Małe anomalie rozwoju serca (MARS): co to jest, formy i konsekwencje, leczenie

MARS (drobne anomalie w rozwoju serca) to szczególne stany, którym nie towarzyszą oczywiste zakłócenia w funkcjonowaniu narządu, ale mogą nadal objawiać się jako objawy niepokoju, a nawet zagrażać życiu. Do niedawna uważano je za wariant normy, ale badając ich rolę w działaniu układu sercowo-naczyniowego, kwestionowano pozorną nieszkodliwość. Obecnie uznaje się, że pacjenci z MARS powinni być monitorowani, aw niektórych przypadkach wymagają leczenia..

MARS zwykle objawia się szmerem serca i arytmią, ale odgadnięcie dokładnej przyczyny tych zjawisk było problematyczne. Wraz z wprowadzeniem ultradźwięków do praktyki kardiologicznej rozpoczęto badanie problemu drobnych anomalii, aw latach 90. ubiegłego wieku zaproponowano sam termin MARS. Trafność problemu wynika również z faktu, że takie wady występują głównie u dzieci i młodzieży, a aby uniknąć niebezpiecznych konsekwencji, konieczna jest terminowa diagnoza, obserwacja i leczenie..

Niewielka anomalia w rozwoju serca jest związana z defektami w strukturze tkanki łącznej. Powszechnie przyjmuje się, że stan ten ma podłoże w dysplazji struktur tkanki łącznej, która występuje wewnątrzmacicznie z powodu mutacji genetycznych lub po urodzeniu pod wpływem niekorzystnych czynników zewnętrznych..

Tkanka łączna pełni rolę szkieletu dla narządów wewnętrznych, stanowi podstawę aparatu zastawkowego serca, naczyń krwionośnych, dlatego bez jego normalnej formacji powstają różnego rodzaju odchylenia zarówno w strukturze, jak iw pracy narządów. Często MARS łączy się z patologią innych narządów, w których stwierdza się również zmiany dysplastyczne w tkance łącznej.

Niejednoznaczność opinii specjalistów na temat drobnych wad serca wynika nie tylko z ich różnorodności i częstego bezobjawowego przebiegu. Wraz z rozwojem dziecka zmienia się praca narządów wewnętrznych, rośnie serce, więc niektóre odchylenia mogą same zniknąć, na przykład otwarte owalne okno może się spontanicznie zamknąć. Wraz z tym zmiany, takie jak wypadanie płatka zastawki mitralnej lub pomocnicza struna grzbietowa w komorze, wraz z wiekiem prowadzą do pewnych zaburzeń hemodynamicznych, dlatego obecnie zwyczajowo traktuje się MARS raczej jako patologię niż normalny wariant..

Obecność małych anomalii serca powinna być powodem do kompleksowego badania, ponieważ jeśli tkanka łączna w jednym narządzie nie jest w pełni rozwinięta, istnieje duże prawdopodobieństwo problemów z innymi. Stąd pacjenci z MARS często cierpią na patologię przewodu pokarmowego (refluks, uchyłki jelitowe, przepukliny przeponowe), możliwe jest rozstrzenie oskrzeli ze strony układu oddechowego, zaburzenia rozwojowe układu mięśniowo-szkieletowego objawiają się skoliozą, płaskostopiem, hipermobilnością stawów, głównie u kobiet z MARS problemy z oddawaniem moczu. Występują częste kombinacje drobnych anomalii z zaburzeniami wegetatywnymi w postaci dystonii wegetatywno-naczyniowej, zaburzeń mowy, zaburzeń psychicznych, moczenia nocnego, ataków paniki itp..

Trochę anatomii


Szkielet wszystkich narządów wewnętrznych dziecka składa się ze specjalnej tkanki łącznej - powstaje w macicy. Tkanka łączna nadaje organowi charakterystyczny kształt, pomaga w pełnieniu jego funkcji i nie pozwala mu się rozciągać i deformować po odsłonięciu. Tkanka łączna może występować w dwóch postaciach - grubofibrowłóknistej, przykładem jest chrząstka, oraz miękko-włóknistą to rodzaj gąbki, wewnątrz której znajdują się określone komórki danego narządu.

W strukturze serca ta właśnie tkanka łączna tworzy zastawki i samą ramę serca, między włóknami, których znajdują się komórki mięśniowe - kardiomiocyty. Z tego powodu tkanka serca jest elastyczna, ale raczej mocna. Ponadto tkanka łączna tworzy również ściany dużych naczyń - aorty, pnia płucnego, żył płucnych i ich zastawek (patrz ryc.). Małe anomalie serca (lub MARS) są jednym z przejawów stanu, takiego jak dysplazja (niezupełnie prawidłowy rozwój) tej właśnie tkanki łącznej. W tym stanie tkanka łączna jest albo zbyt słaba, albo tworzy się w nadmiarze, a nie w miejscach, w których jest to konieczne w normie. W rezultacie pojawiają się drobne anatomiczne formacje narządów wewnętrznych, w tym serce.

Zastawka Eustachiusza

Zastawka Eustachiusza (zastawka żyły głównej dolnej - valvula venae cavae inferioris) znajduje się na wysokości łuku przedniego żyły głównej dolnej i zwykle po okresie noworodkowym nie przekracza jednego centymetra długości lub jest całkowicie szczątkowa. Zastawka jest fałdem wsierdzia o średniej szerokości 1 cm W zarodku zastawka kieruje przepływ krwi z żyły do ​​owalnego otworu. Po urodzeniu, przy braku komunikacji między przedsionkami, ta funkcja zastawki traci na znaczeniu. Zgodnie z materiałem przekrojowym zastawkę Eustachiusza stwierdza się u 86% dzieci.

W badaniach populacyjnych z wykorzystaniem echokardiografii niezwykle długą (ponad 1 cm) zastawkę Eustachiusza stwierdza się u 0,20% populacji i uważa się ją za piętno (ryc. 161). Z naszych danych wynika, że ​​ta niewielka anomalia predysponuje do nadkomorowych zaburzeń rytmu serca, prawdopodobnie odruchowo z powodu podrażnienia rozruszników w przedsionku..

Przyczyny i mechanizmy rozwoju

Za małe anomalie w rozwoju serca uważa się obecność anatomicznych wrodzonych zmian w sercu i jego dużych naczyniach - to znaczy naruszenie struktury samego serca, które tworzy się u płodu. Jednak zmiany te są albo nieznaczne, albo umiejscowione tak, aby nie zakłócały funkcji układu sercowo-naczyniowego - dostarczania tlenu do tkanek.

Wiele MARS jest tymczasowych i zanika wraz ze wzrostem dziecka - na przykład z powodu wzrostu serca, wypadania (zwiotczenia) zastawek (MVP), mięśni muszelek lub owalnego okienka może się zamknąć, długość akordów i średnica naczyń serca mogą się normalizować. Zasadniczo we współczesnych warunkach MARS jest wykrywany w przytłaczającej większości przypadków już w pierwszych 2-3 latach życia i nie ma tendencji do progresji..

Uważa się, że przyczyną rozwoju MARS jest połączenie wielu czynników. Istnieją dwie duże grupy - czynniki zewnętrzne i wewnętrzne. Czynniki zewnętrzne obejmują wpływ środowiska, odżywianie kobiety w ciąży, jej chorobę i leki, promieniowanie, palenie tytoniu, spożycie alkoholu, stres i tak dalej. Czynniki wewnętrzne obejmują genetyczne, chromosomalne nieprawidłowości, dziedziczność.

Zwykle takie nieprawidłowości w sercu pojawiają się podczas poczęcia (dziedziczone), w czasie ciąży (wrodzone), bardzo rzadko - przy urodzeniu dziecka.

Serce jest położone na najwcześniejszych etapach rozwoju wewnątrzmacicznego. Po około 5-6 tygodniach tworzy się główny podział na komory i zaczyna bić. Mniej więcej w tym czasie i do 10-12 tygodni wpływ różnych czynników na przyszłą matkę (a wiele z tych okresów wciąż nie wie o ich sytuacji) prowadzi do anomalii. Narażenie kobiety ciężarnej na alkohol, nikotynę, toksyny, trucizny, sole metali ciężkich, wirusy i bakterie w pierwszym trymestrze ciąży może skutkować powstaniem wad lub drobnych anomalii w rozwoju serca, ponieważ łożysko wciąż się tworzy, a substancje te mogą łatwiej przeniknąć do płodu.

Idiopatyczne poszerzenie tętnicy płucnej

Charakteryzuje się rozszerzeniem tułowia przy braku chorób serca i patologii płuc. Poszerzenie pnia tętnicy płucnej występuje na tle dziedzicznej patologii tkanki łącznej, co potwierdza jednoczesne wykrycie innych markerów dysplazji tkanki łącznej serca oraz częste wykrywanie powiększenia w zespołach dziedzicznych, np. W zespole Marfana. Podczas osłuchiwania można określić skurczowy szmer o umiarkowanej intensywności u podstawy serca, zmniejszający się w pozycji pionowej. W przypadku idiopatycznego rozszerzenia tętnicy płucnej konieczna jest dynamiczna obserwacja i badanie.

Często po USG serca w karcie dziecka pojawia się diagnoza - zespół MARS. Oznacza małe anomalie w strukturze serca i przeważnie nie jest niebezpieczne. Takie wady anatomiczne nie są zaliczane do poważnych wad rozwojowych, nawet jeśli dotyczą zastawek serca, nie zakłócają przepływu krwi przez naczynia i nie wpływają na rozwój fizyczny i psychomotoryczny dzieci. Tylko w rzadkich przypadkach obecność takich anomalii wymaga obserwacji i leczenia, czasem natychmiastowego. Skąd się bierze zespół MARS, co obejmuje i jakie działania muszą podjąć rodzice?

Czym oni są

W rozwoju serca występuje wiele drobnych anomalii i czasami trudno je odróżnić od wad serca z niewielkimi zmianami w krążeniu krwi na wczesnym etapie. Dlatego po szczegółowym badaniu kardiolog decyduje, czy wymagają one korekty chirurgicznej i należą do wady, czy do MARS. Istnieją stany graniczne, w których przypisanie wady do określonej grupy zależy od wielkości i danych klinicznych..

Za małe anomalie uważa się:

 1. Minimalne wypadanie płatków serca I stopnia to stan patologicznego zwiotczenia, zwiotczenia płatków na skutek ich nadmiernej rozciągliwości lub osłabienia.
 2. Nieprawidłowe (w niewłaściwych miejscach) położenie akordów serca - rodzaj chrzęstnych włókien, które dają siłę sercu.
 3. Zaburzenia struktury specjalnych mięśni serca - mięśni brodawkowatych.
 4. Zmieniona liczba lub rozmiar zastawek serca, ich ząbkowanie.
 5. Początkowe zastawki zatokowe.
 6. Małe otwory w przegrodzie międzyprzedsionkowej lub międzykomorowej, które nie zamknęły się w pierwszym półtora roku życia.
 7. Małe otwarte owalne okienko, do 2-3 mm.
 8. Nieznaczny wzrost średnicy naczyń wychodzących.
 9. Małe tętniaki przegrody serca.
 10. Trzepoczące lub fałszywe akordy.

Wypadanie płatka zastawki mitralnej

Spośród ultrasonograficznych metod diagnostyki pierwotnego wypadania płatka zastawki mitralnej preferuje się dwuwymiarową echokardiografię, ponieważ duża liczba wyników fałszywie dodatnich i fałszywie ujemnych jest jednowymiarowa. W przypadku echokardiografii dwuwymiarowej konieczne jest zmierzenie obszaru zastawki przedsionkowo-komorowej i obwodu pierścienia przedsionkowo-komorowego, które są znacznie większe u dzieci z wypadaniem płatka zastawki mitralnej niż u dzieci zdrowych. Czasami można zidentyfikować naruszenie architektury zaworów, wydłużenie, nietypowe zamocowanie i nieprawidłowe rozmieszczenie akordów. Końcowo-rozkurczowa średnica lewej komory u dzieci z pierwotnym wypadaniem płatka zastawki mitralnej jest zmniejszona: jedna trzecia odpowiada 5. i połowie 25. percentyla. Połączenie zmniejszonej jamy lewej komory ze zwiększeniem obszaru zastawki mitralnej przyczynia się do powstania zaburzeń równowagi zastawkowo-komorowej, które są jednym z patogenetycznych aspektów wypadania płatków.

Jak się masz?

Najczęściej MARS jest wykrywany podczas rutynowego badania przez pediatrę. Zwykle dziecko ma szmery w sercu z ogólnie zadowalającym stanem i bez dolegliwości. Zwykle lekarz poradni ogranicza się do zapisu w karcie - kardiopatii czynnościowej, która nie do końca oddaje istotę zjawisk zachodzących u dziecka. W zasadzie nie jest to diagnoza, ale po prostu stwierdzenie faktu - w sercu są pewne minimalne odchylenia od norm, których nie można przypisać konkretnej, poważniejszej diagnozie..

Wykryte zjawiska nie wpływają na stan dziecka, jednak dla jasności obrazu wymagane jest pełne badanie i wyjaśnienie diagnozy klinicznej - jest to konieczne do opracowania środków monitorowania dziecka i jego rehabilitacji. W tym celu należy udać się na badanie do kardiologa dziecięcego - specjalisty chorób serca i naczyń..

Lekarz zada Ci pytania. Opowiesz, jak je dziecko, czy męczy się podczas ssania, czy pojawiają się niebieskie przebarwienia, napady duszności, jak następuje przyrost masy ciała. A jeśli dziecko już mówi - czy boli go serce, czy kręci mu się w głowie, czy ma kołatanie serca, czy ma omdlenia, czy nie.

Następnie dokładnie zbada dziecko - jeśli ma okołowargową sinicę (zasinienie trójkąta nosowo-wargowego), policzy tętno i oddech, aby ustalić, czy ma tachykardię i duszność. Bada koniuszki palców i paznokci, kształt klatki piersiowej, perkuty (stukanie) brzegi serca w celu określenia jego wielkości. Lekarz poczuje brzuszek - obszar wątroby i śledziony, duże naczynia, puls.

Wtedy zacznie słuchać (osłuchiwanie) serca. Pierwszą rzeczą, która zwykle pojawia się podczas słuchania serca miękiszu, jest tak zwany szmer skurczowy o charakterze funkcjonalnym. Słowo „funkcjonalny” wskazuje, że szmer ten nie jest spowodowany żadną poważną chorobą serca, taką jak wada. Lekarz dowie się, skąd dochodzi hałas, jakie tony serca są z nim związane, wysłucha dziecka z przodu iz tyłu.

Na tej podstawie wnioskuje, czy dziecko ma zaburzenia krążenia, czy nie, w przypadku MARS zwykle nie odnotowuje się żadnych zmian poza hałasem. Na tym Twoje badanie się nie zakończy, będziesz miał też badanie instrumentalne - na różnych urządzeniach.

Fałszywy kod cięciwy zgodnie z ICB 10

Międzynarodowa klasyfikacja chorób i stanów związanych ze zdrowiem 10 poprawki Wersja 4 poprawiona d. Międzynarodowa klasyfikacja chorób jest głównym klasyfikatorem chorób według kodów literowych, który jest okresowo aktualizowany co 10 lat pod kierownictwem WHO. ICD to dokument normatywny zapewniający jedność podejść metodologicznych i międzynarodową porównywalność materiałów. ICD 10 służy do przekształcania słownych sformułowań diagnoz chorób i innych problemów zdrowotnych na kody alfanumeryczne w celu łatwego przechowywania, wyszukiwania i analizy.

Zaprogramowany katalog ICD 10 jest zoptymalizowany pod kątem szybkiego i wygodnego wyszukiwania kodów i diagnoz chorób, urazów i przyczyn śmierci w Internecie. Wykorzystywane są zmiany z G. Witryna jest zoptymalizowana do użytku na urządzeniach mobilnych przy minimalnym zużyciu ruchu bez ponownego ładowania stron.

Wyświetla notatki według rubryki, klasy lub choroby. Aby dodać kod do ulubionych, zaznacz wybrany kod ICD w klasyfikatorze po prawej stronie. Aby usunąć - kliknij nazwę w ulubionych lub odznacz pole w klasyfikatorze. ICD 10 online. Menu ICD 10 online. Szukaj w katalogu Pobierz kontakty. Jeśli konieczne jest wyjaśnienie czynności funkcjonalnej związanej z konkretnym nowotworem, można użyć dodatkowego kodu z klasy IV.

Dla osób pragnących zidentyfikować typ histologiczny nowotworu trzecia część niniejszej publikacji zawiera zakodowaną nomenklaturę morfologii nowotworów.

Należy zwrócić uwagę na specjalne zastosowanie w tej klasie podpozycji ze znakiem 8 cm. Nowotwór, który obejmuje dwie lub więcej sąsiadujących lokalizacji w trzycyfrowej pozycji i którego miejsca pochodzenia nie można określić, należy klasyfikować jako podpozycję z czwartym znakiem. Nowotwory złośliwe tkanki ektopowej należy kodować zgodnie ze wspomnianą lokalizacją.

Przy kodowaniu nowotworów oprócz ich lokalizacji należy wziąć pod uwagę morfologię i charakter przebiegu choroby, a przede wszystkim zapoznać się z opisem morfologicznym w Indeksie Alfabetycznym. W tym rozdziale przedstawiono opis śródnabłonkowej neoplazji stopnia III z lub bez wskazania ciężkiej dysplazji; Stopnie I i II są klasyfikowane jako dysplazje zaangażowanych układów narządów i powinny być zakodowane w klasach odpowiadających tym układom narządów.

Zasada kodowania wielu urazów powinna być stosowana jak najszerzej. Połączone nagłówki dla wielokrotnych urazów są podane do użytku, gdy charakter każdego indywidualnego urazu jest niewystarczająco szczegółowy lub do podstawowych zmian statystycznych, gdy wygodniej jest zarejestrować jeden kod; w innych przypadkach każdy element urazu powinien być kodowany oddzielnie.

Ponadto należy wziąć pod uwagę zasady kodowania zachorowalności i śmiertelności określone w części mieszkalnej Camping. Dom mieszkalny na farmie. Lokale mieszkalne. Budynek jest mieszkalny. Miejsce zamieszkania nie zostało określone do celów specjalnych.

Do indywidualnego użytku: podjazd, garaż, ogród, podwórko Basen w prywatnym domu lub ogrodzie Nie obejmuje: opuszczony lub opuszczony dom patrz Internat dla niepełnosprawnych. Schronisko dla Bezdomnych. Obóz wojskowy. Dom dzieci. Dom starców. Sierociniec. Dom dla emerytów Więzienie Kolonia karna 2 Szkoły, inne instytucje i budynki użyteczności publicznej Budynki wraz z terenami przyległymi ogólnodostępnymi lub określone grupy ludności, takie jak: sala konferencyjna, kampus, kościół, kino, klub, szkoła średnia, budynek korty, sala taneczna, żłobek, galeria, szpital, uczelnia wyższa, przedszkole, biblioteka, kino, muzeum, sala koncertowa, studio operowe, poczta, dom spotkań, szkoła, teatr, uniwersytet, centrum młodzieżowe Nie obejmuje: w budowie budynek cm.

Szkoła jazdy. Siłownia. Basen jest ogólnodostępny. Kort tenisowy. Nie obejmuje: basenu lub kortu tenisowego w prywatnym domu lub ogrodzie, patrz Podjazd. Droga chodnikowa. Garaż jest komercyjny. Budynek administracyjny. Stacja serwisowa. Nie obejmuje: garażu w prywatnym domu, patrz Budynek w budowie, dowolny. Budynek lub teren fabryki. Magazyny przemysłowe. Bom. Elektrownia. Przedsiębiorstwo stoczniowe. Zabudowania gospodarcze, grunty uprawne.

Nie obejmuje: domów mieszkalnych i gospodarstw domowych, zob. Parking dla przyczep kempingowych. Opuszczony dom. Trening wojskowy. Park rozrywki ogólnodostępny. Parking. Staw lub basen. Miejsce publiczne. Szyny kolejowe. Obejmuje samookaleczenie, inne niż zatrucie, gdy nie ma oznak przypadkowego lub zamierzonego charakteru incydentu..

Możesz opublikować swój zestaw ICD na tej stronie. Zestaw będzie dostępny dla wszystkich odwiedzających witrynę. W tym celu wyślij mi listę kodów poprzez formularz kontaktowy lub pocztą Warunki i życzenia: Zestaw musi zawierać co najmniej 15 kodów powiązanych ze sobą jednym tematem. Należy określić temat.

Możesz podać swój podpis, na przykład: „Kody zostały stworzone przez chirurga N. Potapova”, Instytut Badań Naukowych Medycyny Ratunkowej nazwany na cześć Podpis jest wyświetlany pod listą kodów. To pole jest opcjonalne. Możesz dodać swoje notatki do listy. Te notatki mogą być przydatne dla innych lekarzy, którzy mogą chcieć użyć twojego zestawu, lub dla ciebie po wakacjach..

Idziemy do badań

Aby potwierdzić MARS u dziecka, konieczne jest przeprowadzenie szeregu badań, a pierwszym z nich będzie EKG - rejestracja sygnałów elektrycznych serca na specjalnym filmie. Metodę tę można wykorzystać do określenia obecności zaburzeń rytmu serca, jego przewodzenia oraz oznak nadmiernego obciążenia różnych części. Zwykle w przypadku MARS wszystkie zmiany są minimalne lub nie wykraczają poza normy wiekowe.

Ponadto konieczne jest równoległe badanie hałasu, zwane PCG - fonokardiogram. Jest to graficzne odzwierciedlenie patologicznych szumów na papierze, równolegle z zapisem EKG. Badanie to umożliwi odróżnienie szumu funkcjonalnego od szumu organicznego powstającego w wyniku defektów.

Najbardziej podstawowym w diagnostyce MARS jest oczywiście badanie ultrasonograficzne serca - USG. Ta metoda pozwala wizualnie zobaczyć zarówno samą anomalię, jak i stopień zakłócenia przepływu krwi, które ona powoduje. Ponadto w badaniu ultrasonograficznym bardzo łatwo jest określić, czy zjawisko to dotyczy wady, czy nie..

Leczenie

Zgodnie z metodą leczenia taką diagnozę można warunkowo podzielić na trzy główne grupy. Obejmują one:

 • metody leczenia;
 • metoda chirurgiczna;
 • nielekowe wskazówki terapeutyczne.

Przez metody nielekowe w kardiologii rozumie się: racjonalne odżywianie; normalne wzorce snu; zajęcia z gimnastyki leczniczej lub aktywności fizycznej. Jednocześnie nie należy wysyłać dziecka, u którego zdiagnozowano MARS, na wielkie sporty. Takie pragnienia muszą być poparte poradą lekarską. Codzienna rutyna pacjenta musi być ściśle zorganizowana.

W kardiologii diagnoza MARS stała się nie tak dawno rozpowszechniona. Dlatego podczas badania cech patologii opracowano wiele metod terapeutycznych..

Jak więc pokazują się MARS?

W większości przypadków MARS w żaden sposób się nie pokazuje, a dzieci niczym nie różnią się od swoich rówieśników. Rzadziej głównymi dolegliwościami niemowląt będą przerywany ból serca, zaburzenia rytmu serca, uczucie niewydolności serca, skoki ciśnienia krwi.

Często anomalie serca łączą się z anomaliami w budowie układu nerwowego, moczowego, pokarmowego, wzroku, oddychania, szkieletu czy skóry, mogą występować pewne cechy strukturalne innych narządów - wątroby, woreczka żółciowego, nerek.

Na początku materiału powiedzieliśmy, że MARS odnosi się do dysplazji tkanki łącznej, a tkanka łączna jest obecna we wszystkich narządach i układach w większych lub mniejszych ilościach. Dlatego przejawy będą tzw. Systemowe, czyli na poziomie całego organizmu. Mogą być od bardzo minimalnych do dość wyraźnych..

Dokładne badanie szkieletu może ujawnić wydłużenie kończyn względem ciała, zagłębienie mostka, skoliozę (skrzywienie) dolnego odcinka kręgosłupa piersiowego, różne formy płaskostopia, nadmierną ruchliwość (nadmierną ruchomość) stawów. Najczęstsze połączenia z MARS to wielotorbielowatość nerek, refluks żołądkowo-przełykowy (refluks treści żołądkowej do przełyku), załamanie pęcherzyka żółciowego, moczowód olbrzymi (rozszerzenie moczowodu).

Ponadto MARS często towarzyszą tak zwane zaburzenia neurowegetatywne - zaburzony jest układ nerwowy obwodowy i ośrodkowy. Może to objawiać się moczeniem nocnym, wadami mowy, dystonią wegetatywno-naczyniową i zaburzeniami zachowania. Jednak wszystkie te kombinacje w żaden sposób nie prowadzą do poważnych dysfunkcji narządów i układów oraz nie pogarszają ogólnej życiowej aktywności ciała okruchów..

Dodatkowe beleczki w jamie lewej komory

Mogą być pojedyncze i wielokrotne. Dodatkowe beleczki są wykrywane w 16% sekcji zwłok.

Kryteria EchoCG

2D EchoCG

 1. Formacja liniowa o dużej gęstości, występująca w dwóch płaszczyznach przekroju i nie mająca połączenia z aparatem zaworowym.
 2. Za pomocą dwóch prostopadłych w rzucie długiej osi, narysowanej na poziomie mięśni brodawkowatych i wolnych krawędzi zastawki mitralnej, wnękę lewej komory konwencjonalnie dzieli się na trzy sekcje. Klasyfikacja beleczek kostnych opiera się na kryterium przyczepienia ich końców do ścian lewej komory. Jeśli punkty mocowania znajdują się w jednej sekcji, wówczas beleczka jest poprzeczna, jeśli w sąsiedniej, to po przekątnej, a gdy beleczka przechodzi od części wierzchołkowej do części podstawowej - podłużna.

Poprzeczne umiejscowienie beleczek lewej komory jest interpretowane jako najbardziej arytmogenne, gdyż może być dodatkową drogą przewodzenia impulsu, a tym samym może wywołać zespół przedwczesnego pobudzenia komorowego w dwóch wariantach: zespołu WPW i zespołu skróconego odstępu P-Q. Umieszczenie ukośne lub podłużne nie prowadzi do naruszenia cech funkcjonalnych lewej komory, ale często towarzyszy mu skurczowy szmer w sercu, naśladujący wrodzoną chorobę serca.

Czy mogą wystąpić komplikacje?

Nie zawsze, ale w niektórych przypadkach MARS mogą towarzyszyć zaburzenia rytmu serca, zaburzenia przewodzenia impulsów, które mogą objawiać się niewielkimi zmianami w EKG oraz okresowymi bólami serca i kołataniem serca. Wymaga to dodatkowego badania przez kardiologa i jest po prostu leczone przepisywaniem leków wspomagających pracę serca. Zwykle te zaburzenia są charakterystyczne dla wypadania płatka zastawki mitralnej. Zaburzenia rytmu mogą wynikać z nieprawidłowo zlokalizowanych strun i beleczek serca, tętniaka przegrody międzyprzedsionkowej lub wzrostu zastawki Eustachiusza.

Niektórym MARS może towarzyszyć upośledzona tolerancja na wysiłek fizyczny, takie dzieci mają nieco większe ryzyko rozwoju infekcyjnego zapalenia wsierdzia - zapalenie wewnętrznej wyściółki serca jako powikłanie ARVI lub innych infekcji.

Diagnoza małych nieprawidłowości serca

Do diagnozy stosuje się metody osłuchowe, diagnozy potwierdzane są za pomocą USG serca i EKG.

MARS u dzieci można rozpoznać za pomocą echokardiografii płodu. Wadą tej metody prenatalnej jest to, że przeprowadza się ją tylko zgodnie z odpowiednimi wskazaniami. Również w późnej ciąży ta metoda może nie być zbyt dokładna..

Zaproponowano nową metodę diagnostyczną MARS, gdy dziecko znajduje się jeszcze w macicy. W 36-38 tygodniu ciąży we krwi żylnej matki określa się liczbę limfocytów CD16 i stosunek przeciwciał do kolagenu. Możesz więc określić MARS u płodu. W porównaniu z echokardiografią płodu metoda ta jest prosta.

Od czego zacząć terapię?

Aby zespół MARS objawiał się minimalnie lub wcale, należy wybrać optymalny schemat dzienny, obciążenie odpowiednie do wieku i stanu, naprzemienność zajęć i odpoczynku. Wielu rodziców uważa, że ​​dziecko z MARS musi drastycznie ograniczyć obciążenie, co jest zasadniczo błędne. Po konsultacji z lekarzem można w większości przypadków nie krępować dziecka w żaden sposób w ruchu. Serce rozwija się prawidłowo, gdy jest odpowiednio obciążone. Nie ma potrzeby ograniczania aktywności ani nadmiernego wysiłku. Jeśli dziecko wyraża chęć uprawiania jakiegokolwiek sportu, najpierw skonsultuj się z kardiologiem: czy jest możliwe, że może odczuwać taki stres, jaki dają zajęcia sportowe. Ale zwykłe codzienne obciążenia - chodzenie po ulicy, jazda na rowerze, bieganie wystarczą do prawidłowego rozwoju.

Dla dziecka z zespołem MARS ważne jest przestrzeganie codziennej diety, wystarczająca ilość snu, prawidłowe odżywianie i przyjmowanie wszystkich składników odżywczych i witamin wymaganych przez wiek. Ważne jest, aby początkowo skupić się na długotrwałym karmieniu piersią, co pomoże dziecku rzadziej chorować i zmniejszy do minimum ryzyko powikłań sercowych we wczesnym wieku. Ponadto konieczne jest prawidłowe i terminowe wprowadzenie do diety dziecka pokarmów uzupełniających, aw przyszłości monitorowanie spożycia wystarczającej ilości pokarmów białkowych i bogatych w wapń i magnez w diecie..

Niemowlęta, które mają problemy neurologiczne i są niestabilne emocjonalnie, mogą skorzystać z poradnictwa i środków uspokajających. Ponadto fizjoterapia działa uspokajająco i regenerująco - różne kąpiele, terapia uzdrowiskowa, masaże.

Takie dzieci są nadzorowane wspólnie przez pediatrę i kardiologa dziecięcego. Terminy przeglądów dobierane są indywidualnie - w zależności od rodzaju MARS i obecności lub braku związanych z nimi naruszeń. Zwykle dla większości niemowląt wystarczą działania niefarmakologiczne lub rzadkie cykle leków kardiotroficznych (wspomagających prawidłowe funkcjonowanie serca).

Tylko kilka przypadków MARS może wymagać korekty chirurgicznej. W takich przypadkach dziecko zostanie skierowane do kardiochirurga w celu rozwiązania problemu objętości i czasu operacji. Nie ma się czego bać - w przypadku MARS operacja na otwartym sercu jest bardzo rzadko wykonywana. Zwykle są to tzw. Operacje endoskopowe - instrument wprowadza się przez małe nakłucia lub przez duże naczynia do jamy serca i koryguje wady. Zwykle niemowlęta nie pozostają długo w klinice, a po wypisie prowadzą tryb życia zwykłych dzieci..

Metody diagnostyczne

Poszerzone badanie w celu dokładnej diagnozy jest najczęściej zlecane po wykryciu skurczowych szmerów w sercu podczas słuchania. Pediatra wypisuje skierowanie na konsultację kardiologiczną do specjalisty pediatry, który decyduje o niezbędnych środkach.

Diagnostyka oceniająca wpływ MARS na czynność serca polega na wykonaniu:

 • elektrokardiografia (EKG), która wykrywa obciążenie mięśnia sercowego i zaburzenia bicia serca;
 • badanie ultrasonograficzne (USG), które pozwala najdokładniej określić brak lub obecność anomalii ze wskazaniem ich rodzaju;
 • echokardiografia (EchoCG), diagnozowanie nieprawidłowości w niektórych obszarach serca;
 • Monitorowanie metodą Holtera;
 • 24-godzinne monitorowanie ciśnienia krwi (ABPM).

A jeśli potrzebujesz pigułek?

Czasami zdarzają się sytuacje, w których lekarz zaleci kurs niektórych leków. Głównym efektem terapeutycznym są preparaty magnezowe. Ten pierwiastek śladowy jest składnikiem tkanki łącznej, dzięki czemu poprawia jej strukturę i pracę serca. Wybór suplementów magnezu uzależniony jest od wieku pacjenta. Istnieją formy płynne i tabletki. Szczególnie popularny jest „Magnerot” - zawiera również kwas orotowy, który sprzyja wchłanianiu i pełniejszej przyswajalności magnezu, „Magne B6” w postaci syropu lub w tabletkach „Orotat potasowy”. Zwykle zalecane są 1-2 kursy rocznie.

Drugi kierunek terapii ma charakter kardiotroficzny - odżywianie mięśnia sercowego. Są to leki poprawiające ukrwienie i odżywianie tkanki serca i innych narządów, wpływające na metabolizm w organizmie oraz aktywne przeciwutleniacze. Zwykle przepisywany „Elkar”, „Ubichinon” lub „Koenzym Q10”, „Kudesan”, „Cyto-mak”. Oprócz tych leków podobne działanie mają niektóre witaminy - PP, B2, B1, kwas cytrynowy i bursztynowy (lek „Limontar”), biotyna. Są przepisywane w postaci kompleksu multiwitaminowego lub każdy osobno w kursach 10-14 dni dwa razy w roku.

W przypadku infekcji zaleca się dziecku profilaktyczne (przewidujące rozwój powikłań) kursy antybiotykoterapii w celu zapobieżenia powikłaniom serca w postaci zapalenia wsierdzia.

Pokazane są regularne badania laryngologa i dentysty w celu rehabilitacji ognisk przewlekłej infekcji - próchnicy zębów, migdałków, migdałków.

W przypadku arytmii wskazane jest wyznaczenie terapii antyarytmicznej, ale jest ona wybierana indywidualnie w szpitalu pod nadzorem lekarza.

Prowadzone są kursy środków uspokajających, które normalizują funkcjonowanie układu nerwowego, łagodzą niepokój, zwiększoną pobudliwość nerwową i leczą nerwice..

Wrodzone zwężenie aorty

Kardiolodzy diagnozują dwa typy zwężeń tego naczynia: podkorowe i zastawkowe. Zaburzenie to mała wrodzona wada serca, która pojawia się podczas rozwoju wewnątrzmacicznego.

Zwężona zastawka ma charakterystyczną budowę: guzki zastawki rosną razem, tworząc lejek z otworem skierowanym w stronę aorty.

Zwężenie podzastawkowe ma inną budowę: jest to poduszka tkanki mięśniowej umieszczona pod zastawkami w lewej komorze.

Obraz kliniczny zależy od ciężkości obciążenia tej części serca, a także od stopnia zwężenia. Ciężkie - prowadzi do przerostu LV, niewydolność serca rozwija się w końcowym stadium choroby.

Trochę o konkretnych gatunkach

Najbardziej znanym i powszechnym MARS jest wypadanie płatka zastawki mitralnej. Jest to przejawem zastawki dwupłatkowej w momencie skurczu (skurczu) serca do jamy lewej komory, przez co dochodzi do lekkiej turbulencji przepływu krwi w sercu. To właśnie ten wir wywołuje skurczowe szmery, które lekarz usłyszy przez fonendoskop. Do MARS odnosi się tylko wypadnięcie pierwszego stopnia. Wszystkim innym stopniom towarzyszą poważne zaburzenia krążenia i należy je uznać za wady serca.

Wypadanie płatka zastawki mitralnej jest zwykle wykrywane w badaniu ultrasonograficznym lub podczas wizyty u lekarza z dolegliwościami przerywanego bólu serca. Zazwyczaj takie dzieci wykazują okresowe bicie serca, słabą tolerancję na aktywną aktywność fizyczną, zmęczenie, osłabienie, zawroty głowy, niestabilność psycho-emocjonalną. Takie dzieci są trudne do przystosowania się w zespole, są ograniczone, nieśmiałe, marudne.

Fałszywe akordy w lewej komorze są dość powszechne. Jest to MARS, który objawia się obecnością dodatkowych pasm tkanki łącznej lub mięśni wewnątrz jamy komory, przyczepionych do ścian komory lub przegrody międzykomorowej. Zwykle powinny być przymocowane do guzków zastawki przedsionkowo-komorowej. Częściej występuje to u chłopców, fałszywe akordy są pojedyncze, wielokrotne, występują zarówno osobno, jak iw połączeniu z innymi anomaliami. Ich lokalizacja może znajdować się wzdłuż krwiobiegu, w poprzek lub po przekątnej - od tego zależy nasilenie szmerów w sercu.

Te struny mogą powodować zaburzenia rytmu serca, dlatego pacjenci wymagają szczególnego nadzoru kardiologa..

Trzecim wspólnym MARSem jest otwarte owalne okno (OOO). Wariantem normy jest obecność niewielkiej wady do 2-3 mm w wieku jednego roku. Zwykle po tym wieku okno zamyka się samoistnie. Ale jeśli występuje w starszym wieku, w niektórych przypadkach mówimy o anomalii rozwojowej (z wadą o wielkości do 5 mm), w innych - o wadzie serca (gdy wada jest wyraźna i dochodzi do naruszenia krążenia krwi).

LLC objawia się wyraźną niestabilnością psycho-emocjonalną - dzieci są kapryśne, marudne, nie dostosowują się dobrze w zespole. Niemowlęta nie znoszą dobrze intensywnych obciążeń, szybko się męczą, mogą mieć zawroty głowy, przerwy w pracy serca, a czasami ból. Podczas badania w sercu pojawia się szmer. Diagnoza jest zwykle potwierdzana przez USG.

Aparat zastawki przedsionkowo-komorowej

Znaczenie tych mikroanomalii nie jest w pełni zrozumiałe. Zwykle te nieprawidłowości w dzieciństwie nie powodują niedomykalności zastawek i / lub niedrożności przepływu krwi i objawiają się jedynie funkcjonalnym szmerem skurczowym, czasami naśladującym wrodzoną wadę serca. Nie do końca wiadomo, czy mikroanomalie akordów i mięśni brodawkowatych predysponują do niewydolności zastawek u dorosłych. Prawdopodobnie anomalie te predysponują do wystąpienia reumatoidalnego i infekcyjnego zapalenia wsierdzia, a także wypadania płatka zastawki mitralnej u dzieci, aw konsekwencji niewydolności zastawki przedsionkowo-komorowej u dorosłych. Aparat podzastawkowy lewej zastawki przedsionkowo-komorowej ma wiele różnych struktur (ryc.158).

Anomalia w budowie mięśni brodawkowatych: jeden mięsień brodawkowaty umiejscowiony w wierzchołku, funkcja zasłaniająca zastawki nie jest upośledzona.

Najczęściej w dzieciństwie dochodzi do zaburzonego rozmieszczenia akordów na przednim lub tylnym guzku zastawki mitralnej.

Nieprawidłowe rozmieszczenie akordów na przednim (tylnym) płatku zastawki mitralnej

Kryteria EchoCG

Jednowymiarowe EchoCG:

 1. Zwiększone rozkurczowe skurcze przedniej płatka mitralnego.
 2. Dodatkowe echa z formacji ścięgien w drodze odpływu lewej komory do skurczu.

2D EchoCG

 1. Na echokardiogramie sygnały echa formacji ścięgien z przedniego (tylnego) płatka płatka są głównie zorientowane w środku lub u podstawy.
 2. Brak objawów niedomykalności mitralnej (poszerzenie lewego przedsionka i komory).

Echokardiografia dopplerowska

Brak znaczącego gradientu ciśnień między lewym przedsionkiem a lewą komorą oraz lewą komorą i aortą.

Podsumować

Zespół MARS to nie wyrok, to szczególny stan dziecka, który wymaga jedynie obserwacji i niewielkiej korekty. Dla mam i tatusiów obecność takiej diagnozy nie jest powodem do ograniczania dziecka i paniki, jest tylko pretekstem do zmiany stylu życia, dostosowywania go do możliwości okruchów. Większość MARSów nie szkodzi dziecku, a jego życie nie różni się od jego rówieśników. Takiego dzieciaka nie trzeba traktować jak chorego, a tym bardziej niepełnosprawnego - to bezpodstawne. Rodzice powinni przede wszystkim pamiętać o konkluzji lekarza: „nie wykryto żadnych zaburzeń hemodynamicznych”. Sugeruje to, że MARS nie koliduje z dzieckiem.

Otwórz owalny otwór

Anomalia odnosi się do małych wad serca i jest najczęściej normą. Wada nie wymaga leczenia, z wyjątkiem tych przypadków, w których występuje patologiczny wypływ przetokowanego przepływu krwi z PP w lewo.

Usunięcie anomalii następuje chirurgicznie, podczas operacji wykonywana jest wewnątrznaczyniowa okluzja rentgenowska, OO zamykane jest okluderem.

Najgroźniejszym powikłaniem nieotwartego otworu owalnego jest zator paradoksalny.

Pęcherzyki powietrza przez naczynia krwionośne dostają się do mózgu, powodując udar, dlatego otwór, który nie zamyka się przez długi czas i ma duży rozmiar, musi zostać wyeliminowany.

Prognozy dotyczące choroby

Jeśli MARS przebiega bez skarg na stan i nie powoduje rozwoju zaburzeń w pracy serca, wówczas chorobę można uznać za indywidualną cechę organizmu. W takim przypadku osoba może nigdy nie wiedzieć o swojej chorobie lub ujawnić ją przez przypadek. MARS nie będzie miał najmniejszego wpływu na jakość i oczekiwaną długość życia.

Jeśli występuje przynajmniej jeden z opisanych powyżej objawów, należy zdiagnozować, leczyć i opanować chorobę. Nie można zignorować problemu, ponieważ nie jest on niebezpieczny. Nikt nie może powiedzieć, jak rozwinie się MARS i jak organizm zareaguje na te zmiany..

Czy można zapobiegać?

Możesz zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia MARS, a nawet całkowicie wykluczyć jego pojawienie się. Aby to zrobić, musisz przestrzegać prostych środków zapobiegawczych:

 • zbilansowana dieta, która będzie zawierała pokarmy bogate w magnez;
 • zabiegi wodne mają korzystny wpływ na serce, dlatego warto regularnie odwiedzać basen;
 • w życiu dziecka nie powinny mieć miejsca sytuacje stresowe;
 • zdrowy, długotrwały sen;
 • regularne ćwiczenia aktywne.

To, czy dziecko będzie miało MARS-a i jak wpłynie to na jego organizm - wszystko zależy od rodziców, ich świadomości i uwagi. Terminowe rozpoznanie problemu, stała obserwacja, leczenie i profilaktyka to podstawa zdrowia Twojego dziecka.

Prognoza

Zespół MARS nie jest patologią, ale stanem, który wymaga interwencji korekcyjnej i obserwacji przez lekarza.

Dziecko z drobnymi wadami serca nie jest chore, nie należy go chronić przed wysiłkiem fizycznym, sportem, najważniejsze jest to, że nie są one zbyt intensywne.

Z zastrzeżeniem reżimu pracy i odpoczynku, zrównoważonego odżywiania, obecność MARS nie stanowi zagrożenia dla dziecka. Nie powinien ograniczać się do zabawy z dziećmi, wystarczy monitorować jego zdrowie.

Drobne wady rozwojowe serca

Małe anomalie w rozwoju serca - dla osoby nieoświeconej diagnoza brzmi przerażająco na pierwszy rzut oka. Anomalie rozwojowe są słyszane przez wielu i oznaczają one nieprawidłowości rozwojowe, choroby, a nawet deformacje. A kombinacja anomalii rozwojowych w sercu tworzy całkowicie przerażający obraz. Ani trochę! Nie bój się!

Definicja

MARS jest najczęściej wykrywany u dzieci poniżej trzeciego roku życia

Drobne anomalie w rozwoju serca (w skrócie „MARS”) to cechy rozwoju serca, w którym nie ma znaczących zmian w jego pracy, a także zaburzenia krążenia w 97-99% przypadków. Można powiedzieć, że w przeważającej większości przypadków drobne anomalie są raczej niegroźnymi cechami ludzkiego „silnika”. MARS są układane nawet w macicy, gdy maleńkie serce dopiero zaczyna się formować. Dzięki szerokiemu zastosowaniu diagnostyki ultrasonograficznej rozpoznanie MARS zaczęło być wykrywane dziesiątki razy częściej niż wcześniej..

MARS jest najczęściej wykrywany u dzieci poniżej trzeciego roku życia (ale można go wykryć w każdym wieku), a rozpoznanie takiej diagnozy jest wręcz przerażające dla młodych rodziców. Należy pamiętać, że nie jest to choroba serca ani wada. W przypadku wad hemodynamika jest zaburzona, istnieje ryzyko dla życia ludzkiego, MARS nie wpływa na pracę serca i hemodynamikę, a wraz ze wzrostem dziecka mogą zniknąć niektóre małe anomalie sercowe rozwoju. Zastanówmy się, dlaczego występują małe anomalie serca?

Powody

Arytmogenna dysplazja prawej komory

Serce człowieka składa się z mięśni i tkanki łącznej. Tkanka łączna jest swego rodzaju szkieletem, podporą dla wielu narządów wewnętrznych, może stanowić 60-88% ich całej masy. Występuje we wszystkich narządach i układach: chrząstce, ścięgnach, krwi, kościach, tęczówce - to wszystkie jego odmiany. W sercu tkankę łączną reprezentują włókna kolagenu i elastyny. W przypadku MARS naruszenie tworzenia tkanki łącznej występuje jeszcze przed urodzeniem: wady pojawiają się na poziomie genetycznym, które uniemożliwiają normalny rozwój struktur włóknistych, głównej substancji tkanki.

To naruszenie nazywa się dysplazją. Ponieważ struktury tkanki łącznej są zlokalizowane nie tylko w sercu, z dysplazją, może rozwinąć się nie tylko MARS u dzieci, ale także poważniejsze zmiany w układzie mięśniowo-szkieletowym i narządach wewnętrznych. W tym przypadku diagnozuje się następujące zespoły: Marfan, osteogenesis imperfecta, Ehlers i inne. W przypadku tych zespołów małe anomalie w rozwoju serca będą tylko jednym (nie najważniejszym) z wielu objawów.

Mutagenne działanie alkoholu, nikotyny

Dlatego obecność tylko MARS u dzieci przy braku innych objawów dysplazji nie daje rodzicom powodów do obaw, wręcz przeciwnie, wskazuje na łagodną manifestację dysplazji. Przyczynami dysplazji są zmiany na poziomie genetycznym, dziedziczność, choroby matki, mutagenne działanie alkoholu, nikotyny, toksyn na rozwój narządów wewnętrznych płodu w czasie ciąży. Ważny niuans! Jeśli dziecko ma 1-2 małe anomalie serca, to jest za wcześnie, aby mówić o dysplazji, najprawdopodobniej lekarz ma do czynienia ze specyfiką rozwoju serca.

W końcu serca nie są tworzone jako kopia węglowa, każde ma swoje specyficzne cechy. Ale jeśli w USG zostanie znalezionych 3 lub więcej MARS, możesz założyć dysplazję i poszukać potwierdzenia, badając inne narządy i układy. Nadmierna ruchliwość stawów, wypadanie nerek, patologie wzroku i inne objawy osłabienia tkanki łącznej będą świadczyć o dysplazji. Tylko obecność anomalii w rozwoju serca nie oznacza choroby!

Klasyfikacja

Wypadanie płatka zastawki mitralnej

Aby ułatwić nawigację po klasyfikacji, „przejdźmy” przez struktury serca od góry do dołu:

 1. Atria i przegroda między nimi:
  • wypadanie płatka żyły głównej dolnej,
  • otwarte owalne okno,
  • nieprawidłowe beleczki i mięśnie brodawkowate;
 2. zastawka trójdzielna:
  • wypadanie,
  • ekspansja;
 3. zawór dwuzaworowy:
  • wypadanie,
  • wydłużanie, nadmierna ruchliwość akordów,
  • nieprawidłowe zamocowanie klapy,
  • dodatkowe mięśnie brodawkowate;

Wypadanie płatka tętnicy płucnej

Są to zmiany, które lekarz może zobaczyć w sercu podczas echokardiogramu. Po przestudiowaniu klasyfikacji możemy stwierdzić, że MARS nie zawsze dotyczy wyłącznie samego serca i struktur zastawkowych, zmiany tkanki łącznej w głównych naczyniach wychodzących z głównego „silnika” ciała również należą do MARS.

Był lub nie był?

Wizyta u pediatry

Często zdenerwowane matki przychodzą do pediatry z wynikami USG dziecka, a terapeuty odwiedzają agresywni dorośli, którzy zarzucają lekarzowi niekompetencję. Jak to? Mój syn miał wypadanie płatka zastawki mitralnej dwa lata temu, ale teraz lekarz powiedział, że tak nie jest? Nie obwiniaj lekarza za nieprofesjonalizm i nie psuj sobie nastroju: wypadnięcie rzeczywiście może zniknąć.

Cechą niektórych MARS u dzieci jest to, że w rzeczywistości mogą zniknąć z wiekiem. Ciało dziecka rośnie, rozwija się, wraz z nim rosną narządy wewnętrzne, ich proporcje, zmiana długości, dojrzewają struktury tkanki łącznej, niedojrzałe włókna zastępowane są dojrzałymi, odnawiane są białka i enzymy. Wszystkie te zmiany prowadzą do „straty”. Rodzicom można doradzić, aby raz w roku wykonywali badanie ultrasonograficzne dziecka..

Otwórz owalne okno

Otwórz owalne okno

Chwilowy otwór w przegrodzie między górnymi komorami serca, owalne okienko zawsze funkcjonuje podczas rozwoju wewnątrzmacicznego, to urządzenie jest niezbędne, aby nienarodzone dziecko mogło lepiej nasycić małe serce tlenem. Zwykle okno zamyka się w pierwszych dniach lub tygodniach od urodzenia, ale może później - o rok, dwa, pięć. W 23% przypadków nie jest szczelnie zamknięty lub nie zarasta przez całe życie. Dzięki niej niewielka ilość krwi jest wstrzykiwana z jednego przedsionka do drugiego, a jeśli ta anomalia nie objawia się w żaden sposób hemodynamicznie, nie ma powodu do niepokoju.

Ta anomalia prawie nie objawia się w żaden sposób, czasami dziecko może usłyszeć szmery serca, zmęczenie, epizody przejściowych zawrotów głowy. Ale częściej diagnozę stawia się za pomocą echokardiografii lub USG serca. Na echokardiogramie lekarz może określić rozmiar otwartego okna, ilość krwi przepływającej do niego podczas bicia serca, w jakim kierunku porusza się krew, czy są jakieś inne wady serca.

Jeśli nie stwierdzono żadnych znaczących zaburzeń przepływu krwi, nie ma dolegliwości, leczenie anomalii nie jest wymagane. Wystarczy obserwować kardiologa i przeprowadzić powtórną echokardiografię. Jeśli wielkość owalnego okienka jest znaczna, pojawiają się dolegliwości i zaburzenia hemodynamiczne, leczenie wewnątrznaczyniowe można przeprowadzić zgodnie ze wskazaniami kardiochirurga: lekarz wprowadza cewnik ze specjalnym plastrem do jamy serca przez naczynie udowe i „uszczelnia okienko”: plaster sprzyja jego przerostowi.

Wypadanie płatka zastawki mitralnej

Niedomykalność zastawki mitralnej

Opadanie, zwisanie guzków zastawki dwupłatkowej serca podczas skurczu komór w kierunku lewego przedsionka. Jedna klapka lub obie mogą opadać. Jeżeli ugięcie skrzydła w badaniu USG nie przekracza 2-6 mm, to stopień tej anomalii wynosi 1. Przy wypadaniu o 6-9 mm - II stopień, jeśli zastawka zwisa o 9 mm lub więcej - rozpoznaje się wypadnięcie III stopnia.

O wiele ważniejszy dla lekarza nie jest stopień zwiotczenia zastawek, ale obecność lub brak odwrotnego przepływu krwi - niedomykalność. Cóż, jeśli w ogóle nie ma regurgitacji, w tym przypadku hemodynamika nie cierpi, pacjent czuje się dobrze. A jeśli występuje odwrócony przepływ krwi, stan ten wymaga szczegółowej obserwacji, a czasem leczenia chirurgicznego..

Akcesorium lewej komory

Akcesorium lewej komory

W komorach serca, głównie w komorach, znajdują się specjalne „nitki” - akordy. Składają się z elementów tkanki łącznej i pełnią rolę sprężynowego mechanizmu serca: są skracane lub wydłużane, dzięki czemu zastawki serca pozostają elastyczne, ruchliwe i elastyczne. Struny są przymocowane z jednej strony bezpośrednio do zastawek, a z drugiej do komór serca. W procesie embriogenezy można zaobserwować wzrost liczby takich akordów o jeden lub więcej. Najczęściej dodatkowe nici układane są w lewej komorze.

W ponad 90% przypadków pojedynczy akord nie objawia się w żaden sposób, nie wpływa na przepływ krwi, a pacjent nie zgłasza żadnych dolegliwości, jeśli jest obecny. Ta anomalia, podobnie jak wiele innych, jest przypadkowym znalezieniem się lekarza diagnosty USG. Czasami w okresie dojrzewania, w okresie intensywnego „skoku” wzrostu i rozwoju układu mięśniowo-szkieletowego, serce „nie nadąża” za szybkim wzrostem, a pacjenci z dodatkowym akordem mogą odczuwać niespecyficzne objawy: zawroty głowy, kołatanie serca, mrowienie w sercu. Ale takie zjawiska nie występują często..

Choroby Marsa

Istota chorób Marsa tkwi w destrukcyjnych działaniach, agresji, złości i drażliwości, w używaniu siły, w arogancji i nieuzasadnionym marnowaniu energii, niezdolności do koordynowania swoich działań, w pośpiechu i nieostrożności, które prowadzą do obrażeń. Mars kojarzy się z wojną, rywalizacją, wrogością, rozlewem krwi. Zapobiegawcze przykazanie dla Marsa: „Nie niszcz!”, „Nie uciekaj się do przemocy!”, „Nie zabijaj!”, „Nie gniewaj się, nie gniewaj się, nie bądź wrogo nastawiony i nie walcz!”, „Nie wpadaj w szał!” itp. Konieczne jest odpowiednie obliczenie siły i zwrócenie uwagi na odpoczynek i regenerację..
Jednocześnie powstrzymywanie marsjańskiej energii jest również czynnikiem destrukcyjnym dla organizmu i może prowadzić do bólów głowy, zaburzeń krążenia (od nadmiaru niezrealizowanej, nieodebranej energii, nagromadzenia agresji, drażliwości lub braku woli, bierności).
Obie są złe. Konieczne jest znalezienie konstruktywnego zastosowania energii Marsa, ukierunkowanego nie na niszczenie otaczającego świata, a nie na powstrzymywanie i tłumienie negatywów w sobie, ale na tworzenie, na produktywne działania. Nasz materialny, ucieleśniony świat jest spolaryzowany, dualny (myślimy w kategoriach dobro-zło, dobro-zło, tak-nie), a każda planeta w swojej symbolice ma dwa bieguny - cechy pozytywne i negatywne. Dla Marsa, symbolizującego zasadę aktywnego działania i manifestację inicjatywy, takie bieguny są destrukcją-kreacją. „Zdrowie Marsa” zależy od tego, dokąd zmierzają nasze aspiracje. Dobra aktywność fizyczna i biznesowa, sport.

Na muszce:
1. Głowa - czaszka, mózg, twarz (bez dolnej szczęki). Centrum motoryczno-pomidorowe mózgu. Rdzeń przedłużony, który odpowiada za odruchy.
2. Układ mięśniowy.
3. Nadnercza i adrenalina.
4. Krążenie i ruch krwi w naczyniach. Gruczołowa wymiana krwi (erytrocyty i ich składowa hemoglobina).
5. Wymiana ciepła, gorączka i stany zapalne. Ostre bóle i infekcje. Wzrost temperatury. Krwawienie. Operacje.
6. Rany i oparzenia.
7. Hormony przedniego przysadki mózgowej i gonad (razem z Plutonem i znakiem Skorpiona).

Diagnoza MARS - co to jest, rodzaje, objawy i leczenie

W tym artykule poznasz bardzo interesującą grupę chorób serca i ich znaczenie dla jakości życia pacjentów. W dobie rozwoju technologii medycznej pojawiło się wiele diagnoz, których sformułowanie było wcześniej bardzo trudne lub wręcz niemożliwe. Jednym z tych ustaleń jest diagnoza MARS.

Autor artykułu: Burguta Alexandra, położnik-ginekolog, wykształcenie wyższe medyczne w specjalności „Medycyna ogólna”.

Drobne anomalie w rozwoju serca, a tak brzmi skrót MARS, to grupa warunków i cech w budowie serca, które nie prowadzą do poważnych zaburzeń krążenia i pracy serca. Takie nieprawidłowości są najczęściej wrodzone i po raz pierwszy wykrywane są u dzieci. W niektórych przypadkach wraz ze wzrostem i rozwojem dziecka niektóre małe anomalie w rozwoju serca ulegają odwrotnemu rozwojowi i całkowicie zanikają. Pozostała część MARS może również rozwinąć się w dorosłość.

Wiele szczątkowych cech budowy serc dorosłych jest rodzajem spuścizny życia wewnątrzmacicznego, w którym charakterystyczne cechy budowy serca spełniały bardzo ważne funkcje. Faktem jest, że przepływ krwi płodu żyjącego w macicy zasadniczo różni się od krążenia krwi dziecka, które już się urodziło i wzięło pierwszy oddech, a tym bardziej osoby dorosłej. Zwykle takie cechy embrionalne (otwarty otwór owalny, tętniak przedsionka, zastawka Eustachiusza) rozpoczynają swój odwrotny rozwój od pierwszej spontanicznej inhalacji noworodka, ale czasami proces ten jest opóźniony o lata lub nawet dziesięciolecia. Tak więc wkładki wewnątrzmaciczne płodu zamieniają się w MARS u dorosłych i dzieci..

Kliknij na zdjęcie, aby je powiększyć

Najczęściej takie drobne anomalie w żaden sposób nie przeszkadzają pacjentom. Jeśli są pewne dolegliwości, to są one identyczne u dzieci i dorosłych - po prostu u niemowląt, zwłaszcza małych, trudniej je rozpoznać.

Ważne jest, aby zrozumieć, że MARS nie jest chorobą, a jedynie cechą budowy serca, wrodzoną lub nabytą. Ponieważ we współczesnej medycynie stosuje się coraz więcej metod diagnostyki ultrasonograficznej, w szczególności ultrasonografii serca, to właśnie na badaniach ultrasonograficznych stwierdza się drobne nieprawidłowości. Człowiek może przeżyć całe dorosłe życie bez żadnych niedogodności i dopiero w wieku dorosłym dowiedzieć się o takiej funkcji na USG serca. Znacznie rzadziej MARS daje pacjentowi minimalne niedogodności, zwłaszcza gdy łączą się dwie lub więcej anomalii.

W przypadku niektórych dolegliwości lub gdy MARS łączy się z innymi problemami układu sercowo-naczyniowego, pacjent jest monitorowany przez kardiologa wraz z lekarzem USG.

Przyczyny MARS

Wielu rodziców, poznając podobną cechę swojego dziecka, próbuje znaleźć odpowiedź na pytanie: „Dlaczego tak się stało?”.

Serce to nie tylko tkanka mięśniowa, ale także duża ilość tkanki łącznej, która tworzy szkielet serca, ściany jego dużych naczyń i aparat zastawkowy. W przeważającej większości przypadków MARS powstają w związku z jednym lub drugim defektem struktury i rozwoju tej macierzy tkanki łącznej..

Takie zaburzenia w rozwoju tkanek występują z wielu powodów:

 1. Wpływ szkodliwych czynników zewnętrznych na płód w czasie ciąży: leki, szkodliwe chemikalia, wibracje, promieniowanie. Tę pozycję można bezpiecznie przypisać paleniu, używaniu alkoholu i narkotyków..
 2. Wpływ wirusów, bakterii i czynników na dzielące się komórki.
 3. Zaburzenia odżywiania, brak witamin w diecie kobiety w ciąży.
 4. Dziedziczne lub genetyczne wady tkanki łącznej - zespół Marfana, osteosynthesis imperfecta, zespół Ehlersa-Danlosa i inne tzw. Kolagenozy dziedziczne.
 5. Nabyte kolagenozy mogą wywołać wystąpienie MARS poza macicą. Takie choroby obejmują: toczeń rumieniowaty układowy, twardzinę skóry, zespół Sjogrena, zespół Sharpa i inne. Takie choroby występują u dzieci i dorosłych z niewyjaśnionych powodów. Możliwe z nich to infekcje, leki immunologiczne, szkodliwe warunki życia i pracy, zmiany hormonalne w organizmie.

Ogólne objawy i rozpoznanie MARS

Najczęściej małe anomalie w rozwoju serca nie objawiają się w żaden sposób, ale w przypadkach, gdy pacjent ma kilka takich cech jednocześnie, może to wpływać na funkcje serca. Wtedy dziecko lub dorosły mogą mieć następujące dolegliwości:

  Ciekawostką jest fakt, że w niektórych przypadkach można założyć obecność MARS u nienarodzonego dziecka jeszcze przed jego urodzeniem - na okołoporodowym badaniu USG płodu. Często te lub te drobne anomalie serca, w tym dodatkowe lub nieprawidłowe struny, stanowią podstawę interesującego zjawiska ultrasonograficznego - hiperechogenicznego ogniska serca lub objawu piłeczki golfowej.

 • U dzieci poniżej pierwszego roku życia charakterystycznym objawem niektórych problemów z sercem jest pojawienie się sinicy. Sinica to niebieskawe lub szare przebarwienie skóry, w tym trójkąt nosowo-wargowy podczas ssania, płaczu lub ćwiczeń.
 • Duszność lub przyspieszony oddech podczas jedzenia lub aktywnej aktywności fizycznej.
 • U starszych dzieci i młodzieży w okresie szybkiego wzrostu organizmu i zmian hormonalnych mogą pojawić się dolegliwości ze strony układu sercowo-naczyniowego i aparatu przedsionkowego: kołatanie serca - tachykardia, „przerwy” w pracy serca, ból w klatce piersiowej i okolicy serca, pojawienie się „guzka” »Ból gardła, osłabienie, zawroty głowy, nieuzasadnione omdlenia i utrata przytomności, zwiększona potliwość.
 • Czasami lekarze mogą zaobserwować przyspieszenie akcji serca pacjenta, niestabilność ciśnienia krwi, a podczas słuchania serca stetoskopem lekarz słyszy różne odgłosy. To właśnie te szmery serca najpierw zmuszają lekarza do przepisania pacjentowi USG serca..
 • W rzadkich przypadkach MARS może powodować pewne zmiany w elektrokardiogramie - tachykardia zatokowa, zespół skróconego odstępu PQ, niektóre rodzaje arytmii.
 • Są to typowe objawy MARS stwierdzane w badaniach ultrasonograficznych i dopplerowskich serca..

  Dodatkowo, aby ocenić wpływ jednego lub drugiego MARS na pracę układu sercowo-naczyniowego, stosuje się inne metody badawcze:

  1. Elektrokardiografia (EKG) - rejestracja czynności elektrycznej serca.
  2. Monitorowanie holterowskie - ciągły zapis EKG przez cały dzień za pomocą specjalnego przenośnego i przenośnego urządzenia EKG.
  3. Testy funkcjonalne z aktywnością fizyczną - ergometr rowerowy, spacery i inne ćwiczenia fizyczne.
  4. 24-godzinne monitorowanie ciśnienia krwi (ABPM) to technika podobna do monitorowania metodą Holtera, tylko urządzenie mierzy ciśnienie krwi pacjenta w ciągu dnia w określonych odstępach czasu.
  5. Testy czynnościowe układu oddechowego w celu oceny przydatności płuc.
  6. Badania laboratoryjne.

  Następnie omówimy bardziej szczegółowo niektóre opcje tych interesujących cech struktury serca..

  Typy MARS i ich charakterystyczne objawy

  MARS to duża grupa państw. Wymieńmy główne i najważniejsze z nich.

  Otwórz owalne okno lub LLC

  Ten stan jest również nazywany funkcjonującym owalnym oknem lub OVF. Okienko owalne jest jednym z embrionalnych urządzeń do przepływu krwi płodu. Jest to naturalna wada między prawym a lewym przedsionkiem, przez którą krew przepływa z prawej połowy na lewą. W ten sposób płuca płodu są wyłączone z krwiobiegu, gdy nie działają lub są „uśpione”. Zwykle LLC zostaje zamknięta w pierwszym roku życia dziecka.

  Tętniak przegrody międzyprzedsionkowej

  Ten MARS jest lekką wersją poprzedniego. Zwykle owalne okienko jest stopniowo zamykane przez błonę tkanki łącznej. Czasami występuje wypukłość tej błony z prądem pulsującej krwi z lewego przedsionka w prawo.

  Powiększona zastawka Eustachiusza

  Jest również elementem krążenia embrionalnego zlokalizowanego w żyle głównej dolnej. Jego funkcją jest przekierowanie krwi przez śpiące płuca. Mówi się o jego wzroście, gdy zawór osiągnie długość większą niż 1 cm.

  Wypadanie płatka zastawki mitralnej lub MVP

  Opadanie to zwiotczenie płatków zastawki dwupłatkowej między lewym przedsionkiem a komorą. Zastawka nie zamyka szczelnie kanału i krew może płynąć w przeciwnym kierunku. MARS odnosi się do zwiotczenia płatków bez znaczącej niedomykalności mitralnej lub refluksu komorowego do przedsionka.

  Wypadanie płatka zastawki trójdzielnej lub PTC

  Zastawka trójdzielna lub trójdzielna jest kolejną strukturą zamykającą znajdującą się między prawymi połówkami serca. Wypadanie występuje w tej zastawce rzadziej niż w zastawce mitralnej. W przeciwnym razie sytuacja jest identyczna z wypadaniem płatka zastawki mitralnej.

  Dodatkowe lub nienormalne akordy

  Struny to nici tkanki łącznej przymocowane do krawędzi klapek zastawek jak linki spadochronu. Łączą zastawki z mięśniami brodawkowatymi komór, co powoduje otwieranie i zamykanie płatków. Zwykle liczba akordów odpowiada liczbie zaworów.

  Czasami na bardzo wczesnych etapach ciąży układane są dodatkowe nici, wchodzące do jamy serca w kierunku podłużnym i poprzecznym. Takie akordy nazywane są dodatkowymi lub nieprawidłowo zlokalizowanymi.

  Anomalie średnicy wielkich naczyń

  Zwykle każde duże naczynie ma ściśle określoną średnicę, w zależności od wieku i płci. Czasami pacjenci wykazują znaczne zmiany tych wskaźników, które mimo to w żaden sposób nie wpływają na krążenie krwi.

  Najpopularniejszy:

  • koarktacja lub zwężenie aorty w okolicy jej podstawy;
  • rozszerzenie lub rozszerzenie korzenia aorty;
  • poszerzenie pnia płucnego - naczynie opuszczające prawą komorę przenoszące krew żylną do płuc.

  Leczenie MARS

  Ważne jest, aby zrozumieć, że MARS w przypadku braku reklamacji lub ich minimalnej liczby nie podlega specjalnemu traktowaniu, a tym bardziej operacjom. Ale nie musisz całkowicie zapominać o takiej funkcji dziecka. Konieczne jest regularne poddawanie się rutynowym badaniom lekarskim z dodatkowymi metodami badawczymi. Częstotliwość i protokół badania powinien ustalić lekarz. Lekarz decyduje, czy przyjąć określone leki lub suplementy witaminowe..

  Jeśli dzieci mają taką cechę struktury serca, lekarze i rodzice powinni skupić się na stylu życia dziecka:

  1. Lekkie sporty i inna aktywność fizyczna - gry na świeżym powietrzu, pływanie, ćwiczenia fizjoterapeutyczne.
  2. Racjonalne i zbilansowane odżywianie.
  3. Częste i długie spacery na świeżym powietrzu.
  4. Zabiegi fizjoterapeutyczne, wyjazdy na kolonie, sanatoria.

  Prognozy dotyczące choroby

  MARS przy braku dolegliwości i niewydolności serca to tylko indywidualna cecha. Dzięki niej człowiek będzie żył długo i szczęśliwie i może nawet nie wiedzieć o interesującej strukturze swojego serca..