Portal usług medycznych

Podobnie jak w przypadku zwężenia otworu p-k, obecność umiarkowanej ANN może stanowić podstawę do wykonania protezy AV, jeśli planuje się wykonanie pomostowania tętnic wieńcowych lub innego zabiegu kardiochirurgicznego..

Dwupłatkowa AK często pozostaje nierozpoznana przy urodzeniu dziecka, au osoby dorosłej może objawiać się charakterystycznym hałasem i objawami dysfunkcji AK. Pomimo faktu, że płatki zastawki pozostają elastyczne przez długi czas, stopniowo tworzą się między nimi zrosty, w wyniku czego dochodzi do zablokowania przepływu krwi, a sam przepływ krwi w okolicy AV staje się turbulentny. Powoduje to przyspieszenie procesów zwyrodnieniowych w płatkach płatków, co prowadzi do zwężenia otwarcia zastawki, niedomykalności zastawki aortalnej lub rozwoju obu procesów. AK dwupłatkowa często wiąże się z koarktacją aorty i poszerzeniem jej korzenia, dlatego należy dokładnie poszukiwać tych stanów patologicznych. Ze względu na nieuchronny postęp dysfunkcji zastawek konieczna jest obserwacja przez całe życie.

W odcinku przymostkowym wzdłuż krótkiej osi LV można zaobserwować obecność tylko dwóch zastawek AV, chociaż interpretacja obrazu może nie zawsze być jednoznaczna. Z reguły zawory mają nierówne rozmiary, dlatego linia utworzona po ich zamknięciu na obrazie M-modalnym AK w odcinku przymostkowym wzdłuż długiej osi LV jest położona mimośrodowo. Innym objawem jest pojawienie się kopulastego skurczowego wysunięcia zastawek w kierunku aorty. Zjawisko to spowodowane jest obecnością brzeżnych zrostów między zastawkami, podczas gdy ich korpus pozostaje elastyczny i ugina się pod wpływem ciśnienia krwi..

Czasami dwa guzki strukturalnie trójdzielnej AK są wewnętrznie ściśle połączone ze sobą, więc zastawka jest funkcjonalnie dwupłatkowa.

Czasami AK może mieć cztery oddzielne zastawki, którym w wieku dorosłym towarzyszy pojawienie się niedomykalności aorty. Ten stan może być związany z innymi wrodzonymi anomaliami..

Niewydolność aorty stopnia 1-4: przyczyny i objawy, leczenie i rokowanie

Niewydolność zastawki aortalnej nazywana jest wadą serca, w której płatki zastawki nie mogą się całkowicie zamknąć i uniemożliwiają przepływ powrotny krwi z aorty do lewej komory w czasie rozluźnienia ścian komór. W wyniku ciągłej niedomykalności lewa komora jest poddawana ciągłemu stresowi, jej ściany rozciągają się i gęstnieją, a narządy i tkanki ciała cierpią na niedostateczne krążenie.

Na etapie kompensacji niewydolność zastawki aortalnej może się nie objawiać, ale gdy rezerwy są wyczerpane, serce jest w coraz większym stresie, a stan zdrowia pacjenta pogarsza się, ponieważ zmiany w budowie serca stają się nieodwracalne i rozwija się całkowita niewydolność serca. Tak poważne objawy tej wady zastawki mogą zagrozić wystąpieniu poważnych powikłań i śmierci..

Według statystyk niewydolność aorty występuje u co siódmego pacjenta z wadami serca, aw 50-60% jest połączona ze zwężeniem aorty i / lub niedomykalnością lub zwężeniem zastawki mitralnej. W izolowanej postaci wada ta występuje u co dwudziestego pacjenta z wadami serca. Niedomykalność zastawki aortalnej występuje głównie u mężczyzn i występuje w większości przypadków.

Opis choroby

Zastawka aortalna to klapa w aorcie, która ma 3 guzki. Przeznaczony do oddzielenia aorty i lewej komory. W stanie normalnym, gdy krew przepływa z tej komory do jamy aorty zastawka szczelnie się zamyka, powstaje ciśnienie, dzięki czemu zapewniony jest przepływ krwi przez cienkie tętnice do wszystkich narządów ciała, bez możliwości odwrotnego wysięku.

Jeśli struktura tej zastawki została uszkodzona, tylko częściowo zachodzi na siebie, co prowadzi do odwrotnego przepływu krwi do lewej komory. Jednocześnie narządy przestają otrzymywać niezbędną do normalnego funkcjonowania ilość krwi, a serce musi się bardziej skurczyć, aby zrekompensować brak krwi.

W wyniku tych procesów powstaje niewydolność aorty..

Według statystyk ta niewydolność zastawki aortalnej występuje u około 15% osób z jakąkolwiek chorobą serca i często towarzyszy chorobom takim jak zwężenie czy niedomykalność zastawki mitralnej. Jako niezależna choroba ta patologia występuje u 5% pacjentów z wadami serca. Najczęściej dotyka mężczyzn, w wyniku narażenia na czynniki wewnętrzne lub zewnętrzne.

Przydatne wideo na temat niewydolności zastawki aortalnej:

Klasyfikacja

Typizację procesu przeprowadza się na podstawie głównej - charakteru i stopnia odchyleń natury anatomicznej i fizjologicznej.

Zgodnie z tą metodą wyróżnia się następujące etapy:

Najpierw lub łatwo

Ilość zwracanej krwi nie przekracza 10-15% całości. Nie ma jeszcze zmian anatomicznych, dlatego prawdopodobieństwo wyleczenia jest maksymalne.

Często lekarze wybierają taktykę wyczekującą i nie szukają radykalnej terapii. Być może nie będzie postępu, wtedy leczenie jest wspomagające, lekarstwa.

Nie jest wymagana żadna interwencja chirurgiczna. W tym przypadku patologiczne nieprawidłowości są już obecne, choć ukryte, w tym zmiana poziomu ciśnienia krwi i izolowane nadciśnienie skurczowe z PD około 80-90 mm Hg..

Po drugie, umiarkowane

Nasilenie objawów jest średnie, pacjenci już zwracają uwagę na problemy zdrowotne, co generalnie jest dobre, bo motywuje do kontaktu z kardiologiem.

Specyfika objawów jest minimalna, wszystko wyjaśnia się w trakcie obiektywnych metod: echokardiografii i słuchania dźwięku serca co najmniej.

Prognoza jest warunkowo korzystna. Leczenie chirurgiczne, na tym etapie obserwacja nie jest już wskazana, progresja jest nieunikniona, to kwestia czasu.

Po trzecie, wyrażone

Zdeterminowany ciężkimi objawami nawet w stanie całkowitego spoczynku, zaburzeniami struktur mózgowych i samego serca.

Ciśnienie krwi jest stale wysokie, z wysokim BP i częstymi skurczami. Narządy również słabo sobie radzą, ogólnie występuje wiele chorób nerek, wątroby, mózgu, naczyń krwionośnych.

Czwarty lub terminal

W zasadzie nie podlega leczeniu, pomoc ma charakter paliatywny. Próby są możliwe według uznania pacjenta, ale zwykle kończą się śmiercią na stole operacyjnym.

Pacjent i jego organizm są całkowicie nieopłacalni. Ciśnienie krwi jest niskie, niedociśnienie stabilne. Struktury anatomiczne odmawiają, co szybciej zabije człowieka, niewydolność serca czy niewydolność wielonarządowa - pytanie jest podobne, ale to wynik bezwarunkowy. Cyniczne, ale prawdziwe.

Od pierwszego do ostatniego etapu może minąć ponad dekada. W niektórych przypadkach progresja jest szybka, w krótkim okresie. Z drugiej strony jest to spowodowane patologiami somatycznymi i destrukcyjnym stylem życia.

Przyczyny i czynniki ryzyka

Niedomykalność zastawki aortalnej występuje w przypadku uszkodzenia zastawki aortalnej. Przyczyny, które prowadzą do jego uszkodzenia, mogą być następujące:

  Wady wrodzone. Wrodzone wady zastawki aortalnej występują w okresie rodzenia dziecka, gdy organizm kobiety w ciąży narażony był na działanie szkodliwych czynników - np. Duża dawka promieniowania rentgenowskiego lub przy długotrwałych chorobach zakaźnych. Wady mogą również powstawać w obecności podobnej patologii u jednego z bliskich krewnych.

 • Zapalenie wsierdzia jest chorobą zakaźną, w której wewnętrzne warstwy serca ulegają zapaleniu.
 • Reumatyzm to rozległa choroba zapalna, która atakuje wiele układów i narządów, w szczególności serce. Ten powód jest najczęstszy. Prawie 80% wszystkich pacjentów z niewydolnością aorty cierpi na reumatyzm.
 • Rozwarstwienie aorty to patologia charakteryzująca się gwałtownym rozszerzeniem wewnętrznej warstwy aorty z jej oderwaniem od środka. Ten problem pojawia się jako powikłanie miażdżycy lub gwałtownego wzrostu ciśnienia. Niezwykle niebezpieczny stan, który grozi pęknięciem aorty i śmiercią pacjenta.
 • Syfilis. Z powodu tej choroby przenoszonej drogą płciową może to dotyczyć wielu narządów i układów. W przypadku rozpoczęcia kiły w narządach, w tym w aorcie, tworzą się nieprawidłowe guzki, które uniemożliwiają normalne funkcjonowanie zastawki aortalnej.
 • Zranienie. Niedomykalność zastawki aortalnej może wynikać z urazu klatki piersiowej w wyniku pęknięcia płatków zastawki aortalnej.
 • Miażdżyca tętnic aorty. Miażdżyca tętnic rozwija się, gdy na ścianach aorty gromadzi się duża ilość cholesterolu.
 • Podeszły wiek. Z biegiem lat zastawka aortalna stopniowo się zużywa, co często prowadzi do zakłócenia jej funkcji.
 • Nadciśnienie tętnicze. Zwiększone ciśnienie może spowodować powiększenie aorty i lewej komory serca.
 • Tętniak komorowy. Często występuje po zawale serca. Ściany lewej komory wybrzuszają się, zakłócając normalne funkcjonowanie zastawki aortalnej.
 • Innymi znacznie rzadziej występującymi przyczynami choroby mogą być: choroby tkanki łącznej, reumatoidalne zapalenie stawów, zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, choroby układu odpornościowego, długotrwała radioterapia z powodu powstawania guzów w okolicy klatki piersiowej.

  Co to jest niewydolność zastawki aortalnej

  Jeśli w okresie rozluźnienia serca (rozkurczu) płatki zastawki półksiężycowatej podczas zamykania tworzą szczelinę, stan ten nazywamy niewydolnością zastawki aortalnej. Stale otwarty zawór nie jest w stanie w pełni odizolować kanału. Krew wypływająca z lewej komory nie jest w pełni zatrzymywana w aorcie. Obserwuje się proces niedomykalności - powrót pewnej ilości krwi. Patologia negatywnie wpływa na pracę układu sercowo-naczyniowego.

  Izolowaną wadę zastawki aortalnej rozpoznaje się tylko w 4% wszystkich przypadków. W 10% patologia przebiega wraz z innymi wadami, w 55-60% niedomykalność aorty łączy się ze zwężeniem otworu aorty. Mężczyźni są zagrożeni. Leczenie jest zalecane przez kardiologa i kardiochirurga.

  Ważny! Pacjenci z wadą zastawki aortalnej mogą wytrzymać stres fizyczny i sportowy, należy jednak pamiętać, że taka aktywność prowadzi do przyspieszonego wyczerpania rezerw kompensacyjnych, a dodanie powikłań prowadzi do niepełnosprawności.

  Rodzaje i postacie choroby

  Niewydolność aorty dzieli się na kilka typów i postaci. W zależności od okresu powstawania patologii choroba jest:

  • wrodzony - występuje z powodu złej genetyki lub niekorzystnego wpływu szkodliwych czynników na kobietę w ciąży;
  • nabyte - pojawia się w wyniku różnych chorób, guzów lub urazów.

  Uzyskana forma dzieli się z kolei na funkcjonalną i organiczną.

  • funkcjonalny - powstaje, gdy aorta lub lewa komora rozszerza się;
  • organiczny - występuje z powodu uszkodzenia tkanki zastawki.

  Zaburzenia hemodynamiczne

  Właściwości hemodynamiczne zależą bezpośrednio od objętości krwi zwracanej z ujścia aorty. Lewa komora nieustannie się przepełnia, ponieważ wpływa do niej nie tylko z przedsionka, ale także z aorty. W rezultacie komora stopniowo się rozszerza, wraz ze wzrostem ilości krwi wydalanej z komory.

  Podwójna praca prowadzi do wzrostu masy lewej komory, jej ściana gęstnieje. Ze względu na zmienioną strukturę funkcje zostają zaburzone i nastaje okres dekompensacji, w którym serce staje się niezdolne do pracy w tym samym tempie, a ilość powracającej krwi z każdym dniem staje się coraz większa. Narastająca dysfunkcja serca prowadzi do poważnych powikłań i śmierci pacjenta.

  1, 2, 3, 4 i 5 stopni

  W zależności od obrazu klinicznego choroby niewydolność aorty przebiega w kilku etapach:

  1. Pierwszy etap. Charakteryzuje się brakiem objawów, niewielkim powiększeniem ścian serca po lewej stronie, przy umiarkowanym wzroście wielkości jamy lewej komory.
  2. Drugi etap. Okres utajonej dekompensacji, kiedy nie obserwuje się jeszcze wyraźnych objawów, ale ściany i wnęka lewej komory są już znacznie zwiększone.
  3. Etap trzeci. Powstanie niewydolności wieńcowej, gdy następuje już częściowy odpływ krwi z aorty z powrotem do komory. Charakteryzuje się częstym bólem serca.
  4. Etap czwarty. Lewa komora słabo się kurczy, co prowadzi do zatorów w naczyniach krwionośnych. Obserwuje się objawy, takie jak duszność, duszność, obrzęk płuc, niewydolność serca.
  5. Piąty etap. Uważany jest za etap umierania, kiedy prawie niemożliwe jest uratowanie życia pacjenta. Serce kurczy się bardzo słabo, w wyniku czego w narządach wewnętrznych następuje zastój krwi.

  Objawy według etapu

  O niewydolności zastawki aortalnej I stopnia decyduje jedynie duszność na tle intensywnej aktywności fizycznej. Nic więcej. Im bardziej złożony proces, tym istotna jest kompletność obrazu klinicznego..

  Klinicznie istotne objawy pojawiają się w przybliżeniu od drugiego etapu rozwoju niedoboru AK.

  Możliwe objawy to:

  • Bladość skóry. Pacjent wygląda jak marmurowa rzeźba, fioletowe lub niebieskawe naczynia w strukturze sieci są widoczne przez warstwę skóry właściwej.
  • Zmiany zabarwienia błon śluzowych jamy ustnej i paznokci.
  • Rozdęcie żył na szyi, wyraźna pulsacja podczas obserwacji.
  • Intensywne bicie serca. Jest tak silny, że przy każdym skurczu pacjent drży..

  Są to specyficzne oznaki patologicznego procesu. Nie są dobrze rozumiane, a tym bardziej nie pozwalają na szybkie zidentyfikowanie źródła problemu.

  Manifestacje innego rodzaju, które wywołuje niewydolność serca, są znacznie gorsze i jaśniejsze z punktu widzenia kliniki:

  • Zawroty głowy. Aż do niemożności kontrolowania ich ruchów i orientowania się w przestrzeni. Jest to wynikiem niedokrwienia struktur mózgowych, w szczególności móżdżku.
  • Duszność. Niewydolność aorty I stopnia objawia się niewielkimi zaburzeniami hemodynamicznymi. Serce nadal radzi sobie ze swoimi funkcjami, objaw pojawia się tylko przy intensywnej aktywności fizycznej. Ponadto. W miarę postępów dochodzi do tego, że pacjent nie jest w stanie wstać z łóżka.
  • Słabość, senność, znaczny spadek ogólnej aktywności. Pacjent nie jest w stanie wykonywać codziennych i zawodowych obowiązków, szczególnie na późniejszych etapach.
  • Obrzęk kończyn dolnych, a także twarzy.
  • Silny tachykardia, najpierw na poziomie 100 uderzeń na minutę, potem więcej. Możliwy jest rozwój napadowej postaci komorowej, w takiej sytuacji prawdopodobny staje się śmiertelny wynik.
  • Bóle w klatce piersiowej o umiarkowanym nasileniu. Nawet przy zawale serca rzadko osiągają dużą siłę. Podawane są na brzuch, nogi, dolną część pleców, plecy, kończyny górne. Palenie lub ciągnięcie, naciskanie.
  • Ból głowy (ból głowy).

  Trzeci etap jest reprezentowany przez wszystkie opisane znaki, ale pojawiają się również inne obiektywne przejawy:

  • Podwyższone ciśnienie krwi w szerokim zakresie. Stan terminalny wiąże się z ciężkim niedociśnieniem.
  • Powiększona wątroba.
  • Tłumienie dźwięku serca podczas słuchania.

  Niedomykalność aorty II stopnia to najlepszy moment na leczenie: objawy są już w pełni obecne, ale grube zaburzenia organiczne jeszcze nie wystąpiły, co decyduje o dużych szansach na wyzdrowienie.

  Zagrożenia i komplikacje

  Jeśli leczenie rozpoczęło się przedwcześnie lub choroba przebiega w ostrej postaci, patologia może prowadzić do rozwoju następujących powikłań:

  • bakteryjne zapalenie wsierdzia - choroba, w której w zastawkach serca powstaje proces zapalny w wyniku narażenia na uszkodzone struktury zastawkowe drobnoustrojów chorobotwórczych;
  • zawał mięśnia sercowego;
  • obrzęk płuc;
  • zaburzenia rytmu serca - przedwczesne pobudzenia komorowe lub przedsionkowe, migotanie przedsionków; migotanie komór;
  • choroba zakrzepowo-zatorowa - powstawanie skrzepów krwi w mózgu, płucach, jelitach i innych narządach, które są obarczone występowaniem udarów i zawałów serca.

  W przypadku chirurgicznego leczenia niewydolności aorty istnieje ryzyko wystąpienia powikłań, takich jak: zniszczenie implantu, zakrzepy krwi, zapalenie wsierdzia. Pacjenci operowani często muszą przyjmować leki na całe życie, aby zapobiec powikłaniom.

  Cechy choroby w dzieciństwie

  Dzieci i młodzież przez długi czas nie zauważają dolegliwości i bólów w klatce piersiowej. Na początku rozwoju choroby wielu angażuje się w kluby sportowe. Ale dalej patologia zastawek aortalnych niepokoi nawet w spoczynku. Dzieci skarżą się na duszność, pulsowanie tętnic szyi.

  W początkowych stadiach choroby rozpoznanie wskazuje na zwiększenie światła jamy ustnej aorty. Po lewej stronie klatki piersiowej są również wyraźnie wyraźne odgłosy, co wskazuje na rozbieżność płatków księżycowego zastawki. Silne wstrząsy tłumaczy się zwiększoną pracą lewej komory i przedsionka w trybie spoczynkowym.

  Objawy

  Objawy choroby zależą od jej stadium. Na początkowych etapach pacjent może nie odczuwać żadnych nieprzyjemnych wrażeń, ponieważ na obciążenie narażona jest tylko lewa komora - wystarczająco silna część serca, która jest w stanie wytrzymać awarie układu krążenia przez bardzo długi czas.

  Wraz z rozwojem patologii zaczynają pojawiać się następujące objawy:

  • Pulsowanie głowy, szyi, kołatanie serca, szczególnie w pozycji leżącej. Objawy te wynikają z faktu, że do aorty wpływa większa objętość krwi niż zwykle - krew jest dodawana do normalnej ilości, która powraca do aorty przez luźno zamkniętą zastawkę.
  • Ból w okolicy serca. Mogą być uciskowe lub ściskające, pojawiają się z powodu upośledzonego przepływu krwi przez tętnice.
  • Cardiopalmus. Powstaje w wyniku braku krwi w narządach, w wyniku czego serce jest zmuszone do pracy w przyspieszonym rytmie w celu wyrównania wymaganej objętości krwi.
  • Zawroty głowy, omdlenia, silne bóle głowy, problemy ze wzrokiem, brzęczenie w uszach. Typowe dla etapów 3 i 4, kiedy krążenie krwi w mózgu jest zaburzone.
  • Osłabienie organizmu, zwiększone zmęczenie, duszność, zaburzenia rytmu serca, zwiększona potliwość. Na początku choroby objawy te występują tylko podczas wysiłku fizycznego, później zaczynają przeszkadzać pacjentowi iw spokojnym stanie. Pojawienie się tych znaków wiąże się z naruszeniem przepływu krwi do narządów..

  Ostra postać choroby może prowadzić do przeciążenia lewej komory i powstania obrzęku płuc w połączeniu z gwałtownym spadkiem ciśnienia krwi. W przypadku braku opieki chirurgicznej w tym okresie pacjent może umrzeć..

  Mechanizm rozwoju patologii

  Zrozumienie przyczyn leżących u podstaw odchyleń polega na przyswojeniu minimalnych informacji anatomicznych i fizjologicznych.

  Normalna aktywność serca jest następująca. Przez komory przedsionkowe krew przemieszcza się do komór, które są odpowiedzialne za zaopatrywanie organów w płynną tkankę łączną..

  Najważniejsza jest lewa: porusza tlen i składniki odżywcze w dużym kole. Oznacza to, że to przez niego zapewnione są wszystkie struktury.

  Aorta, największa tętnica ciała, nie tylko u ludzi, ale w ogóle u wielu ssaków, wchodzi do światła. Jego odgałęzienia umożliwiają odpowiednie zaopatrzenie korpusu i odległych formacji poprzez szeroką sieć.

  W procesie rozwoju niewydolności klapy wlotowe początkowo nie zamykają się całkowicie, a następnie całkowicie przestają się zamykać.

  W pierwszej chwili dochodzi do częściowego naruszenia krążenia krwi, a następnie uogólnienia, w zależności od ilości płynnej tkanki łącznej wyłączonej z pracy.

  Korekta odbywa się za pomocą radykalnych (chirurgicznych) środków. Nawet we wczesnych stadiach, jeśli są objawy.

  Diagnostyka

  Aby postawić diagnozę, lekarz bada dolegliwości pacjenta, jego styl życia, wywiad, a następnie przeprowadza się następujące badania:

  • Badanie lekarskie. Pozwala zidentyfikować takie objawy niewydolności aorty jak: pulsowanie tętnic, rozszerzone źrenice, rozszerzenie serca w lewą stronę, powiększenie aorty w jej początkowym odcinku, niskie ciśnienie krwi.
  • Analiza moczu i krwi. Za jego pomocą można określić obecność współistniejących zaburzeń i procesów zapalnych w organizmie..
  • Biochemiczne badanie krwi. Pokazuje poziom cholesterolu, białka, cukru, kwasu moczowego. Potrzebny do identyfikacji uszkodzeń narządów.
  • EKG do określania tętna i wielkości serca. Dowiedz się wszystkiego o dekodowaniu EKG serca.
  • Echokardiografia. Pozwala określić średnicę aorty i patologię w budowie zastawki aortalnej.
  • Radiografia. Pokazuje lokalizację, kształt i wielkość serca.
  • Fonokardiogram do badania szmerów serca.
  • CT, MRI, KKG - do badania przepływu krwi.

  Stopnie niewydolności aorty

  Stopień choroby zależy od ilości krwi wyrzucanej do lewej komory. Jest ich pięć.


  Etap początkowy (I stopień)

  Etap początkowy (I stopień). Niedomykalność zastawki aortalnej I stopnia rozpoznaje się, gdy podczas skurczu objętość krwi nie przekracza 15% objętości wyrzutowej. Pierwszy stopień nie oznacza pojawienia się klinicznych objawów choroby. Jest to niebezpieczne, ponieważ jeśli w tym okresie rozwój patologii nie zostanie zatrzymany, rozpoczynają się nieodwracalne procesy. Nie jest to powód do pilnej interwencji chirurgicznej.

  Drugi stopień. Objętość krwi wtłaczanej do komory z niewydolnością zastawki aortalnej II stopnia sięga 30%. Większość pacjentów nie ma oczywistych objawów choroby, ale podczas przeprowadzania diagnostyki można wykryć przerost lewej komory. Jeśli wada jest wrodzona, zastawka ma nieprawidłowo rozwinięte listki. Wielkość wyrzutu krwi określa się podczas diagnostyki poprzez sondowanie jam narządu serca. Ze względu na objawy kliniczne pacjent czasami skarży się na nadmierne zmęczenie i duszność podczas wykonywania niektórych czynności fizycznych.

  Względna niedomykalność aorty (III stopień). Około połowa objętości krwi jest wrzucana do lewej komory z patologią III stopnia. W takim przypadku pacjenci skarżą się na ból w okolicy klatki piersiowej. Badanie wykazało znaczne zgrubienie lewej komory. W trzecim stopniu podczas prześwietlenia mostka określa się pewne oznaki zastoju żylnego w płucach.

  Dekompensacja (IV stopień). Większość krwi wraca do komory. Jednocześnie pacjenci odczuwają ciągłą duszność. Miary diagnostyczne określają obrzęk płuc, znaczny wzrost objętości wątroby i niewydolność zastawki dwudzielnej. W tym okresie pacjent wymaga pilnej hospitalizacji..

  Umierający (stopień V). Patologia aktywnie się rozwija, występuje stagnacja krwi i dystrofia niektórych procesów w narządach. Wynik - śmierć pacjenta.

  Metody leczenia

  Na początkowych etapach, gdy patologia jest słabo wyrażona, pacjentom przepisuje się regularne wizyty u kardiologa, badanie EKG i echokardiogram. Umiarkowaną niedomykalność zastawki aortalnej leczy się lekami, celem terapii jest zmniejszenie prawdopodobieństwa uszkodzenia zastawki aortalnej i ścian lewej komory.

  Przede wszystkim przepisywane są leki, które eliminują przyczynę rozwoju patologii. Na przykład, jeśli przyczyną jest reumatyzm, mogą być wskazane antybiotyki. Ponieważ wymagane są dodatkowe fundusze:

  • diuretyki;
  • Inhibitory ACE - Lisinopril, Elanopril, Captopril;
  • beta-blokery - Anaprilin, Transikor, Atenolol;
  • blokery receptora angiotensyny - Naviten, Valsartan, Losartan;
  • blokery wapnia - Nifedipine, Corinfar;
  • leki na eliminację powikłań wynikających z niewydolności aorty.

  W ciężkich postaciach można zalecić operację. Istnieje kilka rodzajów operacji w przypadku niewydolności aorty:

  • plastikowa zastawka aortalna;
  • wymiana zastawki aortalnej;
  • implantacja;
  • przeszczep serca - wykonywany w przypadku ciężkiego uszkodzenia serca.

  Jeśli wszczepiono zastawkę aortalną, pacjentom przepisuje się dożywotnie antykoagulanty - aspirynę, warfarynę. Jeśli zastawka została zastąpiona protezą wykonaną z materiałów biologicznych, antykoagulanty będą musiały być przyjmowane w krótkich okresach (do 3 miesięcy). Chirurgia plastyczna nie wymaga przyjmowania tych leków.

  Aby zapobiec nawrotom, można przepisać antybiotykoterapię, wzmocnienie odporności i terminowe leczenie chorób zakaźnych.

  Prognoza

  Rokowanie w przypadku braku leczenia jest wyjątkowo niekorzystne, ponieważ przeżywalność pacjentów od początku objawów klinicznych do rozwoju ostatecznej niewydolności serca wynosi nie więcej niż 6 lat. U pacjentów z bakteryjnym zapaleniem wsierdzia oczekiwana długość życia wynosi nie więcej niż rok od wystąpienia pierwszych objawów.

  Jednak dzięki terminowemu leczeniu chirurgicznemu, jak wspomniano powyżej, oczekiwana długość życia wzrasta, a pierwsze oznaki niewydolności serca pojawiają się znacznie później. Po wymianie lub plastyce zastawki aortalnej pacjenci żyją przez dziesiątki lat bez istotnych subiektywnych objawów. Jeśli pacjent nie jest wskazany do zabiegu operacyjnego i przeprowadza się tylko leczenie zachowawcze, wówczas najkorzystniejsze z punktu widzenia przebiegu wady i rokowania jest zmiana miażdżycowa aorty, gdyż niewydolność serca postępuje znacznie wolniej.

  Najbardziej niekorzystne z punktu widzenia rokowania są pacjenci ze zbiornikiem. zapalenie wsierdzia z powodu szybkiego całkowitego zniszczenia płatków zastawki w procesie zakaźnym. Jednak dzięki terminowej operacji rokowanie staje się bardziej korzystne..

  Wymiana zastawki aortalnej

  Operacje wymiany zastawki aortalnej są obecnie przeprowadzane z dużym powodzeniem. I przy minimalnym ryzyku.

  Podczas operacji serce jest podłączone do aparatu płuco-serce. Pacjent otrzymuje również pełne znieczulenie. Jak chirurg może przeprowadzić tę małoinwazyjną operację? Istnieją 2 sposoby:

  1. Cewnik wprowadza się bezpośrednio do żyły udowej i do aorty, przeciwdziałając przepływowi krwi. Zawór jest zamocowany, a rurka wyjmowana.
  2. Przez nacięcie w klatce piersiowej po lewej stronie wprowadza się nową zastawkę. Wprowadza się sztuczną zastawkę i zatrzaskuje się na miejscu, przechodząc przez wierzchołkową część serca i łatwo ją usunąć z organizmu.

  Chirurgia małoinwazyjna jest odpowiednia dla pacjentów, którzy mają współistniejące choroby i nie można otworzyć klatki piersiowej. A po takiej operacji osoba natychmiast odczuwa ulgę, ponieważ wady zostały wyeliminowane. A jeśli nie ma skarg na dobre samopoczucie, można je wypisać w ciągu jednego dnia.

  Należy zauważyć, że sztuczne zastawki wymagają ciągłego podawania antykoagulantów. Mechaniczne mogą powodować krzepnięcie krwi. Dlatego po operacji „Warfaryna” jest przepisywana natychmiast. Ale są też zastawki biologiczne, które są bardziej odpowiednie dla ludzi. Jeśli zastawka jest zainstalowana z osierdzia świńskiego, lek jest przepisywany tylko przez kilka tygodni po operacji, a następnie anulowany, ponieważ tkanka dobrze się zakorzenia.

  Skurczowe ciśnienie krwi: co to jest i jak je leczyć

  Pomiar ciśnienia krwi to procedura, która pozwala szybko określić przyczyny złego stanu zdrowia, zdiagnozować problemy z sercem i naczyniami krwionośnymi. Co określa skurczowe ciśnienie krwi? Jakie częstości skurczowe, rozkurczowe i tętna są uważane za normalne?

  • Co oznaczają odczyty tonometru?
  • Jak określić normę
  • Powody odrzucenia
  • Jak obniżyć
  Ciśnienie skurczowe i rozkurczowe
  Ciśnienie od 150 do 100: powody i co robić?
  • Prawidłowo leczymy niestabilne ciśnienie krwi
  • Co oznacza ciśnienie od 80 do 40?
  • Co oznacza ciśnienie od 110 do 70?

   Wynik pomiaru tonometru obejmuje ciśnienie górne (skurczowe) i dolne (rozkurczowe). Co oznaczają te wskaźniki ciśnienia krwi??

   Wartość skurczowa określa stopień siły oddziaływania krwi na naczynia w momencie zmniejszenia skurczu (bicia serca). Zależy od stopnia kompresji komór serca i pokazuje, jak intensywnie wypychana jest krew, jak funkcjonuje mięsień sercowy.

   Liczby rozkurczowe pokazują ciśnienie podczas rozluźnienia mięśnia sercowego (rozkurcz) i zależą od stopnia skurczu naczyń obwodowych.

   Leczenie choroby serca aorty

   Wady zastawkowe w zależności od objawów klinicznych można leczyć zachowawczo lub chirurgicznie.

   Terapia lekowa

   Jeśli pacjent ze zwężeniem AK nie ma żadnych objawów, wystarczy mu regularna obserwacja lekarska i badanie echokardiograficzne:

   • za poważną wadę - corocznie;
   • z umiarkowanie wyrażonym - po roku;
   • z łagodnymi - co 3 - 4 lata.

   W przypadku wystąpienia duszności, bólu w klatce piersiowej, osłabienia lub omdlenia należy pilnie skonsultować się z kardiologiem.

   Pacjenci z niewydolnością aorty i prawidłową frakcją wyrzutową co roku poddawani są echokardiografii, a w przypadku pogorszenia funkcji skurczowej serca co 6 miesięcy.

   W przypadku braku objawów zwężenia aorty stosuje się tylko 2 grupy leków:

   • antybiotyki na reumatyczny charakter choroby podczas powtarzających się napadów reumatyzmu;
   • leki obniżające ciśnienie krwi ze współistniejącym nadciśnieniem tętniczym.

   Jeśli zwężeniu aorty, nawet ciężkiej, nie towarzyszą objawy, nie wykonuje się operacji wymiany zastawki, ogranicza się tylko do obserwacji.

   Jeśli pacjent ma objawy kliniczne i dolegliwości, ale odmawia operacji, przepisuje mu fundusze na złagodzenie stanu:

   • małe dawki digoksyny, inhibitory ACE, diuretyki na przekrwienie naczyń płucnych;
   • małe dawki azotanów lub beta-blokerów w przypadku dusznicy bolesnej.


   Statystyki przeżycia dla zwężenia aorty z odmową lub brakiem odpowiedniego leczenia
   W przypadku niewydolności aorty leki są przepisywane w dwóch przypadkach:

   • ciężka wada, której towarzyszą objawy choroby lub zmniejszenie kurczliwości, jeśli leczenie chirurgiczne jest niemożliwe;
   • krótki cykl leków poprawiających krążenie krwi u pacjentów z ciężką wadą przed operacją.

   Używane środki rozszerzające naczynia krwionośne - nitroprusydek sodu i hydralazyna. Inhibitory ACE lub antagoniści wapnia nie wpływają na rokowanie choroby i są przepisywane tylko w niektórych przypadkach.

   Zalecamy przeczytanie o reumatycznym zapaleniu wsierdzia. Dowiesz się o przyczynach jego rozwoju, objawach choroby, rodzajach patologii, diagnostyce i leczeniu. A tutaj więcej o reumatycznym zapaleniu mięśnia sercowego.

   Interwencja chirurgiczna

   Protetyka (wymiana) AK jest zalecana w takich przypadkach:

   • ciężkie zwężenie połączone z dolegliwościami;
   • ciężkie zwężenie i współistniejąca choroba wieńcowa, w przypadku których konieczne jest pomostowanie tętnic wieńcowych;
   • ciężkie zwężenie w połączeniu z innymi chorobami wymagającymi operacji serca;
   • ciężkie zwężenie z upośledzoną kurczliwością serca (odsetek frakcji wyrzutowej poniżej 50%);
   • ciężka niewydolność zastawki, której towarzyszą objawy kliniczne;
   • ciężka niewydolność i zmniejszona frakcja wyrzutowa, nawet przy braku dolegliwości;
   • ciężka niewydolność zastawki, gdy wymagana jest inna operacja serca;
   • bezobjawowa niewydolność zastawkowa ze znacznym powiększeniem komory serca (rozmiar w rozkurczu lub CDP powyżej 75 mm lub rozmiar w skurczu lub DAC powyżej 55 mm).


   Zabieg chirurgiczny polegający na wszczepieniu sztucznej zastawki 1 - nacięcie aorty wstępującej, 2 - zajęta zastawka, 3 - metalowa proteza zastawki dwudzielnej, 4 - proteza biologiczna.
   Jest to jedyne skuteczne leczenie ciężkiego zwężenia, któremu towarzyszą objawy kliniczne oraz ostrej niewydolności zastawki..

   U dzieci częściej wykonuje się walwotomię - oddzielenie przylegających płatków zastawki od siebie za pomocą nadmuchanego balonu. Jest wprowadzany przez naczynie przez cewnik, klatka piersiowa nie jest otwierana. U dorosłych metoda ta jest rzadko stosowana w celu tymczasowej poprawy stanu przed wymianą zastawki..

   Na zdjęciu: 1 - Sapien w stanie złożonym, zamocowany wokół specjalnego balonu, na innym cewniku jest przesuwany do korzenia aorty pod kontrolą echokardiograficzną i rentgenowską. 2 - Następnie balon jest napompowany. Stalowa rama sztucznej zastawki rozkłada się, mocuje do ścian aorty i zaczyna działać. 3 - Cewnik z balonem jest cofany przez tętnicę udową.

   Protetykę AK można wykonywać w każdym wieku. Dlatego u osób starszych głównym ograniczeniem stają się choroby współistniejące:

   • konsekwencje udaru;
   • wyczerpanie;
   • choroby onkologiczne;
   • niewyrównana cukrzyca i inne.

   W każdym przypadku lekarz ocenia prawdopodobieństwo wystąpienia powikłań w trakcie i po operacji, a także możliwość powrotu pacjenta do normalnego życia w okresie pooperacyjnym. Przed protetyką wymagana jest angiografia, która często ogranicza również liczbę operacji u osób starszych..

   Po operacji lekarz zleca badanie kontrolne i badanie echokardiograficzne po 6 i 12 miesiącach. Jeśli pacjent nadal rozszerza lewą komorę, podaje mu inhibitory ACE i beta-blokery.

   Wady serca aorty - zwężenie i niewydolność serca - są głównie spowodowane miażdżycą i reumatyzmem. Od wielu lat nie towarzyszą im reklamacje. Po wystąpieniu objawów konieczna jest pilna wymiana zastawki, ponieważ stan pacjenta zaczyna się szybko pogarszać.

   Działania lecznicze

   W przypadku niewydolności aorty leczenie ma na celu poprawę jakości życia pacjenta, zapobieganie całkowitym zmianom w sercu i zapobieganie nagłej śmierci. W przypadku pacjentów z objawami trzeciego stopnia wskazane jest leczenie farmakologiczne:

   1. W celu zwiększenia światła naczyń krwionośnych stosuje się środki rozszerzające naczynia obwodowe - „Molsidomin”, „Nitrogliceryna”.
   2. Inhibitory ACE - w celu obniżenia ciśnienia tętniczego stosowane są leki zawierające enzym konwertujący angiotensynę: „Captopril”, „Enalapril”, „Quinapril”.
   3. Antagoniści wapnia nowej generacji są przepisywani w celu normalizacji częstości akcji serca, złagodzenia napięcia mięśnia sercowego i poprawy krążenia mózgowego. Grupa werapamilu nie jest przepisywana ze względu na zdolność do zmniejszania częstości akcji serca, ponieważ bradykardia zwiększa niedomykalność.
   4. Diuretyki przyjmowane są ściśle według wskazań - „Indapamid”, „Lasix”.

   Wraz z rozwojem powikłań wymagane jest specjalne leczenie mające na celu ustabilizowanie stanu..

   Interwencja chirurgiczna jest wskazana w sytuacji, gdy niewydolność jest wyrażona lub przebiega w ciężkiej postaci. W przypadku rażących zmian w zaworach wymiana zaworu odbywa się:

   • sztuczny implant;
   • proteza biologiczna (stosowana dla dzieci i kobiet marzących o porodzie).

   Po rozwarstwieniu tętniaka aorty u podstawy i ostrej niewydolności możliwe jest zastąpienie korzenia aorty i zastawki z tętnicy płucnej pacjenta. Jeśli struktura serca jest poważnie upośledzona, a jego kurczliwość jest zmniejszona, zaleca się przeszczepienie, pod warunkiem, że dostępny jest narząd dawcy.

   Z którym lekarzem się skontaktować

   Zwężenie i niedomykalność zastawki aortalnej to dość poważna patologia. Pacjent z taką chorobą potrzebuje terminowej i wysokiej jakości opieki medycznej. Przy pierwszych objawach (duszność, ból w klatce piersiowej, szybkie zmęczenie, pulsowanie w głowie) należy skonsultować się z terapeutą lub kardiologiem.

   Przed pójściem do lekarza zapisz wszystkie objawy choroby i jak dawno zaczęły się pojawiać. Powinieneś także zapisać pytania zadawane lekarzowi i niedawne choroby wraz z nazwami przepisanych leków. Możesz zaprosić kogoś z rodziny na wizytę u specjalisty, który pomoże Ci zapamiętać ważne informacje.

   Powikłania niewydolności aorty

   Wśród powikłań niewydolności aorty, w przypadku nieskutecznego leczenia, można wymienić:

   • powtarzające się infekcyjne zapalenie wsierdzia;
   • migotanie przedsionków;
   • ostry zawał mięśnia sercowego, choroba niedokrwienna serca;
   • pęknięcie aorty;
   • niewydolność zastawki mitralnej.

   Ekspansja lewej komory prowadzi do obrzęku płuc, niewydolności serca, śmierci.

   Czy znałeś objawy niewydolności zastawki aortalnej?

   Główne czynniki etiologiczne

   Niewydolność aorty rozwija się z różnych powodów. Wyróżnia się następujące czynniki etiologiczne:

   • narażenie płodu na promieniowanie jonizujące;
   • wpływ na dziecko w czasie ciąży czynników teratogennych;
   • przyjmowanie toksycznych leków;
   • palenie i nadużywanie alkoholu przez przyszłą matkę w czasie ciąży;
   • choroby zakaźne matki;
   • reumatyzm;
   • bakteryjne zapalenie wsierdzia;
   • uszkodzenie miażdżycowe aorty;
   • syfilis;
   • zamknięty uraz klatki piersiowej;
   • długotrwałe nadciśnienie;
   • tętniak aorty;
   • wzrost objętości lewej komory;
   • zapalenie mięśnia sercowego;
   • choroby ogólnoustrojowe (toczeń rumieniowaty);
   • choroby dziedziczne (zespół Marfana, zespół Ehlersa-Danlosa);
   • wrodzona osteoporoza;
   • Choroba Takayasu;
   • mukowiscydoza;
   • zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa.

   Najczęstszymi przyczynami nabytej postaci wady są reumatyzm i septyczne zapalenie wsierdzia. Reumatyzm to choroba ogólnoustrojowa, która może rozwinąć się na tle prostej infekcji bakteryjnej (przewlekłe zapalenie migdałków, zapalenie migdałków, próchnica, zapalenie gardła). W 80% przypadków przyczyną ubytku aorty jest gorączka reumatyczna..

   Dzieje się to 5-7 lat po wystąpieniu choroby. W okolicy aorty pojawiają się guzki syfilityczne. Uszkadzają ścianę i zastawkę aortalną. Wrodzona niewydolność zastawki aortalnej występuje znacznie rzadziej. Powstaje z następującymi naruszeniami:

   • rozwój zastawki z dwoma płatkami zamiast trzech;
   • szeroka aorta;
   • zmniejszona elastyczność zaworów i ich pogrubienie;
   • wada przegrody między komorami.

   Względna niewydolność zastawki może być konsekwencją pierwotnego nadciśnienia tętniczego, gdy dochodzi do ciężkiego uszkodzenia serca.

   Pytania i odpowiedzi

   Pytanie: Witam. W przypadku niewydolności zastawki aortalnej wykonuje się operację wprowadzenia sztucznej zastawki. Jeśli niewydolność aorty ma stopień 1, wykonać operację lub poczekać do stopnia 4? Czy operację należy wykonać przed narodzinami dziecka, czy też przed porodem? Jak wesprzeć serce podczas porodu? Kobieta, 38 lat. Występuje również przerost lewej komory. Leki inne niż zioła i kalina nie są odpowiednie, ponieważ powodują migreny.

   Odpowiedź: Cześć. Przy 1 stopniu niewydolności aorty nie wykonuje się żadnej operacji. Pierwszy stopień niekoniecznie będzie postępował. Nie ma potrzeby wspomagania serca podczas porodu, jeśli jest zdrowe. Jeśli jest niezdrowy i zdiagnozowany - porozmawiaj z kardiologiem.

   Pytanie: Witam. 31 lat. Niedawno wykonałem USG serca i zdiagnozowano u mnie niedomykalność zastawki aortalnej, MVP z niedomykalnością 1 stopnia. Służę w wojsku jako pilot. Powiedz mi, czy nadaje się do lotu z taką diagnozą??

   Odpowiedź: Cześć. MVP 1 stopień jest normą. W odniesieniu do niewydolności aorty - przyjrzyj się jej ciężkości zgodnie z protokołem EchoCG. Myślę, że nie będzie problemów.

   Techniki wykrywania

   Przede wszystkim w recepcji lekarz prowadzący osłuchiwanie serca może już podejrzewać wadę, ponieważ każda patologia zastawki daje żywy obraz osłuchowy. Lekarz po wysłuchaniu odgłosów kieruje następnie do ECHO serca, co potwierdza rozpoznanie wady.

   Na obecność kiły przepisuje się serologiczne badanie krwi, ponieważ choroba ta często powoduje uszkodzenie struktur zastawkowych.

   Młodzi ludzie ze zwężeniem zastawki aortalnej poddawani są koronarografii, aby wykluczyć uszkodzenie dużych linii naczyniowych.

   Ergometrię rowerową wykonuje się, gdy pacjent ma objawy zwężenia aorty i nie ma dolegliwości.

   Zalecane są również ogólne i biochemiczne badania krwi, za pomocą których ocenia się czynność nerek i wątroby, ocenia się ryzyko cukrzycy, jest to bardzo ważne dla późniejszego leczenia operacyjnego.

   Etiologia

   Wrodzone zwężenie aorty jest najczęstszą przyczyną izolowanego zwężenia aorty (72% pacjentów). Jednolistna zastawka aortalna: objawiająca się w dzieciństwie ciężką niedrożnością;

   Dwupłatkowa zastawka aortalna: najczęstsza wrodzona wada serca (częstość występowania 2%).

   Zwężenie zastawki aortalnej zwykle występuje w późniejszym okresie życia (średni wiek około 50 lat) i stanowi 50% przypadków wymiany zastawki aortalnej u dorosłych. Zwężenie aorty może być również spowodowane reumatyzmem, który prawie zawsze wiąże się z zajęciem zastawki mitralnej..

   Izolowane zwężenie aorty zwykle wskazuje na niereumatyczną etiologię. Izolowane zwapnienie zastawki aortalnej jest najczęstszą przyczyną zwężenia aorty. Odkładanie się wapnia prowadzi do zmniejszenia ruchomości zastawki; spoidła zwykle nie są lutowane.

   Miażdżyca tętnic może powodować miażdżycowe zwężenie aorty, które występuje w ciężkiej hiperlipoproteinemii.

   Stwardnienie wstępujące zastawki półksiężycowatej aorty (typ Menckeberga) - pogrubienie i stwardnienie podstawy zastawki półksiężycowatej z ich późniejszym zwapnieniem.

   Infekcyjne zapalenie wsierdzia może być również powikłane ostrym zwężeniem aorty, ale jest to rzadkie.

   Walwuloplastyka balonowa aorty

   Czasami zalecana jest walwuloplastyka balonowa aorty. Zgodnie z najnowszymi osiągnięciami jest to bezbolesna operacja. Lekarz kontroluje wszystkie czynności, które mają miejsce za pomocą specjalnego sprzętu rentgenowskiego. Cewnik z balonem jest wprowadzany do otworu aorty, następnie balon jest wprowadzany do miejsca zastawki i rozszerzany. Eliminuje to problem zwężenia zastawki.

   Dla kogo jest wskazana operacja? Przede wszystkim taka operacja wykonywana jest u dzieci z wrodzoną wadą, gdy zamiast trójdzielnej powstaje jedno- lub dwupłatkowa zastawka aortalna. Wskazany jest dla kobiet w ciąży i osób przed kolejnym przeszczepem zastawki serca..

   Po tej operacji okres rekonwalescencji wynosi tylko od 2 dni do 2 tygodni. Ponadto jest bardzo łatwy w przenoszeniu i jest odpowiedni dla osób o słabym zdrowiu, a nawet dla dzieci..

   Mechaniczne protezy zastawek serca

   Różnica między protezą biologiczną a zastawką mechaniczną jest następująca

   • brak konieczności leczenia przeciwzakrzepowego (sztuczne rozrzedzenie krwi) po 3 miesiącach od wymiany zastawki serca
   • maksymalna bliskość protezy do zastawki własnej
   • brak charakterystycznego „metalicznego” kliknięcia, jak w przypadku protezy mechanicznej.

   Jednak protezy biologiczne w pozycji aortalnej są krótkotrwałe, a już w 2 roku eksploatacji protezy obserwuje się zmiany zwyrodnieniowe w jej zastawkach, ich zagęszczenie, zastawki tracą elastyczność. Im młodszy pacjent, tym szybciej ten proces się rozwija. Średnio żywotność protezy biologicznej wynosi 10 lat.

   Mechaniczna zastawka serca jest wszczepiana na całe życie. W przypadku nowoczesnych mechanicznych protez zastawek serca ich jedyną istotną wadą jest stała kontrolowana terapia antykoagulacyjna. Ze względu na powstawanie turbulentnych przepływów na protezę i za nią istnieje wysokie ryzyko zakrzepicy, która z kolei może prowadzić do zakrzepicy protezy i jej dysfunkcji i / lub zakrzepicy zatorowej w układzie tętniczym (mózg, nerki, śledziona, wątroba itp.). Aby zapobiec tworzeniu się skrzepów krwi, zaleca się leczenie przeciwzakrzepowe..

   Nasze centrum wykonuje ponad 200 operacji protetyki zastawki aortalnej. Wszczepiane są protezy biologiczne i mechaniczne.

   Proteza mechaniczna w pozycji aorty

   Zabieg wykonywany jest w znieczuleniu ogólnym, w warunkach sztucznego krążenia i ochrony kardioplegicznej mięśnia sercowego. Średni czas trwania operacji to 3 godziny. Operacja kończy się nałożeniem na skórę szwu kosmetycznego.

   Po operacji pacjenci trafiają na oddział intensywnej terapii, gdzie otrzymują kompleksową intensywną terapię. Okres pobytu na oddziale intensywnej terapii w przypadku nieskomplikowanego przebiegu wynosi 1 dzień. Po resuscytacji pacjenci są przenoszeni na specjalistyczne oddziały. Skąd za 7-10 dni są wypisywani do domu lub do sanatorium w celu dalszej rehabilitacji. Zdolność do pracy i powrót do normalnego życia następuje średnio po 1-1,5 miesiąca.

   Jak to działa

   Funkcja zastawki aortalnej w regulacji przepływu krwi. Zapobiega powrotowi krwi z komory po jej skurczu poprzez zamknięcie wejścia do aorty.

   Zawór zawiera:

   1. Włóknisty pierścień. Stanowi główną część zastawki i oddziela komorę od aorty..
   2. Trzy listki zakrywające wejście do aorty.
   3. Zatoki. Znajdują się one w obszarze za klapami..

   Organy działają tak:

   1. Płatki są dociskane do krawędzi aorty i udrażniają przepływ krwi.
   2. Pod ciśnieniem trafia do aorty.
   3. Gdy przechodzi przez otwór w zatokach, krew wypycha płatki do środka.
   4. Towarzyszy temu spadek ciśnienia w komorach..
   5. Guzki są połączone, a przejście do komory jest zablokowane.

   Pod wpływem czynników wrodzonych lub nabytych funkcje te są upośledzone.

   Zapobieganie

   Środki zapobiegawcze w przypadku niewydolności aorty są związane głównie z zapobieganiem rozwojowi infekcyjnego i reumatycznego zapalenia wsierdzia. W innych przypadkach niewydolność aorty jest chorobą nie do przezwyciężenia, chociaż niektórym z jej powikłań, w sprzyjających warunkach, można jeszcze zapobiec.

   Potwierdzając rozpoznanie niewydolności aorty kardiolog może ograniczyć niektóre rodzaje aktywności fizycznej. Ciąża zwykle nie niesie ze sobą poważnych zagrożeń, chyba że AD jest w ciężkiej fazie rozwojowej. Ponadto, jeśli pacjentka przeszła przeszczep serca lub przyjmuje pewne leki związane z AN, przed rozważeniem zajścia w ciążę może być konieczna konsultacja z kardiologiem.

   Zastawka aortalna i jej wady

   Budowa zastawki aortalnej

   Zastawka aortalna zlokalizowana jest na granicy lewej komory serca i aorty, największej tętnicy ciała. Jego głównym zadaniem jest zapobieganie powrotowi krwi do komory, która podczas jej skurczu przedostała się do aorty.
   Zastawka aortalna składa się z następujących elementów:

   • Podstawą zastawki jest pierścień włókniakowy. Pierścień tkanki łącznej oddzielający lewą komorę i aortę.
   • Trzy płaty półksiężycowe - „kieszenie”, które szczelnie zamykają się, blokując światło w aorcie.
   • Zatoki Valsalva - zatoki aorty, które znajdują się za półksiężycowymi guzkami zastawki.
   Podstawą zastawki jest włóknisty pierścień wykonany z elastycznej i gęstej tkanki łącznej. Znajduje się na granicy lewej komory i aorty. W tym miejscu aorta rozszerza się i za każdym płatkiem zastawki znajduje się zatoka Valsalva, mała zatoka. Dwie z nich mają prawą i lewą tętnicę wieńcową..

   Same klapki wyglądają jak trzy zaokrąglone kieszenie, które znajdują się w okręgu na pierścieniu włóknistym. Po otwarciu całkowicie blokują światło aorty. Płatki składają się z tkanki łącznej i cienkiej warstwy włókien mięśniowych. Ponadto włókna łączne kolagenu i elastyny ​​są ułożone w wiązki. Taka konstrukcja pozwala na redystrybucję obciążenia z płatków zastawki na ściany aorty.

   Mechanizm zaworu

   Zastawkę aortalną, w przeciwieństwie do zastawki mitralnej, można nazwać bierną. Otwiera się i zamyka pod wpływem przepływu krwi i różnic ciśnień w lewej komorze i aorcie. W tej zastawce nie ma mięśni brodawkowatych i ścięgien.

   Otwarcie zaworu

   • Włókna elastyny, które znajdują się z boku komory, pomagają guzkom przyjąć ich pierwotną pozycję: dociskają ściany aorty i otwierają przejście do aorty dla krwi.
   • Korzeń aorty (powiększenie na samym początku tej tętnicy) kurczy się i zacieśnia płatki.
   • Gdy ciśnienie w komorze przewyższa ciśnienie w tętnicy, wówczas krew wpychana jest do aorty i dociska płatki płatków do jej ścian.
   Zamknięcie zaworu
   Po skurczu komory przepływ krwi zwalnia. W tym samym czasie na ścianach aorty, w zatokach, powstają małe wiry, podobne do wirów. Uważa się, że to właśnie te wiry przesuwają płatki zastawki ze ścianek do środka aorty. Dzieje się to bardzo szybko. Elastyczne guzki szczelnie zamykają światło w komorze. Daje to dość głośny dźwięk. Słychać to stetoskopem.

   Światło zastawki aortalnej jest znacznie węższe niż światło zastawki mitralnej. Dlatego za każdym razem podczas skurczu komory doświadcza dużego obciążenia i stopniowo się zużywa. Prowadzi to do pojawienia się nabytych wad zastawek tętniczych..

   Niewydolność zastawki aortalnej

   Niewydolność zastawki aortalnej lub niedomykalność aorty to wada serca, w której płatki zastawki mitralnej nie zamykają całkowicie otworu aorty. Między nimi jest luka. Część krwi wraca z powrotem do lewej komory przez to światło. Komora wypełnia się, rozciąga i zaczyna gorzej pracować. Krew z płuc, która musi być przepompowywana przez serce do wszystkich narządów, zatrzymuje się w naczyniach płucnych. Wszystkie objawy choroby są związane z tymi procesami..

   Niewydolność zastawki aortalnej jest drugą co do częstości chorobą serca po chorobie zastawki mitralnej. Zwykle ta patologia występuje w połączeniu ze zwężeniem - zwężeniem światła aorty. Mężczyźni częściej cierpią na niewydolność aorty niż kobiety.

   Powody

   Niewydolność zastawki aortalnej może wystąpić nawet podczas rozwoju wewnątrzmacicznego lub po urodzeniu. Dlatego przyczyną rozwoju tej wady są wrodzone patologie lub przebyte choroby..
   Wrodzone wady rozwojowe rozwijają się z powodu następujących wad:

   • zamiast trzech rozwijają się dwie klapy zaworu;
   • jedna klapa jest większa od drugiej, rozciągnięta i zwisająca;
   • otwory w klapach zaworów;
   • niedorozwój jednego z zaworów.
   Zwykle wady wrodzone aorty powodują niewielkie zmiany w przepływie krwi, ale z czasem stan zastawki może się pogorszyć i wymagać leczenia.

   Nabyte wady zastawki aortalnej powodują takie choroby.

   Choroba zakaźna:

   • syfilis
   • posocznica
   • dusznica
   • zapalenie płuc
   Choroby zakaźne powodują powikłania ze strony serca - infekcyjne zapalenie wsierdzia. Ta choroba powoduje zapalenie wewnętrznej wyściółki serca, która również tworzy zastawki. Na guzkach zastawki gromadzą się bakterie, najczęściej paciorkowce, gronkowce i chlamydie. Tworzą kolonie. Z góry te guzki są pokryte białkiem krwi i zarośnięte tkanką łączną. W rezultacie na kieszonkach zastawki aortalnej pojawiają się brodawki. Ściągają klapki razem i zapobiegają ich szczelnemu zamknięciu we właściwym czasie..

   Choroby autoimmunologiczne

   • reumatyzm
   • toczeń rumieniowaty
   Reumatyzm jest przyczyną 80% przypadków niedomykalności zastawki aortalnej. W chorobach autoimmunologicznych komórki tkanki łącznej szybko się namnażają. Dlatego na klapach zaworów pojawiają się narośla i zgrubienia. Rzeczywiście opiera się na wielu komórkach łącznych. W rezultacie kieszenie marszczą się i odkształcają, jak tkanina syntetyczna prasowana gorącym żelazkiem.

   Inne powody

   • miażdżyca aorty
   • złogi wapnia na zaworze
   • nadciśnienie
   • mocny cios w klatkę piersiową
   • zmiany związane z wiekiem - powiększenie korzenia aorty.
   Czynniki te mogą spowodować odkształcenie lub nawet pęknięcie jednej z klap zaworu. W tym drugim przypadku pogorszenie stanu zdrowia następuje szybko. Ale u większości osób niewydolność aorty rozwija się stopniowo, z czasem stan się pogarsza..

   Objawy niewydolności zastawki aortalnej

   Dane z badań instrumentalnych

   Badanie rentgenowskie - poszerzenie aorty, powiększenie lewej i prawej komory.

   Elektrokardiografia - objawy powiększonej lewej komory. U niektórych osób na kardiogramie pojawiają się nieplanowane skurcze komór, które są wybijane z normalnego rytmu serca - dodatkowe skurcze komorowe.

   Fonokardiografia - słychać szmer serca.

   1. Szmer skurczowy pojawia się podczas skurczu komór (skurcz). Pojawia się, gdy krew przechodzi do aorty przez zmodyfikowane płatki zastawki. Ich nierówne krawędzie tworzą zawirowania, których dźwięk jest słyszalny;
   2. Szmer rozkurczowy pojawia się, gdy komory ulegają rozluźnieniu (rozkurcz) i spada ich ciśnienie. Część krwi wraca z aorty przez luźno zamkniętą zastawkę. W tym samym czasie głośno przechodzi przez wąski otwór.
   Echokardiografia lub USG serca - pozwala zidentyfikować:
   • Zaburzenia w płatkach zastawki aortalnej;
   • Drżenie płatków zastawki mitralnej między lewym przedsionkiem a lewą komorą;
   • Powiększenie lewej komory.
   USG Doppler (jeden z rodzajów USG serca) - monitor pokazuje, jak krew przesącza się przez mały otwór w zastawce aortalnej z powrotem do lewej komory.

   Diagnostyka

   Leczenie

   Często niewydolność zastawki aortalnej postępuje powoli, a odpowiednie leczenie może pomóc zatrzymać chorobę..

   Antagoniści wapnia: werapamil
   Zapobiega przedostawaniu się jonów wapnia do komórek. Dzięki temu serce nie kurczy się tak bardzo, potrzebuje mniej tlenu i ma możliwość odpoczynku. Lek jest potrzebny, jeśli okresowo występują napady nieregularnego bicia serca i wzrost ciśnienia krwi. Pierwsze dni to 40-80 mg 3 razy dziennie. Następnie dawkę dostosowuje się w zależności od samopoczucia.

   Diuretyki: furosemid
   Diuretyki są przepisywane prawie wszystkim osobom z tym schorzeniem. Zmniejszają obciążenie serca, łagodzą obrzęki, usuwają sole i obniżają ciśnienie krwi. W pierwszych dniach leczenia przepisuje się 20-80 mg / dobę. Stopniowo dawkę zwiększa się, aby uzyskać poprawę samopoczucia. Lek można przyjmować długo: codziennie lub co drugi dzień, zgodnie z zaleceniami lekarza.

   Beta-blokery: propranolol
   Potrzebujesz tego leku, jeśli niedomykalności aorty towarzyszy powiększenie korzenia aorty, zaburzenia rytmu serca i zwiększone ciśnienie. Blokuje receptory beta-adrenergiczne i zapobiega ich interakcji z adrenaliną. Dzięki temu serce jest lepiej ukrwione, a ciśnienie spada. Przyjmować 1 tabletkę 40 mg 2 razy dziennie. W przypadku braku efektu lekarz może zwiększyć dawkę. Ale jeśli występują przewlekłe choroby wątroby, musisz przyjmować lek w mniejszych ilościach. Dlatego nie zapomnij poinformować lekarza o swoim stanie zdrowia i przyjmowanych lekach..

   Leki rozszerzające naczynia: Hydralazyna
   Lek ten pomaga zmniejszyć napięcie w ścianach naczyń krwionośnych, złagodzić skurcze małych tętnic i poprawić krążenie krwi. Obciążenie lewej komory spada, a ciśnienie spada. Hydralazyna jest przyjmowana 10-25 mg 3-4 razy dziennie. Dawkę zwiększa się stopniowo, aby uniknąć skutków ubocznych. Nie należy stosować tego leku, jeśli tętno jest wysokie, występuje wada zastawki mitralnej, miażdżyca tętnic lub serce jest słabo ukrwione (choroba wieńcowa). Lekarz ustala dawkę i czas trwania kursu. Często ten lek jest przepisywany osobom, u których operacja jest przeciwwskazana..

   Operacja

   Operacja zastawki aortalnej będzie potrzebna dla osób, których lewa komora nie radzi sobie już z dużą objętością krwi, którą musi pompować.

   Przy wrodzonej chorobie zastawki aortalnej, która w większości przypadków powoduje drobne schorzenia, operację wykonuje się po 30 latach. Ale jeśli stan szybko się pogorszy, można go przeprowadzić we wcześniejszym wieku..
   Wiek, w którym ta operacja jest zalecana w przypadku nabytej wady, zależy od zmian w zaworze. Zwykle operacja wykonywana jest na osobach w wieku 55-70 lat.

   Wskazania do operacji

   • zakłócenie lewej komory;
   • lewa komora wzrosła do 6 cm lub więcej;
   • duża objętość krwi (25%) powraca z aorty do komory w czasie jej rozkurczu (rozkurcz), a osoba cierpi na objawy choroby;
   • choroba przebiega bezobjawowo, nie ma dolegliwości na złe samopoczucie, ale około 50% krwi wraca do komory.
   Przeciwwskazania do zabiegu.
   • wiek powyżej 70 lat, ale kwestia ta jest ustalana indywidualnie;
   • ponad 60% krwi powraca z aorty do komory;
   • ciężkie choroby przewlekłe.
   Rodzaje operacji:
   1. Przeciwpulsacja balonem wewnątrzaortalnym
   Ta operacja jest wykonywana przy początkowej postaci niedomykalności zastawki aortalnej. Do tętnicy udowej wprowadza się balonik o pojemności 2–50 ml i podłączony do niego wąż doprowadzający hel. Kiedy balon dotrze do zastawki aortalnej, jest szybko napełniany. Pomaga to spłaszczyć płatki zastawki aortalnej i szczelniej się zamykają..

   Wskazania do tego typu operacji

   • drobne zmiany w klapach zaworów;
   • odwrócony przepływ krwi 25-30%.
   Jego godność
   • nie wymaga dużego nacięcia;
   • pozwala na szybszy powrót do zdrowia po operacji;
   • łatwiejsze do przenoszenia.
   Wady operacji
   • nie należy wykonywać, jeżeli w tkankach aorty występują nieprawidłowości: miażdżyca tętnic, tętniak, rozwarstwienie;
   • nie ma możliwości skorygowania poważnych zmian w klapach zaworów;
   • istnieje ryzyko ponownego rozwoju niewydolności aorty w ciągu 5–10 lat.
   1. Implantacja sztucznej zastawki
   Jest to najczęściej stosowany zabieg chirurgiczny w leczeniu niewydolności zastawki aortalnej. Podlega dużym obciążeniom, dlatego prawie często instalowany jest sztuczny zawór wykonany z silikonu i metalu, który nie ulega zużyciu. Praktycznie nie wykonuje się protez biologicznych i odbudowy płatka zastawki.

   Wskazania do tego typu operacji

   • odwrócony przepływ krwi 25-60%, jeśli procent jest wyższy, zwiększa się ryzyko, że po operacji praca lewej komory nie ulegnie poprawie;
   • silne i liczne objawy choroby;
   • wzrost lewej komory ponad 6 cm.
   Jego godność
   • zapewnia dobre wyniki w każdym wieku poniżej 70 lat i przy wszelkich zmianach zastawkowych;
   • zdecydowana większość ludzi dobrze toleruje operację;
   • stan zdrowia znacznie się poprawia;
   • możesz jednocześnie pozbyć się niewydolności tętniczej.
   Wady operacji
   • wymaga rozcięcia klatki piersiowej i dołączenia aparatu płuco-serce;
   • powrót do zdrowia trwa 2 miesiące;
   • operacja nie jest skuteczna, jeśli występuje ciężka niewydolność krążenia.
   Pamiętaj, że tylko operacja może całkowicie wyeliminować niewydolność zastawki aortalnej. Dlatego jeśli lekarze zalecają ci ten rodzaj leczenia, nie zwlekaj. Im szybciej otrzymasz nową zastawkę, tym większe masz szanse na satysfakcjonujące i zdrowe życie..

   Zwężenie zastawki aortalnej

   Powody

   Zwężenie zastawki aortalnej może być wynikiem nieprawidłowości w rozwoju płodu lub stać się konsekwencją wcześniejszych chorób.

   Wady wrodzone

   • zawór składa się z dwóch skrzydeł zamiast trzech
   • zawór składa się z jednego skrzydła
   • pod zaworem znajduje się membrana z otworem
   • poduszka mięśniowa nad zastawką aortalną

   Nabyte wady zastawek w wyniku różnych chorób:

   Choroba zakaźna

   • posocznica
   • zapalenie gardła
   • zapalenie płuc
   Podczas chorób zakaźnych bakterie (głównie paciorkowce i gronkowce) dostają się do krwiobiegu i wraz z nim do serca. Tutaj osiadają na wewnętrznej błonie i powodują stan zapalny - infekcyjne zapalenie wsierdzia. W efekcie na wsierdziu i płatkach zastawki pojawiają się nagromadzenia drobnoustrojów - narośla podobne do brodawek, które zwężają światło wewnątrz zastawki lub powodują zrastanie się płatków.

   Choroby ogólnoustrojowe

   • reumatyzm
   • toczeń rumieniowaty układowy
   • twardzina skóry
   Choroby ogólnoustrojowe powodują zaburzenia w procesach podziału komórek tkanki łącznej tworzącej zastawkę. Jego komórki dzielą się, a na guzkach zastawki tworzą się narośla. Kieszenie mogą rosnąć razem, co zapobiega całkowitemu otwarciu zaworu.

   Zmiany wieku

   • Zwapnienie zastawki aortalnej - złogi soli wapnia na krawędziach płatków.
   • Miażdżyca tętnic - odkładanie się blaszek cholesterolu na wewnętrznej powierzchni aorty i zastawki.
   Po 50 latach wzdłuż krawędzi zastawki zaczynają odkładać się płytki wapniowe lub tłuszczowe. Tworzą narośla, zapobiegają zamykaniu się płatów i częściowo blokują światło, gdy klapki są otwarte. Dlatego często towarzyszy zwężeniu zastawki aortalnej.

   Przy niewielkich zmianach objawy nie występują. Jeśli się pojawią, oznacza to, że zawór należy wymienić..

   Objawy

   Objawy zwężenia zastawki aortalnej zależą od stopnia zaawansowania choroby. Stopień jest określany na podstawie wielkości otworu zastawki aortalnej.

   • Zwykle obszar ten wynosi 2-5 cm 2
   • Lekki obszar ujścia zwężenia większy niż 1,5 cm 2
   • Umiarkowany obszar zwężenia 1-1,5 cm 2
   • Obszar ujścia ciężkiego zwężenia mniejszy niż 1 cm 2
   Zwykle pierwsze objawy choroby pojawiają się, gdy powierzchnia otworu zmniejszy się do 1 cm 2.

   Dobre samopoczucie

   • Ból i uczucie ciężkości w klatce piersiowej - dławica piersiowa. Wynika to z faktu, że ciśnienie w lewej komorze wzrasta, a krew naciska na jej ściany;
   • Półomdlały. Jest to wynikiem niewielkiej ilości krwi dostającej się do aorty przez wąski otwór. Ciśnienie w nim spada, a narządy otrzymują mniej krwi i tlenu. Jest to przede wszystkim odczuwalne przez mózg. Kiedy doświadcza głodu tlenu, czuje się słaby, zawroty głowy i omdlewa;
   • Obrzęk kończyn dolnych jest spowodowany niedostatecznym krążeniem krwi i upośledzonym odpływem krwi żylnej;
   • Oznaki niewydolności serca pojawiają się w wyniku nieprawidłowego działania lewej komory:
   • Duszność podczas wysiłku;
   • Duszność podczas leżenia;
   • Napady kaszlu nocnego;
   • Zwiększone zmęczenie.
   Obiektywne objawy lub to, co stwierdza lekarz
   • Bladość skóry spowodowana niedostatecznym dopływem krwi do małych naczyń;
   • Puls jest powolny (bradykardia) i słaby;
   • Podczas słuchania serca słychać charakterystyczny szmer. Występuje między skurczami komory. Jego wygląd wynika z faktu, że ciśnienie w lewej komorze wzrasta, a krew wpada do wąskiego otworu zastawki aortalnej. Im wyższe ciśnienie w komorze, tym silniejszy hałas generowany przez turbulencje w krwiobiegu;
   • Zły dźwięk zamykania zastawki aortalnej. Wynika to z faktu, że zatopione klapki zaworów nie zamykają się szczelnie i zbyt szybko.

   Dane z badań instrumentalnych

   Elektrokardiogram pomaga określić stopień rozwoju zwężenia. Przy niewielkim zwężeniu zastawki pozostaje normalne. W innym wypadku:

   • oznaki powiększenia lewej komory i zgrubienia jej ściany
   • zaburzenia rytmu serca
   Promienie rentgenowskie mogą być normalne lub wykazywać:
   • powiększenie lewego przedsionka i komory
   • kształt serca przypomina but
   • nagromadzenie wapnia na zastawce lub w dolnej aorcie
   Echokardiografia przezklatkowa (USG serca przez klatkę piersiową) może ujawnić:
   • powiększenie lewej komory i pogrubienie jej ścian
   • powiększenie lewego przedsionka
   • membrana pod zaworem
   • poduszka nad zastawką w aorcie
   • niepełne zamknięcie zaworów
   • liczba liści
   • zwężony otwór zaworu
   Echokardiografia przezprzełykowa - Głowica jest wprowadzana do przełyku i znajduje się bardzo blisko serca. Pozwala zmierzyć powierzchnię otworu w zastawce aortalnej.

   Badanie dopplerowskie to jeden z rodzajów USG serca, który umożliwia:

   • zobaczyć kierunek przepływu krwi
   • zmierzyć natężenie przepływu
   • określić ilość krwi przepływającej przez zastawkę aortalną
   • zobacz zwężenie nad zaworem
   • rozpoznanie niewydolności zastawki aortalnej - niepełne zamknięcie jej zastawek

   Cewnikowanie serca to badanie stanu serca za pomocą specjalnego cewnika, który jest wprowadzany do jego jamy przez duże naczynia. Przepisywany tylko osobom powyżej 50 roku życia, które nie są zgodne z danymi EchoCG i wynikami innych badań. Metodą tą określa się ciśnienie w komorach serca oraz charakterystykę przepływu krwi przez zastawkę aortalną.

   Po pojawieniu się pierwszych objawów zwężenia zastawki aortalnej operację należy wykonywać przez 3-5 lat. Jeśli choroba przebiega bezobjawowo i nie powoduje znacznych zaburzeń w pracy lewej komory, lekarz przepisze niezbędne leki i czas następnego badania. Zwykle wystarczy raz w roku poddać się badaniu USG serca..

   Leczenie zwężenia zastawki aortalnej

   Jeśli lekarz stwierdzi, że masz niewielkie zwężenie zastawki aortalnej, przepisze leczenie, które poprawi dopływ tlenu do mięśnia sercowego, pomoże utrzymać normalny rytm skurczów i ciśnienie krwi..

   Diuretyki lub diuretyki: Torasemid
   Potrzebujesz leku, jeśli twój lekarz zdiagnozował przekrwienie płuc. Torasemid zmniejsza ilość wody w organizmie i objętość krwi krążącej w naczyniach. Ale diuretyk jest przepisywany ostrożnie iw małych dawkach. W przeciwnym razie może spowodować spadek ciśnienia w tętnicach, które już otrzymują niewystarczającą ilość krwi. Zalecana dawka to 2,5 mg 1 raz / dobę. Spożywać rano, niezależnie od posiłku.

   Leki przeciwdławicowe: Sustak, Nitrong
   Poprawia ukrwienie serca i łagodzi ból i uczucie ciężkości w klatce piersiowej. Zmniejszają zapotrzebowanie mięśnia sercowego na tlen i poprawiają ukrwienie serca. Nakładaj 2-3 razy dziennie z niewielką ilością wody. Tabletek nie wolno żuć ani łamać. Dawkę leku przepisuje lekarz. Nawet niewielki nadmiar może spowodować pogorszenie stanu i omdlenie z powodu spadku ciśnienia..

   Antybiotyki: Bicillin-3
   Jest przepisywany w celu zapobiegania infekcyjnemu zapaleniu wsierdzia w przypadku jakiegokolwiek zaostrzenia chorób przewlekłych: zapalenia migdałków, odmiedniczkowego zapalenia nerek. A przed różnymi zabiegami, które mogą spowodować przedostanie się bakterii do krwi: ekstrakcja zęba, aborcja. Zastosuj lek 1 raz, 1000000 jednostek, chyba że lekarz zalecił inny schemat.

   Operacja zwężenia zastawki aortalnej

   Wskazania do operacji

   • pojawiają się oznaki choroby zmniejszające zdolność do pracy: osłabienie, duszność, zmęczenie;
   • od umiarkowanego do ciężkiego zwężenia, powierzchnia otworu w zastawce aortalnej jest mniejsza niż 1,5 m2. cm;
   Przeciwwskazania do zabiegu
   • wiek powyżej 70 lat;
   • ciężkie choroby współistniejące.
   Rodzaje operacji
   1. Walwuloplastyka balonowa aorty
   Przez małe nacięcie w tętnicy udowej wprowadza się balonik, do którego podłącza się wąż dostarczający hel. Gdy urządzenie dotrze do zastawki aortalnej, balon jest napełniany i zwiększa luz między płatkami zastawki.

   Wskazania do operacji

   • dzieciństwo;
   • pacjenci poniżej 25 roku życia bez złogów wapnia na zastawce;
   • u dorosłych z ciężkim zwężeniem zastawki przed operacją wymiany zastawki;
   • w wieku dorosłym, jeśli operacja wymiany zastawki aortalnej jest przeciwwskazana.
   Zalety metody
   • metoda mało traumatyczna;
   • wysoka skuteczność u dzieci;
   • nie wymaga zatrzymania krążenia i podłączenia aparatu płuco-serce;
   • pozwala na regenerację w 7-10 dni.
   Wady metody
   • ponowna operacja może być wymagana w ciągu 10 lat;
   • istnieje ryzyko rozwoju niewydolności aorty ze względu na to, że na guzkach zastawki pojawiają się blizny, które nie zamkną się szczelnie;
   • wydajność u dorosłych 50%, po roku może dojść do ponownego zwężenia.
   1. Wymiana zastawki aortalnej
   W miejsce dotkniętej zastawki aortalnej umieszcza się:
   1. Sztuczna proteza wykonana z wytrzymałych i nowoczesnych materiałów: silikonu i metalu.
   2. Bioprotezy:
   • Zastawkę przeszczepioną z własnej tętnicy płucnej;
   • Zastawka wyjęta z serca zmarłej osoby;
   • Bioprotezy zwierzęce: świńskie lub bydlęce.
   Wskazania do wymiany zastawki aortalnej
   • półomdlały;
   • poważne osłabienie i zmęczenie;
   • naruszenia skurczu lewej komory;
   • tylko 50% krwi przechodzi przez zwężony otwór aorty, gdy komora się kurczy.
   Zalety operacji
   • przynosi znaczną poprawę w każdym wieku;
   • niska śmiertelność w trakcie i po operacji;
   • podczas operacji można jednocześnie korygować braki w pracy aorty;
   • eliminuje wszystkie objawy choroby;
   • oczekiwana długość życia po takiej operacji jest taka sama jak u osób zdrowych.
   Wady operacji
   • Okres rekonwalescencji trwa 1-2 miesiące;
   • Bioprotezy się zużywają, zakładane są u osób po 60 roku życia
   • Proteza mechaniczna zwiększa ryzyko powstania zakrzepów i wymaga ciągłego stosowania leków rozrzedzających krew - antykoagulantów.
   Ostatecznie wybór zabiegu zależy od wieku i ogólnego stanu zdrowia. Posłuchaj zaleceń lekarza i nie zwlekaj z leczeniem - pomoże to całkowicie pozbyć się problemów z sercem.