Poszerzenie lewego przedsionka: przyczyny i stopnie, objawy i leczenie

Rozszerzenie przedsionków to rozszerzenie jamy lewego i (lub) prawego przedsionka przy zachowaniu normalnej grubości tworzących je ścian. Stan ten nie jest chorobą niezależną i jest uważany za jeden z objawów charakterystycznych dla wielu wrodzonych lub nabytych patologii układu sercowo-naczyniowego lub oddechowego..


Poszerzenie jamy jest oznaką poszerzenia przedsionków

Mechanizm rozwoju

Dylatacja leków nie jest niezależnym procesem. Nie jest uważana za jednostkę nozologiczną. Jak powstaje ten stan??

Zwykle struktury serca funkcjonują w sposób ciągły, działając jak duża pompa. Uwalnianie krwi zapewnia naprzemienne, synchroniczne skurcze wszystkich komór serca.

Płynna tkanka łączna porusza się w jednym kierunku: od góry do komór nie obserwuje się przepływu zwrotnego.

W wyniku wrodzonych wad genetycznych, nabytej stwardnienia tkanek czynnych (zastąpienie dotkniętych bliznami obszarów), przedłużonego stanu zapalnego itp., Krew pozostaje w lewym przedsionku dłużej niż powinna. Lub jest regurgitacja (odpływ płynnej tkanki łącznej z komory).

W dłuższej perspektywie komora jest rozciągnięta i normalne wymiary narządu ulegają zakłóceniu.

Prowadzi to do zmniejszenia uwalniania do krążenia ogólnoustrojowego, zmniejsza się ogólna i lokalna hemodynamika.

Usunięte tkanki i układy cierpią na niedobory tlenu i składników odżywczych. Rozpoczyna się proces rozwoju wad narządowych i niewydolności funkcjonalnej.

Trochę anatomii i fizjologii

Serce człowieka to wydrążony narząd z rozwiniętą warstwą mięśniową, składający się z czterech głównych komór. Na piętrze znajdują się dwa przedsionki, na dolnym dwie komory. Sekcje lewe oddzielone są zastawką mitralną, prawe - zastawką trójdzielną. Urządzenia te otwierają się podczas skurczowego skurczu przedsionków i zamykają podczas rozkurczowej rozkurczu, umożliwiając normalny przepływ krwi w komorach serca. Oddzielenie lewej i prawej sekcji odbywa się za pomocą solidnej pionowej ściany.

Główną funkcją serca jest pompowanie krwi przez dwa oddzielne obwody:

 1. Duży okrąg pochodzi z lewej komory i aorty, która jest podzielona na odgałęzienia (tętnice), które dostarczają tlen do wszystkich narządów - tutaj kapilary są wymieniane na dwutlenek węgla.
 2. Ponadto krew przepływa przez naczynia żylne, których kaliber rośnie coraz bardziej, gdy zbliża się do prawego przedsionka (ostatniego etapu wielkiego koła).
 3. Następnie krew żylna przechodzi do prawej komory - z niej powstaje płuca (mały krążek krwi), który jest niezbędny do wymiany dwutlenku węgla na tlen w sieci naczyń włosowatych pęcherzyków płucnych.
 4. Po zakończeniu natlenienia krew przepływa przez układ żył wewnątrzpłucnych do lewego przedsionka.

Formy choroby

Rozwinięcie lewego przedsionka jest typowane według grupy podstawowej. W oparciu o pochodzenie procesu patologicznego istnieją:

 • Wrodzona forma. Udział tego stanu w ogólnej liczbie zarejestrowanych sytuacji klinicznych wynosi 35-40%, jest to mniejszość. Procesy patologiczne są diagnozowane już na zaawansowanym etapie, ponieważ mały pacjent nie jest w stanie formułować swoich skarg, dopóki nie dorośnie, a rodzice nieprawidłowo interpretują obiektywne objawy z powodu nieuwagi lub braku doświadczenia. Perspektywy leczenia w tym zakresie są nieco gorsze.
 • Uzyskana forma. Jest to spowodowane przebiegiem określonej choroby. Uważny pacjent może wyciągnąć związek przyczynowy między przeniesionym stanem a rozwojem objawów dylatacyjnych, które są dość wyraźne od drugiego etapu.

Dlaczego następuje zmiana w prawej i lewej sekcji, komorach, jamach, komorach

Zmiany w każdej części serca występują z powodu naruszenia dróg odpływu z niej lub zwiększonego obciążenia przychodzącej zwiększonej objętości krwi.

Poszerzenie jamy może wystąpić, gdy lewy otwór przedsionkowo-komorowy zwęża się, co utrudnia przepływ krwi do komory.

Zwiększone spożycie w przypadku nadciśnienia tętniczego może następnie zwiększyć rozdęcie ścian.

A tutaj więcej o połączonych wadach serca.

Przyczyny powodujące wzrost objętości lewej komory są związane z takimi chorobami:

 • nadciśnienie tętnicze,
 • zwężenie lub koarktacja aorty,
 • nadużywanie alkoholu,
 • zmiany w mięśniu sercowym - dystrofia, zaburzenia metaboliczne, autoimmunologiczne i wirusowe zapalenie mięśnia sercowego.

Najczęściej czynnikiem etiologicznym są choroby oskrzeli i tkanki płucnej, przebiegające z przewlekłą niedrożnością (niedrożnością). Ponadto poszerzenie prawego przedsionka może być spowodowane:

 • niezamknięty kanał Botallova,
 • Wady Fallota,
 • ubytek przegrody międzyprzedsionkowej,
 • zwężenie pnia płucnego,
 • niewydolność zastawki lub zwężenie otworu między prawym sercem.

Występuje z nadciśnieniem płucnym, dziurą w przegrodzie międzykomorowej, zwężeniem tętnicy płucnej, uszkodzeniem zastawek prawego serca, zawałem przerzutowym do prawej komory, przedłużoną stymulacją.

Stopnie dylatacji

Kolejną podstawą klasyfikacji jest stopień nieprawidłowości patologicznych. W związku z tym mówią o 3 lub 4 etapach rozwoju choroby..

 • 1. Stopień światła. Powstały w wyniku czynnika genetycznego, wad wewnątrzmacicznych i nabytych stanów.

Charakteryzuje się całkowitym brakiem obrazu klinicznego, co sprawia, że ​​diagnoza jest kwestią przypadku.

Możliwe jest zidentyfikowanie początkowej deformacji planu organicznego za pomocą echokardiografii. Stwierdzenie faktu nie wymaga wielu zastrzeżeń.

Ustalenie pierwotnej przyczyny leży na barkach kardiologa, przeprowadzane za pomocą grupy czynności.

 • 2. Umiarkowana dylatacja. Na tym etapie proces jest diagnozowany znacznie częściej..

Jasny niespecyficzny obraz jest typowy: duszność, bóle w klatce piersiowej, arytmie. Są to typowe objawy wszelkich schorzeń związanych z dysfunkcją serca i naczyń krwionośnych..

Jednak szanse na wczesną diagnozę są duże, co jest dobrą wiadomością dla pacjenta..

Perspektywy całkowitego wyleczenia są już niejasne, ale dzięki przemyślanemu kompleksowi terapii pacjent nie zauważy różnicy. Możesz zachować pełną kontrolę nad procesem.

 • 3. Poważne poszerzenie lewego przedsionka. Uważany za skrajny stopień w niektórych klasyfikacjach krajowych.

Zdeterminowany żywym obrazem klinicznym ze znacznym spadkiem tolerancji na aktywność fizyczną, niezdolnością do odpowiedniej pracy i wykonywania obowiązków w życiu codziennym.

Wady organiczne są poważne, obserwowane nie tylko z serca, zmieniają się również systemy odległe.

Perspektywy wyleczenia są minimalne. Jednocześnie oczekiwana długość życia podczas terapii rzadko przekracza 3-4 lata..

 • 4. Faza końcowa. Ten etap następuje wystarczająco szybko bez leczenia. Przybliżony okres to 4-8 lat, czasem mniej. Zależy od charakteru procesu patologicznego powodującego dylatację. Opieka paliatywna mająca na celu zapewnienie akceptowalnego, minimalnego możliwego poziomu dobrostanu.

Klasyfikacje te odgrywają ważną rolę w rozwoju taktyki diagnostycznej i dalszej terapii..

Interwencja chirurgiczna

W przypadku braku wyniku leczenia zachowawczego konieczna jest interwencja chirurgiczna w celu rozszerzenia. Uważa się, że przeszczep serca jest bardzo skuteczny w tej diagnostyce. Ale niestety nie każdego pacjenta stać na taką operację. Tańszą alternatywą dla przeszczepu narządów jest instalacja rozrusznika elektrycznego. To urządzenie pomaga poprawić hemodynamikę wewnątrz serca i poprawia funkcję skurczową komór.

Dlaczego patologia jest niebezpieczna??

Stan grozi rozwojem grupy powikłań, w tym:

 • Zapalenie mięśnia sercowego. Powstały w wyniku zastoju krwi, zaburzeń odżywiania mięśni.
 • Migotanie przedsionków, a następnie migotanie komór. Charakteryzuje ciężką arytmię, upośledzoną pracę struktur serca. Równoległy przebieg dwóch procesów decyduje o zwiększonym ryzyku śmierci..
 • Tworzenie się skrzepów, zablokowanie dużych naczyń skrzepami krwi. Typowa konsekwencja dylatacji, ponieważ zastój krwi ma tendencję do gęstnienia.
 • Zastoinowa niewydolność serca. W rzeczywistości jest to dysfunkcja narządu mięśniowego o różnym nasileniu. Określane przez grupę gatunków, różniące się objawami klinicznymi i rokowaniami, perspektywami wyzdrowienia.
 • Zawał serca. Ostre niedożywienie struktur serca i, w wyniku martwicy tkanek, zastąpienie funkcjonalnie aktywnych komórek miocytów zdolnych do skurczu i przewodzenia impulsu elektrycznego grubymi bliznami. To jest zasadniczo martwa tkanka. Im więcej, tym gorzej pracuje serce..
 • Arytmia napadowa. Zwykle według rodzaju tachykardii (przyspieszenie czynności struktur serca).
 • Niewydolność mitralna. Zakłada możliwą niedomykalność (odwrócenie przepływu krwi z komór do przedsionków), upośledzoną czynność czynnościową narządu i wydzielanie krwi oraz spadek hemodynamiki. Śmiertelny wynik jest kwestią czasu.
 • Wstrząs kardiogenny. Stan ostry, nagły. Wymaga pilnej opieki, ale szanse na powrót pacjenta są prawie nieuchwytne. Nawet jeśli masz szczęście, śmierć nastąpi w ciągu kilku lat. Wyjątki można policzyć na jednym palcu dla całej solidnej praktyki lekarzy na całej planecie.
 • Niewydolność serca.

Zapobieganie rozwojowi powikłań jest jednym z zadań leczenia na każdym etapie. Najlepiej zająć się tym wcześnie..

Metody diagnostyczne

Rozszerzanie serca to poważny stan, który wymaga leczenia. Patologia jest często wykrywana przypadkowo, ponieważ może przebiegać bezobjawowo. Ultradźwięki to najpopularniejsza i najskuteczniejsza metoda diagnostyczna. Dzięki niemu możesz zainstalować:

 • wielkość komór serca;
 • stopień zaburzenia komorowego;
 • obecność naruszeń w zaworach.

Lekarz porównuje uzyskane dane z normami dotyczącymi wieku i płci. Lekarz bierze również pod uwagę wagę i wzrost pacjenta.

Poszerzenie rozpoznaje się, jeśli pacjent ma powiększony jeden lub więcej przedsionków. Naruszenie ma miejsce, jeśli ich rozmiar zostanie przekroczony o 5%. Diagnostyka obejmuje:


Do rozpoznania wymagana jest koronarografia

W niektórych przypadkach konieczna jest interwencja chirurgiczna. Terapia lekowa jest wskazana tylko po ustaleniu dokładnej diagnozy. Zaleca się osłuchanie. Podczas tej procedury lekarz słucha serca przez specjalną rurkę. Nietypowe odgłosy i dźwięki mogą być wykrywane przy biciu serca.

Lekarz musi zebrać wszystkie skargi pacjenta. Na ich podstawie lekarz przepisze badania. Konieczne jest skorzystanie z diagnostyki, gdy pojawią się pierwsze oznaki naruszenia, ponieważ przed rozpoczęciem jakiejkolwiek terapii konieczne jest ustalenie pierwotnej przyczyny odchylenia.

Powody

Czynniki są zawsze patologiczne. Niektóre z nich są przywoływane przez samego pacjenta..

Nadmierna aktywność fizyczna

Doprowadzić do powstania tak zwanego serca sportowca. To połączenie wielokomorowej dylatacji z budową masy mięśniowej.

Możliwe są skrócone opcje. Cierpią zarówno profesjonaliści, jak i miłośnicy outdooru. W zasadzie jest to względnie normalny stan. Ciało dostosowuje się do zmian.

Ale częściej występuje rażąca asymetria, ponieważ aktywność fizyczna jest nieprawidłowo wybierana. Niewystarczające obciążenia prowadzą do dysfunkcji.

Każda patologia zastawki mitralnej

Towarzyszy im odwrotny przepływ krwi (niedomykalność MC). Zwykle są to wrodzone wady budowy anatomicznej: wypadanie, zwężenie.

Nieco rzadziej stan okazuje się wtórny, nabyty w wyniku przebiegu patologii zapalnych, reumatyzmu i innych podobnych stanów, związanych z rażącym zniszczeniem tkanek w długim lub krótkim okresie czasu (zawał serca).

Obciążona dziedzicznością

Przenoszona jest predyspozycja do patologii serca. Im więcej krewnych cierpiących na choroby układu sercowo-naczyniowego w historii, tym większe prawdopodobieństwo. Jednocześnie nikt nie daje gwarancji patologii.

Okołoporodowe zaburzenia rozwojowe, zespoły genetyczne

Powstały w czasie układania struktur serca. Te ostatnie częściej charakteryzują się uogólnionymi zaburzeniami ze strony wielu narządów i układów..

Odzyskiwanie jest bardzo trudne, w niektórych przypadkach jest całkowicie niemożliwe..

Nadciśnienie tętnicze

Wywołuje wzrost obciążenia serca, naczyń krwionośnych, prowadzi do zmniejszenia elastyczności tkanek i poważnych wad organicznych.

Klasyczne zmiany anatomiczne w obrębie struktur serca - przerost lewej komory (rozszerzenie warstwy mięśniowej bez zwiększonej aktywności), także poszerzenie odpowiedniego przedsionka.

O zapobieganiu takiemu skutkowi decyduje wczesne leczenie choroby podstawowej za pomocą leków przeciwnadciśnieniowych i ochronnych..

Procesy nowotworowe w strukturach serca

Stosunkowo rzadkie, ale możliwe. Częściej guzy tej lokalizacji są łagodne, ale ta cecha jest bardzo warunkowa: obserwuje się kompresję, zmniejszenie intensywności pracy struktur serca. Poszerzenie komory lewego przedsionka jest stosunkowo późnym powikłaniem.

Długotrwałe niebezpieczne formy arytmii

Od migotania po przedwczesne pobudzenie przedsionków. Rozwój procesu patologicznego wiąże się nie z naruszeniem samej częstotliwości skurczów, ale z organicznymi defektami tkanki.

Zwężenie aorty

Możliwe wady wrodzone lub proces nabyty.

Charakteryzuje się niedostatecznym uwalnianiem krwi do głównej tętnicy ciała. Stąd zator w komorze.

Na zaawansowanym etapie procesu jest tak dużo płynnej tkanki łącznej, że naciska na zastawkę przedsionkową i ostatecznie przepływa z powrotem do poprzedniej komory, rozciągając ją i zwiększając jej objętość.

Jest to proces łańcuchowy, który należy zatrzymać na wczesnym etapie..

Zapalna choroba serca

Zwykle dotyczy mięśnia sercowego, rzadziej innych struktur. Są pochodzenia zakaźnego, w mniejszym stopniu autoimmunologicznym. Obie opcje są niebezpieczne, wymagają leczenia szpitalnego.

„Premia” to czynniki patologiczne o subiektywnym, kontrolowanym charakterze: palenie tytoniu, spożywanie napojów alkoholowych, kawa, długotrwały nadmierny stres, narkomania, niewłaściwe leczenie niektórymi narkotykami.

Przyczyny rozszerzenia lewego przedsionka eliminowane są metodami profilaktycznymi: leczenie choroby podstawowej lub eliminacja nałogu w pierwszej kolejności.

Często obserwuje się zjawisko paradoksalne: proces patologiczny rozpoczyna się z określonego powodu i sam się pogarsza.

Możliwa symptomatologia

Jeśli można wyeliminować przyczynę rozszerzenia przedsionków, ich objętość może się stopniowo zmniejszać i powracać do normalnych wartości. We wszystkich innych przypadkach komory serca stopniowo zwiększają swoją objętość, co prowadzi do nasilenia niewydolności serca..

Wykształcenie: ukończył Państwowy Instytut Medyczny w Taszkiencie, specjalizując się w medycynie ogólnej w 1991 roku. Wielokrotnie uczestniczył w kursach odświeżających wiedzę.

Doświadczenie zawodowe: anestezjolog-resuscytator miejskiego kompleksu położniczego, resuscytator oddziału hemodializy.

Informacje są uogólnione i podane wyłącznie w celach informacyjnych. Przy pierwszych oznakach choroby skontaktuj się z lekarzem. Samoleczenie jest niebezpieczne dla zdrowia!

Istnieją bardzo ciekawe zespoły medyczne, na przykład kompulsywne połykanie przedmiotów. 2500 ciał obcych znaleziono w żołądku jednego pacjenta cierpiącego na tę manię.

Przy regularnej wizycie w solarium ryzyko zachorowania na raka skóry wzrasta o 60%.

Większość kobiet jest w stanie czerpać większą przyjemność z kontemplacji swojego pięknego ciała w lustrze niż z seksu. Tak więc kobiety dążcie do harmonii.

Praca, której dana osoba nie lubi, jest o wiele bardziej szkodliwa dla jego psychiki niż jej brak.

W Wielkiej Brytanii istnieje prawo, zgodnie z którym chirurg może odmówić wykonania operacji u pacjenta, jeśli pali lub ma nadwagę. Osoba musi porzucić złe nawyki, a wtedy być może nie będzie potrzebował operacji..

Nasze nerki są w stanie oczyścić trzy litry krwi w ciągu jednej minuty.

Używamy 72 mięśni, aby wypowiedzieć nawet najkrótsze i najprostsze słowa..

Najrzadszą chorobą jest choroba Kuru. Chorują na to tylko przedstawiciele plemienia Fur w Nowej Gwinei. Pacjent umiera ze śmiechu. Uważa się, że przyczyną choroby jest zjadanie ludzkiego mózgu..

Według badań kobiety, które piją kilka szklanek piwa lub wina tygodniowo, mają zwiększone ryzyko zachorowania na raka piersi..

Gdyby wątroba przestała działać, śmierć nastąpiłaby w ciągu 24 godzin.

Masa ludzkiego mózgu stanowi około 2% całkowitej masy ciała, ale zużywa on około 20% tlenu dostającego się do krwi. Fakt ten sprawia, że ​​ludzki mózg jest wyjątkowo podatny na uszkodzenia spowodowane brakiem tlenu..

Wątroba to najcięższy organ w naszym ciele. Jego średnia waga to 1,5 kg.

W samych Stanach Zjednoczonych na leki przeciwalergiczne wydaje się rocznie ponad 500 milionów dolarów. Czy nadal wierzysz, że znajdzie się sposób na ostateczne pokonanie alergii??

Osoba wykształcona jest mniej podatna na choroby mózgu. Aktywność intelektualna przyczynia się do tworzenia dodatkowej tkanki, która kompensuje chorobę.

Dobrze znany lek „Viagra” został pierwotnie opracowany do leczenia nadciśnienia tętniczego.

Zakaźny proces zapalny w nerkach związany z rozwojem bakterii w układzie moczowym nazywany jest odmiedniczkowym zapaleniem nerek. Ta poważna choroba jest obserwowana w.

Rozszerzanie się komór serca prowadzi do poważnych konsekwencji: z czasem dochodzi do przerostu rozszerzonego - rozciągania i zgrubienia ścian serca. Stan prowokuje rozwój:

 • Przewlekła niewydolność serca;
 • przewlekła zakaźna choroba serca;
 • niedomykalność zastawki mitralnej;
 • rozszerzenie pierścienia zaworowego;
 • zakrzepica, choroba zakrzepowo-zatorowa;
 • migotanie przedsionków i komór.

Powikłania te wpływają na jakość życia pacjenta, aw ciężkich przypadkach prowadzą do zgonu. Dlatego leczenie powinno być przepisywane i monitorowane przez kardiologa.

Celem terapii jest wyeliminowanie lub skorygowanie pierwotnej choroby, która spowodowała rozciągnięcie komór. W zależności od podstawowej patologii można przepisać:

 • antybiotyki;
 • glukokortykosteroidy;
 • leki przeciw niedokrwieniu;
 • leki przeciwarytmiczne;
 • glikozydy nasercowe;
 • beta-blokery;
 • Inhibitory ACE;
 • leki przeciwnadciśnieniowe;
 • środki przeciwpłytkowe;
 • diuretyki.

Jeśli terapia lekowa nie działa, stosuje się metody chirurgiczne, głównie instalację rozrusznika. Urządzenie monitoruje bicie serca.

Metody wspomagające i zapobiegawcze są integralną częścią terapii, bez której sukces jest prawie niemożliwy. Poprawa krążenia krwi, wzmocnienie mięśnia sercowego, wzmocnienie odporności, odciążenie serca poprawia jakość i przedłuża życie. Do tego potrzebujesz:

 • uzupełnić odpowiednią dietę opartą na produktach roślinnych, chudym mięsie, różnego rodzaju rybach, owocach morza, sfermentowanych produktach mlecznych, orzechach i zbożach;
 • uprawiać sport lub po prostu więcej się ruszać, chodzić, wykonywać ćwiczenia;
 • pozbyć się złych nawyków.

Niewielkie lub umiarkowane rozszerzenie prawego przedsionka może nie objawiać się w żaden sposób i często jest wykrywane przypadkowo podczas badania lekarskiego lub badania profilaktycznego.

Poważne poszerzenie prowadzi do zaburzeń pracy serca i objawia się objawami niewydolności serca:

 • złe samopoczucie, zmniejszona wydajność;
 • duszność z wysiłkiem lub bez;
 • bladość lub sinica skóry i błon śluzowych;
 • obrzęk nóg, szczególnie wieczorem;
 • różne zaburzenia rytmu.

Przebieg bezobjawowy jest najbardziej typowy dla wrodzonej kardiomiopatii, która z biegiem czasu nadal prowadzi do rozwoju niewydolności serca lub śmierci z powodu nagłego ostrego ataku arytmii i (lub) zakrzepicy płuc.

Objawy

Przybliżona lista znaków jest następująca:

 • Ogólne osłabienie, obniżona wydajność, niezdolność do odpowiedniego wypełniania bieżących obowiązków w domu i ogólnie w życiu codziennym.
 • Duszność. Zakłócenie normalnej wymiany gazowej. Najpierw w stanie intensywnej lub umiarkowanej aktywności fizycznej, a następnie w całkowitym odpoczynku. Wpływa to na jakość życia i produktywność działań w różnych obszarach..
 • Obrzęk kończyn dolnych. W wyniku naruszenia czynnościowej (filtrującej) czynności nerek. Objętość krążącej krwi wzrasta, płyn jest słabo odprowadzany z organizmu. Nasilenie objawu zależy od etapu procesu patologicznego.
 • Arytmie. Subiektywnie daje się odczuć jako przyspieszenie tętna, mijające uderzenia, trzepotanie w klatce piersiowej z uczuciem, że aktywność serca ustanie.
 • Bladość skóry.
 • Sinica trójkąta nosowo-wargowego. Zawsze się rozwija, nie charakteryzuje stopnia patologicznej aktywności.

W pierwszym lub drugim etapie nie ma zaburzeń uogólnionych, ponieważ nie ma żadnych objawów lub są one rzadkie (faza umiarkowana daje szansę na rozpoznanie stanu).

Pacjent staje się zakładnikiem sytuacji. Nawet na etapie 2 ćwiczenia mogą spowodować śmierć z powodu zatrzymania krążenia.

Oznaki rozszerzenia nie są wystarczająco specyficzne: charakteryzują się objawami ze strony samego narządu mięśniowego, układu nerwowego i przewodu wydalniczego.

Istnieją 2 rodzaje dylatacji leków:

 1. Tonogenny. Występuje z powodu nadmiaru krwi w narządzie mięśniowym, przez co ściana komory początkowo się nie zmienia, ale stopniowo wzrasta w niej ciśnienie. Przy tego rodzaju patologii wymiary serca pozostają praktycznie niezmienione, nie ma stagnacji płynu.
 2. Miogenny. Przyczyną choroby jest zmiana w mięśniu sercowym, z tego powodu zdolność kurczenia się mięśnia sercowego stopniowo maleje. Zmniejsza się napięcie narządu, włókna mięśniowe są wydłużane i rozciągane.

Oba odchylenia są oznaką pojawienia się znacznych zakłóceń w pracy organizmu, jeśli leczenie zostanie zignorowane, samopoczucie osoby będzie stale się pogarszać, istnieje ryzyko powikłań zagrażających jego życiu.

Diagnostyka

Badanie pacjentów odbywa się pod nadzorem kardiologa, zgodnie z wymaganiami grupy innych specjalistów.

Orientacyjna lista działań:

 • Ustne przesłuchanie pacjenta i zebranie danych anamnestycznych. Konieczne jest ustalenie wielu czynników, które odegrałyby rolę.
 • Pomiar ciśnienia krwi (możliwy wzrost, spadek), częstość akcji serca (typowa tachykardia, płynąca równolegle z różnego rodzaju zaburzeniami rytmu).
 • Codzienne monitorowanie. Rejestracja poziomu ciśnienia krwi przez 24 godziny. Służy do wczesnej diagnozy.
 • Elektrokardiografia. Odgrywa tę samą rolę. Pokazuje stopień odchyleń od struktur serca.
 • Echokardiografia. Podstawowa technika. Pozwala na pierwszy rzut oka zidentyfikować defekty organiczne, określić ich stopień, przewidzieć powikłania.
 • MRI, jeśli istnieje podejrzenie procesu nowotworowego w okolicy serca.

Próby wysiłkowe nie są wykonywane z powodu możliwego zatrzymania narządu mięśniowego i nagłej śmierci..

Możliwe komplikacje

Ekspansja jam serca jest objawem poważnych chorób. Im później rozpocznie się leczenie, tym większe ryzyko powikłań. Rozszerzone ściany najpierw gęstnieją. Wtedy kończą się ich zdolności kompensacyjne, zaczynają się przerzedzać. W rezultacie powstają następujące komplikacje:

 • Przewlekła niewydolność serca;
 • wtórna niedomykalność zastawki mitralnej;
 • rozszerzenie pierścienia tkanki łącznej w okolicy zastawki;
 • zakrzepica i choroba zakrzepowo-zatorowa różnych naczyń;
 • migotanie przedsionków;
 • przystąpienie wtórnych infekcji.

Rozpoczęta dylatacja znacznie skraca żywotność pacjenta. Śmierć może nadejść nagle.

Leczenie

Terapia jest mieszana. Techniki zachowawcze są stosowane na wczesnym etapie, łącząc ekspozycję chirurgiczną i leki w zaawansowanej fazie procesu patologicznego.

Następujące leki są przepisywane:

 • Antyarytmiczny. Podobnie jak Amiodaron, jest najbezpieczniejszy. Służy do przywrócenia odpowiedniego, prawidłowego tętna.
 • Przeciwnadciśnieniowe, jeśli występuje wysokie ciśnienie krwi. Zrobią to Enap, Diltiazem, Perindopril. Kombinacje są różne.
 • Diuretyki normalizujące wydalanie płynów z organizmu.
 • Glikozydy nasercowe. Ustabilizuj kurczliwość mięśnia sercowego.
 • Przeciwzakrzepowe o różnym charakterze.

Interwencja chirurgiczna ma na celu zatrzymanie przyczyny pierwotnej lub zainstalowanie rozrusznika serca w przypadku ciężkiej arytmii.

Możliwe jest wycięcie patologicznie zmienionych tkanek na tle zmian nowotworowych. Konkretne techniki są określane przez specjalistę na podstawie choroby podstawowej.

Ostatecznością, jeśli serce ulegnie znacznej zmianie, jest przeszczep. Nie jest to jednak łatwe przedsięwzięcie..

Oprócz tego, że w warunkach rosyjskiej rzeczywistości znalezienie organu jest prawie niemożliwe, operacja wymaga najwyższych kwalifikacji, których tylko nieliczni.

W trakcie kuracji, także w okresie rekonwalescencji, który trwa do końca życia, należy zminimalizować ilość soli w diecie (6-7 gramów), rzucić palenie, alkohol i normalizować aktywność fizyczną (maksymalnie - chodzenie przy dobrej pogodzie).

Zapobieganie

Niemożliwe jest zapobieganie wystąpieniu wrodzonej patologii. Ale ryzyko powikłań jest minimalne, ponieważ jest zdiagnozowane na czas, a pacjent jest pod kontrolą kardiologa i przestrzega leczenia. Możliwe jest zapobieganie pojawieniu się wtórnej choroby, jeśli zastosujesz środki zapobiegawcze:

 • prawidłowe odżywianie, dodawanie składników odżywczych do diety;
 • odrzucenie złych nawyków;
 • regularne sporty, dozwolona jest tylko umiarkowana aktywność fizyczna;
 • racjonalna przemiana pracy i odpoczynku.

Jeśli w rodzinie było wiele osób cierpiących na choroby serca, należy okresowo odwiedzać kardiologa i przeprowadzić badanie diagnostyczne. Pozwoli to zidentyfikować chorobę na wczesnym etapie jej rozwoju i wpływać na czas, zapobiegając rozwojowi powikłań.

Prognoza

We wczesnym stadium, również przy umiarkowanym stopniu poszerzenia lewego przedsionka, wynik jest maksymalnie korzystny. W takim przypadku pacjent może istnieć i przez dziesięciolecia być nieświadomy problemu.

Współczynnik przeżycia w przyszłych 10 latach wynosi nie więcej niż 25%, w skrajnych przypadkach jest nieco wyższy, ale jest to raczej błąd. Bez leczenia i jeszcze mniej.

Ogólne rokowanie jest złe. Gdy tylko pojawią się objawy niewydolności serca, nie możesz już liczyć na powrót do zdrowia..

Oznaki

Umiarkowane poszerzenie nie ma żadnych objawów, z bardzo niewielką tachykardią podczas chodzenia, z wysiłkiem fizycznym i podnieceniem. Poszerzenie serca ma objawy podobne do niewydolności serca. W takim przypadku nie można wykryć specjalnych zaburzeń, które ma tylko rozszerzenie przedsionków..

Lekarze mogą podejrzewać arytmię podczas pełnego badania. Szczególną uwagę należy zwrócić na:

 • na duszność podczas rozmowy i ruchu;
 • przy osłuchiwaniu występuje arytmia skurczów serca;
 • na obrzęk nóg i stóp.

W takim przypadku pacjenci z poszerzeniem lewego przedsionka skarżą się na:

 • senność, nagłe osłabienie;
 • silne zmęczenie;
 • zmniejszona wydajność.

Jak rozszerzyć naczynia krwionośne: kiedy i jak to zrobić, produkty, leki

Z biegiem lat w ludzkim ciele zachodzą zmiany i oczywiście nie na lepsze. Układ sercowo-naczyniowy zużywa się, naczynia zwężają się, tracą elastyczność i drożność, co prowadzi do chorób takich jak miażdżyca i nadciśnienie tętnicze. Zniszczenie małych naczyń zmniejsza aktywność mikrokrążenia krwi, a cierpiące naczynia tętnicze są bezpośrednią przyczyną miażdżycy. Aby uniknąć tych trudnych do rozwiązania konsekwencji, musisz wiedzieć, jak rozszerzyć naczynia krwionośne i przywrócić normalne krążenie krwi..

Co to jest trzepotanie przedsionków

Od wielu lat bezskutecznie walczy z NADCIŚNIENIEM?

Dyrektor Instytutu: „Będziesz zdumiony, jak łatwo jest leczyć nadciśnienie przyjmując codziennie...

Trzepotanie przedsionków to w zasadzie to samo, co migotanie przedsionków lub migotanie przedsionków. Jedyna różnica polega na tym, że przedsionki z arytmią kurczą się bardziej rytmicznie, a nie tak chaotycznie, jak podczas migotania. Ale częstotliwość tych skurczów jest również niezwykle wysoka, do 350 na minutę, a zatem nie jest skuteczna. Podobieństwo arytmii daje podobny obraz kliniczny, jednak tętno jest bardziej rytmiczne i występuje szereg różnic w elektrokardiografii.

Czasami te arytmie tak często przechodzą jedna w drugą, że nie można ich odróżnić za pomocą konwencjonalnego kardiogramu. W takich przypadkach ustala się całkowicie uzasadnioną diagnozę: migotanie przedsionków - trzepotanie przedsionków wskazujące na wszystkie te same dane, co w diagnostyce migotania przedsionków.

Opinie naukowców na temat tego, która z arytmii jest korzystniejsza i często daje skutki uboczne, już dawno się różniły. Ale to nie ma znaczenia, ponieważ ogólne zasady leczenia trzepotania nie różnią się od leczenia migotania przedsionków, wszystkie cele i środki są takie same, być może z wyjątkiem jednego - CHPEKS - przezprzełykowej stymulacji elektrycznej.

dylatacja

Nowy słownik wyrazów obcych - EdwART, 2009.

Duży słownik wyrazów obcych - Wydawnictwo "IDDK", 2007.

Słownik wyjaśniający słów obcych L.P. Krysin. - M: język rosyjski, 1998.

Zobacz, czym jest „dylatacja” w innych słownikach:

dylatacja - rozciąganie, rozszerzanie Słownik synonimów rosyjskich. rzeczownik dylatacyjny, liczba synonimów: 2 • stretching (14) •... Słownik synonimów

dylatacja - Rozszerzanie i / lub wydłużanie ciał pod wpływem temperatury, ciśnienia, pól elektrycznych i magnetycznych, promieniowania jonizującego lub innych czynników fizycznych. [http://metaltrade.ru/abc/a.htm] Ogólne tematy metalurgia EN dylatacja... Przewodnik tłumacza technicznego

Dylatacja - - wzrost objętości ciała podczas kompresji, w wyniku rozwoju wielu mikropęknięć, a także pęknięć o większej długości. [SNiP 2.03.01 84] Nagłówek terminu: Terminy ogólne Nagłówki encyklopedii: Sprzęt ścierny, Materiały ścierne, Autostrady... Encyklopedia terminów, definicje i objaśnienia materiałów budowlanych

dylatacja - plėtimasis statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. dylatacja; ekspansja vok. Ausdehnung, f; Dylatacja, f rus. dylatacja, f; rozszerzenie, n pranc. dylatacja, f; ekspansja, f... Fizikos terminų žodynas

dylatacja - (dylatio; łac. ekspansja) trwałe rozproszone rozszerzenie światła każdego wydrążonego organu... Duży słownik medyczny

dylatacja - trwałe rozszerzenie narządu pustego. Źródło: Popularna encyklopedia medyczna... Terminy medyczne

ROZSZERZENIE to przestarzały termin określający specjalne dwiracyjne transformacje, obecnie nazywane transformacjami monoidalnymi. V. A. Pskovskikh... Encyklopedia matematyki

dylatacja - wzrost kory w kierunku stycznym... Anatomia i morfologia roślin

dylatacja - dylatacja i... słownik ortografii rosyjskiej

DILATION - (z łac. Dilato ?? rozszerzam), rozproszone rozszerzenie narządu jamy. Występuje w wyniku zwężenia leżącej pod nim części narządu (np. D. żołądka ze zwężeniem odźwiernika), z opóźnieniem w wydzielaniu lub zawartości narządu (D. pęcherzyka żółciowego z...... Słownik encyklopedyczny weterynarii

Poszerzenie lewego przedsionka: przyczyny i stopnie, objawy i leczenie

Poszerzenie lewego przedsionka jest szczególnym przypadkiem kardiomiopatii, jest to nieprawidłowe rozszerzenie komory narządowej o tej samej nazwie z całkowitym lub dominującym brakiem zmian w warstwie mięśniowej.

Częściej ma charakter nabyty, jest spowodowany określonymi schorzeniami sercowymi, rzadziej endokrynologicznymi, neurogennymi.

Całkowite wyleczenie jest niemożliwe. Leczenie ma na celu zapobieganie progresji, stabilizację stanu ogólnego i przedłużenie życia.

Mechanizm rozwoju

Dylatacja leków nie jest niezależnym procesem. Nie jest uważana za jednostkę nozologiczną. Jak powstaje ten stan??

Zwykle struktury serca funkcjonują w sposób ciągły, działając jak duża pompa. Uwalnianie krwi zapewnia naprzemienne, synchroniczne skurcze wszystkich komór serca.

Płynna tkanka łączna porusza się w jednym kierunku: od góry do komór nie obserwuje się przepływu zwrotnego.

W wyniku wrodzonych wad genetycznych, nabytej stwardnienia tkanek czynnych (zastąpienie dotkniętych bliznami obszarów), przedłużonego stanu zapalnego itp., Krew pozostaje w lewym przedsionku dłużej niż powinna. Lub jest regurgitacja (odpływ płynnej tkanki łącznej z komory).

W dłuższej perspektywie komora jest rozciągnięta i normalne wymiary narządu ulegają zakłóceniu.

Prowadzi to do zmniejszenia uwalniania do krążenia ogólnoustrojowego, zmniejsza się ogólna i lokalna hemodynamika.

Usunięte tkanki i układy cierpią na niedobory tlenu i składników odżywczych. Rozpoczyna się proces rozwoju wad narządowych i niewydolności funkcjonalnej.

Formy choroby

Rozwinięcie lewego przedsionka jest typowane według grupy podstawowej. W oparciu o pochodzenie procesu patologicznego istnieją:

 • Wrodzona forma. Udział tego stanu w ogólnej liczbie zarejestrowanych sytuacji klinicznych wynosi 35-40%, jest to mniejszość. Procesy patologiczne są diagnozowane już na zaawansowanym etapie, ponieważ mały pacjent nie jest w stanie formułować swoich skarg, dopóki nie dorośnie, a rodzice nieprawidłowo interpretują obiektywne objawy z powodu nieuwagi lub braku doświadczenia. Perspektywy leczenia w tym zakresie są nieco gorsze.
 • Uzyskana forma. Jest to spowodowane przebiegiem określonej choroby. Uważny pacjent może wyciągnąć związek przyczynowy między przeniesionym stanem a rozwojem objawów dylatacyjnych, które są dość wyraźne od drugiego etapu.

Stopnie dylatacji

Kolejną podstawą klasyfikacji jest stopień nieprawidłowości patologicznych. W związku z tym mówią o 3 lub 4 etapach rozwoju choroby..

 • 1. Stopień światła. Powstały w wyniku czynnika genetycznego, wad wewnątrzmacicznych i nabytych stanów.

Charakteryzuje się całkowitym brakiem obrazu klinicznego, co sprawia, że ​​diagnoza jest kwestią przypadku.

Możliwe jest zidentyfikowanie początkowej deformacji planu organicznego za pomocą echokardiografii. Stwierdzenie faktu nie wymaga wielu zastrzeżeń.

Ustalenie pierwotnej przyczyny leży na barkach kardiologa, przeprowadzane za pomocą grupy czynności.

 • 2. Umiarkowana dylatacja. Na tym etapie proces jest diagnozowany znacznie częściej..

Jasny niespecyficzny obraz jest typowy: duszność, bóle w klatce piersiowej, arytmie. Są to typowe objawy wszelkich schorzeń związanych z dysfunkcją serca i naczyń krwionośnych..

Jednak szanse na wczesną diagnozę są duże, co jest dobrą wiadomością dla pacjenta..

Perspektywy całkowitego wyleczenia są już niejasne, ale dzięki przemyślanemu kompleksowi terapii pacjent nie zauważy różnicy. Możesz zachować pełną kontrolę nad procesem.

 • 3. Poważne poszerzenie lewego przedsionka. Uważany za skrajny stopień w niektórych klasyfikacjach krajowych.

Zdeterminowany żywym obrazem klinicznym ze znacznym spadkiem tolerancji na aktywność fizyczną, niezdolnością do odpowiedniej pracy i wykonywania obowiązków w życiu codziennym.

Wady organiczne są poważne, obserwowane nie tylko z serca, zmieniają się również systemy odległe.

Perspektywy wyleczenia są minimalne. Jednocześnie oczekiwana długość życia podczas terapii rzadko przekracza 3-4 lata..

 • 4. Faza końcowa. Ten etap następuje wystarczająco szybko bez leczenia. Przybliżony okres to 4-8 lat, czasem mniej. Zależy od charakteru procesu patologicznego powodującego dylatację. Opieka paliatywna mająca na celu zapewnienie akceptowalnego, minimalnego możliwego poziomu dobrostanu.

Klasyfikacje te odgrywają ważną rolę w rozwoju taktyki diagnostycznej i dalszej terapii..

Dlaczego patologia jest niebezpieczna??

Stan grozi rozwojem grupy powikłań, w tym:

 • Zapalenie mięśnia sercowego. Powstały w wyniku zastoju krwi, zaburzeń odżywiania mięśni.
 • Migotanie przedsionków, a następnie migotanie komór. Charakteryzuje ciężką arytmię, upośledzoną pracę struktur serca. Równoległy przebieg dwóch procesów decyduje o zwiększonym ryzyku śmierci..
 • Tworzenie się skrzepów, zablokowanie dużych naczyń skrzepami krwi. Typowa konsekwencja dylatacji, ponieważ zastój krwi ma tendencję do gęstnienia.
 • Zastoinowa niewydolność serca. W rzeczywistości jest to dysfunkcja narządu mięśniowego o różnym nasileniu. Określane przez grupę gatunków, różniące się objawami klinicznymi i rokowaniami, perspektywami wyzdrowienia.
 • Zawał serca. Ostre niedożywienie struktur serca i, w wyniku martwicy tkanek, zastąpienie funkcjonalnie aktywnych komórek miocytów zdolnych do skurczu i przewodzenia impulsu elektrycznego grubymi bliznami. To jest zasadniczo martwa tkanka. Im więcej, tym gorzej pracuje serce..
 • Arytmia napadowa. Zwykle według rodzaju tachykardii (przyspieszenie czynności struktur serca).
 • Niewydolność mitralna. Zakłada możliwą niedomykalność (odwrócenie przepływu krwi z komór do przedsionków), upośledzoną czynność czynnościową narządu i wydzielanie krwi oraz spadek hemodynamiki. Śmiertelny wynik jest kwestią czasu.
 • Wstrząs kardiogenny. Stan ostry, nagły. Wymaga pilnej opieki, ale szanse na powrót pacjenta są prawie nieuchwytne. Nawet jeśli masz szczęście, śmierć nastąpi w ciągu kilku lat. Wyjątki można policzyć na jednym palcu dla całej solidnej praktyki lekarzy na całej planecie.
 • Niewydolność serca.

Zapobieganie rozwojowi powikłań jest jednym z zadań leczenia na każdym etapie. Najlepiej zająć się tym wcześnie..

Powody

Czynniki są zawsze patologiczne. Niektóre z nich są przywoływane przez samego pacjenta..

Nadmierna aktywność fizyczna

Doprowadzić do powstania tak zwanego serca sportowca. To połączenie wielokomorowej dylatacji z budową masy mięśniowej.

Możliwe są skrócone opcje. Cierpią zarówno profesjonaliści, jak i miłośnicy outdooru. W zasadzie jest to względnie normalny stan. Ciało dostosowuje się do zmian.

Ale częściej występuje rażąca asymetria, ponieważ aktywność fizyczna jest nieprawidłowo wybierana. Niewystarczające obciążenia prowadzą do dysfunkcji.

Każda patologia zastawki mitralnej

Towarzyszy im odwrotny przepływ krwi (niedomykalność MC). Zwykle są to wrodzone wady budowy anatomicznej: wypadanie, zwężenie.

Nieco rzadziej stan okazuje się wtórny, nabyty w wyniku przebiegu patologii zapalnych, reumatyzmu i innych podobnych stanów, związanych z rażącym zniszczeniem tkanek w długim lub krótkim okresie czasu (zawał serca).

Obciążona dziedzicznością

Przenoszona jest predyspozycja do patologii serca. Im więcej krewnych cierpiących na choroby układu sercowo-naczyniowego w historii, tym większe prawdopodobieństwo. Jednocześnie nikt nie daje gwarancji patologii.

Okołoporodowe zaburzenia rozwojowe, zespoły genetyczne

Powstały w czasie układania struktur serca. Te ostatnie częściej charakteryzują się uogólnionymi zaburzeniami ze strony wielu narządów i układów..

Odzyskiwanie jest bardzo trudne, w niektórych przypadkach jest całkowicie niemożliwe..

Nadciśnienie tętnicze

Wywołuje wzrost obciążenia serca, naczyń krwionośnych, prowadzi do zmniejszenia elastyczności tkanek i poważnych wad organicznych.

Klasyczne zmiany anatomiczne w obrębie struktur serca - przerost lewej komory (rozszerzenie warstwy mięśniowej bez zwiększonej aktywności), także poszerzenie odpowiedniego przedsionka.

O zapobieganiu takiemu skutkowi decyduje wczesne leczenie choroby podstawowej za pomocą leków przeciwnadciśnieniowych i ochronnych..

Procesy nowotworowe w strukturach serca

Stosunkowo rzadkie, ale możliwe. Częściej guzy tej lokalizacji są łagodne, ale ta cecha jest bardzo warunkowa: obserwuje się kompresję, zmniejszenie intensywności pracy struktur serca. Poszerzenie komory lewego przedsionka jest stosunkowo późnym powikłaniem.

Długotrwałe niebezpieczne formy arytmii

Od migotania po przedwczesne pobudzenie przedsionków. Rozwój procesu patologicznego wiąże się nie z naruszeniem samej częstotliwości skurczów, ale z organicznymi defektami tkanki.

Zwężenie aorty

Możliwe wady wrodzone lub proces nabyty.

Charakteryzuje się niedostatecznym uwalnianiem krwi do głównej tętnicy ciała. Stąd zator w komorze.

Na zaawansowanym etapie procesu jest tak dużo płynnej tkanki łącznej, że naciska na zastawkę przedsionkową i ostatecznie przepływa z powrotem do poprzedniej komory, rozciągając ją i zwiększając jej objętość.

Jest to proces łańcuchowy, który należy zatrzymać na wczesnym etapie..

Zapalna choroba serca

Zwykle dotyczy mięśnia sercowego, rzadziej innych struktur. Są pochodzenia zakaźnego, w mniejszym stopniu autoimmunologicznym. Obie opcje są niebezpieczne, wymagają leczenia szpitalnego.

„Premia” to czynniki patologiczne o subiektywnym, kontrolowanym charakterze: palenie tytoniu, spożywanie napojów alkoholowych, kawa, długotrwały nadmierny stres, narkomania, niewłaściwe leczenie niektórymi narkotykami.

Przyczyny rozszerzenia lewego przedsionka eliminowane są metodami profilaktycznymi: leczenie choroby podstawowej lub eliminacja nałogu w pierwszej kolejności.

Często obserwuje się zjawisko paradoksalne: proces patologiczny rozpoczyna się z określonego powodu i sam się pogarsza.

Objawy

Przybliżona lista znaków jest następująca:

 • Ogólne osłabienie, obniżona wydajność, niezdolność do odpowiedniego wypełniania bieżących obowiązków w domu i ogólnie w życiu codziennym.
 • Duszność. Zakłócenie normalnej wymiany gazowej. Najpierw w stanie intensywnej lub umiarkowanej aktywności fizycznej, a następnie w całkowitym odpoczynku. Wpływa to na jakość życia i produktywność działań w różnych obszarach..
 • Obrzęk kończyn dolnych. W wyniku naruszenia czynnościowej (filtrującej) czynności nerek. Objętość krążącej krwi wzrasta, płyn jest słabo odprowadzany z organizmu. Nasilenie objawu zależy od etapu procesu patologicznego.
 • Arytmie. Subiektywnie daje się odczuć jako przyspieszenie tętna, mijające uderzenia, trzepotanie w klatce piersiowej z uczuciem, że aktywność serca ustanie.
 • Bladość skóry.
 • Sinica trójkąta nosowo-wargowego. Zawsze się rozwija, nie charakteryzuje stopnia patologicznej aktywności.

W pierwszym lub drugim etapie nie ma zaburzeń uogólnionych, ponieważ nie ma żadnych objawów lub są one rzadkie (faza umiarkowana daje szansę na rozpoznanie stanu).

Pacjent staje się zakładnikiem sytuacji. Nawet na etapie 2 ćwiczenia mogą spowodować śmierć z powodu zatrzymania krążenia.

Oznaki rozszerzenia nie są wystarczająco specyficzne: charakteryzują się objawami ze strony samego narządu mięśniowego, układu nerwowego i przewodu wydalniczego.

Diagnostyka

Badanie pacjentów odbywa się pod nadzorem kardiologa, zgodnie z wymaganiami grupy innych specjalistów.

Orientacyjna lista działań:

 • Ustne przesłuchanie pacjenta i zebranie danych anamnestycznych. Konieczne jest ustalenie wielu czynników, które odegrałyby rolę.
 • Pomiar ciśnienia krwi (możliwy wzrost, spadek), częstość akcji serca (typowa tachykardia, płynąca równolegle z różnego rodzaju zaburzeniami rytmu).
 • Codzienne monitorowanie. Rejestracja poziomu ciśnienia krwi przez 24 godziny. Służy do wczesnej diagnozy.
 • Elektrokardiografia. Odgrywa tę samą rolę. Pokazuje stopień odchyleń od struktur serca.
 • Echokardiografia. Podstawowa technika. Pozwala na pierwszy rzut oka zidentyfikować defekty organiczne, określić ich stopień, przewidzieć powikłania.
 • MRI, jeśli istnieje podejrzenie procesu nowotworowego w okolicy serca.

Próby wysiłkowe nie są wykonywane z powodu możliwego zatrzymania narządu mięśniowego i nagłej śmierci..

Leczenie

Terapia jest mieszana. Techniki zachowawcze są stosowane na wczesnym etapie, łącząc ekspozycję chirurgiczną i leki w zaawansowanej fazie procesu patologicznego.

Następujące leki są przepisywane:

 • Antyarytmiczny. Podobnie jak Amiodaron, jest najbezpieczniejszy. Służy do przywrócenia odpowiedniego, prawidłowego tętna.
 • Przeciwnadciśnieniowe, jeśli występuje wysokie ciśnienie krwi. Zrobią to Enap, Diltiazem, Perindopril. Kombinacje są różne.
 • Diuretyki normalizujące wydalanie płynów z organizmu.
 • Glikozydy nasercowe. Ustabilizuj kurczliwość mięśnia sercowego.
 • Przeciwzakrzepowe o różnym charakterze.

Interwencja chirurgiczna ma na celu zatrzymanie przyczyny pierwotnej lub zainstalowanie rozrusznika serca w przypadku ciężkiej arytmii.

Możliwe jest wycięcie patologicznie zmienionych tkanek na tle zmian nowotworowych. Konkretne techniki są określane przez specjalistę na podstawie choroby podstawowej.

Ostatecznością, jeśli serce ulegnie znacznej zmianie, jest przeszczep. Nie jest to jednak łatwe przedsięwzięcie..

Oprócz tego, że w warunkach rosyjskiej rzeczywistości znalezienie organu jest prawie niemożliwe, operacja wymaga najwyższych kwalifikacji, których tylko nieliczni.

W trakcie kuracji, także w okresie rekonwalescencji, który trwa do końca życia, należy zminimalizować ilość soli w diecie (6-7 gramów), rzucić palenie, alkohol i normalizować aktywność fizyczną (maksymalnie - chodzenie przy dobrej pogodzie).

Prognoza

We wczesnym stadium, również przy umiarkowanym stopniu poszerzenia lewego przedsionka, wynik jest maksymalnie korzystny. W takim przypadku pacjent może istnieć i przez dziesięciolecia być nieświadomy problemu.

Współczynnik przeżycia w przyszłych 10 latach wynosi nie więcej niż 25%, w skrajnych przypadkach jest nieco wyższy, ale jest to raczej błąd. Bez leczenia i jeszcze mniej.

Ogólne rokowanie jest złe. Gdy tylko pojawią się objawy niewydolności serca, nie możesz już liczyć na powrót do zdrowia..

Wreszcie

Rozszerzenie komory lewego przedsionka (w skrócie DLP) to rozszerzenie komory narządu mięśniowego. Towarzyszą mu wady w strukturach serca i odległych układach. Perspektywy wyleczenia są dobre tylko na 1-2 etapach procesu patologicznego. Dalej - znacznie gorzej. Nie można wyzwolić stanu.

Dlaczego dochodzi do rozstrzeni serca i jak się je leczy?

Poszerzenie jednej lub więcej jam serca nazywane jest rozszerzeniem. Głównymi czynnikami prowadzącymi do zwiększenia wewnętrznej objętości przedsionków lub komór serca jest działanie wysokiego ciśnienia krwi, zmniejszenie napięcia mięśnia sercowego. Ten stan nie jest niezależną chorobą i wymaga ustalenia przyczyny jej pojawienia się. Po jego eliminacji wielkość serca może powrócić do normy. Zaniedbanej formie rozszerzenia towarzyszy niewydolność serca.

Rodzaje poszerzenia serca

Rozszerzenie komór serca może być:

 • Tonogenny, spowodowany wzrostem ciśnienia w jamie ustnej. Występuje przy zwężeniu otworów zastawkowych lub zwiększonym ciśnieniu w aorcie lub tętnicy płucnej. Może poprzedzać przerost mięśnia sercowego. Ton mięśnia sercowego i zdolność kurczliwości są zachowane, z progresją zmienia się w typ miogenny.
 • Miogenny. Przyczyną jest zmniejszenie kurczliwości mięśnia sercowego z powodu zaburzeń dystroficznych. Trwały i nieodwracalny proces, włókna mięśnia sercowego są rozciągane i wydłużane. Występuje w zapaleniu mięśnia sercowego i miażdżycy.

Dlaczego następuje zmiana w prawej i lewej sekcji, komorach, jamach, komorach

Zmiany w każdej części serca występują z powodu naruszenia dróg odpływu z niej lub zwiększonego obciążenia przychodzącej zwiększonej objętości krwi.

Poszerzenie lewego przedsionka

Poszerzenie jamy może wystąpić, gdy lewy otwór przedsionkowo-komorowy zwęża się, co utrudnia przepływ krwi do komory.

Zwiększone spożycie w przypadku nadciśnienia tętniczego może następnie zwiększyć rozdęcie ścian.

Zalecamy przeczytanie artykułu o kardiomiopatii rozstrzeniowej. Z niego dowiesz się o przyczynach patologii i mechanizmie jej rozwoju, objawach kardiomiopatii, zapewnieniu diagnostyki i leczenia.

A tutaj więcej o połączonych wadach serca.

Poszerzenie lewej komory

Przyczyny powodujące wzrost objętości lewej komory są związane z takimi chorobami:

 • nadciśnienie tętnicze,
 • zwężenie lub koarktacja aorty,
 • nadużywanie alkoholu,
 • zmiany w mięśniu sercowym - dystrofia, zaburzenia metaboliczne, autoimmunologiczne i wirusowe zapalenie mięśnia sercowego.

Poszerzenie prawego przedsionka

Najczęściej czynnikiem etiologicznym są choroby oskrzeli i tkanki płucnej, przebiegające z przewlekłą niedrożnością (niedrożnością). Ponadto poszerzenie prawego przedsionka może być spowodowane:

 • niezamknięty kanał Botallova,
 • Wady Fallota,
 • ubytek przegrody międzyprzedsionkowej,
 • zwężenie pnia płucnego,
 • niewydolność zastawki lub zwężenie otworu między prawym sercem.

Rozszerzenie prawej komory

Występuje z nadciśnieniem płucnym, dziurą w przegrodzie międzykomorowej, zwężeniem tętnicy płucnej, uszkodzeniem zastawek prawego serca, zawałem przerzutowym do prawej komory, przedłużoną stymulacją.

Choroby powodujące zmiany

Poszerzenie komór serca może nastąpić z nieznanego powodu. W tym przypadku nazywa się to idiopatycznym, do najczęstszych chorób dylatacyjnych należą:

 • wrodzone wady serca;
 • reumatyzm;
 • bakteryjne zapalenie wsierdzia;
 • infekcje wirusowe;
 • naruszenie obrony immunologicznej, procesy autoimmunologiczne;
 • nadciśnienie;
 • zatrucie alkoholem, narkotykami, związkami toksycznymi, lekami;
 • brak równowagi hormonów;
 • niedobór białka i witamin z grupy B, selenu w diecie.

Objawy rozszerzenia serca

Przez długi czas ekspansja jam serca może nie objawiać się klinicznie z powodu kompensacyjnej pracy mięśnia sercowego. Wraz z osłabieniem zdolności rezerwowych pojawiają się następujące oznaki i postęp:

 • duszność podczas wysiłku fizycznego, a następnie w spoczynku;
 • ataki astmy;
 • kaszel, plwocina z plamami krwi;
 • sinica warg, opuszków palców;
 • obrzęk nóg wieczorem;
 • ból i ciężkość w prawym podżebrzu;
 • osłabienie, zawroty głowy, omdlenia;
 • upośledzenie pamięci;
 • migotanie przedsionków, ekstrasystole, blokada przewodzenia impulsów.

Obejrzyj film o przerostach lewej komory, przyczynach patologii i metodach leczenia:

Jakie jest zagrożenie dla zdrowia dziecka i osoby dorosłej

Przy zaawansowanej dylatacji nasilają się oznaki dekompensacji krążenia:

 • ataki astmy,
 • niemożność oddychania poziomo,
 • świszczący oddech na powierzchni płuc,
 • obrzęk twarzy i kończyn,
 • nagromadzenie płynu w jamie brzusznej i klatce piersiowej.

Metody diagnostyczne

Przy postawieniu diagnozy bierze się pod uwagę historię wystąpienia objawów niewydolności krążenia - duszności, tachykardii, świszczącego oddechu, obrzęku kończyn, poszerzenia granic serca z udarem. Aby wyjaśnić diagnozę, wymagane są instrumentalne metody badania:

 • EKG - oznaki przeciążenia jednej lub więcej komór serca, zaburzenia rytmu w postaci migotania przedsionków, blokada przewodzenia.
 • Ultradźwięki serca są główną metodą wykrywania ekspansji przedsionków lub komór, a także obecności wewnątrzsercowych zaburzeń hemodynamicznych - odwrócony przepływ krwi, przeciążenie ciśnieniowe.
 • RTG - zwiększony rozmiar serca z powodu jednej z jam.
 • Scyntygrafia do oceny zmian w mięśniu sercowym.
 • MRI i CT, aby znaleźć przyczynę rozszerzenia serca.

Zabieg dylatacyjny

Terapia w celu rozszerzenia odcinków serca zapewnia korektę objawów niewydolności krążenia, arytmii.

W przypadku dekompensacji pacjenci przenoszeni są do leżenia w łóżku, zmniejsza się spożycie wody i soli kuchennej. Stosowane są następujące grupy leków:

 • Inhibitory ACE - Enap, Kapoten;
 • diuretyki - Veroshpiron, Triampur;
 • antyarytmiczne - Bisoprolol, Carvedilol;
 • długo działające azotany (zmniejszają dopływ krwi do prawej połowy serca) - Isoket, Nitrogranulong.

Zapobieganie

Zapobieganie rozrostowi serca polega na odpowiednim leczeniu reumatyzmu, zapalenia wsierdzia, infekcji wirusowych i bakteryjnych, którym może towarzyszyć zapalenie mięśnia sercowego, rozpoznaniu i terminowym leczeniu operacyjnym wrodzonych i nabytych wad serca.

Konieczne jest, aby choroby, które są potencjalnie niebezpieczne w związku z rozszerzeniem przedsionków lub komór, całkowicie porzucić alkohol, zapewnić wystarczającą ilość białka i witamin w diecie.

Zalecamy przeczytanie artykułu na temat dysplazji prawej komory. Z niego dowiesz się o przyczynach rozwoju patologii i jej objawach, diagnostyce i leczeniu, rokowaniu dla pacjentów.

Przeczytaj więcej o kardiomiopatii restrykcyjnej tutaj..

Poszerzenie serca występuje, gdy mięsień sercowy jest przeciążony nadmierną objętością krwi lub wysokim ciśnieniem krwi. Ważną rolę w rozwoju patologii odgrywa stan samego mięśnia sercowego: przy dystroficznych lub długotrwałych procesach zapalnych włókna mięśniowe osłabiają się, tracą kurczliwość i rozciągają się.

Objawami rozszerzenia serca są niewydolność krążenia, arytmia, au dzieci występuje opóźnienie wzrostu i rozwoju. Do leczenia stosuje się leki, ciężkie postacie są wskazaniem do przeszczepu serca.

Patologiczna kardiomiopatia rozstrzeniowa jest niebezpieczną chorobą, która może wywołać nagłą śmierć. W jaki sposób przeprowadza się diagnostykę i leczenie, jakie powikłania mogą wystąpić w przypadku zastoinowej kardiomiopatii rozstrzeniowej??

Z powodu treningu serce sportowca różni się od serca zwykłego człowieka. Na przykład pod względem głośności uderzeń, rytmu. Jednak u byłego sportowca lub zażywającego używki mogą rozwinąć się choroby - arytmia, bradykardia, przerost. Aby temu zapobiec, należy pić specjalne witaminy i preparaty..

Niewydolność zastawek serca występuje w różnym wieku. Ma kilka stopni, zaczynając od 1, a także określone znaki. Wady serca mogą być niewydolnością zastawki mitralnej lub aortalnej.

Przerost lewego przedsionka może rozwinąć się z powodu problemów podczas ciąży, wysokiego ciśnienia krwi itp. Na początku objawy mogą pozostać niewidoczne, a EKG pomoże zidentyfikować poszerzenie i przerost. Ale sposób leczenia zależy od stanu pacjenta..

Powiększone serce nie zawsze wskazuje na patologię. Niemniej jednak zmiana wielkości może wskazywać na obecność niebezpiecznego zespołu, którego przyczyną jest deformacja mięśnia sercowego. Objawy są zmywane, diagnostyka obejmuje prześwietlenie, fluorografię. Leczenie kardiomegalii jest długotrwałe, konsekwencje mogą wymagać przeszczepu serca.

Ze względu na problemy wewnętrzne (wady, zaburzenia) można wykryć obciążenie prawego przedsionka na EKG. Oznaki zwiększonego stresu objawiają się zawrotami głowy, dusznością. Dziecko przyprowadza się do niej z chorobą wieńcową. Objawy - zwiększone zmęczenie, zażółcenie i inne.

Ważną rolę w normalnym funkcjonowaniu serca i komór odgrywa kurczliwość mięśnia sercowego. Podczas USG spadek, wzrost, a także fakt, że funkcja zostaje zachowana.

U płodu można również zdiagnozować hipoplazję serca. Ten ciężki zespół niewydolności serca może być lewy lub prawy. Rokowanie jest niejednoznaczne, noworodki będą miały kilka operacji.

MRI serca wykonuje się zgodnie ze wskaźnikami. A nawet dzieci przechodzą badanie, którego wskazaniami są wady serca, zastawki, naczynia wieńcowe. MRI z kontrastem pokaże zdolność mięśnia sercowego do gromadzenia płynu, wykrywania guzów.