Zagrożenia związane z blokiem gałęzi pęczka Hisa dla zdrowia ludzkiego

Blok odnogi pęczka Hisa (BNBB) jest naruszeniem przewodnictwa wewnątrzsercowego spowodowanym uszkodzeniem pęczka Hisa. Diagnozę patologii przeprowadza się w trakcie badań instrumentalnych, wykonując elektrokardiogram. Choroba objawia się zaburzeniami rytmu serca, zawrotami głowy, rozwojem omdleń.

Co to jest blok odnogi pęczka Hisa

Jego blok odnogi pęczka Hisa jest częściowym / całkowitym naruszeniem przejścia impulsu elektrycznego przez układ przewodzący serca. W praktyce kardiologicznej nie wyróżnia się jej jako niezależnej choroby, ale uważa się ją za oznakę istniejącej choroby serca. Występuje u 0,6% populacji, znacznie częściej u mężczyzn. Częstotliwość diagnozowania wzrasta wraz z wiekiem.

Odniesienie! Kod ICD-10 zależy od obszaru uszkodzenia.

Przyczyny bloku gałęzi pęczka Hisa

Istnieje wiele czynników prowokujących rozwój choroby..

Przyczyny RBBB (blok prawej odnogi pęczka Hisa) to:

 • choroba hipertoniczna;
 • zwężenie zastawki dwudzielnej;
 • patologiczna ekspansja prawego serca;
 • niedokrwienie serca;
 • sarkoidoza;
 • ostry okres zawału mięśnia sercowego.

Przyczyny LBBB (blok lewej odnogi pęczka Hisa):

Ważny! Zwężenie / całkowite zamknięcie aorty i inne ubytki aorty stają się czynnikiem prowokującym blokadę dwuwiązkową.

Oprócz wcześniej rozważanych powodów są w stanie sprowokować BNBG:

 • kardiopatologia - reumatyzm, niewydolność serca itp.;
 • zmiany poziomu elektrolitów;
 • długotrwałe stosowanie leków, w szczególności leków przeciwarytmicznych;
 • wpływ toksycznych składników;
 • choroby endokrynologiczne, takie jak wysoki poziom cukru we krwi;
 • uporczywy niedobór tlenu w organizmie, spowodowany w szczególności astmą.

Charakterystyka i objawy każdego rodzaju LBBG

Każda z odmian ma swoje własne objawy i klinikę..

Blok prawej odnogi pęczka Hisa (RBBB)

Przyczyny ogniskowych RBBB są wprost proporcjonalne do istniejącej postaci zaburzenia przewodzenia. Tło dla blokady pierwotnej to:

 • przyjmowanie leków antyarytmicznych z klas 1A i 1C;
 • odchylenia w bilansie elektrolitów;
 • uraz w okolicy klatki piersiowej;
 • tworzenie się skrzepów krwi w świetle tętnicy płucnej;
 • zapalenie mięśnia sercowego itp..

Ważny! RBBB jest typowym powikłaniem, które towarzyszy po zawale. Zwłaszcza jeśli zmiany dotyczyły prawej komory serca lub tylnej ściany.

RBBB towarzyszy takim chorobom:

 • Choroba niedokrwienna serca;
 • wady układu zaworowego;
 • organiczne uszkodzenia komórek mięśnia sercowego.

W około 20% wszystkich zdiagnozowanych przypadków nie można zidentyfikować prawdziwej przyczyny rozwoju choroby.

Blok lewej odnogi pęczka Hisa (LBBB)

Cechą charakterystyczną całkowitej blokady LBB jest brak propagacji wzbudzenia do punktu rozbieżności nogi. Nie wyklucza się wystąpienia blokady dwuwiązkowej, obie gałęzie są wykluczone z procesu.

NBPNBG (niepełny blok prawej odnogi pęczka Hisa) towarzyszy opóźnionemu przewodzeniu impulsu. Pobudzenie komórek mięśnia sercowego lewej komory następuje na skutek impulsów przechodzących przez prawą gałąź pęczka Hisa.

Objawy blokady przedniej gałęzi lewej odnogi pęczka Hisa (BPVLNPG)

Stan blokady PVLNPG w większości przypadków przebiega niezauważalnie dla pacjenta. Jest zdiagnozowany przypadkowo, podczas usuwania kardiogramu. Objawy EKG to przesunięcie osi elektrycznej zespołu QRS w lewo i pojawienie się wyraźnych fal R (w górę) i S (w dół).

Bardzo rzadko stanowi towarzyszy rozwój arytmii, ale nie należy go traktować jako charakterystycznego objawu klinicznego.

Blok tylnej odnogi lewej odnogi pęczka Hisa (BZVLNPG)

W przypadku całkowitej blokady strefy nie bierze ona udziału w procesach wzbudzenia. Brak charakterystycznych znaków.

Dwubelkowy BNPG

W przypadku postaci dwuwiązkowej najpierw dochodzi do pobudzenia tylnej dolnej strefy mięśnia sercowego lewej komory. Następnie rejestruje się rozprzestrzenianie się na odcinki przednio-boczne i dalej do tkanki mięśnia sercowego prawej komory..

Patologia jest wyraźnie widoczna w EKG i wyraża się rozszerzeniem zespołu QRS i kilkoma innymi zmianami.

Ważny! Rozpoznanie współistniejącej blokady wskazuje na poważne zmiany w mięśniu sercowym.

Trójwiązkowy BNPG

W przypadku niekompletnej postaci transmisja ekscytującego impulsu odbywa się wzdłuż mniej uszkodzonej gałęzi i towarzyszy jej rozwój bloku przedsionkowo-komorowego pierwszego / drugiego stopnia.

Przy całkowitej blokadzie następuje całkowite zatrzymanie przejścia impulsów pobudzających na ścieżce „przedsionek - komora”. Wyraża się to w braku jedności rytmów. Skurcz komór odbywa się w idio-komorowym trybie arytmii, co jest przyczyną migotania przedsionków i asystolii.

Objawy bloku odnogi pęczka Hisa

Większość przypadków blokady przebiega całkowicie bezobjawowo. W szczególności dotyczy to niepełnej blokady jednowiązkowej. Stan ten jest diagnozowany całkiem przypadkowo podczas planowanego usunięcia kardiogramu serca.

Ale kliniczną symptomatologię całkowitej blokady prawej nogi odnotowuje się u pacjenta, nawet jeśli nie zidentyfikowano oznak organicznego uszkodzenia serca. Oznaki patologii to:

 • zmiany w pracy mięśnia sercowego;
 • rozwój zawrotów głowy;
 • omdlenie i zawroty głowy;
 • nietolerancja na aktywność fizyczną;
 • zwiększone zmęczenie, ogólne osłabienie;
 • bolesność w sercu i uczucie przerwy w pracy.

Nie wyklucza się rozwoju obrazu klinicznego odzwierciedlającego podstawową patologię. Może to być profil kardiologiczny oraz choroby innych narządów i układów..

Ciężkie objawy towarzyszą tak złożonym kardiopatologiom:

Towarzyszy im rozwój różnych form bloku serca ze zmianami chorobowymi mięśnia sercowego komorowego..

Blok prawej odnogi pęczka Hisa u dzieci

U dziecka stan patologiczny może powstać podczas rozwoju wewnątrzmacicznego, to znaczy podczas ciąży kobiety. Ale można go również nabyć na tle wcześniejszej choroby układu sercowo-naczyniowego.

Powody mogą być następujące:

 • niedostateczne ukrwienie - spowodowany nim głód tlenu może spowodować rozwój niedokrwienia mięśnia sercowego;
 • śmierć pęczka Hisa - stan niedotlenienia może spowodować śmierć komórek mięśnia sercowego i zastąpienie ich niefunkcjonalną tkanką bliznowatą;
 • niewydolność serca;
 • patologie mięśnia sercowego spowodowane jego organicznym uszkodzeniem;
 • nieprawidłowa budowa serca - zaburzenia wzrostu wewnątrzmacicznego;
 • zapalenie tkanki mięśnia sercowego;
 • operacja serca;
 • patologia autoimmunologiczna - zdolna do wywoływania nieprawidłowości w mięśniu sercowym;
 • patologiczny wzrost wskaźników ciśnienia krwi - w dzieciństwie może powodować zmiany w strukturze serca, w szczególności wywoływać rozwój LVH (przerost lewej komory), któremu towarzyszy naruszenie jego funkcjonalności.

Przyczyny wrodzonej blokady to:

 • wieloogniskowe uszkodzenie tkanki łącznej u kobiety w ciąży;
 • cukrzyca insulinozależna;
 • nieprawidłowy rozwój prawej gałęzi pęczka;
 • naruszenie struktury przegrody w jamie serca.

Stan może rozwinąć się w wyniku urazu zamkniętego serca. To mógłby być:

 • uderzenie w klatkę piersiową podczas upadku lub pchnięcia;
 • nieprawidłowo wykonane zabiegi medyczne podczas operacji mięśnia sercowego.

Główne objawy to:

 • utrata przytomności i zawroty głowy;
 • ataki zawrotów głowy;
 • okresowy rozwój skurczu oskrzeli;
 • zmęczenie i niewyjaśniona słabość;
 • zawał serca;
 • bradykardia - wolne bicie serca;
 • głód tlenu w komórkach mózgowych;
 • opóźnienie w ogólnym rozwoju;
 • wzrost lewej komory i przedsionka;
 • napady dusznicy bolesnej;
 • kardiopatia;
 • wady serca.

Diagnostyka

Rozpoznanie patologii u pacjentów w wieku dorosłym i dzieciństwie opiera się na instrumentalnych testach i analizach. To:

 • ogólne i biochemiczne badanie krwi;
 • badanie moczu pacjenta;
 • ustalenie stanu hormonalnego - pomaga w ustaleniu przyczyn choroby, które nie są związane z naruszeniem funkcji serca i naczyń krwionośnych;
 • wykonanie elektrokardiogramu - pomaga uzyskać opis istniejących odchyleń i określić kształt blokady;
 • Monitorowanie holterowskie (codzienne) - pomaga zidentyfikować istniejące zaburzenia przewodzenia;
 • wykonanie EKG po stymulacji mięśnia sercowego impulsem elektrycznym;
 • Echokardiografia - służy do określenia pierwotnej przyczyny zatoru.

Rozszyfrowanie uzyskanych wyników leży w kompetencji wyspecjalizowanego specjalisty i pomaga mu wybrać niezbędne leczenie.

Leczenie bloku odnogi pęczka Hisa

Nie ma specjalnego leczenia tej patologii. Ponieważ BNBH jest tylko objawem, lekarze leczą chorobę, która spowodowała blokadę..

Jeśli stan został wywołany nadciśnieniem, dławicą piersiową lub niewydolnością serca, wówczas zgodnie z protokołem leczenia pacjentowi przepisuje się następujące leki:

 • oznacza z grupy azotanów;
 • glikozydy nasercowe;
 • leki stabilizujące ciśnienie krwi.

Zaleca się leczenie tego stanu poprzez zainstalowanie rozrusznika serca podczas tworzenia bloków AV.

W przypadku bezobjawowego przebiegu pacjentowi przepisuje się obserwację w przychodni.

Styl życia z blokiem odnogi pęczka Hisa

Jeśli samopoczucie pacjenta nie zostanie przyćmione rozwojem klinicznych objawów patologicznego stanu serca, może on żyć normalnie, nie ograniczając aktywności fizycznej. Nie ma innych przeciwwskazań.

Przy wykrywaniu blokad dwu- i trójwiązkowych należy przestrzegać następujących zaleceń:

 • ograniczenie stresu fizycznego i psycho-emocjonalnego;
 • częsty odpoczynek;
 • odpowiednie odżywianie;
 • rzucenie palenia i alkoholu.

W przypadku instalacji rozrusznika, pacjent musi mieć przy sobie kartę rozrusznika. Ponadto podczas rozmowy przez telefon komórkowy słuchawkę należy przykładać nie do lewego, ale do prawego ucha..

Kontrolne EKG jest wykonywane raz w roku. Zabieg można wykonywać częściej, jeśli lekarz prowadzący widzi taką potrzebę..

Komplikacje

Powikłaniami dowolnego typu blokady mogą być:

 • napadowy częstoskurcz komorowy;
 • migotanie komór - arytmia serca, charakteryzująca się asynchronicznym skurczem komór;
 • całkowite zatrzymanie krążenia.

Całkowita blokada jego nogi jest w stanie wywołać takie powikłania choroby podstawowej:

 • rozwój niewydolności serca - niezdolność narządu do zapewnienia odpowiedniego ukrwienia organizmu;
 • nakładanie się światła naczynia przez oderwane cząsteczki skrzepliny.

Zapobieganie powstawaniu patologii ogranicza się do terminowego eliminowania chorób, systematycznej wizyty w placówce medycznej i wdrażania wszystkich przepisanych zaleceń. Jest to szczególnie ważne dla osób ze zdiagnozowanymi chorobami serca i układu naczyniowego.

Prognoza

W rezultacie należy zauważyć, że blokada pęczka Hisa jest tylko objawowym objawem patologii serca, a nie choroby. Ujawnia się podczas usuwania kardiogramu lub na podstawie ankiety pacjenta.

Ogólne rokowanie stanu w dużej mierze zależy od przyczyny źródłowej, tj. Choroby, która działała jako czynnik wywołujący to zaburzenie.

 • Przy blokadzie prawostronnej z pojedynczą wiązką na tle braku powikłań sercowych i płucnych rokowanie jest dobre.
 • Całkowita blokada lewej nogi, połączona z martwicą komórek mięśnia sercowego, jest źle rokowana przez lekarzy. Śmiertelność w ostrym okresie sięga 50%.
 • Niekorzystne prognozy co do wyniku mają również blokady trójwiązkowe. Istnieje duże prawdopodobieństwo wystąpienia asystolii i późniejszej śmierci pacjenta.

Jego blok odnogi pęczka Hisa jest patologiczną chorobą serca wymagającą nadzoru lekarza. Dlatego gdy pojawią się nieprzyjemne objawy, należy zasięgnąć porady lekarza..

Blok lewej odnogi pęczka Hisa to poważny powód wizyty u lekarza

Uniwersytet Kabardyno-Bałkarski nazwany imieniem H.M. Berbekova, Wydział Lekarski (KBSU)

Poziom wykształcenia - specjalista

Cykl certyfikacji dla programu „Kardiologia kliniczna”

Moskiewska Akademia Medyczna. IM. Sechenov

Serce, jako jeden z najważniejszych narządów ludzkiego ciała, pełni rolę prawdziwego „silnika”, który uruchamia funkcję pompowania znacznych ilości krwi. Krew, myjąc wszystkie narządy wewnętrzne, odżywia je, nasyca tlenem i zapewnia niezbędne warunki do normalnego funkcjonowania. Aktywność mięśnia sercowego w wielu parametrach zależy od ogólnego stanu zdrowia i subiektywnych odczuć człowieka, a także od funkcjonowania innych układów życiowych. A wszelkie zmiany i stany patologiczne w pracy serca, występowanie niepowodzeń w jego dobrze funkcjonującej pracy, prowadzi do poważnych problemów zdrowotnych, które mogą mieć szereg bardzo poważnych konsekwencji nie tylko dla samego mięśnia sercowego i zdrowia człowieka, ale nawet na całe życie. Tę patologię można zidentyfikować na podstawie analizy objawów i ogólnej charakterystyki choroby..

Blok lewej odnogi pęczka Hisa - czym jest i jak się objawia?

Z pewnością każdy z nas odczuwał wyraźny dyskomfort z powodu nieprawidłowego rytmu serca, który może zacząć się rozwijać z wielu obiektywnych powodów. Niewydolność oddechowa, nieprzyjemna ciężkość w okolicy serca, dyskomfort fizyczny - te objawy mogą wskazywać na arytmię, którą łatwo wykryć podczas pełnego badania.

A blokadę przedniego odgałęzienia lewej odnogi lewej odnogi pęczka Hisa, odwołując się do pojęcia „arytmii”, można określić jako jedną z najczęstszych obecnie patologii w czynności serca. Ciężkie objawy, wielorakie objawy, które można określić nawet bez badania kardiologa. Jednak ich pojawienie się, nawet w niewielkich ilościach, jest już poważnym powodem wizyty w klinice. Specjalista pomoże uporać się z wadami serca, ustalić przyczynę patologii serca, a także opracować najskuteczniejszą metodę środków terapeutycznych, które ustabilizują stan, unikną możliwych powikłań, a czasem uratują życie pacjenta.

Najczęściej ta patologia serca występuje u męskiej połowy populacji, jednak sama częstość rozpoznawania BPVLNPH jest nieistotna na ogólnym tle dolegliwości serca: tylko 0,7% ich ogólnej liczby. Starość to główna kategoria wiekowa osób, które odczuwają przejawy tego stanu.

Całkowita blokada lewej gałęzi pęczka Hisa jest stosunkowo rzadka, nie można jej wykluczyć, gdy w okolicy mięśnia sercowego pojawia się uczucie sztywności i ciężkości mięśni, gdy zaburzony jest rytm serca, zaburzenia postrzegania rzeczywistości, zawroty głowy i możliwa utrata przytomności. Jeśli podamy ogólną definicję tego pojęcia, jako blokadę lewego serca i pęczka Hisa, to ten stan patologiczny można sklasyfikować jako wyraźny spadek funkcji przewodzenia tkanki mięśniowej. Przekazywany impuls kierowany lewą stroną belki jest słabo wyczuwalny lub nie jest w ogóle diagnozowany.

Ogólne odczucia sugerują obecność pewnych dysfunkcji w czynności mięśnia sercowego, jednak nawet niepełną blokadę lewej odnogi pęczka Hisa His należy wykryć za pomocą badania instrumentalnego. Na przykład EKG natychmiast wykryje oznaki rozważanego stanu patologicznego: zaburzenia rytmu serca, stosunkowo niską intensywność pracy mięśnia sercowego.

Należy pamiętać, że LBBB nie jest uważane za odrębną i niezależną chorobę; najczęściej ten nienormalny stan jest taką konsekwencją lub równoległą manifestacją już istniejącej zmiany w układzie sercowym. I w tym trudnym przypadku, im bardziej kompetentna jest pomoc specjalisty w zakresie czynności układu sercowego.

Odmiany choroby

W zależności od rodzaju zmiany w okolicy serca i stopnia wykrycia współistniejących objawów różni się kilka stopni tej patologii:

 • porażka występuje tylko na jednej części nogi;
 • porażka objawia się całkowicie na całej lewej stronie pakietu;
 • i pełną formę, gdy lekarz stwierdzi brak przewodzenia na całej długości lewej strony;
 • częściowe, innymi słowy - niekompletne. A w tej wersji występuje niewielkie opóźnienie w procesie pracy obu komór serca.

Oprócz wymienionych typów blokada tylnej gałęzi lewej gałęzi pęczka Hisa może mieć trzy etapy jej wystąpienia i późniejszą manifestację. Pierwszy etap charakteryzuje się pewnym opóźnieniem w procesie przewodzenia impulsu, który jest przenoszony przez trzonek na trzonek do przedsionka. Na drugim etapie rozwoju można już zdiagnozować częściowy brak impulsów przewodzących w przedsionkach. Te pierwsze dwa etapy należy określić jako niepełne blokowanie. Trzeci etap to najpoważniejszy przejaw blokady lewej gałęzi pęczka Hisa: tu ujawnia się absolutny brak przewodnictwa tkankowego, w wyniku czego komora wykazuje niezależne skurcze, niezależnie od nadejścia impulsów nerwowych przez lewą stronę.

W rezultacie tętno znacznie spada i może nawet osiągnąć wskaźnik mniejszy niż 21-45 uderzeń na minutę (pomimo tego, że normalna liczba uderzeń serca u zdrowej osoby to 40-65 uderzeń na minutę).

Manifestacje i objawy blokady lewej nogi

Leczenie tego patologicznego i zagrażającego życiu stanu można zalecić dopiero po podjęciu niezbędnych środków diagnostycznych. Jednak obecność subiektywnych objawów, które obejmują przede wszystkim ciężkość w okolicy serca, wyczuwalną przerwę i wahania rytmu serca, którym towarzyszy pogorszenie samopoczucia aż do utraty orientacji, różnej siły zawrotów głowy, pozwala zidentyfikować w czasie początek procesu patologicznego.

Oznaki blokady lewej nogi mogą objawiać się następująco:

 • wyraźne spowolnienie przewodzenia przekazywanego impulsu przez tkanki lewej strony, podczas gdy komora zaczyna wykazywać skurcze w innym trybie;
 • proces pobudzenia komory po lewej stronie odbywa się z przewodzeniem impulsów;
 • proces pobudzenia zachodzi w przedniej części tkanek lewej połowy.

Jednak powyższe objawy stanu patologicznego można wykryć tylko metodami elektrokardiograficznymi: blokada lewej gałęzi pęczka Hisa na EKG może objawiać się zmianą wyraźnego trybu skurczów serca, znacznym opóźnieniem skurczu komory. Ta metoda pozwala również zidentyfikować rodzaj patologii, jej stadium i cechy manifestacji, co jest ważne, gdy przepisywane jest leczenie. Ponadto zaleca się wykonanie kardiogramu podczas diagnozowania wszelkiego rodzaju patologii serca, którym towarzyszy wyraźna niewydolność tętna i arytmie.

Aby rozpocząć leczenie tej patologii, należy zidentyfikować prawdopodobne przyczyny blokady. Ponieważ LPH nie jest uważana za niezależną chorobę, ale jako konsekwencję lub równoległy proces patologiczny, przyczyny, które ją spowodowały, mogą leżeć w dysfunkcji serca i pogorszeniu jego ogólnego stanu..

Główne przyczyny patologii

Blokada tkanek jednej z nóg mięśnia sercowego pęczka Hisa, a także jego gałęzi może wystąpić z kilku niezależnych powodów, wśród których należy wyróżnić następujące:

 • zwężenie;
 • awaria zastawki trójdzielnej;
 • wadliwa struktura przegrody międzyprzedsionkowej;
 • serce płucne;
 • Choroba niedokrwienna serca i jej odmiany;
 • objawy zapalenia mięśnia sercowego;
 • zawał mięśnia sercowego i jego konsekwencje.

Blokada prawej i lewej części może objawiać się aktywacją zakrzepowo-zatorową tętnic płucnych, przy czym szybkość skurczu komory wyraźnie różni się od szybkości dotarcia.

Choroba może również rozwijać się zgodnie z określonymi czynnikami etiologicznymi, które wyjaśniają naturę tej patologii i określają tempo jej rozwoju..

Czynniki etiologiczne wpływające na proces aktywacji

Dodatkowymi przyczynami blokady lewej odnogi pęczka Hisa są również znaczne zmiany w tle hormonalnym, spowodowane czynnikami zewnętrznymi. Do najczęstszych czynników etiologicznych, które mogą w znacznym stopniu wpływać na pojawienie się pierwszych oznak blokady, należą:

 • zatrucie organizmu pacjenta dużą ilością pozostałości leków, które były stosowane w leczeniu współistniejących chorób serca. Należą do nich różne rodzaje diuretyków, symptomatologii i glikozydów nasercowych;
 • nadużywanie złych nawyków, które negatywnie wpływają na cały układ serca człowieka. Może to być alkoholizm, używanie narkotyków, palenie;
 • tyreotoksykoza;
 • niewystarczająca ilość niektórych substancji w organizmie. Są to potas, magnez, które odpowiadają za równowagę elektrolityczną organizmu. Ich znaczna liczba, a także część ich braku wpływają na równowagę w pracy układu sercowego..

W wyniku powyższych sytuacji wiązka przednio-tylna traci rytm pracy, skurcze komory mijają niezależnie od nadejścia i przewodzenia impulsów przez tkanki nogi.

Techniki diagnostyczne

Za najskuteczniejsze uważa się wykonanie elektrokardiogramu i tomografii emisyjnej - te metody badawcze pozwalają na postawienie dokładnej wstępnej diagnozy, w celu zidentyfikowania głównych przyczyn tej patologii serca. Dzięki takiemu badaniu diagnostycznemu możliwe staje się określenie najskuteczniejszej metody leczenia..

Działania lecznicze

Leczenie tego schorzenia polega na porównaniu wyników kardiogramu i EKG z prawidłowym tętnem. Ponieważ blok odnogi pęczka Hisa nie jest rozpoznawany jako niezależna choroba serca, stan ten zwykle towarzyszy pewnej chorobie serca lub kilku chorobom. Dlatego leczenie jest koniecznie ukierunkowane przede wszystkim na wyeliminowanie pierwotnych przyczyn tego stanu. A metody leczenia pierwotnych zmian sercowych zależą zarówno od samej choroby, jak i od jej stopnia rozwoju, objawów i ogólnego stanu organizmu pacjenta.

Najbardziej skuteczne są następujące metody wpływu:

 • u pierwotnej przyczyny blokady pęczka Hisa niewydolności serca zostaną przepisane glikozydy nasercowe o szerokim spektrum działania, a także nitrogliceryna, leki przeciwnadciśnieniowe, które w pierwszej kolejności stabilizują pracę serca i jego rytm;
 • leki immunologiczne mające na celu pobudzenie odporności organizmu i zwiększenie stopnia jego odporności na wszelkiego rodzaju choroby, w tym choroby serca. Najpopularniejszym obecnie jest lek o szerokim spektrum działania zwany „Transfer Factor Cardio”: brak skutków ubocznych, szybki wpływ na mięsień sercowy i pobudzenie odporności to główne objawy zażywania leku;
 • azotany i leki przeciwnadciśnieniowe są również powszechnie przepisywanymi lekami na tę chorobę. Pozwalają ustabilizować stan ogólny, przywrócić prawidłowy rytm skurczów serca.

Należy jednak pamiętać, że nie ma uniwersalnej terapii blokowania Jego pęczków; za główny kierunek efektu terapeutycznego w tym przypadku należy uznać leczenie choroby podstawowej układu sercowego z równoległym utrzymaniem stanu pacjenta. Ta patologia ma nieprzyjemną prawdopodobną konsekwencję, jeśli główne leczenie jest niewystarczające: blokada tego typu może doprowadzić do całkowitej blokady serca i jego przedsionków, co ma złe rokowanie dla pacjenta iw tej sytuacji wymaga natychmiastowej specjalnej interwencji medycznej.

Jakie jest rokowanie dla tej patologii układu sercowego?

Prognoza

Wstępną prognozę przebiegu choroby można przeprowadzić dopiero po dokładnej diagnozie i uwzględnieniu stopnia rozwoju głównej zmiany mięśnia sercowego. Gdy ten patologiczny stan układu sercowego zostanie wykryty we wczesnych stadiach, rokowanie może być bardzo pozytywne dla pacjenta: przy przebiegu bezobjawowym pacjent ma około 65-85% przeżycia przez okres 15-20 lat. Jednak biorąc pod uwagę pewne poważne naruszenia w pracy układu sercowo-naczyniowego i ich długotrwały przebieg, rokowanie jest gorsze: już 55-60%. Jeśli choroba podstawowa jest zaniedbana, ma wyraźne objawy, wówczas prawdopodobieństwo nagłej śmierci pacjenta wzrasta kilkakrotnie, a wstępna prognoza przeżycia zmniejsza się do 15-20%.

Kompletny i niekompletny blok lewej odnogi pęczka Hisa: co to jest i jakie jest rokowanie?

Blok lewej odnogi pęczka Hisa to częściowe lub całkowite ustanie impulsów elektrycznych przez mięsień sercowy po lewej, na poziomie gałęzi pęczka Hisa.

Informacje ogólne

Według wielu opublikowanych badań częstość występowania bloku śródkomorowego w populacji wzrasta wraz z wiekiem. Okazało się więc, że wśród osób powyżej 35. roku życia częstość występowania blokady odnogi pęczka Hisa wynosi około 1% przypadków, natomiast w wieku 80 lat - około 17%. Śmiertelność wśród osób z zaburzeniami przewodzenia śródkomorowego (IVI) związana jest ze współistniejącymi chorobami układu sercowo-naczyniowego (głównie choroba wieńcowa i nadciśnienie tętnicze) i waha się od 2 do 14%

Ponieważ najczęściej nie jest to choroba niezależna, musisz poszukać pierwotnej przyczyny. Przy wystarczającej skuteczności przywrócenie żywotnej i funkcjonalnej aktywności jest możliwe tylko przy długotrwałej terapii. W skrajnych przypadkach wskazana jest operacja.

Całkowity blok lewej odnogi pęczka Hisa (LBBBB) jest poważniejszym stanem. Jeśli zostanie wykryty po raz pierwszy, zgodnie z zaleceniami rosyjskiej służby zdrowia, pacjent powinien zostać pilnie hospitalizowany. Ten środek ostrożności wynika z faktu, że LBBB może być skutkiem zawału pełnościennego przedniej ściany lub wierzchołka lewej komory, który jest bardzo dużym zawałem serca. Aby stwierdzić obecność lub brak zawału serca, konieczne jest przeprowadzenie dodatkowych badań w warunkach stacjonarnych..

Mechanizm rozwoju patologii

Istota odchylenia polega na naruszeniu przewodzenia impulsu elektrycznego przez specjalne włókna. W normalnym stanie rzeczy serce jest zdolne do samodzielnej, autonomicznej pracy przez nieokreślony czas. Zapewnia to generowanie impulsu elektrycznego w węźle zatokowym (rozrusznik naturalny). Ponadto sygnał przesuwa się wzdłuż specjalnych włókien, które zbiorczo nazywane są wiązką His. Struktura ta ma rozgałęziony, drzewiasty charakter. Lewa noga zawiera kilka włókien.

W związku z blokadą lewej gałęzi pęczka Hisa, pobudzenie w lewej komorze zachodzi okrężnie. Powoduje to znaczne spowolnienie przejścia pobudzenia przez komory, zmianę kierunku depolaryzacji lewej komory. W związku z blokadą lewej nogi pobudzenie nie może przejść przez nią do lewej połowy przegrody międzykomorowej i do lewej komory, dlatego w pierwszym etapie nie są pobudzone. Na prawej nodze podniecenie przebiega w zwykły sposób i powoduje podniecenie prawej połowy przegrody międzykomorowej. W rezultacie wektor zmienia kierunek i jest kierowany od prawej do lewej. W tym samym czasie prawa komora jest pobudzana zwykłym wektorem od wsierdzia do nasierdzia. Następnie podniecenie powoli zaczyna przesuwać się na lewą stronę przegrody międzykomorowej. Dlatego przy blokadzie lewej nogi wektor przegrody międzykomorowej i prawej komory jest skierowany w różnych kierunkach.

W zależności od stopnia blokady wyróżnia się jej częściową lub całkowitą odmianę. Bez normalnego ruchu impulsu elektrycznego nie może być skurczu. Formy ogólne charakteryzują się rozwojem wtórnych mechanizmów adaptacyjnych. Ponieważ lewa komora nie otrzymuje wystarczającego bodźca z węzła zatokowego, sama zaczyna wytwarzać sygnały. Nie prowadzi to do przywrócenia funkcji. Co więcej, nie są to pełne skróty. Częściej wszystko kończy się dodatkowymi skurczami lub migotaniem. Śmierć w takim scenariuszu jest najbardziej prawdopodobna i oczywista.

Powody

W ostatnich latach zgromadzono wystarczającą liczbę publikacji, w których badano różne warianty zmian mieszanych i izolowanych zmian w układzie przewodzenia serca bez uwzględnienia chorób serca (przypadki takie uznawano za idiopatyczne). Dzięki uzyskanym danym nastąpiły pewne zmiany w wyobrażeniach o etiologicznej strukturze tej patologii..

Obecnie naruszenia w systemie Gisa-Purkinje dzielą się na:

 • niedokrwienny (choroba niedokrwienna serca),
 • bez niedokrwienia (nadciśnienie tętnicze, kardiomiopatia, zapalenie mięśnia sercowego itp.)
 • idiopatyczny (choroba Lwa i Lenegry).

W przeważającej większości przypadków (do 80%) blokady przewodnictwa śródkomorowego wskazują na organiczne uszkodzenie serca, z czego około 50% wiąże się z chorobą wieńcową (CHD).

U pacjentów z chorobą wieńcową możliwe jest ostre lub stopniowe powstawanie zaburzeń przewodzenia w układzie His - Purkinjego. Zdaniem niektórych autorów dominuje stopniowa ścieżka powstawania: w większości przypadków niemożliwe jest dokładne wskazanie momentu wystąpienia zaburzenia przewodzenia, jednak porównując EKG w dynamice można założyć długość czasu, w którym zaburzenie przewodzenia rozwinęło się w dowolnej części układu przewodzenia komorowego.

Do głównych chorób mięśnia sercowego niezwiązanych z niedokrwieniem (niedokrwiennym), którym towarzyszy rozwój blokady dokomorowej, należą:

 • nadciśnienie tętnicze (AH),
 • kardiomiopatia (CMP),
 • zapalenie mięśnia sercowego.

Opisano bardziej rzadkie stany, takie jak:

 • infekcyjne zapalenie wsierdzia (z zajęciem struktur okołozastawkowych w procesie patologicznym),
 • wrodzone i nabyte wady serca (wady zastawki mitralnej i aortalnej),
 • choroba płuc wraz z rozwojem choroby płuc,
 • brak równowagi elektrolitowej,
 • guzy serca,
 • tyreotoksykoza,
 • otyłość,
 • stan po operacji serca,
 • uraz klatki piersiowej,
 • ciężkie przedawkowanie leków,
 • postępujące typy dystrofii mięśniowej.

Ponadto głównymi przyczynami choroby są takie wady serca jak:

 • zawał mięśnia sercowego;
 • niewydolność serca;
 • choroby autoimmunologiczne;
 • niedokrwienie serca;
 • deformacje zastawek serca.

Wśród wad wrodzonych na szczególną uwagę zasługują takie niebezpieczne anomalie, jak deformacja przegrody międzyprzedsionkowej i międzykomorowej, zwężenie ujścia tętnicy płucnej, niedorozwój odcinka kończyny dolnej PG i inne wady powodujące przeciążenie prawej komory.

Na rozwój odchyleń w układzie przewodzącym serca wpływają również:

 • toksyczne zatrucie;
 • zaburzenia hormonalne - trzustka odgrywa ważną rolę w procesach metabolicznych;
 • zaburzenia układu autonomicznego - brak równowagi funkcji nerwowych wpływa na stan całego organizmu.

Klasyfikacja

Najpełniejszą miejscową klasyfikację elektrokardiograficzną blokady śródkomorowej zaproponował M.S. Kushakovsky. Przeznaczyć:

 • jednostronny,
 • obustronne naruszenia przewodzenia,
 • blokada peryferyjnej sieci przewodzącej (system Purkinjego).

W zależności od stopnia stabilności blokada dzieli się na:

 • stała (stała),
 • zmienny.

Niestabilność zależy od charakterystyki chorób (zmiany niedokrwienne, dystroficzne lub zapalne w mięśniu sercowym), stanu autonomicznego układu nerwowego, poziomu stresu serca, temperatury ciała, stężenia elektrolitów, zmian częstości akcji serca.

Blokada może być:

 • przyjście,
 • przejściowe lub zależne od tachometrii, to znaczy pojawiają się na EKG lub monitorze dziennym tylko wtedy, gdy puls przyspiesza. Taka blokada nie jest w żaden sposób leczona, ale obserwuje się lub podejmuje tylko objawy objawowe, na przykład spowolnienie tętna za pomocą niektórych leków. Takie blokady mogą ograniczać przyjmowanie niektórych leków przeciwarytmicznych..

W zależności od rozpowszechnienia procesu patologicznego istnieją:

 • Problem dotyczy jednej wiązki przewodzącej. W większości przypadków jest to stan, który występuje. O powszechnym występowaniu blokady lewej nogi decyduje 1% całej populacji poniżej 40 roku życia, po już 3%. Liczba sytuacji z minimalnym udziałem włókien wynosi 60%. Objawy stanu są całkowicie nieobecne lub na tyle nieistotne, że nie przyciągają uwagi pacjenta. Wyzdrowienie jest prawdopodobne, śmiertelne powikłania są rzadkie i rozwijają się w najlepszym przypadku przez dziesięciolecia. Wielu pacjentów może dożyć końca swojego wieku i nie ma pojęcia, że ​​coś cierpi..
 • Dotyczy to dwóch wiązek jego lewej nogi. Bardziej niebezpieczna opcja. Towarzyszy mu najpierw łagodny, a potem żarliwy obraz kliniczny. Zwykle mówimy o naruszeniach organicznych. Powrót do zdrowia jest możliwy, ale lepiej jest rozpocząć leczenie na wczesnym etapie, ponieważ nie ma jeszcze poważnych wad.
 • Blokada trójdzielna. Jest to stosunkowo rzadkie. W większości przypadków jest to śmiertelne. Perspektywa takiego rozwoju to 1-3 lata, w niektórych sytuacjach mówimy o miesiącach. Pilne leczenie w szpitalu.

W zależności od stopnia naruszenia i charakteru kursu blokadą może być:

 • Przerywany. Rejestracja patologicznych nieprawidłowości w EKG jest możliwa. Jednak obraz jest niespójny. W jednym momencie jest rejestrowana blokada, w innym wszystko jest normalne. Takie „nieuchwytne” warunki najlepiej określa się w szpitalu, gdy istnieje możliwość powtórnego badania lub przy pomocy 24-godzinnego monitora Holtera.
 • Zmienny. W tym przypadku występują odchylenia, ale są one również niestabilne. Jest różnica. Są zawsze rejestrowane, ale w każdym momencie zmiany są inne: blokada jednego lub drugiego pakietu. Niestabilne formy są trudniejsze w leczeniu i wymagają specjalnego podejścia. Dlatego tak ważna jest diagnostyka.
 • Stała różnorodność. Charakteryzuje się stabilnością objawów i obrazem klinicznym, w tym obiektywnym. Względna łatwość diagnozy nie ułatwia leczenia.

Ze względu na charakter odchylenia wyróżnia się:

 • Niekompletny blok lewej odnogi pęczka Hisa. Towarzyszy mu wyraźny obraz kliniczny. Pomimo ciężkości stanu, pełne skurcze komór są nadal obecne, ponieważ, choć w mniejszym stopniu, sygnał przechodzi. Istnieje kilka klinicznych wariantów tego stanu. To, ile włókien nie bierze udziału w pracy, odgrywa tutaj rolę.
 • Całkowita blokada bloku lewej odnogi pęczka Hisa. W ogóle nie jest przesyłany żaden impuls.

Klasyfikacje te odgrywają ważną rolę w praktyce..

Inscenizacja procesu patologicznego nie została opracowana z wystarczającą dokładnością. Na podstawie ogólnopolskich rekomendacji poszczególnych społeczności możemy mówić o czterech stopniach nasilenia blokady:

MocOpis
Najpierw lub łatwo.Występuje naruszenie przewodzenia jednej nogi.

Brak jakichkolwiek objawów, możliwy jest minimalny niespecyficzny obraz kliniczny.

Zwykle ten etap odpowiada początkowym postaciom chorób serca..

Po drugie, umiarkowane.

Blokada dotyczy jednej lub dwóch wiązek lewej gałęzi Hisa.

Nasilenie objawów wystarczy, aby udać się do lekarza.

Naruszenia są zwykle diagnozowane na tym etapie, ale nie zawsze. Perspektywy wyleczenia są nadal dobre.

Po trzecie, ciężki.Zanotowano pełne blokady. Objawy są bolesne dla pacjenta, znacząco spada jakość życia. Wysokie ryzyko śmierci.

Istnieją organiczne odchylenia od systemów zdalnych.

Leczenie odbywa się w trybie pilnym, w warunkach szpitalnych.

Czwarty lub terminal.Spowodowane jest długim przebiegiem zarówno choroby podstawowej, jak i blokady.

Leczenie jest nieskuteczne, nie ma perspektyw. Możliwa opieka paliatywna.

Objawy pełnego LBBB

Charakteryzuje się maksymalnym możliwym obrazem klinicznym. Uważany jest za najpoważniejszy rodzaj procesu patologicznego:

 • Trwałe arytmie. Gdy kurczliwość mięśnia sercowego spada, prawdopodobnym scenariuszem jest bradykardia z częstością bicia około 40-50 uderzeń na minutę, prawdopodobnie mniejszą. Oprócz naruszeń tętna występują inne odchylenia. Dodatkowa skurcz typu grupowego występuje często, gdy lewa komora zaczyna wytwarzać sygnał i niezależnie kurczy się chaotycznie.
 • Ból w klatce piersiowej. Cecha niespecyficzna. Charakteryzuje się łagodnym dyskomfortem. Nie ma ataków jako takich, z wyjątkiem przypadków niewydolności wieńcowej..
 • Duszność na tle długotrwałej aktywności fizycznej lub odpoczynku. Zależy od stopnia rozwoju podstawowego stanu patologicznego. Poważna niepełnosprawność jest możliwa z niemożnością nawet służenia sobie w życiu codziennym, nie wspominając o czynnościach zawodowych.
 • Osłabienie, uczucie osłabienia organizmu, okresy apatii. Są zawarte na zdjęciu. Są powszechnymi przejawami.
 • Bladość skóry.
 • Sinica trójkąta nosowo-wargowego.
 • Pocenie się, szczególnie w nocy.
 • Zaburzenia psychiczne. Takie jak agresywność, drażliwość, długotrwałe okresy depresji lub obniżone tło emocjonalne.
 • Półomdlały. Można powtórzyć w ciągu jednego dnia.
 • Bóle głowy.
 • Zawrót głowy.
 • Niemożność orientacji w przestrzeni.
 • Skoki ciśnienia krwi.

Obraz kliniczny może się różnić w zależności od podstawowej diagnozy i stopnia zablokowania.

Oznaki niepełnego LBBB

Bardziej powszechne. Ogólnie wszystko ogranicza się do takich znaków:

 • Arytmie według rodzaju bradykardii.
 • Ból w klatce piersiowej.
 • Zaburzenia oddychania.
 • Możliwe rzadkie omdlenia (omdlenia).

Klinika jest minimalna, czasami jest zupełnie nieobecna do momentu, gdy nie ma pomocy.

Diagnostyka

Diagnozę całkowitej blokady przeprowadza się za pomocą:

 • zbiór wywiadu;
 • badanie lekarskie;
 • UAC, OAM, biochemia;
 • elektrokardiogram;
 • EKG przezprzełykowe;
 • monitorowanie holterowskie;
 • rytokardiografia;
 • tomografia;
 • MRI;
 • echokardiografia;
 • MSCT;
 • Serce PET.

Cechą PBLNBG jest to, że często trudniej jest prześledzić za pomocą EKG ewentualne pogorszenie ukrwienia serca i inne oznaki zmian w pracy serca na jego tle. Dlatego też tacy pacjenci nie mogą już na przykład wykonywać testu wysiłkowego EKG w postaci ergometrii rowerowej lub testu na bieżni, ale potrzebują tylko echokardiografii wysiłkowej, podczas której wykonuje się USG serca pod wpływem stresu, ponieważ EKG na tle całkowitej blokady lewej nogi nie jest już pouczające.

Objawy EKG bloku lewej odnogi pęczka Hisa

Zatem blok lewej odnogi pęczka Hisa jest diagnozowany na podstawie następujących objawów elektrokardiograficznych:

 1. Poszerzenie zespołu QRS> = 0,12 s.
 2. W odprowadzeniach lewej klatki piersiowej (V5-6) poszerzony kompleks ma kształt litery R z wycięciem na innym poziomie.
 3. Brak fali q w odprowadzeniach V5-6 (!).
 4. Czas aktywacji lewej komory przekracza 0,04 s.
 5. Odprowadzenia V1-2 to zwykle rS lub QS, a kompleks QS może się utrzymywać w V1-3.
 6. Przemieszczenie odcinka ST i załamka T są skierowane w kierunku przeciwnym do głównego zęba komorowego zespołu QRS.
 7. Pozycja serca jest częściej pozioma, oś elektryczna jest umiarkowanie przesunięta w lewo, skurcz elektryczny jest wydłużony.

Niekompletny blok lewej odnogi pęczka Hisa: załamki EKG i odstępy przypominają pełny blok, ale czas trwania zespołu QRS jest krótszy niż 0,12 s.

Blokada przedniej gałęzi lewej gałęzi pęczka Hisa

Ta blokada charakteryzuje się następującymi zmianami w EKG:

 1. Ostre odchylenie osi elektrycznej serca w lewo. Kąt alfa RII> RIII; SIII> RIII; SaVR> RaVR. Najważniejsze testy to SII> RII; RaVR> SaVR
 2. Zespół QRS nie poszerzony lub nieznacznie poszerzony (0,10-0,11).
 3. Zmiany w odprowadzeniach klatki piersiowej mogą być nieobecne.
 4. W odprowadzeniach V5-6 często rejestruje się wyraźny załamek S, a EKG wygląda jak rS lub RS.
 5. Wyprowadzenia V5-6 mogą mieć wycięcie r lub S..

Blokada tylnej gałęzi lewej gałęzi pęczka Hisa

Ta blokada charakteryzuje się:

 1. Ostre odchylenie osi elektrycznej serca w prawo. Kąt alfa> = +120 stopni. RIII> RII> RI; SI> RI; RaVR> = (Q) SaVR.
 2. Zespół QRS nie jest poszerzony lub nieznacznie poszerzony (do 0,11).
 3. Brak innych przyczyn gwałtownego odchylenia osi elektrycznej serca w prawo.

W przypadku bloku odnogi pęczka Hisa nie powinno być załamka Q w odprowadzeniach z zablokowaną szypułką. Obecność fali Q dowolnej wielkości w tych odprowadzeniach skłania do myślenia o zawale mięśnia sercowego na tle blokady.

Funkcje terapii

Bloki mogą być wywołane lekami lub wysokim ciśnieniem krwi. Hospitalizacja w takim przypadku nie jest potrzebna. Oczywiście badanie jest konieczne, ale w przypadku braku zagrożenia, jeśli naruszenie jest spowodowane nadciśnieniem, możesz być leczony ambulatoryjnie.

Leczenie ambulatoryjne jest wystarczające nawet przy całkowitej utracie przewodnictwa w lewej części gałęzi pęczka Hisa, ze względu na blokadę sygnału wzdłuż nogi spowodowaną przyjmowaniem określonych leków.

Aby wyeliminować przyczynę blokady spowodowanej nadciśnieniem, pacjentowi podaje się leki przeciwnadciśnieniowe.

Jeśli całkowita blokada jest spowodowana ciężkimi patologiami serca, pacjent musi być hospitalizowany. Takie patologie obejmują:

 • kryzys nadciśnieniowy;
 • zawał serca;
 • ostry zespół wieńcowy;
 • TELA;
 • uraz serca.

W takich sytuacjach nie opracowano żadnego specjalnego leczenia. Terapia eliminuje chorobę podstawową, unikając całkowitej blokady węzła przedsionkowo-komorowego. Ostrożnie stosuje się glikozydy nasercowe. Należy zauważyć, że stosowanie glikozydów nasercowych wywołuje początek migotania przedsionków.

Funkcje zasilania

Dieta powinna być budowana w oparciu o główne czynniki ryzyka: miażdżycę tętnic, nadciśnienie, hiperkaliemię.

Zasady żywienia przy blokowaniu fali wzbudzenia podążającej za pniem paczki Hisa polega na zapobieganiu wymienionym stanom. Pacjent musi osiągnąć stabilny stan:

 • zmniejszyć spożycie cholesterolu;
 • wykluczyć cały alkohol;
 • dostarczaj organizmowi użytecznych składników odżywczych, ale nie przesadzaj z potasem;
 • reżim picia;
 • odrzucenie produktów, które zwiększają ciśnienie.

Zabronione z powodu nadciśnienia:

 • wędliny;
 • marynowane potrawy;
 • przyprawy;
 • potrawy skrobiowe;
 • mocna kawa;
 • Sól.

Osobno o piciu. Jeśli całkowita przewodność po lewej stronie obu gałęzi nogi zostanie jednocześnie naruszona i może pojawić się blokada dwuwiązkowa, wówczas wzmocniony reżim picia spowoduje dodatkowe obciążenie.

Komplikacje

Możliwe komplikacje procesu:

 • Niewydolność serca. Prawdopodobieństwo całkowitej blokady wynosi 70%. W innych sytuacjach - proporcjonalnie niższe. Występuje bez wcześniejszych objawów, wymagana jest pilna resuscytacja.
 • Wstrząs kardiogenny. Naruszenie hemodynamiki typu uogólnionego. Śmiertelność jest maksymalna, bliska 100%.
 • Niewydolność oddechowa. Aż do asfiksji i śmierci w późniejszych stadiach. Szybko się rozwija.
 • Zawał serca. W wyniku niedożywienia struktur serca.
 • Niebezpieczne formy arytmii. Migotanie przedsionków lub skurcz dodatkowy. Prowadzi do zatrzymania krążenia bez możliwości skutecznego powrotu do zdrowia.
 • Udar mózgu. Ostre niedożywienie tkanek mózgowych z powstaniem rażącej wady neurologicznej. Śmierć występuje trochę rzadziej.
 • Niewydolność wielonarządowa. W wyniku ogólnych zaburzeń hemodynamicznych. Cierpi wątroba i nerki. Nie mniej ważny jest mózg.

Przy znacznym upośledzeniu wzrasta ryzyko otępienia naczyniowego - ostre, rażące osłabienie funkcji mnestycznych (związanych z pracą kory mózgowej) i funkcji poznawczych.

Prognoza

Z całkowitą blokadą - poważną. Powikłania pojawiają się kilka miesięcy lub lat po rozpoznaniu. Najbardziej prawdopodobnym skutkiem jest śmierć. Określone w 70% przypadków na tle zatrzymania krążenia.

Gdy jest niekompletny, wszystko jest nieco lepsze. Mediana przeżycia wynosi 5-7 lat, przy właściwym przebiegu terapii okresy są nieokreślone.

W każdym razie leczenie może poprawić rokowanie. Trudno z góry powiedzieć, co czeka pacjenta, przed wyciągnięciem wniosków trzeba chwilę obserwować.

Jego blok odnogi pęczka Hisa

Blokada pęczka Hisa to choroba układu sercowo-naczyniowego, w której zaburzone jest przewodzenie impulsu sercowego wzdłuż pęczka Hisa (odcinki układu przewodzącego odpowiedzialne za przekazywanie impulsów do komór mięśnia sercowego).

Zadowolony

Co jest niebezpieczne

Blok odnogi pęczka Hisa w kardiologii nie jest klasyfikowany jako odrębna choroba. Naruszenie przejścia impulsu elektrycznego wskazuje na obecność poważniejszej patologii, która może prowadzić do poważnych wad serca, a nawet śmierci.

Blok odnogi pęczka Hisa jest częściej rozpoznawany u mężczyzn po 60. roku życia. Liczba przypadków rośnie rocznie o 1-2%.

Powody

Blokada gałęzi pęczka lub ich poszczególnych gałęzi może być wywołana przez następujące czynniki:

 1. Wady wrodzone - zwężenie aorty lub tętnicy płucnej, wydzielina naczyniowa z komory.
 2. Wcześniej przeniesione choroby sercowo-naczyniowe - miażdżyca, zawał mięśnia sercowego, choroba wieńcowa serca itp..
 3. Zakłócenie pracy serca w wyniku chorób obniżających odporność.
 4. Operacja serca.
 5. Złe nawyki - alkoholizm, narkomania, palenie tytoniu.
 6. Zaburzenia hormonalne - cukrzyca, choroby tarczycy i trzustki, nadnercza.
 7. Niedotlenienie - niedotlenienie organizmu spowodowane chorobami układu oddechowego (np. Astma oskrzelowa).
Rodzaje blokadKiedy powstaje
Blok prawej odnogi pęczka HisaW chorobach przebiegających z przerostem i przeciążeniem prawej komory: nadciśnienie tętnicze, choroba niedokrwienna serca, zwężenie zastawki mitralnej, ostry zawał mięśnia sercowego.
Blok lewej odnogi pęczka HisaPrzy zapaleniu i zaburzeniach mięśnia sercowego, wadach zastawki aortalnej.
Blokada obu nóg paczki JegoPrzy zwężeniu światła aorty, niepełnym zamknięciu zastawki aortalnej.

U dzieci blokada pęczka Jego pęczka rozwija się w macicy z następujących powodów:

 • spożycie insuliny przez matkę podczas ciąży;
 • patologiczny rozwój przegród sercowych;
 • rozproszone uszkodzenie tkanki łącznej u przyszłej matki.

Klasyfikacja

Naruszenie przewodzenia impulsu serca dzieli się na:

 • pełne - w ogóle nie ma przewodzenia impulsów;
 • niepełne - przewodzenie impulsów jest trudne.

Blok odnogi pęczka Hisa często występuje u pozornie zdrowych ludzi, w tym sportowców.

Również blokada elementów układu przewodzenia serca jest klasyfikowana w zależności od tego, w ilu obszarach drożność jest upośledzona:

 • pojedyncza belka - dotyczy tylko jednej nogi;
 • dwupęczkowy - następuje jednoczesna porażka dwóch gałęzi pakietu Jego;
 • trójwiązkowe - przewodzenie impulsów nie występuje we wszystkich gałęziach Jego wiązki.

Objawy i oznaki

Dziecko ma

U dzieci blokada nóg pęczka Hisa może objawiać się nawet podczas rozwoju wewnątrzmacicznego, na etapie tworzenia się układu sercowo-naczyniowego. Rozwój patologii wynika zarówno z dziedziczności, jak i niewłaściwego stylu życia kobiety w czasie ciąży.

Objawy upośledzonego przewodzenia wewnątrzsercowego u dzieci:

 • zmniejszona aktywność fizyczna;
 • zawroty głowy, osłabienie;
 • ciśnienie w klatce piersiowej.

U osoby dorosłej

Główne objawy bloku gałęzi pęczka Hisa u dorosłych:

 • naruszenie rytmu serca;
 • zawroty głowy, przejściowa utrata przytomności;
 • duszność, uczucie ciężkości w klatce piersiowej.

U dorosłych choroba w większości przypadków przebiega bezobjawowo. O zaburzeniach drożności serca pacjenci dowiadują się podczas wykonywania EKG podczas badań lekarskich.

Pojawienie się co najmniej jednego z powyższych objawów jest powodem do konsultacji z kardiologiem. Nie stosuj samoleczenia, biorąc leki zgodnie z zaleceniami znajomych.

Diagnostyka

Na pierwszej wizycie lekarz zbiera historię życia pacjenta, która zawiera następujące informacje: dolegliwości, objawy, występowanie w przeszłości patologii serca oraz sposoby ich leczenia. Następnie specjalista mierzy tętno, określa granice serca, dotykając i nasłuchując klatki piersiowej. Do ostatecznej diagnozy pacjentowi przypisuje się kardiografię i badania laboratoryjne (badanie krwi: ogólne i hormonalne).

Aby uzyskać pełniejszy obraz kliniczny, zaleca się dodatkowe badania:

 1. Ultradźwięki - badanie, które pozwala zidentyfikować chorobę serca, która spowodowała blokadę.
 2. Badanie elektrofizjologiczne przezprzełyku - jednoczesna stymulacja serca pulsami elektronicznymi z wyświetlaniem wyników na kardiogramie.
 3. Monitorowanie holterowskie - pacjent w ciągu dnia nosi aparat EKG, rejestruje swoje działania. Lekarz analizuje, w jakich sytuacjach doszło do naruszenia przewodzenia serca.

Podczas zbierania wywiadu od dziecka będziesz musiał przekazać lekarzowi informacje o stanie zdrowia matki w czasie ciąży, aby dowiedzieć się, czy istnieje dziedziczna predyspozycja do chorób układu sercowo-naczyniowego.

Leczenie

Leczenie blokady gałęzi pęczka Hisa ustalane jest indywidualnie dla każdego pacjenta, w zależności od ostatecznej diagnozy, obecności przeciwwskazań oraz ogólnego stanu zdrowia.

Dziecko ma

Jeśli u dziecka zostanie zdiagnozowane naruszenie przewodzenia impulsu sercowego, należy zidentyfikować przyczynę i leczyć pod nadzorem kardiologa. Jeśli rodzice zauważą u dziecka silne osłabienie, bladość skóry i dolegliwości związane z uciskiem w klatce piersiowej, należy położyć dziecko na plecach, wezwać pogotowie ratunkowe i wykonać ćwiczenia oddechowe. Bierze się głęboki oddech, wstrzymuje oddech na kilka sekund, a następnie powolny wydech. Ćwiczenie powtarza się kilkakrotnie..

Leczenie chorób układu sercowo-naczyniowego ma na celu przede wszystkim wyeliminowanie objawów, które przeszkadzają w pełnoprawnym trybie życia. Wraz z terapią lekową dziecku przepisuje się kurs witamin i ogólnych preparatów tonizujących.

U osoby dorosłej

Podobnie jak dzieci, dorosłym po wykryciu bloku odnogi pęczka Hisa przepisuje się określoną terapię lekową. Nie należy samodzielnie zastępować leków ani przerywać ich przyjmowania, nawet jeśli poczujesz się lepiej.

Jeśli terapia farmakologiczna jest nieskuteczna, a samopoczucie pacjenta nie wraca do normy, zaleca się operację w celu zainstalowania rozrusznika.

Podczas leczenia ważne jest nie tylko przyjmowanie leków przepisanych przez lekarza, ale także przestrzeganie diety. Unikaj tłustych i smażonych potraw, włącz do diety więcej produktów zawierających błonnik (truskawki, płatki zbożowe, otręby).

Efekty

W przypadku późnego leczenia bloku odnogi pęczka Hisa rozwijają się następujące powikłania:

 • udar - naruszenie krążenia krwi w jednym z obszarów mózgu;
 • rozwój niewydolności serca;
 • spowolnienie tętna;
 • choroba zakrzepowo-zatorowa - zablokowanie naczyń krwionośnych przez skrzepy krwi;
 • fatalny wynik.

Prognoza

Blok odnogi pęczka Hisa nie jest zdaniem. Dzięki szybkiej diagnozie i identyfikacji przyczyn choroby istnieje duża szansa na pomyślny wynik. Wszystko zależy od złożoności choroby podstawowej, wieku pacjenta i obecności współistniejących patologii.

Zapobieganie

Podobnie jak w przypadku każdego stanu patologicznego, blokowi odnogi pęczka Hisa łatwiej jest zapobiegać niż leczyć.

 • dobrze się odżywiać i prowadzić zdrowy tryb życia;
 • unikaj nadmiernego podniecenia, stresu, przepracowania;
 • więcej wypoczywaj, śpij co najmniej 6-8 godzin dziennie;
 • zwrócić się o pomoc lekarską w odpowiednim czasie, gdy pojawią się pierwsze nieprzyjemne objawy;
 • nie przyjmuj leków bez recepty.

Osoby z dziedziczną predyspozycją do chorób serca powinny zwracać szczególną uwagę na swoje zdrowie. Regularnie odwiedzaj kardiologa w celu wykonania badań profilaktycznych i postępuj zgodnie ze wszystkimi jego zaleceniami.

Aby zapobiec chorobom układu sercowo-naczyniowego u dzieci, należy zwrócić wystarczającą uwagę na poprawę zdrowia. Wyznacz sobie codzienną rutynę, uczęszczaj na sekcje sportowe, co roku organizuj wycieczki nad morze.