Przezskórna śródnaczyniowa angioplastyka wieńcowa w leczeniu choroby wieńcowej

Leczenie choroby niedokrwiennej serca, pomimo postępu, jaki dokonał się w ciągu ostatniej dekady, jest jednym z najpilniejszych problemów społeczno-medycznych naszych czasów. Farmakoterapia choroby wieńcowej z głównym lekiem Shanginal w połączeniu z lekami o działaniu metabolicznym, przeciwzakrzepowym i, jeśli to konieczne, hipolipidemicznym może mieć wyraźny efekt terapeutyczny przy zróżnicowanym podejściu. Jednak wraz z dalszym rozwojem choroby takie leczenie przestaje być wystarczająco skuteczne, więc pojawia się potrzeba rewaskularyzacji mięśnia sercowego..

 1. Uszkodzenie jednego lub dwóch statków.
 2. Stabilna, lekooporna dławica piersiowa z prawidłową lub lekko upośledzoną czynnością lewej komory.
 1. wieńcowy przepływ krwi przez wielkie naczynie III stopnia według klasyfikacji TIMI;
 2. szczątkowe zwężenie poniżej 30%;
 3. brak objawów zakrzepicy i rozwarstwienie typu D - F rozszerzonego naczynia według klasyfikacji NHLBI;
 4. brak dystalnej embolizacji;
 5. zanik obocznego przepływu krwi lub jego odwrócenie. Kliniczne i funkcjonalne kryteria skuteczności PTCA to:
 6. brak klinicznych i / lub elektrokardiograficznych objawów niedokrwienia mięśnia sercowego w spoczynku i podczas wysiłku;
 7. zmniejszenie potrzeby terapii lekowej;
 8. zwiększenie sprawności fizycznej.

=================
Czytasz temat:
Rola przezskórnej śródnaczyniowej angioplastyki wieńcowej w leczeniu choroby wieńcowej

1. Przezskórna śródnaczyniowa angioplastyka wieńcowa w leczeniu choroby wieńcowej.
2. Długoterminowe skutki angioplastyki i restenozy.

Kazaeva N.A. Republikańskie Centrum Naukowo-Praktyczne „Kardiologia”
Opublikowano: „Panorama medyczna” nr 6, wrzesień 2002.

Angioplastyka balonowa naczyń krwionośnych - technika, rodzaje i zalety

Przezskórna śródnaczyniowa angioplastyka balonowa jest techniką chirurgiczną, która rozwiązuje problem zwężonych lub zablokowanych żył lub tętnic w delikatny, minimalnie inwazyjny sposób. Istotą operacji jest wprowadzenie rozszerzającego się balonu do wnętrza naczynia poprzez niewielkie miejscowe nakłucie.

Wskazania do angioplastyki

Technika jest wskazana dla osób cierpiących na następujące patologie:

 • miażdżyca tętnic z towarzyszącym tworzeniem się blaszek i zablokowaniem dużych tętnic;
 • zatarcie miażdżycy, charakteryzującej się zwężeniem światła tętnic kończyn górnych i dolnych;
 • zwężenie tętnic nerkowych;
 • miażdżyca tętnic komunikowanych z mózgiem;
 • zawał i niedokrwienie mięśnia sercowego związane ze zwężeniem tętnic połączonych z mięśniem sercowym;
 • procesy wrzodziejące i zgorzel kończyn;
 • zwężenie światła żył piersiowych, brzusznych i miednicy.

Rozwiązywanie problemów z nogami

Angioplastyka kończyn dolnych ma znaczenie w przypadku niedokrwienia, wrzodziejących i martwiczych zmian tkanek. Pozytywny wynik zabiegu uzyskuje się w 90% przypadków. W 80% przypadków pacjenci nie obserwowali stanu restenozy od ponad pięciu lat.

Przywrócenie funkcji tętnic szyjnych

Operacja udrożnienia tętnic szyjnych pozwala na ukrwienie mózgu, minimalizując traumatyzację organizmu.

Wskazaniami do angioplastyki tętnic szyjnych są:

 • zawężenie obszarów problemowych o ponad 60%;
 • wcześniej doznał udaru;
 • omdlenie;
 • przemijające ataki niedokrwienne.

A przy zwężeniu o 70% operacja jest zalecana pacjentom bezobjawowym..

Wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia zatorowości mózgowej i prawdopodobieństwo udaru są zminimalizowane przez okluzyjne balony i elementy filtrujące, które są umieszczone dystalnie od miejsca operacji.

Technika angioplastyki

Angioplastykę balonową można wykonywać zarówno ambulatoryjnie, jak i stacjonarnie. Po zabiegu pacjent pozostaje pod opieką lekarską na jeden dzień..

Etapy operacji wewnątrznaczyniowej:

 1. Pacjent jest umieszczany na stole operacyjnym.
 2. Lekarz podłącza sprzęt niezbędny do kontroli stanu pacjenta, za pomocą którego kontroluje się puls, ciśnienie i rytm mięśnia sercowego.
 3. W razie potrzeby pacjentowi wstrzykuje się środki uspokajające.
 4. Miejsce pracy jest zdezynfekowane i pokryte sterylną bielizną.
 5. Specjalista zapewnia znieczulenie miejsca pracy w znieczuleniu miejscowym.
 6. Lekarz tworzy dostęp chirurgiczny w ścianie żyły lub tętnicy poprzez wprowadzenie igły. W przyszłości przez to nakłucie zostanie wprowadzony introduktor.
 7. Następnie wprowadza się cewnik. Przez wnękę naczynia kierowana jest do części, w której obserwuje się zatykanie lub zwężenie. Procedura jest monitorowana za pomocą aparatu rentgenowskiego. Przez cewnik wstrzykuje się roztwór kontrastowy i wykonuje się zdjęcie dotkniętego obszaru w celu określenia lokalizacji zwężonego obszaru.
 8. Następnie do obszaru o upośledzonej przepuszczalności wprowadza się przewodnik z balonem. Ten ostatni jest umieszczony wewnątrz zwężonego obszaru i nadmuchany. Wydłużona kapsułka balonowa rozciąga ścianę naczynia i zapewnia przywrócenie światła.
 9. W przypadku pozytywnego wyniku manipulacji lekarz usuwa z jamy naczynia prowadnik, balonik i introduktor, po czym przetwarza nakłucie i zakłada aseptyczny bandaż.

Odmiany metod

Istnieje kilka rodzajów angioplastyki, które zależą od techniki wykonania zabiegu i lokalizacji zwężonych naczyń:

 1. Angioplastyka ze stentowaniem W części naczynia rozszerzanego balonem zakładana jest proteza w postaci elastycznej rurki siatkowej, która zapobiega ponownemu zwężeniu. Protezy zapobiegające restenozie różnią się kształtem i liczbą oczek, materiałem i konstrukcją.
 2. Angioplastyka śródnaczyniowa. Pojawiła się pod koniec lat 70. ubiegłego wieku jako ulepszona angioplastyka wieńcowa. Istotą metody jest to, że chirurg odmawia wykonania nacięć na korzyść małego nakłucia. Metoda jest mało traumatyczna i nie wymaga otwierania odcinka piersiowego.

Angioplastyka laserowa

Angioplastykę laserową stosuje się w przypadku tworzenia się blaszek miażdżycowych w okolicy naczyń wieńcowych, a także w przypadku całkowitej niedrożności dotkniętego obszaru.

Operacja, podobnie jak tradycyjna angioplastyka, rozpoczyna się od wprowadzenia drutu prowadzącego, przez który następnie przechodzi nić kwarcowa. Ze względu na efekt termiczny lasera cholesterol ulega zniszczeniu, a przepływ krwi zostaje przywrócony.

Co robić po angioplastyce

Po operacji pacjent zostaje przeniesiony na oddział i przez 24 godziny jest pod kontrolą sprzętu EKG. Personel medyczny zapewnia stały monitoring stanu pacjenta, dynamiki parametrów krwi oraz miejsca nakłucia.

Aby usunąć środek kontrastowy z organizmu, pacjent musi wypić odpowiednią ilość płynu.

Jakikolwiek stres jest przeciwwskazany po wypisaniu ze szpitala. Pacjent musi samodzielnie monitorować nakłucie. Przy pierwszych oznakach krwawienia z tętnicy konieczne jest zaciśnięcie krwawiącego miejsca i pilne wezwanie karetki.

Po operacji pacjentowi należy przepisać leki zapobiegające powstawaniu zakrzepów krwi..

Korzyści

Angioplastyka, jako nowoczesna metoda korekcji patologicznych stanów naczyniowych, ma kilka poważnych zalet:

 • minimalny uraz fizyczny i emocjonalny pacjenta;
 • zastosowanie znieczulenia miejscowego;
 • krótki okres rehabilitacji;
 • brak dużych dostępów chirurgicznych tj. kawałki;
 • wysoka skuteczność techniki;
 • minimalny zestaw przeciwwskazań: niewydolność nerek, alergia na środek kontrastowy i niskie krzepliwość krwi.

Ryzyko angioplastyki

 • Angioplastyce towarzyszy minimalne ryzyko, ale czasami:
  • uszkodzenie ścian naczynia podczas wprowadzania instrumentów;
  • krwawienie w miejscu nakłucia naczynia;
  • możliwy udar podczas korygowania stanu tętnic szyjnych;
  • zamknięcie tętnicy - powikłanie to może rozwinąć się w ciągu 24 godzin po zabiegu;
  • zmiany zakaźne.

W przypadku niezidentyfikowanej alergii na środek kontrastowy mogą wystąpić dość poważne komplikacje, aż do rozwoju niewydolności nerek.

Bardzo rzadkim powikłaniem jest zatrzymanie akcji serca i zawał serca związane z angioplastyką naczyń serca..

Metoda angioplastyki tętnic wieńcowych

Przezroczysta angioplastyka balonowa tętnic wieńcowych jest techniką inwazyjną, podczas której udrażniana jest drożność naczyń zaopatrujących serce. Ostatnio przypadki nagłej śmierci stały się bardzo powszechne. Wynika to z uszkodzenia naczyń wieńcowych i niedostatecznego dopływu krwi do mięśnia sercowego. Aby zapobiec temu problemowi, wykonuje się angioplastykę balonową.

Istota metody

Uszkodzenie tętnic jest najczęściej związane z miażdżycą. Chorobie tej towarzyszy zwężenie i niedrożność, przez co mięsień sercowy nie jest zaopatrywany w wystarczającą ilość krwi. Takie konsekwencje są możliwe dzięki gromadzeniu się blaszek miażdżycowych na ścianach naczyń krwionośnych..

Złogi te zmniejszają dopływ tlenu do serca..

Jeśli przepływ krwi do mięśnia sercowego nieznacznie się zmniejszy, wówczas uciekają się do leczenia farmakologicznego. Ale pigułki nie mogą rozszerzyć zwężonego światła.

Do niechirurgicznych metod eliminacji problemu należy przezskórna śródnaczyniowa angioplastyka balonowa. Podczas zabiegu wykonuje się nakłucie skóry i wprowadza się przez nią cewnik do naczynia. Termin transluminal oznacza, że ​​zabieg przeprowadza się na tętnicach wieńcowych. Angioplastyka to procedura przywracania światła naczynia za pomocą balonu.

Aby rozszerzyć naczynie, cewnik z balonem jest wprowadzany do zwężonego obszaru i nadmuchiwany.

Do wymiany stentu używany jest specjalny cewnik. Zastanawiają się, czy wykonać tę procedurę po koronarografii. Badanie to pozwala szczegółowo ocenić stan tętnic. Aby zwizualizować naczynia, wstrzykuje się do nich środek kontrastowy.

Leczenie można przeprowadzić bezpośrednio podczas koronarografii lub jakiś czas po jej zakończeniu. Ale nie należy tego robić zbyt późno, ponieważ za sześć miesięcy sytuacja się zmieni i konieczne będzie ponowne zbadanie.

Jeśli angioplastyka balonowa tętnic wieńcowych jest wykonywana w tym samym czasie co koronarografię, to tętnicę należy nakłuć tylko raz, aby uraz był mniejszy. Ale opóźniona operacja nie jest uważana za złą opcję, ponieważ jest czas na dokładne dopasowanie stentu.

Lekarz, który przeprowadzi badanie tętnic wieńcowych, może wybrać odpowiednią procedurę. Ważne jest, aby wziąć pod uwagę możliwe przeciwwskazania.

Wskazania do prowadzenia

W różnych przypadkach mogą uciekać się do operacji wewnątrznaczyniowych. Angioplastyka jest przepisywana w celu poprawy stanu pacjentów:

 1. Z chorobą niedokrwienną serca.
 2. Po zawale mięśnia sercowego.
 3. Ze stabilnym i niestabilnym przebiegiem dławicy piersiowej.
 4. Jeśli dotyczy tętnicy szyjnej.
 5. Jeśli występuje zwężenie światła tętnic wieńcowych.

Przed wykonaniem zabiegu należy przeprowadzić szczegółowe badanie, aby ocenić stan naczyń i całego ciała.

Przeciwwskazania

Istnieją sytuacje, w których nie można wykonywać takich interwencji w organizmie:

 1. Z ogólnym poważnym stanem zdrowia pacjenta. W takiej sytuacji każda operacja stanowi poważne zagrożenie życia pacjenta..
 2. Jeśli zwężenie jest małe i nie przyczynia się do zaburzeń hemodynamicznych.
 3. Z tętniakami naczyniowymi, które znajdują się obok dotkniętego obszaru.

Przygotowanie do zabiegu

Angioplastyka śródnaczyniowa tętnic wieńcowych jest zabiegiem małoinwazyjnym i bezpiecznym dla zdrowia. Ale przed jego wykonaniem pacjent musi przejść odpowiednie szkolenie..

Przed operacją należy zbadać pacjenta w celu wykrycia przeciwwskazań i słabych miejsc w naczyniach..

Najpierw wykonuje się angiografię, czyli badanie fluoroskopowe tętnic. Jeżeli wyniki wskazują, że istnieje potrzeba takiego leczenia, pacjent oddaje krew i mocz do badania ogólnego i biochemicznego, grupy krwi Rh, wskaźników krzepnięcia, chorób zakaźnych.

Musisz również przeprowadzić elektrokardiogram, w razie potrzeby skonsultować się z anestezjologiem i innymi specjalistami.

Ważne jest, aby poinformować lekarza o chorobach przewlekłych, stosowanych lekach, reakcjach alergicznych. Szczegółowa historia pomoże lekarzowi wybrać odpowiednie opcje eliminacji problemu i przywrócenia organizmu pacjenta.

Po wstępnych procedurach diagnostycznych ustalana jest data operacji. Przed nią pacjent musi wziąć prysznic i pozbyć się owłosionej osłony w okolicy pachwiny, jeśli korzysta z tętnicy udowej. Bez śniadania, ale lekkie przekąski są dozwolone. Musisz także zabrać ze sobą butelkę niegazowanej wody mineralnej.

Etapy operacji

Angioplastyka wieńcowa ma inny czas trwania. W zależności od stopnia uszkodzenia leczenie może trwać od godziny do dwóch.

Operacja wykonywana jest w laboratorium angiograficznym. Wcześniej pacjentowi wstrzykuje się środki uspokajające. W laboratorium pacjenta umieszcza się na stole operacyjnym, a cewnik łokciowy umieszcza się w żyle ramienia.

Zabieg jest przeprowadzany w sterylnych warunkach, więc krewni i przyjaciele nie mogą być obecni.

Ręce i nogi pacjenta są pokryte elektrodami w celu ciągłego monitorowania elektrokardiogramu.

Obszar, który ma zostać przekłuty, jest traktowany środkiem antyseptycznym. Następnie podaje się zastrzyk nowokainy, lidokainy lub innego środka znieczulającego. Do zakończenia zabiegu wymagane jest znieczulenie miejscowe. W tym czasie pacjent poczuje mrowienie. Za pomocą cewnika łokciowego wstrzykuje się do organizmu niezbędne leki. W trakcie leczenia należy poinformować lekarza o każdym pogorszeniu samopoczucia..

Podczas zabiegu używa się sprzętu rentgenowskiego, za pomocą którego monitoruje się postęp cewnika wprowadzanego do miejsca nakłucia. On z balonem na końcu trafia do serca.

Stopniowo cewnik zbliża się do zwężonej części naczynia. W tym samym czasie pacjent odczuwa niewielki dyskomfort w klatce piersiowej, co jest uważane za normalny objaw. Kiedy balon zacznie się nadmuchiwać, pojawi się ból. W tym momencie lekarz poprosi Cię o wdech zamiast oddychania..

Po zakończeniu angioplastyki tętnic wieńcowych bez stentu lub ze stentowaniem pacjent zostaje przeniesiony na intensywną terapię. Tam dynamicznie monitorują elektrokardiogram, parametry krwi i miejsce wkłucia.

Przez kilka godzin po zabiegu w naczyniu powinien znajdować się introduktor, który po chwili wyjmuje się. Miejsce nakłucia przykrywa się bandażem uciskowym. W tym okresie należy unikać zginania nogi. Następnego dnia pacjenta umieszcza się na oddziale, usuwa bandaż i pozwala wstać z łóżka..

Jedzenie i jedzenie można wykonać prawie natychmiast po operacji. Aby środek kontrastowy szybciej opuścił organizm, pacjent musi wypić ponad litr niegazowanej wody mineralnej.

Przez pierwsze kilka dni należy unikać nadużywania. Szczególnie ważny jest odpoczynek dla kończyn dolnych..

Rehabilitacja

Angioplastyka wieńcowa jest zabiegiem bezpiecznym, więc okres rekonwalescencji będzie łatwy.

Przez kilka godzin po zabiegu pacjent musi ściśle przestrzegać leżenia w łóżku. Jeśli nie ma wskazań, można wypisać pacjenta następnego dnia. W poważniejszych sytuacjach pacjent powinien przebywać w placówce medycznej przez dziesięć dni. W tym okresie należy unikać nadmiernego obciążenia fizycznego i emocjonalnego..

Ponadto lekarz prowadzący zaleci specjalną dietę, aby uniknąć dalszego postępu miażdżycy, przepisze odpowiednie leki, kontroluje ciśnienie krwi i przepływ krwi..

Specjalista może dokonać pewnych zmian w dotychczas stosowanej terapii. W niektórych przypadkach odmawiają stosowania azotanów, beta-blokerów, wybierają leki zmniejszające krzepliwość krwi.

Po zabiegu konieczne jest okresowe badanie, badanie echokardiograficzne, badanie normalne i wysiłkowe, diagnostyka izotopowa oraz inne badania profilaktyczne.

Angioplastyka balonowa tętnic wieńcowych jest zabiegiem, który w niektórych przypadkach sprzyja restenozie naczyń wieńcowych. Ten stan charakteryzuje się pojawieniem się silnego bólu w klatce piersiowej. Jeśli masz takie odczucia, musisz o tym powiedzieć lekarzowi.

Zabieg angioplastyki przeznaczyniowej jest jedną z najskuteczniejszych i najbezpieczniejszych metod poprawy przebiegu choroby niedokrwiennej serca. Pomaga w rozszerzeniu naczyń krwionośnych i jest szeroko stosowany w zwężeniach.

Ryzyka i potencjalne komplikacje

Pacjenci, którzy stosują się do zaleceń lekarzy, rzadko są dotknięci działaniami niepożądanymi. Jeśli wystąpią jakiekolwiek komplikacje, placówka medyczna udzieli pełnej kwoty pomocy. W ciężkich przypadkach wykonuje się pilną operację pomostowania wieńcowego.

W rzadkich przypadkach pojawiają się powikłania w postaci:

 1. Krwawienie w miejscu wkłucia.
 2. Naruszenie rytmu skurczów serca.
 3. Alergiczna nietolerancja na środki kontrastowe.
 4. Jeśli tętnice wieńcowe w miejscu balonowania zostały zablokowane przez skrzeplinę.
 5. Rozwija się atak zawału mięśnia sercowego.

Również bezpośrednio po interwencji u pacjenta:

 • kończyny dolne bledną;
 • pojawiają się ostre bolesne odczucia;
 • krwiak i obrzęk pojawiają się w miejscu nakłucia;
 • krwawienie się otwiera;
 • kończyny drętwieją i zamarzają.

Jeśli pojawią się takie komplikacje, należy o nich poinformować lekarza, który je poprawi..

Techniki wewnątrznaczyniowe mogą przynieść dobre rezultaty w leczeniu zaburzeń przepływu krwi. Jeśli angioplastyka balonowa i stentowanie są wykonywane w odpowiednim czasie, można uniknąć zawału serca, udaru mózgu, zgorzeli nóg i niewydolności nerek..

Koszt angioplastyki wieńcowej zależy od rodzaju kliniki. Średnio, jeśli nie są używane stenty, procedura będzie kosztować od 80 do 180 tysięcy rubli.

Pełny opis angioplastyki balonowej

Ryzyko angioplastyki

 • W bardzo rzadkich przypadkach może nadal wystąpić reakcja alergiczna na środek kontrastowy nieprzepuszczający promieni rentgenowskich lub znieczulenie miejscowe.
 • Czasami prowadnik może uszkodzić tętnice, co może wymagać pilnej operacji otwartej.
 • Istnieje ryzyko udaru.
 • W miejscu nakłucia może pojawić się krwiak.
 • Możliwe przemieszczenie blaszki miażdżycowej.

Angioplastyka, jak każda procedura, może mieć własne komplikacje. Aby uzyskać informacje o istocie powstającego procesu i jego możliwych nieprzyjemnych konsekwencjach, należy skonsultować się z lekarzem.

Tego rodzaju operacje są wykonywane w laboratoriach angiograficznych. Pacjent zostaje przyjęty do kliniki. Po uzyskaniu pisemnej zgody na wykonanie zabiegów medycznych kardiolog przepisuje niezbędne badania, angiografię naczyniową, RTG oraz elektrokardiografię. Konieczne jest poinformowanie lekarza o ciąży i przyjmowanych lekach.

Lepiej nie jeść śniadania przed operacją. Wcześniej należy przygotować półtora do dwóch litrów wody mineralnej. Picie dużej ilości płynów przyspiesza eliminację środków kontrastowych z organizmu.

Jeśli dostęp do dotkniętego obszaru jest możliwy przez tętnicę udową, należy zgolić włosy w pachwinie. Pacjent poddawany jest premedykacji - domięśniowym podaniu środków uspokajających i przeciwbólowych, pod wpływem których może nie pamiętać samego zabiegu.

Elektrody do wykonywania EKG są przymocowane do kończyn pacjenta: lekarz stale monitoruje pracę serca podczas operacji. Do żyły ramienia wprowadza się cewnik łokciowy w celu wstrzyknięcia niezbędnych leków.

Przygotowanie do zabiegu obejmuje następujące czynności:

 • Ankieta. Kardiolog przepisuje EKG, prześwietlenie klatki piersiowej, angiografię i ultrasonografię dopplerowską. Procedury te pomagają zidentyfikować wskazania do operacji i wybrać rodzaj interwencji. Dodatkowo zaleca się ogólne badania moczu i krwi w celu oceny stanu organizmu. Konieczne jest poinformowanie lekarza o ciąży i przyjmowanych lekach.
 • Konsultacja z chirurgiem i anestezjologiem. Eksperci rozmawiają o tym, jak będzie przebiegała interwencja i jaki rodzaj znieczulenia zostanie zastosowany. Na tym etapie wykrywa się alergię na znieczulenie ogólne i miejscowe.
 • Odmowa przyjmowania leków. Odstawienie leków przeciwpłytkowych, przeciwzakrzepowych i niesteroidowych leków przeciwzapalnych na 2 tygodnie przed operacją.
 • Odmowa jedzenia. Nie zaleca się spożywania śniadania w dniu zabiegu. Ostatni posiłek spożywany jest poprzedniego wieczoru. 12 godzin przed zabiegiem odmówić picia płynów.
 • Przygotowanie pola operacyjnego. Pacjent wykonuje zabiegi higieniczne. Jeśli dostęp do chorego naczynia będzie prowadzony przez tętnicę udową, włosy zostaną usunięte w okolicy pachwiny.
 • Lek do przedwstępnego leczenia. Środki przeciwbólowe i uspokajające podaje się domięśniowo, aby zapobiec dyskomfortowi podczas operacji.

Jak każda interwencja w ludzkim ciele, zabiegi angioplastyki wiążą się z pewnymi niebezpieczeństwami:

 1. Czasami występuje reakcja alergiczna na substancje znieczulające lub nieprzejrzyste dla promieni rentgenowskich;
 2. Tętnica może zostać uszkodzona przez przewodnika, co będzie wymagało interwencji chirurgicznej;
 3. W miejscu nakłucia tętnicy nie wyklucza się rozwoju krwiaka;
 4. Nie wyklucza się prawdopodobieństwa wystąpienia udaru.

Zapobieganie

Aby najskuteczniej wspierać organizm na etapie po zabiegu i zapobiegać ponownemu tworzeniu się blaszek miażdżycowych, konieczne jest przestrzeganie następujących działań:

Odpowiednie odżywianie. Przede wszystkim musisz przestrzegać diety niskocholesterolowej, która pomoże przywrócić prawidłowy poziom cholesterolu. Wyeliminuj z diety fast food, słodkie napoje gazowane, tłuste mięsa i ryby, przekąski, konserwy, smażone, solone, pikantne itp. Konieczne jest spożywanie większej ilości pokarmów roślinnych, świeżych warzyw i owoców (lub gotowanych na parze / gotowanych) oraz żywności bogatej w witaminy i składniki odżywcze;

Utrzymuj równowagę wodną. Pij co najmniej dwa litry czystej wody pitnej dziennie, pomoże to utrzymać normalne procesy metaboliczne;

Przestrzegaj codziennej rutyny

Ważne jest, aby umiejętnie zrównoważyć pracę oraz właściwy wypoczynek i sen;

Prowadź bardziej aktywny tryb życia. Zaleca się więcej ruchu, poświęcenie co najmniej 1 godziny dziennie na spacery na świeżym powietrzu (min. 7-10 km marszu), a także uprawianie aktywnych sportów (joga, pływanie, bieganie itp.) - to pomoże utrzymać mięśnie a naczynia są w dobrej kondycji i zapobiegają odkładaniu się szkodliwego cholesterolu na ścianach naczyń krwionośnych;

Jeśli występuje nadwaga, zaleca się jej utratę;

Wyeliminuj palenie, napoje alkoholowe i narkotyki, które tylko zwiększają ryzyko chorób;

Poddaj się regularnym badaniom - pomoże to z wyprzedzeniem zdiagnozować możliwe choroby.

Zaleca się schudnąć

Przezroczysta angioplastyka balonowa naczyń kończyn dolnych

Miażdżyca naczyń kończyn dolnych

Naczynia kończyn dolnych (lub tętnice obwodowe) są odpowiedzialne za dostarczanie krwi bezpośrednio do nóg. U zdrowej osoby wewnętrzna ściana naczyń krwionośnych jest gładka, nic nie zakłóca prawidłowego przepływu krwi. W miażdżycy tętnic staje się nierówny i pogrubiony z powodu blaszek cholesterolu, które uszkadzają naczynia krwionośne. Ponadto może wystąpić zwężenie i całkowite zablokowanie tętnicy, przez co krew przestaje płynąć do nóg w odpowiedniej ilości.

Czynniki ryzyka rozwoju arteriosklerozy naczyniowej:

 • palenie;
 • nadciśnienie tętnicze;
 • wysokie stężenie cholesterolu we krwi;
 • nadwaga (otyłość);
 • siedzący tryb życia (brak aktywności fizycznej);
 • cukrzyca;
 • czynnik dziedziczny.

W początkowej fazie choroby większość pacjentów nie ma żadnych objawów. Głównym objawem choroby tętnic kończyn dolnych jest ból nóg podczas chodzenia oraz tzw. Chromanie przestankowe, ból spoczynkowy. Ból może pojawić się w nogach, udach, pośladkach, kolanach - zależy to od rozległości zmiany. Częstość występowania choroby tętnic obwodowych wzrasta wraz z wiekiem. Co trzecia starsza osoba powyżej 70 roku życia rozpoznaje chorobę tętnic kończyn dolnych. Palenie i cukrzyca kilkakrotnie zwiększają prawdopodobieństwo wystąpienia tej patologii..

W przypadku bólu nóg pacjent jest badany przez lekarza i oceniany na obecność objawów charakterystycznych dla miażdżycy kończyn dolnych.

Tylko lekarz może zdiagnozować i przepisać niezbędne leczenie. Dlatego przed rozpoczęciem leczenia miażdżycy konieczne jest udanie się do lekarza prowadzącego i wykonanie wszystkich niezbędnych badań. Po potwierdzeniu diagnozy zostanie Ci przepisane odpowiednie leczenie. Będziesz musiał uważnie przestrzegać wszystkich wizyt lekarskich..

Angioplastyka balonowa i stentowanie tętnic kończyn dolnych

Angioplastyka to nowoczesny, zaawansowany technicznie zabieg, który przywraca drożność naczyniom kończyn dolnych. Cienką rurkę (cewnik) z małym balonikiem na końcu wprowadza się przez pachwinowy dostęp do zwężającego się obszaru, który znajduje się w świetle naczynia w obszarze zwężenia, a następnie napełnia się rozszerzając jego światło.

Angioplastyka nie wymaga znieczulenia ogólnego i jest wykonywana przez chirurga wewnątrznaczyniowego w specjalistycznej rentgenowskiej sali operacyjnej. W razie potrzeby bezpośrednio po wykonaniu angioplastyki chirurg może wszczepić stent do zwężonej tętnicy..

Zalety tej techniki:

 • prowadzenie w znieczuleniu miejscowym i bez znieczulenia ogólnego,
 • mało traumatyczny (delikatny) zabieg, który nie wymaga nacięcia,
 • możliwość powrotu do zwykłego rytmu życia w ciągu kilku dni.

Angioplastyka jest wskazana w przypadkach, gdy nie ma klinicznej poprawy pomimo trwającej terapii i zmiany stylu życia.

Jak przebiega operacja

Po wszystkich czynnościach przygotowawczych i przy braku przeciwwskazań pacjent trafia na oddział operacyjny. Operacja odbywa się w znieczuleniu miejscowym, pod kontrolą RTG. W tętnicy udowej częściej wykonuje się nacięcie chirurgiczne o długości około 2 mm

Trokar (długa przezroczysta rurka) jest wprowadzany przez niego i delikatnie przesuwany wzdłuż naczynia. Następnie do trokara wpompowuje się nieprzepuszczalną dla promieni rentgenowskich substancję, aby dokładnie określić miejsce zwężenia naczynia

Cały przebieg zabiegu wyświetlany jest na monitorze. Po dokładnym ustaleniu miejsca zwężenia, przeprowadza się do niego drutówkę, która służy do znalezienia najlepszego miejsca w blaszce miażdżycowej do jej zniszczenia.

Następnie w to miejsce wprowadza się miniaturowy cewnik z opróżnionym balonikiem na końcu, a następnie balonik jest napełniany za pomocą manometru strzykawkowego, miażdżąc w ten sposób płytkę i przywracając światło naczynia. Następnie cewnik i bougie są usuwane i ponownie wstrzykiwana jest nieprzepuszczalna dla promieni rentgenowskich substancja, aby określić powodzenie manipulacji. Jeśli wszystko poszło dobrze, to na miejsce nacięcia zakładany jest bandaż uciskowy i przenoszony na oddział intensywnej terapii, gdzie pacjent jest pod nadzorem lekarzy przez 24 godziny, aby wykluczyć ewentualne powikłania.

Często angioplastykę balonową łączy się z umieszczeniem stentu w miejscu blaszki miażdżycowej. Jest to cienka metalowa konstrukcja i tworzy szkielet w tym obszarze, przyczyniając się do dłuższego zachowania normalnego światła naczynia. Stenty są samorozprężalne i mocowane na balonach. Dostępne są również stenty bez uwalniania leku i ze specjalnym uwalnianiem leku, aby zapobiec tworzeniu się restenozy.

Stentowanie naczyń serca. Wprowadza się balon ze stentem - balon napełnia się i rozkłada stent - balon jest opróżniany i cofany, stent pozostaje w świetle naczynia.

Zwykle operacja trwa 1,5-2 godziny, ale może być dłuższa, w zależności od charakteru choroby wieńcowej.

Chociaż pacjentowi podaje się leki przeciwbólowe, a angioplastykę wieńcową wykonuje się w znieczuleniu miejscowym, podczas operacji może wystąpić niewielki ból i dyskomfort, gdy pacjent nie śpi. W czasie napełniania balonu pacjenci często odczuwają ból i pieczenie za mostkiem.

Cewnik jest usuwany 4-12 godzin po operacji. W miejscu wprowadzenia cewnika zakładany jest bandaż uciskowy, aby zapobiec krwawieniu i tworzeniu się krwiaka.

Obszary zastosowania

Angioplastyka przezskórna jest stosowana w różnych dziedzinach medycyny, ale jest szczególnie popularna w kardiologii i flebologii..

Operacji poddawane są następujące naczynia krwionośne:

 1. Tętnice wieńcowe - dostarczają krew do mięśnia sercowego i odpowiednio przenoszą składniki odżywcze i tlen wraz z przepływem krwi. Zwężenie tętnic wieńcowych prowadzi do zaburzeń niedokrwiennych mięśnia sercowego i jest warunkiem wstępnym rozwoju zawału serca. Wszystkie części naczyń wieńcowych są poddawane angioplastyce.
 2. Naczynia nóg. Ze względu na zwiększone obciążenie naczynia kończyn dolnych ulegają zmianom: w śródbłonku tworzą się mikropęknięcia, zmniejsza się elastyczność ściany i dochodzi do przekrwienia. Żyły iw mniejszym stopniu tętnice podlegają patologicznemu procesowi. Niewydolność żylna i miażdżyca tętnic kończyn dolnych - wskazania do angioplastyki.
 3. Tętnice szyjne. Wiele osób uważa, że ​​dana osoba ma tylko jedną tętnicę szyjną, jednak ta opinia jest błędna. Tętnice szyjne znajdują się po obu stronach szyi. Głównym zadaniem dużego naczynia jest dopływ krwi do mózgu. Zwężenie tętnic szyjnych (lub jednej z nich) prowadzi do niedotlenienia, a także działa jako prowokator udaru niedokrwiennego. Skrzepy ciemieniowe są częste u osób starszych, które nie przestrzegają diety i spożywają napoje alkoholowe. Zwężenie miażdżycowe można wyeliminować na kilka sposobów, ale najdelikatniejszy jest minimalnie inwazyjny zabieg przezskórnego rozszerzenia naczyń.
 4. Tętnice nerkowe. Prawidłowe ukrwienie nerek zapewnia sprawne funkcjonowanie organizmu. Nerki filtrują mocz, usuwając z organizmu produkty przemiany materii i toksyczne pierwiastki. Dobrze skoordynowana praca układu nerkowego to gwarancja prawidłowego funkcjonowania procesów metabolicznych w organizmie. Częściowe lub całkowite zablokowanie tętnic krwionośnych prowadzi do nieodwracalnego uszkodzenia. Nerki i układ moczowy nie otrzymują wystarczającej ilości składników odżywczych i tlenu, proces filtracji i produkcja pierwotnego moczu są zakłócone. Ciało zaczyna się zatruwać, dochodzi do niewydolności wielonarządowej i nie wyklucza się śmierci pacjenta. Zwężenie tętnic nerkowych zapobiega niepożądanym następstwom i zapewnia normalne funkcjonowanie układu moczowego.

Usuwanie zakrzepów za pomocą sondy Rotarex jest kolejną pozytywną cechą angiosteppingu. Skrzepy krwi są realnym zagrożeniem, ponieważ mogą zablokować naczynie lub zmniejszyć dopływ krwi.

Ponadto skrzeplina może odłamać się i „przepłynąć” przez większe naczynia, aż przyczepi się do ściany jednego z nich. Sonda Rotarex jest częścią wyposażenia medycznego przeznaczonego do usuwania mas zakrzepowych od 3 do 8 mm.

Cewnik działa na zasadzie „zamka magnetycznego”, poprzez otwarcie cewnika wstrzykuje się roztwór do lizy, rozbijając pozostałe mikroploty. Sam skrzep jest usuwany mechanicznie.

Okres pooperacyjny

Z oddziału operacyjnego pacjent trafia na oddział intensywnej terapii. Pierwszego dnia został podłączony do aparatu EKG. Morfologia krwi i stan miejsca nacięcia są stale kontrolowane. Zabrania się zginania nogi, w której wykonano nakłucie. Na miejsce nacięcia nakłada się bandaż i umieszcza na nim ciężarek, aby ucisnąć krwawiącą tętnicę.

Pacjenci przebywają w szpitalu do ustania krwawienia z naczynia. Następnego dnia wolno wstać. Po tygodniu można wrócić do normalnego życia. Po raz pierwszy po angioplastyce naczyń wieńcowych zabronione jest prowadzenie pojazdów i podnoszenie ciężarów.

Komplikacje

W ciężkich przypadkach wskazana jest pilna operacja bajpasu wieńcowego.

Jednym z najpoważniejszych powikłań jest zakrzepica w stencie. Wewnątrz drucianej ramy tworzy się skrzep krwi (skrzeplina). Dzieje się tak w wyniku interakcji metalu ze składnikami krwi. Zakrzep krwi może spowodować zatrzymanie przepływu krwi, co może spowodować poważne konsekwencje.

Przed i po operacji pacjentowi przepisuje się środki zapobiegające tworzeniu się skrzepliny:

Należy natychmiast poinformować lekarza, jeśli po zabiegu wystąpią duszności, wysoka gorączka, ból nóg, drętwienie lub krwawienie w miejscu wkłucia.

 • Alergia na środek kontrastowy;
 • Perforacja lub rozwarstwienie ściany tętnicy;
 • Powstanie krwiaka w miejscu nakłucia;
 • Przemieszczenie stentu;
 • Niemiarowość;
 • Zawał mięśnia sercowego;
 • Rozwój udaru z bougienage tętnic szyjnych;
 • Zablokowanie naczynia poniżej stentu.

Po zabiegu w miejscu nakłucia naczynia krwionośnego nakładany jest bandaż uciskowy, aby zapobiec krwawieniu, a pacjent jest przenoszony na oddział w celu niezbędnego odpoczynku. Na długość pobytu w szpitalu mają wpływ niuanse operacji, a także przebieg rehabilitacji pooperacyjnej. Zwykle nie przekracza trzech dni.

Długoterminowe prognozy dotyczące angioplastyki są dobre, a powodzenie samego zabiegu to prawie 100%. Rzadko zdarzają się złożone warianty choroby wieńcowej, w których angioplastyka jest trudna do wykonania. Czasami po około sześciu miesiącach od angioplastyki obserwuje się restenozę - powtarzające się zwężenie tego samego odcinka naczynia.

Aby poprawić zdrowie po angioplastyce, sam pacjent będzie musiał przestrzegać pewnych zasad pooperacyjnych:

 • Jedz zdrową, niskokaloryczną żywność o niskiej zawartości cholesterolu i tłuszczu.
 • Rzuć palenie.
 • Wykonuj zalecaną przez lekarza aktywność fizyczną (tylko 2 tygodnie po zabiegu).
 • Regularnie odwiedzaj lekarza i postępuj zgodnie ze wszystkimi jego zaleceniami i wizytami.

Przebieg okresu pooperacyjnego ma swoje własne cechy:

 • W pierwszych dniach po operacji może wystąpić ból w miejscu nakłucia. Aby je wyeliminować, stosuje się środki przeciwbólowe. Czasami po interwencji tworzy się krwiak wskazujący na rozwój krwawienia. W pierwszych godzinach lekarze powinni monitorować stan pacjenta, aby na czas dostrzec i wyeliminować powikłania.
 • Aby usunąć środek kontrastowy, wymagana jest duża ilość płynu. Zaleca się wypijać szklankę wody co pół godziny. Normalizuje pracę nerek, przyspieszając oczyszczanie organizmu..
 • Aktywność fizyczna jest przeciwwskazana w pierwszym tygodniu po operacji. Pacjent nie może długo chodzić i podnosić ciężarów.
 • Integralność naczynia po nakłuciu może zostać naruszona. W takim przypadku naciśnij dotknięty obszar, przyjmij pozycję leżącą i wezwij karetkę.

Osoby, która przeszła angioplastykę wieńcową, przepisuje się lekarstwa. Leki są stosowane w celu zapobiegania tworzeniu się skrzepów krwi i blaszek miażdżycowych.

Angioplastyka naczyniowa co to jest

Angioplastyka to operacja chirurgiczna, której istotą jest rozszerzenie naczyń dotkniętych procesem miażdżycowym. Ta manipulacja prowadzi do przywrócenia krążenia krwi w uszkodzonych obszarach. Osobliwością tego typu korekcji chirurgicznej jest minimalna inwazyjność. Nie wymaga nacięcia tkanki miękkiej, ale wykonuje się niewielkie nakłucie skóry w miejscu wprowadzenia cewnika. Operację mogą wykonać kardiochirurdzy, kardiolodzy - endosokopiści.

Metoda angioplastyki balonowej polega na wprowadzeniu miękkiego balonu do światła łożyska naczyniowego, do którego dostarczane jest sprężone powietrze pod ciśnieniem. Napompowany balon rozszerza światło uszkodzonego obszaru sieci naczyniowej. Ta manipulacja jest zwykle połączona z umieszczeniem stentu. To specjalne urządzenie, które utrzymuje przywrócone światło naczynia w stanie otwartym, zapobiegając jego ponownemu zwężeniu. Operacja wykonywana jest na tętnicach wieńcowych, szyjnych, obwodowych, nerkowych.

Nie tak dawno chirurdzy zaczęli stosować innowacyjną metodę leczenia naczyń krwionośnych - angioplastykę laserową. Do światła łożyska naczyniowego wprowadza się nić kwarcu. W przypadku stwierdzenia zwężenia chirurg przesyła przez nić wiązkę lasera, która pod wpływem wysokiej temperatury niszczy nagromadzenie cholesterolu. Najczęściej wykonuje się angioplastykę laserową naczyń serca. Ta metoda jest również skuteczna, jeśli pacjent ma dużą liczbę zwapnionych płytek..

Angioplastyka wieńcowa

Angioplastyka wieńcowa jest stosowana w celu przywrócenia drożności tętnic wieńcowych i prawidłowego funkcjonowania serca, zarówno w dusznicy bolesnej, jak i w ostrym zawale mięśnia sercowego.

Pojawienie się stentów zwiększyło liczbę pacjentów, którzy mogą być poddawani przezskórnej interwencji wieńcowej. Przy zastosowaniu stentów i nowoczesnej farmakoterapii wskaźniki pomyślnie wykonanej angioplastyki wieńcowej sięgają 90-95%.

O udanym zabiegu angioplastyki można mówić, gdy według angiografii po zabiegu resztkowe zwężenie w naczyniu dotkniętym chorobą wynosiło 20%, a przepływ krwi w tętnicy został w pełni przywrócony, zabieg przeprowadzono bez poważnych powikłań, objawy niedokrwienia zmniejszyły się po wyzdrowieniu pacjenta z operacji.

Powikłania przezskórnych interwencji wieńcowych

Poważne powikłania są rzadkie i najczęściej obserwowane przy przyjęciu chorych w ostrym okresie zawału mięśnia sercowego, w ciężkim stanie ze wstrząsem kardiogennym, z mnogimi zmianami naczyń wieńcowych i istotnymi zmianami w mięśniu sercowym, ciężką miażdżycą tętnic obwodowych.

Drobne powikłania - przemijający napad niedokrwienny, powikłania w miejscu dostępu, niewydolność nerek i niekorzystne środki kontrastowe.

Restenoza - co to jest?

Po angioplastyce, między trzecim a szóstym miesiącem, naczynie może ponownie zwęzić się w tym samym miejscu - restenoza.

Restenoza nie jest uważana za powikłanie angioplastyki, ale raczej odpowiedź ściany naczyniowej na interwencję wewnątrznaczyniową.

Kilka słów o stentach

Podczas wykonywania angioplastyki wieńcowej stosuje się:

 • Stenty z czystego metalu (nie uwalniające leków);
 • Stenty uwalniające lek to stenty pokryte specjalnym polimerem na ściance stentu w kontakcie z naczyniem i dozowane w celu uwolnienia leku, który zapobiega rozwojowi restenozy;
 • Stenty biodegradowalne (samowchłanialne) - po założeniu poszerzają światło tętnicy, w ciągu trzech miesięcy uwalniają lek, który zapobiega nawrotom zwężenia. A po dwóch latach biodegradowalne stenty rozpuszczają się.

Każdy rodzaj stentu dobierany jest indywidualnie, zgodnie ze wskazaniami, z uwzględnieniem życzeń pacjenta i zgodnie ze wszystkimi cechami przebiegu choroby.

Wraz z pojawieniem się stentów uwalniających leki częstość występowania restonozy po angioplastyce wieńcowej jest mniejsza niż 10%.

Angioplastyka laserowa jest techniką stosowaną, gdy angioplastyka balonowa jest technicznie niemożliwa.

Zastosowanie lasera ma swoje własne wskazania: w przypadkach silnego zwapnienia blaszek miażdżycowych, poszerzonych i zlokalizowanych w ujściach naczyń wieńcowych, a także blaszek całkowicie zakrywających światło naczynia. Zasada tej techniki jest taka sama jak w przypadku angioplastyki balonowej, ale zamiast cewnika balonowego stosuje się czujnik laserowy. Laser działa na płytkę z wysoką temperaturą i płytka odparowuje. Następnie do naczynia wprowadza się stent..

Postęp angioplastyki balonowej

17.02.18 dr Arun Kumarazov wykonał operację interwencyjną „Transluminalna balonowa angioplastyka tętnic kończyn dolnych z implantacją stentu”. W znieczuleniu miejscowym okolic pachwiny nakłuwano tętnice udowe w celu wprowadzenia cewnika pod kontrolą RTG i dostępu do tętnic kończyn dolnych. Dalsze manipulacje znieczuleniem nie były wymagane. Dla każdej kończyny pierwszym etapem interwencji była angiografia diagnostyczna (badanie rentgenowskie naczyń krwionośnych z kontrastem). Kontrolną angiografię wykonywano również po angioplastyce balonowej i umieszczeniu stentu przed zakończeniem operacji..

Operacja na lewej kończynie dolnej:

wyniki angiografii: zaawansowane ogólne zmiany miażdżycowe. Znaczny obszar proksymalny (najbliżej tętnicy biodrowej i więzadła pachwinowego) tętnicy udowej jest prawie całkowicie zablokowany dla przepływu krwi, a zmiany zwężeniowe (zwężenia) ujawniają się również w jej dystalnej części. Tętnica podkolanowa bez znaczącego zwężenia.

W tętnicach nogi - obraz wyraźnego zwężenia: znacznie zwężają się tętnice piszczelowe przednie i tylne aż do odcinków dystalnych. Tętnica strzałkowa (duża gałąź tętnicy piszczelowej tylnej) jest niedrożna na rozszerzonym obszarze. Lewa stopa jest zaopatrywana w krew przez tętnicę podeszwową i zabezpieczenia (boczne lub obejściowe drogi przepływu krwi) tętnicy strzałkowej;

 • przywrócenie przepływu krwi przez tętnice. Udana rekanalizacja (udrożnienie) tętnicy udowej za pomocą balonu o średnicy 5 mm i długości 20 cm, dalsze poszerzenie światła tętnicy balonem o średnicy 6 mm i długości 8 cm, a następnie 4 samorozprężalne stenty nitinolowe (wykonane ze stopu z pamięcią kształtu) wszczepiono do tętnicy w celu utrwalenia przywróconego światła tętnicy... Udało się je wymodelować za pomocą cewnika balonowego o średnicy 7 mm i długości 4 cm Tętnicę piszczelową poszerzono cewnikiem balonowym o długości 3 mm i szerokości 15 cm, a następnie rekanalizowano;
 • końcowa angiografia: znaczna poprawa przepływu krwi. Swobodny przepływ krwi do tętnic obwodowych bez oznak istotnego hemodynamicznie (wpływającego na przepływ krwi) zwężenia resztkowego lub zatorowości.

Operacja na prawej kończynie dolnej:

 • wyniki angiografii: zaawansowane ogólne zmiany miażdżycowe. Zamknięcie tętnicy udowej od środkowej tercji. W odgałęzieniach tętnicy udowej stwierdzono te same zwężenia jak po lewej stronie, od umiarkowanego do najwyższego stopnia. Dalsza część tętnicy udowej jest lekko zwężona. W podudzie - zdjęcie zwężenia tętnicy piszczelowej przedniej i tylnej. Stopa jest ukrwiona przez tętnicę grzbietową stopy i tętnicę podeszwową;
 • przywrócenie przepływu krwi przez tętnice. W celu rozszerzenia (poszerzenia) tętnic zastosowano cewniki balonikowe tej samej wielkości co po lewej stronie. Po etapie angioplastyki balonowej do tętnicy udowej w proksymalnej i środkowej trzeciej części tętnicy wszczepiono 4 samorozprężalne stenty nitinolowe o długości 8 i 7 cm, szerokości 4 i 6 mm. Ich położenie modelowano za pomocą cewnika balonowego o średnicy 7 mm i długości 4 cm. Bliższą część tętnicy piszczelowej przedniej z powodzeniem rozszerzono za pomocą cewnika balonowego o średnicy 3 mm i długości 15 cm;
 • końcowa angiografia: znaczna poprawa przepływu krwi. Swobodny dopływ krwi do tętnic obwodowych bez oznak hemodynamicznie znaczącego zwężenia resztkowego lub zatorowości.

Podczas operacji parametry życiowe były monitorowane w trybie ciągłego monitorowania. Przez całą interwencję pozostawały w normalnych granicach. Pod koniec operacji usunięto wszystkie przedmioty wewnątrznaczyniowe, z wyjątkiem stentów. Bandaże uciskowe są nakładane na kończyny dolne. Chory K. został przeniesiony na oddział i przydzielony do odpoczynku w łóżku na jeden dzień. Heparyna podawana przed operacją była kontynuowana do wypisu.

Na bieżąco wyznacza się kwas acetylosalicylowy 100 mg dziennie i klopidogrel 75 mg dziennie (środki przeciwpłytkowe zapobiegające zakrzepicy).

Działy medycyny

 • Leczenie w Izraelu
 • Leczenie raka w Izraelu
 • Andrology
 • Urologia
 • Proktologia
 • Flebologia
 • Kardiologia
 • Chirurgia plastyczna
 • Mammalogia
 • Ginekologia
 • Choroby laryngologiczne
 • Okulistyka
 • Neurochirurgia
 • Ortopedia
 • Stomatologia
 • Kardiochirurgia
 • Vertebrology
 • Onkologia
 • Chirurgiczne leczenie otyłości
 • Leczenie nadwagi
 • Chirurgia otyłości w Izraelu
 • Chirurgia bariatryczna w Estonii
 • Operacja klatki piersiowej
 • Medycyna odtwórcza
 • Badania lekarskie
 • Leczenie w Niemczech
 • Kardiologia w Niemczech
 • Neurochirurgia w Niemczech
 • Centrum onkologii Sofia w Moskwie
 • Terapia protonowa
 • Operacja z robotem Da Vinci
 • Sanaviation
 • Leczenie w Turcji
 • Leczenie w Indiach
 • Europejska Klinika Onkologii w Moskwie
 • Klinika Neurologii i Onkologii w Moskwie
 • Leczenie w Finlandii
 • Leczenie w Szwajcarii
 • Chirurgia w Niemczech - Szpital Sachsenhausen

Przydatne wideo: angioplastyka naczyniowa

Wraz z wiekiem iw wyniku niektórych chorób na ścianach tętnic i żył tworzą się blaszki sklerotyczne, które zakłócają normalne krążenie krwi. Zwężenie naczyń prowadzi do zakłócenia funkcji różnych narządów, aw niektórych przypadkach może spowodować śmierć. We współczesnej medycynie istnieje kilka niechirurgicznych metod rozwiązywania takich problemów..

Jedna z nich, angioplastyka, to małoinwazyjna operacja wewnątrznaczyniowa, która pozwala przywrócić prawidłową drożność naczyń. Aby przywrócić naczynie do poprzedniego kształtu, wprowadza się do niego specjalny balon, który jest prostowany, w wyniku czego usuwa się płytki, zwiększa się światło naczynia i normalizuje się przepływ krwi. Ta interwencja nazywa się rozszerzeniem balonu lub angioplastyką..

W naszym Klinice Chirurgii Sercowo-Naczyniowej pracują wykwalifikowani specjaliści z dużym doświadczeniem w wykonywaniu najbardziej skomplikowanych operacji. Nasi lekarze wykonują plastykę naczyń wieńcowych, nerkowych, szyjnych oraz innych tętnic i żył.

Korzyści z angioplastyki wewnątrznaczyniowej

Zabieg umożliwia przywrócenie przepływu krwi w naczyniach i uniknięcie rozwoju poważnych chorób układu krążenia..

Angioplastyka balonowa jest zabiegiem małoinwazyjnym, który nie wymaga otwartych nacięć ani znieczulenia ogólnego.

Operacja trwa nie dłużej niż 2 godziny, a okres rehabilitacji to 7-10 dni.

Przygotowanie do śródnaczyniowej angioplastyki balonowej

Mimo że balonowe rozszerzanie naczyń krwionośnych jest zabiegiem małoinwazyjnym i bezpiecznym, wymaga specjalnego przygotowania. Badanie przedoperacyjne, któremu poddają się wszyscy pacjenci, pozwala zidentyfikować przeciwwskazania i znaleźć „słabe” miejsca w łożysku naczyniowym.

Przede wszystkim zostaniesz poddany angiografii - badaniu fluoroskopowemu naczyń krwionośnych. Jeżeli na podstawie wyników zabiegu lekarz prowadzący zdecyduje się na wykonanie angioplastyki tętnic, konieczne będzie wykonanie standardowych badań (mocz, krew - ogólne, biochemiczne, na czynnik Rh i grupę krwi, zakażenie, koagulogram). Ponadto nasi pacjenci wykonują EKG, zasięgają porady anestezjologa, aw razie potrzeby innych specjalistów..

Ponadto ważne jest, aby lekarz otrzymał szczegółowe informacje o przebytych lub istniejących chorobach, zażywanych lekach, istniejących alergiach itp. Posiadanie szczegółowego wywiadu daje lekarzowi możliwość opracowania szczegółowego planu leczenia i powrotu do zdrowia dla każdego pacjenta.

Jak wybrać odpowiedni szpital do angioplastyki

Opracowano jasne zalecenia dotyczące wyboru poradni do przezskórnych zabiegów na naczyniach wieńcowych - co najmniej 400 zabiegów rocznie, a także obecności w poradni oddziału kardiochirurgii.

Pytania, które należy zadać lekarzowi

Przedyskutuj szczegółowo z lekarzem ryzyko i korzyści wynikające z interwencji przezskórnej w porównaniu z konwencjonalną chirurgią i farmakoterapią

Ważne jest, aby skonsultować się z wysoko wykwalifikowanym specjalistą z dużym doświadczeniem w interwencjach przezskórnych. Bo tylko lekarz decyduje o wszystkich sprawach związanych z Twoim leczeniem.

Podejmij decyzję o wyborze stentu

Stenty uwalniające leki są znacznie droższe niż zwykłe stenty metalowe. Udowodniono, że są one korzystne w zmniejszaniu liczby nawrotów zwężenia po angioplastyce wieńcowej ze stentowaniem.

Nie ma badań, które wykazałyby przewagę jednego rodzaju stentu nad innymi (metal powlekany lub konwencjonalny) pod względem zmniejszenia liczby powikłań neurologicznych w angioplastyce ze stentowaniem tętnicy szyjnej.

Należy pamiętać, że stenty uwalniające leki będą wymagały długotrwałego stosowania poważnej terapii przeciwpłytkowej:

 1. Sam zdecyduj, czy możesz jasno przestrzegać wszystkich zaleceń dotyczących leczenia przeciwpłytkowego i oceń swoje możliwości finansowe;
 2. Jeśli planujesz w ciągu najbliższych 12 miesięcy jakiekolwiek inwazyjne zabiegi lub operacje, które będą wymagały odstawienia leków przeciwpłytkowych ze względu na ryzyko krwawienia, preferowane jest wszczepienie standardowego metalowego stentu..

Należy to wziąć pod uwagę, ponieważ przerwanie terapii przeciwpłytkowej po przezskórnej interwencji w tętnice wieńcowe jest niezależnym czynnikiem ryzyka rozwoju zakrzepicy - zatkania stentu zakrzepem krwi. Jeśli lekarz nalega na użycie stentu uwalniającego lek ze względu na specyfikę miażdżycowych zmian naczyniowych lub współistniejących chorób, należy to wziąć pod uwagę

Jednak wybór należy do Ciebie.

Jeśli lekarz nalega na użycie stentu uwalniającego lek ze względu na specyfikę miażdżycowych zmian naczyniowych lub współistniejących chorób, należy to wziąć pod uwagę. Jednak wybór należy do Ciebie..