mówić o tzw. Sercu płucnym, wysokim ciśnieniu krwi, a także stanie ostrego zawału mięśnia sercowego.

Przyczyny fizjologicznej częściowej blokady, która nie byłaby powiązana z żadnymi dolegliwościami serca, nie są znane medycynie.

Co się dzieje?

Kiedy blokada jest kompletna, lewa strona serca jest „pobierana” w celu pobudzenia tkanki mięśniowej prawej komory. Więc ciało próbuje ominąć naruszenie.

Gdy blokada jest częściowa, z nogi po prawej stronie pojawia się impuls, ale jest on powolny, mijający z opóźnieniem. Dokładnie to widzi specjalista w EKG po charakterystycznych zębach na wykresie..

Należy zauważyć, że naruszenie przewodzenia impulsu elektrycznego można znaleźć w każdym wieku - zarówno u noworodków, jak i po 1 roku i 6-8 lat oraz w wieku dojrzewania..

Jak to się objawia?

Wiele zależy od tego, ile belek jest dotkniętych i „zablokowanych”.

 • Jeśli dotyczy tylko jednej wiązki po prawej stronie, to nie ma żadnych objawów, takie znalezisko to czysty zbieg okoliczności podczas planowanego EKG.
 • Jeśli patologii towarzyszy pewna choroba serca, objawy będą charakterystyczne dla określonej choroby. Duszność, sinica trójkąta nosowo-wargowego, ból serca, wysokie i szybkie męczenie się dziecka mogą być związane nie z samą blokadą, ale bezpośrednio z istniejącym dyskomfortem sercowym.
 • Jeśli blokada po prawej stronie jest zakończona, zwykle towarzyszą temu takie objawy, jak wyraźne odczucie tętna, ataki zawrotów głowy.

Co robić?

Przede wszystkim nie należy zniechęcać rodziców. Dziecko zostanie zaplanowane na szczegółowe badanie serca i trzeba to zrobić.

Nie lekceważ najczęstszego elektrokardiografii: EKG daje dość dokładne wyobrażenie nie tylko o obecności bloku odnogi pęczka Hisa, ale także o możliwych przyczynach tego nieprzyjemnego zjawiska.

Istnieje kilka rodzajów takich badań, z których każdy można przypisać dziecku, jeśli lekarz uzna to za konieczne:

 • przeprowadza się badanie pracy serca przez przełyk;
 • przeprowadzić długoterminowe codzienne badanie EKG (mini-rejestrator przyczepia się do ubrania dziecka, do skóry, sypia z nim, je i stara się prowadzić normalne życie przez 24 godziny).

Na pewno będziesz potrzebować wykwalifikowanej konsultacji z kardiologiem dziecięcym. Najprawdopodobniej po takim „znalezieniu” w EKG, nawet jeśli blokada jest fizjologiczna, lekarz ten umieści dziecko w przychodni. Reszta działań rodziców i lekarzy będzie zależeć od dokładnie ustalonych przyczyn..

Nie ma specjalnego traktowania blokady, niezależnie od tego, które włókna słabo przewodzą lub nie przewodzą impulsów - przednie lewe nogi, tylne prawe nogi, część górnych rozgałęzień itp. Na pytanie o leczenie można odpowiedzieć tylko wtedy, gdy dziecku poda się określony kardiodiagnoza.

Można przepisać leki, glikozydy nasercowe i azotany, leki obniżające ciśnienie krwi.

W przypadku blokad całkowitych, zwłaszcza obustronnych, według uznania kardiochirurgów może być konieczne zainstalowanie rozrusznika elektronicznego. Przy fizjologicznej blokadzie leczenie nie jest wymagane, ale dziecko będzie musiało dwa razy w roku odwiedzać kardiologa, wykonać EKG, co nazywa się obserwacją dynamiczną. Tylko specjalista będzie mógł powiedzieć rodzicom, co mówią zmiany w kardiogramie dziecka i co mogą oznaczać wynikająca z tego częstoskurcz zatokowy, przemijająca arytmia itp..

Całkowita blokada prawej gałęzi Hisa jest niebezpieczna, ponieważ w każdej chwili choroba serca może prowadzić do powikłań. Niekompletne prognozy są bardziej korzystne.

Styl życia dziecka

Osobno chciałbym opowiedzieć o tym, jak żyć z takim „cardio”. Jeśli dziecko nie ma objawów choroby serca, a blokada jest niekompletna, stan zdrowia w żaden sposób nie ucierpi, może dalej prowadzić swój zwykły tryb życia przy takim poziomie aktywności fizycznej, do jakiego był przyzwyczajony.

Jednak po wykryciu patologii serca wiele zmienia się w życiu. Rodzice powinni zrobić wszystko, co w ich mocy, aby uchronić dziecko przed silnym stresem, zmartwieniami, powinien przestrzegać indywidualnie zalecanego przez kardiologa trybu ćwiczeń, więcej odpoczywać, przestrzegać zasad zdrowego i zbilansowanego żywienia.

Jeśli w dziecku zostanie zainstalowany stymulator, będzie więcej ograniczeń: nie możesz zbliżyć się do działających urządzeń elektrycznych stroną strefy implantacji, nie możesz się o nie oprzeć, nie możesz rozmawiać przez telefon komórkowy, dociskając go do ucha z przeciwnej strony (w tym przypadku z lewej strony).

Więcej informacji na temat prawego bloku gałęzi pęczka Hisa opisano na poniższym filmie.

recenzent medyczny, specjalista psychosomatyka, mama czworga dzieci

Niekompletny blok prawej odnogi pęczka Hisa - czy jest jakiś powód do niepokoju?

Bardzo podstępną chorobą jest niepełna blokada PNBG (prawa gałąź pęczka Hisa). Po pierwsze, w wielu przypadkach taka cecha rozwoju mięśnia sercowego jest traktowana jako wariant normy i nie wymaga leczenia. Ale są też przypadki, gdy patologia stanowi zagrożenie dla życia ludzkiego. Przeprowadzana jest już pełna diagnostyka i przepisywane leczenie, w niektórych przypadkach może to być nawet operacja..

Co to jest

Zanim zapoznamy się z patologią, należy zrobić małą dygresję i dowiedzieć się kilku punktów, które będą dotyczyły struktury i cech funkcjonalnych. Ułatwi to zrozumienie istoty interesującej nas patologii..

Jego wiązka to zbiór włókien nerwowych, które są częścią struktury serca. Włókna te są potrzebne do przewodzenia impulsu do komór. Główny pień tego pakietu jest podzielony na dwie gałęzie. Nazywa się je nogami. Istnieją nogi lewa i prawa, wzdłuż których impulsy są kierowane odpowiednio do lewej i prawej komory. Blokadę można znaleźć na jednej z tych nóg lub na dwóch naraz. Na razie interesuje nas tylko prawa noga, a raczej blokada, która może zakłócić jej zdolność przewodzenia.

Niepełna blokada bloku prawej odnogi pęczka Hisa lub NBPNBG charakteryzuje się zaburzeniami w procesach przewodzenia impulsów, które są kierowane wzdłuż tej gałęzi. W przypadku drugiej nogi takie naruszenia nie są typowe, regularnie spełnia swoją funkcję. Istnieją dwa stopnie rozwoju tej dolegliwości:

 • pierwszy stopień objawia się w postaci spowolnienia transmisji impulsu wzbudzenia, podczas gdy wszystkie impulsy są przesyłane regularnie, ale z opóźnieniem;
 • stopień II charakteryzuje się przekazywaniem nie wszystkich impulsów, część opuszcza przedsionki, część nie dociera do prawej gałęzi z niepełną blokadą prawego pęczka Hisa do komór.
 • jest też trzeci stopień. Oznacza to całkowitą blokadę. W tym stanie żaden impuls opuszczający przedsionki nie dociera do komór. W takiej sytuacji skurcz komór odbywa się niezależnie, a ich liczba nie przekracza 30 na minutę..

Przyczyny patologii

Istnieje kilka przyczyn, które mogą powodować wystąpienie choroby. Mogą być wrodzone lub nabyte. To jest powód, który stał się bodźcem do rozwoju patologii, którą należy zidentyfikować i wyeliminować. Główne powody są następujące:

Lista przyczyn wrodzonych, które w większości przypadków stają się czynnikami rozwoju niepełnej blokady paczki His u dziecka, przedstawia się następująco:

 • zwężenie ujścia tętnicy płucnej;
 • nieprawidłowości strukturalne w przegrodzie międzyprzedsionkowej;
 • zmiany w rozwoju segmentu PNPG;
 • niższość przegrody międzykomorowej;
 • wady serca, które mogą prowadzić do zastoju w prawej komorze.

Uzyskane czynniki obejmują następujące punkty:

 • obturacyjne patologie dróg oddechowych, które rozwinęły się w postać przewlekłą;
 • nowotwory mięśnia sercowego;
 • tępy uraz klatki piersiowej;
 • dystrofia mięśniowa ze skłonnością do progresji;
 • przedawkowanie niektórych leków, które mogą mieć taki wpływ na serce;
 • patologie mięśnia sercowego podatne na negatywne zmiany;
 • hiperkaliemia.

Obserwowane objawy

Dużym problemem tej patologii jest prawie całkowity brak oznak niepełnej blokady bloku prawej odnogi pęczka Hisa. Osoba czuje się dobrze i nawet nie podejrzewa, że ​​jest jakiś problem w sercu. Aby zidentyfikować problem, konieczne jest wykonanie EKG lub wysłuchanie pracy mięśnia sercowego. Okazuje się więc, że wykrycie patologii odbywa się przypadkowo. Manifestacja ma tylko całkowitą blokadę.

U dzieci niepełna blokada prawej odnogi pęczka Hisa również nie objawia się w żaden sposób. Ten stan jest wykrywany przypadkowo, aw rzadkich przypadkach zaleca się leczenie. Jeśli dziecko jest zdrowe, NBBBB jest uważane za wariant normy budowy serca. Możesz przeżyć całe życie, ale nigdy nie wiesz o obecności tej patologii.

Rozwiązaniem problemu szybkiego wykrywania choroby, która nie ma wyraźnych objawów, jest regularne badanie i leczenie istniejących chorób. W takim przypadku będzie można zidentyfikować NBBBB na najwcześniejszym etapie i zapobiec rozwojowi powikłań, o których będziemy mówić później..

Diagnoza choroby

Aby zdiagnozować niekompletny blok prawej odnogi pęczka Hisa, lekarze stosują różne techniki. Metody diagnostyczne dobierane są z uwzględnieniem wielu czynników, które lekarz analizuje indywidualnie. Ale w większości używany jest jeden plan:

 • przeprowadza się wstępne badanie i analizę reklamacji;
 • a następnie kardiogram EKG;
 • w niektórych przypadkach do rozpoznania NBRBB może być wymagane badanie z użyciem jednego z rodzajów elektrokardiogramu (TEEKG, monitorowanie 24-godzinne, rytmokardiografia);
 • W celu wykrycia nowotworów organicznych wykonuje się echokardiografię, MRI lub PET mięśnia sercowego.

Niezależnie od wybranego planu diagnostycznego należy go ściśle przestrzegać, a wszystkie procedury muszą zostać zakończone niezwłocznie. Opóźnienie może przekształcić się w poważne komplikacje, które powodują wielkie szkody dla organizmu..

Taktyka leczenia

Po otrzymaniu danych o stanie chorego w wyniku diagnostyki niepełnego bloku prawej odnogi pęczka Hisa konieczne jest skuteczne leczenie. Podstawowym celem leczenia jest wyeliminowanie choroby, która spowodowała blokadę. Leczenie, które będzie skierowane konkretnie na blokadę, nie jest przewidziane.

Dlatego tak ważne jest przeprowadzenie wysokiej jakości badania, którego wyniki pozwolą ustalić dokładną diagnozę i zidentyfikować chorobę podstawową. W przeciwnym razie całe dalsze leczenie będzie nieskuteczne, a nawet może zaszkodzić zdrowiu..

Choroby wrodzone eliminuje się chirurgicznie. Aby wyznaczyć taką metodę leczenia, muszą być obecne poważne wskazania. Wiele chorób wywołujących NBBBH można leczyć lekami. Można przepisać leki przeciwnadciśnieniowe, przeciwarytmiczne i glikozydy nasercowe.

W niektórych przypadkach NBRBB jest normalnym wariantem. Zwykle takie sytuacje są typowe dla młodych ludzi. Żadne leczenie nie jest tutaj zalecane. Zamiast terapii zaleca się prowadzenie dynamicznej obserwacji i regularnych badań kardiologa.

Możliwe komplikacje

Chociaż niepełna blokada PNBI nie jest sama w sobie niebezpieczną patologią, może powodować rozwój poważnych powikłań. To jest podstępność tej choroby. Poniżej przedstawiono listę możliwych i najczęstszych powikłań:

 • migotanie komór;
 • rozwój niewydolności serca;
 • zatrzymanie akcji serca, które prowadzi do śmierci;
 • powikłania już istniejących chorób, które spowodowały rozwój NBRBH;
 • zaburzenia w procesach nasycenia krwi w mózgu;
 • zakrzepy;
 • tachykardia napadowa;
 • różne formy asystolii;
 • rozwój całkowitej blokady lub nawet przedsionkowo-komorowej.

Każdy z tych warunków jest potencjalnie niebezpieczny i może stanowić poważne zagrożenie dla życia ludzkiego. Dlatego przepisane leczenie należy traktować poważnie. Ważne jest przestrzeganie wszystkich zaleceń, także tych związanych ze zmianą stylu życia.

Styl życia i profilaktyka

Jest całkiem możliwe, aby zmniejszyć prawdopodobieństwo rozwoju NBBBB. Wystarczy przestrzegać prostych zasad profilaktyki i dostosować swój styl życia. Każdy może to zrobić. Zasady są proste:

 • normalizacja trybu pracy i odpoczynku, zapewniająca przedłużony sen;
 • zbilansowane i racjonalne odżywianie każdego dnia;
 • odrzucenie złych nawyków, które nasycają organizm toksycznymi substancjami;
 • odmowa samoleczenia, przyjmowanie jakichkolwiek leków należy uzgodnić z lekarzem;
 • terminowa diagnoza chorób sercowo-naczyniowych w początkowych objawach objawów;
 • redukcja czynników stresowych.

Wielu chorobom układu sercowo-naczyniowego można zapobiec, ponieważ wynikają one z niewłaściwego trybu życia, częstego stresu, ignorowania objawów i samoleczenia. A NBPNBH, jak już wiadomo, rozwija się na tle szeregu patologii sercowo-naczyniowych. Dbaj o swoje zdrowie, dbaj o serce, naczynia krwionośne i unikaj stresu, kiedy tylko jest to możliwe. Każdej chorobie łatwiej jest zapobiegać niż zajmować się jej leczeniem w przyszłości i eliminować pojawiające się komplikacje.

Jego blok odnogi pęczka Hisa

Jego blok odnogi pęczka Hisa jest naruszeniem przewodzenia wewnątrzsercowego, charakteryzującym się spowolnieniem lub całkowitym zaprzestaniem przewodzenia impulsów wzbudzających wzdłuż jednej lub więcej gałęzi pęczka Hisa. Blokadę pęczka Hisa można wykryć tylko przy badaniu instrumentalnym lub objawach zaburzeń rytmu, zawrotów głowy, napadów utraty przytomności. Blok odnogi pęczka Hisa rozpoznaje się za pomocą elektrokardiografii. Leczenie blokady gałęzi pęczka Hisa sprowadza się do eliminacji przyczyn zaburzeń przewodzenia; w niektórych przypadkach może być konieczne zainstalowanie sztucznego rozrusznika serca.

Informacje ogólne

Jego blok odnogi pęczka Hisa jest niepełnym lub całkowitym naruszeniem przejścia impulsu elektrycznego przez wiązki komórek układu przewodzenia serca, co prowadzi do zmiany sekwencji pobudzenia mięśnia sercowego komorowego. W kardiologii blok odnogi pęczka Hisa nie jest uważany za niezależną chorobę. Z reguły działa jako konsekwencja i jednocześnie objaw elektrokardiograficzny dowolnej niezależnej patologii serca. Według EKG blok odnogi pęczka Hisa rozpoznaje się u 0,6% osób, częściej u mężczyzn; wśród osób powyżej 60 roku życia jej częstotliwość wzrasta do 1-2%.

Jego wiązka jest częścią układu przewodzenia serca, reprezentowaną przez skupiska zmodyfikowanych włókien mięśniowych. W przegrodzie międzykomorowej wiązka Jego jest podzielona na dwie nogi - prawą i lewą. Z kolei lewa noga podzielona jest na gałęzie przednie i tylne, które schodzą po obu stronach przegrody międzykomorowej. Najmniejszymi odgałęzieniami układu przewodzenia śródkomorowego są włókna Purkinjego, które wnikają do całego mięśnia sercowego i są bezpośrednio związane z kurczącym się mięśniem sercowym komór. Skurcz mięśnia sercowego występuje w wyniku propagacji impulsów elektrycznych pochodzących z węzła zatokowego przez przedsionki do węzła przedsionkowo-komorowego, a następnie wzdłuż wiązki Hisa i jego nóg do włókien Purkinjego.

Przyczyny bloku gałęzi pęczka Hisa

Blok odnogi pęczka Hisa może być spowodowany różnymi przyczynami. Blokada prawego pęczka Hisa występuje w chorobach, którym towarzyszy przeciążenie i przerost prawej komory, - zwężenie zastawki mitralnej, ubytek przegrody międzyprzedsionkowej, niedomykalność zastawki trójdzielnej, choroba wieńcowa, choroba płucna serca, nadciśnienie tętnicze, ostry zawał mięśnia sercowego (przepona tylna) i górna.

Miażdżyca tętnic, wady zastawki aortalnej, kardiomiopatia, zawał mięśnia sercowego, zapalenie mięśnia sercowego, bakteryjne zapalenie wsierdzia, dystrofia mięśnia sercowego prowadzą do zablokowania lewej gałęzi pęczka Hisa. Rzadziej blokada odnogi pęczka Hisa rozwija się na tle zatorowości płucnej, hiperkaliemii i zatrucia glikozydami nasercowymi.

Bloki dwuwiązkowe są zwykle spowodowane ubytkami aorty (niedomykalność aorty, zwężenie aorty) i koarktacją aorty.

Klasyfikacja bloków gałęzi pęczka

Biorąc pod uwagę anatomiczną budowę pęczka Hisa, blokada może być pojedyncza, dwupęczkowa i trzypęczkowa. Blokady jednowiązkowe obejmują przypadki uszkodzenia tylko jednej nogi (gałęzi) wiązki His: blokada prawej nogi, blokada lewej przedniej lub lewej tylnej gałęzi. Blokada dwóch pęczków to jednoczesne pokonanie 2 gałęzi pęczka Hisa: przedniej i tylnej gałęzi lewej nogi, prawej nogi i przedniej lewej gałęzi, prawej nogi i tylnej lewej gałęzi. Zablokowanie trzech wiązek wpływa na wszystkie trzy gałęzie wiązki Hisa.

W zależności od stopnia zaburzenia przewodzenia impulsów, blokada odnogi pęczka Hisa może być niepełna i całkowita. W przypadku niepełnej blokady przewodzenie impulsów wzdłuż jednej z nóg paczki His jest zaburzone, a funkcjonowanie drugiej nogi lub jednej z jej gałęzi nie jest zakłócone. W tym przypadku pobudzenie mięśnia sercowego komorowego zapewniają nienaruszone gałęzie, jednak występuje z opóźnieniem.

Tak więc, gdy proces propagacji impulsu wzdłuż gałęzi pęczka Hisa zwalnia, pojawia się niepełny blok serca I stopnia. W przypadku, gdy nie wszystkie impulsy docierają do komór, mówią o niepełnym bloku serca II stopnia. Całkowita blokada (lub blokada III stopnia) charakteryzuje się absolutną niemożnością przewodzenia impulsów z przedsionków do komór, a zatem te ostatnie zaczynają się kurczyć samodzielnie, w tempie 20-40 uderzeń. w min.

Jego bloki gałęzi pęczka Hisa mogą być przejściowe (sporadyczne) lub trwałe (nieodwracalne). W niektórych przypadkach blokada odnogi pęczka Hisa rozwija się tylko wtedy, gdy zmienia się częstość akcji serca (bradykardia, tachykardia).

Charakterystyka różnych wariantów blokady gałęzi pęczka

Jego bloki odnogi pęczka Hisa nie mają niezależnych objawów klinicznych; w większości przypadków objawiają się objawami choroby podstawowej i określonymi zmianami w EKG. W niektórych przypadkach, wraz ze zmniejszeniem rzutu serca, blokadzie odnogi pęczka Hisa mogą towarzyszyć częste zawroty głowy, wyraźna bradykardia, a czasami napady utraty przytomności.

Rozważ główne kliniczne opcje blokady odnogi pęczka Hisa.

Blok prawej odnogi pęczka Hisa

W przypadku całkowitego zablokowania bloku prawej odnogi pęczka Hisa, przewodzenie impulsu i pobudzenie mięśnia sercowego prawej komory i prawej połowy IVF następuje wzdłuż kurczliwych włókien mięśniowych lewej komory i lewej połowy IVF. Przy niepełnej blokadzie następuje spowolnienie przewodzenia impulsu elektrycznego wzdłuż prawej wiązki Jego wiązki. Niekiedy u praktycznie zdrowych młodych ludzi stwierdza się niepełną blokadę bloku prawej odnogi pęczka Hisa; w tym przypadku jest to wariant normy fizjologicznej.

Oznaki EKG całkowitej blokady prawej odnogi pęczka Hisa to rozszerzenie załamka S, wzrost amplitudy i rozszerzenie załamka R, zespół QRS ma kształt qRS z rozszerzeniem do 0,12 sek. i więcej.

Blok lewej odnogi pęczka Hisa

Przy całkowitej blokadzie lewej gałęzi pęczka Hisa, fala wzbudzenia nie jest prowadzona wzdłuż pnia szypułki aż do jej rozgałęzienia lub nie rozprzestrzenia się jednocześnie na obie gałęzie pęczka lewej (blok dwupęczkowy). Fala wzbudzenia jest przekazywana do mięśnia sercowego lewej komory z opóźnieniem z prawej połowy IVS i prawej komory wzdłuż włókien Purkinjego. Na EKG - odchylenie EOS w lewo, poszerzenie zespołu QRS do 0,12 sek. albo więcej.

W sercu blokady przedniej gałęzi lewej gałęzi pęczka Hisa His jest naruszenie przewodzenia impulsu do przednio-bocznej ściany mięśnia sercowego lewej komory. W tym przypadku po wzbudzeniu IVS i dolnych części tylnej ściany wzdłuż zespoleń włókien Purkinjego fala wzbudzenia rozprzestrzenia się do przednio-bocznej ściany lewej komory od dołu do góry.

Zablokowanie tylnej gałęzi lewej odnogi pęczka Hisa powoduje upośledzenie przewodzenia impulsów do tylnych dolnych części mięśnia sercowego lewej komory. Fala aktywacji rozchodzi się od przedniej i przednio-bocznej ściany lewej komory wzdłuż włókien Purkinjego do tylnych dolnych części lewej komory, tj. Od góry do dołu.

Niepełna blokada lewej gałęzi pęczka pęczka charakteryzuje się spowolnieniem impulsu wzdłuż głównego pnia lewego lub wzdłuż obu gałęzi lewej nogi. W tym przypadku część mięśnia sercowego lewej komory jest wzbudzana przez impulsy rozchodzące się wzdłuż prawej nogi.

Blokady dwubelkowe

Kiedy blokada prawego pęczka Hisa jest połączona z blokadą lewej gałęzi przedniej, propagacja impulsu elektrycznego przebiega wzdłuż tylnej gałęzi lewej pęczka Hisa, powodując wzbudzenie najpierw tylnych dolnych części mięśnia sercowego lewej komory, a następnie jego części przednio-bocznych. Następnie impuls powoli rozprzestrzenia się wzdłuż kurczliwych włókien do mięśnia sercowego prawej komory.

Opóźnienie wzbudzenia przednio-bocznej ściany lewej komory i prawej komory jest odzwierciedlone na EKG w postaci rozszerzenia zespołu QRS do 0,12 sekundy, ząbkowanie wstępującego kolana fali S, ujemny załamek T, odchylenie EOS w lewo.

W połączeniu z blokadą prawej gałęzi pęczka Hisa z blokadą lewej odnogi tylnej, impuls prowadzony jest przez gałąź przednią lewą, przednio-boczne części mięśnia sercowego lewej komory wzdłuż zespolenia z tylnymi dolnymi częściami lewej komory, a następnie wzdłuż włókien kurczliwych do prawej komory. EKG odzwierciedla oznaki blokady lewej tylnej gałęzi i prawej odnogi pęczka Hisa, odchylenie EOS w prawo. Ta kombinacja wskazuje na rozległe i głębokie zmiany w mięśniu sercowym..

Blokada trójdzielna

Niekompletnej blokadzie trzech wiązek towarzyszy propagacja impulsu wzbudzającego do komór wzdłuż najmniej dotkniętej gałęzi gałęzi pęczka. W tym przypadku odnotowuje się blok przedsionkowo-komorowy I lub II stopnia.

W przypadku całkowitej blokady trójprzepływowej niemożliwe staje się prowadzenie impulsów z przedsionków do komór (blok AV III stopnia), co prowadzi do rozdzielenia rytmu przedsionkowego i komorowego. W tym przypadku komory kurczą się we własnym rytmie idio-komorowym, charakteryzującym się niską częstotliwością i arytmią, co może prowadzić do pojawienia się migotania przedsionków i asystolii o różnym czasie trwania..

Obraz EKG z całkowitą blokadą odnogi pęczka Hisa odpowiada różnym objawom bloku AV.

Diagnostyka i leczenie bloku odnogi pęczka Hisa

Główną metodą wykrywania blokady odnogi pęczka Hisa jest elektrokardiografia standardowa i jej odmiany - elektrokardiografia przezprzełykowa (TEEKG), rytmokardiografia, 24-godzinne monitorowanie EKG. Aby zidentyfikować dane dotyczące organicznego uszkodzenia serca, wykonuje się echokardiografię, MRI, MSCT, PET serca. W przypadku wykrycia bloku odnogi pęczka Hisa pacjent musi zostać skonsultowany z kardiologiem, arytmologiem lub kardiochirurgiem.

Nie ma specyficznej terapii dla bloku odnogi pęczka Hisa; z tym naruszeniem konieczne jest leczenie choroby podstawowej. Z blokadą nóg pęczka Hisa, powikłaną dławicą piersiową, nadciśnieniem tętniczym, niewydolnością serca, terapią azotanami, glikozydami nasercowymi, lekami przeciwnadciśnieniowymi. W przypadku bloku przedsionkowo-komorowego należy wziąć pod uwagę wskazania do wszczepienia rozrusznika. W przypadku blokady odnogi pęczka Hisa, która przebiega bez objawów klinicznych, prowadzi się obserwację dynamiczną.

Rokowanie w bloku odnogi pęczka Hisa

Rokowanie w bloku odnogi pęczka Hisa u bezobjawowych chorych jest korzystne. W przypadku organicznej choroby serca rokowanie zależy od choroby podstawowej. Z kolei blokada odnogi pęczka Hisa zwiększa zarówno ryzyko nagłego zgonu w tej kategorii chorych, jak i rozwój odległych powikłań..

Progresja wady przewodzenia, rozwój bloku przedsionkowo-komorowego, kardiomegalia, nadciśnienie i niewydolność serca zwiększają prawdopodobieństwo wystąpienia działań niepożądanych..

Blok prawej odnogi pęczka Hisa (I45.0)

Wersja: Podręcznik choroby MedElement

informacje ogólne

Krótki opis

Blokadę prawej wiązki Jego wiązki w EKG rozumie się jako naruszenie lub całkowite zaprzestanie przewodzenia wzbudzenia wzdłuż prawej wiązki Jego wiązki. Zablokowane obszary serca są podniecane w nietypowy lub okrężny sposób.

Całkowita blokada szypułkowa występuje, gdy w szypułce nie ma przewodzenia. Jeśli impuls pobudzający nadal przechodzi przez uszkodzoną część układu przewodzącego serca, ale przechodzi z trudem i powoli, to mówią o niepełnej blokadzie.

- Profesjonalne podręczniki medyczne. Standardy leczenia

- Komunikacja z pacjentami: pytania, informacje zwrotne, umówienie wizyty

Pobierz aplikację na ANDROID / iOS

- Profesjonalni przewodnicy medyczni

- Komunikacja z pacjentami: pytania, informacje zwrotne, umówienie wizyty

Pobierz aplikację na ANDROID / iOS

Klasyfikacja

Etiologia i patogeneza

Mechanizmy całkowitej blokady bloku prawej odnogi pęczka Hisa

Powody

Epidemiologia

Częstość występowania: rzadko

Stosunek płci (m / k): 1

Blok prawej odnogi pęczka Hisa (RBBB) u młodych ludzi występuje w 0,1-0,2% przypadków. Wraz z wiekiem jego częstość wzrasta, osiągając 0,3-0,24-4,5% u osób powyżej 40 roku życia. RBBB występuje częściej u mężczyzn.

W ostrym zawale mięśnia sercowego RBBB pojawia się w 2-3,7% przypadków i głównie z zawałem przednim, częściej z zawałem całościennym. Częściowe RBBB występuje również w tylnym zawale mięśnia sercowego.

Obraz kliniczny

Kliniczne kryteria diagnostyczne

Objawy, oczywiście

Diagnostyka

Kryteria EKG:
Całkowita blokada

- Przy blokadzie prawej nogi zespół QRS jest poszerzony i wynosi 0,12 si więcej.
- Rozpoznanie blokady prawej nogi dokonywane jest przede wszystkim w odprowadzeniach piersiowych. W prawej klatce piersiowej prowadzi V1, V2. EKG wygląda jak rsR. Fala RV1 w tym EKG jest zwykle szeroka i często wysoka - wyższa niż rV1. Czasami na kolanie wstępującym RV1 obserwuje się karb lub pogrubienie krzywizny. W niektórych przypadkach zespół QRS w odprowadzeniach V1, V2 przyjmuje postać rSR RSR, RsR, rR lub ma kształt litery M. Czas aktywacji prawej komory w tych odprowadzeniach ulega wydłużeniu.
- Segment STV1, V2 znajduje się zwykle poniżej izoliny. Jego łuk jest skierowany do góry..
- Prong TV1, V2 jest ujemny. Wierzchołek załamka T znajduje się zwykle blisko jej końca. Czasami ujemny załamek T obserwuje się nie tylko w odprowadzeniach V1, V2, ale także w V1-V3, a czasami nawet od V1 do V4.
- W odprowadzeniach lewej klatki piersiowej V5, V6 zwykle rejestruje się zespół QRS typu qRS. Ząb S jest szeroki, zaokrąglony, przeważnie płytki, czasem ząbkowany. Wysokość zęba RV5, V6 można nieznacznie zmniejszyć w porównaniu z normą. Czas aktywacji lewej komory w tych odprowadzeniach nie ulega wydłużeniu. Segment STV5, V6 znajduje się na poziomie izoliny lub sporadycznie nieco powyżej ząb TV5, V6 jest dodatni.

- Szerokość zespołu QRS> 0,12 sek. QRSV1, typ III rsR, w V4 - V6. I, aVL typ qRS. STV1, III poniżej izoliny, TV1, III jest ujemne. Późny RaVR.

- Strefa przejściowa jest częściej przesunięta na lewe odprowadzenia klatki piersiowej. Oś elektryczna serca z blokadą prawej nogi jest częściej umiejscowiona pionowo lub rzadziej umiarkowanie odchylona w prawo lub zapisywana jest oś elektryczna typu SI - SII - SIII. Jednak często obserwuje się normalne położenie osi elektrycznej serca. Ostre odchylenie osi elektrycznej serca w prawo nie jest typowe dla izolowanej blokady prawej nogi.

EKG w odprowadzeniu standardowym I i aVL przypomina zespół QRS w odprowadzeniach V5, V6, tj. ma postać qRS. Zespół QRS w standardowym odprowadzeniu III i w odprowadzeniu aVF jest zwykle podobny do EKG w odprowadzeniach V1, V2, tj. ma postać rsR lub rSR (R jest zwykle niskie).

- Ząb TaVR jest ujemny. Blok prawej nogi charakteryzuje się przedłużonym elektrycznym skurczem komory (QT).

Niekompletną (częściową) blokadę prawej nogi mówi się w przypadkach, gdy zespół QRS przypomina kształtem blokadę prawej nogi, a szerokość zespołu QRS wynosi 0,08-0,11 s). Często zespoły komorowe w tym przypadku stanowią skrzyżowanie normalnego EKG z zespołami komorowymi z blokadą kończyn dolnych. W odprowadzeniach prawej klatki piersiowej (V1, V2) z reguły EKG ma charakterystyczny wygląd, zespół QRS ma postać rSr, rSR, rsR lub rsr.

W przypadku izolowanego bloku prawej odnogi pęczka Hisa, EKG pokazuje wszystkie główne kryteria blokady, ale oś elektryczna albo nie jest odchylona, ​​albo ma tendencję do odchylania się w lewo (nietypowy wariant Wilsona).
Z ostrym odchyleniem osi elektrycznej w lewo z ∠α = ?? 30 ° lub mniej na tle całkowitej blokady prawej gałęzi wiązki, mówią o wariancie Baileya.

Diagnostyka różnicowa

Różnicowanie zmian EKG obserwowanych z przerostem prawej komory i niecałkowitą blokadą prawej odnogi pęczka Hisa, gdy szerokość zespołu QRS jest mniejsza niż 0,12 s, jest często trudne. Na blokadę prawej nogi w takich przypadkach wskazuje obecność szerokich załamków R w odprowadzeniach V1, V2 oraz szerokich załamków S w odprowadzeniach V5, V6.

Komplikacje

Leczenie

Prawidłowy blok odnogi pęczka Hisa nie wymaga specjalnego leczenia. Pojawienie się RBBB w ostrym okresie zawału mięśnia sercowego nie wymaga profilaktycznej stymulacji wsierdzia. W razie potrzeby leczyć chorobę podstawową powodującą RBBB.

Prognoza

Młodzi ludzie bez organicznych chorób serca są względnie dobrzy. Niektórzy autorzy wskazują na rzadką (1,8-6%) progresję RBBB do bloku AV stopnia II lub III.

Dodany RBBB na tle hipertopii lub choroby niedokrwiennej serca pogarsza rokowanie, zwiększając prawie 3-krotnie śmiertelność. Rokowanie pogarsza kardiomegalia, niewydolność serca, wydłużenie odstępu H-V. Rokowanie w RBBB jest zawsze lepsze niż w przypadku bloku lewej odnogi pęczka Hisa.

Na tle ostrego zawału mięśnia sercowego pojawiający się całkowity lub częściowy BPIPH nie przekształca się w całkowity blok AV i nie pogarsza wyniku choroby. Niektórzy autorzy odnotowują wzrost śmiertelności w przypadku RBBB, ale tylko w przypadku rozległego zawału serca przezściennego z niewydolnością serca. RBBB nie wpływa na długoterminowe rokowanie zawału serca, chociaż jest przeciwnego zdania.

Czy to takie straszne bloku gałęzi pęczka Hisa??

Jeśli przewodzenie impulsu zostanie przerwane wzdłuż specjalnych komórek mięśniowych mięśnia sercowego, zwanych wiązkami His, wówczas EKG rozpoznaje całkowitą lub częściową blokadę nóg. Objawy są nieobecne lub pacjenci skarżą się na zawroty głowy, osłabienie i omdlenia. W celu leczenia należy wyeliminować przyczynę (zawał serca, stwardnienie, wady serca, nadciśnienie), niektórzy pacjenci muszą zainstalować rozrusznik serca.

Jego pakiet - co jest w sercu

Jego wiązka w sercu jest miejscem systemu przewodzenia. Obrazowo można go przedstawić jako wiązkę przewodów elektrycznych przepuszczających prąd. Najpierw biegnie wzdłuż ściany między komorami, następnie jest podzielony na 2 nogi, a lewa następnie dalej rozchodzi się na przednią, tylną. Jego impulsy z włókien są odbierane ze złącza przedsionkowo-komorowego i przekazywane do małych komórek Purkinjego rozgałęziających się w ścianach komór.

Co to jest blok odnogi pęczka Hisa

Włókna przewodzące składają się z pnia (znajdującego się w przegrodzie między komorami), prawej i lewej gałęzi. Prawa zstępuje natychmiast do prawej komory, a lewa jest wstępnie podzielona na 2 części (przednią i tylną), a następnie przechodzi do lewej komory. Następnie nogi pęczka Jego w mięśniu sercowym rozgałęziają się, tworząc ścieżki Purkinjego.

Rolą Jego odgałęzień jest odbieranie sygnału skurczu z węzłów zatokowych i aotriowokomorowych i przekazywanie go do wszystkich części mięśnia sercowego komór. To sprawia, że ​​kurczą się w odpowiednim rytmie..

Nogi paczki Jego

Kiedy pojawia się przeszkoda w postaci zapalenia, martwicy, stwardnienia w mięśniu sercowym, ich praca jest zablokowana. Jeśli obszar uszkodzenia jest nieistotny, może nie być żadnych objawów; przy całkowitej blokadzie skurcze występują rzadziej niż zwykle. Wynika to z przewodzenia impulsów wzdłuż okrężnych ścieżek, co zaburza synchronizację pracy serca..

A tutaj więcej o napadowym częstoskurczu komorowym.

Przyczyny rozwoju patologii

Uszkodzenie prawej gałęzi pęczka Hisa (RNPG) przez przeciążenie i uszkodzenie mięśnia sercowego prawej komory w takich przypadkach:

 • zwężenie otworu mitralnego,
 • niewydolność zastawki trójdzielnej,
 • nadciśnienie płucne,
 • otwarcie w przegrodzie między przedsionkami,
 • zawał serca,
 • nadciśnienie,
 • przedawkowanie glikozydów nasercowych i beta-blokerów.
Zawał mięśnia sercowego jest jedną z przyczyn blokady odnogi pęczka Hisa

Części lewej gałęzi pęczka Hisa (LBB) są zablokowane, gdy zmienia się mięsień sercowy lewej komory:

 • niedokrwienie,
 • miażdżyca,
 • zwapnienie,
 • procesy dystroficzne i dyshormonalne,
 • przerost z nadciśnieniem tętniczym, wady aorty, niedomykalność zastawki mitralnej,
 • bakteryjne zapalenie wsierdzia i zapalenie mięśnia sercowego.

Objawy u dorosłych i dzieci

Naruszenie przewodzenia sygnału wzdłuż wiązek Hisa nie ma niezależnych objawów klinicznych, ponieważ występuje po raz drugi na tle istniejącej choroby serca lub dużych naczyń. Jeśli blokada jest częściowa lub dotyczy tylko jednej gałęzi, zwłaszcza prawej, to pacjent może nie być tego świadomy, a takie odchylenie od normy można wykryć tylko na EKG, częściej podczas monitorowania Holtera.

Po całkowitym uszkodzeniu wszystkich 3 gałęzi (PNPG i 2 części po lewej stronie) zmniejsza się objętość krwi wyrzucanej z komór. W takich przypadkach pojawiają się charakterystyczne objawy:

 • zawroty głowy;
 • niedowidzenie;
 • omdlenia ataki, takie jak Morgagni-Adams-Stokes;
 • bradykardia;
 • przerwy w rytmie,
 • ciężki oddech;
 • spowolnienie skurczów do całkowitego zatrzymania serca.
Bradykardia

Rodzaje jego blokady

Nogi Hisa mogą być blokowane pojedynczo lub wszystkie naraz, a pojedyncze uszkodzenie może dotyczyć jednej gałęzi lewej nogi, a także ich różnych kombinacji. Istnieją okresowe lub stałe warianty, na jednym elektrokardiogramie na początku może być blokada jednej, a następnie innej gałęzi.

Prawa noga

Impuls do prawej komory pochodzi z lewej i lewej strony przegrody, gdy jest ona całkowicie zablokowana, jej przewodzenie zwalnia, gdy jest niekompletne. Objawy są minimalne, można je znaleźć u całkowicie zdrowej osoby i nie dają dalszych komplikacji. Jeśli występuje z patologią serca, zadyszka i zmęczenie są zwykle związane z chorobą podstawową.

Przednia gałąź LBP

Zaburzenia przewodzenia dotyczą przedniej i bocznej strony lewej komory. Odbierają sygnały z tylnej ściany od dołu do góry. Najczęściej występuje z przerostem mięśnia sercowego z powodu nadciśnienia tętniczego, przeciążeniem wadami serca i miokardiopatią, jedną z przyczyn jest zawał ściany przedniej.

Tylna gałąź

Sygnał elektryczny rozchodzi się wzdłuż poszczególnych włókien Purkinjego z przednich odcinków lewej komory od góry do dołu, docierając z opóźnieniem do tylnej ściany. Podobny stan jest spowodowany zawałem serca lub stwardnieniem rozsianym, złogami wapnia w strefie włókien przewodzących.

Cała lewa noga

Częściowa blokada jednej gałęzi daje minimalne objawy, ale całkowita blokada LDBH jest spowodowana rozległym zawałem lub wyraźnym procesem zapalnym lub dystroficznym obejmującym mięsień sercowy lewej komory. Dlatego przy tej patologii odnotowuje się bóle serca, zawroty głowy, arytmię..

Całkowita i niekompletna blokada

Przy częściowej blokadzie fala skurczu przechodzi z niewielkim opóźnieniem, ponieważ dociera do celu wystarczająco szybko wieloma alternatywnymi ścieżkami. Rytm nie jest zaburzony lub rozwija się bradykardia, nasilenie objawów klinicznych zależy od przyczyny, która doprowadziła do blokady.

Całkowite zablokowanie charakteryzuje się:

 • niezdolność do przekazywania sygnałów do komór;
 • występowanie ognisk podniecenia w nietypowych miejscach;
 • części serca są redukowane w chaotycznym rytmie, tętno wynosi od 20 do 40 na minutę;
 • niewystarczające uwalnianie krwi do sieci tętniczej.

Przejściowy blok prawej odnogi pęczka Hisa

Blokada prawej i lewej gałęzi pęczka jest możliwa zarówno w wariancie stałym, jak i przejściowym. W drugim przypadku nazywa się to również przerywanym. Oznacza to, że dzieje się to w prowokacyjnych warunkach. Na przykład nazywa się:

 • stres wysiłkowy;
 • podwyższone ciśnienie krwi;
 • przyspieszenie lub spowolnienie pulsu, złożone zaburzenia rytmu;
 • infekcja;
 • dekompensacja chorób serca, cukrzyca (pogorszenie);
 • postęp niewydolności serca;
 • zmiany w składzie elektrolitów krwi, zwłaszcza poziom potasu;
 • ciężki napad dusznicy bolesnej;
 • przyjmowanie leków - hormony, glikozydy nasercowe, leki wpływające na ciśnienie krwi.

Po wejściu pacjenta w stan spoczynku lub pomyślnym leczeniu choroby podstawowej blokada nogi znika. Codzienne rejestrowanie kardiogramu (monitorowanie metodą Holtera) pomaga zidentyfikować przemijające spowolnienie przewodzenia, a tymczasowa blokada często nie jest widoczna na konwencjonalnym EKG.

Przejściowy blok lewej odnogi pęczka Hisa, prawy

Przejściowy blok lewej i prawej odnogi pęczka Hisa jest synonimem przemijającego, przerywanego. Lekarze używają któregokolwiek z tych terminów podczas stawiania diagnozy, aby wykazać, że blokada występuje tylko pod wpływem czynnika prowokującego. Kiedy przebieg choroby podstawowej ulega poprawie, objaw ten znika. Okresowe blokady charakteryzują początkowe zmiany w sercu, a trwałe występują po zawale serca, ciężkim zapaleniu.

W zależności od tego, jak bardzo pogorszona jest przepustowość sygnału, istnieje kilka rodzajów blokad:

Rodzaj blokady

Jak to się objawia

Przejściowy pełny blok prawej odnogi pęczka Hisa, lewy

Komory nie odbierają sygnałów z węzła przedsionkowo-komorowego, pracują własnym rytmem (nie więcej niż 30-40 uderzeń w 60 sekund).

Częściowe blokowanie

Nie wszystkie sygnały elektryczne przechodzą, więc skurcz jest poniżej normy (50-60 / minutę).

Opóźniona przewodność

Nie wszystkie impulsy mogą przejść przez wiązkę lub propagacja nie jest synchroniczna. W tym samym czasie częstość tętna mieści się w normalnych granicach, ale EKG pokazuje wypadnięcie kompleksu komorowego.

Blok odnogi pęczka Hisa z dwoma pęczkami

Rodzaje blokady dwupęczkowej gałęzi pęczka pęczka Hisa obejmują zahamowanie transmisji sygnału wzdłuż prawej i jednej gałęzi lewej. W każdym z tych przypadków prawa komora otrzymuje impuls ze zdrowej części lewej nogi. Dzieje się to z opóźnieniem, które odbija się na EKG w postaci powiększonego kompleksu komorowego, odchyleń osi serca. Objawy odpowiadają chorobie podstawowej:

 • dusznica,
 • nadciśnienie,
 • zawał serca,
 • choroba serca,
 • miażdżyca,
 • zwapnienie.

Ten objaw oznacza, że ​​występują zaburzenia w budowie i działaniu mięśnia sercowego w obu komorach. Jest to uważane za niekorzystny objaw, zdarza się to przy głębokich i rozległych zmianach w mięśniu sercowym.

Blok trzech pęczków pęczka Hisa

Jeśli istnieje blok gałęzi pęczka pęczka o trzech wiązkach, oznacza to, że obie komory odbierają sygnały z najbardziej nienaruszonej z trzech gałęzi. Mogą kurczyć się wolniej niż zwykle lub we własnym tempie..

Jeśli wariant jest niekompletny, objawia się to zawrotami głowy, osłabieniem i dusznością podczas wysiłku fizycznego, możliwy jest ból serca. Wraz z dalszym postępem pojawiają się przerwy i odczucia drżenia w okolicy serca, omdlenia.

Kiedy transmisja sygnału całkowicie się zatrzymuje, pojawiają się napady utraty przytomności, niebieska skóra z konwulsyjnym skurczem mięśni. Ostra trójpromieniowa blokada pęczka Hisa jest przyczyną zatrzymania krążenia, przy przedwczesnej pomocy kończy się śmiercią pacjenta.

Znaki EKG i inne metody diagnostyczne

Najczęściej stosuje się konwencjonalne EKG, ale jeśli istnieją wątpliwości co do rozpoznania, zaleca się dodatkową technikę przezprzełykową lub codzienne monitorowanie. W celu ustalenia przyczyny wykonuje się badanie echokardiograficzne, tomografię komputerową i rezonans magnetyczny..

Objawy na EKG zależą od rodzaju i kombinacji zablokowanych gałęzi:

 • Blok PNPG - na odprowadzeniach prawej klatki piersiowej widoczne są kompleksy Rsr, rSR, wyglądają jak litera M, po lewej - S jest szerszy niż normalnie, QRS powyżej 0,12 sekundy.
 • Blok LBBB - szerokie kompleksy z ząbkowanym wierzchołkiem w lewej elektrodach, w prawej - nieprawidłowe kompleksy, rozszczepione S.

Zablokował Jego nogę w sercu: objawy u kobiet

Niekompletna lub czasowa blokada jednej nogi lub gałęzi Hisa w sercu nie objawia się u kobiet i mężczyzn. Jeśli nastąpi całkowite ustanie ruchu impulsów, rytm zwalnia, a uwalnianie krwi z serca maleje. Prowadzi to do niedostatecznego odżywienia narządów, ale najbardziej dotknięty jest mózg i mięsień sercowy. Manifestacje to:

 • ciemnienie w oczach;
 • półomdlały;
 • rzadkie, nieregularne tętno, przerwy;
 • trudności w oddychaniu;
 • ataki bólu serca.

Blok prawej odnogi pęczka Hisa w ciąży

Jeśli blokada prawej wiązki Jego zostanie wykryta podczas ciąży u kobiety, która nigdy wcześniej nie cierpiała na chorobę serca, jest to norma. W młodym wieku zjawisko to nie powoduje zaburzeń krążenia i samoistnie zanika..

Przyczyny związane z patologią serca obejmują:

 • choroba hipertoniczna,
 • dusznica,
 • choroba serca.

Wszystkie mają charakterystyczne objawy i wystarczy echokardiografia, EKG i pomiary ciśnienia, aby je wykluczyć. W wątpliwych przypadkach zaleca się monitorowanie kardiogramu Holtera, badanie krwi na badania reumatyczne.

Dlaczego blokada lewej odnogi pęczka Hisa jest niebezpieczna?

Blok lewej odnogi pęczka Hisa jest niebezpieczny w połączeniu z kompletnym blokiem prawej odnogi pęczka Hisa. Następuje dysocjacja rytmu skurczów komór serca. Na tym tle zmniejsza się objętość krwi dostającej się do krwiobiegu z serca, możliwe są epizody utraty przytomności. W ciężkim przypadku pojawia się złożona postać arytmii, a nawet zatrzymanie akcji serca o różnym czasie trwania..

Jeśli dotknięta zostanie jedna noga, komora (odpowiednio prawa i lewa) otrzyma impuls bioelektryczny z opóźnieniem, ale skurcz będzie nadal występował. Dlatego blokada tylko prawej (lewej) gałęzi pęczka Hisa nie jest niebezpieczna, ale wymaga leczenia stanu, który ją spowodował. W przypadku bezobjawowego przebiegu wystarczy obserwacja, regularne coroczne badania (EKG, badania krwi).

Czy leczy się blok lewej odnogi pęczka Hisa

Leczy się blokadę lewej gałęzi pęczka Hisa, ale w tym celu konieczne jest zidentyfikowanie i wyeliminowanie choroby, która ją spowodowała, i nie ma specjalnej terapii tylko dla blokady. Ponieważ ten stan nie jest chorobą, a jedynie jej objawem, główna diagnoza pacjenta to:

 • wada zaworu;
 • wada przegrody;
 • miażdżyca po zawale serca, zapalenie mięśnia sercowego;
 • zwapnienie;
 • kardiomiopatia (wirusowa, cukrzycowa, zaburzenia hormonalne, dna, alergiczna, toksyczna, alkoholowa).

Dlatego stosują leki, które są potrzebne w każdym konkretnym przypadku - obniżające ciśnienie, rozszerzające naczynia krwionośne, poprawiające odżywienie mięśnia sercowego, przeciwzapalne.

Blok lewej odnogi pęczka Hisa rozwija się w kardiomiopatii

Leczenie bloku odnogi pęczka Hisa

Prowadzona jest terapia choroby podstawowej, witaminy, koenzym Q, karnityna, tiotriazolina, mildronian są przepisywane w celu poprawy ukrwienia mięśnia sercowego. Redukcję ciśnienia przeprowadza się za pomocą blokerów enzymu konwertującego angiotensynę (lizynopryl, kapoten), unika się beta-blokerów i antagonistów wapnia, ponieważ spowalniają przewodzenie w mięśniu sercowym.

Wskazania do założenia rozrusznika serca (sztuczne źródło rytmu lub kardiowertera):

 • blokada 3 wiązek,
 • kompletny blok sygnałów przedsionkowych,
 • rytm skurczów poniżej 40 na minutę,
 • ataki utraty przytomności.

Jeżeli w ostrej fazie zawału mięśnia sercowego doszło do blokady nóg, następuje całkowita blokada LPH, PNB jedną lewą gałęzią, wówczas zaleca się czasową stymulację serca. W tym celu elektroda jest wprowadzana do prawej komory przez żyłę centralną.

Obejrzyj film o prawym bloku gałęzi pęczka:

Dlaczego stan jest niebezpieczny?

Całkowita blokada impulsów elektrycznych zwiększa ryzyko zatrzymania krążenia i może powodować nagłe, śmiertelne skurcze. Ataki Morgagniego-Adamsa-Stokesa, które występują, gdy dopływ krwi do mózgu jest zakłócony, mogą również zagrażać życiu, zwłaszcza jeśli pacjent prowadzi w tym czasie transport lub inne złożone mechanizmy.

Powikłania blokady nóg obejmują:

 • napady tachykardii pochodzenia komorowego,
 • migotanie i trzepotanie komór,
 • niewydolność krążenia,
 • choroba zakrzepowo-zatorowa.
Migotanie komór jako powikłanie blokady nóg Hisa

Rokowanie dla pacjenta

Jeśli blokada zostanie wykryta przypadkowo podczas badania EKG, nie ma oznak niedoboru dopływu krwi do narządów wewnętrznych, wówczas rokowanie dla takich pacjentów jest korzystne. Może to być wariant budowy serca, nie jest wymagane żadne leczenie.

Niekorzystny wynik blokady obserwuje się u pacjentów z rozległym zawałem, niewyrównanymi wadami, masywną dystrofią mięśnia sercowego. Należy zaznaczyć, że blokada igraszki w takich sytuacjach jest oznaką negatywnej dynamiki choroby, zwiększa ryzyko powikłań i śmierci.

Styl życia w identyfikowaniu problemu

Jeśli badanie nie ujawni żadnych odchyleń od normy, ale są tylko oznaki blokady EKG, wówczas pacjentowi zaleca się utrzymanie aktywności fizycznej w takich samych objętościach, jak osoby zdrowe.

Po zainstalowaniu rozrusznika serca należy unikać urządzeń z polami elektromagnetycznymi, detektorów bezpieczeństwa w supermarketach i na lotniskach, linii elektrycznych wysokiego napięcia. Podczas korzystania z telefonu komórkowego trzymaj go po prawej stronie.

A tutaj jest więcej o przeroście mięśnia sercowego.

Blok gałęzi pęczka Hisa nie jest osobną chorobą, ale oznaką naruszenia przewodzenia sygnału skurczu przez mięsień sercowy. Częściowa blokada PNPG i 1 gałąź lewej strony są bezobjawowe. Jeśli 3 gałęzie są całkowicie zablokowane lub podobne zaburzenie wystąpi na tle zawału serca, może wystąpić nagłe zatrzymanie akcji serca. Zaleca się leczenie choroby podstawowej, przy omdleniu, wskazana jest instalacja rozrusznika.

Skomplikowany układ przewodzący serca pełni wiele funkcji. Jego struktura, w której znajdują się węzły, włókna, działy, a także inne elementy, pomaga w ogólnej pracy serca i całego układu krwiotwórczego w organizmie..

Występuje naruszenie przewodzenia wewnątrz przedsionkowego, zarówno bezobjawowe, jak i ciężkie. Przyczyną jest zwykle choroba niedokrwienna, wady serca. Odczyty EKG pomagają zidentyfikować chorobę. Leczenie długoterminowe. Dlaczego stan jest niebezpieczny??

Dość nietypowa metoda kardiografii wektorowej jest rzadko stosowana. Pojęcie to oznacza przeniesienie pracy serca na płaszczyznę. Lekarz ocenia specjalne pętle.

Rozpoznanie zawału mięśnia sercowego na EKG może być trudne ze względu na fakt, że różne stadia mają różne objawy i warianty skoków fal. Na przykład ostry i ostry etap w pierwszych godzinach może nie być zauważalny. Lokalizacja ma również swoją własną charakterystykę, zawał serca w EKG jest przezścienny, q, przedni, tylny, przeniesiony, makrofokalny, boczny różni się.

Przewodnictwo śródkomorowe serca określa się zgodnie ze wskazaniami w EKG. Przyczyny miejscowych, zlokalizowanych zaburzeń u dzieci, młodzieży i dorosłych są różne. Jaka jest rola UPU?

Tak poważna patologia jak blok przedsionkowo-komorowy ma różne stopnie manifestacji - 1, 2, 3. Może być również całkowita, niepełna, mobitzowa, nabyta lub wrodzona. Znaki są specyficzne i leczenie nie jest wymagane we wszystkich przypadkach.

Podczas odczytywania EKG u dzieci i dorosłych można wykryć blokadę śródkomorową. Może być niespecyficzny, lokalny i lokalny. Zaburzenia przewodzenia impulsów nie są chorobą niezależną, należy szukać przyczyny źródłowej.

Dość poważne problemy mogą powodować dodatkowe ścieżki dla osoby. Ta nieprawidłowość w sercu może prowadzić do duszności, omdlenia i innych problemów. Leczenie przeprowadza się kilkoma metodami, m.in. przeprowadza się zniszczenie wewnątrznaczyniowe.

Pacjenci z problemami z sercem są zainteresowani tym, czy EKG pokazuje dokładne dane dotyczące zapalenia mięśnia sercowego. Objawy i zmiany będą widoczne dla doświadczonego diagnosty, można jednak zlecić dodatkowe badania, np. ECHO KG