Zagrożenia związane z blokiem gałęzi pęczka Hisa dla zdrowia ludzkiego

Blok odnogi pęczka Hisa (BNBB) jest naruszeniem przewodnictwa wewnątrzsercowego spowodowanym uszkodzeniem pęczka Hisa. Diagnozę patologii przeprowadza się w trakcie badań instrumentalnych, wykonując elektrokardiogram. Choroba objawia się zaburzeniami rytmu serca, zawrotami głowy, rozwojem omdleń.

Co to jest blok odnogi pęczka Hisa

Jego blok odnogi pęczka Hisa jest częściowym / całkowitym naruszeniem przejścia impulsu elektrycznego przez układ przewodzący serca. W praktyce kardiologicznej nie wyróżnia się jej jako niezależnej choroby, ale uważa się ją za oznakę istniejącej choroby serca. Występuje u 0,6% populacji, znacznie częściej u mężczyzn. Częstotliwość diagnozowania wzrasta wraz z wiekiem.

Odniesienie! Kod ICD-10 zależy od obszaru uszkodzenia.

Przyczyny bloku gałęzi pęczka Hisa

Istnieje wiele czynników prowokujących rozwój choroby..

Przyczyny RBBB (blok prawej odnogi pęczka Hisa) to:

 • choroba hipertoniczna;
 • zwężenie zastawki dwudzielnej;
 • patologiczna ekspansja prawego serca;
 • niedokrwienie serca;
 • sarkoidoza;
 • ostry okres zawału mięśnia sercowego.

Przyczyny LBBB (blok lewej odnogi pęczka Hisa):

Ważny! Zwężenie / całkowite zamknięcie aorty i inne ubytki aorty stają się czynnikiem prowokującym blokadę dwuwiązkową.

Oprócz wcześniej rozważanych powodów są w stanie sprowokować BNBG:

 • kardiopatologia - reumatyzm, niewydolność serca itp.;
 • zmiany poziomu elektrolitów;
 • długotrwałe stosowanie leków, w szczególności leków przeciwarytmicznych;
 • wpływ toksycznych składników;
 • choroby endokrynologiczne, takie jak wysoki poziom cukru we krwi;
 • uporczywy niedobór tlenu w organizmie, spowodowany w szczególności astmą.

Charakterystyka i objawy każdego rodzaju LBBG

Każda z odmian ma swoje własne objawy i klinikę..

Blok prawej odnogi pęczka Hisa (RBBB)

Przyczyny ogniskowych RBBB są wprost proporcjonalne do istniejącej postaci zaburzenia przewodzenia. Tło dla blokady pierwotnej to:

 • przyjmowanie leków antyarytmicznych z klas 1A i 1C;
 • odchylenia w bilansie elektrolitów;
 • uraz w okolicy klatki piersiowej;
 • tworzenie się skrzepów krwi w świetle tętnicy płucnej;
 • zapalenie mięśnia sercowego itp..

Ważny! RBBB jest typowym powikłaniem, które towarzyszy po zawale. Zwłaszcza jeśli zmiany dotyczyły prawej komory serca lub tylnej ściany.

RBBB towarzyszy takim chorobom:

 • Choroba niedokrwienna serca;
 • wady układu zaworowego;
 • organiczne uszkodzenia komórek mięśnia sercowego.

W około 20% wszystkich zdiagnozowanych przypadków nie można zidentyfikować prawdziwej przyczyny rozwoju choroby.

Blok lewej odnogi pęczka Hisa (LBBB)

Cechą charakterystyczną całkowitej blokady LBB jest brak propagacji wzbudzenia do punktu rozbieżności nogi. Nie wyklucza się wystąpienia blokady dwuwiązkowej, obie gałęzie są wykluczone z procesu.

NBPNBG (niepełny blok prawej odnogi pęczka Hisa) towarzyszy opóźnionemu przewodzeniu impulsu. Pobudzenie komórek mięśnia sercowego lewej komory następuje na skutek impulsów przechodzących przez prawą gałąź pęczka Hisa.

Objawy blokady przedniej gałęzi lewej odnogi pęczka Hisa (BPVLNPG)

Stan blokady PVLNPG w większości przypadków przebiega niezauważalnie dla pacjenta. Jest zdiagnozowany przypadkowo, podczas usuwania kardiogramu. Objawy EKG to przesunięcie osi elektrycznej zespołu QRS w lewo i pojawienie się wyraźnych fal R (w górę) i S (w dół).

Bardzo rzadko stanowi towarzyszy rozwój arytmii, ale nie należy go traktować jako charakterystycznego objawu klinicznego.

Blok tylnej odnogi lewej odnogi pęczka Hisa (BZVLNPG)

W przypadku całkowitej blokady strefy nie bierze ona udziału w procesach wzbudzenia. Brak charakterystycznych znaków.

Dwubelkowy BNPG

W przypadku postaci dwuwiązkowej najpierw dochodzi do pobudzenia tylnej dolnej strefy mięśnia sercowego lewej komory. Następnie rejestruje się rozprzestrzenianie się na odcinki przednio-boczne i dalej do tkanki mięśnia sercowego prawej komory..

Patologia jest wyraźnie widoczna w EKG i wyraża się rozszerzeniem zespołu QRS i kilkoma innymi zmianami.

Ważny! Rozpoznanie współistniejącej blokady wskazuje na poważne zmiany w mięśniu sercowym.

Trójwiązkowy BNPG

W przypadku niekompletnej postaci transmisja ekscytującego impulsu odbywa się wzdłuż mniej uszkodzonej gałęzi i towarzyszy jej rozwój bloku przedsionkowo-komorowego pierwszego / drugiego stopnia.

Przy całkowitej blokadzie następuje całkowite zatrzymanie przejścia impulsów pobudzających na ścieżce „przedsionek - komora”. Wyraża się to w braku jedności rytmów. Skurcz komór odbywa się w idio-komorowym trybie arytmii, co jest przyczyną migotania przedsionków i asystolii.

Objawy bloku odnogi pęczka Hisa

Większość przypadków blokady przebiega całkowicie bezobjawowo. W szczególności dotyczy to niepełnej blokady jednowiązkowej. Stan ten jest diagnozowany całkiem przypadkowo podczas planowanego usunięcia kardiogramu serca.

Ale kliniczną symptomatologię całkowitej blokady prawej nogi odnotowuje się u pacjenta, nawet jeśli nie zidentyfikowano oznak organicznego uszkodzenia serca. Oznaki patologii to:

 • zmiany w pracy mięśnia sercowego;
 • rozwój zawrotów głowy;
 • omdlenie i zawroty głowy;
 • nietolerancja na aktywność fizyczną;
 • zwiększone zmęczenie, ogólne osłabienie;
 • bolesność w sercu i uczucie przerwy w pracy.

Nie wyklucza się rozwoju obrazu klinicznego odzwierciedlającego podstawową patologię. Może to być profil kardiologiczny oraz choroby innych narządów i układów..

Ciężkie objawy towarzyszą tak złożonym kardiopatologiom:

Towarzyszy im rozwój różnych form bloku serca ze zmianami chorobowymi mięśnia sercowego komorowego..

Blok prawej odnogi pęczka Hisa u dzieci

U dziecka stan patologiczny może powstać podczas rozwoju wewnątrzmacicznego, to znaczy podczas ciąży kobiety. Ale można go również nabyć na tle wcześniejszej choroby układu sercowo-naczyniowego.

Powody mogą być następujące:

 • niedostateczne ukrwienie - spowodowany nim głód tlenu może spowodować rozwój niedokrwienia mięśnia sercowego;
 • śmierć pęczka Hisa - stan niedotlenienia może spowodować śmierć komórek mięśnia sercowego i zastąpienie ich niefunkcjonalną tkanką bliznowatą;
 • niewydolność serca;
 • patologie mięśnia sercowego spowodowane jego organicznym uszkodzeniem;
 • nieprawidłowa budowa serca - zaburzenia wzrostu wewnątrzmacicznego;
 • zapalenie tkanki mięśnia sercowego;
 • operacja serca;
 • patologia autoimmunologiczna - zdolna do wywoływania nieprawidłowości w mięśniu sercowym;
 • patologiczny wzrost wskaźników ciśnienia krwi - w dzieciństwie może powodować zmiany w strukturze serca, w szczególności wywoływać rozwój LVH (przerost lewej komory), któremu towarzyszy naruszenie jego funkcjonalności.

Przyczyny wrodzonej blokady to:

 • wieloogniskowe uszkodzenie tkanki łącznej u kobiety w ciąży;
 • cukrzyca insulinozależna;
 • nieprawidłowy rozwój prawej gałęzi pęczka;
 • naruszenie struktury przegrody w jamie serca.

Stan może rozwinąć się w wyniku urazu zamkniętego serca. To mógłby być:

 • uderzenie w klatkę piersiową podczas upadku lub pchnięcia;
 • nieprawidłowo wykonane zabiegi medyczne podczas operacji mięśnia sercowego.

Główne objawy to:

 • utrata przytomności i zawroty głowy;
 • ataki zawrotów głowy;
 • okresowy rozwój skurczu oskrzeli;
 • zmęczenie i niewyjaśniona słabość;
 • zawał serca;
 • bradykardia - wolne bicie serca;
 • głód tlenu w komórkach mózgowych;
 • opóźnienie w ogólnym rozwoju;
 • wzrost lewej komory i przedsionka;
 • napady dusznicy bolesnej;
 • kardiopatia;
 • wady serca.

Diagnostyka

Rozpoznanie patologii u pacjentów w wieku dorosłym i dzieciństwie opiera się na instrumentalnych testach i analizach. To:

 • ogólne i biochemiczne badanie krwi;
 • badanie moczu pacjenta;
 • ustalenie stanu hormonalnego - pomaga w ustaleniu przyczyn choroby, które nie są związane z naruszeniem funkcji serca i naczyń krwionośnych;
 • wykonanie elektrokardiogramu - pomaga uzyskać opis istniejących odchyleń i określić kształt blokady;
 • Monitorowanie holterowskie (codzienne) - pomaga zidentyfikować istniejące zaburzenia przewodzenia;
 • wykonanie EKG po stymulacji mięśnia sercowego impulsem elektrycznym;
 • Echokardiografia - służy do określenia pierwotnej przyczyny zatoru.

Rozszyfrowanie uzyskanych wyników leży w kompetencji wyspecjalizowanego specjalisty i pomaga mu wybrać niezbędne leczenie.

Leczenie bloku odnogi pęczka Hisa

Nie ma specjalnego leczenia tej patologii. Ponieważ BNBH jest tylko objawem, lekarze leczą chorobę, która spowodowała blokadę..

Jeśli stan został wywołany nadciśnieniem, dławicą piersiową lub niewydolnością serca, wówczas zgodnie z protokołem leczenia pacjentowi przepisuje się następujące leki:

 • oznacza z grupy azotanów;
 • glikozydy nasercowe;
 • leki stabilizujące ciśnienie krwi.

Zaleca się leczenie tego stanu poprzez zainstalowanie rozrusznika serca podczas tworzenia bloków AV.

W przypadku bezobjawowego przebiegu pacjentowi przepisuje się obserwację w przychodni.

Styl życia z blokiem odnogi pęczka Hisa

Jeśli samopoczucie pacjenta nie zostanie przyćmione rozwojem klinicznych objawów patologicznego stanu serca, może on żyć normalnie, nie ograniczając aktywności fizycznej. Nie ma innych przeciwwskazań.

Przy wykrywaniu blokad dwu- i trójwiązkowych należy przestrzegać następujących zaleceń:

 • ograniczenie stresu fizycznego i psycho-emocjonalnego;
 • częsty odpoczynek;
 • odpowiednie odżywianie;
 • rzucenie palenia i alkoholu.

W przypadku instalacji rozrusznika, pacjent musi mieć przy sobie kartę rozrusznika. Ponadto podczas rozmowy przez telefon komórkowy słuchawkę należy przykładać nie do lewego, ale do prawego ucha..

Kontrolne EKG jest wykonywane raz w roku. Zabieg można wykonywać częściej, jeśli lekarz prowadzący widzi taką potrzebę..

Komplikacje

Powikłaniami dowolnego typu blokady mogą być:

 • napadowy częstoskurcz komorowy;
 • migotanie komór - arytmia serca, charakteryzująca się asynchronicznym skurczem komór;
 • całkowite zatrzymanie krążenia.

Całkowita blokada jego nogi jest w stanie wywołać takie powikłania choroby podstawowej:

 • rozwój niewydolności serca - niezdolność narządu do zapewnienia odpowiedniego ukrwienia organizmu;
 • nakładanie się światła naczynia przez oderwane cząsteczki skrzepliny.

Zapobieganie powstawaniu patologii ogranicza się do terminowego eliminowania chorób, systematycznej wizyty w placówce medycznej i wdrażania wszystkich przepisanych zaleceń. Jest to szczególnie ważne dla osób ze zdiagnozowanymi chorobami serca i układu naczyniowego.

Prognoza

W rezultacie należy zauważyć, że blokada pęczka Hisa jest tylko objawowym objawem patologii serca, a nie choroby. Ujawnia się podczas usuwania kardiogramu lub na podstawie ankiety pacjenta.

Ogólne rokowanie stanu w dużej mierze zależy od przyczyny źródłowej, tj. Choroby, która działała jako czynnik wywołujący to zaburzenie.

 • Przy blokadzie prawostronnej z pojedynczą wiązką na tle braku powikłań sercowych i płucnych rokowanie jest dobre.
 • Całkowita blokada lewej nogi, połączona z martwicą komórek mięśnia sercowego, jest źle rokowana przez lekarzy. Śmiertelność w ostrym okresie sięga 50%.
 • Niekorzystne prognozy co do wyniku mają również blokady trójwiązkowe. Istnieje duże prawdopodobieństwo wystąpienia asystolii i późniejszej śmierci pacjenta.

Jego blok odnogi pęczka Hisa jest patologiczną chorobą serca wymagającą nadzoru lekarza. Dlatego gdy pojawią się nieprzyjemne objawy, należy zasięgnąć porady lekarza..

Jego blok odnogi pęczka Hisa

Blok gałęzi pęczka - co to jest, jak niebezpieczny jest ten stan?
W przypadku blokady gałęzi pęczka charakterystyczne jest niepełne lub całkowite zablokowanie w jednej lub jednocześnie w dwóch gałęziach. Ta ostatnia to całkowita blokada gałęzi pęczka, pierwsza jest częściowa.

To zaburzenie przewodzenia jest przerywane lub trwałe. Pakiet Jego składa się z lewej i prawej nogi. Pierwsza jest podzielona na 2 gałęzie: tył i przód. Impulsy przechodzą przez nie do komór, po czym te ostatnie kurczą się. Jakiekolwiek blokowanie impulsów wzbudzających prowadzi do rozwoju różnego rodzaju arytmii..

BNBG nie jest oddzielną, niezależną chorobą, ale konsekwencją i elektrokardiologiczną manifestacją podstawowej patologii serca. U pacjentów z wiekiem zwiększa się wykrywalność tego zaburzenia..

Co to jest?

Blok odnogi pęczka Hisa jest stanem patologicznym, w wyniku którego zaburzone jest przewodzenie impulsu elektrycznego przez PNPG i LNBG. W rezultacie dochodzi do nieprawidłowego działania układu przewodzącego..

Przyczyny blokady

Blok odnogi pęczka Hisa może być spowodowany różnymi przyczynami.

Blok prawej odnogi pęczka Hisawystępuje w chorobach, którym towarzyszy przeciążenie i przerost prawej komory, - zwężenie zastawki mitralnej, ubytek przegrody międzyprzedsionkowej, niedomykalność zastawki trójdzielnej, choroba wieńcowa, choroba płucna serca, nadciśnienie tętnicze, ostry zawał mięśnia sercowego (przepona tylna lub górna) itp..
Blok lewej odnogi pęczka Hisaprowadzić do miażdżycy tętnic, wady zastawki aortalnej, kardiomiopatii, zawału mięśnia sercowego, zapalenia mięśnia sercowego, bakteryjnego zapalenia wsierdzia, dystrofii mięśnia sercowego. Rzadziej blokada odnogi pęczka Hisa rozwija się na tle zatorowości płucnej, hiperkaliemii i zatrucia glikozydami nasercowymi.

Bloki dwuwiązkowe są zwykle spowodowane ubytkami aorty (niedomykalność aorty, zwężenie aorty) i koarktacją aorty.

Klasyfikacja

W zależności od liczby elementów wiązki Hisa, dla których zauważono zaburzenie przewodzenia impulsów, blokada wynosi:

Jednowiązkowy, gdy przewodzenie impulsu jest zakłócone w jednym elemencie wiązki His z blokadą:

 • prawą szypułkę wiązki Jego;
 • przednia gałąź lewej gałęzi pęczka Hisa;
 • tylna gałąź lewej gałęzi pęczka.

Dwuwiązkowy, gdy zaburzone jest przewodzenie impulsów sercowych przez dwa elementy wiązki His z blokadą:

 • przednie i tylne gałęzie lewej gałęzi pęczka;
 • prawa noga i przednia gałąź lewej nasady pęczka Hisa;
 • prawa noga i tylna gałąź lewej nogi wiązki Jego.
 • Trójwiązkowy z blokadą na wszystkich elementach wiązki Jego.

Blokada jest kompletna i niekompletna, trwała lub przerywana (pojawia się i znika podczas rejestracji jednego EKG), przejściowa (nie zapisywana w EKG) lub naprzemiennie (przy blokowaniu różnych nóg podczas rejestracji jednego EKG).

Objawy

Blokada prawej odnogi pęczka Hisa Hisa przebiega bezobjawowo i jest przypadkowym stwierdzeniem, stwierdzonym na podstawie wyników badania EKG podczas planowanego badania lekarskiego, badania lekarskiego lub leczenia innych chorób. Jednowiązkowa (przednia lub tylna) blokada lewa również nie ma klinicznie istotnych objawów.

Blok lewej odnogi pęczka Hisa ma objawy choroby, która go spowodowała, częściej jest to:

 • zmniejszona tolerancja wysiłku;
 • duszność przy niewielkim wysiłku fizycznym;
 • przerwy w pracy serca;
 • kołatanie serca;
 • ból w okolicy serca;
 • zmiany w dźwiękach serca podczas osłuchiwania [osłabiony lub wydłużony ton I (w 70% przypadków), rzadziej (16% przypadków) - jego rozszczepienie, rozszczepienie tonu II (80%)].

Blokada trzech wiązek ma najpoważniejsze objawy kliniczne:

 • wyjątkowo niskie tętno - 20-40 uderzeń / min;
 • silna duszność w spoczynku;
 • przerwy w pracy serca;
 • zaburzenia rytmu serca;
 • zawroty głowy;
 • krótkie epizody utraty przytomności;
 • sinica skóry.

Jak wygląda blok odnogi pęczka Hisa w EKG

Oznaki EKG charakteryzujące całkowitą blokadę prawej gałęzi pęczka Hisa obejmują:

 1. Wydłuż czas trwania zespołu QRS ponad 0,120 sekundy.
 2. Obecność zdeformowanej długiej fali S w odprowadzeniach V4-V6.
 3. Obecność podziału na trzy fazy (podobnie do litery „M”) QRS w odprowadzeniach V1-V3.

Mówiąc o oznakach niepełnej blokady prawej gałęzi pęczka Hisa, warto zwrócić uwagę na brak patologicznie długiego zespołu QRS na EKG (jego długość jest normalna lub znajduje się w górnej granicy normy w przedziale od 0,090 do 0,110 sekundy), ale obecność trójfazowej oceny postaci zespołów komorowych.

Wizualne oznaki całkowitej (wpływającej na obie gałęzie) blokady lewej nogi w EKG obejmują:

 1. Może wystąpić wydłużenie kompleksu komorowego o ponad 0,120 sekundy.
 2. Obecność głębokich, ciągłych fal S w odprowadzeniach V4-V6.
 3. Przedłużone i zdeformowane fale R w odprowadzeniu I, aVL i V5-V6.
 4. Brak Q na wykresach I, V5-V6.

Blokada przedniej gałęzi lewej nogi Jego wygląda tak:

 1. Wyraźne odchylenie osi serca w lewo (od -30 do -90 stopni).
 2. Zespół komorowy o normalnym czasie trwania.
 3. Małe fale R połączone z głębokimi falami S w II, III i aVF.
 4. Małe fale Q w I i aVL.

Blokada tylnej gałęzi lewej nogi Jego wygląda następująco:

 1. Wyraźne odchylenie osi serca w prawą stronę (od +120 do +180 stopni).
 2. Zespół komorowy o normalnym czasie trwania.
 3. Małe załamki Q połączone z falami R o wysokiej amplitudzie w II, III i aVF.
 4. Małe załamki R w I i aVL.

Jeśli EKG ujawni powyższe objawy, które pasują do opisu blokady nóg, lekarz musi zidentyfikować pierwotną przyczynę tego zaburzenia rytmu i postawić diagnozę zgodnie z zaleceniami państwowymi, a samą blokadę uważa za przejaw choroby.

Blok lewej odnogi pęczka Hisa

Blok prawej odnogi pęczka Hisa

Blok prawej nogi w połączeniu z lewą tylną gałęzią pęczka Hisa

Efekty

Blok odnogi pęczka Hisa wymaga szybkiej diagnozy, ponieważ przy braku leczenia choroba powoduje poważne konsekwencje, czasami nie do pogodzenia z życiem pacjenta. Wśród nich są:

 • częstoskurcz;
 • migotanie komór;
 • choroba zakrzepowo-zatorowa;
 • niewydolność serca;
 • zawał serca;
 • udar mózgu;
 • nagła śmierć.

Aby zapobiec tym powikłaniom, zaleca się regularne badania profilaktyczne. W przypadku bólu serca, duszności i innych objawów choroby, należy natychmiast skonsultować się ze specjalistą. [adsen]

Leczenie bloku odnogi pęczka Hisa

Leczenie patologii zależy od rodzaju i parametrów elektrokardiograficznych w momencie rozpoznania. Najczęściej nie jest wymagane specjalne leczenie zmian chorobowych w prawym pęczku paczki. W takim przypadku pacjentowi zaleca się przestrzeganie środków mających na celu zapobieganie powikłaniom patologii..

Aby to zrobić, pacjent powinien przestrzegać następujących zasad:

 • stwardnieć, wlać zimną wodę;
 • odpowiednio reagować na stres;
 • wprowadzać do diety herbaty, w tym kojące zioła (waleriana, matecznik, czarny bez, lipa, pokrzywa, oregano);
 • zrezygnować z ciężkiej pracy fizycznej, sportów siłowych;
 • obserwuj prawidłowe odżywianie, odmawiaj pokarmów, które zwiększają poziom cholesterolu we krwi;
 • wyklucz tłuste, ostre, smażone, wędzone potrawy, majonez, sosy, marynaty, keczupy.

Nie ma określonego leczenia farmakologicznego tego zaburzenia przewodzenia. Pacjenci z blokiem prawej odnogi pęczka Hisa przy braku choroby podstawowej nie wymagają leczenia. W przypadku pacjentów z blokadą jedno- lub dwuwiązkową można przepisać następujące grupy leków w celu leczenia choroby podstawowej:

 • przeciwutleniacze - ubichinon, karnityna, meksydol, preductal;
 • witaminy - tiamina (witamina B1) z kwasem liponowym, ryboflawina (witamina B2), kwas nikotynowy (witamina PP);
 • ziołowe środki uspokajające (dziurawiec, pospolity, waleriana, szałwia);
 • środki przeciwpłytkowe zapobiegające zakrzepicy serca i naczyń krwionośnych - aspiryna, kardiomagnyl, zakrzepica Ass;
 • leki obniżające poziom lipidów normalizujące poziom cholesterolu - statyny (rosuwastatyna, atorwastatyna, symwastatyna);
 • leki przeciwdławicowe stosowane w leczeniu choroby wieńcowej - azotany krótko i długo działające (nitrogliceryna, isoket, kardiket, monochinque);
 • leki stosowane w leczeniu chorób układu oddechowo-oskrzelowego, które spowodowały rozwój „płucnego” serca - adrenomimetyki wziewne i glikokortykosteroidy (berotek, berodual, spiriva, beklazon);
 • leki przeciwnadciśnieniowe stosowane w leczeniu nadciśnienia tętniczego - inhibitory ACE (peryndopryl, lizynopryl), antagoniści receptorów angiotensynogenu II (losartan, walsartan), beta-blokery (bisoprolol, atenolol), antagoniści kanału wapniowego (amlodypina, werapamil). Dwie ostatnie grupy należy podawać ostrożnie, ponieważ zmniejszają częstość akcji serca;
 • antybiotyki, niesteroidowe leki przeciwzapalne na zapalenie błon serca - penicylina; nimesulid, diklofenak;
 • diuretyki i glikozydy nasercowe w rozwoju przewlekłej niewydolności serca - indapamid, diuver, lasix; strofantyna, digoksyna.

Oprócz leków stosuje się chirurgiczną metodę leczenia blokady, polegającą na wszczepieniu pacjentowi rozrusznika (PACE). Całkowita blokada prawej strony, szczególnie w połączeniu z lewą hemiblokadą (blokada jednej gałęzi nogi lewej) oraz całkowita blokada lewej nogi, która rozwinęła się w ostrym okresie zawału mięśnia sercowego (10-14 dni), są wskazaniem do czasowej stymulacji poprzez wprowadzenie elektrody przez żyłę centralną do prawej komora serca.

Blokada trójpromieniowa z całkowitym blokiem przedsionkowo-komorowym, rzadkim rytmem skurczów komór oraz z napadami Morgagni - Edems - Stokes (ataki utraty przytomności) jest wskazaniem do ciągłej stymulacji (wszczepienie sztucznego rozrusznika serca lub kardiowertera - defibrylatora).

Prognoza

Podsumowując, należy stwierdzić, że blok odnogi pęczka Hisa nie jest chorobą, ale objawami choroby serca, które mogą objawiać się klinicznie lub być wykrywane w EKG. Konieczne jest uwzględnienie przyczyn blokady, przepisanie odpowiedniego leczenia iw takim przypadku można przyjąć konsekwencje konkretnej blokady.

Jeśli pacjent ma blokadę prawej wiązki pojedynczej wiązki i nie ma patologii serca i płuc, możemy mówić o korzystnym rokowaniu.

Złe rokowanie w przypadku całkowitej blokady lewej nogi z powodu zawału mięśnia sercowego, ponieważ w tym przypadku śmiertelność wynosi 40-50 przypadków na 100. W przypadkach, gdy blokada trzech wiązek prawdopodobnie rozwinie asystolię, a rokowanie również jest niekorzystne.

Zapobieganie

Środki zapobiegawcze obejmują:

 • unikanie stresujących sytuacji;
 • odmowa palenia alkoholu i tytoniu;
 • codzienny reżim, pełny i spokojny sen;
 • odmowa smażonych, konserwowanych i pikantnych potraw;
 • przyjmowanie leków przepisanych wyłącznie przez lekarza i pod jego kontrolą;
 • spożywanie pokarmów o znacznej zawartości błonnika: świeżych owoców i warzyw, ziół;
 • terminowa diagnostyka i leczenie chorób wszystkich narządów, nie tylko serca;
 • obowiązkowe konsultacje z lekarzem w przypadku pojawienia się objawów choroby.

Jeśli przeprowadzono operację zainstalowania rozrusznika, osoba powinna wykluczyć wpływ urządzeń elektrycznych, telefonu komórkowego na nią. W przypadku choroby ważna jest terminowa wizyta u lekarza prowadzącego w celu oceny stanu serca i ogólnego samopoczucia pacjenta.

Blokada pvlnpg co to jest

Lewa gałąź pęczka Hisa (LBF) jest podzielona na dwie główne gałęzie - przednią i tylną, które przewodzą impuls odpowiednio do przedniego górnego i tylnego dolnego obszaru LV. Blok może rozwinąć się zarówno w przednich, jak i tylnych gałęziach i jest również znany jako blok powięziowy lub hemiblock..

Blokada przedniej lub tylnej gałęzi lewej odnogi pęczka Hisa (LBB) jest często obserwowana w chorobach układu przewodzenia serca, a przyłączenie takiego hemibloku do blokady LBB (czyli rozwój bloku bifascicular) może być zwiastunem bloku AV wysokiego stopnia.

Diagnostyka bloku lewej odnogi pęczka Hisa (LBB) opiera się na wykorzystaniu sześcioosiowego układu współrzędnych.

Blokada przedniej gałęzi lewej odnogi pęczka Hisa (LBB) prowadzi do opóźnienia w aktywacji przednio-tylnej części LV. Początkowe wzbudzenie LV zachodzi przez tylną ramę w tylnym regionie LV, więc będzie skierowane w dół i w prawo. Skutkuje to niewielkim dodatnim odchyleniem (pojawieniem się fali r) w dolnych odprowadzeniach, tj. w odprowadzeniach II, III, aVF.

Odchylenie EOS w lewo z powodu blokady przedniego odgałęzienia LBBH.

Przednio-tylna część LV zostanie aktywowana przez przewodzenie fali wzbudzenia z jej tylno-dolnego obszaru. W ten sposób fala aktywacji rozchodzi się od dołu do góry, w wyniku czego załamek R jest rejestrowany w odprowadzeniach I i aVL, a załamek S w odprowadzeniach I, III i aVF. powolny.

Pod tym względem pobudzenie mięśnia sercowego obszaru przednio-tylnego LV jest opóźnione, a zatem nie „przeciwstawia się” mu aktywność elektryczna innych części mięśnia sercowego komorowego. Dlatego wektor wynikowy skierowany w górę będzie miał wyższą amplitudę niż oryginalny wektor skierowany w dół, a EOS będzie również skierowany w górę - dlatego wystąpi odchylenie EOS w lewo.

Blokada przedniej gałęzi lewej odnogi pęczka Hisa (LBB) jest częstą przyczyną odchylenia EOS w lewo. Innym powodem jest niższy MI.

Aby zdiagnozować blokadę przedniej gałęzi lewej gałęzi pęczka Hisa (LBF), należy spełnić dwa kryteria.
1. Powinno być odchylenie osi w lewo, tj. w zespole QRS dodatnie odchylenie powinno przeważać w odprowadzeniu I, a ujemne w obu odprowadzeniach II i III.
2. Wektor początkowej aktywacji komór powinien być skierowany w dół i w prawo, tj. w odprowadzeniach II, III i aVF początkowy załamek r powinien być utrwalony. Dolny MI może również powodować odchylenie lewej osi, ale w przeciwieństwie do blokady przedniego odgałęzienia LBBH, załamek Q zostanie zarejestrowany w dolnych odprowadzeniach w początkowej części kompleksu komorowego, a nie załamek r.

Zawał mięśnia sercowego dolnego (MI): załamki Q w dolnych odprowadzeniach prowadzą do odchylenia EOS w lewo, ale nie ma kryteriów blokowania przedniej gałęzi LBBH. Sześcioosiowy układ współrzędnych. LAD (odchylenie lewej osi) - odchylenie EOS w lewo; RAD (odchylenie w prawo) - odchylenie EOS w prawo.

Blokada lewej nogi przedmiotu Jego

Blok lewej odnogi pęczka Hisa (LBBB)

Poziom uszkodzenia w bloku lewej odnogi pęczka Hisa

 • gałąź pakietu
 • sama lewa noga
 • jednoczesne pokonanie 2 głównych konsekwencji
 • peryferyjne konsekwencje

Etiologia

Rozproszone uszkodzenie mięśnia sercowego:

 • wieńcowa - niedokrwienie, kaodioskleroza, zwłóknienie
 • patologia strukturalna mięśnia sercowego niezwiązana z chorobą wieńcową - kardiomiopatia rozstrzeniowa (DCM), kardiomiopatia przerostowa (HCM), arytmogenna dysplazja prawej komory (ARVD), sarkoidoza, amyloidoza.

Patologia drogi odpływu lewej komory - przerost lewej komory (LVH), kardiomiopatia przerostowa (HCM), wysokie wady przegrody międzykomorowej, operacja zastawki aortalnej, koarktacja aorty.

Figa. 1. Blok lewej odnogi pęczka Hisa w odprowadzeniach standardowych.

Mechanizm rozwoju

Najpierw pobudzenie obejmuje przegrodę międzykomorową, potem wzdłuż niezmienionej prawej nogi podniecenie dociera do prawej komory, a na końcu podniecenie obejmie zablokowaną lewą komorę. Co więcej, podniecenie nie przyjdzie do lewej komory wzdłuż lewej nogi, ponieważ przewodnictwo wzdłuż niego jest zakłócone i przez sieć włókien Purkinjego z prawej komory. Występuje nie tylko opóźnienie lewej komory, ale także naruszenie całej sekwencji depolaryzacji.

Leczenie

 • eliminacja leków powodujących spowolnienie przewodzenia
 • W przypadku objawowej bradykardii zaleca się wykonanie stałej stymulacji (PES)
 • terapia resynchronizująca w przypadku niewydolności serca i obniżenia frakcji wyrzutowej lewej komory
 • leczenie zachowawcze przy braku objawów klinicznych

Zmiany EKG

 • wydłużenie całkowitego czasu trwania zespołu QRS ≥ 0,12 s (120 ms)
 • czas odchylenia wewnętrznego w odprowadzeniach V5, V6 ≥0,08 sek
 • obecność w odprowadzeniach V5, V6, I, aVL poszerzonych, zdeformowanych zespołów komorowych typu R z rozszczepionym lub szerokim wierzchołkiem
 • obecność w odprowadzeniach V1, V2, III, aVF poszerzonych zdeformowanych zespołów komorowych, które wyglądają jak QS lub rS z rozszczepionym lub szerokim wierzchołkiem załamka S.
 • w odprowadzeniach V5, V6 niezgodne w stosunku do zespolonego zespołu QRS przemieszczenia odcinka RS-T i ujemnego lub dwufazowego asymetrycznego załamka T
 • odchylenie osi elektrycznej serca (EOS) w lewo
 • brak fali q w odprowadzeniach I, V6

Figa. 2. Blok lewej odnogi pęczka Hisa i blok przedsionkowo-komorowy I stopnia.

Niekompletny blok lewej odnogi pęczka Hisa

Przy niepełnej blokadzie propagacja impulsu jest opóźniona, początek depolaryzacji komór wiąże się z pobudzeniem, które przeszło wzdłuż prawej nogi, ale większa lub mniejsza część lewej komory jest wzbudzana przez impuls, który przyszedł wzdłuż lewej nogi. Asynchronizm nie jest tak wyraźny.

Zmiany EKG

 • brak fali q w odprowadzeniach V5, V6, I - warunek wstępny
 • Zespół QRS do 12 sek
 • ząbkowanie na fali R w odprowadzeniach V5, V6
 • zmniejszony odcinek ST, załamek T (+ -)

Niekompletny blok lewej odnogi pęczka Hisa przypomina przerost lewej komory, ale brakuje mu załamka Q przy wysokim załamku R.

Figa. 3. Niekompletny blok lewej odnogi pęczka Hisa

Uzupełnij blok lewej odnogi pęczka Hisa

Kryteria EKG dla całkowitej blokady LPH

 • Zespół QRS> 0,12 sek
 • w odprowadzeniach V1, V2: typ złożony QS lub rS
 • w odprowadzeniach V5, V6: załamek R.
 • brak fali q w odprowadzeniach I, V6

Leczenie

Warunki terapii resynchronizującej (CRT):

 • Zespół QRS ≥140 msec (mężczyźni) i zespół QRS ≥130 msec (kobiety)
 • ząbkowanie ≥2 przewody (V1, V2, V5, V6, I, aVL)

Kryteria EKG do rozpoznania zawału mięśnia sercowego na tle całkowitej blokady lewej nogi pozycji Jego

 • Uniesienie odcinka ST> 1 mm + dodatnia fala T w odprowadzeniach I, aVL, V5 i V6
 • Wciśnięcie> 1 mm w odprowadzeniach V1, V2 lub V3
 • uniesienie segmentu> 5 mm w odprowadzeniach V2-V4
 • czułość 78%, swoistość 90%

Figa. 4. Ostry etap zawału mięśnia sercowego okolicy przednio-przegrody lewej komory z całkowitą blokadą lewej odnogi pęczka Hisa

Blokada gałęzi przednio-górnej lewej odnogi pęczka Hisa (BPVV LBB)

Etiologia

Patologiczne procesy zachodzą w lewej części przegrody międzykomorowej, w okolicy zastawek aortalnych lub dystalnie - w obwodowych odgałęzieniach przedniej gałęzi (przednio-boczna ściana lewej komory):

 • choroba niedokrwienna serca (CHD)
 • ostry zawał mięśnia sercowego
 • przerost lewej komory (LVH)
 • kardiomiopatia przerostowa (HCM)
 • ubytek przegrody międzykomorowej (VSD).

Mechanizm rozwoju

Blokada przednio-górnej gałęzi lewej pęczka Hisa komory prowadzi do późniejszego pobudzenia przednio-górnych części lewej komory.

Leczenie

Nie ma specyficznego leczenia blokady przednio-górnego odgałęzienia lewej gałęzi pęczka Hisa. Konieczne jest leczenie choroby podstawowej.

Zmiany EKG

 • Zespół QRS do 0,12 sek
 • wyraźne odchylenie osi elektrycznej serca w lewo - między -30 a -90 °
 • W standardowych wyprowadzeniach:
 • przeważnie dodatnie zespoły QRS (mały załamek q i wysoki załamek R) w odprowadzeniach aVL, I.
 • głównie ujemne zespoły QRS (mały załamek R i głęboki załamek S) w odprowadzeniach aVF, II, III
 • pod koniec depolaryzacji ząbkowanie końcowe lub pogrubienie linii w odprowadzeniach aVL, III.
 • pogłębienie fali q w odprowadzeniach aVL, I o czasie trwania do 0,03-0,04 sek.
 • w odprowadzeniach V5, V6: spadek amplitudy fali R, po którym następuje wyraźne pogłębienie fali S, a fala q jest tracona
 • V1, V2: może utracić falę R. Również w odprowadzeniach od V1 do V2 powstają kompleksy w postaci QS, qrS.
 • pojawienie się wysokiej fali R (V2, V3), która stopniowo maleje w odprowadzeniach lewej klatki piersiowej.

Blokada przednio-górnej gałęzi lewej odnogi pęczka Hisa

Blokada tylnej-dolnej gałęzi lewej odnogi pęczka Hisa (BZNV LNPG)

Etiologia

 • niedokrwienie serca
 • wady serca
 • przerost lewej komory
 • Kardiomiopatia przerostowa
 • kardiomiopatia rozstrzeniowa
 • choroby płuc

Mechanizm rozwoju

Blokada tylnej dolnej gałęzi lewej gałęzi pęczka Hisa prowadzi do późniejszego pobudzenia tylnych dolnych części lewej komory.

Leczenie

Leczenie choroby podstawowej, brak specjalnego leczenia.

Figa. 6. Blokada tylnej gałęzi lewej odnogi pęczka Hisa

Zmiany EKG

 • Zespół QRS do 0,12 s (normalny), następuje prawidłowa repolaryzacja komór (odcinek ST i załamek T). Poważne odchylenie osi elektrycznej serca w prawo (między 120 ° a 180 °).
 • Odchylenie EOS w prawo (120 °, przy braku przerostu lewej komory)
 • przeważnie dodatnie zespoły QRS (mały załamek q i wysoki załamek R), w odprowadzeniach II, III, aVF.
 • głównie ujemne zespoły QRS (małe r i głębokie załamki S) w odprowadzeniach aVL, I
 • brak innych przyczyn powodujących mieszanie się osi elektrycznej serca w prawo. Takimi przyczynami mogą być: przerost lewej komory, rozedma płuc, zawał boczny)
 • Odchylenie EOS osiąga mniejszy stopień (do 120 °), ale z dynamicznym sterowaniem EOS odchyla się w dół i w prawo o więcej niż 40 ° od pozycji początkowej.

Blok lewej odnogi pęczka Hisa to poważny powód wizyty u lekarza

Uniwersytet Kabardyno-Bałkarski nazwany imieniem H.M. Berbekova, Wydział Lekarski (KBSU)

Poziom wykształcenia - specjalista

Cykl certyfikacji dla programu „Kardiologia kliniczna”

Moskiewska Akademia Medyczna. IM. Sechenov

Serce, jako jeden z najważniejszych narządów ludzkiego ciała, pełni rolę prawdziwego „silnika”, który uruchamia funkcję pompowania znacznych ilości krwi. Krew, myjąc wszystkie narządy wewnętrzne, odżywia je, nasyca tlenem i zapewnia niezbędne warunki do normalnego funkcjonowania. Aktywność mięśnia sercowego w wielu parametrach zależy od ogólnego stanu zdrowia i subiektywnych odczuć człowieka, a także od funkcjonowania innych układów życiowych. A wszelkie zmiany i stany patologiczne w pracy serca, występowanie niepowodzeń w jego dobrze funkcjonującej pracy, prowadzi do poważnych problemów zdrowotnych, które mogą mieć szereg bardzo poważnych konsekwencji nie tylko dla samego mięśnia sercowego i zdrowia człowieka, ale nawet na całe życie. Tę patologię można zidentyfikować na podstawie analizy objawów i ogólnej charakterystyki choroby..

Blok lewej odnogi pęczka Hisa - czym jest i jak się objawia?

Z pewnością każdy z nas odczuwał wyraźny dyskomfort z powodu nieprawidłowego rytmu serca, który może zacząć się rozwijać z wielu obiektywnych powodów. Niewydolność oddechowa, nieprzyjemna ciężkość w okolicy serca, dyskomfort fizyczny - te objawy mogą wskazywać na arytmię, którą łatwo wykryć podczas pełnego badania.

A blokadę przedniego odgałęzienia lewej odnogi lewej odnogi pęczka Hisa, odwołując się do pojęcia „arytmii”, można określić jako jedną z najczęstszych obecnie patologii w czynności serca. Ciężkie objawy, wielorakie objawy, które można określić nawet bez badania kardiologa. Jednak ich pojawienie się, nawet w niewielkich ilościach, jest już poważnym powodem wizyty w klinice. Specjalista pomoże uporać się z wadami serca, ustalić przyczynę patologii serca, a także opracować najskuteczniejszą metodę środków terapeutycznych, które ustabilizują stan, unikną możliwych powikłań, a czasem uratują życie pacjenta.

Najczęściej ta patologia serca występuje u męskiej połowy populacji, jednak sama częstość rozpoznawania BPVLNPH jest nieistotna na ogólnym tle dolegliwości serca: tylko 0,7% ich ogólnej liczby. Starość to główna kategoria wiekowa osób, które odczuwają przejawy tego stanu.

Całkowita blokada lewej gałęzi pęczka Hisa jest stosunkowo rzadka, nie można jej wykluczyć, gdy w okolicy mięśnia sercowego pojawia się uczucie sztywności i ciężkości mięśni, gdy zaburzony jest rytm serca, zaburzenia postrzegania rzeczywistości, zawroty głowy i możliwa utrata przytomności. Jeśli podamy ogólną definicję tego pojęcia, jako blokadę lewego serca i pęczka Hisa, to ten stan patologiczny można sklasyfikować jako wyraźny spadek funkcji przewodzenia tkanki mięśniowej. Przekazywany impuls kierowany lewą stroną belki jest słabo wyczuwalny lub nie jest w ogóle diagnozowany.

Ogólne odczucia sugerują obecność pewnych dysfunkcji w czynności mięśnia sercowego, jednak nawet niepełną blokadę lewej odnogi pęczka Hisa His należy wykryć za pomocą badania instrumentalnego. Na przykład EKG natychmiast wykryje oznaki rozważanego stanu patologicznego: zaburzenia rytmu serca, stosunkowo niską intensywność pracy mięśnia sercowego.

Należy pamiętać, że LBBB nie jest uważane za odrębną i niezależną chorobę; najczęściej ten nienormalny stan jest taką konsekwencją lub równoległą manifestacją już istniejącej zmiany w układzie sercowym. I w tym trudnym przypadku, im bardziej kompetentna jest pomoc specjalisty w zakresie czynności układu sercowego.

Odmiany choroby

W zależności od rodzaju zmiany w okolicy serca i stopnia wykrycia współistniejących objawów różni się kilka stopni tej patologii:

 • porażka występuje tylko na jednej części nogi;
 • porażka objawia się całkowicie na całej lewej stronie pakietu;
 • i pełną formę, gdy lekarz stwierdzi brak przewodzenia na całej długości lewej strony;
 • częściowe, innymi słowy - niekompletne. A w tej wersji występuje niewielkie opóźnienie w procesie pracy obu komór serca.

Oprócz wymienionych typów blokada tylnej gałęzi lewej gałęzi pęczka Hisa może mieć trzy etapy jej wystąpienia i późniejszą manifestację. Pierwszy etap charakteryzuje się pewnym opóźnieniem w procesie przewodzenia impulsu, który jest przenoszony przez trzonek na trzonek do przedsionka. Na drugim etapie rozwoju można już zdiagnozować częściowy brak impulsów przewodzących w przedsionkach. Te pierwsze dwa etapy należy określić jako niepełne blokowanie. Trzeci etap to najpoważniejszy przejaw blokady lewej gałęzi pęczka Hisa: tu ujawnia się absolutny brak przewodnictwa tkankowego, w wyniku czego komora wykazuje niezależne skurcze, niezależnie od nadejścia impulsów nerwowych przez lewą stronę.

W rezultacie tętno znacznie spada i może nawet osiągnąć wskaźnik mniejszy niż 21-45 uderzeń na minutę (pomimo tego, że normalna liczba uderzeń serca u zdrowej osoby to 40-65 uderzeń na minutę).

Manifestacje i objawy blokady lewej nogi

Leczenie tego patologicznego i zagrażającego życiu stanu można zalecić dopiero po podjęciu niezbędnych środków diagnostycznych. Jednak obecność subiektywnych objawów, które obejmują przede wszystkim ciężkość w okolicy serca, wyczuwalną przerwę i wahania rytmu serca, którym towarzyszy pogorszenie samopoczucia aż do utraty orientacji, różnej siły zawrotów głowy, pozwala zidentyfikować w czasie początek procesu patologicznego.

Oznaki blokady lewej nogi mogą objawiać się następująco:

 • wyraźne spowolnienie przewodzenia przekazywanego impulsu przez tkanki lewej strony, podczas gdy komora zaczyna wykazywać skurcze w innym trybie;
 • proces pobudzenia komory po lewej stronie odbywa się z przewodzeniem impulsów;
 • proces pobudzenia zachodzi w przedniej części tkanek lewej połowy.

Jednak powyższe objawy stanu patologicznego można wykryć tylko metodami elektrokardiograficznymi: blokada lewej gałęzi pęczka Hisa na EKG może objawiać się zmianą wyraźnego trybu skurczów serca, znacznym opóźnieniem skurczu komory. Ta metoda pozwala również zidentyfikować rodzaj patologii, jej stadium i cechy manifestacji, co jest ważne, gdy przepisywane jest leczenie. Ponadto zaleca się wykonanie kardiogramu podczas diagnozowania wszelkiego rodzaju patologii serca, którym towarzyszy wyraźna niewydolność tętna i arytmie.

Aby rozpocząć leczenie tej patologii, należy zidentyfikować prawdopodobne przyczyny blokady. Ponieważ LPH nie jest uważana za niezależną chorobę, ale jako konsekwencję lub równoległy proces patologiczny, przyczyny, które ją spowodowały, mogą leżeć w dysfunkcji serca i pogorszeniu jego ogólnego stanu..

Główne przyczyny patologii

Blokada tkanek jednej z nóg mięśnia sercowego pęczka Hisa, a także jego gałęzi może wystąpić z kilku niezależnych powodów, wśród których należy wyróżnić następujące:

 • zwężenie;
 • awaria zastawki trójdzielnej;
 • wadliwa struktura przegrody międzyprzedsionkowej;
 • serce płucne;
 • Choroba niedokrwienna serca i jej odmiany;
 • objawy zapalenia mięśnia sercowego;
 • zawał mięśnia sercowego i jego konsekwencje.

Blokada prawej i lewej części może objawiać się aktywacją zakrzepowo-zatorową tętnic płucnych, przy czym szybkość skurczu komory wyraźnie różni się od szybkości dotarcia.

Choroba może również rozwijać się zgodnie z określonymi czynnikami etiologicznymi, które wyjaśniają naturę tej patologii i określają tempo jej rozwoju..

Czynniki etiologiczne wpływające na proces aktywacji

Dodatkowymi przyczynami blokady lewej odnogi pęczka Hisa są również znaczne zmiany w tle hormonalnym, spowodowane czynnikami zewnętrznymi. Do najczęstszych czynników etiologicznych, które mogą w znacznym stopniu wpływać na pojawienie się pierwszych oznak blokady, należą:

 • zatrucie organizmu pacjenta dużą ilością pozostałości leków, które były stosowane w leczeniu współistniejących chorób serca. Należą do nich różne rodzaje diuretyków, symptomatologii i glikozydów nasercowych;
 • nadużywanie złych nawyków, które negatywnie wpływają na cały układ serca człowieka. Może to być alkoholizm, używanie narkotyków, palenie;
 • tyreotoksykoza;
 • niewystarczająca ilość niektórych substancji w organizmie. Są to potas, magnez, które odpowiadają za równowagę elektrolityczną organizmu. Ich znaczna liczba, a także część ich braku wpływają na równowagę w pracy układu sercowego..

W wyniku powyższych sytuacji wiązka przednio-tylna traci rytm pracy, skurcze komory mijają niezależnie od nadejścia i przewodzenia impulsów przez tkanki nogi.

Techniki diagnostyczne

Za najskuteczniejsze uważa się wykonanie elektrokardiogramu i tomografii emisyjnej - te metody badawcze pozwalają na postawienie dokładnej wstępnej diagnozy, w celu zidentyfikowania głównych przyczyn tej patologii serca. Dzięki takiemu badaniu diagnostycznemu możliwe staje się określenie najskuteczniejszej metody leczenia..

Działania lecznicze

Leczenie tego schorzenia polega na porównaniu wyników kardiogramu i EKG z prawidłowym tętnem. Ponieważ blok odnogi pęczka Hisa nie jest rozpoznawany jako niezależna choroba serca, stan ten zwykle towarzyszy pewnej chorobie serca lub kilku chorobom. Dlatego leczenie jest koniecznie ukierunkowane przede wszystkim na wyeliminowanie pierwotnych przyczyn tego stanu. A metody leczenia pierwotnych zmian sercowych zależą zarówno od samej choroby, jak i od jej stopnia rozwoju, objawów i ogólnego stanu organizmu pacjenta.

Najbardziej skuteczne są następujące metody wpływu:

 • u pierwotnej przyczyny blokady pęczka Hisa niewydolności serca zostaną przepisane glikozydy nasercowe o szerokim spektrum działania, a także nitrogliceryna, leki przeciwnadciśnieniowe, które w pierwszej kolejności stabilizują pracę serca i jego rytm;
 • leki immunologiczne mające na celu pobudzenie odporności organizmu i zwiększenie stopnia jego odporności na wszelkiego rodzaju choroby, w tym choroby serca. Najpopularniejszym obecnie jest lek o szerokim spektrum działania zwany „Transfer Factor Cardio”: brak skutków ubocznych, szybki wpływ na mięsień sercowy i pobudzenie odporności to główne objawy zażywania leku;
 • azotany i leki przeciwnadciśnieniowe są również powszechnie przepisywanymi lekami na tę chorobę. Pozwalają ustabilizować stan ogólny, przywrócić prawidłowy rytm skurczów serca.

Należy jednak pamiętać, że nie ma uniwersalnej terapii blokowania Jego pęczków; za główny kierunek efektu terapeutycznego w tym przypadku należy uznać leczenie choroby podstawowej układu sercowego z równoległym utrzymaniem stanu pacjenta. Ta patologia ma nieprzyjemną prawdopodobną konsekwencję, jeśli główne leczenie jest niewystarczające: blokada tego typu może doprowadzić do całkowitej blokady serca i jego przedsionków, co ma złe rokowanie dla pacjenta iw tej sytuacji wymaga natychmiastowej specjalnej interwencji medycznej.

Jakie jest rokowanie dla tej patologii układu sercowego?

Prognoza

Wstępną prognozę przebiegu choroby można przeprowadzić dopiero po dokładnej diagnozie i uwzględnieniu stopnia rozwoju głównej zmiany mięśnia sercowego. Gdy ten patologiczny stan układu sercowego zostanie wykryty we wczesnych stadiach, rokowanie może być bardzo pozytywne dla pacjenta: przy przebiegu bezobjawowym pacjent ma około 65-85% przeżycia przez okres 15-20 lat. Jednak biorąc pod uwagę pewne poważne naruszenia w pracy układu sercowo-naczyniowego i ich długotrwały przebieg, rokowanie jest gorsze: już 55-60%. Jeśli choroba podstawowa jest zaniedbana, ma wyraźne objawy, wówczas prawdopodobieństwo nagłej śmierci pacjenta wzrasta kilkakrotnie, a wstępna prognoza przeżycia zmniejsza się do 15-20%.

Blok lewej odnogi pęczka Hisa

Każdy element konstrukcyjny układu przewodzącego może ulec awarii pod wpływem różnych czynników. Takie załamania są obarczone zaburzeniami przewodzenia i zaburzeniami czynności serca. Rozważmy przyczyny blokady lewej odnogi pęczka Hisa, kliniczne i diagnostyczne objawy tego schorzenia. Czy zator pęczka Hisa jest leczony i jakie jest rokowanie, gdy się pojawi??

O dobrej pracy układu przewodzącego świadczą rytmiczne skurcze serca o prawidłowej częstotliwości w zakresie 60-90 uderzeń na minutę. System ten kontroluje wytwarzanie impulsu, jego przewodzenie, pokrycie całej tkanki serca pobudzeniem i skurczem. Jego praca jest skoordynowana i jest zgodna z głównym ośrodkiem automatyzmu nr 1 - węzłem zatokowym. Elementami konstrukcyjnymi systemu są również: węzeł AV, wiązka Hisa i jego nóg, włókna Purkinjego.

Anatomia

Przed zbadaniem kliniki i przyczyn dysfunkcji w ścieżkach przeanalizujemy, jak ułożony jest Jego pakiet. Ten element jest bezpośrednią kontynuacją węzła AV, który znajduje się między górną i dolną komorą serca i jest centrum automatyzmu drugiego rzędu. Węzeł AV odbiera impulsy z wyższego ośrodka - zatokowo-przedsionkowego, przetwarza i przewodzi impuls dalej wzdłuż wiązki Jego.

Pakiet rozgałęzia się na dwie nogi: prawą i lewą. Z kolei lewa gałąź jest podzielona na gałęzie przednią i tylną, które, kontynuując rozgałęzianie, kończą się włóknami Purkinjego. Patologia lewej nogi w postaci spowolnienia lub braku impulsacji oznacza w większym stopniu blokadę lewej komory, ponieważ te odgałęzienia układu przewodzącego oplatają ten konkretny odcinek serca.

Patologia impulsów

Jeśli zaburzenie impulsu wystąpi na poziomie gałęzi pęczka Hisa, dochodzi do blokady śródkomorowej. Jeśli prawa noga i obie gałęzie lewej zostaną natychmiast dotknięte, nastąpi blokada trzech wiązek. Kilka odmian może mieć bloki dwuwiązkowe. Jeśli dotknięta jest tylko jedna gałąź lewej nogi, blok nazywa się niekompletnym.

Powody

Następujące warunki mogą stać się przyczyną patologii impulsów wzdłuż włókien i komórek lewej nogi:

 • zawał mięśnia sercowego,
 • kardiomiopatia,
 • zapalna choroba serca: zapalenie mięśnia sercowego,
 • patologie serca prowadzące do powiększenia lewej komory: nadciśnienie tętnicze, wady, wady aparatu zastawkowego, zwapnienia,
 • koarktacja aorty i jej wady,
 • nadmiar potasu we krwi,
 • TELA,
 • zatrucie glikozydami nasercowymi,
 • zapalenie wewnętrznej wyściółki serca pochodzenia bakteryjnego,
 • wady serca.

Czynniki stresu, nadmierne przeciążenie emocjonalne i fizyczne, egzogenne zatrucie alkoholem i nikotyną, choroby zakaźne, brak snu i odpoczynku, nieregularny harmonogram pracy, „znużenie” pracą mogą powodować pogorszenie przewodnictwa. Czynniki te predysponują do pojawienia się powyższych zaburzeń - przyczyny powstawania blokad.

Prognoza

Całkowita niedrożność jest stanem niebezpiecznym i czasami zagrażającym życiu

Jeśli zaburzenia przewodzenia są niewielkie, tj. impulsy mijają, ale z minimalnym opóźnieniem, bez wpływu na pracę serca i hemodynamikę - nie ma szczególnego powodu do niepokoju. Natura jest bardzo ostrożna, ponieważ w takich przypadkach wymyśliła obejście impulsowania - zespolenia, na wypadek gdyby nagle zawiodły pojedyncze włókna gałęzi lewej nogi.

Całkowita blokada jest stanem niebezpiecznym, a czasem zagrażającym życiu; niebezpieczne jest również blokowanie impulsów dużych pni gałęzi lewej nogi. W tym samym czasie duże obszary mięśnia sercowego nie kurczą się, a obejścia nie działają. Obszary te są po prostu wyłączane z rytmu serca, a co gorsza - włókna mięśnia sercowego zaczynają kurczyć się chaotycznie, każde we własnym rytmie wraz z rozwojem bardzo groźnych komorowych zaburzeń rytmu mogących prowadzić do śmierci.

Objawy

Należy rozumieć, że ten stan nie jest niezależną chorobą, ale oznaką patologii serca. Wskazuje, że pacjent ma problem zdrowotny: organiczną patologię sercową lub pozasercową. Klinika i symptomatologia zarówno całkowitych, jak i niepełnych blokad są zawsze spowodowane chorobą podstawową - przyczyną, która je sprowokowała. Jeśli to zawał serca, klinika będzie jasna: ostre bóle w klatce piersiowej, których nie można powstrzymać nitrogliceryną, z miażdżycą miażdżycową, proces będzie przebiegał stopniowo, wraz z rozwojem duszności, ciężkości w klatce piersiowej, przerw w pracy serca.

Zasada nr 1: Nie ma specyficznych objawów dla bloku lewej odnogi pęczka Hisa. Obraz kliniczny może być całkowicie nieobecny lub może być spowodowany chorobą podstawową. Blokada może w ogóle się nie objawiać i przejawiać się w postaci przypadkowego znalezienia się w czasie wykonywania kardiogramu, np. Podczas profilaktycznego badania lekarskiego. Te bezobjawowe stany są bardzo niebezpieczne, ponieważ zwiększają ryzyko nagłej śmierci sercowej u pacjentów..

W przypadku stwierdzenia blokady bez objawów klinicznych konieczne jest regularne przeprowadzanie powtarzanych badań w celu monitorowania dynamiki ścieżek. W przypadku zaburzeń przewodzenia brak objawów nie oznacza braku problemów z sercem..

Diagnostyka blokady

Blokada przedniej gałęzi lewej gałęzi pęczka Hisa w EKG

Kardiogram jest zasłużenie uznawany za główną diagnostyczną metodę badań. Na filmie rejestruje różne naruszenia systemu prowadzącego, w przypadku przejściowej blokady (gdy jest „to jest”, „to nie”) lekarz zaleci monitorowanie metodą Holtera z utrwaleniem czynności serca przez co najmniej 24 godziny.

Oznaki blokady gałęzi przednich:

 • Odchylenie EOS w lewo,
 • QRS w odprowadzeniach I aVL odpowiada qR, aw III, II aVF odpowiada rS,
 • Szerokość zespołu QRS zawiera się w przedziale 0,08-0,11 s,
 • jeśli porównamy głębokość fal R S, to można zauważyć, że fala S jest głębsza niż R na drugim odprowadzeniu,
 • w wersji 5-6 R zmniejsza wysokość, podczas gdy S, wręcz przeciwnie, zwiększa głębokość.

Oznaki blokady tylnej gałęzi:

 • Odchylenie EOS w prawo,
 • QRS w odprowadzeniach III, II, aVF odpowiada qR, aw I aVL odpowiada rS,
 • Szerokość zespołu QRS zawiera się w przedziale 0,09-0,11 s,
 • T może stać się „-” w odprowadzeniach klatki piersiowej.

EKG z blokadą tylnej gałęzi lewej gałęzi pęczka Hisa

Oznaki pełnego bloku lewej odnogi pęczka Hisa:

 • Zespoły QRS są bardzo szerokie, ponad 0,12 s. na całym filmie, zdeformowany, zniekształcony,
 • szerokie R w I aVL.

Na kardiogramie występuje ostra deformacja kompleksów, podobna do zmian zawału serca. Często te stany są trudne i problematyczne do zdiagnozowania..

W przypadku wykrycia zaburzeń przewodzenia lewej nogi wskazane jest przeprowadzenie następujących metod badania:

 1. Echokardiografia, USG serca z dopplerometrią;
 2. RTG OGK;
 3. Monitorowanie EKG metodą Holtera;
 4. BP, profil ABPM z wysokim ciśnieniem krwi.

Aby znaleźć przyczynę tego stanu, zaleca się ogólne analizy kliniczne, biochemiczne i inne metody diagnostyczne, które są konieczne w każdym przypadku..

Leczenie bloku lewej odnogi pęczka Hisa

Eliminacja przyczyny blokady lewej nogi

Nie ma specjalnego leczenia. Korektę należy przeprowadzić w zależności od choroby podstawowej. Jeśli przyczyną jest choroba niedokrwienna serca, zmiany niedokrwienne, konieczne jest przepisanie azotanów, glikozydów nasercowych, leków moczopędnych, kardioprotekcyjnych zgodnie ze wskazaniami. Jeśli pacjent ma przejściową blokadę na tle kryzysów nadciśnieniowych, konieczne jest wybranie tabletek, które pomagają utrzymać wartości ciśnienia krwi na normalnym poziomie. W przypadku wad zastawkowych można rozważyć korekcję chirurgiczną..

Leczenie zapalenia mięśnia sercowego przeprowadza się za pomocą leków hormonalnych, niesteroidowych leków przeciwzapalnych, w przypadku wykrycia patogenu bakteryjnego konieczne jest przeprowadzenie pełnego cyklu antybiotykoterapii ze wstępnym badaniem wrażliwości mikroorganizmu na AB. Jeśli przyczyną blokady są zaburzenia elektrolitowe, wówczas są one korygowane, a poziom elektrolitów we krwi zostaje doprowadzony do normy, a następnie następuje kontrola biochemiczna..

Eliminacja przyczyny, która spowodowała blokadę lewej nogi, przyczynia się do jej zaniku lub zmniejszenia. Wyjątkiem są zmiany po zawale, które powstały w wyniku śmierci niektórych elementów szlaków. W takim przypadku jest mało prawdopodobne, aby możliwe było zmniejszenie objawów EKG. Takim pacjentom przypisuje się dynamiczne monitorowanie EKG.