3.1.9. Korektory krążenia mózgowego, psychostymulanty i nootropy

Mózg, w porównaniu z innymi tkankami, jest najbardziej wrażliwy na niedobory tlenu i składników odżywczych. Przy niedostatecznym dopływie krwi do mózgu (niedokrwienie) dochodzi do upośledzenia funkcji ośrodkowego układu nerwowego, co może ostatecznie doprowadzić do kalectwa, a nawet śmierci. Dlatego wszelkie przejawy zaburzeń czynności ośrodkowego układu nerwowego wymagają natychmiastowej interwencji medycznej..

Przyczyną pogorszenia dopływu krwi do mózgu mogą być czynnościowe lub organiczne uszkodzenia naczyń zaopatrujących mózg, w szczególności - skurcze, skrzepy krwi, miażdżyca tętnic, urazowe uszkodzenie mózgu, choroba zakaźna, zatrucie i tak dalej. Oprócz ostrego uszkodzenia mózgu w postaci udaru, prowadzącego do szybkiego uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego, często obserwuje się przewlekłą niewydolność naczyń mózgowych. Jednocześnie cierpi pamięć, zmniejszają się zdolności intelektualne, pogarszają się reakcje behawioralne i motoryczne. Te objawy nasilają się wraz z wiekiem i stają się dużym obciążeniem dla pacjenta i jego bliskich..

Główne kierunki farmakoterapii i profilaktyki niewydolności naczyniowo-mózgowej to stosowanie leków rozszerzających naczynia krwionośne, leków zapobiegających adhezji (agregacji) płytek krwi i krzepnięciu krwi, a także psychostymulantów i nootropów.

Jako leki rozszerzające naczynia stosuje się leki o różnych mechanizmach działania - blokery kanału wapniowego, przeciwskurczowe i inne, ale ich główną wadą jest brak niezbędnej selektywności działania. Rozszerzając się wraz z naczyniami mózgu (mózgowymi) i innymi naczyniami obwodowymi, powodują obniżenie ciśnienia krwi, w wyniku czego dopływ krwi do mózgu może się zmniejszyć.

Dlatego większym zainteresowaniem cieszą się leki, które mają dominujący wpływ na naczynia mózgowe bez istotnego wpływu na układowy przepływ krwi. Spośród blokerów kanału wapniowego taki efekt mają nimodypina, cynaryzyna..

Specyficznym środkiem poprawiającym krążenie mózgowe jest pochodna alkaloidu barwinka - winpocetyny. Ten środek ma działanie przeciwskurczowe, rozszerzając głównie naczynia mózgowe. Ponadto normalizuje metabolizm w tkankach mózgowych, ogranicza agregację płytek krwi, co ostatecznie poprawia mikrokrążenie w naczyniach mózgowych..

Poprawiają krążenie mózgowe i obwodowe nikergolina, nikotynian ksantynolu, pochodne kwasu gamma-aminomasłowego.

Spośród środków wpływających na agregację i krzepnięcie krwi, największe zastosowanie, głównie w celach profilaktycznych, to leki przeciwpłytkowe (kwas acetylosalicylowy, pentoksyfilina, tiklopidyna) oraz antykoagulanty. Leki te omówiono bardziej szczegółowo w odpowiednich rozdziałach..

Główne leki z grupy korektorów krążenia mózgowego podano poniżej, więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej www.rlsnet.ru.

Bravinton (winpocetyna) poprawia krążenie mózgowe, środek rozszerzający naczynia krwionośne, przeciwagregacyjny, przeciw niedotlenieniu, roztwór do infekcji.; patka. Bryntsalov-A (Rosja)

Vasobral (alfa-dihydroergokryptyna + kofeina) środek rozszerzający naczynia krwionośne, przeciwmigrenowy, stymulujący metabolizm w ośrodkowym układzie nerwowym, roztwór doustny; patka. Prespharm (Francja), producent: Chiesi (Francja)

Wero-winpocetyna (winpocetyna) poprawia krążenie mózgowe, rozszerza naczynia krwionośne, działa przeciwagregacyjnie, przeciw niedotlenieniu. Veropharm (Rosja), prod.: Veropharm (oddział Biełgorod) (Rosja)

Winpocetyna (winpocetyna) poprawia krążenie mózgowe, wazodylatator, przeciwagregacyjny, przeciw niedotlenieniu. Gedeon Richter (Węgry)

Winpocetyna (winpocetyna) poprawia krążenie mózgowe, wazodylatator, przeciwagregacyjny, przeciw niedotlenieniu. Covex (Hiszpania)

Instenon (heksobendyna + etamivan + etofilina) poprawia krążenie mózgowe i wieńcowe, działa przeciwskurczowo, rozszerzająco na naczynia wieńcowe, działa przeciwbakteryjnie, stymuluje metabolizm mózgu i roztwór do iniekcji mięśnia sercowego; tabl.p.; tabl.p. forte Nycomed (Norwegia)

Cavinton (winpocetyna) poprawia krążenie mózgowe, środek rozszerzający naczynia krwionośne, przeciwagregacyjny, przeciw niedotlenieniu roztwór do wstrzykiwań; patka. Gedeon Richter (Węgry)

Memoplant (Ginkgo Biloba) przeciwagregacyjny, poprawia krążenie mózgowe, poprawia krążenie obwodowe, poprawia metabolizm tkanek tab. S. DHU / Dr. Willmar Schwabe (Niemcy)

Nilogrin (nikergolina), środek rozszerzający naczynia, poprawiający krążenie mózgowe tab. Str. Pabianickie Zaklady Farmaceutyczne Polfa (Polska)

Stugeron (cynaryzyna) poprawia krążenie mózgowe. Gedeon Richter (Węgry)

Tanakan (Ginkgo Biloba) poprawia mikrokrążenie, poprawia krążenie mózgowe, stymuluje metabolizm komórkowy, działa przeciwagregacyjnie, przeciw niedotlenieniu, zmniejszając przekrwienie, do podawania doustnego; tab.p. Beaufour Ipsen International (Francja)

Phezam (piracetam + cynaryzyna) rozszerzający naczynia krwionośne, przeciw niedotlenienie, czapki nootropowe. Balkanpharma (Bułgaria), producent: Balkanpharma-Dupnitza AD (Bułgaria)

Leki psychostymulujące zwiększają stężenie mediatorów i aktywność ośrodkowego układu nerwowego, dlatego mogą być stosowane w stanach astenicznych i nerwicopodobnych towarzyszących zaburzeniom krążenia mózgowego, zwłaszcza po urazach mózgu. Produkty te poprawiają również sprawność fizyczną i psychiczną. Jednak są one stosowane z dużą ostrożnością, ponieważ przy długotrwałym leczeniu leki te mogą powodować bezsenność, drażliwość, niepokój, uzależnienie od narkotyków.

Nootropy poprawiają pamięć, funkcje intelektualne, zwiększają odporność mózgu na niedotlenienie (głód tlenu) i zmniejszają objawy zaburzeń neurologicznych. Stymulują metabolizm w komórkach nerwowych, chronią je przed głodem tlenu w przypadku zaburzeń ukrwienia mózgu. Takie właściwości posiada piracetam, glicyna, hydroksymaślan sodu, pochodne kwasu gamma-aminomasłowego, pirytynol i inne substancje, w tym pochodzenia naturalnego, otrzymywane z przetwarzania tkanki mózgowej zwierząt..

Co oznacza termin „nootropy”? Słowo to pochodzi od greckiego „noos” - umysł, umysł, myśl, dusza i „tropos” - kierunek, dążenie, metoda. Po raz pierwszy taki termin został zaproponowany w 1972 roku, kiedy piracetam został wprowadzony do praktyki klinicznej, aby opisać jego specyficzne skutki, takie jak poprawa pamięci, zdolności uczenia się i zwiększenie odporności układu nerwowego na działania niepożądane. Od tego czasu termin ten stał się powszechnie używany i nie tylko lekarze, ale także pacjenci wykazują stałe zainteresowanie lekami z tej grupy..

Do tej pory mechanizm działania leków nootropowych nie został w pełni poznany, ale wiadomo, że wszystkie nootropy mają działanie metaboliczne i mediacyjne..

Efekt metaboliczny nootropów jest podstawowy. Przejawia się w poprawie metabolizmu bioenergetycznego i plastycznego (stymulacja tworzenia nowych struktur komórkowych) w tkance nerwowej. Nootropy aktywują utylizację glukozy przez komórki mózgowe, stymulują biosyntezę kwasu adenozynotrifosforowego, kwasu rybonukleinowego, białek (w tym niezbędnych do procesów pamięciowych) oraz fosfolipidów błonowych. Udowodniono, że nootropy wpływają również na układy neuroprzekaźnikowe mózgu (efekt mediatora), stymulują przekazywanie pobudzenia w neuronach ośrodkowego układu nerwowego. Dlatego ułatwiają wymianę informacji między półkulami mózgu..

Rezultatem poprawy metabolizmu i transmisji między neuronalnej w ośrodkowym układzie nerwowym są trzy najważniejsze efekty nootropów: nootropowe, mózgowo-ochronne i regenerujące. Głównym i najbardziej oczekiwanym z nich jest zdecydowanie efekt nootropowy. Przejawia się w aktywacji wyższej aktywności nerwowej - mnestycznej (związanej z pamięcią) i poznawczej (poznawczej). Wzrasta koncentracja uwagi pacjentów, zmniejsza się czas rozwiązywania zadań i zmniejsza się liczba błędów w ich realizacji. Pamięć długotrwała, zdolność do odtwarzania informacji, mowy, poprawia się proces uczenia się, poprawia się sprawność umysłowa.

Bardzo ważne jest, aby pamiętać, że u osób zdrowych efekt nootropowy jest słabo wyrażony lub prawie się nie pojawia. Jednak przy chronicznym zmęczeniu, astenii, u dzieci z problemami w nauce lub wadami rozwojowymi, a także u osób starszych wyraźnie poprawia się aktywność intelektualna..

Leki nootropowe chronią mózg przed niekorzystnymi skutkami (działanie chroniące mózg). Zwiększają odporność ośrodkowego układu nerwowego na stres, niedotlenienie, ekstremalne temperatury. Nootropy mają działanie przeciwutleniające (blokujące szkodliwe działanie rodników tlenowych) i stabilizujące błonę. Mogą być również przepisywane w celach profilaktycznych zdrowym ludziom w niekorzystnych warunkach (brak tlenu, wysokie temperatury i inne) w celu ochrony mózgu i utrzymania sprawności umysłowej.

Ważną cechą działania nootropów jest zdolność do aktywacji procesów naprawczych (naprawczych) w mózgu w przypadku uszkodzeń (następstwa urazowego uszkodzenia mózgu, udaru, neuroinfekcji i neurointoksykacji).

Większość leków nootropowych poprawia krążenie mózgowe. Działają bezpośrednio rozluźniająco na naczynia mózgowe i powodują włączenie rezerwowych naczyń włosowatych do krwiobiegu. To działanie objawia się szczególnie w niedokrwiennych obszarach mózgu. Dlatego nootropy mogą być stosowane w kompleksowej terapii łagodnych przypadków udaru mózgowo-naczyniowego. Spektrum działania niektórych nootropów obejmuje szereg dodatkowych efektów, na przykład przeciwlękowe, przeciwdepresyjne i uspokajające.

Ze względu na swoje różnorodne właściwości, nootropy są szeroko stosowane w różnych dziedzinach medycyny, w tym w praktyce pediatrycznej. Stosując je należy mieć na uwadze, że efekt rozwija się stopniowo i nasila się w trakcie terapii..

Jednym z przedstawicieli nootropów jest preparat pochodzenia zwierzęcego Cerebrolysin ® austriackiej firmy „Ebewe”. Cerebrolysin ® (oczyszczony hydrolizat mózgu świni) zawiera około 2000 substancji, w tym aktywne aminokwasy i peptydy (25%) o niskiej masie cząsteczkowej. Lek ten jest stosowany od 40 lat w leczeniu demencji (demencji starczej) i skutków udaru. Cerebrolysin ® przyspiesza wzrost i różnicowanie komórek nerwowych, aktywuje metabolizm w mózgu, syntezę białek. Dodatkowo stymuluje powstawanie nowych naczyń krwionośnych (angiogenezę) i odbudowę naczyń (rewaskularyzację) w tkankach niedokrwiennych, ma zdolność zmniejszania szkodliwego neurotoksycznego działania mediatorów pobudzenia (glutaminianu i asparaginianu) oraz poprawia nastrój.

Neuroregeneracyjny wpływ Cerebrolysin ® jest podobny do naturalnego stymulatora wzrostu komórek nerwowych lub czynnika wzrostu nerwów, który wspomaga regenerację neuronów. Odkrycie tego i innych czynników neurotroficznych (czyli wpływających na metabolizm w tkance nerwowej) było jednym z najważniejszych wydarzeń przyczyniających się do rozszyfrowania i modelowania mechanizmu działania nootropów i zostało uhonorowane Nagrodą Nobla.

Wraz ze wzrostem średniej długości życia populacji wzrasta zapadalność na wspomnianą demencję (demencję starczą), która staje się jednym z najpilniejszych problemów neurologii i psychiatrii. Głównymi przyczynami rozwoju demencji są przewlekłe choroby neurodegeneracyjne (głównie choroba Alzheimera) oraz niewydolność naczyń mózgowych. Cerebrolysin ® jest w stanie znacznie spowolnić lub nawet zatrzymać postęp procesu neurodegeneracyjnego. Złożone działanie neuroprotekcyjne, metaboliczne i neurotroficzne decyduje o skuteczności Cerebrolysin ® w leczeniu udaru niedokrwiennego (okres ostry i rekonwalescencji) oraz neuropatii cukrzycowej z zespołem bólowym spowodowanym niedoborem czynników wzrostu.

Kolejnym przedstawicielem grupy leków nootropowych jest lek Fezam, produkowany przez bułgarską firmę farmaceutyczną Balkanfarma Holding. Jedna kapsułka leku zawiera 400 mg piracetamu i 25 mg cynaryzyny.

Cynaryzyna zawarta w tym leku, oprócz nootropowego działania piracetamu, poprawia krążenie mózgowe poprzez rozszerzenie naczyń mózgowych. Ponadto jest w stanie zmniejszyć pobudliwość aparatu przedsionkowego..

Główne wskazania do stosowania Phezam to:

Lek stosuje się również w celu zwiększenia zdolności uczenia się i poprawy pamięci dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. W praktyce pediatrycznej Phezam jest zalecany do korygowania dysfunkcji mózgu, takich jak zmęczenie, wahania nastroju, trudności w postrzeganiu i zapamiętywaniu nowego materiału..

Badania kliniczne wykazały, że Phezam skutecznie zmniejsza upośledzenie umysłowe, depresję, hipochondrię i labilność emocjonalną. Poprawia pamięć, pozytywnie wpływa na koncentrację uwagi, sferę emocjonalną, przy bezsenności, zmniejsza przejawy izolacji i braku kontaktu.

Równie ważną cechą leku, oprócz jego skuteczności, jest jego bezpieczeństwo. Fezam może być stosowany u dorosłych i dzieci powyżej 5 lat. Lek jest ogólnie dobrze tolerowany. Przeciwwskazaniami do jego powołania są nadwrażliwość na składniki leku, ciężka choroba wątroby i nerek, parkinsonizm, ciąża, karmienie piersią.

Powszechnie stosowane nootropy i niektóre psychostymulanty są wymienione poniżej. Szczegółowe informacje na temat tych i innych leków można znaleźć na stronie internetowej www.rlsnet.ru.

Akatinol Memantine (memantyna) neuroprotekcyjne krople doustne; tab.p. Merz & Co. (Niemcy)

Actovegin (pochodzenia zwierzęcego) metabolic dragee forte; rr d / in.; rr d / inf. Nycomed (Norwegia)

Biotredyna (pirydoksyna + treonina) to tablica nootropowa, przeciwalkoholowa, przeciwodstawna, normalizująca procesy metaboliczne. Biotics MNPK (Rosja)

Gliatylina (alfosceran choliny) neuroprotekcyjne czapki; rr d / in. CSC (Włochy), producent: Italfarmaco S.p.A. (Włochy)

Glicyna (glicyna) antystresowa, nootropowa, normalizująca procesy metaboliczne, stół podjęzykowy. Biotics MNPK (Rosja)

Idebenone 0,03g kapsułki (idebenon) nootropowe, stymulujące procesy metaboliczne, kapsułki antyoksydacyjne. Moskhimfarmpreparaty (Rosja)

Tabletki powlekane Idebenone, 0,03 g (idebenon) nootropowy, stymulujący procesy metaboliczne, tablica antyoksydacyjna. Moskhimfarmpreparaty (Rosja)

Cardamine-rusfar (nikotynamid) stymulujący ośrodkowy układ nerwowy, roztwór analeptyczny do podawania doustnego Rusichi-Pharma (Rosja)

Kortyksyna (środki pochodzenia zwierzęcego) metaboliczne, chroniące mózg, nootropowe, przeciwdrgawkowe por.liof.d / in. GEROPHARM (Rosja)

Lucetam (piracetam) nootropowy roztwór do wstrzykiwań; tab.p. Egis (Węgry)

Memoplant (Ginkgo Biloba) przeciwagregacyjny, poprawia krążenie mózgowe, poprawia krążenie obwodowe, poprawia metabolizm tkanek tab. S. DHU / Dr. Willmar Schwabe (Niemcy)

Czapki nootropowe memotropil (piracetam). Polpharma (Polska)

Neurobutal (wapniowo-hydroksymaślan) przeciw niedotlenieniu, przeciwlękowym, adaptogennym, nootropowym, hipnotycznym. PIK-PHARMA (Rosja), producent: Medisorb (Rosja)

Nooclerin (deanola aceglumate) nootropowy, ochronny mózgowo, przeciwasteniczny roztwór do podawania doustnego PIK-PHARMA (Rosja), wyprodukowany przez IMG RAS (Rosja)

Nootobril (piracetam) nootropowe czapki.; rr d / in.; tab.p. Bryntsalov-A (Rosja)

Nootropil (piracetam) nootropowy roztwór do wstrzykiwań. Jelfa SA (Polska)

Nootropil ® (piracetam) nootropowe czapki; rr d / in.; rozwiązanie inf.; roztwór do podawania doustnego; tab.p. Pliva (Chorwacja), producent: Pliva Kraków (Polska), UCB (Belgia)

Pantogam syrop 10% (pantogam) nootropowy, ochronny mózgowo-przeciwdrgawkowy syrop PIK-PHARMA (Rosja), wyprodukowany przez IMG RAS (Rosja)

Tabletki Pantogam (pantogam) to tabletki nootropowe, chroniące mózg i przeciwdrgawkowe. PIK-PHARMA (Rosja)

Semax krople do nosa 1% (syntetyczny heptapeptyd) krople nootropowe tzw IMG RAS (Rosja)

Roztwór Semax 0,1% (syntetyczny heptapeptyd) nootropowe, adaptogenne krople tzw. IMG RAS (Rosja)

Phezam (piracetam + cynaryzyna) rozszerzający naczynia krwionośne, przeciw niedotlenienie, czapki nootropowe. Balkanpharma (Bułgaria), producent: Balkanpharma-Dupnitza AD (Bułgaria)

Cebrilizin (środek pochodzenia zwierzęcego) metaboliczny, przeciw niedotlenieniu roztwór do wstrzykiwań w / m Bryntsalov-A (Rosja)

Cerebramina (środki pochodzenia zwierzęcego) nootropowe tab.p. Longvi-Pharm (Rosja)

Cerebrolizat (pochodzenia zwierzęcego) nootropowy roztwór do wstrzykiwań. produkcja: Bryntsalov-A (Rosja)

Cerebrolizyna (pochodzenia zwierzęcego) nootropowy roztwór do wstrzykiwań. Ebewe (Austria)

Cytrapar (kwas acetylosalicylowy + kofeina + paracetamol) kapsułki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, przeciwzapalne, psychostymulujące. Bryntsalov-A (Rosja)

Enerion (salbutiamina) metaboliczny, psychostymulujący tabl. Egis (Węgry)

Encephabol (pyritinol) nootropowa, metaboliczna zawiesina. do podawania doustnego; tab.p. Nycomed (Norwegia)

Lista leków poprawiających pamięć i krążenie mózgowe

Normalne funkcjonowanie mózgu zależy bezpośrednio od krążenia krwi w naczyniach i naczyniach włosowatych. Wraz z krwią do tego ważnego narządu dostarczane są składniki odżywcze i tlen. W zdrowym ciele regulacja przepływu krwi w mózgu odbywa się niezależnie i nie wymaga innych interwencji. Jednak z wielu powodów w każdym wieku krążenie krwi może ulec pogorszeniu, co prowadzi do zmniejszenia zdolności umysłowych, szybkości reakcji i myślenia. Aby leczyć ten stan, lekarz przepisuje leki poprawiające pamięć i normalizujące krążenie mózgowe. Istnieje obszerna lista takich leków, z których każdy musi zostać wybrany przez specjalistę..

Leki poprawiające krążenie krwi w mózgu są stosowane w różnych grupach wiekowych populacji. Pozwalają na normalizację pracy mózgu niemowląt po urodzeniu zioła i wewnątrzmaciczne niedotlenienie. U dzieci w wieku szkolnym problem ukrwienia naczyń mózgowych może pojawić się w wyniku zwiększonego obciążenia procesu edukacyjnego.

Głównymi objawami zaburzeń krążenia w mózgu są zawroty głowy, bóle głowy, skurcze i drętwienie kończyn, szum w uszach lub uczucie „duszności” w kanałach słuchowych. Wiele osób odczuwa okresowe „toczące się” upały lub dreszcze, nudności i wymioty. Z biegiem czasu następuje spadek zdolności umysłowych i wydajności, upośledzenie słuchu i wzroku.

U osób dorosłych narażonych na silny stres i napięcie nerwowe często stwierdza się niewydolność krążenia mózgowego. Ponadto leki poprawiające odżywianie naczyń są stosowane do:

W starszym wieku ryzyko udaru naczyniowo-mózgowego wzrasta kilkakrotnie. U osób starszych upośledzenie przepływu krwi jest najczęściej spowodowane zablokowaniem naczyń krwionośnych cholesterolem, nadciśnieniem, skoliozą i osteochondrozą. Nieleczona osoba może stanąć w obliczu stanów zagrażających życiu - udaru lub guza mózgu.

Konieczne jest przyjmowanie leków, gdy pojawiają się pierwsze kliniczne objawy zaburzeń krążenia mózgowego. Wszystkie leki poprawiające przepływ krwi w mózgu są podzielone na 3 grupy:

 • Leki rozszerzające naczynia krwionośne (rozszerzają naczynia krwionośne).
 • Leki przeciwzakrzepowe i przeciwpłytkowe (zapobiegają powstawaniu zakrzepów).
 • Nootropy.

Wybór niezbędnej grupy leków jest ustalany indywidualnie przez lekarza prowadzącego po zbadaniu ciała i postawieniu dokładnej diagnozy. Samoleczenie może być nie tylko nieskuteczne, ale także śmiertelne. Wszystkie leki mają przeciwwskazania i mogą powodować skutki uboczne..

Leki rozszerzające naczynia krwionośne zwiększają przepływ krwi do tkanek mózgu i działają na poziomie komórkowym. Poprawiają sprawność umysłową poprzez stymulację metabolizmu i procesów metabolicznych w komórkach mózgowych. Można je stosować zarówno regularnie, jak i w razie potrzeby w zaostrzeniu chorób układu sercowo-naczyniowego. Zgodnie z mechanizmem działania i składem, środki rozszerzające naczynia krwionośne dzielą się na kilka typów. Obejmują one:

 • Antagoniści wapnia.
 • Alkaloidy.
 • Inhibitory fosfodiesterazy.
 • Blokery adrenergiczne.

Antagoniści wapnia rozluźniają tętnice naczyń mózgowych bez bezpośredniego wpływu na napięcie żył. Są to jedne z najczęstszych leków stosowanych w leczeniu zaburzeń naczyniowych w całym organizmie. Obejmują one:

Często w przypadku miażdżycy mózgowej przepisuje się antagonistów wapnia. Przed ich użyciem należy udać się do neurologa i kardiologa. Zwykle są przepisywane jako stały lek, który jest wskazany na całe życie..

Oszczędny efekt i minimalną ilość przeciwwskazań posiadają preparaty na bazie alkaloidu rośliny ogrodowej - barwinka. Działają przeciwskurczowo, rozluźniając naczynia mózgowe. Zapewnij normalne odżywianie komórek nerwowych i popraw procesy metaboliczne w mózgu. Najlepsze leki na bazie alkaloidów to:

 • Winpocetyna.
 • Cavinton.
 • Bravinton.
 • Telektol.

Preparaty na bazie wyciągu z miłorzębu japońskiego pomagają poprawić krążenie krwi. Wzmacniają żyły i tętnice, niszczą wolne rodniki i łagodzą skurcze naczyń. Najpopularniejszymi ziołami są Tanakan, Bilobil i Ginkor Fort. Można je stosować bez recepty..

Inhibitory fosfodiesterazy są stosowane w ostrej niewydolności serca i po udarze. Są one ściśle przepisane przez lekarza prowadzącego, a ich stosowanie musi odbywać się pod nadzorem personelu medycznego. Najbardziej znanym lekarstwem z tej grupy jest Papaverine. Leki adrenoblokujące mają podobne właściwości i ich zastosowanie ma znaczenie po zawale mięśnia sercowego, przy arytmii serca i nadciśnieniu.

W ostrych zaburzeniach krążenia mózgowego wskazane jest stosowanie leków przeciwpłytkowych i przeciwzakrzepowych. Ich działanie ma na celu zmniejszenie lepkości i poprawę przepływu krwi. Zapobiegają tworzeniu się skrzepów krwi i czasami są przepisywane, aby zapobiec udarom i zawałom serca. W przypadku przewlekłych chorób sercowo-naczyniowych tabletki stosuje się regularnie w małych dawkach. Do najbardziej znanych leków z tej grupy należą:

 • Tiklid.
 • Plavix.
 • Curantil.
 • Trental.

Tabletki muszą być przepisane przez lekarza, ponieważ mogą powodować działania niepożądane. Należą do nich reakcje alergiczne, trudności w oddychaniu, bóle stawów i brzucha oraz niestrawność. Podczas leczenia pacjenci muszą mieć regularne badania krwi w celu monitorowania krzepnięcia krwi.

Leki nootropowe pomagają normalizować metabolizm w komórkach mózgowych, poprawiają pamięć i funkcje poznawcze. Jest to najczęstsza grupa leków, które mogą być stosowane przez osoby zdrowe w celu poprawy sprawności umysłowej oraz zapobiegania przepracowaniu i depresji. Inne wskazania do stosowania nootropów obejmują:

 • Demencja starcza (demencja).
 • Zapobieganie udarom niedokrwiennym.
 • Dystonia naczyniowo-naczyniowa.
 • Upośledzenie pamięci.
 • Pogorszenie koncentracji i szybkości myślenia.

Nootropy mają łagodne działanie uspokajające, psychostymulujące, przeciwasteniczne, przeciwdepresyjne i przeciwpadaczkowe. Wpływają na wyższe funkcje korowe i poprawiają myślenie, uwagę i mowę. Ich użycie poprawia przejrzystość świadomości i poziom czuwania. Nootropy nie powodują uzależnień i pobudzenia psychomotorycznego. Lista leków w tej grupie:

 • Piracetam. Najpopularniejszy lek poprawiający krążenie mózgowe w postaci kapsułek, tabletek i ampułek do wstrzykiwań. Może być używany przez dzieci od 1 roku życia. Wskazany jest przy zaburzeniach pamięci, rozproszeniu uwagi, zaburzeniach mowy, depresji, częstych bólach głowy i zawrotach głowy. Skutki uboczne leku obejmują drażliwość, niepokój i zaburzenia snu. Analogi środka obejmują - Lucetam, Biotropil, Nootropil.
 • Pramiracetam. Poprawia zdolność uczenia się i zapamiętywania. Nie działa uspokajająco i nie wpływa na autonomiczny układ nerwowy. Efekt widać dopiero po 1-1,5 miesiąca od rozpoczęcia aplikacji. Przeciwwskazane w ciąży. Analog - Pramistar.
 • Winpocetyna. Poprawia przepływ krwi w naczyniach mózgowych. Znajduje szerokie zastosowanie w neurologii i okulistyce. Leczenie odbywa się w cyklach 1 miesiąca. Może powodować spadek ciśnienia krwi. Analogi - Cavinton, Neyrovin, Vinpocetine, Vicebrol.
 • Phenibut. Wskazany jest przy zaburzeniach krążenia mózgowego, którym towarzyszą nerwice, bezsenność, osłabienie i dysfunkcja aparatu przedsionkowego. Lek normalizuje metabolizm w tkankach, nasyca komórki tlenem i poprawia krążenie krwi. Przebieg leczenia trwa od miesiąca. Analogi - Bifren, Noofen i Noobut.
 • Kwas hopantenowy. Dostępne w postaci tabletek. Pomaga zmniejszyć pobudliwość ruchową, normalizuje reakcje behawioralne i aktywuje aktywność umysłową. Zastosuj lek w kursach 1 miesiąca.
 • Pyritinol. Dla dorosłych jest dostępny w postaci tabletek, dla dzieci - zawiesin. Ma wyraźne działanie neuroprotekcyjne, zwiększa odporność mózgu na niedotlenienie i stabilizuje błony komórkowe. Skuteczny w astenii, zaburzeniach depresyjnych i dystonii wegetatywno-naczyniowej. Rzadko powoduje skutki uboczne.
 • Glicyna. Najbezpieczniejszy lek poprawiający procesy metaboliczne w mięśniach i tkankach mózgu. Służy do poprawy aktywności mózgu, normalizacji snu i stanu psycho-emocjonalnego. Narzędzie można włączyć do schematów leczenia udaru, następstw urazowego uszkodzenia mózgu oraz w przypadku zatrucia alkoholem i innymi substancjami toksycznymi.
 • Cerebrolizyna. Dostępne tylko w postaci do wstrzyknięć. Poprawia procesy metaboliczne w mózgu. Stosuje się go w chorobach, którym towarzyszą zaburzenia układu nerwowego, po operacjach mózgu, z upośledzeniem umysłowym u dzieci.
 • Actovegin. Wskazania do stosowania to niewydolność krążenia mózgowego, udar, urazowe uszkodzenie mózgu. Dostępny w postaci tabletek i roztworu do wstrzykiwań. Zwykle dobrze tolerowany i nie powoduje skutków ubocznych. Może być stosowany w okresie ciąży i laktacji.

Aby osiągnąć trwały efekt, nootropy należy stosować przez długi czas - od miesiąca. Podczas leczenia kategorycznie przeciwwskazane jest spożywanie alkoholu. Leki z tej grupy są ogólnie dobrze tolerowane, ale mogą powodować osłabienie, bezsenność, niepokój, lęk, drgawki, zaburzenia równowagi, splątanie i odhamowanie ruchowe. Są przeciwwskazane dla osób cierpiących na choroby, którym towarzyszy pobudzenie psychoruchowe, niewydolność wątroby lub nerek..

Lista leków poprawiających krążenie mózgowe w postaci tabletek i zastrzyków

Niewydolność naczyń mózgowych jest reprezentowana przez całą grupę procesów: od przewlekłego niedokrwienia z rozwijającymi się objawami encefalopatii po rozległy śmiertelny udar.

Przyczyny tego są różne, konieczna jest pilna kompleksowa terapia, aby przywrócić stan pacjenta.

Podstawą jest stosowanie leków. Ale co?

Leki poprawiające krążenie mózgowe to nazwa ogólna. Można policzyć około 10 grup o różnej farmakodynamice i właściwościach użytkowych, które pasują do określonej koncepcji.

Jeśli chodzi o liczbę konkretnych nazw handlowych, jest ich już ponad pięćdziesiąt, a biorąc pod uwagę analogi i inne nazwy, jeszcze więcej.

Oczywiste jest, że aby zrozumieć taki zestaw informacji, a nawet nie zrobić sobie krzywdy, szanse są bardzo małe i są w przybliżeniu równe prawdopodobieństwu wygrania na loterii.

Tabletki poprawiające krążenie mózgowe lub roztwory do wstrzykiwań są przepisywane przez specjalistów neurologii, dlatego w przypadku stwierdzenia co najmniej jednego niepokojącego objawu pilna potrzeba udania się do kliniki lub szpitala.

Środki z tej kategorii mogą być stosowane nie tylko w terapii, ale także w ramach profilaktyki lub „przyspieszania” pracy mózgu.

Oczywiście surowo zabrania się używania leków bez wystarczających podstaw..

To jest miecz obosieczny. Możliwy rozwój poważnych konsekwencji, aż do kalectwa lub nawet śmierci.

Antagoniści wapnia

Leki te nie są przepisywane osobno, ponieważ mają częściowy wpływ na struktury naczyniowe, rozszerzają naczynia włosowate i tętniczki oraz poprawiają przepływ krwi obwodowej w tkankach mózgu..

Mechanizm działania oparty jest na zdolności antagonistów do blokowania napływu jonów wapnia do ścian serca i naczyń krwionośnych, tym samym zapobiegając ich zwężaniu się na tle naturalnego procesu fizjologicznego.

Jednocześnie nie zaleca się przepisywania leków z tej grupy do leczenia pacjentów bez nadciśnienia tętniczego. Istnieje duże ryzyko spadku ciśnienia i niebezpiecznych komplikacji.

Amlodypina

Uważany jest za nowoczesny lek o szerokim spektrum działania farmaceutycznego..

Jest przepisywany pacjentom z niekontrolowanym lub słabo skorygowanym wzrostem parametrów tonometru.

Równolegle pomaga normalizować odżywianie mózgu, chociaż nie jest to główna funkcja.

Cynaryzyna

Stary bloker kanału wapniowego, stworzony w 1962 roku jako lek przeciwhistaminowy.

Zdolność do zmniejszenia intensywności pobierania jonów została odkryta przypadkowo, jako niezamierzony efekt.

Praktycznie nie jest stosowany jako środek centralny, zwłaszcza nie jest przepisywany do długotrwałego systematycznego stosowania.

Głównym powodem jest prowokacja zjawisk astenicznych (osoba staje się ospała, senna), zdolność do wywoływania zaburzeń pozapiramidowych typu indukowanego parkinsonizmu.

To kładzie kres możliwości szerokiego stosowania cynaryzyny w praktyce medycznej..

Jednocześnie środek działa selektywnie i praktycznie nie powoduje spadku ciśnienia krwi, co jakościowo odróżnia go od innych..

Diltiazem

Złożone lekarstwo. Ma wyraźną grupę działań.

Wśród nich zdolność do normalizacji trofizmu mózgu, mięśnia sercowego, zatrzymania i, w dłuższej perspektywie, zapobiegania arytmii różnego typu.

Ponieważ środek jest dobrze tolerowany przez pacjentów z niedostatecznym krążeniem krwi w mózgu, można go przepisać do długotrwałego stosowania..

Verapamil

Ma podobne, prawie identyczne właściwości jak Diltiazem. Jedyna różnica polega na sposobach osiągania efektu.

Z punktu widzenia prostego pacjenta nie ma różnicy. Ale jeśli nie można użyć jednego, na ratunek przychodzi inny i z dużym prawdopodobieństwem zostanie przeniesiony normalnie.

Podane są tylko najpopularniejsze nazwy. W rzeczywistości jest ich znacznie więcej.

Stosowanie antagonistów wapnia w celu przywrócenia krążenia mózgowego jest raczej wyjątkiem od reguły lub równoległym korzystnym efektem.

Głównym wskazaniem do stosowania leków z tej grupy jest obniżenie ciśnienia krwi, leczenie nadciśnienia. Lekarze wychodzą z tego. Dlatego niezależny odbiór jest niemożliwy i niebezpieczny, należy wziąć pod uwagę wszystkie czynniki.

Nootropy

Ściśle mówiąc, nie służą one do normalizacji krążenia mózgowego. Ale są szeroko stosowane w systemie w celu zwiększenia odporności na niedotlenienie i przyspieszenia pracy mózgu..

Podstawą działania jest zdolność do aktywacji przewodzenia impulsów nerwowych dzięki szybkiej syntezie dopaminy, serotoniny i innych neuroprzekaźników. Przyspieszony jest również rozkład glukozy, co prowadzi do produkcji energii.

Jednocześnie nootropy mogą być niezwykle niebezpieczne. Stosowanie tej grupy w schizofrenii, psychozach organicznych i guzach struktur mózgowych jest surowo zabronione, ponieważ zaczną one szybko rosnąć. Jest to szczególnie prawdziwe w przypadku guzów glejowych..

Glicyna

Prosty, ale wystarczająco skuteczny środek. Kosztuje niewiele, efekty uboczne są stosunkowo rzadkie.

Pomaga przyspieszyć przewodzenie impulsów nerwowych w mózgu. Może być stosowany u pacjentów niezależnie od wieku (w tym dzieci).

Jednak często wywołuje reakcje alergiczne, dlatego nie jest odpowiedni dla każdego..

Piracetam

W odróżnieniu od innych bezpośrednio przyczynia się do stymulacji odżywiania mózgów, posiada zdolność do normalizacji metabolizmu tlenu, co czyni narzędzie uniwersalnym w leczeniu niewydolności naczyniowo-mózgowej.

Neurolodzy przepisują go zarówno w leczeniu przewlekłego niedokrwienia mózgu, jak i w celu wyeliminowania skutków udaru..

Zaleca się stosowanie leku w postaci roztworu do wstrzykiwań do podawania domięśniowego (istnieje również postać tabletki).

Cerebrolysin

Stosunkowo stare lekarstwo w postaci zastrzyków. Weź to z mózgu świni. Jest aktywnie stosowany w leczeniu i zapobieganiu ostrej niewydolności naczyń mózgowych, może być przepisywany w celu zwalczania choroby Alzheimera.

Istota efektu polega na normalizacji dopływu tlenu do tkanki mózgowej. Lista przeciwwskazań jest minimalna, co sprawia, że ​​lek ma szerokie zastosowanie w praktyce neurologicznej..

Lek jest stosunkowo bezpieczny, powoduje niewielką liczbę „skutków ubocznych”.

Fenotropil

Rodzaj „ciężkiej artylerii”. Ma wiele korzystnych efektów: od zdolności przyspieszania metabolizmu w strukturach mózgowych po przeciwdrgawkowe, dlatego ma szerokie spektrum wskazań.

Stosowany stosunkowo rzadko i stosunkowo słabo tolerowany przez pacjentów.

Podobnie jak w poprzednim przypadku, nazwano znikomą liczbę pozycji. Jednak są one przepisywane w pierwszej kolejności, poza niektórymi przypadkami.

Leki nootropowe poprawiające odżywianie i krążenie krwi w mózgu są przepisywane przez neurologa w przypadku braku przeciwwskazań i tylko wtedy, gdy korzystny efekt przewyższa prawdopodobne ryzyko.

Korektory funkcji naczyniowo-mózgowych

Zwykle są one połączone, złożone pod względem potencjału farmaceutycznego.

Są stosowane w monoterapii, rzadziej jako dodatkowe leki do kompleksowego leczenia procesów patologicznych.

Wśród korzystnych efektów:

 • Spadek szybkości i intensywności przenikania jonów wapnia przez ścianę naczynia. Działanie jest podobne do opisanych powyżej blokerów.
 • Przyspieszenie wykorzystania glukozy. Zmniejszona podatność na niedobór tlenu. Jak nootropy.

Cavinton

Uważany jest za klasyczny środek rozszerzający naczynia krwionośne w leczeniu chorób naczyniowo-mózgowych i ich następstw. Dostępne w tabletkach i ampułkach.

Ma wszechstronny wpływ na stan układu naczyniowego. Jednak jest stosowany z dużą ostrożnością w obecności łagodnych i złośliwych guzów struktur mózgowych..

Winpocetyna

Jest to dobrze znane w krajowej praktyce neurologicznej, ale już w 2005 roku pojawiło się pytanie o nieskuteczność leku, wszystko zostało ostatecznie rozstrzygnięte w 2007 roku, kiedy właściwa komisja uznała lek za niepożądany do stosowania..

Mimo to dane kliniczne, informacje od lekarzy świadczą o równej skuteczności wazolidatora Vinpocetine z innymi lekami.

Jednak środek rozszerzający naczynia krwionośne daje wiele niepożądanych efektów, dlatego należy go stosować z dużą ostrożnością..

Pentoksyfilina

Wspomaga rozluźnienie naczyń, poprawia płynność, koryguje właściwości reologiczne krwi i normalizuje intensywność odżywiania struktur mózgowych.

Jeśli jednak istnieje skłonność do krwawień lub po przejściu stanów awaryjnych, które powodują naruszenie anatomicznej integralności naczyń, środka nie można zastosować. Potencjalne śmiertelne konsekwencje.

Większość opisanych leków została opracowana w odległych latach XX wieku, jednak ich skuteczność pozostaje na wysokim poziomie, pomimo dużej liczby przeciwwskazań i skutków ubocznych.

O powołaniu decyduje wyłącznie lekarz prowadzący. Samodzielne użycie jest niedopuszczalne i śmiertelne.

Kwas nikotynowy

Preparaty na nim oparte (nazwy handlowe są różne: Nikoshpan, Enduratin i inne) stosuje się w nagłych przypadkach w ramach profilaktyki zawału serca, udaru w stanach wcześniejszych.

Jest to rodzaj środka ratunkowego, są przepisywane w dużych dawkach, dają wyraźny efekt tylko przy stosowaniu w wysokim stężeniu, ale wywołują wiele skutków ubocznych, dlatego nie są stosowane w normalnych warunkach.

Istnieje również inna nazwa określonej substancji - witamina PP.

Farmakologiczne działanie opiera się na zdolności do rozszerzania naczyń krwionośnych poprzez aktywację produkcji specjalnych substancji, prostaglandyn, zwiększając tym samym ukrwienie.

Angiagreganty i antykoagulanty

Używana ostrożnie. Podstawą efektu jest rozrzedzenie krwi. Większość antykoagulantów opiera się na tym mechanizmie..

Właściwości reologiczne płynnej tkanki, jej płynność ulegają poprawie, dlatego przejście przez struktury naczyniowe wymaga mniejszego wysiłku.

Inne leki, zwane inaczej przeciwzakrzepowymi, rozpuszczają już utworzone formacje ukształtowanych komórek. Możliwe użycie równoległe.

Leki poprawiające krążenie krwi w naczyniach mózgu z tej grupy działają na problem pośrednio, a nie bezpośrednio. Do najczęstszych należą:.

Streptokinase

Używany w nagłych wypadkach do leczenia udarów w celu szybkiego rozpuszczenia skrzepów krwi i przywrócenia przepływu krwi.

Daje wyraźne skutki uboczne, dlatego jest stosowany w krótkim czasie lub jednorazowo, w zależności od sytuacji. Długotrwałe użytkowanie nie jest możliwe.

Heparyna

Lek do wstrzykiwań jest przepisywany przez krótki czas, ponieważ znacznie rozrzedza krew i wywołuje zwiększoną przepuszczalność naczyń.

Przy długotrwałym stosowaniu rozwija się kruchość struktur ukrwienia.

Lek należy stosować z dużą ostrożnością, ponieważ w wielu kombinacjach wywołuje krwawienie.

Urokinaza

Odpowiada Streptokinase, ale jest uważany za bezpieczniejszy lek o ogólnie identycznej skuteczności. Podobnie jak w poprzednim przypadku jest to wskazane w sytuacjach nagłych, w szpitalu.

Aspiryna i analogi

Jest szeroko stosowany w leczeniu chorób układu krążenia. Ma spore działanie terapeutyczne.

Można go wykorzystać w modyfikacji „Cardio”, opcja ta jest uznawana za bezpieczną, co jest raczej kontrowersyjne.

Skuteczniejsze i bezpieczniejsze odpowiedniki: Magnikor, Plavix, Plagril, Cardiomagnet.

Żaden z przedstawionych leków nie może być stosowany w celu normalizacji krążenia mózgowego przez długi czas. Są niebezpieczne, zwłaszcza gdy są stosowane samodzielnie..

Blokery adrenergiczne

Mechanizm działania polega na złagodzeniu skurczu naczyń wszystkich kalibrów, w tym tętnic.

Dlatego leki z tej grupy przyczyniają się nie tylko do normalizacji krążenia mózgowego, ale także do gwałtownego spadku ciśnienia krwi.

Należy to wziąć pod uwagę zarówno podczas wizyty, jak i podczas użytkowania. Stale monitoruj odczyty tonometru.

Metoprolol

Stosunkowo stary lek z wieloma skutkami ubocznymi.

Stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego, ostrej i przewlekłej niewydolności naczyń mózgowych o dowolnym nasileniu.

Anaprilin

Lekarstwo na korekcję zaburzeń krążenia w strukturach mózgowych. Stosowany również w łagodzeniu ostrego ataku tachykardii zatokowej, może skutecznie zwalczać arytmię.

Jednak samo to nie wystarczy. Oznacza to, że poprawiające krążenie mózgowe nie należy stosować cały czas w dużych dawkach, gdyż możliwy jest odwrotny efekt, skurcz naczyń.

Leki przeciw niedotlenieniu

Mechanizm działania farmaceutycznego jest identyczny jak w przypadku nootropów, ale akcent przesuwa się w kierunku zwiększonej wymiany gazowej, dlatego środki są uniwersalne i są aktywnie wykorzystywane w praktyce neurologów przy wszelkich zaburzeniach krążenia mózgowego.

Główna nazwa to Actovegin. Przepisywany w postaci zastrzyków efekt uzyskuje się szybko.

Nie ma potrzeby ciągłego użytkowania. Stosuje się go sytuacyjnie, w czasie ostrego przebiegu choroby, w ciągu 10-14 dni. Rzadko więcej.

Witaminy

Nie są lekami w pełnym tego słowa znaczeniu, ale dobrze wspomagają funkcje organizmu..

Pomagają też częściowo w osiągnięciu pożądanego efektu ze stosowania podstawowych leków, utrwalając wyniki.

Aktywnie wykorzystywane są witaminy B, C, K i rutyna.

Możliwe jest uzyskanie dodatkowych efektów, takich jak przyspieszenie metabolizmu mózgowego, normalizacja przepływu krwi, jej właściwości reologiczne, zainicjowanie procesów regeneracyjnych, podział komórek, wyjście ze stanów awaryjnych.

Witaminy często wywołują alergie. Dlatego nie możesz ich nawet samodzielnie zastosować. A przy nadmiernej ilości rozwijają się specjalne choroby, z tego powodu w zasadzie nie powinieneś dać się ponieść samoleczeniu.

Statyny

Mianowany w celu wyeliminowania miażdżycy. Dlatego nadają się tylko do ograniczonej liczby przypadków..

Nie warto polecać tej grupy leków pacjentom bez cholesterolemii lub przynajmniej skłonności do takich, potwierdzonych wywiadem, danymi laboratoryjnymi.

Mechanizm działania oparty jest na zdolności statyn do rozpuszczania płytki nazębnej, składającej się z substancji tłuszczowych, a także usuwania lipidów z organizmu i zapobiegania ich odkładaniu się na ścianach tętnic.

Atoris jest aktywnie stosowany jako główny lek.

Istnieje wiele analogów, nie ma między nimi zasadniczej różnicy. Najważniejsze jest jedno. Lek stosuje się w leczeniu i zapobieganiu miażdżycy.

Ściśle mówiąc, statyny jako takie nie poprawiają krążenia mózgowego. Zatrzymują główne przyczyny niewydolności naczyniowo-mózgowej poprzez eliminację mechanicznej przeszkody w przepływie krwi.

Dlatego liczba przypadków, w których można przepisać leki z tej grupy, jest raczej niewielka. Nie wszyscy pacjenci mają nadmiar cholesterolu i miażdżycę.

Wreszcie

Leki poprawiające pamięć i krążenie mózgowe mają różnorodny charakter, grupy, nazwy.

Nie będzie można samodzielnie wybrać odpowiedniego kursu, należy skontaktować się z neurologiem.

W przeciwnym razie istnieje duże ryzyko wystąpienia poważnych powikłań, aż do śmierci. Nie ma sensu używać opisanych środków bez dowodów.

Preparaty poprawiające krążenie mózgowe: opis, zasada działania

Różne warianty zmian naczyniowych prowadzą do problemów z krążeniem krwi. Zakrzepy i infekcje krwi, nerwowość, skurcze - te problemy zaburzają krążenie krwi w mózgu, upośledzają funkcjonowanie narządu. Niektóre zaburzenia można wyleczyć za pomocą leków. Poniżej znajdują się informacje, które leki poprawiające krążenie mózgowe można stosować.

Rodzaje stosowanych leków

Terapię naczyń krwionośnych w mózgu należy rozpocząć natychmiast po wykryciu objawów choroby. Rozwój chorób często prowadzi do złych konsekwencji lub śmierci.

Aby złagodzić stan, stosuje się następujące rodzaje leków:

 • Antykoagulanty.
 • Leki rozszerzające naczynia krwionośne.
 • Nootropowy.

Środki rozszerzające naczynia

Leki naczyniowe poprawiające krążenie krwi mogą zwiększyć przepływ krwi do tkanek mózgowych, poprawić proces ukrwienia. Farmakologiczne działanie pozwala poradzić sobie z głodem tlenu, brakiem składników odżywczych.

Takie leki poprawiają metabolizm energetyczny w strukturze komórkowej mózgu, stabilizują jego pracę..

Antagoniści wapnia

Ta kategoria leków jest od dawna stosowana do stabilizacji krążenia mózgowego. We współczesnej dziedzinie farmakologii wytwarzana jest trzecia generacja tych leków. Antagoniści wapnia zwiększają średnicę tętnicy, nie zmieniają napięcia naczyń żylnych. Po wejściu ich składników do organizmu stymulowany jest mózgowy przepływ krwi, do organizmu dostaje się wiele mikroelementów.

Leki mogą mieć działanie ogólnoustrojowe i są stosowane wyłącznie za radą lekarza po rozpoznaniu. Dawkowanie i czas przyjęcia są ustalane indywidualnie, mogą być przepisane tylko przez specjalistę.

Antagoniści wapnia dzielą się na następujące podkategorie: dihydropirydyny, fenyloalkiloaminy, benzotiazapiny. Po opracowaniu leków drugiej generacji ich lista się wydłuża.

Leki ziołowe

Leki te są stosowane w leczeniu problemów z krążeniem krwi w mózgu, różnią się niewielką liczbą przeciwwskazań i są stosowane w celach profilaktycznych. Niektóre są sprzedawane bez recepty, pić według instrukcji.

Głównym składnikiem aktywnym leku poprawiającym krążenie mózgowe są alkaloidy barwinka lub ginkgo biloba. Takie leki działają przeciwskurczowo w stosunku do naczyń krwionośnych..

Pobudzenie krążenia krwi w osteochondrozie szyjki macicy

Stabilizacja krążenia krwi w mózgu podczas rozwoju osteochondrozy szyjki macicy nie jest łatwym zadaniem. Główny problem polega na tym, że choroba została niedawno zdiagnozowana u osób w wieku 25 lat. Wszystkie problemy wiążą się ze stałym siedzeniem przed komputerem w anatomicznie nieprawidłowej pozycji.

Osteochondroza szyjki macicy powoduje problemy z głównymi naczyniami krwionośnymi w tym obszarze i pojawia się zespół tętnic kręgowych. W takiej sytuacji leki stymulujące ukrwienie nie wystarczą. W tej sytuacji wymagane są inne miary oddziaływania na tę część kręgosłupa. Lekarze zalecają noszenie w domu obroży Shants i wykonywanie prostych ćwiczeń stymulujących przepływ krwi.

 • Opuść głowę tak, aby podbródek stykał się z szyją, a następnie wykonaj 5 razy zwroty w różnych kierunkach.
 • Podnieś trochę głowę, wykonaj podobne zakręty 5 razy w każdym kierunku.
 • Zegnij głowę tak, aby ucho dotykało ramienia 5 razy z każdej strony.
 • Głowa powinna być wyprostowana, palce dotykać tyłu głowy. Naciśnij tył głowy na dłoniach przez 7 sekund.

Homeopatia

Gdy tylko pojawią się oznaki niskiego krążenia krwi w mózgu, musisz spożywać złoty jod. Lek pomaga przezwyciężyć migreny, szumy uszne, chód i osłabienie pamięci. Specjaliści rzadko mówią pozytywnie o homeopatii, ale jeśli pacjent dobierze odpowiednie leki, można osiągnąć pożądany efekt.

Witaminy

Istnieje wiele leków pomocniczych stymulujących krążenie krwi w mózgu. Witaminy są ważnym składnikiem kompleksowej terapii:

 • Ascorutin - lek z witaminą C i rutyną stosowany profilaktycznie w celu wzmocnienia ścian naczyń krwionośnych.
 • Kwas nikotynowy jest stosowany ściśle według zaleceń lekarza, służy do elektroforezy, stymuluje krążenie krwi w mózgu w osteochondrozie.

Antykoagulanty

Leki te pomagają zwiększyć przepływ krwi. Leki pomagają normalizować krążenie mózgowe. Dozwolone do stosowania z dużym prawdopodobieństwem niedokrwienia. Najbardziej skuteczne leki to: aspiryna, curantil, warfarin, heparyna.

Flawonoidy

Środki naczyniowe pomagają poprawić krążenie krwi w mózgu, dzięki działaniu wzmacniającemu i tonizującemu. Ciało zostaje uwolnione od działania toksyn. Lista obejmuje leki ziołowe, których stosowanie nie upośledza pracy serca. Wymieńmy główne:

 • Ginkgo bilboa - pozwala zlikwidować skurcze, pobudza mikrokrążenie, likwiduje obrzęki, stabilizuje ciśnienie wewnątrz czaszki.
 • Leki z małym barwinkiem należą do kategorii środków przeciwskurczowych, zapobiegają tworzeniu się skrzepów krwi, stymulują przepływ krwi. Lekarz jest upoważniony do przepisywania takich środków ludziom; nie są one wykorzystywane do samodzielnego leczenia ze względu na silny efekt i kilka przeciwwskazań.

Dezagreganty

Leki rozrzedzające krew na zakrzepy krwi zapobiegają zatorom. Ich zastosowanie stymuluje mikrokrążenie kapilarne.

Leki te obejmują:

 • Angioprotectors są tworzone w postaci pigułek, tabletek, roztworów do infuzji.
 • Preparaty do wstrzyknięć wewnętrznych: Anginal, Aprikor, Parsedil.

Leki z kwasem nikotynowym

Wśród silnych środków pobudzających krążenie krwi wyróżnia się leki z niacyny. Leki nie wpływają na duże naczynia krwionośne, sprzyjają rozszerzaniu naczyń włosowatych, wzmacniają ściany i obniżają poziom cholesterolu.

Trzeba go stosować tylko na polecenie specjalisty i pod jego nadzorem, aby nie pojawiły się komplikacje i skutki uboczne. Rozważ kilka popularnych leków: Enduratin, Nikoshpan, Adipimox.

Aby poprawić mikrokrążenie

Stan cienkich naczyń pomaga regulować takie fundusze, poprawia się zdrowie, ustają zawroty głowy, chód przestaje być chwiejny, ustają objawy ostrych i przewlekłych patologii. Czas trwania stosowania określa specjalista, biorąc pod uwagę nasilenie choroby. Podajemy główne aktywa: Betaserk, Vestibo, Tagista.

Preparaty na naczynia mózgowe

Pacjenci powyżej 70 roku życia powinni rozważyć nootropy. Przyczyniają się do nasycenia struktury komórkowej krwią i tlenem, sprzyjają lepszemu przyswajaniu glukozy. Wydajność, koncentracja i pamięć poprawiają się wraz z wyższym poziomem cukru we krwi.

Wady nootropów obejmują uzależnienie i konieczność zwiększania dawki. Aby temu zapobiec, eksperci zalecają krótkie przerwy w używaniu i wymianę leków. W celach profilaktycznych, oprócz nootropów, dopuszczalne są:

 • Kompleks witaminowy, produkty z ekstraktem z żeń-szenia.
 • Glicyna pomaga pozbyć się skutków skoleozy, poprawia aktywność intelektualną.
 • Piracetam stymuluje krążenie krwi, metabolizm.
 • Tanakan poprawia aktywność intelektualną, pomaga pozbyć się niepokoju.

Zastrzyki

Zastrzyki są często przepisywane w celu wzmocnienia naczyń krwionośnych. W ten sposób aktywne składniki leków szybciej dostają się do krwiobiegu, tonizują ściany naczyń włosowatych i dają maksymalny efekt..

Preparaty do iniekcji klasyfikuje się następująco:

 • Leki neutronowe poprawiają funkcjonowanie tkanek nerwowych.
 • Miotropowy, poprawia włókna mięśniowe.
 • Połączone działanie.
 • Środki oparte na alkaloidach eliminują skurcze naczyń, rozszerzają światło, zwiększają metabolizm, pomagają pozbyć się skrzepów krwi.
 • Leki na bazie kwasu nikotynowego działają na naczynia włosowate, pomagają w eliminacji złogów cholesterolu.
 • Wazodilator.

Środki przeciwskurczowe

Środki te pomagają rozszerzyć średnicę naczyń krwionośnych, rozluźnić tkankę mięśni gładkich naczyń włosowatych. Takie fundusze nie stwarzają niebezpieczeństwa, działają na luzie. Stosowane jako tabletki stymulujące krążenie krwi oraz zastrzyki należące do tej grupy.

Takie fundusze nie są wystarczająco skuteczne na naczyniach krwionośnych pod wpływem miażdżycy. Przyczyniają się do redystrybucji krążenia krwi, aktywując się w zdrowych miejscach, w których naczynia krwionośne są lepiej zachowane. Dlatego problematyczne obszary mózgu nie są dostatecznie ukrwione..

Leki przeciwskurczowe są często przeciwwskazane u osób starszych. Są przepisywane leki z innej grupy w celu poprawy pamięci i krążenia krwi..

Blokery kanału wapniowego

Jeśli środki naczyniowe są stosowane do stabilizacji krążenia krwi w mózgu z takiej podgrupy, naczynia mogą rozszerzać się bez wpływu na krążenie krwi. Takie fundusze są wykorzystywane do osteochondrozy szyjki macicy. Często występuje stabilizacja mikrokrążenia.

Leki z tej grupy mają skutki uboczne, znacznie obniżają ciśnienie krwi. Leki są stosowane wyłącznie zgodnie z zaleceniami lekarza we wskazanej dawce.

Blokery alfa

Leki alfa-blokery nie tylko sprzyjają rozszerzaniu się naczyń włosowatych, ale także poprawiają proces metaboliczny w tkankach mózgowych, sprzyjają lepszej agregacji płytek krwi.

Stosowany przy problemach metabolicznych w mózgu. Stosuje się je przy braku tlenu w wyniku nadciśnienia tętniczego lub skurczu naczyń z otępieniem lub zaawansowaną miażdżycą.

Dezagreganty

Leki przeciwpłytkowe zapobiegają gromadzeniu się płytek krwi, które przyczyniają się do zatykania naczyń włosowatych. Pod działaniem takich leków stymuluje się mikrokrążenie i zwiększa się przepuszczalność naczyń. Leki mają właściwości angioprotektorów, zmniejszają kruchość naczyń krwionośnych, dzięki stymulacji procesów metabolicznych w ścianach.

Curantil

Dostępny w postaci tabletek lub roztworu, jest stosowany w encefalopatii dyskulacyjnej i przewlekłych chorobach układu krążenia. Nie używać przed upływem 12 lat.

Efekty uboczne to: nudności, utrata przytomności, zawroty głowy, często bóle mięśni, pokrzywka.

Zalecany jest przebieg leczenia tym lekiem. Konieczne jest przyjmowanie tabletek na godzinę przed posiłkiem lub dwie godziny po 3 razy dziennie.

Korektory mikrokrążenia

Betahistyna należy do tej kategorii leków, poprawia przepływ krwi w naczyniach włosowatych, pomaga radzić sobie z napadami zawrotów głowy, eliminuje niestabilność chodu w chorobach przewlekłych. Tabletki 8 i 16 mg są używane na kursach.

Dawkowanie ustala lekarz prowadzący, podzielone na 3 dawki dziennie. Leki nie są przepisywane kobietom w ciąży i karmiącym, są ostrożnie stosowane w astmie oskrzelowej, owrzodzeniach.

Aby poprawić pamięć

Leki nootropowe są stosowane w celu poprawy pamięci, promowania metabolizmu w uformowanych elementach mózgu. W ten sposób pobudzana jest aktywność myślenia, informacje są lepiej przyswajane..

Podobne leki stosuje się w walce z otępieniem naczyniowym u osób starszych z encefalopatią lub uszkodzeniem naczyń mózgowych. Nie ma sensu przyjmowanie tych tabletek przez młodych, zdrowych pacjentów. Pod wpływem nootropów możliwe jest przeniesienie błony neurocytów do stanu stabilnego, poprawienie odporności tkanki mózgowej na brak tlenu.

Racetamy

Piracetam jest niedopuszczalny w przypadku problemów z nerkami, udaru krwotocznego w złożonej postaci, laktacji, przy złożonym rozwoju ciąży. Przy efektach ubocznych może dojść do podniecenia nerwowego i motorycznego, wymiotów, pokrzywki, pojawiają się problemy ze stolcem.