Mavex Medical Center Medicine

Do oceny czynności jajników szeroko stosuje się funkcjonalne testy diagnostyczne: kolpocytodiagnostyka hormonalna (rozmaz na lustrze hormonalnym), badanie stanu śluzu kanału szyjki macicy, pomiar temperatury podstawowej.

Cytodiagnostyka hormonalna (rozmaz na lustrze hormonalnym)

Komórki nabłonkowe błony śluzowej pochwy pod wpływem żeńskich hormonów płciowych estrogenu i progesteronu mają tendencję do zmiany, „dojrzewania” zgodnie z fazami cyklu miesiączkowego, dlatego po zbadaniu rozmazu na lustrze hormonalnym można stwierdzić stopień nasycenia kobiecego ciała hormonami płciowymi.

W zależności od wysycenia estrogenowego organizmu, ze ściany pochwy oddzielane są różne typy komórek w różnych proporcjach: powierzchowna, pośrednia, podstawna i parabasalna. Na określeniu stosunku ilościowego i cech struktury komórek opiera się metoda kolpocytodiagnostyki.

Materiał do badań pobierany jest ze ściany pochwy szpatułką ginekologiczną lub specjalną szczoteczką, następnie nakładany na szkło i przesyłany do laboratorium z obowiązkowym wskazaniem wieku kobiety, dnia cyklu miesiączkowego lub czasu trwania ciąży.

Ważne jest, aby kobieta nie odbywała stosunku płciowego przez 2-3 dni przed wykonaniem wymazu, a także nie poddawała się żadnym zabiegom diagnostycznym i terapeutycznym w pochwie, ponieważ rozmaz będzie mało informacyjny.

Metoda ta służy do diagnozowania zagrożenia przerwaniem ciąży (szczególnie przy poronieniu nawykowym), nieprawidłowości miesiączkowania, a także jako monitorowanie wyników kuracji hormonalnej.

Badanie stanu śluzu kanału szyjki macicy

W trakcie cyklu miesiączkowego, pod wpływem działania estrogenów i progesteronu, zmienia się ilość i właściwości śluzu szyjkowego. Największa ilość jest uwalniana w połowie cyklu podczas owulacji, najmniej podczas menstruacji.

1. Objaw napięcia śluzu. Jeśli usuniesz śluz z kanału szyjki macicy za pomocą pincety, to po starannym rozcieńczeniu ze śluzu utworzy się nić, której długość zależy od lepkości śluzu. Maksymalna długość nitki będzie podczas owulacji, kiedy lepkość śluzu jest największa. Długość filamentu mierzy się w centymetrach (im wyższy poziom estrogenu, tym dłuższy). W drugiej fazie cyklu objaw napięcia nitki słabnie i całkowicie zanika przed miesiączką..

2. Objaw ucznia. Podczas cyklu miesiączkowego, pod wpływem hormonu estrogenu, zmienia się napięcie mięśni szyjki macicy i średnica zewnętrznego ujścia kanału szyjki macicy. Poszerzenie zewnętrznego otworu i pojawienie się w nim śluzu rozpoczyna się od 8-9 dni cyklu miesiączkowego, aż do 14 dnia otwór rozszerza się maksymalnie (do średnicy 3-6 mm). Wypływająca z niego kropla śluzu oświetlona na tle różowej błony śluzowej jawi się jako „źrenica” - pozytywny objaw „źrenicy”. W kolejnych dniach ilość śluzu zaczyna się zmniejszać i do 18-20 dnia cyklu objaw ten ustępuje, szyjka macicy staje się „sucha”. Takie zmiany są charakterystyczne tylko podczas normalnego cyklu miesiączkowego. Objaw źrenicy odzwierciedla produkcję estrogenu przez jajniki. Brak objawu wskazuje na słabe działanie estrogenowe, a objaw długotrwały wskazuje na wzrost poziomu estrogenu powyżej normy.

3. Objaw "paproć". Śluz szyjki macicy suszony na powietrzu ma zdolność krystalizacji. Intensywność krystalizacji zależy od fazy cyklu miesiączkowego, czyli od estrogenowego działania jajników. Śluz pobiera się pęsetą, które wprowadza się do kanału szyjki macicy na głębokość 5 mm, następnie nakłada na szkiełko, suszy i bada pod mikroskopem.

4. Zmiana temperatury podstawowej (BT) polega na wzroście temperatury pod wpływem hormonu progesteronu. Kobieta samodzielnie mierzy temperaturę podstawową, przestrzegając następujących zasad:

Podstawową temperaturę mierzy się rano w odbytnicy tym samym termometrem, bez wstawania z łóżka i opróżniania pęcherza. W pierwszej połowie cyklu miesiączkowego temperatura jest poniżej 37? (o 0,2-0,3?), po owulacji podnosi się i utrzymuje się w granicach 37,1-37,4 ?, a następnie ponownie zmniejsza się przed miesiączką. Kobieta odnotowuje podstawowe wartości temperatury na wykresie; w normalnym cyklu wykres ma dwa zęby. Obserwując podstawowy wykres temperatury, możesz ocenić, czy występuje owulacja, czy nie. Jeśli owulacja nie wystąpi, podstawowa temperatura nie wzrośnie, a na wykresie nie będzie zębów.

Badanie to jest proste, łatwo dostępne i dość obiektywne, należy jednak pamiętać, że mogą mieć na niego wpływ wszelkie przyczyny niehormonalne (choroby, którym towarzyszy wzrost temperatury ciała). Dodatkowo pomiar BT należy przeprowadzać przynajmniej przez 2-3 cykle miesiączkowe - tylko wtedy ta metoda może mieć wartość diagnostyczną.

Czasami stosując tę ​​metodę można podejrzewać groźbę przerwania ciąży przed upływem 12 tygodni. Jeśli temperatura na wykresie wynosi 37,4-37,5? ciąża przebiega normalnie. Jeśli nastąpi spadek, należy natychmiast skonsultować się z lekarzem..

Lustro hormonalne

4. Włożyć wziernik do pochwy.

5. Pobrać zawartość z cewki moczowej i kanału szyjki macicy okiem pętli (kalcynowaną nad palnikiem, a następnie ostudzoną) i nanieść na pożywkę hodowlaną, a następnie umieścić w termostacie.

Ostatni etap.

6. Zdejmij lusterka.

7. Zdejmij rękawiczki, umyj ręce.

8. Rękawiczki, lustra umieścić w różnych pojemnikach ze środkiem dezynfekującym.

9. Wypełnij formularz skierowania.

Pobranie wymazu do cytologii hormonalnej.

Wskazania: 1) naruszenie cyklu miesiączkowego, 2) niepłodność, zespoły neuroendokrynne, 3) zespół wiryla, 4) naruszenie rozwoju seksualnego.

Przeciwwskazania: 1) obfite krwawienia, 2) choroby zapalne żeńskich narządów płciowych.

Wyposażenie stanowiska pracy: 1) wziernik pochwy, 2) szpatułka, 3) waciki, 4) szkiełko mikroskopowe, 5) formularz skierowania, 6) sterylne rękawiczki, 7) fotel ginekologiczny, 8) pielucha indywidualna.

Etap przygotowawczy do wykonania manipulacji:

1. Ułożyć pacjentkę na fotelu ginekologicznym przykrytym indywidualną pieluchą

2. Umyj ręce, załóż sterylne rękawiczki

Główny etap manipulacji:

3. Włożyć wziernik do pochwy, odsłonić szyjkę macicy

4. Wacikiem delikatnie usuń nadmiar śluzu z szyjki macicy

5. Szpatułką pobrać zawartość przednio-bocznego sklepienia pochwy w dniach 8-14-18-21 cyklu miesiączkowego i nanieść ją na szkiełko podstawowe delikatnym ruchem przypominającym smugi.

Ostatni etap:

6. Wyjąć lustra i zanurzyć w środku dezynfekującym

7. Zdjąć rękawiczki, zanurzyć w środku dezynfekującym

8. Wypełnij kierunek: nazwisko, imię, nazwisko rodowe, wiek, adres, diagnoza, dzień miesiączki, data, podpis położnej.

Pobieranie krwi menstruacyjnej do oznaczania bakterii Kocha (BC)

Pobieranie krwi menstruacyjnej w BC odbywa się w pierwszym dniu miesiączki przez trzy miesiące. Służy do diagnostyki gruźlicy żeńskich narządów miednicy.

Wskazania:

1) zaostrzenie przewlekłych chorób zapalnych żeńskich narządów miednicy; 2) nieprawidłowości miesiączkowania; 3) bezpłodność.

Wyposażenie stanowiska pracy: 1) fotel ginekologiczny;

2) sterylne naczynia z szczelną pokrywką; 3) czapka Kafka;

4) sterylne rękawiczki, cerata, pielucha; 5) pojemnik; 6) formularz skierowania;

Etap przygotowawczy manipulacji.

1. Poinformuj pacjenta o charakterze i konieczności tego zabiegu.

2. Położyć ceratę, sterylną pieluchę na fotelu ginekologicznym, położyć pacjentkę.

3. Umyj ręce, załóż sterylne rękawiczki.

Kolpocytologia pomoże ocenić hormonalne tło kobiety

Jak wiesz, wizyta u ginekologa jest obowiązkowa przynajmniej raz w roku dla każdej kobiety w wieku rozrodczym. W ramach badań profilaktycznych kobiety przechodzą dwuręczne badanie ginekologiczne, badanie bakterioskopowe, badanie i badanie palpacyjne gruczołów mlecznych. Często taka ilość badań wystarcza, aby upewnić się, że u młodych kobiet nie ma patologii. W razie wątpliwości podejmowana jest dodatkowa ilość środków diagnostycznych. Jednym z takich badań jest kolpocytologia - prosta i niedroga metoda diagnostyki funkcjonalnej.

Czym jest kolpocytologia i jaki jest cel tego badania

Kolpocytologia to prosta metoda diagnostyczna, która pozwala ocenić stan kobiecego tła hormonalnego. Materiałem do badania jest wydzielina z pochwy, którą lekarz otrzymuje podczas badania kobiety na fotelu ginekologicznym za pomocą różnych narzędzi: pęsety szczękowej, szpatułki, pipety Papanicolaou i tak dalej. Metoda opiera się na fakcie, że hormony kobiecego ciała, które są produkowane przez jajniki, powodują cykliczne zmiany w błonie śluzowej pochwy. Oceniając wymazy z pochwy, można ocenić stan hormonalnego tła kobiety.

 • jak przebiega kolpocytologia: zbieranie i przygotowanie materiału do badań;
 • ocena wyników kolpocytologii: typy odczynu wymazu;
 • ocena właściwości fizycznych wydzieliny pochwowej i błony śluzowej.

Jak przebiega kolpocytologia: zbieranie i przygotowanie materiału do badań

Materiał do kolpocytologii należy pobrać jeszcze przed badaniem dwuręcznym i manipulacjami pochwowymi, ponieważ może to wpłynąć na wiarygodność uzyskanych wyników. Ponieważ wydzielina gromadzi się w tylnej części sklepienia pochwy i może być dość stara, z bocznych części sklepienia pochwy pobiera się świeży materiał. Przydziały nanosi się cienką, równą kulką na szkiełko, po czym materiał jest barwiony metodą barwienia polichromowanego i badany pod mikroskopem świetlnym. Aby uzyskać wiarygodne wyniki, rozmaz wykonuje się po jednym lub kilku dniach - 10-15 rozmazów.

Ocena wyników kolpocytologii: rodzaje reakcji wymazu

Aby określić równowagę hormonalną organizmu kobiety poprzez kolpocytologię, opracowano specjalne testy cytologiczne, których interpretację przeprowadza się na podstawie oceny elementów komórkowych w otrzymanych rozmazach, a także ich stosunku ilościowego. Istnieją cztery rodzaje reakcji rozmazów cytologicznych:

 • głęboki typ reakcji - rozmaz składa się z komórek najgłębszych warstw nabłonka, a także leukocytów, co wskazuje na ostry niedobór estrogenów;
 • reakcja typu mieszanego głębokiego - w rozmazie duża liczba komórek podstawowych i pośrednich, wiele leukocytów, co wskazuje na wyraźny niedobór estrogenów;
 • średni typ mieszany - przeważają komórki pośrednie, kilka leukocytów, komórki podstawne i parabazalne są pojedyncze. Ten obraz jest typowy dla umiarkowanego niedoboru estrogenu;
 • powierzchowny typ reakcji - w rozmazach występuje wiele komórek rogowaciejących, nie ma komórek podstawnych, leukocyty są pojedyncze lub nieobecne. Ten rodzaj wymazu charakteryzuje się wysokim stężeniem estrogenu w organizmie kobiety..

Kobiety zdrowe charakteryzują się czwartym rodzajem rozmazów w fazie folikularnej cyklu, a trzecim typem - w lutealnym.

Ocena fizycznych właściwości upławów i błony śluzowej

Kolpocytologia pozwala określić tło hormonalne kobiety, oceniając fizyczne cechy błony śluzowej pochwy i wydzieliny z pochwy. W zależności od hormonalnego nasycenia organizmu wyróżnia się trzy charakterystyczne stany:

 • objaw błyszczącej błony śluzowej: charakterystyczny dla całkowitego braku lub ciężkiego niedoboru estrogenu w ciele kobiety. W tym przypadku błona śluzowa pochwy jest cienka, błyszcząca, wydzielina jest przezroczysta i szybko wysycha na szkiełku;
 • objaw ziarnistości wydzieliny: charakterystyczny dla umiarkowanego lub lekkiego niedoboru estrogenu, czyli odpowiada reakcjom cytologicznym typu 2 i 3. W osadach osadzonych na szkle obserwuje się drobne ziarno. Jest ich wiele, konsystencją i kolorem przypomina kwaśne mleko;
 • objaw mrozu: błona śluzowa pochwy jest biaława, jakby sproszkowana. Wydzielin jest dużo, przypominają kaszę manną lub szron, trudno je równomiernie rozprowadzić na szkiełku, ponieważ pozostają grudki. Ten obraz odpowiada typowi 4 reakcji i wskazuje na znaczne nasycenie organizmu estrogenami..

Podstawowa temperatura od A do Z.

Nasi władcy są planistami. Spróbuj i podziel się swoją opinią! ->

* Drodzy przyjaciele! Tak, to jest reklama, kręć w ten sposób!

Rozmaz wziernika hormonalnego

W poniedziałek miałem swój test. Zrobili rozmaz na lustrze hormonalnym. A oto wynik IP 0/40/60. Co to znaczy? Okres ciąży 3-4 tygodnie.

Przeczytaj 7 komentarzy:

To pierwszy raz, kiedy słyszę o takiej analizie..

I przekazali progesteron?

I zapytałeś lekarza?

O ile rozumiem, masz punkt przegięcia w kierunku estrogenu, to wskazuje na spadek progresji. Dlatego to pytanie zadał.

Kropla słońca, rozmaz "lustra hormonalnego", odzwierciedla funkcjonalny wpływ hormonalnego tła na dojrzewanie nabłonka płaskiego pochwy. ale ta metoda pozwala pośrednio ocenić stan hormonalny i obecnie niewiele osób z niej korzysta, łatwiej (ale nie taniej) jest oddać krew na hormony płciowe, przynajmniej znane będzie ich dokładne stężenie. na przykład w moim mieście nie robimy lustra hormonalnego. już od kilku lat. jest przestarzały, ale nadal występuje w jakimś miodzie. instytucje. iw rzeczywistości w pierwszym trymestrze ustalono tylko typowy dla ciąży wzór rozmazu. Wskaźnik IC dojrzewania to stosunek komórek przypodstawnych / pośrednich / powierzchownych. odpowiednio masz 0/40/60. Zwykle nie zobaczymy parabasalnych, nie będę się nad nimi rozwodzić, w tym przypadku nas nie interesują. pośredni - wskaźnik nasycenia organizmu progesteronem, powierzchnia - estrogen. im więcej z nich, tym ten hormon dominuje w tej chwili. ale najbardziej widoczna sytuacja będzie miała miejsce po 14 tygodniach, kiedy łożysko połączy się z produkcją progesteronu i ze stosunku pośredniego do powierzchownego jasno wynika, czy progesteron jest wystarczający. najlepiej, gdy 0/100/0. Ale takie rozmazy są rzadkie. ponad 10% powierzchownych (w przypadku braku efektu progesteronu po 14 tygodniach) uważa się za zagrożenie przerwaniem. w twoim przypadku, dla spokoju, musisz oddać krew na progesteron, pokazać się ginekologowi i uporządkować po drodze. ale powtarzam, w pierwszym trymestrze obraz rozmazu dopiero się ustala, nie panikuj przed czasem.

Hermiono, już testowałem progesteron. Lekarz powiedział, że to nie wystarczy. Zwiększyłem dawkę Dufastonu do 2 ton dziennie. Dziękuję za odpowiedź.

Ani kropla słońca. w twoim przypadku możesz już poruszać się po lustrze hormonalnym, potwierdził to progesteron.

Badania krwi

Substancje biologicznie czynne wytwarzane przez gruczoły dokrewne nazywane są hormonami. Wchodząc do krwiobiegu, rozprzestrzeniają się po całym organizmie i wpływają na podstawowe funkcje organizmu człowieka: rozwój, metabolizm, trawienie i inne. Analiza hormonów żeńskich pozwala na terminową identyfikację różnych rodzajów nieprawidłowości, a szybka diagnoza pozwoli ci przepisać odpowiednie leczenie, prowadzące w większości przypadków do całkowitego wyzdrowienia..

Hormony płciowe: ogólna charakterystyka

Specjalne substancje biologiczne, które są wytwarzane przez męskie i żeńskie gonady, a także przez korę nadnerczy, nazywane są hormonami płciowymi i w swojej strukturze należą do steroidów. Wpływają na następujące czynniki:

 • płodność;
 • kształtowanie się zarówno pierwotnych, jak i wtórnych cech płciowych;
 • normalne funkcjonowanie układu rozrodczego;
 • procesy metaboliczne;
 • tło psychiczne i emocjonalne;
 • układ odpornościowy i inne.

Substancje hormonalne są podzielone na estrogeny, gestageny i androgeny, ich stężenie jest różne dla przedstawicieli różnych płci. W kobiecej połowie populacji obserwuje się zjawiska, które mogą powodować nieprawidłowe działanie układu hormonalnego. Takie naruszenia zwykle objawiają się zewnętrznie. Jednym z najważniejszych i podstawowych rodzajów badań jest analiza mająca na celu określenie poziomu głównych hormonów żeńskich, za pomocą której ocenia się stan zdrowia pięknej połowy ludzkości.

Tło hormonalne kobiety decyduje o jej wyglądzie, ogólnym stanie zdrowia, nastroju, kondycji skóry, paznokci i włosów. Wysoko aktywne substancje chronią zdrowie kobiety, chroniąc przed stresem, depresją, a także spowalniają procesy starzenia. Z ich pomocą rodzą się dzieci. Każdy z hormonów jest syntetyzowany w określonym narządzie i pełni własną, jedyną nieodłączną rolę w utrzymaniu zdrowia uroczych kobiet. Wszelkie odchylenia od maksymalnych dopuszczalnych wartości w tym lub innym kierunku prowadzą do różnych stanów patologicznych, tj. Zaburzeń hormonalnych. W efekcie jakość życia kobiety ulega znacznemu obniżeniu. Jakie analizy należy przekazać hormonom żeńskim, aby w odpowiednim czasie skorygować powstały brak równowagi, omówiono szczegółowo poniżej.

Hormon folikulotropowy

Wytwarzany przez przysadkę mózgową jest stymulatorem owulacji. Niska produkcja hormonu nie pozwala na dojrzewanie pęcherzyków, w efekcie dochodzi do niemożności poczęcia. Tworzenie i uwalnianie substancji hormonalnej do krwi odbywa się co cztery godziny. W tym okresie koncentracja prawie się podwaja. Test laboratoryjny jest zwykle zalecany w następujących przypadkach:

 • endometrioza lub proliferacja tkanki komórek endometrium macicy;
 • brak miesiączki;
 • krwawienie z macicy;
 • policystyczne;
 • bezpłodność;
 • samoistne poronienie;
 • zmniejszone libido.

Wysokie stężenie jest oznaką choroby autoimmunologicznej, cyst na jajnikach, krwawienia z macicy, niewydolności nerek. Niski poziom oznacza fizyczne wyczerpanie organizmu związane z odmową jedzenia i ścisłą dietą, policystyczną chorobą jajników, zatruciem metalami ciężkimi.

Prolaktyna

Podczas ciąży produkcja prolaktyny jest maksymalna.

Ta biologicznie czynna substancja odpowiada za:

 • kształtowanie i regulacja zachowań seksualnych;
 • praca ciałka żółtego w jajniku;
 • produkcja mleka matki;
 • wymiana woda-sól.

Ponadto aktywnie uczestniczy w procesach związanych z wchłanianiem wapnia i tworzeniem się układu odpornościowego. Analiza tego typu hormonu jest zalecana dla:

 • diagnozowanie stanów patologicznych narządów układu rozrodczego;
 • trudności z poczęciem dziecka;
 • brak lub zwiększona produkcja mleka matki;
 • ciężka menopauza;
 • bezpłodność;
 • skąpe rozładowanie;
 • brak miesiączki w sytuacjach niezwiązanych z ciążą;
 • nadmierna masa ciała;
 • osteoporoza;
 • zmniejszony popęd seksualny;
 • hirsutyzm.

Ilość prolaktyny przekraczająca dopuszczalne wartości jest konsekwencją:

 • okres laktacji;
 • ciąża;
 • dysfunkcja podwzgórza;
 • zaburzenia nerek;
 • przemęczenie;
 • artretyzm;
 • rozwój ciężkiej patologii wątroby aż do marskości;
 • policystyczny jajnik.

Minimalne stężenie prolaktyny spowodowane jest sytuacją, w której upłynął okres ciąży, a poród nie nastąpił z powodu braku porodu.

Estradiol

Estrogen - żeński hormon, którego synteza odbywa się w jajniku i korze nadnerczy, jest reprezentowany przez estradiol, a także estriol i estron. Hormon wpływa na funkcjonowanie żeńskich narządów płciowych, rozwój komórki jajowej i częstotliwość miesiączki. To właśnie ta substancja ma znaczący wpływ na pamięć, wahania nastroju, stan skóry, włosów i kości. Jego stężenie spada wraz z wiekiem..

Jeśli test na estrogen wykazał wysoki poziom, przyczyną jest: ciąża, nadczynność tarczycy, marskość wątroby, guz jajnika, stosowanie środków antykoncepcyjnych. Niskie stężenie obserwuje się z patologią układu hormonalnego, dużym wysiłkiem fizycznym i słabo rozwiniętym układem rozrodczym. Podczas postu lub ścisłej diety produkcja hormonów spada. Ponadto u kobiet, które palą, gdy odmawiają jedzenia mięsa, wykrywa się niewystarczającą ilość estradiolu. Test estrogenowy jest zalecany w przypadku problemów z poczęciem, braku owulacji, objawów osteoporozy, w okresie rodzenia dziecka w celu monitorowania stanu macicy.

Progesteron

Synteza hormonu jest prowadzona przez ciałko żółte jajników. Główną funkcją jest utrzymanie reprodukcji. Zwiększona ilość tej substancji wytwarzana jest bezpośrednio po zapłodnieniu w celu zahamowania owulacji poprzez hamowanie hormonów gonadotropowych. Substancja hormonalna jest wytwarzana przez łożysko w drugim trymestrze interesującej pozycji kobiety. Wskazania do wyznaczenia testu progesteronu (w którym dniu należy wziąć, ustala lekarz prowadzący):

 • krwawienie z macicy;
 • nieregularne okresy;
 • zmiany w łożysku w okresie ciąży;
 • niezdolność do poczęcia dziecka.

Aby uzyskać jak najbardziej miarodajne wyniki badania, zabieg przeprowadza się między 21 a 23 dniem cyklu. W przypadku nieregularnych okresów badanie przeprowadza się kilkakrotnie w różnych fazach. Stężenie progesteronu u kobiet w ciąży zmienia się w zależności od okresu. Przyczyny podwyższonego poziomu hormonu we krwi:

 • niewydolność nerek;
 • tłumienie funkcji nadnerczy;
 • choroby układu hormonalnego;
 • patologiczne stany układu moczowo-płciowego;
 • pomyślna koncepcja.

W przypadku zapalenia przydatków, regularnego przyjmowania leków hormonalnych, niskiego wydzielania ciałka żółtego jajników, obserwuje się niski poziom progesteronu.

Tyroksyna, siarczan z przeciwciałami, hormon tyreotropowy

Oprócz wymienionych powyżej substancji hormonalnych, wpływ na rozrodczość mają również hormony układu hormonalnego człowieka. Obejmują one:

 • Trijodotyronina - wytwarzana przez tarczycę.
 • Hormon stymulujący tarczycę. Zgodnie z wynikami badań nad tego typu substancją hormonalną oceniają stan tarczycy..
 • Siarczan dehydroepiandrosteronu jest męskim hormonem odpowiedzialnym za normalne funkcjonowanie jajników. Płeć piękna ma minimalną ilość.
 • Przeciwciała przeciwko hormonowi stymulującemu tarczycę.
 • Tyroksyna jest hormonem, którego stężenie gwałtownie spada podczas patologicznych procesów w układzie hormonalnym, prowadząc do ryzyka wad wrodzonych u płodu.

Hormon luteinizujący

Jest to substancja hormonalna syntetyzowana przez przysadkę mózgową. Jego główne funkcje to:

 • wzrost i rozwój pęcherzyków przed owulacją;
 • kontrola produkcji estrogenu i progesteronu;
 • rozwój ciałka żółtego;
 • regulacja procesu owulacji.

Ilościowa zawartość hormonu zależy od dnia cyklu. Maksymalna synteza substancji przypada na dzień owulacji, następnie stężenie spada. Analiza tego typu substancji hormonalnej przeprowadzana jest między trzecim a piątym dniem cyklu miesięcznego. W niektórych przypadkach lekarz zaleci wykonanie testu biologicznego w innych odstępach czasu cyklu. Powody przystąpienia do testu:

 • hirsutyzm;
 • nieregularna owulacja;
 • słabe libido;
 • niezdolność do rodzenia płodu objawiająca się samoistnymi poronieniami;
 • policystyczne;
 • fizyczny niedorozwój;
 • endometrioza;
 • niemożność zajścia w ciążę przy ciągłej aktywności seksualnej.

Dość wysokie stężenie hormonu luteinizującego wskazuje na ubytek jajników, niepełny rozwój narządów płciowych, nowotwory złośliwe przysadki mózgowej, endometriozę macicy i niewydolność nerek. Niewielką ilość tego hormonu stwierdza się u kobiet, które przeszły operację, z nadwagą, niektórymi chorobami autoimmunologicznymi, wypaleniem emocjonalnym oraz u kobiet palących.

Testosteron

W nadnerczach i jajnikach syntetyzowany jest męski hormon testosteron, który odpowiada za normalne funkcjonowanie układu rozrodczego i zdolność poczęcia dziecka. Nadmierny poziom testosteronu jest uważany za jedną z głównych przyczyn niepłodności kobiet. Test hormonalny jest zalecany w następujących przypadkach:

 • brak miesiączki;
 • mięśniak;
 • krwawienie z macicy;
 • trądzik;
 • samoistne poronienia;
 • policystyczne.

Stale wysoki poziom testosteronu we krwi prowadzi do poważnych problemów zdrowotnych. Czynniki prowokujące to:

 • dziedziczność stanów patologicznych narządów płciowych;
 • stałe przyjmowanie leków zawierających substancje hormonalne;
 • nadmierne spożycie alkoholu, tłuste lub smażone potrawy, ostre przyprawy.

Testy na hormony żeńskie: przygotowanie

Aby uzyskać jak najdokładniejsze wyniki, należy spełnić pewne ogólne wymagania, które każda kobieta może dość łatwo spełnić..

 • Przez siedem dni odmawiaj przyjmowania leków w porozumieniu z lekarzem.
 • Przez trzy dni wyklucz nadmierny stres fizyczny i psychiczny.
 • Nie pij napojów alkoholowych dziennie i wyklucz stosunek seksualny.
 • W przeddzień przed pobraniem próbek wyklucz noc, a następnie poranny posiłek.
 • Nie pal rano przed badaniem.
 • Optymalny czas pobrania próbki to około ósmej rano..

Poziom substancji hormonalnych zależy bezpośrednio od okresu cyklu miesiączkowego. W przypadku braku zaleceń lekarza ginekologa, analizę hormonów żeńskich przeprowadza się piątego lub siódmego dnia po wystąpieniu miesiączki. Wyjątkiem jest badanie dotyczące progesteronu, przyjmuje się je siedem dni przed miesiączką. Ponadto należy pamiętać, że biomateriał można oddać w przypadku braku infekcji i hipertermii..

Wskazania do powołania żeńskich hormonów

Pracownicy medyczni przepisują skierowanie na badanie hormonalne żeńskiej połowy populacji pod następującymi warunkami:

 • nadmierny wzrost włosów na ciele;
 • trądzik;
 • nieregularne miesiączki;
 • bezpłodność;
 • nadwaga;
 • krytycznie niska waga;
 • patologia piersi;
 • poronienia;
 • zaburzenie układu nerkowego;
 • podczas noszenia dziecka.

W większości przypadków przypisuje się badanie w celu kontrolowania kilku rodzajów substancji hormonalnych..

Badanie hormonów w planowaniu ciąży

Kiedy planując ciążę lepiej wykonać badanie na obecność hormonów żeńskich? Z takim pytaniem młode dziewczyny coraz częściej zwracają się do ginekologa w poradniach położniczych. Odpowiedź jest prosta: po tym, jak para ostatecznie zdecydowała się na narodziny spadkobiercy. Przed najważniejszym okresem w życiu każdej kobiety warto ocenić tło hormonalne, czyli przekazać biomateriał na hormony:

 • Stymulacja pęcherzyków - odpowiedzialna za rozwój komórki jajowej w jajniku.
 • Hormon tyroksyna i inne wysoce aktywne substancje tarczycy. Jedną z przyczyn niepłodności jest nieprawidłowe działanie tego narządu..
 • Prolaktyna - wspomaga poporodową produkcję mleka. W czasie ciąży obniża stężenie substancji hormonu folikulotropowego, a przy jego braku wysokie stężenie prolaktyny prowadzi do znacznego niedoboru hormonu folikulotropowego, w efekcie pojawia się problem z poczęciem.
 • Luteinizacja - uczestniczy w końcowym etapie dojrzewania jaja i jego uwolnieniu.
 • Estrogen to żeński hormon, który wpływa na wszystkie narządy płciowe.
 • Progesteron - jego produkcja rozpoczyna się po dojrzewaniu jaja. Niski poziom tego hormonu może spowodować poronienie. Bez udziału tej substancji zapłodnione jajo nie będzie mogło przyczepić się do macicy..
 • Testosteron - przekroczenie dopuszczalnego poziomu tej substancji hormonalnej u kobiety może wywołać poronienie.
 • Siarczan dehydroepiandrosteronu - bierze udział w produkcji estrogenu i testosteronu, w organizmie kobiety jest syntetyzowany w niewielkich ilościach. Duża ilość tej substancji prowadzi do bezpłodności..

Jak nazywa się analiza hormonów żeńskich z menopauzą?

Menopauzie lub menopauzie towarzyszy brak miesiączki i zmiana stanu hormonalnego związana ze zmniejszeniem produkcji hormonów płciowych. Początek tego okresu jest uważany za naturalny i nie wymaga specjalnego leczenia. W niektórych przypadkach, przy wyraźnym nasileniu głównych objawów, zalecana jest terapia lekowa mająca na celu zmniejszenie ryzyka przejścia wielu chorób do stadium przewlekłego. Aby ocenić stan hormonalny, badanie krwi na hormony żeńskie jest przepisywane na menopauzę:

 • Stymulacja pęcherzyków. O wystąpieniu menopauzy świadczy ilość tego wskaźnika, równa 20 jednostkom, po roku poziom hormonu wzrasta do 125.
 • Estrogeny. W okresie klimakterium stężenie estradiolu wynosi od 8 do 82 jednostek. Jeśli analiza wykaże niski poziom, wówczas oznaki menopauzy będą wyraźne: spada libido, zwiększa się masa ciała, błony śluzowe tracą wilgoć. Wysoki wskaźnik - zwiększa ryzyko wystąpienia niewydolności nerek, nowotworów o łagodnym charakterze.
 • Luteinizacja. W okresie menopauzy jego stężenie wzrasta do 50 jednostek.
 • Progesteron. Dopuszczalny poziom to 0,64 U, spadek prowadzi do niestabilnego tła emocjonalnego.

Oceniając wyniki analizy hormonów żeńskich, lekarze zwracają również uwagę na stosunek hormonów do siebie. W niektórych przypadkach lekarz zaleca dodatkowo zgłoszenie biomateriału do następujących rodzajów badań:

Jak zwiększyć poziom żeńskich hormonów?

Stres i zła dieta są uważane za najczęstsze przyczyny zaburzeń równowagi hormonalnej. Brak hormonów żeńskich w ciele kobiety jest czynnikiem prowokującym do rozwoju różnych stanów patologicznych, co oczywiście znajduje odzwierciedlenie w wyglądzie płci pięknej, niezależnie od wieku. Istnieje kilka sposobów na zwiększenie poziomu hormonów:

 • Przestrzeganie codziennej rutyny. Przewlekłe zmęczenie, ciągłe stresujące sytuacje przyczyniają się do obniżenia poziomu żeńskich substancji hormonalnych.
 • Dostosowanie diety. Hormony pochodzenia roślinnego są obecne w wielu produktach spożywczych i podczas ich spożycia istnieje ryzyko wzrostu poziomu hormonów żeńskich. Przed zakupem produktów należy dokładnie przestudiować skład.
 • Przyjmowanie leków hormonalnych lub terapia substytucyjna. Jednak lekarze stosują tę metodę w rzadkich przypadkach..

Kolpocytologia hormonalna („lustro hormonalne”).

Przed pobraniem materiału do badań musisz:

1. Wyklucz życie seksualne w 1 dzień.

2. Przez 2 dni wykluczyć podlewanie i manipulacje medyczne.

3. Przerwać podawanie hormonów w ciągu 15 dni.

4. W przypadku zapalenia jelita grubego o różnej etiologii - leczyć.

Pobieranie materiału do badań:

1. Odsłoń pochwę za pomocą lustra i podnośnika Sima.

2. Pobrać materiał z górnego bocznego sklepienia pochwy za pomocą pętli, ostrej łyżki lub szklanej pipety.

3. Nałożyć materiał na krawędź szkiełka podstawowego i jednym lekkim ruchem posmarować krawędzią drugiego szkiełka..

4. Wysuszyć rozmaz na powietrzu za pomocą barwienia monochromatycznego lub utrwalić w metanolu lub płynie Nikiforova za pomocą barwienia polichromowanego. Czas utrwalania od 30 min. do 2 godzin. Zliczanie elementów komórkowych odbywa się w 6-8 polach widzenia w środkowej części szkła na 100 lub 200 komórek w najczystszych i najczystszych obszarach preparatu.

5. W załączonej notatce należy podać nazwisko, imię, patronimię pacjentki, dzień cyklu miesiączkowego, datę.

Podczas oceny kolpocytogramu ocenia się następujące wskaźniki:

- wskaźnik dojrzewania (IR) - indeks liczbowy to odsetek 3 typów komórek - powierzchownych, pośrednich i podstawowych (lub parabasalnych);

- indeks kariopyknotyczny (CI) - odsetek komórek powierzchownych z jądrem pyknotycznym i komórek z jądrem pęcherzykowym. Charakteryzuje wysycenie estrogenów, ponieważ estrogeny prowadzą do kondensacji struktury chromatyny w jądrze - kariopyknoza;

- indeks eozynofilowy (EI) - procent komórek powierzchniowych z cytoplazmą eozynofilową zabarwionych do komórek z cytoplazmą zasadofilną. Charakteryzuje również wysycenie estrogenów;

- wskaźnik zatłoczenia - stosunek dojrzałych komórek w skupieniach po 4 lub więcej do dojrzałych komórek zlokalizowanych oddzielnie. Opisuje się za pomocą systemu trzypunktowego: silne stłoczenie - III (+++), umiarkowane - II (++), słabe - I (+).

Ten ostatni wskaźnik charakteryzuje wpływ progesteronu na nabłonek. Przesunięcie w lewo odpowiada spadkowi wysycenia estrogenów, w prawo - wzrostowi. Przed wystąpieniem owulacji KPI - około 60-85%, EI - 30-45%.

Ponadto istnieją rozmazy typu:

Proliferacyjny - głównie z komórek warstwy powierzchniowej, zlokalizowanych w małych grupach lub osobno o wysokim CRP i EI; wskazują na duże działanie estrogenu.

Cytologiczne - ze skrawkami cytoplazmy zniszczonych komórek i „nagimi” jąderami; wskazują na spadek poziomu estrogenów lub połączenie wpływów estrogenowo-androgennych.

Pośredni - głównie z komórek pośrednich o dużym zaokrąglonym jądrze, rozmieszczonych w grupach i warstwach, KPI - 5-15%, EI - nie wyższy niż 10%, wskazują na wystarczający wpływ estrogenu.

Atroficzny - z komórek podstawowych i częściowo parabazalnych: wskazuje na ciężki niedobór estrogenu.

Androgenne - z komórek pośrednich o dużych jądrach i niewielkiej liczbie powierzchownych rogowacenia; typowe dla menopauzy.

Mieszane - od podstawowych, pośrednich oraz w niewielkiej ilości powierzchownych: charakterystyczne dla słabej stymulacji estrogenowej na tle umiarkowanej androgennej stymulacji przez korę nadnerczy.

Ocena testów w kompleksie daje „wskaźnik szyjki macicy” lub „numer szyjki macicy”.

Ocena poziomu populacji estrogenowej ciała kobiety (w punktach):

1) 0-8 punktów - wskazuje na niskie wysycenie estrogenami;

2) 9-11 punktów - umiarkowane wysycenie estrogenów;

3) 12-15 punktów - wysokie wysycenie estrogenami.

Brak miesiączki o centralnej genezie. Metody diagnostyczne.

Leczenie

Brak miesiączki to brak miesiączki (miesięczne krwawienie z macicy związane z fizjologicznym odrzuceniem endometrium - wewnętrznej warstwy wyściółki macicy) przez 6 miesięcy lub dłużej. Brak miesiączki nie jest niezależną chorobą, ale jako objaw towarzyszy różnym chorobom. Istnieje pojęcie „fizjologicznego braku miesiączki”, kiedy brak miesiączki jest normalny. Fizjologiczny brak miesiączki obserwuje się u dziewcząt przed okresem dojrzewania, u kobiet w okresie ciąży i laktacji (karmienie piersią), a także w okresie pomenopauzalnym (związane z wiekiem wygaszenie funkcji seksualnych kobiety). We wszystkich innych przypadkach brak miesiączki jest objawem różnych chorób i odchyleń od normalnego rozwoju..

Diagnostyka.

- Analiza anamnezy choroby i dolegliwości (czy wystąpiły miesiączki (miesięczne krwawienia z macicy związane z fizjologicznym odrzuceniem endometrium - wewnętrznej warstwy wyściółki macicy), kiedy ustały, czy było to spowodowane stresem, chorobami, infekcjami, wysiłkiem fizycznym, utratą wagi itp. ).

- Analiza historii dziedzicznej (czy wystąpiły podobne nieprawidłowości miesiączkowania u najbliższych krewnych ze strony matki - matki, babci, siostry, ciotki).

- Analiza historii ginekologicznej (przebyte choroby ginekologiczne, operacje, choroby przenoszone drogą płciową, liczba ciąż, aborcji itp.).

- Analiza funkcji miesiączkowania we wtórnym braku miesiączki (w jakim wieku rozpoczęła się pierwsza miesiączka, jaki jest czas trwania i regularność cyklu itp.).

- Badanie ginekologiczne z obowiązkowym oburęcznym (oburęcznym) badaniem pochwowym. Ginekolog obiema rękami w dotyku (badanie palpacyjne) określa, czy genitalia są prawidłowo rozwinięte, jakie są rozmiary macicy, jajników, szyjki macicy, ich stosunek, stan aparatu więzadłowego macicy i okolicy przydatków, ich ruchliwość, bolesność itp..

- Badanie ogólne - identyfikacja możliwych objawów chorób somatycznych (niezwiązanych z płcią): typ budowy ciała, rozmieszczenie i ilość tkanki tłuszczowej, rozstępy (prążki na skórze), rodzaj owłosienia, rozwój gruczołów sutkowych i wydzielina z brodawki sutkowej itp..

- Badania genetyczne w celu określenia ewentualnych mutacji chromosomowych: określenie liczby, wielkości i struktury chromosomów (badanie kariotypu). Aby przeanalizować kariotyp, konieczne jest oddanie krwi z żyły. Po specjalnej obróbce i zabarwieniu leku asystent laboratoryjny bada pod mikroskopem cechy chromosomów w komórce krwi.

- Laboratoryjne oznaczanie hormonów we krwi. Lista hormonów zależy od konkretnej sytuacji i jest ustalana przez lekarza. Najczęściej są to: hormony tarczycy, hormony płciowe, hormony nadnerczy, hormony przysadki mózgowej.

- RTG czaszki - wykonywane w celu wykrycia ewentualnych guzów przysadki mózgowej, podwzgórza.

- MRI (obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego) mózgu - wykonywane w celu wykluczenia anatomicznych cech struktury lub guzów mózgu.

- Diagnostyka ultrasonograficzna (USG) narządów miednicy - w celu wykluczenia ciąży, anomalii w budowie narządów płciowych.

- Diagnostyka ultrasonograficzna gruczołu tarczowego i nadnerczy w celu wykluczenia tworzenia się guzów w tych narządach.

- Endoskopowe metody badawcze (za pomocą endoskopu (długiej rurki zakończonej kamerą), wprowadzanego do jamy brzusznej, macicy i innych narządów przez naturalne otwory lub nacięcia chirurgiczne, można uzyskać obraz badanego narządu. W celu zdiagnozowania braku miesiączki należy wykonać:

· Histeroskopia (specjalne urządzenie, histeroskop, wprowadza się do jamy macicy przez pochwę i kanał szyjki macicy);

Laparoskopia (badanie endoskopowe jamy brzusznej).

Leczenie braku miesiączki.

- Dietoterapia mająca na celu przywrócenie prawidłowej masy ciała (walka z otyłością lub wyniszczeniem).

- Normalizacja stanu psychicznego: psychoterapia, przyjmowanie środków uspokajających (uspokajających), leczenie chorób psychicznych (jeśli występują).

- Długotrwała terapia hormonalna różnymi grupami leków (w zależności od przyczyny braku miesiączki).

- Terapia witaminowa (przyjmowanie kwasu foliowego, witaminy B6, witaminy E, kwasu askorbinowego itp.).

- Leczenie operacyjne przeprowadza się w przypadku obecności guza, anatomicznych wad genitaliów lub wrodzonych wad rozwojowych.

Medycyna. Pielęgniarstwo.

Na stronie dowiesz się wszystkiego o pielęgnacji, opiece, manipulacji

Rozmaz hormonalny

Rozmaz hormonalny

Cel: określenie stanu hormonalnego.

Narzędzia: lusterka, szpatułka lub patyczek z wacikiem, slajdy.

Technika wykonania: po wprowadzeniu luster z bocznego sklepienia pochwy pobiera się szpatułkę lub patyczek z bawełnianym końcem i nakłada cienką warstwą na szkiełko. Wystawiane jest skierowanie: imię i nazwisko, wiek, numer lub adres historii choroby, data ostatniej miesiączki (u kobiety starszej - data menopauzy), data wykonania wymazu. Wymazy hormonalne wykonuje się w 6-7, 12-13, 16-17, 23-25 ​​dniach cyklu miesiączkowego u kobiet z brakiem miesiączki raz w tygodniu.

Badania krwi

Substancje biologicznie czynne wytwarzane przez gruczoły dokrewne nazywane są hormonami. Wchodząc do krwiobiegu, rozprzestrzeniają się po całym organizmie i wpływają na podstawowe funkcje organizmu człowieka: rozwój, metabolizm, trawienie i inne. Analiza hormonów żeńskich pozwala na terminową identyfikację różnych rodzajów nieprawidłowości, a szybka diagnoza pozwoli ci przepisać odpowiednie leczenie, prowadzące w większości przypadków do całkowitego wyzdrowienia..

Hormony płciowe: ogólna charakterystyka

Specjalne substancje biologiczne, które są wytwarzane przez męskie i żeńskie gonady, a także przez korę nadnerczy, nazywane są hormonami płciowymi i w swojej strukturze należą do steroidów. Wpływają na następujące czynniki:

 • płodność;
 • kształtowanie się zarówno pierwotnych, jak i wtórnych cech płciowych;
 • normalne funkcjonowanie układu rozrodczego;
 • procesy metaboliczne;
 • tło psychiczne i emocjonalne;
 • układ odpornościowy i inne.

Substancje hormonalne są podzielone na estrogeny, gestageny i androgeny, ich stężenie jest różne dla przedstawicieli różnych płci. W kobiecej połowie populacji obserwuje się zjawiska, które mogą powodować nieprawidłowe działanie układu hormonalnego. Takie naruszenia zwykle objawiają się zewnętrznie. Jednym z najważniejszych i podstawowych rodzajów badań jest analiza mająca na celu określenie poziomu głównych hormonów żeńskich, za pomocą której ocenia się stan zdrowia pięknej połowy ludzkości.

Tło hormonalne kobiety decyduje o jej wyglądzie, ogólnym stanie zdrowia, nastroju, kondycji skóry, paznokci i włosów. Wysoko aktywne substancje chronią zdrowie kobiety, chroniąc przed stresem, depresją, a także spowalniają procesy starzenia. Z ich pomocą rodzą się dzieci. Każdy z hormonów jest syntetyzowany w określonym narządzie i pełni własną, jedyną nieodłączną rolę w utrzymaniu zdrowia uroczych kobiet. Wszelkie odchylenia od maksymalnych dopuszczalnych wartości w tym lub innym kierunku prowadzą do różnych stanów patologicznych, tj. Zaburzeń hormonalnych. W efekcie jakość życia kobiety ulega znacznemu obniżeniu. Jakie analizy należy przekazać hormonom żeńskim, aby w odpowiednim czasie skorygować powstały brak równowagi, omówiono szczegółowo poniżej.

Hormon folikulotropowy

Wytwarzany przez przysadkę mózgową jest stymulatorem owulacji. Niska produkcja hormonu nie pozwala na dojrzewanie pęcherzyków, w efekcie dochodzi do niemożności poczęcia. Tworzenie i uwalnianie substancji hormonalnej do krwi odbywa się co cztery godziny. W tym okresie koncentracja prawie się podwaja. Test laboratoryjny jest zwykle zalecany w następujących przypadkach:

 • endometrioza lub proliferacja tkanki komórek endometrium macicy;
 • brak miesiączki;
 • krwawienie z macicy;
 • policystyczne;
 • bezpłodność;
 • samoistne poronienie;
 • zmniejszone libido.

Wysokie stężenie jest oznaką choroby autoimmunologicznej, cyst na jajnikach, krwawienia z macicy, niewydolności nerek. Niski poziom oznacza fizyczne wyczerpanie organizmu związane z odmową jedzenia i ścisłą dietą, policystyczną chorobą jajników, zatruciem metalami ciężkimi.

Prolaktyna

Podczas ciąży produkcja prolaktyny jest maksymalna.

Ta biologicznie czynna substancja odpowiada za:

 • kształtowanie i regulacja zachowań seksualnych;
 • praca ciałka żółtego w jajniku;
 • produkcja mleka matki;
 • wymiana woda-sól.

Ponadto aktywnie uczestniczy w procesach związanych z wchłanianiem wapnia i tworzeniem się układu odpornościowego. Analiza tego typu hormonu jest zalecana dla:

 • diagnozowanie stanów patologicznych narządów układu rozrodczego;
 • trudności z poczęciem dziecka;
 • brak lub zwiększona produkcja mleka matki;
 • ciężka menopauza;
 • bezpłodność;
 • skąpe rozładowanie;
 • brak miesiączki w sytuacjach niezwiązanych z ciążą;
 • nadmierna masa ciała;
 • osteoporoza;
 • zmniejszony popęd seksualny;
 • hirsutyzm.

Ilość prolaktyny przekraczająca dopuszczalne wartości jest konsekwencją:

 • okres laktacji;
 • ciąża;
 • dysfunkcja podwzgórza;
 • zaburzenia nerek;
 • przemęczenie;
 • artretyzm;
 • rozwój ciężkiej patologii wątroby aż do marskości;
 • policystyczny jajnik.

Minimalne stężenie prolaktyny spowodowane jest sytuacją, w której upłynął okres ciąży, a poród nie nastąpił z powodu braku porodu.

Estradiol

Estrogen - żeński hormon, którego synteza odbywa się w jajniku i korze nadnerczy, jest reprezentowany przez estradiol, a także estriol i estron. Hormon wpływa na funkcjonowanie żeńskich narządów płciowych, rozwój komórki jajowej i częstotliwość miesiączki. To właśnie ta substancja ma znaczący wpływ na pamięć, wahania nastroju, stan skóry, włosów i kości. Jego stężenie spada wraz z wiekiem..

Jeśli test na estrogen wykazał wysoki poziom, przyczyną jest: ciąża, nadczynność tarczycy, marskość wątroby, guz jajnika, stosowanie środków antykoncepcyjnych. Niskie stężenie obserwuje się z patologią układu hormonalnego, dużym wysiłkiem fizycznym i słabo rozwiniętym układem rozrodczym. Podczas postu lub ścisłej diety produkcja hormonów spada. Ponadto u kobiet, które palą, gdy odmawiają jedzenia mięsa, wykrywa się niewystarczającą ilość estradiolu. Test estrogenowy jest zalecany w przypadku problemów z poczęciem, braku owulacji, objawów osteoporozy, w okresie rodzenia dziecka w celu monitorowania stanu macicy.

Progesteron

Synteza hormonu jest prowadzona przez ciałko żółte jajników. Główną funkcją jest utrzymanie reprodukcji. Zwiększona ilość tej substancji wytwarzana jest bezpośrednio po zapłodnieniu w celu zahamowania owulacji poprzez hamowanie hormonów gonadotropowych. Substancja hormonalna jest wytwarzana przez łożysko w drugim trymestrze interesującej pozycji kobiety. Wskazania do wyznaczenia testu progesteronu (w którym dniu należy wziąć, ustala lekarz prowadzący):

 • krwawienie z macicy;
 • nieregularne okresy;
 • zmiany w łożysku w okresie ciąży;
 • niezdolność do poczęcia dziecka.

Aby uzyskać jak najbardziej miarodajne wyniki badania, zabieg przeprowadza się między 21 a 23 dniem cyklu. W przypadku nieregularnych okresów badanie przeprowadza się kilkakrotnie w różnych fazach. Stężenie progesteronu u kobiet w ciąży zmienia się w zależności od okresu. Przyczyny podwyższonego poziomu hormonu we krwi:

 • niewydolność nerek;
 • tłumienie funkcji nadnerczy;
 • choroby układu hormonalnego;
 • patologiczne stany układu moczowo-płciowego;
 • pomyślna koncepcja.

W przypadku zapalenia przydatków, regularnego przyjmowania leków hormonalnych, niskiego wydzielania ciałka żółtego jajników, obserwuje się niski poziom progesteronu.

Tyroksyna, siarczan z przeciwciałami, hormon tyreotropowy

Oprócz wymienionych powyżej substancji hormonalnych, wpływ na rozrodczość mają również hormony układu hormonalnego człowieka. Obejmują one:

 • Trijodotyronina - wytwarzana przez tarczycę.
 • Hormon stymulujący tarczycę. Zgodnie z wynikami badań nad tego typu substancją hormonalną oceniają stan tarczycy..
 • Siarczan dehydroepiandrosteronu jest męskim hormonem odpowiedzialnym za normalne funkcjonowanie jajników. Płeć piękna ma minimalną ilość.
 • Przeciwciała przeciwko hormonowi stymulującemu tarczycę.
 • Tyroksyna jest hormonem, którego stężenie gwałtownie spada podczas patologicznych procesów w układzie hormonalnym, prowadząc do ryzyka wad wrodzonych u płodu.

Hormon luteinizujący

Jest to substancja hormonalna syntetyzowana przez przysadkę mózgową. Jego główne funkcje to:

 • wzrost i rozwój pęcherzyków przed owulacją;
 • kontrola produkcji estrogenu i progesteronu;
 • rozwój ciałka żółtego;
 • regulacja procesu owulacji.

Ilościowa zawartość hormonu zależy od dnia cyklu. Maksymalna synteza substancji przypada na dzień owulacji, następnie stężenie spada. Analiza tego typu substancji hormonalnej przeprowadzana jest między trzecim a piątym dniem cyklu miesięcznego. W niektórych przypadkach lekarz zaleci wykonanie testu biologicznego w innych odstępach czasu cyklu. Powody przystąpienia do testu:

 • hirsutyzm;
 • nieregularna owulacja;
 • słabe libido;
 • niezdolność do rodzenia płodu objawiająca się samoistnymi poronieniami;
 • policystyczne;
 • fizyczny niedorozwój;
 • endometrioza;
 • niemożność zajścia w ciążę przy ciągłej aktywności seksualnej.

Dość wysokie stężenie hormonu luteinizującego wskazuje na ubytek jajników, niepełny rozwój narządów płciowych, nowotwory złośliwe przysadki mózgowej, endometriozę macicy i niewydolność nerek. Niewielką ilość tego hormonu stwierdza się u kobiet, które przeszły operację, z nadwagą, niektórymi chorobami autoimmunologicznymi, wypaleniem emocjonalnym oraz u kobiet palących.

Testosteron

W nadnerczach i jajnikach syntetyzowany jest męski hormon testosteron, który odpowiada za normalne funkcjonowanie układu rozrodczego i zdolność poczęcia dziecka. Nadmierny poziom testosteronu jest uważany za jedną z głównych przyczyn niepłodności kobiet. Test hormonalny jest zalecany w następujących przypadkach:

 • brak miesiączki;
 • mięśniak;
 • krwawienie z macicy;
 • trądzik;
 • samoistne poronienia;
 • policystyczne.

Stale wysoki poziom testosteronu we krwi prowadzi do poważnych problemów zdrowotnych. Czynniki prowokujące to:

 • dziedziczność stanów patologicznych narządów płciowych;
 • stałe przyjmowanie leków zawierających substancje hormonalne;
 • nadmierne spożycie alkoholu, tłuste lub smażone potrawy, ostre przyprawy.

Testy na hormony żeńskie: przygotowanie

Aby uzyskać jak najdokładniejsze wyniki, należy spełnić pewne ogólne wymagania, które każda kobieta może dość łatwo spełnić..

 • Przez siedem dni odmawiaj przyjmowania leków w porozumieniu z lekarzem.
 • Przez trzy dni wyklucz nadmierny stres fizyczny i psychiczny.
 • Nie pij napojów alkoholowych dziennie i wyklucz stosunek seksualny.
 • W przeddzień przed pobraniem próbek wyklucz noc, a następnie poranny posiłek.
 • Nie pal rano przed badaniem.
 • Optymalny czas pobrania próbki to około ósmej rano..

Poziom substancji hormonalnych zależy bezpośrednio od okresu cyklu miesiączkowego. W przypadku braku zaleceń lekarza ginekologa, analizę hormonów żeńskich przeprowadza się piątego lub siódmego dnia po wystąpieniu miesiączki. Wyjątkiem jest badanie dotyczące progesteronu, przyjmuje się je siedem dni przed miesiączką. Ponadto należy pamiętać, że biomateriał można oddać w przypadku braku infekcji i hipertermii..

Wskazania do powołania żeńskich hormonów

Pracownicy medyczni przepisują skierowanie na badanie hormonalne żeńskiej połowy populacji pod następującymi warunkami:

 • nadmierny wzrost włosów na ciele;
 • trądzik;
 • nieregularne miesiączki;
 • bezpłodność;
 • nadwaga;
 • krytycznie niska waga;
 • patologia piersi;
 • poronienia;
 • zaburzenie układu nerkowego;
 • podczas noszenia dziecka.

W większości przypadków przypisuje się badanie w celu kontrolowania kilku rodzajów substancji hormonalnych..

Badanie hormonów w planowaniu ciąży

Kiedy planując ciążę lepiej wykonać badanie na obecność hormonów żeńskich? Z takim pytaniem młode dziewczyny coraz częściej zwracają się do ginekologa w poradniach położniczych. Odpowiedź jest prosta: po tym, jak para ostatecznie zdecydowała się na narodziny spadkobiercy. Przed najważniejszym okresem w życiu każdej kobiety warto ocenić tło hormonalne, czyli przekazać biomateriał na hormony:

 • Stymulacja pęcherzyków - odpowiedzialna za rozwój komórki jajowej w jajniku.
 • Hormon tyroksyna i inne wysoce aktywne substancje tarczycy. Jedną z przyczyn niepłodności jest nieprawidłowe działanie tego narządu..
 • Prolaktyna - wspomaga poporodową produkcję mleka. W czasie ciąży obniża stężenie substancji hormonu folikulotropowego, a przy jego braku wysokie stężenie prolaktyny prowadzi do znacznego niedoboru hormonu folikulotropowego, w efekcie pojawia się problem z poczęciem.
 • Luteinizacja - uczestniczy w końcowym etapie dojrzewania jaja i jego uwolnieniu.
 • Estrogen to żeński hormon, który wpływa na wszystkie narządy płciowe.
 • Progesteron - jego produkcja rozpoczyna się po dojrzewaniu jaja. Niski poziom tego hormonu może spowodować poronienie. Bez udziału tej substancji zapłodnione jajo nie będzie mogło przyczepić się do macicy..
 • Testosteron - przekroczenie dopuszczalnego poziomu tej substancji hormonalnej u kobiety może wywołać poronienie.
 • Siarczan dehydroepiandrosteronu - bierze udział w produkcji estrogenu i testosteronu, w organizmie kobiety jest syntetyzowany w niewielkich ilościach. Duża ilość tej substancji prowadzi do bezpłodności..

Jak nazywa się analiza hormonów żeńskich z menopauzą?

Menopauzie lub menopauzie towarzyszy brak miesiączki i zmiana stanu hormonalnego związana ze zmniejszeniem produkcji hormonów płciowych. Początek tego okresu jest uważany za naturalny i nie wymaga specjalnego leczenia. W niektórych przypadkach, przy wyraźnym nasileniu głównych objawów, zalecana jest terapia lekowa mająca na celu zmniejszenie ryzyka przejścia wielu chorób do stadium przewlekłego. Aby ocenić stan hormonalny, badanie krwi na hormony żeńskie jest przepisywane na menopauzę:

 • Stymulacja pęcherzyków. O wystąpieniu menopauzy świadczy ilość tego wskaźnika, równa 20 jednostkom, po roku poziom hormonu wzrasta do 125.
 • Estrogeny. W okresie klimakterium stężenie estradiolu wynosi od 8 do 82 jednostek. Jeśli analiza wykaże niski poziom, wówczas oznaki menopauzy będą wyraźne: spada libido, zwiększa się masa ciała, błony śluzowe tracą wilgoć. Wysoki wskaźnik - zwiększa ryzyko wystąpienia niewydolności nerek, nowotworów o łagodnym charakterze.
 • Luteinizacja. W okresie menopauzy jego stężenie wzrasta do 50 jednostek.
 • Progesteron. Dopuszczalny poziom to 0,64 U, spadek prowadzi do niestabilnego tła emocjonalnego.

Oceniając wyniki analizy hormonów żeńskich, lekarze zwracają również uwagę na stosunek hormonów do siebie. W niektórych przypadkach lekarz zaleca dodatkowo zgłoszenie biomateriału do następujących rodzajów badań:

Jak zwiększyć poziom żeńskich hormonów?

Stres i zła dieta są uważane za najczęstsze przyczyny zaburzeń równowagi hormonalnej. Brak hormonów żeńskich w ciele kobiety jest czynnikiem prowokującym do rozwoju różnych stanów patologicznych, co oczywiście znajduje odzwierciedlenie w wyglądzie płci pięknej, niezależnie od wieku. Istnieje kilka sposobów na zwiększenie poziomu hormonów:

 • Przestrzeganie codziennej rutyny. Przewlekłe zmęczenie, ciągłe stresujące sytuacje przyczyniają się do obniżenia poziomu żeńskich substancji hormonalnych.
 • Dostosowanie diety. Hormony pochodzenia roślinnego są obecne w wielu produktach spożywczych i podczas ich spożycia istnieje ryzyko wzrostu poziomu hormonów żeńskich. Przed zakupem produktów należy dokładnie przestudiować skład.
 • Przyjmowanie leków hormonalnych lub terapia substytucyjna. Jednak lekarze stosują tę metodę w rzadkich przypadkach..