Choroby układu sercowo-naczyniowego: przyczyny, rozpoznanie i objawy

Choroby układu krążenia - choroby układu krążenia na początku XX wieku zajmowały nie więcej niż kilka procent w strukturze patologii populacji. W latach pięćdziesiątych. według masowej ankiety przeprowadzonej w ponad 50 miastach i obszarach wiejskich Federacji Rosyjskiej zajęli 10 - 11 miejsce w rankingu chorób. Sytuacja była mniej więcej taka sama za granicą. W konsekwencji zmieniony styl życia ludności, industrializacja, urbanizacja ze stresem psychoemocjonalnym i innymi czynnikami ryzyka cywilizowanego społeczeństwa, a także lepsza diagnostyka choroby wieńcowej, nadciśnienia tętniczego i innych zmian gwałtownie zwiększyły udział chorób układu krążenia. Dziś choroby CVS są na pierwszym miejscu ze względu na przyczyny niepełnosprawności i śmiertelności ludności Federacji Rosyjskiej.

Takie choroby układu krążenia jak nadciśnienie tętnicze (HD), miażdżyca tętnic i choroba niedokrwienna serca (ChNS) stanowią tzw. Grupę „chorób społecznych”, tj. winowajcami tych chorób są osiągnięcia cywilizacji ludzkiej, a przyczyny to:

2. hipodynamia - mała ruchliwość;

3. nadmierna masa ciała z powodu niewłaściwego odżywiania;

Nadciśnienie pierwotne jest stanem utrzymującego się wysokiego ciśnienia krwi. Według nomenklatury WHO za wskaźnik nadciśnienia tętniczego (z greckiego hiper + tonos - ponad + stres) uważa się 160 mm Hg. Sztuka. i wyższe dla ciśnienia skurczowego (najwyższa wartość podczas skurczu mięśnia sercowego) i 95 mm Hg. Sztuka. i wyższe dla ciśnienia rozkurczowego (najniższa wartość w okresie rozluźnienia serca).

Główną przyczyną nadciśnienia jest stres neuropsychiczny. A niebezpiecznymi konsekwencjami są pęknięcia ścian naczyń krwionośnych z powodu wysokiego ciśnienia w nich. Jeśli występuje to w grubości mięśnia sercowego, jest to zawał serca, a jeśli w substancji mózgowej jest to udar.

Miażdżyca tętnic (z greckiego athere + sclerosis - kleik + zagęszczenie, stwardnienie) - to uszkodzenie tętnic (naczyń krwionośnych, przez które przepływa bogata w tlen krew, od serca do narządów i tkanek wzdłuż wielkiego krążenia), w którym liczne żółtawe blaszki zawierające dużą ilość substancji tłuszczowych, zwłaszcza cholesterolu i jego estrów.

Istotą miażdżycy jest to, że cholesterol odkłada się na wewnętrznej ścianie naczyń krwionośnych w postaci plam lipidowych, a następnie w postaci blaszek wystających do światła tętnic. Z biegiem czasu blaszki rosną wraz z tkanką łączną (stwardniałą), ściana naczyń krwionośnych nad nimi jest uszkodzona, aw tym obszarze może powstać skrzep krwi. Czasami same płytki mogą całkowicie zablokować światło naczynia, co prowadzi do zaprzestania odżywiania otaczających go komórek. Jeśli występuje to w grubości mięśnia sercowego, wówczas nazywa się - zawałem serca, jeśli w substancji mózgowej, - udar niedokrwienny (z greckiego isc + haima - opóźnienie, niewydolność + miejscowa anemia) udar (z łaciny insulto - skakać, atakować, uderzać).

Cholesterol jest potrzebny naszemu organizmowi do: budowy błon komórkowych, tworzenia żółci, syntezy hormonów płciowych, produkcji witaminy D. Tylko 20% cholesterolu przedostaje się do organizmu z pożywieniem, a 80% jest wytwarzane samodzielnie (w wątrobie). Choroba niedokrwienna serca to uszkodzenie mięśnia sercowego (mięśnia sercowego) spowodowane zaburzeniem krążenia wieńcowego (wewnątrz mięśnia sercowego). Głównymi postaciami choroby wieńcowej są: dławica piersiowa (angina pectoris), zawał mięśnia sercowego (fragment martwej tkanki w grubości mięśnia sercowego) i miażdżyca po zawale serca (blizna, która pojawia się na sercu po zagojeniu rany zawałowej).

Pierwszym etapem choroby niedokrwiennej serca jest dławica piersiowa, która objawia się u pacjenta bólami zamostkowymi o charakterze uciskającym, uciskającym lub palącym, które mogą promieniować na lewe ramię, łopatkę, przypominające zgagę. Mostek to kość znajdująca się pośrodku przedniej powierzchni klatki piersiowej, do której przymocowane są żebra. Zakrywa serce, znajdujące się na środku klatki piersiowej, a tylko niewielka jego część - górna, wystaje z tyłu po lewej stronie. Jeśli czujesz kłujące bóle w okolicy serca, to nie mają one nic wspólnego z CVS - to przejawy nerwicy.

Ból związany z dławicą piersiową sygnalizuje nam, że mięsień sercowy nie ma wystarczającej ilości tlenu. Gdy mięsień sercowy pracuje, jak każdy inny, powstaje produkt rozpadu - kwas mlekowy, który należy wypłukać z niego odpowiednią ilością krwi. Ale jeśli naczynie jest dotknięte blaszką miażdżycową, a nawet ściśnięte w wyniku skoku ciśnienia krwi, ilość przepływającej przez nie krwi zmniejsza się, a nawet może całkowicie ustać. Każdy kwas działający na zakończenia nerwowe powoduje ból, pieczenie.

W przypadku zawału mięśnia sercowego, z powodu ustania dostępu tlenu do tkanki serca, mięśnia, w miejscu niedrożności (zablokowanie naczynia) następuje jego śmierć. Ale ten proces nie rozwija się natychmiast, ale po 2-4 godzinach od wystąpienia zawału serca.

Udar mózgu, „udar mózgu” - ostre naruszenie krążenia mózgowego w nadciśnieniu, miażdżycy tętnic itp. Objawia się bólem głowy, wymiotami, zaburzeniami świadomości, paraliżem itp..

Udar staje się obecnie głównym problemem społeczno-medycznym w neurologii. Każdego roku na świecie na udar mózgu cierpi około 6 milionów ludzi, aw Rosji ponad 450 tysięcy, czyli co 1,5 minuty jeden z Rosjan zapada na tę chorobę. W dużych metropoliach Rosji liczba ostrych udarów waha się od 100 do 120 dziennie. Wczesna 30-dniowa śmiertelność po udarze wynosi 35%, około 50% pacjentów umiera w ciągu roku.

Udar jest obecnie jedną z głównych przyczyn niepełnosprawności w populacji. Mniej niż 20% osób, które przeżyły udar mózgu, może powrócić do poprzedniej pracy. Wśród wszystkich rodzajów udarów dominują niedokrwienne uszkodzenia mózgu. Udary niedokrwienne stanowią 70-85% przypadków, krwotoki mózgowe - 20-25. Udar jest drugim co do częstości zabójcą po zawale mięśnia sercowego.

Czynniki ryzyka wystąpienia udaru to: predyspozycje genetyczne do chorób naczyniowych mózgu, zaburzenia metabolizmu tłuszczów, nadciśnienie, otyłość, niewystarczająca aktywność fizyczna, palenie tytoniu, wiek pacjenta, powtarzający się stres i przedłużający się stres neuropsychiatryczny.

Udary można sklasyfikować według charakteru ich przebiegu. Najmniej niebezpiecznym udarem jest przemijający udar niedokrwienny lub niewielki udar, który jest spowodowany krótkotrwałym upośledzeniem krążenia mózgowego. Postępujący udar początkowo powoduje bardzo niewielkie zmiany w układzie nerwowym, a po 1-2 dniach ulega pogorszeniu. Przy silnym udarze układ nerwowy od samego początku przeżywa silny „szok”. Im wcześniej pacjent skonsultuje się z lekarzem i rozpocznie leczenie, tym korzystniejsze rokowanie..

Medycyna chińska uważa choroby układu sercowo-naczyniowego za naruszenie przepływu energii (nadmiaru lub niedoboru) w meridianie serca, meridianie krążenia krwi i związanym z nim meridianie jelita cienkiego, południku układu hormonalnego, południku wątroby, meridianie śledziony / trzustki i meridianie nerek.

Meridian serca należy do systemu ręcznych meridianów Yin, sparowanych. Kierunek energii w południku jest odśrodkowy. Czas maksymalnej aktywności meridianu serca od 11 do 13 godzin (w tym czasie zaleca się podjęcie pracy fizycznej), czas minimalnej aktywności od 23 do 1 godziny.

Zgodnie z kanonami starożytnej medycyny orientalnej meridian serca to układ funkcjonalny, który wpływa głównie na stan funkcjonalny krążenia krwi i serca. Ponadto starożytne kanony stwierdzają, że aktywność umysłowa, świadomość i emocje znajdują się pod kontrolą serca. Człowiek pozostaje energiczny i radosny, dopóki jego serce jest zdrowe. Pogorszenie pracy serca prowadzi do niskiej aktywności, drażliwości, letargu, niezdecydowania itp. W związku z tym punkty meridianu serca mają pierwszorzędne znaczenie w leczeniu różnego rodzaju zaburzeń stresu emocjonalnego, nerwic, depresji i niektórych innych chorób funkcjonalnych. Akupresura w tych przypadkach daje „poprawę samopoczucia i uspokojenie serca”. Lekarze ze Wschodu uważają, że „język jest zwierciadłem serca, a twarz jest odbiciem jego stanu”. Serce wpływa również na stan oczu i uszu. Przyjemny „ogień szalejący w sercu” pobudza czujność, a „obniżeniu energii serca” towarzyszy uszkodzenie słuchu.

Krążenie krwi w tętnicach i żyłach jest wynikiem interakcji energii YANG i YIN. Bicie serca odczuwane w tętnicach jest spowodowane samym układem krążenia. Wszystkie procesy życiowe przebiegają jako rytmiczna przemiana stresu i odprężenia (relaksacja). Krew przepływa z płuc, gdzie jest wzbogacana tlenem, nabiera jaskrawoczerwonego koloru i jest wypełniona energią Yang do jelita cienkiego, gdzie oddaje tlen i jest nasycona energią YIN..

Ruch krwi jest kontrolowany przez siły Yang i Yin, które są połączone z dwoma przeciwległymi narządami - płucami i jelitem cienkim, które są dwoma biegunami energii. Serce nie bije bez przepływu krwi. Zarówno natleniona, jak i zubożona krew przepływa przez serce, powodując jego skurcz, a następnie rozluźnienie..

Zmiana rytmu serca jest odczuwana przez całe ciało, przejawia się we wszystkich procesach organicznych, kontrolowaniu i kalibrowaniu ich rytmów. Stąd wynikają przepisy medycyny starożytnej - meridian serca rządzi tętnicami między płucami a jelitem cienkim, a „płuca kontrolują serce”.

Meridian krążenia (osierdzie) i funkcje seksualne kierują głównym obiegiem „siły życiowej” (energii Chi), która zapewnia połączenie i wspólną pracę narządów wewnętrznych. Pełni również funkcję ochrony przed wnikaniem drobnoustrojów chorobotwórczych. Zarówno sam meridian, jak i jego narządy wewnętrzne są ściśle związane z sercem. Zarówno meridian, jak i serce mają te same zewnętrzne oznaki zbliżającego się niebezpieczeństwa, wykorzystują podobne mechanizmy zapewniające optymalne funkcjonowanie i rozpoczynają się w tej samej części klatki piersiowej. Sprawując ogólną kontrolę nad regulacją krążenia energii Chi w całym układzie naczyniowym, meridian dostarcza również energii genitaliom do ich prawidłowego funkcjonowania..

Czas maksymalnej aktywności meridianu osierdziowego trwa od 19:00 do 21:00. Do tego czasu chińscy lekarze zalecają przerwanie aktywności fizycznej i przejście do ćwiczeń umysłowych.

Serce z punktu widzenia medycyny chińskiej i teorii pięciu żywiołów jako podstawy wszystkiego (w tym ciała ludzkiego) odnosi się do żywiołu ognia. Serce emocji - radość, kolor - czerwony.

Serce kieruje działaniem wszystkich narządów, dlatego w medycynie chińskiej nazywane jest „urzędnikiem, który przewodzi władcom”. Jeśli Duch Serca jest zakłócony, osoba staje się niespokojna, cierpi na bezsenność lub ciężkie sny, ma zapomnienie, nieuwagę - aż do zaburzenia świadomości.

Patologie w każdym narządzie mogą prowadzić do chorób serca. Najczęstszym zespołem zaburzeń układu sercowo-naczyniowego jest „gorączka w wątrobie i przekrwienie wątroby”. To ciepło wzrasta, a to z kolei prowadzi do wzrostu ciśnienia krwi i tachykardii..

Pacjenci z „gorączką wątroby i przekrwieniem wątroby” mają stan zapalny czerwonych oczu i zaczerwienioną cerę.

Inny powszechny zespół chorób serca jest związany z nerkami. Nadciśnienie spowodowane chorobą nerek jest również znane w medycynie europejskiej. W tradycji wschodniej zespół ten nazywany jest „pozbawioną energii Qi przez nerki”.

Qi można nazwać energią życia, krążącą w kanałach ciała. Syndromy pełni i pustki Qi wskazują na naruszenie harmonii ludzkiego życia, a zatem na chorobę.

Syndrom „pustki energii qi nerek” ma drugą symboliczną nazwę: „woda nerek nie napełnia ognia serca”. Nerki, które w systemie medycyny chińskiej uważane są za „pierwszą matkę ciała”, tracą energię, zaburzona jest harmonia życia. Wynik - tachykardia, zaburzenia rytmu serca, podwyższone ciśnienie krwi.

Inny powszechny zespół choroby serca jest związany z nieprawidłowościami w śledzionie. Przy niewłaściwej diecie, uzależnieniu od tłustych, słodkich, surowych i zimnych potraw, uzależnieniu od alkoholu dochodzi do uszkodzenia śledziony i żołądka oraz gromadzenia się wilgoci. „Śluz wytwarzany przez śledzionę zatyka serce i mózg”.

Oprócz innych kardiologicznych przejawów zespołu, w tym przypadku "okno mózgu jest zamknięte", świadomość osoby jest zdezorientowana, w ciężkich przypadkach aż do majaczenia.

Syndrom „pustki krwi” jest bliski europejskiej diagnozy „anemii z niedoboru żelaza”.

W ten sposób schorzenia układu sercowo-naczyniowego można leczyć w sposób kompleksowy, wykorzystując metody medycyny orientalnej i metody diagnostyki elektropunktury wg Volla oraz oparty na nich test rezonansu wegetatywnego. Takie podejście jest realizowane w „Centrum Medycyny Informacji Energetycznej”.

Diagnostyka pozwala zidentyfikować przyczyny chorób układu krążenia u konkretnej osoby, wybrać indywidualny program poprawy zdrowia:

1. zbilansowane odżywianie w leczeniu otyłości i hipercholesterolemii, reżim picia;

2. terapia biorezonansowa, akupunktura, hirudoterapia w leczeniu „narządów przyczynowych”;

3. Eliminacja nierównowagi emocjonalnej i zwiększenie odporności na stres za pomocą psychoterapii, programów wprowadzających;

4. rozwiązanie problemu hipodynamii za pomocą odpowiednich ćwiczeń fizycznych (terapia ruchowa, flex ciała, oxisize, joga, qi-gong, tai-chi).

Należy pamiętać, że zapobieganie chorobom układu sercowo-naczyniowego i ich powikłaniom polega przede wszystkim na zdrowym stylu życia i terminowym dostępie do lekarza!

Choroby sercowo-naczyniowe

Dlaczego choroby sercowo-naczyniowe są problemem rozwojowym w krajach o niskim i średnim dochodzie?

 • Co najmniej 75% zgonów z powodu CVD na świecie ma miejsce w krajach o niskim i średnim dochodzie.
 • Ludzie w krajach o niskim i średnim dochodzie często nie mogą skorzystać z kompleksowych programów podstawowej opieki zdrowotnej w celu wczesnego wykrywania i leczenia osób zagrożonych, w przeciwieństwie do ludzi w krajach o wysokich dochodach.
 • Osoby w krajach o niskim i średnim dochodzie z CVD i innymi chorobami niezakaźnymi mają mniejszy dostęp do skutecznych i sprawiedliwych usług zdrowotnych spełniających ich potrzeby (w tym usług wczesnego wykrywania). W rezultacie wiele osób umiera w młodszym wieku z powodu CVD i innych chorób niezakaźnych, często w najbardziej produktywnych latach życia..
 • Szczególnie dotknięci są najbiedniejsi mieszkańcy krajów o niskich i średnich dochodach. Na poziomie rodzin istnieje wiele dowodów na to, że CVD i inne choroby niezakaźne dodatkowo zubażają rodziny z powodu katastrofalnych kosztów opieki zdrowotnej i wysokich wydatków z własnej kieszeni..
 • Na poziomie makroekonomicznym choroby układu krążenia stanowią duże obciążenie dla gospodarek krajów o niskich i średnich dochodach.

Objawy CVD

Dysfunkcja mięśnia sercowego lub naczyń krwionośnych powoduje rozwój niewydolności krążenia. Temu odchyleniu towarzyszy niewydolność serca i naczyń krwionośnych (HF).

Przewlekłym objawom HF towarzyszą:

 • obniżenie ciśnienia krwi;
 • ciągła słabość;
 • ataki zawrotów głowy;
 • ból głowy o różnym nasileniu;
 • ból w klatce piersiowej;
 • zawroty.

Kliniczne objawy chorób CVS

Patologie serca, którym towarzyszą takie objawy, są mniej wyraźne niż choroby naczyniowe. Tak więc ostra niewydolność naczyń prowadzi do rozwoju:

Opisane powyżej stany patologiczne są przenoszone przez pacjentów niezwykle ciężko. Dlatego nie lekceważ niebezpieczeństwa CVD, a gdy pojawią się pierwsze oznaki ich rozwoju, należy skontaktować się ze specjalistą i przejść kompleksowe badanie..

W rzeczywistości objawy CVD są dość zróżnicowane, więc kompleksowe rozważenie ich jest niezwykle problematyczne. Istnieje jednak wiele objawów, które najczęściej występują w patologicznych zmianach mięśnia sercowego i naczyń krwionośnych..

Nieswoiste kliniczne objawy patologii sercowo-naczyniowych obejmują:

Pojawienie się kaszlu. Ten objaw nie zawsze jest typowy tylko dla przeziębienia lub grypy. Większość ataków kaszlu „serca” występuje dość często, a sam pacjent może nawet nie domyślać się problemów ze zdrowiem serca.

W przypadku CVD kaszel jest suchy, napadowy. Charakterystyczną cechą odruchu kaszlowego „serca” jest to, że często objawia się on w momencie, gdy osoba leży.

Ogólne osłabienie, bladość skóry (szczególnie na twarzy). W przypadku nerwicy serca układ nerwowy pacjenta jest przede wszystkim narażony na negatywne zaburzenia. W rezultacie staje się ospały, drażliwy, apatyczny..

Osłabienie stopniowo zaczyna narastać, a skóra staje się blada. Objawy te są związane z rozwojem anemii. Są również charakterystyczne dla reumatycznych chorób serca. Zubożenie układu nerwowego w tym przypadku objawia się drżeniem rąk i nóg, skurczami mięśni i innymi nieprzyjemnymi objawami.

 • Powstawanie obrzęku na ciele. Z reguły płyn gromadzi się w tkankach dłoni i stóp, ale czasami pojawia się obrzęk twarzy lub brzucha. Pojawienie się obrzęków można zauważyć wieczorem, co tłumaczy się niezdolnością serca do normalnego pompowania całej objętości dostarczanej do niego krwi. Ponadto obrzęk może wskazywać na dysfunkcję sparowanego narządu - nerek.
 • Skok temperatury ciała. Ten objaw jest typowy dla wielu zaburzeń pracy mięśnia sercowego. Ale jest to szczególnie wyraźne w przypadku zapalenia wsierdzia, zapalenia mięśnia sercowego lub zapalenia osierdzia. Jest to również charakterystyczne dla zawału mięśnia sercowego.
 • Ból charakterystyczny dla osteochondrozy. Zaskakujące jest to, że niektórym patologiom serca rzeczywiście towarzyszy taki ból. Można je wyczuć na szyi, ramieniu, ramieniu, nadgarstku, a nawet szczęce. Tak więc w przypadku dławicy piersiowej takie odczucia bólu pojawiają się głównie po wysiłku fizycznym..
 • Ważny! Jeśli takie bóle dały się odczuć nawet wtedy, gdy osoba jest w stanie spoczynku, należy natychmiast skonsultować się z lekarzem. Takie odchylenie może świadczyć o zbliżającym się zawale serca! Oprócz powyższych objawów wiele chorób sercowo-naczyniowych charakteryzuje się występowaniem:

  Oprócz powyższych objawów wiele chorób układu krążenia charakteryzuje się występowaniem:

  • palpitacje serca;
  • duszność, która czasami może przekształcić się w truciznę - ataki uduszenia;
  • szycie bóle w sercu;
  • choroba lokomocyjna w transporcie;
  • zawroty głowy w dusznym pomieszczeniu lub podczas upałów.

  Wiele z opisanych powyżej objawów jest charakterystycznych dla przepracowania - psychicznego lub fizycznego. Wychodząc z tego, większość pacjentów decyduje się „przeczekać” i nie szukać pomocy u lekarza. Ale w tym przypadku czas nie jest najlepszym lekarstwem, ponieważ odłożenie wizyty u specjalisty zagraża nie tylko zdrowiu, ale także życiu pacjenta.!

  Lista chorób serca

  Wiele różnych chorób może zaburzać normalne funkcjonowanie serca i układu naczyniowego. Często stosuje się kilka kategorii parasolowych, z których wywodzą się różne typy chorób.

  Choroba miażdżycowa

  Chociaż wiele procesów chorobowych może wpływać na naczynia krwionośne, termin „choroba sercowo-naczyniowa” zwykle obejmuje zaburzenia naczyń krwionośnych (tętnic), które są związane z miażdżycą tętnic, nadciśnieniem lub chorobami serca.

  Istnieją różne rodzaje chorób miażdżycowych, w tym choroba wieńcowa, choroba tętnic szyjnych i choroba tętnic obwodowych.

  Choroba wieńcowa (CAD), która jest szeroko rozpowszechniona w większości części świata, może prowadzić do zawału serca (zawału mięśnia sercowego) i jest najczęstszą chorobą serca. W chorobie wieńcowej blaszki miażdżycowe tworzą się w wyściółce tętnic wieńcowych, twardniejąc i zwężając tętnice.

  Miażdżyca tętnic i wysokie ciśnienie krwi (nadciśnienie tętnicze lub nadciśnienie) mogą prowadzić nie tylko do choroby wieńcowej, ale także do choroby tętnic szyjnych, która atakuje tętnice szyjne po obu stronach szyi, oraz do choroby tętnic obwodowych, która może dotyczyć praktycznie każdej innej tętnicy w organizmie.

  Udar i przemijający napad niedokrwienny (TIA) są również często związane z chorobą miażdżycową.

  Arytmie serca

  Arytmie serca to zaburzenia układu elektrycznego serca. Układ elektryczny serca jest odpowiedzialny za ustalenie częstości akcji serca (szybkości bicia serca) i koordynuje uporządkowane, sekwencyjne skurcze mięśnia sercowego w przedsionkach i komorach.

  Zakłócenia w układzie elektrycznym serca zwykle powodują zbyt wolne rytmy serca (bradykardia) lub zbyt szybkie rytmy serca (tachykardia). W przypadku wolnych lub szybkich arytmii serca normalna sekwencja skurczów mięśnia sercowego może również zostać zakłócona..

  Choroba zastawki serca

  Cztery zastawki serca (trójdzielna, płucna, mitralna i aortalna) odgrywają kluczową rolę w pracy serca. Zapewniają, że gdy serce bije, krew swobodnie przepływa przez komory serca i płynie we właściwym kierunku..

  Ogólnie choroba zastawek serca powoduje dwa główne rodzaje problemów. Albo zastawka zostaje częściowo zablokowana, co utrudnia przepływ krwi (zwane zwężeniem), albo zastawka przecieka, co umożliwia przepływ krwi w złym kierunku, gdy mięsień sercowy się kurczy (nazywa się to niedomykalnością).

  W każdym razie, jeśli choroba zastawkowa stanie się wystarczająco ciężka, może wystąpić niewydolność serca. Ponadto choroba zastawek często powoduje zaburzenia rytmu serca, zwłaszcza migotanie przedsionków..

  Infekcje chorób serca

  Chociaż serce zwykle może zwalczyć infekcje, one jednak występują. Infekcje te występują częściej u osób dorosłych w wieku 60 lat i starszych, zwłaszcza u osób z wcześniejszymi problemami z sercem.

  Rodzaje infekcji obejmują zapalenie wsierdzia (zapalenie w komorze serca i zastawkach), zapalenie osierdzia (zapalenie worka ochronnego wokół serca) i zapalenie mięśnia sercowego (zapalenie w okolicy mięśnia sercowego).

  Niewydolność serca

  Niewydolność serca jest zbyt częstym końcowym skutkiem wielu różnych rodzajów chorób serca. W przypadku niewydolności serca uszkodzenie serca w takiej czy innej formie sprawia, że ​​serce nie jest w stanie wykonać całej pracy, jakiej potrzebuje, aby zaspokoić potrzeby organizmu. Krew nie jest już pompowana w całym ciele i pozostaje w sercu.

  Może być chroniczny lub nagły. Mogą wystąpić liczne objawy; pewien stopień niepełnosprawności jest powszechny, podobnie jak przedwczesna śmierć.

  Leczenie i diagnostyka

  Leczenie chorób układu krążenia polega na stosowaniu metod eliminujących czynnik sprawczy. Większość patologii można wyleczyć lub zatrzymać za pomocą leków. Wystarczy, że pacjent zgłosi się do kliniki na wizytę u kardiologa. Zbada i przeprowadzi wywiad z pacjentem. Następnie zaplanowane zostanie badanie w celu zidentyfikowania przyczyny i postawienia diagnozy:

  • Diagnostyka radiacyjna (zdjęcia rentgenowskie) pomoże zidentyfikować złogi wapnia, rozpoznać wady serca oraz zobaczyć jego wielkość i kształt.
  • Elektrokardiografia oceni aktywność elektryczną mięśnia sercowego i zidentyfikuje nieprawidłowości w systemie przewodzenia.
  • Bardziej nowoczesne metody badania (USG, MRI) pozwolą szczegółowo zbadać wszystkie tkanki serca i ocenić jego pracę.
  • Dodatkowo przeprowadza się badania laboratoryjne (krew i mocz) w celu wykluczenia lub potwierdzenia obecności pewnych patologii.

  Uzyskane wyniki pozwolą kardiologowi postawić dokładną diagnozę i sporządzić schemat leczenia. W razie potrzeby przeprowadza się badanie lekarskie i społeczne, którego celem jest ocena zdolności do pracy i przydzielenie grupy osób niepełnosprawnych. W skład komisji wejdą lekarze, rehabilitanci i psychologowie..

  Schemat leczenia obejmuje zwykle następujące metody

  • farmakoterapia;
  • etnoscience;
  • interwencja chirurgiczna;
  • korekta stylu życia.

  Terapia lekowa

  Leki są przepisywane pacjentowi na podstawie wyników diagnostycznych. Specjalista musi ocenić wszystkie zagrożenia i doradzić najskuteczniejsze dawki i połączenia leków..

  Schemat leczenia może obejmować następujące grupy leków:

  • blokery receptorów adrenaliny („Betak”, „Emzok”);
  • leki rozszerzające naczynia obwodowe („Apressin”, „Molsidomin”);
  • diuretyki (Triamteran, Torasemid);
  • Inhibitory ACE („Zofenopril”, „Perindopril”);
  • blokery kanału wapniowego (Riodipin, Cardil);
  • antykoagulanty (heparyna, fenilina);
  • glikozydy nasercowe („Korglikon”, „Strofantin”).

  Leki dobierane są w zależności od stanu pacjenta i przyczyny choroby. Jeśli przebieg patologii jest dość ciężki, wówczas stosuje się jednocześnie kilka leków, stosuje się leki o połączonym działaniu.

  Interwencja operacyjna

  Pomoc chirurga może być wymagana, jeśli nie możesz osiągnąć tego, co chcesz, używając tylko jednej tabletki i pojawiają się niebezpieczne komplikacje. Najbardziej poszukiwane są następujące operacje:

  ImięOpis
  StentowanieRozszerzenie naczyń krwionośnych poprzez włożenie do nich specjalnej rurki
  Pomostowanie tętnic wieńcowychStworzenie dodatkowego źródła dopływu krwi do naczyń wieńcowych
  Wymiana zaworuWymiana uszkodzonych zaworów na sztuczne
  AngioplastykaPrzywrócenie naczyń
  Przeszczep mięśnia sercowegoWymiana serca z powodu rozwoju nieuleczalnych powikłań
  Ablacja prądem o częstotliwości radiowejEliminacja ognisk sygnałów ektopowych, które powodują arytmie
  Instalowanie rozrusznika sercaZamontowanie aparatu, który działa jak sztuczny rozrusznik serca

  etnoscience

  Stosowanie środków ludowej jest dozwolone tylko jako uzupełnienie głównego schematu leczenia. Można je zrobić w domu, korzystając z popularnych przepisów poniżej:

  • W przypadku nerwicy serca konieczne jest zmieszanie 40 g kopru włoskiego, 80 g waleriany, 20 rumianku, 60 g mięty pieprzowej i 20 g konwalii. 1 łyżka. l. kolekcja, zalać szklanką wrzącej wody. Lek należy przyjmować 50 ml 3 razy dziennie.
  • Przy reumatyzmie i nadciśnieniu można zmieszać 20 g lukrecji, 10 g kopru i waleriany, 20 g nagietka, panzeria i sznurek. Środek zaradczy jest przygotowywany i przyjmowany w taki sam sposób, jak poprzedni przepis.
  • Aby zmniejszyć pobudliwość nerwową, nasilenie bólu w dusznicy bolesnej i ciśnienie krwi, należy pobrać 10 g patyny, 40 g matki, po 20 g kminku i kopru włoskiego i wymieszać w jednym pojemniku. Przygotowany w taki sam sposób, jak pierwszy przepis. Weź 1 szklankę dziennie, dzieląc ją 3 razy.

  Czas przyjęcia wynosi zwykle 2-3 miesiące. Wtedy wskazane jest zrobienie sobie przerwy. W przypadku wystąpienia efektów ubocznych zaleca się konsultację z lekarzem..

  Wrodzone wady serca

  Wrodzone anomalie w strukturze serca obejmują:

  • Wada przegrody międzyprzedsionkowej - komunikacja między prawym i lewym przedsionkiem.
  • Ubytek przegrody międzykomorowej - patologiczna komunikacja między prawą i lewą komorą.
  • Zespół Eisenmengera - ubytek przegrody międzykomorowej, zlokalizowany wysoko, aorta jest przesunięta w prawo i łączy się jednocześnie z obiema komorami (dekstropozycja aorty).
  • Przetrwały przewód tętniczy - komunikacja między aortą a tętnicą płucną, która normalnie występuje na etapie rozwoju embrionalnego, nie jest zarośnięta.
  • Tetrada Fallota - połączenie czterech wad: ubytku przegrody międzykomorowej, dekstropozycji aorty, zwężenia tętnicy płucnej i przerostu prawej komory.

  Wrodzone wady serca - objawy i leczenie:

  ImięObjawyLeczenie
  Ubytek przegrody międzyprzedsionkowejPrzy niewielkiej wadzie objawy zaczynają pojawiać się w średnim wieku: po 40 latach. Są to duszność, osłabienie, zmęczenie. Z biegiem czasu rozwija się przewlekła niewydolność serca ze wszystkimi charakterystycznymi objawami. Im większa wada, tym wcześniej objawy zaczną się pojawiać.Chirurgiczne zamknięcie ubytku. Nie zawsze. Wskazania: nieskuteczność leczenia CHF, opóźnienie w rozwoju fizycznym dzieci i młodzieży, podwyższone ciśnienie krwi w kręgu płucnym, wydzielina tętniczo-żylna. Przeciwwskazania: wydzielina żylno-tętnicza, ciężka niewydolność lewej komory.
  Ubytek przegrody międzykomorowejJeśli ubytek ma mniej niż 1 cm średnicy (lub mniej niż połowę średnicy ujścia aorty), podczas ćwiczeń o umiarkowanej intensywności charakterystyczna jest tylko zadyszka.

  Jeśli wada jest większa niż określony rozmiar: duszność przy niewielkim wysiłku lub w spoczynku, ból serca, kaszel.

  Chirurgiczne zamknięcie ubytku.
  Kompleks EisenmengeraObraz kliniczny: sinica skóry, duszność, krwioplucie, objawy CHF.Leki: beta-blokery, antagoniści endoteliny. Operacja zamknięcia ubytku przegrody, skorygowania przekierowania aorty i wymiany zastawki aortalnej jest możliwa, ale pacjenci często umierają podczas tej operacji. Średnia długość życia pacjenta to 30 lat.
  Tetrada FallotaNiebieskie zabarwienie błon śluzowych i skóry, spowolnienie wzrostu i rozwoju (fizycznego i intelektualnego), drgawki, niskie ciśnienie krwi, objawy CHF.

  Średnia długość życia to 12-15 lat. 50% pacjentów umiera przed 3 rokiem życia.

  Leczenie chirurgiczne jest wskazane dla wszystkich bez wyjątku pacjentów..

  We wczesnym dzieciństwie wykonuje się operację w celu wytworzenia zespolenia między tętnicą podobojczykową a tętnicą płucną w celu poprawy krążenia krwi w płucach.

  W wieku 3-7 lat możesz przeprowadzić radykalną operację: jednoczesną korektę wszystkich 4 anomalii.

  Przetrwały przewód tętniczyPrzez długi czas nie ma objawów klinicznych. Z biegiem czasu pojawia się duszność i kołatanie serca, bladość lub niebieski odcień skóry, niskie rozkurczowe ciśnienie krwi.Chirurgiczne zamknięcie ubytku. Wskazany dla wszystkich pacjentów, z wyjątkiem tych, którzy mają przeciek od prawej do lewej..

  1 Typowe objawy chorób serca

  Pierwsze objawy choroby objawiają się nieprzyjemnym uczuciem w klatce piersiowej i przeponie. U osoby występuje silne pocenie się, kaszel, zmęczenie i obrzęk kończyn. Objawy choroby sercowo-naczyniowej (CVD) różnią się w zależności od rodzaju choroby i indywidualnych cech danej osoby. Wszystko to komplikuje terminowe rozpoznanie takich chorób i rozpoczęcie leczenia. Gwałtowny kaszel może być oznaką przeziębienia lub infekcji wirusowej, ale w przypadku CVD leki wykrztuśne nie działają. Ważnym sygnałem jest nagłe pojawienie się kaszlu, gdy ciało znajduje się w pozycji poziomej oraz częste ataki w nocy. Pojawiająca się słabość jest oznaką funkcjonalnej niewydolności układu nerwowego. Pacjent ma duże zmęczenie, zaburzenia snu, roztargnienie, problemy z pamięcią, bezprzyczynowy niepokój i drżenie kończyn. Wszystkie te problemy są spowodowane zaburzeniami krążenia krwi i pojawiają się we wczesnych stadiach choroby..

  Podwyższona temperatura ciała, skurcze, bladość pojawiają się w ciężkich postaciach CVD i przy współistniejących procesach zapalnych w organizmie (zapalenie mięśnia sercowego, około-, wsierdzia). Takie naruszenia powodują gwałtowny wzrost temperatury do czterdziestu stopni i więcej. Przy takim rozwoju choroby istnieje zagrożenie krwotokiem w mózgu. Rosnące ciśnienie 140/90 jest dobrym powodem do natychmiastowego zażywania leków obniżających ciśnienie i dalszego utrzymywania prawidłowego poziomu ciśnienia krwi. Jeśli obserwuje się odwrotną sytuację, puls jest mniejszy niż 50 uderzeń na minutę - jest to pewny znak choroby wieńcowej i nieprawidłowości serca.

  Pojawienie się obrzęku kończyn pod koniec dnia może wystąpić zarówno z powodu problemów z nerkami, dużą ilością soli w organizmie, jak i problemów z sercem. Dzieje się tak, ponieważ zakłócenie pracy serca nie pozwala mu na pełne pompowanie płynu krwi, w efekcie gromadzi się on w kończynach, co powoduje ich obrzęk. Częste i nagłe zawroty głowy mogą być oznaką zbliżającego się udaru. Osoba odczuwa pulsujący ból głowy, osłabienie i nudności. Duszność, ostry niedobór powietrza, który występuje również w niektórych typach zawału mięśnia sercowego. Podobne objawy mogą wystąpić w chorobach płuc i nerek, co utrudnia ustalenie prawdziwej przyczyny..

  Podczas wysiłku fizycznego osoba może odczuwać ból w plecach, między łopatkami a odcinkiem lędźwiowym. Takie objawy często występują podczas silnego stresu emocjonalnego, a nawet podczas odpoczynku. Stosowanie leków nasercowych nie daje pożądanego rezultatu, co wskazuje na zbliżający się zawał serca. Objawy obejmują ból w klatce piersiowej, uczucie ucisku i pieczenia. Występuje silny, tępy ból, który staje się silniejszy i słabszy. Również podobne objawy obserwuje się, gdy pojawia się skurcz naczyń i dławica piersiowa..

  Ostry, długotrwały ból w klatce piersiowej promieniujący do lewego ramienia, wyraźny objaw zawału mięśnia sercowego. Wraz z szybkim rozwojem ataku pacjent może stracić przytomność. Z tym wszystkim ostry ból w klatce piersiowej może być oznaką innych chorób, takich jak rwa kulszowa, nerwobóle, półpasiec i inne. Wszystko to utrudnia podjęcie odpowiednich działań w celu udzielenia pacjentowi pierwszej pomocy. Głównym objawem wszystkich zaburzeń pracy serca jest kołatanie serca, które nie jest spowodowane wysiłkiem fizycznym lub stresem emocjonalnym. Takiemu atakowi towarzyszy osłabienie, nudności, utrata przytomności. Są to objawy rozwoju steno- i tachykardii, niewydolności serca.

  Leczenie chorób układu krążenia

  Skuteczna terapia chorób układu krążenia jest niemożliwa bez zintegrowanego podejścia do problemu:

  • środki organizacyjne i terapeutyczne w ostrych patologiach serca (terminowe zapewnienie opieki medycznej, zgodnie ze wskazaniami;
  • hospitalizacja w szpitalu);
  • zastosowanie nowoczesnych metod diagnostycznych (echokardiografia, monitorowanie metodą Holtera, koronarografia, EKG);
  • stosowanie skutecznych leków:
   • terapia przeciwnadciśnieniowa (korekta ciśnienia krwi),
   • terapia obniżająca poziom lipidów (obniżająca poziom cholesterolu),
   • terapia antykoagulacyjna (obniżająca lepkość krwi),
   • terapia przeciw niedokrwieniu (leki poprawiające ukrwienie serca i jego metabolizm),
   • leki normalizujące poziom cukru we krwi.

  Leczenie nielekowe:

  • rzucić palenie;
  • normalizacja wagi;
  • przestrzeganie diety (tabela nr 10);
  • stopniowy wzrost aktywności fizycznej.

  Należy pamiętać, że jest to obowiązkowe dla pacjenta:

  • regularne wizyty u lekarza prowadzącego;
  • realizacja wizyt lekarskich;
  • codzienne monitorowanie ciśnienia krwi;
  • zmiana diety na pokarmy bogate w witaminy A, C, E, kwas foliowy.

  Nawet jeśli nie ma reklamacji, przeprowadź badanie EKG (raz w roku).

  Choroby układu krążenia leczą kardiolodzy, terapeuci i chirurdzy naczyniowi. Terapia zachowawcza jest przepisywana przez lekarza polikliniki, a jeśli to konieczne, pacjent jest wysyłany do szpitala. Możliwe jest również leczenie operacyjne niektórych typów patologii.

  Główne zasady terapii pacjentów kardiologicznych to:

  • Normalizacja reżimu, z wyłączeniem nadmiernego stresu fizycznego i emocjonalnego;
  • Dieta ukierunkowana na poprawę metabolizmu lipidów, ponieważ miażdżyca jest głównym mechanizmem wielu chorób; z zastoinową niewydolnością serca ograniczone spożycie płynów, z nadciśnieniem - sól itp.;
  • Odmowa złych nawyków i aktywności fizycznej - serce musi udźwignąć potrzebne mu obciążenie, w przeciwnym razie mięsień jeszcze bardziej ucierpi z powodu „niedociążenia”, dlatego kardiolodzy zalecają chodzenie i wykonalne ćwiczenia nawet tym pacjentom, którzy przeszli zawał lub operację serca;
  • Terapia lekowa;
  • Interwencje chirurgiczne.

  Terapia lekowa obejmuje wyznaczanie leków z różnych grup, w zależności od stanu pacjenta i rodzaju patologii serca. Najczęściej używane:

  1. Beta-blokery (atenolol, metoprolol);
  2. Diuretyki (furosemid, weroshpiron);
  3. Inhibitory ACE (analapryl, lizynopryl);
  4. Środki rozszerzające naczynia obwodowe (pentoksyfilina, nikergolina, sermion);
  5. Antagoniści wapnia (werapamil, diltiazem);
  6. Nitrogliceryna o przedłużonym uwalnianiu i azotany;
  7. Środki przeciwzakrzepowe (antykoagulanty i przeciwpłytkowe) - aspiryna, warfaryna, klopidogrel;
  8. Glikozydy nasercowe stosowane w przewlekłej niewydolności serca.

  W przypadku nieskuteczności terapii lekowej, rozwoju powikłań zagrażających życiu, może być wymagana interwencja chirurgiczna. Wśród operacji w kardiologii często występują:

  • Stentowanie, gdy w naczyniach umieszczana jest specjalna rurka, rozszerzająca światło;
  • Pomostowanie tętnic wieńcowych - wskazane przy ciężkich postaciach choroby niedokrwiennej serca i ma na celu stworzenie dodatkowej drogi przepływu krwi do naczyń serca;
  • W przypadku arytmii wykonuje się ablację prądem o częstotliwości radiowej lub na skrzyżowaniu dodatkowych ścieżek przewodzenia impulsów w sercu;
  • Protetyka zastawkowa - wskazana przy wadach, zmianach miażdżycowych, procesach infekcyjnych na guzkach zastawki;
  • Różne rodzaje angioplastyki;
  • Przeszczep serca wskazany przy ciężkich wadach, kardiomiopatiach, dystrofiach mięśnia sercowego.

  Konieczne jest poinformowanie jak największej liczby osób o czynnikach ryzyka, roli zdrowego stylu życia i odżywiania, ruchu w utrzymaniu zdrowia układu sercowo-naczyniowego. Przy aktywnym udziale Światowej Organizacji Zdrowia realizowane są różne programy mające na celu zmniejszenie zachorowalności i śmiertelności z powodu tej patologii..

  Zaburzenia rytmu

  Przyczyny: nerwice, otyłość, niedożywienie, osteochondroza szyjki macicy, złe nawyki, zatrucia narkotykami, alkoholem lub narkotykami, choroba wieńcowa, kardiomiopatia, niewydolność serca, zespoły przedwczesnego pobudzenia komorowego. Te ostatnie to choroby serca, w których istnieją dodatkowe ścieżki dla impulsu między przedsionkami a komorami. O tych anomaliach przeczytasz w osobnej tabeli..

  Charakterystyka zaburzeń rytmu:

  ImięOpis
  Tachykardia zatokowaSzybkie bicie serca (90-180 na minutę) przy zachowaniu normalnego rytmu i normalnego wzoru propagacji pulsu przez serce.
  Migotanie przedsionków (migotanie)Niekontrolowane, nieregularne i częste (200-700 na minutę) skurcze przedsionków.
  Trzepotanie przedsionkówRytmiczne skurcze przedsionków z częstotliwością około 300 na minutę.
  Migotanie komórChaotyczne, częste (200-300 na minutę) i niepełne skurcze komór.
  Brak całkowitego skurczu wywołuje ostrą niewydolność krążenia i omdlenia.
  Trzepotanie komórRytmiczne skurcze komór o częstotliwości 120-240 na minutę.
  Napadowy częstoskurcz nadkomorowy (nadkomorowy)Ataki rytmicznego szybkiego bicia serca (100–250 uderzeń na minutę)
  ExtrasystoleSpontaniczne skurcze poza rytmem.
  Zaburzenia przewodzenia (blok zatokowo-przedsionkowy, blok przedsionkowy, blok przedsionkowo-komorowy, blok odnogi pęczka Hisa)Spowolnienie rytmu całego serca lub poszczególnych komór.

  Zespoły przedwczesnego pobudzenia komór:

  Zespół WPW (zespół Wolffa-Parkinsona-White'a)Zespół CLC (Clerk-Levi-Cristesco)
  Objawy: napadowy (napadowy) częstoskurcz nadkomorowy lub komorowy (u 67% pacjentów). Towarzyszy temu uczucie przyspieszonego bicia serca, zawroty głowy, a czasem omdlenia.Objawy: skłonność do napadów częstoskurczu nadkomorowego. Podczas nich pacjent odczuwa silne bicie serca, zawroty głowy.
  Przyczyna: pęczek Kenta, nieprawidłowa ścieżka między przedsionkiem a komorą.Przyczyna: Obecność wiązki Jamesa pomiędzy przedsionkiem a połączeniem przedsionkowo-komorowym.
  Obie choroby są wrodzone i dość rzadkie..

  Leczenie zaburzeń rytmu

  Polega na leczeniu choroby podstawowej, korekcie diety i stylu życia. Przepisywane są również leki przeciwarytmiczne. Radykalnym leczeniem ciężkich arytmii jest zainstalowanie kardiowertera-defibrylatora, który „ustawi” rytm serca i zapobiegnie migotaniu komór czy przedsionków. W przypadku zaburzeń przewodzenia możliwa jest elektrokardiostymulacja.

  Leczenie przedwczesnych zespołów pobudzenia komór może być objawowe (eliminacja napadów lekami) lub radykalne (ablacja nieprawidłowego szlaku prądem radiowym).

  Choroby sercowo-naczyniowe

  Ludzki układ sercowo-naczyniowy ma dość złożoną strukturę, która obejmuje wiele tętnic, żył i innych narządów. Jego centralnym ogniwem jest serce, które zapewnia ciągły transport krwi do wszystkich narządów i układów człowieka. Taka struktura zapewnia normalne funkcjonowanie organizmu i jest ustanowiona przez samą naturę. Jednak różne choroby sercowo-naczyniowe mogą zakłócać naturalny porządek rzeczy, co nieuchronnie wpłynie na zdrowie..

  Główne przyczyny rozwoju chorób sercowo-naczyniowych

  Do normalnego funkcjonowania ludzki układ krążenia musi znajdować się pod ciągłym obciążeniem, które stymuluje jego pracę. W przeciwnym razie stopniowo spada, co jest obarczone rozwojem różnych stanów patologicznych. Jedną z nich są choroby sercowo-naczyniowe, a ich powstanie może spowodować poważne szkody dla zdrowia ludzkiego..

  Obecnie istnieje dość duża lista chorób należących do kategorii sercowo-naczyniowej. Wszystkie mają swoje własne cechy i charakter przebiegu, zakłócając pracę niektórych narządów. Zapalenie mięśnia sercowego lub reumatyzm wpływa na serce. Zapalenie żył lub miażdżyca to choroby żył i tętnic.

  Istnieją również odmiany, które wpływają na cały system jako całość. Uderzającym przykładem tego stanu jest nadciśnienie tętnicze, które prowadzi do naruszenia napięcia naczyń i zwiększa ich kruchość. Czasami jednak dość trudno jest wyznaczyć wyraźną granicę między podobnymi stanami, ponieważ jedna choroba na różnych etapach może wpływać najpierw na tętnice, a następnie na pracę serca.

  Przyczyny pojawiania się i rozwoju chorób układu sercowo-naczyniowego są zróżnicowane, ale najczęściej do powstawania takich problemów przyczyniają się następujące czynniki:

  • wysoki poziom trójglicerydów i cholesterolu we krwi;
  • wysokie ciśnienie krwi;
  • obecność złych nawyków;
  • brak aktywności fizycznej;
  • siedzący tryb pracy;
  • zwiększona masa ciała;
  • cukrzyca;
  • systematyczny stres;
  • depresja;
  • wiek;
  • dziedziczna predyspozycja.

  Powyższe kryteria niekoniecznie będą prowadzić do rozwoju patologii układu sercowo-naczyniowego. Jednak ich obecność znacznie zwiększa ryzyko ich powstania i znacząco wpływa na samopoczucie człowieka..

  Główne objawy kliniczne w chorobach układu sercowo-naczyniowego

  Objawy chorób układu krążenia

  Choroby układu krążenia człowieka są dość zróżnicowane. Każdy z nich ma swoje własne cechy i ma inny wpływ na organizm. Istnieją jednak oznaki, które są podobne dla wszystkich podobnych chorób, a ich obecność pozwala zdiagnozować problem w odpowiednim czasie i wpłynąć na jego przebieg. Wyglądają tak:

  • ból w okolicy klatki piersiowej;
  • cardiopalmus;
  • naruszenie rytmu serca;
  • duszność;
  • wysoki obrzęk;
  • naruszenie pigmentacji skóry;
  • bóle głowy;
  • zawroty głowy.

  Identyfikacja takich objawów mówi o rozwoju patologicznego procesu, który wpłynął na pracę serca lub naczyń krwionośnych. Ponadto, jeśli okresowe występowanie któregokolwiek z objawów niekoniecznie wskazuje na występowanie problemu o podobnym charakterze, to jednoczesne wystąpienie kilku z nich wymaga natychmiastowej pomocy lekarskiej..

  Ignorowanie takich objawów nie pomoże rozwiązać problemu, ale wręcz przeciwnie, doprowadzi do pogorszenia sytuacji. Tak więc niewielka dysfunkcja w pracy naczyń krwionośnych, ignorując przejaw problemu, może przekształcić się w miażdżycę, która jest znacznie poważniejszą chorobą..

  Leczenie chorób serca i naczyń krwionośnych: operacja

  Leczenie chorób układu krążenia jest wieloskładnikowe i opiera się na zastosowaniu różnych technik. Skład i główne kierunki złożonej ekspozycji powinien określić tylko lekarz. To on na podstawie objawów, badania zewnętrznego, rozmowy z pacjentem oraz wyników analiz dobiera optymalny plan leczenia, a także ustala jego składowe.

  Czasami jednak osoba zostaje przyjęta do szpitala w takim stanie, że najmniejsze opóźnienie może kosztować go życie. W takich przypadkach lekarze sięgają po najbardziej złożone zabiegi, które obejmują zabieg chirurgiczny. Dzisiaj najczęściej kardiochirurdzy są zmuszeni do wykonywania następujących operacji:

  • pomostowanie tętnic wieńcowych;
  • transplantacja serca;
  • usunięcie tętniaka;
  • operacje zaworów;
  • Operacja Bentalla;
  • operacja „labirynt”.

  Interwencja chirurgiczna jest ostatecznością i przeprowadza się ją, gdy nie ma możliwości innego leczenia pacjenta. Jednocześnie takie manipulacje należy stosować w najbardziej zaawansowanych przypadkach, gdy symptomatologia problemu była przez długi czas ignorowana, a choroba doprowadziła do rozwoju powikłań.

  Leczenie chorób sercowo-naczyniowych

  Stosowanie leków i ich klasyfikacja

  Leczenie jest jak najbardziej uzasadnione i pozwala uniknąć zaostrzenia problemu. Istnieje ogromna liczba leków, których celem jest przywrócenie pracy układu sercowo-naczyniowego. Ponadto każdy z nich jest wąsko ukierunkowany i odpowiada za przywrócenie funkcjonowania określonego sektora..

  Na tej podstawie, eliminując zaburzenia rytmu serca, lekarz przepisuje kilka leków mających na celu normalizację szybkości i tempa skurczów oraz przezwyciężenie skutków udaru, zupełnie inną listę leków. Ogólnie rzecz biorąc, w celu przezwyciężenia objawów chorób układu sercowo-naczyniowego stosuje się następujące leki:

  • leki przeciwarytmiczne;
  • kardiotonika;
  • środki rozszerzające naczynia krwionośne;
  • beta-blokery;
  • antagoniści receptora angiotensyny typu 2;
  • leki przeciwnadciśnieniowe;
  • diuretyki;
  • obwodowe środki rozszerzające naczynia krwionośne;
  • angioprotectors;
  • glikozydy nasercowe;
  • blokery kanału wapniowego;
  • leki wpływające na układ renina-angiotensyna;
  • środki hipolipidemiczne.

  Takie kategorie leków obejmują 10-15 różnych składników, które są dość specyficzne. Ich powołanie uzależnione jest od rozpoznanej choroby i nasilenia jej objawów..

  Procedury fizjoterapeutyczne

  Rola fizjoterapii w leczeniu chorób układu krążenia jest trudna do przecenienia. Ich pozytywny wpływ na przebieg procesu rehabilitacji został potwierdzony klinicznie. W tym celu fizjoterapia ma na celu złagodzenie napięcia w naczyniach krwionośnych oraz poprawę krążenia, co osiąga się w wyniku rozluźnienia włókien mięśniowych. Takie techniki obejmują:

  • masoterapia;
  • biorąc relaksujące kąpiele;
  • promieniowanie podczerwone;
  • terapia parafinowa;
  • ultratonoterapia;
  • lokalna baroterapia;
  • akupunktura.

  Skuteczność tych technik w każdym konkretnym przypadku może być inna. Jednak najczęściej, jeśli występują problemy w pracy układu krążenia, zalecany jest masaż. Jego stosowanie ma korzystny wpływ na włókna mięśniowe, przyczyniając się do powstania przekrwienia reaktywno-pracującego, co działa stymulująco na krążenie obwodowe i wieńcowe..

  etnoscience

  Medycyna alternatywna w chorobach układu sercowo-naczyniowego jest raczej środkiem pomocniczym i ma na celu utrwalenie wyniku leczenia głównego. Środki ludowe pozwalają na poprawę kondycji całego organizmu i polegają na stosowaniu różnych ziół leczniczych oraz ich kolekcji. Przede wszystkim ich działanie ma na celu rozluźnienie struktur mięśniowych, stabilizację ciśnienia krwi oraz rozszerzenie naczyń krwionośnych. Aby osiągnąć takie cechy, używają:

  • krwawnik pospolity;
  • waleriana;
  • wrzos;
  • żeń-szeń;
  • lukrecja trójlistna;
  • mięta pieprzowa;
  • rumianek pospolity;
  • głóg.

  Powyższe fundusze mają wiele pozytywnych cech, a ich wykorzystanie w leczeniu chorób układu krążenia przyspiesza regenerację organizmu i zwiększa skuteczność terapii podstawowej. Jednak przed użyciem takich funduszy należy skonsultować się ze specjalistą, ponieważ wszystkie mają swoje własne cechy i, jeśli są używane nieudolnie, mogą zaszkodzić ciału..

  Ćwiczenia fizjoterapeutyczne przy chorobach układu sercowo-naczyniowego

  Rola terapii ruchowej

  Ćwiczenia fizjoterapeutyczne w chorobach układu krążenia odgrywają ogromną rolę. Dzięki systematycznej gimnastyce sportowej i leczniczej następuje znaczące wzmocnienie mięśnia sercowego, wzrost jego funkcjonalności i poprawa krążenia.

  Stała aktywność fizyczna poprawia przepływ krwi, dostarczając narządom tlenu i zwiększając elastyczność naczyń krwionośnych, których ściany są oczyszczane z cholesterolu i nabierają nieskazitelnej czystości. W rezultacie znacznie zmniejsza się prawdopodobieństwo powstania zakrzepów krwi i rozwoju blaszek miażdżycowych, które są jedną z głównych przyczyn rozwoju chorób sercowo-naczyniowych..

  Jednak aktywność fizyczną przy tego rodzaju dolegliwościach należy wykonywać ostrożnie, aby nie zaszkodzić pacjentowi. Wychodząc z tego, intensywność i czas trwania treningu dobierane są indywidualnie na podstawie stanu pacjenta, a także jego samopoczucia.

  Działania zapobiegawcze

  Zapobieganie chorobom naczyniowym i serca ma na celu utrwalenie uzyskanego wyniku i zapobieganie ponownemu rozwojowi procesu patologicznego. Dla wzmocnienia układu krążenia stosuje się cały szereg działań, których realizacja jest gwarantowana, przyniesie pozytywny skutek i zapobiegnie tego typu problemom w przyszłości. Te czynniki wzmacniające wyglądają następująco:

  • odpowiednie odżywianie;
  • rezygnacja ze złych nawyków (alkohol, palenie);
  • kontrola wagi;
  • unikanie stresu;
  • Aktywny styl życia
  • dobry zdrowy sen.

  Wszystkie te proste środki i ich przestrzeganie pozwalają nie tylko przywrócić funkcjonowanie układu sercowo-naczyniowego, ale także wzmocnić i wytrzymać całe ciało. Co korzystnie wpłynie na samopoczucie człowieka i jego stosunek do życia.

  Wniosek

  Choroby układu krążenia to poważny problem dotykający coraz większą liczbę ludzi na całym świecie. Przyczyny ich rozwoju są banalne i wynikają z nowoczesnego stylu życia, w którym praktycznie nie ma miejsca na aktywność fizyczną. Co więcej, obecność takich chorób może znacznie komplikować życie człowieka, a ich leczenie wymaga całego szeregu środków. Jednak terminowe poszukiwanie pomocy medycznej pozwala uniknąć postępu chorób, a środki zapobiegawcze zapobiegną ich wystąpieniu w przyszłości..

  Jeśli znajdziesz literówkę lub niedokładność, wybierz fragment tekstu i naciśnij Ctrl + Enter.