ChNS - profilaktyka, objawy i leczenie

Nasze serce wykonuje gigantyczną pracę, skracając około 37 milionów cykli rocznie. Przyczyniając się do zaopatrzenia metabolicznego narządów, mięsień sercowy potrzebuje energii, której rezerwy muszą być uzupełniane co minutę.

Kiedy z jakiegoś powodu przepływ krwi tętniczej do mięśnia sercowego jest zakłócony, jego dysfunkcja pojawia się z powodu braku tlenu.

Leczenie choroby wieńcowej to bardzo gorący temat. Wśród umieralności z powodu patologii sercowo-naczyniowej IHD stanowi 53%, za co nazwano go niezakaźną chorobą epidemiczną XXI wieku.

Zależność objawów od rodzaju niedokrwienia

Oznaki początkowej dysfunkcji mają następujące objawy: ból za mostkiem, ucisk lub ucisk, który jest podawany na szyję, dolną szczękę, lewe ramię, plecy, brzuch. Chory nie ma powietrza.

Pojęcie choroby niedokrwiennej serca łączy w sobie stany patologiczne serca, które mają swoje własne objawy i specjalne leczenie. W celu ustalenia obrazu klinicznego bierze się pod uwagę intensywność i charakter napadów wywołanych rodzajem zmiany niedokrwiennej..

Niedokrwienne uszkodzenie mięśnia sercowego

Dławica piersiowa trwa od 5 do 20 minut. Jest to spowodowane stresem fizycznym, emocjonalnym, hipotermią, przejadaniem się. W 3 minuty po zażyciu nitrogliceryny ból znika. W nietypowych formach łączą się nowe objawy.

Zaburzenia oddychania są oznaką astmy.

Odmiana dławicy pojawia się w nocy lub rano, po śnie, z poceniem się, nudnościami, wymiotami, skokami ciśnienia krwi. Przyjmowanie nitrogliceryny eliminuje atak.

Choroba niedokrwienna serca jest wywoływana przez zmiany miażdżycowe tętnic żylnych. W zależności od poziomu progu niedokrwienia dzieli się stabilne i niestabilne postacie choroby.

Aby zapobiec dusznicy bolesnej, konieczna jest zmiana stylu życia pacjenta, usunięcie czynników prowadzących do zaostrzenia stanu. Próg niedokrwienia wpływa na program opieki.

Wymazane formy niedokrwienia

Chociaż ataki bólu powodują dyskomfort u osób cierpiących na patologię, sygnalizują początek choroby, umożliwiając szybkie działanie.

Nieoczekiwanie ujawniona patologia, przebiegająca bez objawów, bardzo zagraża życiu. W takim przypadku zmiany są już nieodwracalne. Tak wymazana choroba ustępuje u pacjentów z cukrzycą, osób starszych, na tle skurczu naczyń wieńcowych. Bezbolesne niedokrwienie wykrywane jest w EKG lub w teście wysiłkowym.

Nie pomaga tu standardowa farmakoterapia, a jedynie operacja.

Zawał mięśnia sercowego

Wygłodzona z braku ukrwienia tkanka mięśniowa ulega martwicy - rozwija się zawał mięśnia sercowego. Główną przyczyną upośledzenia przepływu wieńcowego jest zakrzepica.

Zwężenie tętnic wieńcowych spowodowane miażdżycą stanowi około 8% przyczyn zawału serca.

Bolesne ataki podobne do dusznicy bolesnej, ale bardziej intensywne, trwają dłużej niż 30 minut. Zaczynają pojawiać się we wczesnych godzinach porannych bez wyraźnego powodu. Nitrogliceryna nie jest zatrzymana. Trudno oddychać, chorego zaczyna nawiedzać lęk przed śmiercią, wpada w euforię lub - depresję. Skóra staje się blada, cyjanotyczna, uwalnia się zimny, lepki pot.

Do wymienionych powyżej objawów mogą dołączyć kołatanie serca, duszność, kaszel. Pacjent czuje się słaby, wręcz omdlewa.

Oprócz typowych objawów często towarzyszą nietypowe objawy: wymioty, ból brzucha. Nietypowy przebieg wymaga diagnostyki różnicowej różnych chorób.

Na przykład wrzody żołądka, zapalenie opłucnej i inne patologie. Trafną diagnozę wspomaga diagnostyka laboratoryjna i funkcjonalna.

Połknięcie produktów rozpadu mięśnia sercowego do krwi powoduje gwałtowną reakcję zapalną z gorączką, tak zwany zespół resorpcyjno-martwicze. Następnie rozwija się niewydolność lewej komory, obrzęk płuc, wstrząs. Utrata przytomności pociąga za sobą pilną resuscytację.

Zespół wieńcowy

Choroba niedokrwienna, objawiająca się ostrym zespołem wieńcowym, wyróżnia się w klasyfikacjach medycznych jako odrębny stan. Obejmuje następujące patologie: niestabilną dusznicę bolesną, zawał pełnościenny i ostrą śmierć wieńcową. Mięsień sercowy przestaje działać z powodu pęknięcia blaszki miażdżycowej, zwężenia tętnicy, inwazji komórek mięśni gładkich w płytkę.

Niestabilna dławica jest objawem i leczeniem choroby wieńcowej, która odpowiada normalnej dławicy piersiowej. Jedynie jej przejawy występują częściej i trwają dłużej, zwykle w nocy, ponad 20 minut. Stan może szybko przekształcić się w ostry zawał serca lub może rozwinąć się jako powikłanie.

Nagła śmierć sercowa (SCD) przebiega zgodnie z nazwą. Na tle dobrego samopoczucia ostre objawy choroby niedokrwiennej serca rozwijają się gwałtownie, godzinę później następuje śmierć pacjenta.

Główną przyczyną choroby jest miażdżyca naczyń żylnych..

Grupa ryzyka obejmuje osoby, u których mięsień sercowy już nie funkcjonował: po zmianach martwiczych w mięśniu sercowym, komorowych zaburzeniach rytmu, miażdżycowych zmianach naczyniowych.

U pacjentów z zawałem serca, niewydolnością serca przeprowadza się profilaktykę pierwotną. Leki na receptę stosowane w leczeniu choroby wieńcowej i statyn. Osobom chorym z organicznymi, czynnościowymi zmianami lewej komory wszczepiany jest kardiowerter - defibrylator.

Działania lecznicze

Jak leczyć chorobę wieńcową z objawowym zawałem serca?

Konieczne jest przestrzeganie zasady „złotej godziny”, aby zapewnić szybką fachową pomoc w przywróceniu przepływu krwi. Aby to zrobić, gdy pojawią się pierwsze objawy, należy wezwać pojazd do reanimacji..

Tutaj lepiej grać ostrożnie, nie licząc na „może”. Ważne jest, aby udzielić pomocy prawidłowo przed przybyciem lekarza.

Terapia na etapie przedszpitalnym

W przypadku pojawienia się objawów choroby serca leczenie należy zorganizować kładąc pacjenta do łóżka, podając kwas acetylosalicylowy w dawce 250-500 mg, nitroglicerynę pod język. Ból nie ustępuje - nitroglicerynę podaje się ponownie po 5 minutach pod kontrolą ciśnienia krwi. W przypadku niedociśnienia leżący pacjent musi podnieść nogi.

Jeśli nie ma przeciwwskazań (ciężkie niedociśnienie, spowolnienie rytmu, astma oskrzelowa, zastoinowa niewydolność sercowo-naczyniowa), można podać propranolol. Dawkowanie 20 - 40 mg.

Ratunek z SCD to resuscytacja

Niebezpieczne przejawy SCD występują głównie w miejscach publicznych. Dlatego życie pacjenta zależy od wiedzy i umiejętności innych..

Kompleks ratunkowych środków resuscytacyjnych:

Pacjent jest nieprzytomny. Wzywając karetkę, musisz upewnić się, czy oddycha: czy klatka piersiowa się porusza, czy powietrze jest wydychane. Poczuj, czy puls jest wyczuwalny na tętnicy szyjnej, wtedy jest krążenie krwi.

Jeśli puls nie jest wyczuwalny, konieczne jest wykonanie 1-2 uderzeń w usta lub nos, w odpowiedzi ofiara powinna oddychać, kaszleć. W przypadku braku reakcji przystępujemy do wykonania zewnętrznego masażu serca.

Najpierw sprawdź, czy język się przypalił, blokując krtań, czy w drogach oddechowych nie ma ciała obcego. Cofnięcie języka koryguje się, odrzucając głowę ofiary do tyłu i naciskając dolną szczękę, podnosząc w ten sposób nasadę języka. Głowa jest schowana, umieszczając coś o średniej twardości pod łopatkami.

Jak wykonywać sztuczne oddychanie

 1. Czyste drogi oddechowe
 2. trzymając za nos ratownika, chwyć jego usta ustami
 3. połóż jedną dłoń na czole, drugą - przytrzymaj nos palcami (wskazującym i kciukiem),
 4. po głębokim wdechu zamknij usta ofiary,
 5. wstrzymuj każdy oddech na około 2 sekundy, upewniając się, że klatka piersiowa unosi się przy każdym oddechu.

Zewnętrzny masaż serca

Częstotliwość rytmicznych ciśnień powinna wynosić 80-100 na minutę, stosunek uciśnięć do nadmuchu powietrza 15: 2.

Po wprowadzeniu rurki dotchawiczej z mankietem (dostępnym w samochodowej apteczce) ciśnienie i oddechy wykonuje się w stosunku 5: 1.

 • jedną rękę kładzie się na granicy między środkową i dolną trzecią częścią mostka;
 • druga jest nakładana na pierwszą i wykonywane są silne wstrząsy, skupiające się na kierunku przednio-tylnym. Ręce powinny być proste;
 • wstrząsy wykonywane są ściśle w pionie.

Podczas resuscytacji należy co 3 minuty sprawdzać tętno na tętnicy szyjnej.

Pozytywny wynik środków resuscytacyjnych objawia się zaróżowieniem skóry, reakcją źrenic na światło, pojawieniem się tętna na tętnicy szyjnej.

Działania na scenie szpitalnej

Schemat leczenia dławicy piersiowej

Aby zatrzymać atak dławicy piersiowej, stosuje się nitroglicerynę. Jeśli pozytywny efekt nie występuje, stosuje się leki Fentanyl z Droperidolem. Nasilenie ataków (więcej niż 4 razy w tygodniu) niwelują długo działające azotany (Nitrong, Sustak). Gdy częstość akcji serca jest prawidłowa, a dławica piersiowa ma charakter wazospastyczny, przepisuje się antagonistów wapnia (nifedypinę, werapamil).

Zaburzenia rytmu serca, nadciśnienie są leczone beta-blokerami (Atenolol, Anaprilin). Połączenie powyższych środków jest niedopuszczalne do stosowania u pacjentów z bradykardią, niskim ciśnieniem krwi. Aspiryna jest przepisywana, aby zapobiec zawałowi serca

Leki na zawał serca

Pacjenci z niestabilnym progiem niedokrwienia, ze zmienioną elektrokardiografią są hospitalizowani na oddziale intensywnej terapii. Terapię rozpoczyna się od dożylnego wlewu heparyny do ustąpienia napadów, a następnie podaje się nitroglicerynę. Równolegle prowadzi się terapię skojarzoną z beta-blokerami i antagonistami wapnia. Tacy pacjenci nie mogą obejść się bez interwencji chirurgicznej..

Zespół pogotowia ratunkowego zapewnia opiekę resuscytacyjną mającą na celu przywrócenie przepływu wieńcowego, złagodzenie bólu. Zapewnia monitorowanie sprzętu, dostęp dożylny.

Działania szpitalne kontynuowane na oddziale intensywnej terapii mają na celu ograniczenie rozmiaru martwicy mięśnia sercowego, zapobieganie, leczenie powikłań zagrażających życiu. Przejawia się to w wyznaczeniu złożonej terapii lekowej. Ścisły odpoczynek w łóżku, wspierana specjalna dieta.

Terapia lekami jest trombolityczna (leki specyficzne dla fibryny), antykoagulanty (heparyna), leki przeciwpłytkowe (klopidogrel), blokery receptorów glikoproteinowych (tirofiban), dożylna nitrogliceryna, beta-blokery, inhibitory konwertazy angiotensyny.

Chirurgia choroby niedokrwiennej serca

Kiedy destrukcyjne procesy stają się nieodwracalne, pojawia się pytanie o leczenie chirurgiczne. Obecnie zaawansowana technologicznie opieka kardiologiczna stała się dostępna w szpitalach regionalnych kosztem obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego..

Stosuje się następujące zabiegi chirurgiczne: pierwotna angioplastyka wieńcowa, pomostowanie tętnic wieńcowych.

W chirurgicznym leczeniu choroby wieńcowej najczęściej stosuje się pomostowanie tętnic wieńcowych. Sztuczne rozpoczęcie krążenia krwi, zamiast chorego naczynia żylnego, wykonuje się przetoki za pomocą żyły odpiszczelowej uda lub innych autoaterii.

Celem stentu wieńcowego jest poszerzenie średnicy tętnicy wieńcowej poprzez wprowadzenie rurki stentu. Taka proteza - siatka wykonana jest z nieaktywnego stopu wysokiej jakości metalu. Rurkę rozciąga się do wymaganego rozmiaru bezpośrednio wewnątrz naczynia za pomocą balonu.

Przywrócenie dopływu krwi do mięśnia sercowego przez angioplastykę zwężonych tętnic wieńcowych nazywa się angioplastyką balonową tętnic wieńcowych.

Angioplastykę tętnic wieńcowych wykonuje się za pomocą systemu cewnika - prowadnika i cewnika dylatacyjnego. Cewniki naprzemiennie wprowadza się do tętnicy ściskanej przez zwężenie, ustawiając żądane ciśnienie.

Zwężoną część wypełnia się środkiem kontrastowym małym balonikiem, trzyma się go przez 30 sekund, a następnie wypompowuje tym samym balonem. Czynność powtarza się, aż gradient ciśnienia zmniejszy się, aż naczynie rozszerzy się do pożądanego rozmiaru.

Terapia chirurgiczna umożliwia pacjentom, po zabiegach rehabilitacyjnych, szybką adaptację i powrót do normalnego życia.

Rehabilitacja pacjentów z zawałem mięśnia sercowego

Choroba serca, której towarzyszy choroba wieńcowa, nie kończy się na leczeniu szpitalnym. U osób, które przeżyły zawał serca, występują organiczne zaburzenia psychiczne.

Skutkiem długotrwałej niesprawności jest naruszenie więzi społecznych. Oznacza to, że nie można wyleczyć patologii, przepisując tylko leki. Nawet w szpitalu kardiologicznym rozpoczyna się program rehabilitacji dla takich ofiar..

Indywidualne ćwiczenia terapeutyczne są przepisywane pod kontrolą tętna, ciśnienia krwi i EKG. Następnie kontynuowane są działania sanatoryjno-uzdrowiskowe, praca z psychologiem.

Terapia niefarmakologiczna choroby wieńcowej

Metody rehabilitacji leczniczej pacjentów, u których zdiagnozowano chorobę wieńcową serca, uwzględniają fizyczne czynniki oddziaływania. Należy je stosować, biorąc pod uwagę specyfikę przebiegu procesu niedokrwiennego i współistniejących chorób.

Leczenie aparatem fizjoterapeutycznym jest dopuszczalne u pacjentów ze stabilną dławicą piersiową, zawałem serca bez powikłań, leczonych w szpitalu. 4 tygodnie po wystąpieniu choroby. U pacjentów z rozrusznikami serca terapia sprzętowa powinna być zalecana z dużą ostrożnością, z uwzględnieniem wszystkich za i przeciw.

Techniki fizjoterapeutyczne stosowane w chorobach niedokrwiennych

Cynkowanie przezsercowe stosuje się na etapie stacjonarnym 6 godzin po wystąpieniu zawału serca, razem z zabiegami wykonywanymi przez lekarzy. Interwał aplikacji - co 12 godzin przez godzinę.

Po kilku dniach u osób po zawale mięśnia sercowego ból ustępuje, kurczliwość i siła mięśnia sercowego, stabilizuje się ciśnienie krwi, nie było żadnych komplikacji podczas zabiegu.

Leki są lepiej wchłaniane przez organizm przy zastosowaniu elektroforezy u pacjentów w okresie rehabilitacji. Metoda jest przeciwwskazana w przypadku zaburzeń rytmu i przewodzenia.

W celach psychoterapeutycznych elektrosen stosuje się u pacjentów z niedokrwieniem. Dzięki działaniu uspokajającemu, przeciwbólowemu, obniżającemu ciśnienie, rehabilitowany lepiej postrzega aktywność fizyczną, znikają zaburzenia rytmu.

Elektroanalgezja jest dobra, ponieważ wspomaga działanie hipotensyjne bez wpływu na centralną hemodynamikę. Przebieg zabiegów pozwala na zmniejszenie dawki leków przeciwbólowych i uspokajających.

Prądy modulowane sinusoidalnie wpływają na autonomiczną regulację czynności mięśnia sercowego. Terapia potęguje działanie przywspółczulne na układ krążenia w każdym miejscu zastosowania, co stabilizuje rytm serca, a układ przewodzący działa hipotensyjnie.

Indukcja magnetyczna pomaga zmniejszyć bolesne napady dusznicy bolesnej przy takiej samej aktywności fizycznej. Technika przywraca hemostazę krwi, zwiększając moc mięśnia sercowego, jednocześnie pozwalając mu gromadzić rezerwy.

Terapia ozonem i użycie tlenu stymuluje proces wymiany energii, umożliwiając mięśnieowi sercowemu przetwarzanie niezbędnego tlenu cząsteczkowego i składników odżywczych.

Laser niskoenergetyczny zaczął być używany w XX wieku. Teraz ta technika została znacznie zoptymalizowana poprzez stworzenie wielofunkcyjnych generatorów kwantowych do leczenia różnych typów. Poprzez pozytywny wpływ na hemostazę i przepływ krwi, mięsień zaczyna pracować „bardziej ekonomicznie” podczas normalnej aktywności fizycznej.

Terapia laserowa sprzyja produkcji substancji przeciwbólowych i endorfin, poprawiając metabolizm tkanek, przepływ krwi.

Przyczyny, objawy i leczenie niedokrwienia mięśnia sercowego

Co to jest niedokrwienie serca?

Niedokrwienie serca to choroba, która jest naruszeniem krążenia mięśnia sercowego. Jest to spowodowane brakiem tlenu, który jest przenoszony przez tętnice wieńcowe. Manifestacje miażdżycy zapobiegają jej wejściu: zwężenie światła naczyń krwionośnych i tworzenie się w nich blaszek. Oprócz niedotlenienia, czyli braku tlenu, tkanki są pozbawione niektórych dobroczynnych składników odżywczych niezbędnych do normalnego funkcjonowania serca.

Choroba wieńcowa jest jedną z najczęstszych chorób powodujących nagłą śmierć. Występuje znacznie rzadziej wśród kobiet niż wśród mężczyzn. Wynika to z obecności w organizmie płci pięknej wielu hormonów, które zapobiegają rozwojowi miażdżycy naczyń. Wraz z nadejściem menopauzy zmienia się tło hormonalne, więc prawdopodobieństwo wystąpienia choroby wieńcowej dramatycznie wzrasta.

W ramach klasyfikacji choroby niedokrwiennej serca wyróżnia się następujące formy:

Bezbolesna forma. To niedokrwienie mięśnia sercowego jest typowe dla osób z wysokim progiem bólu. Ciężka praca fizyczna, nadużywanie alkoholu przyczyniają się do jej rozwoju. Grupa ryzyka obejmuje osoby starsze, a także osoby z cukrzycą. Ta forma niedokrwienia jest bezbolesna, dlatego często nazywana jest głupią. Jednak w niektórych przypadkach może wystąpić dyskomfort w klatce piersiowej. Występuje we wczesnych stadiach rozwoju choroby. Charakterystycznymi objawami bezbolesnego niedokrwienia serca są tachykardia, dławica piersiowa i ostry spadek ciśnienia krwi. Możliwe osłabienie lewego ramienia, duszność lub zgaga.

Pierwotne zatrzymanie krążenia. Odnosi się do nagłej śmierci wieńcowej. Występuje natychmiast po zawale serca lub w ciągu kilku godzin po nim. Tej manifestacji choroby wieńcowej sprzyja nadwaga, palenie tytoniu, nadciśnienie tętnicze, a przyczyną jest migotanie komór. Przypisz nagłą śmierć wieńcową skuteczną resuscytacją lub skutkiem śmierci. W pierwszym przypadku należy niezwłocznie zapewnić wykwalifikowaną opiekę medyczną. Jeśli defibrylacja nie zostanie wykonana na czas, pacjent umiera.

Angina pectoris. Ból uciskowy lub uciskowy, dyskomfort w okolicy klatki piersiowej - to główne objawy determinujące tę postać choroby wieńcowej. Często objawia się zgagą, kolką lub nudnościami. Ból klatki piersiowej może promieniować do szyi, lewego ramienia lub barku po tej samej stronie, czasem do szczęki i pleców. Dyskomfort występuje podczas aktywnej aktywności fizycznej, po jedzeniu, szczególnie podczas przejadania się, gwałtownego wzrostu ciśnienia krwi. Angina jest spowodowana stresem i hipotermią. We wszystkich tych sytuacjach istnieje zapotrzebowanie na więcej tlenu dla mięśnia sercowego, ale ze względu na zatkane tętnice płytką nie jest to możliwe. Aby poradzić sobie z bólem, który może trwać nawet do 15 minut, wystarczy przerwać aktywność fizyczną, jeśli została przez nią spowodowana lub zażyć krótko działające azotany. Najpopularniejszym z tych leków jest nitrogliceryna..

Dławica piersiowa może być stabilna i niestabilna. W pierwszym przypadku jest to spowodowane działaniem czynników środowiskowych: palenie, znaczna aktywność fizyczna. Możesz sobie z tym poradzić dzięki nitroglicerynie. Jeśli stanie się nieskuteczny, oznacza to rozwój niestabilnej dławicy piersiowej. Jest bardziej niebezpieczny, ponieważ często powoduje zawał mięśnia sercowego lub śmierć pacjenta. Jednym z rodzajów niestabilnej dławicy jest dławica o pierwszym początku. Główną cechą wyróżniającą tę postać choroby jest to, że napady padaczkowe rozpoczęły się nie później niż kilka miesięcy temu. Przyczyną pierwszej dławicy piersiowej może być silny stres emocjonalny lub fizyczny. W takim przypadku tętnice wieńcowe mogą funkcjonować normalnie. Drugą grupę stanowią pacjenci, którzy przeszli zawał mięśnia sercowego i mają patologię tętnic wieńcowych. Jeśli rozwój choroby przebiega niezauważalnie, jest wysoce prawdopodobne, że rozwinie się w stabilną dusznicę bolesną. Ale możliwa jest również inna opcja. Często pierwsze objawy szybko ustępują, ataki ustają, a przez kolejne lata dławica piersiowa pacjenta nie pojawia się w żaden sposób. Wymaga to regularnych badań, aby zapobiec niespodziewanemu zawałowi mięśnia sercowego..

Postępująca dławica piersiowa, która jest innym rodzajem niestabilnej choroby, charakteryzuje się zwiększeniem liczby ataków. Występują częściej, stają się bardziej intensywne i dłuższe, mogą im towarzyszyć zadławienie, duszność i przyspieszenie akcji serca. Pierwsze ataki zdarzają się przy dużym wysiłku. Gdy postępuje dławica piersiowa, wystarczy niewielki wysiłek fizyczny, aby przyspieszyć tętno i spowodować zadyszkę. Ataki pojawiają się w nocy, częściej w sytuacjach stresowych. Nitrogliceryna może nie być skuteczna w zwalczaniu bólu. Rokowanie w postępującej dławicy piersiowej jest różne, ale w większości przypadków poprzedza zawał mięśnia sercowego lub jest jego początkiem. Chociaż możliwe jest całkowite zatrzymanie napadów i początek remisji.

Zawał mięśnia sercowego. Ta ostra postać choroby niedokrwiennej może być wywołana silnymi doświadczeniami emocjonalnymi, fizycznym przeciążeniem, w wyniku którego ustaje dopływ krwi do jednej z części serca. Zaburzenia krążenia mogą trwać od kilku minut do kilku godzin. Blaszki miażdżycowe zlokalizowane w naczyniach mogą ulec zniszczeniu, co prowadzi do powstania skrzepu krwi. To on staje się przyczyną zaburzeń krążenia. Pozbawione tlenu i składników odżywczych komórki umierają.

Zawałowi mięśnia sercowego towarzyszy silny ból w klatce piersiowej. W przeciwieństwie do dusznicy bolesnej nie będzie można sobie z nią poradzić, przyjmując tabletki nitrogliceryny. Co więcej, wpływ zewnętrzny, na przykład stres, niekoniecznie prowadzi do zawału serca. Czasami martwica tkanek występuje bez wyraźnego powodu podczas snu lub wczesnym rankiem. Objawy zawału mięśnia sercowego obejmują również nudności i wymioty, trudności w oddychaniu i ból brzucha. Całkowity brak objawów choroby jest często obserwowany u pacjentów z cukrzycą. W przypadku braku niezbędnych badań zawał serca pozostaje niezauważony. Wszelkie zmiany można określić tylko za pomocą elektrokardiogramu lub echokardiografii.

W przypadku podejrzenia zawału mięśnia sercowego konieczna jest pilna hospitalizacja. Lekarz przepisuje leki i odpoczynek w łóżku. Wcześniej powrót do zdrowia po zawale serca trwał miesiące, ale nowoczesne leki i metody terapii skróciły ten okres do kilku dni. Pacjent, który doznał takiego ataku choroby niedokrwiennej, jest przeciwwskazany do aktywnej aktywności fizycznej, konieczne jest zaangażowanie się w ćwiczenia fizjoterapeutyczne, stopniowo zwiększając intensywność ćwiczeń. Musisz przyjmować leki przepisane przez lekarza przez całe życie, nawet przy braku bólu i dyskomfortu.

Cardiosclerosis. W tej postaci choroby wieńcowej martwe komórki serca są zastępowane tkanką bliznowatą. Nie bierze udziału w skurczu mięśnia sercowego i powoduje przerost części serca, a także deformację jego zastawek. W rezultacie proces pompowania krwi zostaje zakłócony i rozwija się niewydolność serca..

Miażdżyca może być rozproszona i ogniskowa. W pierwszym przypadku blizny równomiernie zastępują komórki serca, rozprowadzając się po całym mięśniu. W przypadku ogniskowej miażdżycy tkanka łączna wpływa tylko na określone obszary. Zwykle jest to spowodowane zawałem mięśnia sercowego.

Płytki w tętnicach powodują miażdżycę miażdżycową. Rozwój miażdżycy zapalnej mięśnia sercowego jest promowany przez proces zapalny samego mięśnia sercowego. Przejadanie się, palenie, siedzący tryb życia zwiększa ryzyko choroby. Miażdżyca przez długi czas może przebiegać bezobjawowo, szczególnie w przypadku postaci miażdżycowej. Pacjenci w trakcie rehabilitacji i profilaktyki powinni przestrzegać diety uwzględniającej minimalne spożycie soli, tłuszczu i płynów.

Objawy niedokrwienia serca

Istnieje kilka głównych objawów niedokrwienia serca:

Ból w klatce piersiowej i za klatką piersiową. Może to być kłucie, pieczenie lub zaciskanie. Nieprzyjemne doznania pojawiają się nieoczekiwanie i ustępują po 3-15 minutach. We wczesnych stadiach choroby wieńcowej dyskomfort może być łagodny. Silny ból promieniuje na lewe ramię i ramię, rzadziej na szczękę i prawą stronę. Pojawiają się podczas uprawiania sportu lub przy silnym stresie emocjonalnym. Aby pozbyć się dyskomfortu spowodowanego aktywnością fizyczną, wystarczy zrobić sobie krótką przerwę. Kiedy te środki nie pomagają, a ataki stają się poważne, uciekają się do pomocy leków..

Duszność. Podobnie jak ból, pojawia się on po raz pierwszy podczas ruchu i jest spowodowany brakiem tlenu w organizmie. W miarę postępu choroby każdy atak towarzyszy duszności. Pacjent doświadcza tego nawet w spoczynku..

Zaburzenia bicia serca. Staje się to częstsze iw tym przypadku ciosy są silniejsze. W niektórych momentach możliwe są również przerwy. W tym samym czasie bicie serca jest bardzo słabe.

Ogólne złe samopoczucie. Pacjent odczuwa zawroty głowy, może zemdleć i szybko się męczy. Występuje zwiększona potliwość i nudności, które przechodzą w wymioty.

Angina pectoris. W dawnych czasach nazywano ją „dusznicą bolesną”. To zdanie nie jest przypadkowe, ponieważ dławica piersiowa nie jest bólem, ale silnym ściskaniem i pieczeniem w klatce piersiowej i przełyku. Może występować w postaci bólu barku, ramienia lub nadgarstka, ale jest to mniej powszechne. Angina jest łatwo mylona ze zgagą. Nic dziwnego, że niektórzy ludzie próbują sobie z tym poradzić i używają do tego sody. W kardiologii dławica piersiowa jest uważana za najbardziej uderzający objaw, wskazujący na obecność choroby wieńcowej i zapobiegający zawałowi mięśnia sercowego. Znacznie gorzej jest, gdy choroba przebiega bez zewnętrznych objawów. Postać bezobjawowa w większości przypadków kończy się śmiercią.

W przypadku zawału serca dochodzi do całkowitego nałożenia światła tętnic na blaszki. Ból narasta stopniowo i po pół godzinie staje się nie do zniesienia. Nieprzyjemne odczucia mogą nie ustąpić przez kilka godzin. W przewlekłej postaci choroby niedokrwiennej serca światło naczynia nie pokrywa się całkowicie, napady bólu są krótsze.

Objawy psychologiczne. W przypadku zawału serca pacjent może odczuwać niewyjaśniony strach i niepokój..

Przyczyny niedokrwienia serca

Główne przyczyny, dla których może wystąpić niedokrwienie serca, są następujące:

Miażdżyca tętnic. Mięsień sercowy jest zagięty wokół dwóch głównych tętnic, przez które krew przepływa do serca. Nazywa się je wieńcowymi i rozgałęzia się na wiele małych naczyń. Jeśli światło przynajmniej jednego z nich jest częściowo lub całkowicie zamknięte, niektóre części mięśnia sercowego nie otrzymują niezbędnych składników odżywczych, a co najważniejsze - tlenu. Nie ma już tętnic dostarczających krew do serca, więc jego praca zostaje zakłócona i rozwija się choroba wieńcowa.

Zablokowanie tętnic występuje, gdy miażdżyca atakuje tętnice. Polega na tworzeniu się blaszek cholesterolu w tętnicach, które utrudniają przepływ krwi. Wykonywaniu aktywnych ruchów przy braku tlenu w mięśniu sercowym towarzyszy ból.

Na tym etapie choroba niedokrwienna wyraża się w postaci dławicy wysiłkowej. Stopniowo pogarsza się metabolizm mięśnia sercowego, nasila się ból, wydłuża się i pojawia się w stanie spoczynku. Rozwija się niewydolność serca, pacjent cierpi na duszność. Jeśli światło tętnicy wieńcowej zostanie nagle zablokowane w wyniku pęknięcia blaszki, krew przestaje płynąć do serca i dochodzi do zawału serca. W rezultacie możliwy jest śmiertelny wynik. Stan pacjenta po zawale serca i jego konsekwencje w dużej mierze zależą od zablokowania tętnicy. Im większe naczynie dotknięte chorobą, tym gorsze rokowanie.

Niewłaściwe odżywianie. Przyczyną tworzenia się płytek na ścianach naczyń krwionośnych jest nadmiar cholesterolu w organizmie, który jest dostarczany z pożywieniem. Ogólnie rzecz biorąc, substancja ta jest niezbędna, ponieważ służy do tworzenia błon komórkowych i produkcji wielu hormonów. Na ścianach naczyń krwionośnych pod wpływem stresujących sytuacji odkłada się cholesterol.

Stres emocjonalny powoduje wytwarzanie specjalnej substancji. To z kolei sprzyja odkładaniu się cholesterolu w tętnicach. Odpowiednio skomponowana dieta pozwala zmniejszyć jego ilość w organizmie. Warto ograniczyć spożywanie pokarmów zawierających tłuszcze nasycone: masło, wędliny, tłuste sery i wędliny. Zaleca się preferowanie tłuszczów znajdujących się w rybach, orzechach, kukurydzy. Szybkostrawna i wysokokaloryczna żywność sprzyja rozwojowi niedokrwienia serca.

Złe nawyki. Nadużywanie alkoholu i palenie tytoniu wpływają na pracę mięśnia sercowego. Dym papierosowy zawiera dużą ilość substancji chemicznych, w tym tlenek węgla, który utrudnia transport tlenu oraz nikotynę, która nasila arytmię. Ponadto palenie wpływa na tworzenie się skrzepów krwi i rozwój miażdżycy..

Siedzący tryb życia lub nadmierny wysiłek. Nierówna aktywność fizyczna dodatkowo obciąża serce. Przyczyną rozwoju niedokrwienia może być zarówno brak aktywności fizycznej, jak i aktywność fizyczna przekraczająca możliwości organizmu. Zaleca się regularne uprawianie sportu, indywidualnie ustalając intensywność, czas trwania, częstotliwość treningów.

Otyłość. Liczne badania wykazały bezpośredni związek między nadwagą a śmiertelnością z powodu chorób układu krążenia. Dlatego otyłość jest jednym z czynników przyczyniających się do rozwoju niedokrwienia..

Cukrzyca. Ryzyko wystąpienia choroby wieńcowej jest duże u pacjentów z cukrzycą typu I i II. Muszą normalizować metabolizm węglowodanów, aby zmniejszyć ryzyko..

Powody psychospołeczne. Istnieje opinia, że ​​osoby o wyższym statusie społecznym i wykształceniu są mniej narażone na chorobę wieńcową..

Jak leczyć niedokrwienie serca?

Rozpoznanie choroby niedokrwiennej opiera się przede wszystkim na odczuciach pacjenta. Najczęściej skarżą się na pieczenie i ból w klatce piersiowej, duszność, nadmierne pocenie się, obrzęk, co jest wyraźnym objawem niewydolności serca. Pacjent odczuwa osłabienie, nieregularne bicie serca i rytm. W przypadku podejrzenia niedokrwienia elektrokardiografia jest obowiązkowa. Echokardiografia to metoda badawcza, która pozwala ocenić stan mięśnia sercowego, określić aktywność skurczową mięśnia i przepływ krwi. Wykonano badania krwi. Zmiany biochemiczne mogą wykryć chorobę wieńcową serca. Przeprowadzanie testów funkcjonalnych wiąże się z aktywnością fizyczną na ciele, na przykład chodzeniem po schodach czy wykonywaniem ćwiczeń na symulatorze. W ten sposób można zidentyfikować patologie serca we wczesnych stadiach..

W leczeniu niedokrwienia w kompleksie stosuje się leki z następujących grup: leki przeciwpłytkowe, blokery adrenergiczne, fibraty i statyny. Konkretne fundusze są wybierane przez lekarza w zależności od postaci choroby. Leki przeciwpłytkowe poprawiają przepływ krwi, za pomocą blokerów adrenergicznych można zmniejszyć częstotliwość skurczów mięśnia sercowego i zmniejszyć zużycie tlenu. Działanie fibratów i statyn jest skierowane na blaszki miażdżycowe. Leki zmniejszają szybkość ich pojawiania się i zapobiegają powstawaniu nowych formacji na ścianach naczyń krwionośnych.

Walkę z dusznicą bolesną prowadzi się za pomocą azotanów. Naturalne leki obniżające poziom lipidów są również szeroko stosowane w leczeniu choroby wieńcowej. Antykoagulanty wpływają na tworzenie się skrzepów krwi, a diuretyki pomagają usunąć nadmiar płynów z organizmu.

Ponieważ blaszki w naczyniach powodują ich zwężenie, możliwe jest sztuczne zwiększenie światła w tętnicach wieńcowych. W tym celu wykonuje się stentowanie i angioplastykę balonową. Podczas tych bezkrwawych zabiegów chirurgicznych światło w naczyniach rozszerza się, a przepływ krwi ulega normalizacji. Metody te zastąpiły tradycyjną operację bajpasów, którą obecnie wykonuje się tylko w przypadku niektórych postaci choroby wieńcowej. Podczas takiej operacji tętnice wieńcowe są połączone z innymi naczyniami poniżej miejsca naruszenia w nich przepływu krwi..

Oprócz leczenia farmakologicznego i terapii ogólnej pacjent wymaga umiarkowanej aktywności fizycznej. W zależności od postaci niedokrwienia lekarz opracowuje zestaw ćwiczeń. Przecież nadmierna aktywność fizyczna zwiększa zapotrzebowanie mięśnia sercowego na tlen i wpływa negatywnie na rozwój choroby..

Jeśli masz niespodziewany atak podczas chodzenia lub uprawiania sportu, powinieneś zatrzymać się i odpocząć, wziąć środek uspokajający i wyjść na świeże powietrze. Następnie powinieneś wziąć tabletkę nitrogliceryny.

Ten lek działa w ciągu 5 minut. Jeśli ból nie ustąpi, należy wypić jeszcze 2 tabletki. Nieskuteczność nitrogliceryny wskazuje na poważne problemy, dlatego w przypadku braku poprawy stanu, pilna potrzeba udania się do szpitala. Zapobieganie chorobie wieńcowej polega na unikaniu spożywania alkoholu, palenia tytoniu, odpowiedniej zbilansowanej diety i regularnych ćwiczeń. Musisz obserwować swoją wagę i kontrolować ciśnienie krwi. Ważne jest posiadanie pozytywnych emocji i brak stresu..

Odżywianie w przypadku niedokrwienia serca

Podstawowe zasady diety niedokrwiennej są następujące:

Pacjenci z chorobą wieńcową będą musieli zminimalizować w swojej diecie sól, cukier, słodycze i słodycze, wyroby cukiernicze, czyli wszystkie źródła węglowodanów prostych, tłuste mięso, kawior, pikantne i słone potrawy, czekoladę, kawę i kakao.

Najważniejszą rzeczą jest ograniczenie spożycia pokarmów bogatych w cholesterol i tłuszcz. Musisz trochę zjeść, ale często.

Pamiętaj, aby spożywać pokarmy zawierające kwas askorbinowy, witaminy A, B, C, potas, wapń.

Olej roślinny używany do gotowania należy zastąpić olejem kukurydzianym, oliwą z oliwek. Jest dużo zdrowszy i zawiera kwasy tłuszczowe omega-3, które mają pozytywny wpływ na krążenie krwi..

W diecie powinny dominować produkty mleczne, z wyjątkiem masła, płatków śniadaniowych, owoców morza, zup warzywnych, chudych ryb morskich np. Dorsz, omlet białkowy, indyk, kurczak.

Zaleca się gotowanie na parze naczyń. Ponadto żywność można gotować lub dusić.

Poniżej przedstawiamy typowe 7-dniowe menu dla pacjentów z niedokrwieniem serca:

poniedziałek

Śniadanie - kromka chleba pełnoziarnistego, płatki owsiane, szklanka słabej herbaty bez cukru

Drugie śniadanie - jogurt naturalny

Obiad - sałatka jarzynowa, plasterek gotowanego kurczaka bez skóry, ryż, szklanka soku owocowego

Kolacja - zapiekanka z twarogu bez cukru, szklanka kefiru

wtorek

Śniadanie - omlet kilku białek, jabłko, herbata

Drugie śniadanie - szklanka kefiru

Obiad - pieczone ziemniaki, dorsz gotowany na parze, kromka chleba żytniego, herbata

Kolacja - gulasz warzywny, niesłodzony jogurt

środa

Śniadanie - płatki owsiane, sok owocowy

Drugie śniadanie - twarożek z owocami

Lunch - sałatka jarzynowa z oliwą, pieczony indyk, herbata

Kolacja - zupa mleczna, herbata

czwartek

Śniadanie - jajko na twardo, kromka chleba pełnoziarnistego, jogurt naturalny

Drugie śniadanie - jabłko

Obiad - pieczony kurczak, kasza gryczana, herbata

Kolacja - zupa jarzynowa, szklanka kefiru

piątek

Śniadanie - płatki owsiane, jabłko, sok z marchwi

Drugie śniadanie - szklanka kefiru

Obiad - namoczony śledź, pieczone ziemniaki, herbata

Kolacja - sałatka jarzynowa z oliwą z oliwek, szklanka mleka

sobota

Śniadanie - zapiekanka twarogowa z owocami, herbata

Drugie śniadanie - jogurt naturalny

Obiad - gotowany okoń morski, sałatka jarzynowa, szklanka mleka

Kolacja - zupa mleczna, herbata

niedziela

Śniadanie - kasza jaglana, jogurt naturalny

Drugie śniadanie - omlet białkowy

Obiad - indyk i pieczone ziemniaki, herbata

Kolacja - zupa jarzynowa, szklanka kefiru

Edukacja: W 2005 roku odbył staż w Pierwszym Moskiewskim Uniwersytecie Medycznym im. Seszenowa i uzyskał dyplom z neurologii. W 2009 roku ukończył studia podyplomowe na specjalności „Choroby układu nerwowego”.

Pierwsze oznaki i leczenie niedokrwienia mięśnia sercowego

Brak dopływu krwi, przetłumaczony z łaciny, to niedokrwienie serca. Podczas niedokrwienia krew po prostu nie jest w stanie przejść przez tętnice wieńcowe w wymaganej ilości z powodu zablokowania lub zwężenia tych ostatnich. Dlatego mięsień sercowy nie otrzymuje wymaganej ilości tlenu, a jeśli leczenie nie zostanie przeprowadzone na czas, nie kurczy się, co w konsekwencji prowadzi do śmierci pacjenta.

Przyczyny występowania

Głównymi przyczynami zwężenia tętnic wieńcowych są cholesterolowe blaszki miażdżycowe, które stopniowo odkładają się na ich wewnętrznych powierzchniach, zaczynając, nawiasem mówiąc, od najmłodszych lat. Z biegiem czasu stają się tylko większe, a gdy światło naczynia zwęża się do 70% bez leczenia, zaczyna się niedobór tlenu w mięśniu sercowym.

Usuwanie substancji odpadowych z komórek podczas niedokrwienia serca również staje się trudne. Jeśli płytka całkowicie zatyka naczynie i blokuje przepływ krwi, choroba wieńcowa (IHD) serca wchodzi w najbardziej ostrą fazę - rozwija się zawał mięśnia sercowego. Inną przyczyną niedokrwienia serca, oprócz rozwoju blaszek miażdżycowych, jest zapalenie tętnic lub skurcz.

Grupy ryzyka

Największe ryzyko niedokrwienia występuje u pacjentów z miażdżycą lub z warunkami wstępnymi do jej rozwoju:

 • z wysokim poziomem cholesterolu;
 • z nadciśnieniem i cukrzycą;
 • jedzenie dużej ilości wysokokalorycznych potraw z niewielką ilością olejów roślinnych i świeżych warzyw;
 • nadwaga, palenie.

Ogromną rolę w rozwoju niedokrwienia serca odgrywa niekorzystna dziedziczność i zaburzony metabolizm, zwłaszcza jeśli objawy choroby pojawiają się na tle nerwowego przeciążenia i braku aktywności fizycznej.

Jak rozpoznać wystąpienie choroby niedokrwiennej serca

Zwykle początkowe objawy niedokrwienia serca pojawiają się przy stresie emocjonalnym lub wysiłku fizycznym. Wydaje się, że serce coś ściska, za mostkiem jest ciężkość. Postać choroby zależy od tego, jak wyraźny jest głód tlenu, jak szybko występuje i jak długo trwa. W leczeniu wyróżnia się następujące rodzaje niedokrwienia:

 1. Głucha forma (bezobjawowa) niedokrwienie, w której nie występują żadne odczucia bólu, a po badaniu wykrywa się chorobę serca. Zwykle charakterystyczne dla wczesnych stadiów niedokrwienia, może wystąpić bezpośrednio po zawale serca.
 2. Arytmiczna postać niedokrwienia rozpoznana po występowaniu migotania przedsionków, innych zaburzeń rytmu.
 3. Dławica piersiowa, której objawy zwykle pojawiają się przy wysiłku, ból w klatce piersiowej. Szczegółowe doznania mogą również wystąpić podczas przejadania się. Atakowi dusznicy bolesnej towarzyszy ucisk, uczucie ciężkości, a nawet pieczenie w klatce piersiowej. Ból można również podać na lewą rękę, przedramię, szyję, zęby. Dławienie się, ciemnienie oczu, obfite pocenie się i osłabienie są częste.

Częściej napady dusznicy bolesnej występują rano. Mogą to być krótkie (5-10 minut) manifestacje, powtarzane z różnymi częstotliwościami. Najbardziej niezawodne jest powstrzymanie tego ataku poprzez zaprzestanie jakiejkolwiek aktywności fizycznej, uspokojenia emocjonalnego i zażywanie nitrogliceryny. Jeśli nie ma wyniku, możesz go użyć w odstępie pięciu minut do trzech razy z rzędu.

Angina pectoris dzieli się również na dwa typy:

 1. Stabilna, przewlekła postać choroby niedokrwiennej serca, w której ataki występują z mniej więcej taką samą częstotliwością, z jednakowym obciążeniem i przez długi czas mają ten sam charakter.
 2. Postać postępująca (niestabilna), w której częstotliwość napadów wzrasta z upływem czasu, nasilenie może również wzrosnąć.

W tym drugim przypadku próg aktywności fizycznej do wystąpienia ataku również staje się coraz mniejszy, ból serca może nie opuszczać pacjenta nawet przy braku fizycznego stresu. Ta forma niedokrwienia mięśnia sercowego, jeśli nie jest leczona, często przekształca się w zawał mięśnia sercowego..

Kiedy iść do lekarza

Aby zwiększyć skuteczność leczenia niedokrwienia i nie doprowadzać choroby do stanów krytycznych należy skonsultować się z lekarzem natychmiast po pojawieniu się pierwszych objawów niedokrwienia mięśnia sercowego:

 1. Czasami czujesz ból w klatce piersiowej;
 2. Oddychanie jest czasami trudne;
 3. W pracy serca czasami odczuwasz przerwy;
 4. Trudno znieść nawet drobne czynności fizyczne, takie jak wchodzenie po schodach;
 5. Masz napady zawrotów głowy, duszności, często odczuwa się zmęczenie, czasami pojawia się omdlenie;
 6. Czasami wydaje się, że serce wyskakuje z klatki piersiowej bez wyraźnego powodu.

Jeśli w twoim przypadku wystąpią powyższe objawy, jest to już poważny powód, aby skontaktować się z kardiologiem lub terapeutą w celu kompleksowego leczenia..

Diagnoza

Pełna diagnostyka niedokrwienia serca obejmuje szereg badań:

 • przede wszystkim twoje ciśnienie zostanie zmierzone;
 • będziesz musiał przejść biochemię krwi i ogólną analizę, aby określić poziom cholesterolu w niej;
 • będziesz musiał przejść do EKG - elektrokardiografii, a także wykonać test wysiłkowy.

Ostatni test na niedokrwienie mięśnia sercowego wykonywany jest na specjalnym rowerze (ergometrze rowerowym) z czujnikami przymocowanymi do klatki piersiowej. Podczas pedałowania specjalista kardiolog ustali, od jakiej aktywności fizycznej w Twoim organizmie zaczynają się niebezpieczne zmiany..

W niektórych przypadkach z niedokrwieniem możesz również zostać wysłany na badanie ultrasonograficzne (USG) serca w celu sprawdzenia mięśnia sercowego. Najdokładniejszy obraz, pokazujący, która tętnica i jak zwężony, daje inne badanie - angiografia. Po jej wykonaniu do krwiobiegu wstrzykuje się substancję, która uwidacznia tętnice wieńcowe podczas badania rentgenowskiego. W rezultacie specjalista określa, w jaki sposób krew przemieszcza się przez naczynia i gdzie znajduje się blokada..

Leczenie

Niedokrwienie serca zawsze rozwija się stopniowo, dlatego bardzo ważne jest rozpoznanie choroby na wczesnym etapie niedokrwienia i rozpoczęcie leczenia. W tym celu stosuje się zestaw leków:

 1. Do rozszerzenia naczyń krwionośnych - nitrozorbitol, nitrogliceryna;
 2. Zapobieganie tworzeniu się skrzepów krwi - heparyna, aspiryna;
 3. Leki zwalczające wysoki poziom cholesterolu i dotleniające komórki serca.

Czasami w leczeniu niedokrwienia serca stosuje się inne leki, takie jak beta-blokery, które obniżają ciśnienie krwi i spowalniają serce, które wymaga mniej tlenu. W szpitalu stosuje się również leki rozpuszczające istniejące zakrzepy krwi. Pacjenci mogą również samodzielnie stosować środki uspokajające, najlepiej pochodzenia roślinnego, ponieważ stres często wywołuje nowe ataki choroby niedokrwiennej. Możesz użyć na przykład Motherwort lub Valerian.

Jednak wszystkie powyższe leki mogą tylko spowolnić rozwój choroby. Leczenie niedokrwienia mięśnia sercowego, zwłaszcza w jego ciężkich objawach, jest możliwe tylko poprzez interwencję chirurgiczną.

Pomostowanie tętnic wieńcowych

Podczas tej operacji chirurdzy wszczepiają nowe naczynie. Jest to przeciek, przez który dostateczna ilość krwi przepływa teraz do serca, omijając uszkodzony obszar. Żyła odpiszczelowa nogi jest zwykle używana jako naczynie dawcze, jeśli jednak pacjent nie cierpi na żylaki. Jeden koniec żyły jest przyszyty do aorty, drugi do naczynia poniżej miejsca zwężenia, po czym krew przepływa przez sztucznie utworzony kanał.

Po operacji ustępują ataki dusznicy bolesnej pacjenta, przestaje przyjmować większość leków, bez których wcześniej nie można było istnieć i wraca do zasadniczo normalnego życia. Ale ten nowo utworzony przeciek może z czasem zostać zablokowany blaszkami cholesterolu i doprowadzić do nowego rozwoju niedokrwienia serca, dlatego pacjent musi również monitorować stan zdrowia..

Angioplastyka

Podczas tej operacji chirurg mechanicznie rozszerza odcinek zwężonej tętnicy, a przepływ krwi zostaje przywrócony podczas niedokrwienia. W tym celu do tętnicy udowej wprowadza się cewnik balonowy w postaci elastycznej rurki i przepuszcza do tętnic wieńcowych..

Kiedy rurka osiąga miejsce zwężenia naczyń, balon na cewniku napełnia się i umieszcza się stent, urządzenie przypominające przekładkę, aby zapobiec zwężeniu naczynia. Ta operacja jest znacznie łatwiejsza do zniesienia, ale jest przeciwwskazana u pacjentów z cukrzycą i tych, którzy mają ostrą fazę choroby, a uszkodzenie naczyń jest już zbyt silne.

Zapobieganie chorobie niedokrwiennej

Skutecznym sposobem zapobiegania i leczenia choroby niedokrwiennej serca jest zmiana stylu życia, która wyeliminuje same przyczyny niedokrwienia serca. Należy zmienić następujące nawyki:

 1. Rzucić palenie;
 2. Zgodność z dietą obejmującą żywność o niskiej zawartości tłuszczu, stosowanie świeżych warzyw, owoców;
 3. Ćwicz codzienną aktywność fizyczną, wykonuj ćwiczenia fizjoterapeutyczne, stopniowo zmniejszaj masę ciała;
 4. Monitoruj ciśnienie krwi, utrzymuj je w normie;
 5. Naucz się skutecznie łagodzić stres za pomocą technik relaksacyjnych lub jogi.

Pacjenci z niedokrwieniem serca również muszą mieć odpowiedni odpoczynek, sen musi trwać co najmniej 8 godzin. Nie można przejadać się, a ostatni posiłek dnia należy spożyć nie później niż 3 godziny przed snem. Bądź na świeżym powietrzu częściej i stopniowo wydłużaj czas trwania spacerów.

Tradycyjne metody zapobiegania chorobie niedokrwiennej serca

Aby uniknąć wystąpienia niedokrwienia mięśnia sercowego w przyszłości lub spowolnić jego rozwój, wraz z tradycyjnym leczeniem, niezwykle przydatne jest przestrzeganie starych receptur ludowych..

Leczenie niedokrwienia dziką dziką różą i głogiem

Bardzo przydatne jest picie naparu z głogu i dzikiej róży w leczeniu niedokrwienia serca. Owoce należy zaparzać jak herbatę, parzyć przez 2 godziny, a do picia 3-4 razy po pół szklanki dziennie.

Dzika róża może być również używana do kąpieli. 500 g róży należy zalać wrzącą wodą o objętości 3 litrów i gotować mieszaninę na małym ogniu przez dziesięć minut. Następnie jest schładzany i filtrowany, dodawany do kąpieli. Utrzymuj temperaturę wody około 38 stopni, procedury w celu uzyskania dobrego wyniku będą musiały zostać przeprowadzone co najmniej 20.

Zalety czosnku

Cholesterol można zmniejszyć o 15%, spożywając tylko trzy ząbki czosnku dziennie. W celu zapobiegania niedokrwieniu i leczeniu miażdżycy można przygotować w następujący sposób:

 1. Średnio młody czosnek obrać, zmiażdżyć na miazgę, przenieść do słoika;
 2. Wlej masę czosnkową szklanką oleju słonecznikowego, włóż do lodówki;
 3. Po dniu wyciśnij do szklanki około jednej łyżki soku z cytryny, dodaj łyżeczkę ugotowanego oleju czosnkowego i połknij..

Zrób to 3 razy dziennie, pół godziny przed posiłkiem. Po trzech miesiącach kursu zrób sobie przerwę, po której można wznowić leczenie niedokrwienia czosnkiem.

Tradycyjne przepisy na leczenie niedokrwienia

Leczenie niedokrwienia serca, wraz z lekami przepisanymi przez kardiologa, można również przeprowadzić za pomocą tradycyjnej medycyny. Poniżej przedstawiamy kilka skutecznych recept, które często pomagają skuteczniej leczyć chorobę wieńcową i eliminować przyczyny jej wystąpienia:

 1. Koper włoski. 10 gr. zalej owoce szklanką wrzącej wody. Podgrzej mieszaninę w łaźni wodnej przez krótki czas, ostudź i przecedź. Następnie należy zwiększyć objętość do 200 ml. Bulion należy przyjmować do czterech razy dziennie na łyżce stołowej. Szczególnie pomocny w leczeniu niewydolności wieńcowej.
 2. Miód chrzanowy. Chrzan zetrzeć na drobnej tarce, łyżeczkę wymieszać z taką samą ilością miodu. Należy to zrobić bezpośrednio przed użyciem, natomiast środek na leczenie najlepiej przyjmować przez miesiąc. Możesz pić miksturę tylko z wodą..
 3. Suchy ląd bagienny. Zalej (10 g) szklanką wrzącej wody i na 15 minut. umieścić w łaźni wodnej. Ochłodzić mieszaninę w ciągu ¾ godziny, przecedzić, dopełnić do 200 ml. Po posiłku wypij pół szklanki. Skutecznie pomaga w leczeniu dusznicy bolesnej.
 4. Herbata głogowa. Suszone owoce parzyć w taki sam sposób, jak zwykłą herbatę. Kolor przypomina niezbyt mocną czarną herbatę. Służy do niedokrwienia serca i każdej choroby serca, można pić z cukrem.
 5. Głóg z Motherwort. Wcześniej uważano ją za niezbędną metodę leczenia niedokrwienia mięśnia sercowego. Wymieszaj 6 łyżek owoców głogu z matecznikiem. Zalej 7 szklanek wrzącej wody, ale nie gotuj naparu. Pojemnik owinąć kocem i pozostawić na 24 godziny. Następnie odcedź napar, możesz go przyjmować dziennie do 3 razy. W razie potrzeby mieszaj z dziką różą (wywar), ale nie dosładzaj. Przechowywać w lodówce.
 6. Liść truskawki. Wlej 20 g liści wrzącą wodą, gotuj szklankę mieszanki przez kwadrans, po czym należy nalegać na dwie godziny. Odcedź bulion i doprowadź ilość do oryginału przegotowaną wodą. W przypadku niedokrwienia zażywaj łyżkę stołową do czterech razy dziennie w dowolnym momencie.

Żywienie w chorobie niedokrwiennej serca

Przyjmowanie samych tabletek na niedokrwienie serca przepisanych przez lekarza nie wystarczy do uzyskania wyniku leczenia. Ważne jest również prawidłowe odżywianie się, aby obniżyć poziom cholesterolu i wzmocnić serce. Przede wszystkim musisz maksymalnie ograniczyć spożycie pokarmów bogatych w tłuszcze nasycone. To głównie żywność pochodzenia zwierzęcego - mięso, jajka, mleko, masło, wędliny.

Niedokrwienie serca nie jest powodem do całkowitego porzucenia tych produktów, ale jednocześnie mleko powinno być spożywane wyłącznie o niskiej zawartości tłuszczu, a mięso powinno być chude, bez tłuszczu. Najlepsze opcje w tym przypadku to mięso z indyka, cielęciny, kurczaka i królika. Podczas gotowania cały widoczny tłuszcz należy usunąć z mięsa. A podczas pieczenia w piekarniku umieść mięso na ruszcie, aby usunąć nadmiar tłuszczu. Podczas gotowania jajecznicy i omletów nie używaj więcej niż jednego jajka na porcję. Dodaj tylko białko, aby zwiększyć masę.

Ryby, wręcz przeciwnie, z niedokrwieniem serca należy wybrać najgrubszą, na przykład makrelę. Olej rybny zawiera wiele ważnych składników metabolizmu cholesterolu. A także w rybach morskich jest dużo jodu, który zapobiega tworzeniu się blaszek sklerotycznych. Ten składnik występuje również w nadmiarze w wodorostach. Ten ostatni rozpuszcza również skrzepy krwi, które są przyczyną powstawania zakrzepów..

Z drugiej strony tłuszcze nienasycone są niezbędne pacjentom z niedokrwieniem serca. W organizmie przyczyniają się do produkcji tzw. „Dobry” cholesterol. Składniki te znajdują się w oleju roślinnym, jakimkolwiek - oliwce, słoneczniku itp. Produkty bogate w błonnik pokarmowy obniżają poziom cholesterolu. Są to warzywa, chleb z otrębów, orzechy, fasola.

Jagody są również bardzo przydatne w niedokrwieniu mięśnia sercowego, ponieważ zawierają kwas salicylowy, który zapobiega powstawaniu zakrzepów. Musisz jeść banany, brzoskwinie, suszone morele i inne pokarmy bogate w potas. Odmówić należy ze słonych i zbyt pikantnych potraw, nie pij zbyt dużo płynu. Lepiej jest przyjmować jedzenie w małych porcjach do pięciu razy dziennie. Ogranicz się do posiłku wegetariańskiego kilka razy w tygodniu..

Wartość aktywności fizycznej w chorobie wieńcowej

W leczeniu niedokrwienia serca trening fizyczny ma niemałe znaczenie. Jeśli choroba jest w początkowej fazie, pacjentowi pokazano pływanie, jazdę na rowerze - niezbyt intensywne cykliczne obciążenia. Nie należy ich przeprowadzać tylko w okresach zaostrzeń..

Jeśli pacjent ma ciężką postać niedokrwienia serca, jako obciążenie stosuje się kompleksy specjalnych ćwiczeń terapeutycznych. Jest wybierany przez lekarza prowadzącego, biorąc pod uwagę stan pacjenta. Zajęcia powinny być prowadzone przez instruktora w szpitalu, przychodni i pod nadzorem lekarza. Po zakończeniu kursu pacjent może samodzielnie wykonywać te same ćwiczenia w domu..