Co powoduje udar mózgu, jak go uniknąć, zapobieganie i leczenie

Dzień dobry, drodzy przyjaciele. Dzisiaj to bardzo poważny temat, porozmawiajmy o udarze mózgu. Udar jest ostrym naruszeniem krążenia mózgowego (ACVA).

ACVA jest niebezpieczną chorobą, ale wielu wciąż niezasłużenie ignoruje tę niebezpieczną chorobę, pomimo ogromnej skali jej rozprzestrzeniania się. Poświęć chwilę na przeczytanie tego artykułu i czerp korzyści dla swojego zdrowia, poznając przyczyny tego schorzenia i sposoby zapobiegania mu. Co powoduje udar?

Co powoduje udar

Zwykle przyczyną udaru jest tworzenie się skrzepu krwi w tętnicy mózgu. Szybkim lekarstwem jest stosowanie leków rozpuszczających skrzepy krwi. Inne metody leczenia obejmują leki zmniejszające ryzyko kolejnych udarów.

W leczeniu tej choroby ważną rolę odgrywają zajęcia rehabilitacyjne. Ryzyko wystąpienia niepełnosprawności po udarze zależy od miejsca powstania skrzepliny, szybkości późniejszego leczenia oraz stopnia uszkodzenia mózgu. Jeśli podejrzewasz obecność ostrego incydentu naczyniowo-mózgowego, musisz natychmiast wezwać pogotowie ratunkowe.

Powody

W przypadku udaru dochodzi do ostrej przerwy w dopływie krwi do określonej części mózgu. Komórki mózgowe wymagają stałego dopływu tlenu do krwi, więc wkrótce po zablokowaniu dopływu krwi komórki mózgowe zaczynają obumierać. Krew dostaje się do mózgu przez dwie tętnice szyjne wewnętrzne i dwie tętnice kręgowe.

Jeśli w tętnicy szyjnej utworzy się skrzep, może dojść do rozległego uszkodzenia mózgu, aż do śmierci włącznie. Jeśli skrzep krwi utworzy się w jednej z mniejszych gałęzi tej tętnicy, objawy mogą być minimalne. Istnieją dwa główne rodzaje udarów - niedokrwienny i krwotoczny.

Typ niedokrwienny

Termin „niedokrwienie” oznacza stan, w którym występuje zmniejszony dopływ krwi i tlenu do określonej części ciała. Jest to zwykle spowodowane tworzeniem się skrzepu krwi w tętnicy, który blokuje przepływ krwi. Udar niedokrwienny występuje w około 70% przypadków.

Typ krwotoczny

Ten typ udaru rozwija się, gdy osłabiona tętnica pęka. Krwotok śródmózgowy prowadzi do wycieku krwi do tkanki mózgowej. Prowadzi to do pozbawienia tlenu komórek nerwowych i śmierci..

Zjawisko to obserwuje się w 10% przypadków. Podczas krwawienia do przestrzeni między mózgiem a pajęczynówką rozwija się krwotok podpajęczynówkowy, który obserwuje się w około 5% przypadków. Ta przestrzeń jest zwykle wypełniona płynem mózgowo-rdzeniowym..

W jakim wieku może dojść do udaru?

W krajach rozwiniętych CVA jest jedną z głównych przyczyn zgonów osób w starszym wieku, a także rozwoju u nich niepełnosprawności. Większość przypadków dotyczy wieku powyżej 65 lat. W krajach rozwiniętych co roku na 100 osób powyżej 75 roku życia przypada jeden udar.

Jednak choroba może rozwinąć się w każdym wieku, nawet u niemowląt. Chociaż udar w młodym wieku jest znacznie mniej powszechny. Wiele osób starszych cierpi z powodu udaru. W około połowie przypadków osoby po udarze wymagają pomocy innych.

Pierwsze oznaki i objawy

Funkcjonowanie różnych części ciała jest kontrolowane przez różne części mózgu. Dlatego objawy udaru również różnią się w zależności od tego, która część mózgu została dotknięta. Objawy zwykle pojawiają się dość nagle i zwykle obejmują co najmniej jedno z poniższych:

 • Słabość ręki i / lub nogi. Stopień manifestacji może być różny, od całkowitego paraliżu jednej strony ciała do lekkiej niezręczności jednej dłoni.
 • Osłabienie lub przebarwienie jednej strony twarzy.
 • Problemy z równowagą, koordynacją, wzrokiem, mową, komunikacją i połykaniem.
 • Zawroty głowy, niestabilność.
 • Drętwienie części ciała.
 • Bół głowy.
 • Zamieszanie świadomości.
 • Utrata przytomności w ciężkich przypadkach.

Jak manifestuje się microstroke?

Objawy mikrosturzenia są podobne do objawów udaru, ale nie trwają dłużej niż 24 godziny. Jest to spowodowane chwilowym brakiem dopływu krwi do określonej części mózgu. W większości przypadków mikrosturzenie powoduje niewielki skrzep krwi w małej tętnicy..

Przepływ krwi jest zablokowany na kilka minut i na niewielkim obszarze brakuje dopływu krwi. Następnie skrzep rozpada się lub dopływ krwi zostaje ponownie rozprowadzony do sąsiednich naczyń krwionośnych.

Pomimo tego, że objawy mikrostoku mijają wystarczająco szybko, wymagana jest natychmiastowa karetka. Wynika to z faktu, że zwiększa to ryzyko wystąpienia wspólnego udaru..

Czytaj więcej:

Efekty

Konsekwencje udaru mogą być skrajnie różne, w dużej mierze zależą od miejsca krwotoku lub rozwoju skrzepliny, a także od rozległości zmiany. Zgony są możliwe w przypadku poważnego udaru. Drobne ACA powoduje stosunkowo niewielkie problemy, które mogą stopniowo zanikać.

W większości przypadków konsekwencje udaru są gdzieś pomiędzy tymi dwoma skrajnościami. Problemy, z którymi ludzie mogą się spotkać po ACVA, obejmują jeden lub więcej z poniższych:

 • Słabość po jednej stronie ciała. Może to obejmować problemy z chodzeniem, jeśli dotyczy to nóg lub problemy z kontrolą dłoni.
 • Problemy z równowagą i koordynacją.
 • Problemy z połykaniem są powszechne. W wielu przypadkach może to być niebezpieczne, ponieważ pokarm może nie dostać się do przełyku, ale do tchawicy..
 • Problemy z mową i komunikacją mogą się bardzo różnić, aż do całkowitej niezdolności do mówienia. Postrzeganie mowy, umiejętności pisania i czytania również mogą ulec pogorszeniu..
 • Problemy ze wzrokiem. Może wystąpić podwójne widzenie, a także utrata części pola widzenia.
 • Pogorszenie procesów umysłowych (niezdolność do przyswajania nowych informacji, koncentracji, zapamiętywania).
 • Niewłaściwa reakcja emocjonalna. Niektórzy pacjenci niepotrzebnie się śmieją lub płaczą.
 • Ciągłe zmęczenie.

Zestaw objawów może się znacznie różnić w zależności od pacjenta. Kilka tygodni po udarze stopniowo zmniejsza się obrzęk i stan zapalny wokół uszkodzonej tkanki nerwowej..

Może to doprowadzić do pewnej poprawy stanu pacjenta, ustąpienia poszczególnych objawów.
Dzięki rehabilitacji i odpowiedniej terapii następuje stopniowa poprawa stanu pacjenta.

Czasami z czasem inne części mózgu mogą częściowo przejąć funkcje uszkodzonych części, co poprawia stan pacjenta. W 30% przypadków osoby, które miały tę chorobę, nie potrzebują już znaczącej pomocy domowej w ciągu 3 tygodni. Jednak często po udarze rozwija się pewien stopień niepełnosprawności..

Diagnostyka

Lekarz może zwykle zdiagnozować udar na podstawie typowych objawów. Czasami wymagane są następujące rodzaje egzaminów:

 • Tomografia komputerowa lub skan MRI mózgu. Tego typu ankiety mogą pomóc określić, jaki rodzaj udaru ma miejsce..
 • Badanie krwi na poziom cukru i cholesterolu. Zwiększony poziom tych związków wskazuje na dodatkowe ryzyko nawrotu..
 • Czasami wykonuje się prześwietlenie klatki piersiowej i elektrokardiogram, aby wyjaśnić przyczynę udaru.
 • Badanie ultrasonograficzne tętnic szyjnych szyi w celu oceny stopnia nasilenia blaszek miażdżycowych, które przyczyniają się do rozwoju udaru.

Leczenie

Pierwsza pomoc przed przybyciem karetki polega na zapobieganiu przedostawaniu się jedzenia i napojów do dróg oddechowych poprzez ograniczenie przyjmowania pokarmu. Rzeczywiście, w przypadku udaru połykanie pokarmu jest często zaburzone i może dostać się do niewłaściwego gardła.

Lepiej jest zapewnić pacjentowi wygodną pozycję poziomą i umieścić poduszki pod szyją i głową tak, aby były ustawione pod kątem 30 ° do poziomu. Unikaj gwałtownych ruchów, ważne jest, aby zapewnić komfort przed przybyciem pracowników medycznych.

Idealnie byłoby, gdyby pacjent został niezwłocznie przewieziony na izbę przyjęć, gdzie jest badany przez lekarza. Po badaniu i wymaganych dodatkowych rodzajach badań zaleca się leczenie.

Przed przystąpieniem do leczenia ważne jest ustalenie, jaki rodzaj udaru ma miejsce - krwotoczny czy niedokrwienny. W końcu leczenie tych dwóch rodzajów chorób jest znacząco różne..

Jeśli od udaru niedokrwiennego minęło mniej niż cztery i pół godziny, wykonuje się dożylne podanie alteplazy. Ten lek pomaga rozkładać skrzepy krwi.

Chirurgiczne zniszczenie skrzepliny, która spowodowała udar, może poprawić ostateczny stan pacjenta. W przypadku udaru niedokrwiennego często przepisuje się leki przeciwpłytkowe w celu zmniejszenia zdolności płytek krwi do krzepnięcia. Pomaga w zapobieganiu nawrotom.

Inne rodzaje leków przepisywanych po udarze również koncentrują się na zmniejszaniu ryzyka nawrotu. Na przykład często przepisuje się leki obniżające poziom cukru i cholesterolu we krwi oraz pomagające w nadciśnieniu..

Migotanie przedsionków i zwężenie tętnicy szyjnej mogą przyczyniać się do rozwoju udaru, dlatego przepisywane są leki w celu zminimalizowania skutków tych chorób.

W przypadku udaru krwotocznego typu podpajęczynówkowego w niektórych przypadkach wykonuje się operację w celu leczenia pęknięcia tętnicy. Czasami przeprowadza się również operacje chirurgiczne w celu zmniejszenia ciśnienia wewnątrzczaszkowego, które może wzrosnąć po udarze..

Jak leczyć w domu - rehabilitacja

Gdy tylko stanie się to możliwe i bezpieczne, należy spróbować pomóc pacjentowi wstać z łóżka i trochę się poruszyć. Ma to na celu jak najszybsze rozpoczęcie procesu rehabilitacji. Zmniejsza również ryzyko zakrzepicy żył głębokich, która często występuje przy długotrwałym leżeniu.

Celem rehabilitacji jest zwiększenie aktywności i poprawa jakości życia osoby po udarze. Wymaga to odpowiedniej pomocy i wsparcia ze strony sąsiadów..

Wymaga również zaangażowania różnych specjalistów do pomocy w rehabilitacji pacjenta. Należą do nich fizjoterapeuci, patolodzy zawodowi, logopedzi, dietetycy, psycholodzy i inni..

Jak wyzdrowieć po udarze - instrukcja wideo dla krewnych

Jak zapobiegać chorobom

Udar niedokrwienny jest podobny do zawału serca, ponieważ jest spowodowany tworzeniem się skrzepu krwi w naczyniach krwionośnych. Przyczyną udaru, podobnie jak w przypadku zawału serca, jest miażdżyca tętnic i zakrzepica. Jaka jest różnica między zawałem serca a udarem?

W przypadku zawału mięśnia sercowego śmierć tkanki serca następuje z powodu upośledzonego dopływu krwi. Udar powoduje uszkodzenie tkanki mózgowej z powodu upośledzonego dopływu krwi lub pękniętych tętnic.

Z tego powodu zapobieganie zawałowi serca i udarowi mózgu polega na zminimalizowaniu wielu czynników przyczyniających się do powstawania zakrzepów krwi:

 • Alkohol. Udar mózgu i alkohol to niebezpieczne połączenie. Aby zmniejszyć ryzyko udaru, wskazane jest ograniczenie spożycia alkoholu, unikanie picia mocnych napojów alkoholowych.
 • Palenie. Zaprzestanie palenia powinno być pierwszym krokiem w zapobieganiu udarowi. Substancje chemiczne zawarte w dymie tytoniowym, które dostają się do krwiobiegu podczas palenia, mogą uszkadzać tętnice i zwiększać ryzyko rozwoju tego stanu.
 • Nadwaga. Walka z nadwagą jest ważnym krokiem w zapobieganiu temu schorzeniu..
 • Wysoki poziom cholesterolu jest czynnikiem ryzyka, ale można go skorygować za pomocą leków i ulepszonej diety.
 • Wysokie ciśnienie krwi. Pod jakim ciśnieniem może dojść do udaru? Udar zwykle rozwija się, gdy ciśnienie krwi jest wysokie, więc jego wczesne monitorowanie jest ważnym krokiem w zapobieganiu tej chorobie. Zalecane leczenie farmakologiczne nadciśnienia tętniczego w celu zmniejszenia ryzyka udaru.
 • Siedzący tryb życia. Wskazane jest, aby codziennie poświęcać co najmniej pół godziny na aktywność fizyczną..
 • Odpowiednie jedzenie. Konieczne jest nasycenie diety różnorodną naturalną żywnością z przewagą warzyw, owoców i produktów pełnoziarnistych. Ważne jest, aby spożywać owoce morza, ryby i niskotłuszczowe produkty mleczne. Ogranicz spożycie tłuszczów nasyconych, słodkich, skrobiowych i słonych.
 • Cukrzyca. Udar mózgu i cukrzyca to kolejne niebezpieczne połączenie. Diabetycy muszą stosować odpowiednie leczenie, aby zmniejszyć ryzyko krwotoku mózgowego.

Wniosek

Udar to straszna choroba, plaga naszych czasów. Ludzie, którzy go przeszli, często znacznie tracą na jakości swojego życia..

Teraz wiemy, co powoduje udar. Aby temu zapobiec, należy podjąć odpowiednie kroki w celu dostosowania stylu życia i odżywiania..

W końcu ścisła dieta i odmowa palenia i alkoholu są znacznie lepsze niż wózek inwalidzki. Autor artykułu: Vladimir Sviridov, kandydat nauk biologicznych, specjalista ds. Informatyki.

Udar mózgu

Każdego roku w Rosji na udar choruje od 500 do 700 tysięcy osób. Śmiertelność z powodu udaru mózgu wynosi około 300 tysięcy osób rocznie. W ciągu roku około połowa pacjentów po udarze umiera, a 90% pozostaje głęboko niepełnosprawnych..

Udar to nagłe, ostre zaburzenie krążenia mózgowego, w którym część mózgu umiera.

W zależności od tego, która część mózgu jest dotknięta chorobą, pacjent po udarze traci określone funkcje mózgu, a różne narządy przestają prawidłowo funkcjonować.

Rodzaje pociągnięć

Istnieją dwa główne rodzaje udarów - niedokrwienny i krwotoczny..

W udarze niedokrwiennym pacjent ma skrzeplinę jednej z tętnic mózgowych przez skrzeplinę. Prowadzi to do zatrzymania przepływu krwi przez tętnicę i stopniowej śmierci tkanki mózgowej znajdującej się „poniżej”. Śmierć mózgu następuje w ciągu sześciu godzin od zablokowania naczynia. Ta sytuacja jest czasami nazywana „zawałem mózgu”.

W przypadku udaru krwotocznego krwotok występuje w mózgu z powodu naruszenia integralności ściany naczyniowej. Ten typ udaru jest mniej powszechny, ale jego konsekwencje są zwykle katastrofalne..

Istnieją rodzaje udarów, które łączą zatykanie tętnic z zakrzepicą i krwotokiem mózgowym.

Oznaki udaru

 • Nagle stracił wzrok.
 • Oczywisty brak koordynacji.
 • Słabość rąk, nóg.
 • Utrata rozumienia słów lub umiejętności mówienia.
 • Zmniejszona wrażliwość.
 • Silny ból głowy, mogą towarzyszyć wymioty.
 • Nagłe osłabienie i zawroty głowy.
 • Trudności w wymowie i postrzeganiu otoczenia.
 • Rozmazany obraz.
 • Zmętnienie świadomości.

Jak być pewnym rozpoznania udaru?

Poproś osobę o uśmiech. Za jednym pociągnięciem uśmiech będzie krzywy.

Poproś o podniesienie rąk, jeśli mięśnie są słabe, nie można tego zrobić, możesz zobaczyć różnicę w ruchach po prawej i lewej stronie.

Poproś ofiarę, aby powiedziała proste zdanie. Podczas ataku osoba będzie mówić powoli, potykając się. To brzmi jak przemówienie pijanego mężczyzny.

Poproś o wystawienie języka - czubek języka odchyla się w kierunku ogniska mózgu.

Pierwsza pomoc przy udarze

Pacjenci z ostrymi zaburzeniami krążenia mózgowego powinni być natychmiast hospitalizowani w szpitalu. W przypadku udaru najdroższe są pierwsze minuty i godziny choroby, ponieważ w tym czasie opieka medyczna może być najbardziej skuteczna.

Przyczyny udaru

 • Otyłość.
 • Niska aktywność fizyczna.
 • Choroba hipertoniczna.
 • Palenie i alkoholizm.
 • Tętniaki mózgowe.
 • Cukrzyca.
 • Choroby serca i naczyń krwionośnych.
 • Wysoki cholesterol.
 • Zwiększone krzepnięcie krwi (częstą przyczyną jest brak wody).
 • Dziedziczność (genetyczna i rodzicielska).

Kontrolowane czynniki ryzyka

1. Wysokie ciśnienie krwi - ciśnienie powyżej 160/90 mm Hg. zwiększa czterokrotnie prawdopodobieństwo katastrofy naczyniowej, a ciśnienie od 200/110 mm Hg. - dziesięć razy.

Na górne ciśnienie wpływają:

 • stan psycho-emocjonalny (stres, napięcie nerwowe itp.)
 • problemy związane z kręgosłupem szyjnym (występują poważne sploty nerwowe i twory naczyniowe, które mogą wpływać na wzrost ciśnienia): osteochondroza, różnego rodzaju urazy.

Niższe ciśnienie zależy od pracy nadnerczy i wątroby. Wątroba jest odpowiedzialna za uwalnianie lub wiązanie wszystkich hormonów, które mamy w naszym organizmie, a także wszystkich substancji biologicznych.

Na ciśnienie wpływa również ilość wypijanej wody (30 ml na 1 kg wagi, herbaty, kompoty, kawa, zupy nie są brane pod uwagę), a także krzepnięcie krwi.

2. Choroby serca, takie jak migotanie przedsionków, zwiększają ryzyko udaru trzy do czterech razy. Udary wywołane tworzeniem się skrzepu krwi w sercu wyróżniają się nasileniem i częściej prowadzą do niepełnosprawności pacjentów.

3. Cukrzyca zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia udaru trzy do pięciu razy. Wynika to z wczesnego rozwoju miażdżycy i zaburzeń hemoreologicznych u pacjentów z cukrzycą..

4. Palenie dwukrotnie zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia katastrof naczyniowych z powodu przyspieszonego rozwoju miażdżycy tętnic szyjnych.

5. Wysoki poziom cholesterolu całkowitego i lipidów o małej gęstości jest pośrednim czynnikiem ryzyka wystąpienia udaru: z nim związany jest rozwój miażdżycy; nadużywanie alkoholu może nawet trzykrotnie zwiększyć ryzyko udaru.

6. Czynniki związane ze stylem życia:

 • złe odżywianie,
 • nadwaga,
 • brak aktywności fizycznej,
 • stres psycho-emocjonalny.

Podstawowe środki zapobiegania udarom

Terapia lekowa w celu wyrównania ciśnienia krwi.

Stosowanie leków rozrzedzających krew (udar niedokrwienny).

Spróbuj zatrzymać postęp miażdżycy (udar niedokrwienny).

Pokarmy, które przyspieszają krążenie krwi w mózgu (udar niedokrwienny).

Leki poprawiające procesy metaboliczne w mózgu (udar niedokrwienny).

Produkty mające na celu wyeliminowanie wysokiego ciśnienia krwi (udar krwotoczny).

Pokarmy uspokajające zwiększające niepokój (udar krwotoczny).

Produkty wzmacniające ściany naczyń krwionośnych i zwiększające ich napięcie (udar krwotoczny).

Wtórne środki zapobiegania udarom

 1. Utrzymanie ciśnienia krwi w nadciśnieniu na stałym poziomie. To właśnie ten wskaźnik decyduje przede wszystkim o wystąpieniu udaru..
 2. Leczenie cukrzycy. Ściany naczyń krwionośnych są uszkodzone z powodu cukrzycy.
 3. Utrata masy ciała Zauważono regularność, że im większa jest osoba z nadwagą, tym większe jest prawdopodobieństwo wystąpienia udaru (zarówno krwotocznego, jak i niedokrwiennego).
 4. Stałe monitorowanie krzepnięcia krwi. Zwiększone krzepnięcie krwi prowadzi do tworzenia się skrzepów krwi, które mogą spowolnić lub całkowicie zablokować przepływ krwi w naczyniach krwionośnych.
 5. Stała kontrola poziomu cholesterolu we krwi. Leczenie miażdżycy.
 6. Pozbycie się złych nawyków, takich jak palenie i alkohol. Palenie prowadzi do skurczu naczyń.
 7. Praca z wewnętrznym stresem i problemami psychicznymi, przywracanie procesów psychicznych. Normalizacja snu, odżywiania i aktywności fizycznej.

Jakie programy są używane w zapobieganiu i regeneracji po udarze?

Program odnowy biologicznej „Ochrona naczyń”

 1. Zapobieganie miażdżycy;
 2. Postępująca miażdżyca;
 3. Stan po ostrym zaburzeniu krążenia mózgowego (jako przedłużenie polecamy produkty Mind-Max i Ginkgo / Gotu Kola);
 4. Choroba niedokrwienna serca (jako uzupełnienie zalecane jest dodatkowe spożycie Koenzymu Q10 Plus, Hawthorn Plus, Collolid Minerals z sokiem Acai);
 5. Profilaktyka i kompleksowa terapia chorób zwyrodnieniowych siatkówki (dodatkowo zaleca się stosowanie Perfect Eyes NSP);
 6. Poprawa mikrokrążenia.

Program odnowy biologicznej „Czysta głowa”

Program „Clear Head” przeznaczony jest przede wszystkim dla osób ciężko pracujących, angażujących się w pracę umysłową, często narażonych na stres emocjonalny. Zestaw ten z pewnością przyda się studentom i uczniom doświadczającym zwiększonego obciążenia akademickiego. Może być również stosowany przy zaburzeniach krążenia mózgowego oraz u osób starszych, które charakteryzują się obniżoną funkcją mózgu..

Program odnowy biologicznej „Antystres”

Silny / ciągły stres bardzo znacząco szkodzi zdrowiu ludzkiemu. Z tego powodu przede wszystkim cierpi zdrowie fizyczne - spada odporność, często przeziębiamy się, pogarszają się nasze choroby przewlekłe, stres wpływa na nasz wygląd. Wszystko to z kolei staje się dodatkowym źródłem uczuć, niepokoju. Te. stres wpływa zarówno na zdrowie psychiczne, jak i samopoczucie emocjonalne. Coraz częściej zaczynamy się denerwować, wściekać, denerwować. Program Antystres powstał, aby pomóc wzmocnić układ nerwowy, poprawić stan emocjonalny oraz chronić nasz organizm przed negatywnymi skutkami niepokoju.

Program odnowy biologicznej „Twoje zdrowie wątroby”

Program „Twoja Wątroba Zdrowie” stosowany jest przede wszystkim jako środek profilaktyczny zwiększający wydolność i stabilność wątroby w sytuacjach niekorzystnych: zwiększone obciążenie toksyczne i lekowe, nadwaga itp. Przeznaczony jest również dla osób z ostrymi lub przewlekłymi zaburzeniami czynności wątroby różnego pochodzenia: zapalenie wątroby, w tym wirusowe zapalenie wątroby, hepatoza, w tym tłuszczowa hepatoza, toksyczne uszkodzenie wątroby po przyjęciu leków, niewydolność wątroby, zaburzenia czynności dróg żółciowych itp. jako uzupełnienie głównego leczenia przepisanego przez lekarza prowadzącego.

Program odnowy biologicznej „Zdrowe serce”

Wskazania do stosowania:

 1. Choroba niedokrwienna serca (uzupełniona o wyznaczenie czynników zwiększających wykorzystanie glukozy jako źródła energii - kwas α-liponowy),
 2. Niewydolność serca (uzupełniona przepisywaniem źródeł L-karnityny),
 3. Postępująca miażdżyca tętnic wieńcowych (uzupełniamy o powołanie antyoksydantów - Witamina C NSP i Witamina E lub łączymy program Zdrowe Naczynia),
 4. Stan po przebytym ostrym zawale mięśnia sercowego (zalecamy stosowanie produktów poprawiających przepływ krwi - Ginkgo / Gotu Kola, Garlic, Morinda, a także produktów będących źródłem L-karnityny),
 5. Zaburzenia rytmu serca (uzupełniamy o powołanie Chelatu Magnezu, a także produkty-źródła potasu, tauryny, kwasu orotowego, molibdenu - Super Complex, choliny - Liv Guard),
 6. Nadciśnienie tętnicze (polecamy dodatkowo stosować takie produkty jak BPC, Ci-Cey, Magnesium Chelate, Gotu Kola, Garlic, a także pokarmowe źródła L-karnityny, które mają wyraźne działanie hipotensyjne).

bądź zdrów!

Zalecenia neurologa, immunologa, refleksologa Jurija Czistyakow

Pełny zapis materiału na temat „Udar. Powody. Grupy ryzyka. Zapobieganie. Powrót do zdrowia po udarze. Wsparcie produktu NSP ”można usłyszeć poniżej:

Udar mózgu. Przyczyny, objawy, rodzaje i leczenie udaru

Dzień dobry, drodzy czytelnicy!

W dzisiejszym artykule rozważymy z Tobą taką zagrażającą życiu chorobę, jak udar, a także jej przyczyny, objawy, rodzaje, zapobieganie i leczenie udaru za pomocą środków tradycyjnych i ludowych. Ponadto dowiemy się, co zrobić, aby dojść do siebie po udarze. więc.

Udar to ostre zaburzenie krążenia w mózgu, które powoduje uszkodzenie i śmierć komórek nerwowych.

Niebezpieczeństwo udaru polega na jego nieoczekiwanym i bardzo szybkim rozwoju, który w wielu przypadkach kończy się śmiercią, dlatego przy pierwszych oznakach udaru wymagana jest pilna pomoc lekarska! Terminowa opieka medyczna może zminimalizować uszkodzenie mózgu i zapobiec możliwym powikłaniom.

Kolejną przykrą „niespodzianką”, jaką niesie udar, jest niepełnosprawność osoby, która go przeżyła, ponieważ statystyki podają, że 70-80% ludzi po udarze staje się niepełnosprawnymi.

Udar obejmuje następujące stany patologiczne lub jego rodzaje - krwotok mózgowy, zawał mózgu i krwotok podpajęczynówkowy.

Udar mózgu. ICD

ICD-10: I60-I64
ICD-9: 434,91

Przyczyny udaru

Jak już wiemy, drodzy czytelnicy, udar występuje w wyniku naruszenia krążenia krwi w określonym obszarze mózgu. To samo naruszenie lub patologia powstaje w wyniku zablokowania i pęknięcia naczynia mózgowego. Spójrzmy, co właściwie może wywołać to zaburzenie krążenia?

Czynniki zwiększające prawdopodobieństwo wystąpienia udaru:

- nadciśnienie (nadciśnienie - wysokie ciśnienie krwi);
- zwężenie tętnic szyjnych;
- zakrzepica;
- zator;
- naruszenie krzepnięcia krwi;
- tętniaki mózgu;
- zaburzenia rytmu serca;
- miażdżyca i inne choroby układu krążenia;
- cukrzyca;
- złe nawyki (palenie, nadużywanie alkoholu i narkotyków);
- bezsenność;
- otyłość;
- bezdech senny - zatrzymanie oddechu na dłużej niż 10 sekund;
- hipotermia ciała;
- urazy;
- wiek - wraz z wiekiem stan zdrowia naczyń krwionośnych i serca.

Rodzaje pociągnięć

Udar niedokrwienny (zawał mózgu)

Ten typ udaru występuje najczęściej - w 90% wszystkich przypadków. Występuje w wyniku zwężenia lub zablokowania tętnic mózgu, dzięki czemu przepływ krwi w nim jest gwałtownie zmniejszony - niedokrwienie. Ze względu na brak przepływu krwi komórki mózgowe są pozbawione składników odżywczych wraz z tlenem i mogą zacząć obumierać w ciągu kilku minut.

Rodzaje udaru niedokrwiennego:

Udar zakrzepowy. Występuje, gdy skrzep krwi (skrzep krwi) tworzy się w jednej z tętnic dostarczających krew do mózgu. Zwykle w obszarach dotkniętych miażdżycą tworzy się skrzep. Proces ten może wystąpić w jednej z tętnic szyjnych, a także w innych tętnicach szyi lub mózgu..

Udar zatorowy. Występuje, gdy skrzep krwi tworzy się w naczyniach krwionośnych poza mózgiem, dlatego nazywa się to zatorami. Ten rodzaj udaru jest spowodowany migotaniem przedsionków (nieregularne bicie serca).

Udar krwotoczny (krwiak śródmózgowy)

Stanowi około 10% przypadków. Udar krwotoczny rozwija się w wyniku wycieku lub pęknięcia naczynia krwionośnego.

Rodzaje udaru krwotocznego:

Krwotok śródmózgowy. Występuje, gdy krew przepływa z naczynia krwionośnego mózgu do otaczających tkanek z uszkodzeniem komórek. Komórki mózgowe są uszkodzone z powodu upośledzonego ukrwienia.

Krwotok podpajęczynówkowy. Krwawienie rozwija się w tętnicach blisko powierzchni mózgu, a krwotok pojawia się w przestrzeni między powierzchnią mózgu a czaszką. Ten typ udaru jest sygnalizowany nagłym silnym bólem głowy..

Przemijający napad niedokrwienny (TIA) lub mikrostyk

Ten typ charakteryzuje się krótkim (poniżej 5 minut) epizodem objawów udaru..

W mikrostanie skrzep krwi zakłóca przepływ krwi do części mózgu, ale nie powoduje znacznych uszkodzeń, ponieważ zablokowanie naczynia jest tymczasowe.

Ważny! W przypadku mikrostruktury, podobnie jak w przypadku udaru, konieczne jest pilne wezwanie karetki, nawet jeśli objawy całkowicie ustąpiły. Objawy mikrostarku wskazują, że naczynia prowadzące do mózgu są częściowo zablokowane lub zwężone i istnieje ryzyko udaru.

Pierwsze oznaki i objawy udaru

Ważny! Jeśli masz objawy udaru, natychmiast wezwij pogotowie.

Objawy udaru:

- nagłe osłabienie;
- paraliż lub drętwienie mięśni twarzy, kończyn (często po jednej stronie);
- wada wymowy;
- pogorszenie widzenia;
- silny ostry ból głowy;
- zawroty głowy;
- utrata równowagi i koordynacji, zaburzenia chodu.

Jak rozpoznać udar u osoby?

Jeśli zauważysz, że dana osoba nie zachowuje się naturalnie, nie spiesz się, aby pomyśleć, że jest pijany, być może osoba ma udar. Aby rozpoznać tę chorobę, zwróć uwagę na następujące punkty:

1. Przyjrzyj się bliżej i zapytaj, czy dana osoba potrzebuje pomocy. Osoba może odmówić, ponieważ on sam jeszcze nie rozumiał, co się z nim dzieje. Osoba po udarze będzie miała trudności z mówieniem.

2. Poproś o uśmiech, jeśli kąciki ust znajdują się na innej linii, a uśmiech wygląda dziwnie - to objaw udaru.

3. Potrząśnij dłonią osoby, jeśli nastąpi uderzenie, uścisk dłoni będzie słaby. Możesz także poprosić o podniesienie rąk. Jedna ręka samoistnie opadnie.

Jeśli dana osoba wykryje oznaki udaru, konieczne jest:

1. Zadzwoń po karetkę.
2. Udzielić pierwszej pomocy osobie.

Konsekwencje udaru

Skutki udaru są różne dla każdej osoby. Niektórzy ludzie, dzięki Bogu, nie mają żadnych konsekwencji, inni mogą mieć czasową lub trwałą niepełnosprawność, na przykład:

- paraliż lub utrata ruchu mięśni;
- zaburzenia mowy lub połykania;
- utrata pamięci lub problemy z jasnym zrozumieniem;
- ból lub drętwienie niektórych części ciała;
- utrata zdolności do dbania o siebie.

Diagnostyka udarów

Aby przepisać najbardziej odpowiednią metodę leczenia udaru, konieczne jest ustalenie, jaki typ tej choroby wystąpił, a także, które części mózgu mogły zostać dotknięte. Konieczne jest również wykluczenie możliwych przyczyn objawów, takich jak guz mózgu lub reakcje na lek..

Procedury, które można przepisać w celu rozpoznania udaru:

Leczenie udaru

Leczenie udaru składa się z 3 etapów:

- zapewnienie pomocy medycznej w nagłych wypadkach;
- szpital szpitalny;
- rehabilitacja (rekonwalescencja).

W pierwszych godzinach udaru lekarze udzielają pomocy doraźnej.

W pierwszych dniach pobytu w szpitalu prowadzona jest intensywna terapia, która zmniejsza ryzyko zgonu, ogranicza uszkodzenia mózgu i zapobiega wystąpieniu drugiego udaru.

Ważny! W leczeniu każdego rodzaju udaru można stosować wiele różnych leków, ale pamiętaj - wszystkie leki mogą być przepisywane wyłącznie przez lekarza prowadzącego i muszą być przyjmowane ściśle według zaleceń!

Przez kolejne tygodnie i miesiące pacjentowi przepisuje się leki, a stan zdrowia jest stale monitorowany (przeprowadza się powtarzające się badania i badania).

Po zabiegu osoba poddawana jest rehabilitacji w postaci różnych zabiegów, ćwiczeń fizjoterapeutycznych i masażu.

Leczenie udaru niedokrwiennego

Leczenie tego typu udaru ma na celu rozpuszczenie skrzepu krwi, który blokuje dopływ krwi do mózgu. Również podczas leczenia lekarze starają się zapobiegać nawrotom udaru i innym możliwym powikłaniom. W tym celu stosuje się leki w postaci tabletek, zastrzyków, zakraplaczy i różnych procedur medycznych..

Leki przepisane w leczeniu udaru niedokrwiennego:

Aktywator plazminogenu tkankowego. Jest to główny lek stosowany w leczeniu udaru niedokrwiennego poprzez rozpuszczanie skrzepów krwi. Ale nie jest odpowiedni dla wszystkich, ponieważ ma jasne zalecenia dotyczące przyjęcia, wiele przeciwwskazań i skutków ubocznych.

Lek można zastosować nie później niż 3 godziny po zablokowaniu tętnicy zaopatrującej mózg przez skrzep. Najlepiej, gdy lek podaje się pacjentowi w ciągu godziny od wystąpienia udaru. Jeśli minęło więcej niż 3 godziny, ryzyko stosowania tego leku jest wyższe niż oczekiwana korzyść. U 6% osób podanie leku może spowodować udar krwotoczny, szczególnie osoby powyżej 75 roku życia są podatne na ten przebieg zdarzeń.

Możliwe jest wejście do aktywatora plazminogenu tkankowego, jeśli:

- dokładnie potwierdzone analizami, że udar jest niedokrwienny;
- minęły mniej niż 3 godziny od wystąpienia udaru;
- nie było urazów głowy ani zawałów serca przez następne 3 miesiące;
- nigdy wcześniej nie miał udaru;
- w ostatnich 21 dniach nie było krwawienia w żołądku, jelitach, nerkach i nie było krwi w moczu;
- w ciągu ostatnich 14 dni nie było operacji chirurgicznych;
- górne ciśnienie krwi poniżej 185 mm Hg, a dolne poniżej 110 mm Hg. Art.;
- testy wykazały, że krew krzepła normalnie;
- poziom cukru we krwi nie jest zbyt wysoki.

Liczne przeciwwskazania i niebezpieczne skutki uboczne zmniejszają częstotliwość stosowania tkankowego aktywatora plazminogenu.

Leki przeciwpłytkowe: „Clopidrogel”, „Dipyridamol” itp..

Leki przeciwpłytkowe nie rozpuszczają już utworzonego skrzepu krwi, ale zmniejszają ryzyko powstania nowych zakrzepów, tym samym zmniejszając ryzyko drugiego udaru.

Antykoagulanty: „Warfaryna”, „Dabigatran”, „Heparyna” itp..

Leki przeciwzakrzepowe mają poważniejsze skutki uboczne niż leki przeciwpłytkowe i dlatego są rzadziej przepisywane.

Również w leczeniu udaru niedokrwiennego przepisywane są tabletki na nadciśnienie oraz statyny, które przyjmuje się przy podwyższonym poziomie „złego” cholesterolu.

Leczenie udaru krwotocznego

Leczenie udaru krwotocznego ma na celu jak najszybsze zatrzymanie krwotoku powstałego w tętnicy mózgowej, a także usunięcie z niego skrzepu krwi, który uciska mózg. W takich przypadkach wskazana jest operacja neurochirurgiczna..

Ponadto w leczeniu udaru krwotocznego przepisywane są tabletki na nadciśnienie, które należy przyjmować ściśle według zaleceń lekarza..

Dodatkowo można przepisać: "Mannitol", barbiturany lub sterydy.

Powrót do zdrowia po udarze (rehabilitacja)

Po wyjściu ze szpitala osoba po udarze wymaga rekonwalescencji (rehabilitacji). Terapia regeneracyjna po udarze jest najważniejszą pozycją w leczeniu udaru, ponieważ ryzyko wystąpienia udaru wtórnego według statystyk wynosi 4-14%.

Bardzo dobrze, od razu odeślij osobę do specjalistycznego ośrodka rehabilitacji.

W takich ośrodkach osoba otrzyma pomoc w przywróceniu siły, funkcji organizmu i powrocie do samodzielnego życia. Efekt i czas powrotu do zdrowia zależy od obszaru uszkodzonego mózgu i wielkości uszkodzenia.

Procedury rekonwalescencji po udarze

Ćwiczenia fizjoterapeutyczne (kinezyterapia). Zalecany jest w celu przywrócenia pełnego zakresu ruchu, siły i zręczności, a także równowagi i umiejętności samoopieki. Ćwiczenia terapeutyczne wykonywane są pod nadzorem lekarza, z pomiarem pulsu i ciśnienia. Podczas wychowania fizycznego konieczne jest, aby osoba odpoczęła.

Po pierwsze jest to gimnastyka bierna, dla pacjenta ruchy wykonywane są przez rehabilitanta lub przeszkolonych krewnych, następnie ćwiczenia stają się bardziej skomplikowane, osoba ponownie uczy się siadania, wstawania, stania i chodzenia, jedzenia, ubierania się, przestrzegania zasad higieny osobistej.

Masaż. Masaż polega na powolnym i lekkim głaskaniu mięśni, w których następuje zwiększenie napięcia. Możliwe jest również pocieranie i delikatne ugniatanie.

Znieczulenie. Aby złagodzić ból, zaleca się zabiegi takie jak elektroterapia, magnetoterapia i laseroterapia. Zabiegi łagodzą ból, uaktywniają odporność, poprawiają mikrokrążenie itp..

Poprawa trofizmu tkankowego. Aby to zrobić, użyj: ozokerytu, aplikacji parafinowych, zabiegów wodnych itp..

Bandaż mocujący. Jest przepisywany na zespół bólu barku.

Rehabilitacja mowy. Aby przywrócić własną mowę i zrozumieć mowę innych, organizowane są zajęcia z logopedą-afazjologiem. Obejmują one ćwiczenia w klasie, a także prace domowe przywracające pisanie, czytanie i liczenie..

Adaptacja psychologiczna i społeczna. Dla osoby po udarze bardzo ważne jest wsparcie przyjaciół, rodziny i przyjaciół, którzy mogliby otaczać go troską i miłością. Pozytywne nastawienie jest niezbędne do całkowitego wyzdrowienia. Potrzebny jest zdrowy klimat psychiczny w rodzinie, uśmiech i pomoc. Okazuj cierpliwość, komunikuj się, znajdź taką osobę zajęcie (hobby), które Cię interesuje, bierz z nią udział w wydarzeniach kulturalnych i towarzyskich. Przecież Pismo Święte nie bez powodu mówi: „Serce radosne jest zdrowe jak lekarstwo, ale duch smutny wysusza kości” (Przysłów 17:22).

Leki na regenerację po udarze

Po ogólnych zaleceniach dotyczących powrotu do zdrowia po udarze, rozważymy leki, które pomogą nam przeprowadzić terapię po udarze. Więc…

Po udarach krwotocznych nie należy przyjmować leków rozrzedzających krew, ponieważ z tych środków zwiększa się wtórny rozwój choroby. Wszystkie inne leki są przepisywane nie inaczej, niezależnie od rodzaju udaru..

Leki poprawiające ukrwienie mózgu: Pentoxifyllin, Cavinton, Cerebrolysin, leki na bazie aspiryny.

Leki poprawiające procesy metaboliczne w komórkach mózgowych: „Ceraxon”, „Actovegin”, „Solcoseryl”, „Cinnarizin”, „Ginkgo-Fort”, „Cortexin”.

Nootropy (leki, które mają specyficzny wpływ na wyższe funkcje mózgu). Takie leki mogą stymulować aktywność umysłową, poprawiać funkcje poznawcze, poprawiać pamięć i zwiększać zdolność uczenia się. Jednym z najskuteczniejszych leków z tej grupy jest Gliatilin (alfosceran choliny).

Gliatylina jest oryginalnym lekiem nootropowym o działaniu ośrodkowym. Formuła fosforanowa leku sprzyja dobrej wchłanianiu i umożliwia szybkie dostarczenie substancji czynnej do mózgu. Gliatylina jest bezpieczna w stosowaniu, chroni neurony przed uszkodzeniami, usprawnia przekazywanie impulsów nerwowych oraz korzystnie wpływa na budowę błon komórkowych. Aby uzyskać najskuteczniejsze leczenie udaru, lekarz może przepisać kurację Gliatiln. Dzięki takiemu leczeniu pacjent szybciej odzyskuje procesy myślowe, pamięć, funkcje motoryczne i mowę.

Wśród innych nootropów można wyróżnić - „Piracetam”, „Noofen”, „Lucetam”.

Połączone fundusze: „Fezam”, „Neuro-norm”, „Tiocetam”.

Użyj również:

„Glicyna” - zmniejsza pobudliwość układu nerwowego);
„Sirdalud” - eliminuje napięcie mięśni, skurcze mięśni i hipertoniczność;
Herbaty ziołowe i ziołowe;
„Gidazepam” i „Adaptol” - leki przeciwdepresyjne.

Leczenie udaru za pomocą środków ludowej

Środki ludowe są stosowane wyłącznie jako środki zaradcze po udarze, a także w celu zapobiegania wtórnemu rozwojowi choroby. Przed użyciem zawsze skonsultuj się z lekarzem.!

Cytrynowy. Przełóż 1 kg cytryn przez maszynkę do mięsa i wymieszaj powstały kleik z 1 kg cukru. Przechowuj powstałą kompozycję w lodówce w szklanym pojemniku. Codziennie rano 1 łyżeczkę z bardzo małym ząbkiem czosnku.

Jajka. Pij 2 surowe, domowe jajka każdego ranka. Pamiętaj tylko, że jaja kurze są pokarmami alergizującymi. Jeśli masz objawy alergii, przestań ich używać.

Daktyle. Świeże, dojrzałe daktyle obrać i drobno posiekać lub przepuścić przez maszynkę do mielenia mięsa. Spożywaj je 2-3 razy dziennie po posiłkach. Jeśli trudno jest połknąć, weź ten produkt rozcieńczony w mleku.

Szałwia. Wlej 1 szklankę wrzącej wody na 1 łyżkę. łyżkę liści szałwii zagotować i wyłączyć ogień. Odstaw produkt na około pół godziny. Pij wywar 2 łykami 8-10 razy dziennie przez miesiąc.

Stopień jest biały. Wlej 2 szklanki wódki na 1 łyżkę. łyżka pokruszonych korzeni białej trawy. Nalegaj przez tydzień, a następnie odcedź. Rano i wieczorem po posiłku rozcieńczyć 25 kropli nalewki wodą i wziąć.

Biała jemioła i japońska sophora. Zmieszaj 50 g białej jemioły i 50 g japońskiej sophora i polej je 0,5 litra wódki. Pozostawić produkt do zaparzania w ciemnym miejscu przez 1 miesiąc, okresowo wstrząsając pojemnikiem z naparem. Weź napar 2 razy dziennie, 1 łyżeczka. Po 20 dniach od przyjęcia przerwij na 15 dni i powtórz kurs.

Mumiyo. Weź mały kawałek mumii wielkości główki zapałki i rozcieńczyć 2 łyżkami. łyżki wrzącej wody. Weź lekarstwo.

Maść laurowa. 3 łyżki. Wlej 1 szklankę nierafinowanego oleju słonecznikowego na łyżki posiekanych liści laurowych. Odstawić na tydzień, przecedzić, smarować 2 razy dziennie (rano i wieczorem) w miejscach sparaliżowanych udarem.

Maść laurowo-sosnowa. Osobno zmiel liście laurowe i igły sosnowe. Wymieszaj 1 łyżeczkę igieł i 6 łyżeczek liści laurowych. Do kompozycji dodaj 12 łyżeczek masła. Maść wmasowywać sparaliżowane kończyny 2 razy dziennie.

Kąpiel szałwiowa. Zalej 3 szklanki ziela szałwii 2 litrami wrzącej wody. Pozostaw produkt na 1 godzinę, odcedź i wlej do łazienki ciepłą wodą. Weź te kąpiele co drugi dzień.

Zapobieganie udarom

Głównym sposobem zapobiegania udarowi jest identyfikacja i eliminacja czynników ryzyka. Rozważmy podstawowe zasady i zalecenia, które zmniejszają ryzyko wystąpienia udaru lub nawrotu udaru:

 • bądź spokojny i pozytywny;
 • utrzymać zdrową wagę, zapobiegać otyłości;
 • dobrze się odżywiaj, koncentrując się na świeżych owocach i warzywach, aby organizm otrzymał wszystkie potrzebne witaminy i minerały;
 • ogranicz się do spożycia soli;
 • prowadzić aktywny tryb życia;
 • wyśpij się najlepiej, jeśli osoba kładzie się spać o 21: 00-22: 00;
 • porzucić złe nawyki (alkohol, palenie, narkotyki);
 • kontrolować ciśnienie krwi (w nadciśnieniu);
 • kontrolować poziom cukru we krwi, co można zrobić za pomocą glukometru;
 • kontrolować poziom „złego” cholesterolu we krwi.

Udar mózgu

Informacje ogólne

W przypadku udaru (naruszenie krążenia mózgowego) przepływ krwi w określonej części mózgu zmniejsza się lub całkowicie zatrzymuje. Udar jest jedną z głównych przyczyn słabego funkcjonowania mózgu u dorosłych..

Istnieją dwa rodzaje uderzeń. Udar niedokrwienny (niedokrwienne upośledzenie krążenia mózgowego) występuje, gdy skrzep krwi blokuje tętnicę lub naczynia włosowate w mózgu, 80% udarów jest niedokrwiennych. Drugi rodzaj udaru, krwotoczny (krwotoczny typ zaburzenia krążenia mózgowego), występuje, gdy naczynie krwionośne pęka w mózgu i pojawia się krwotok. W obu przypadkach komórki uszkodzonego obszaru mózgu przestają otrzymywać tlen i potrzebne im składniki odżywcze w wystarczających ilościach i zaczynają umierać..

Przyczyny udaru

Udar jest spowodowany przerwaniem przepływu krwi do obszaru mózgu z powodu zablokowania (zwężenia) lub pęknięcia tętnicy mózgowej.

Zablokowanie może być spowodowane przez:

 • zatorowość (gdy skrzep krwi odrywa się od miejsca powstania i przedostaje się do tętnic mózgu, najczęściej w sennych);
 • zakrzepica (tworzenie się skrzepów krwi w naczyniach mózgu, zwykle z powodu miażdżycy);

Przyczyny pęknięcia tętnicy mózgowej i krwotoku to:

 • nadciśnienie tętnicze;
 • wrodzone słabe ściany tętnic, takie jak tętniak
 • poważne obrażenia (na przykład ciężki cios w głowę w wypadku drogowym).

Objawy udaru

Jeśli pojawią się następujące objawy, należy pilnie wezwać pogotowie ratunkowe:

 • Nagłe osłabienie, drętwienie lub paraliż mięśni twarzy, ramion lub nóg, zwykle po jednej stronie ciała;
 • niezwykła trudność lub upośledzenie mowy;
 • ostre pogorszenie widzenia w jednym lub obu oczach;
 • nieoczekiwane zaburzenia chodu, zawroty głowy, utrata równowagi lub koordynacji;
 • ostre bóle głowy bez wyraźnego powodu.

Krótkie ataki niedokrwienne to mikroprzetknięcia (przemijające, przejściowe ataki / ataki niedokrwienia mózgu). Objawy są takie same, jak w przypadku normalnego udaru, ale trwa tylko kilka minut. Jeśli podejrzewasz, że Ty lub Twoi bliscy macie microstroke, należy pilnie skonsultować się z lekarzem..

Komplikacje

Udar może ponadto prowadzić do przedłużającej się śpiączki, paraliżu lub niedowładu (osłabienia mięśni) mięśni jednej strony lub części ciała, upośledzenia inteligencji i / lub pamięci. Ciężki udar może spowodować śmierć.

Co możesz zrobić

Jeśli jesteś obserwatorem zewnętrznym i wydaje ci się, że dana osoba ma udar, jeśli po urazie głowy osoba ma wymioty lub osłabienie, wezwij pogotowie ratunkowe.

Co może zrobić lekarz

Jeśli podejrzewa się udar, pacjent powinien zostać zbadany i leczony w szpitalu..
Diagnostyka zwykle wykorzystuje tomografię komputerową, rezonans magnetyczny i inne badania.

Możesz potrzebować operacji usunięcia skrzepu krwi lub krwiaka, zatrzymania krwawienia.
Po udarze prawie wszyscy pacjenci wymagają rehabilitacji. Umiarkowana aktywność fizyczna, terapia zajęciowa i terapia mowy mogą pomóc w przywróceniu utraconych zdolności mowy i motoryki po udarze..

Środki zapobiegawcze

Regularnie mierz ciśnienie krwi. Jeśli masz nadciśnienie (nadciśnienie pierwotne), staraj się postępować zgodnie z zaleceniami lekarza i kontroluj ciśnienie krwi. W przypadku choroby wieńcowej przestrzegaj ścisłej diety i bądź wystarczająco aktywny.

Pierwsze oznaki, objawy udaru i zasady udzielania pierwszej pomocy

Udar to choroba, która rozwija się w wyniku naruszenia krążenia krwi w komórkach mózgowych, co jest spowodowane zablokowaniem tętnicy, jej skurczem lub krwotokiem w mózgu. Bardzo ważne jest rozpoznanie pierwszych oznak i objawów udaru, ponieważ z tego powodu krew (a wraz z nią tlen i składniki odżywcze) nie dostaje się do naczyń mózgowych, co prowadzi do głodu tlenu. W rezultacie bez jedzenia mózg przestaje normalnie pracować, a jego komórki po prostu umierają..

Jeśli ofiara nie otrzyma na czas odpowiedniej pierwszej pomocy, czas zostanie stracony, a poszkodowany pozostanie niepełnosprawny na całe życie lub nastąpi śmierć.

Czynniki wywołujące rozwój choroby

Wcześniej uważano, że ta patologia to los osób starszych, co jest dalekie od przypadku. Choroba od dawna jest „młodsza” i coraz częściej występuje u młodych ludzi poniżej 40 roku życia. Udar mózgu u mężczyzn zajmuje 4. miejsce pod względem umieralności wśród dorosłych mężczyzn w każdym wieku, a na pierwszym miejscu choroba ta jest jedną z przyczyn zgonów w populacji mężczyzn w wieku od 40 do 60 lat. Istnieją dwa rodzaje udarów: krwotoczny i niedokrwienny, z których każdy różni się objawami i przyczynami.

Udar niedokrwienny

Rozwija się z powodu zablokowania naczynia mózgowego przez skrzeplinę. Zwykle w miejscu odkładania się blaszek miażdżycowych w naczyniach tworzy się skrzep krwi. Przyczyny udaru niedokrwiennego to:

 • wysoki poziom cholesterolu;
 • nadmierne picie;
 • palenie;
 • nadciśnienie;
 • wysoki wskaźnik masy ciała;
 • Siedzący tryb życia;
 • płeć (u mężczyzn atak występuje kilka razy częściej niż u kobiet);
 • nieleczone lub niezdiagnozowane choroby endokrynologiczne i długotrwałe choroby naczyniowe;
 • genetyczna predyspozycja do chorób naczyniowych i udarów;
 • regularne przemęczenie i stres;
 • obecność cukrzycy;
 • zwężenie ścian naczyń krwionośnych w mózgu z powodu miażdżycy;
 • zablokowanie tętnic mózgowych przez zator powstały w innych miejscach;
 • deformacja ścian naczyniowych;
 • problemy z krążeniem krwi w niektórych obszarach mózgu;
 • migotanie przedsionków (to znaczy serce bije nierówno, nieregularnie). W rezultacie w sercu mogą pojawić się skrzepy krwi, które stamtąd mogą dostać się do mózgu, blokując jedno z naczyń..

Udar krwotoczny (HI)

Znany jako krwotok mózgowy lub krwotok wewnątrzczaszkowy. Ten rodzaj dolegliwości występuje znacznie rzadziej niż udary niedokrwienne. Powstaje z pękającego naczynia krwionośnego w mózgu.

Głównymi przyczynami rozwoju OG są:

 • stały wzrost ciśnienia krwi. Nadciśnienie prowadzi do osłabienia naczyń mózgowych, w wyniku czego w każdej chwili mogą pęknąć. Otyłość, palenie, alkohol, niewystarczająca aktywność fizyczna, ciągły stres prowadzą do wzrostu ciśnienia krwi;
 • obecność tętniaka mózgu;
 • nieprawidłowości w rozwoju naczyń krwionośnych w mózgu (wrodzone zmiany w naczyniach mózgowych i powstawanie naczyń bez wyraźnej struktury);
 • silny stres psychoemocjonalny i fizyczny;
 • uraz mózgu powodujący pęknięcie naczyń krwionośnych.

Objawy udaru niedokrwiennego

Ten typ krążenia mózgowego ma wczesne i późne objawy. Początkowe objawy i oznaki udaru u kobiet i mężczyzn pojawiają się na kilka godzin przed atakiem. Osoba ma poważne osłabienie, zawroty głowy, zaburzenia widzenia w jednym oku lub w obu, bóle głowy podobne do migren, może wystąpić krótkotrwała utrata przytomności, drętwienie kończyny po jednej stronie. Objawy te są prekursorami udaru niedokrwiennego u kobiet i mężczyzn..

Dodatkowe znaki to:

 • Rozmyta mowa.
 • Niewłaściwe postrzeganie rzeczywistości.
 • Częściowa utrata zdolności do tworzenia słów.
 • Zwiększone tętno.
 • Asymetria mięśni twarzy.
 • Niewyraźne widzenie.
 • Utrata słuchu.
 • Trudności z połykaniem.
 • Nadmierne pocenie.
 • Spada ciśnienie krwi.
 • Długotrwałe bóle głowy bez wyraźnej lokalizacji.
 • Odgłosy głowy.
 • Zawroty głowy (zawroty głowy).
 • Nieuzasadnione nudności.
 • Drętwienie palców.
 • Brak koordynacji ruchów.
 • Drętwienie jednej części ciała.
 • Niewłaściwa reakcja na bodźce zewnętrzne.
 • Wzrost temperatury.

Typowe pierwsze objawy udaru u kobiet można uzupełnić atypowymi (ból po jednej stronie twarzy, czkawka, splątanie, ból w klatce piersiowej).

Oznaki udaru krwotocznego

Ta dolegliwość pojawia się znacznie rzadziej, ale jest bardziej niebezpieczna. Rozwija się po stresie i towarzyszy mu pęknięcie naczynia, w wyniku którego w mózgu pojawia się krwiak.

W przypadku udaru krwotocznego dochodzi do tak silnego przepływu krwi do głowy, że naczynie po prostu pęka, pojawia się krwawienie wewnętrzne.

Ten typ krążenia mózgowego można wyróżnić następującymi cechami:

 • nieznośny ból głowy;
 • światłoczułość;
 • półomdlały;
 • spowolnienie pulsu;
 • zwiększone ciśnienie;
 • ochrypły i głośny oddech;
 • bladość lub zaczerwienienie twarzy, jej asymetria;
 • nudności;
 • drgawki;
 • utrata przytomności;
 • dyskomfort w oczach;
 • tachykardia lub arytmia;
 • duszność;
 • mimowolne wypróżnianie;
 • wymioty;
 • puste spojrzenie;
 • paraliż ciała i kończyn.

Różnice między uderzeniami u męskiej i żeńskiej połowy ludzkości

Istnieje pewna różnica między udarem, który rozwija się u różnych płci. Różnice zostały przedstawione w tabeli.

KRYTERIAMĘSKA PŁEĆPŁEĆ ŻEŃSKA
Powody.Nadużywanie alkoholu i papierosów, zły styl życia.Stres i nieprzyjemne doznania emocjonalne, regularne ataki migreny, regularne stosowanie doustnych środków antykoncepcyjnych, stres, chroniczne zmęczenie, przeciążenie psycho-emocjonalne.
Wiek.Mężczyźni mają zwiększone ryzyko udaru mózgu po 40 roku życia.Kobiety częściej chorują na tę chorobę po 60 latach. Ale istnieje duże prawdopodobieństwo wystąpienia udaru w wieku 18-40 lat.
Objawy.U mężczyzn główne objawy to bóle głowy, splątanie, zaburzenia mowy.U kobiet objawy udaru są bardziej wyraźne i specyficzne. Zwykle są to nudności, czkawka, osłabienie, porażenie mięśni, utrata przytomności, ból po uszkodzonej stronie ciała.

Dodatkowo kobiety znacznie trudniej znoszą ataki udarów, ich okres rehabilitacji jest dłuższy, śmiertelność jest większa ze względu na ignorowanie pierwszych objawów choroby (tzw. Przemijające napady niedokrwienne).

Pierwsze oznaki udaru u kobiety mogą być nietypowe, więc czasami nie zwracają na nie uwagi, wierząc, że wynika to ze specyfiki biologicznego rytmu ciała.

Diagnostyka

A jeśli objawy nie ustąpią po kilku godzinach? Musisz iść do lekarza. Najprawdopodobniej był mikrostyk, który wkrótce zamieni się w prawdziwy udar.

Jako podstawową diagnozę przeprowadzany jest prosty test, dzięki któremu można zidentyfikować problemy z krążeniem krwi w mózgu nawet w domu.

Test obejmuje następujące kroki:

 1. Poproś osobę, aby się uśmiechnęła lub pokazała język. Jeśli dojdzie do udaru, to podczas uśmiechu podniesie się tylko jeden kącik ust, drugi pozostanie nieruchomy. Wystający język opadnie na bok.
 2. Musisz porozmawiać z tą osobą. Jeśli krążenie mózgowe jest upośledzone, nie będzie w stanie wymówić nawet najprostszych słów (będzie się jąkał, jąkał).
 3. Poproś o podniesienie rąk. Z powodu osłabienia mięśni osoba nie będzie w stanie tego zrobić lub ramiona zostaną uniesione asymetrycznie.
 4. Aby sprawdzić czułość, musisz wziąć ołówek i lekko wsuwać kolejno w każdą kończynę (górną i dolną). Jeśli dana osoba doznała udaru, to w jakiejś części ciała nie poczuje zastrzyku.

Jeśli co najmniej jeden z tych prostych testów okaże się pozytywny, należy pilnie zabrać pacjenta do szpitala lub wezwać karetkę pogotowia, aby udzielić ofierze wykwalifikowanej pomocy.

Pierwsza pomoc

Przed przybyciem lekarzy musisz sam zapewnić wykonalną pierwszą pomoc. Aby to zrobić, wykonaj następujące czynności:

 1. Zapewnij dopływ świeżego powietrza.
 2. Musisz rozpiąć ubranie.
 3. Ofiara musi się położyć (absolutnie nie wstawać!)
 4. Należy sprawdzić ciśnienie krwi, a gdy wzrośnie, pacjentowi podać nalewkę z kozłka lub głogu. Ale nie jest możliwe, aby ciśnienie spadło o więcej niż 15-20% wcześniej zmierzonego.
 5. Jeśli istnieje potrzeba wymiotów, osobę należy odwrócić na bok.
 6. Nie można używać amoniaku, środków przeciwskurczowych, ogólnie żadnych leków, aby nie pogorszyć stanu pacjenta.
 7. Kiedy pojawiają się objawy epilepsji, pacjenta kładzie się na boku i przytrzymuje głowę, aby uniknąć kontuzji podczas napadów..
 8. Jeśli pacjent nie wykazuje oznak życia, musisz udzielić mu pierwszej pomocy przed przybyciem zespołu medycznego.

Metody leczenia

Leczenie udaru niedokrwiennego

W szpitalu podstawowe testy, które podano powyżej, są wykonywane w celu wykrycia zaburzeń krążenia w mózgu. Zwykle jest to wystarczające do postawienia diagnozy. W celu głębszego zbadania uszkodzenia naczyń można przepisać USG naczyń mózgu, tomografię komputerową i rezonans magnetyczny. Wtedy zaczyna się terapia.

Jeśli pierwsze oznaki udaru u mężczyzn i kobiet pojawiły się nie więcej niż 6 godzin temu, pacjentowi przepisuje się terapię przeciw zakrzepom krwi. Na początku leczenia przepisywany jest środek trombolityczny, który pomaga zapobiegać tworzeniu się nowych skrzepów krwi i przywraca prawidłowe krążenie krwi.

Zastrzyki Alteplase są przepisywane. Środek rozpuszcza skrzepy krwi i przywraca prawidłowe krążenie krwi w naczyniach mózgu. Uważa się, że terapia alteplaza jest najbardziej skuteczna, jeśli zostanie rozpoczęta jak najszybciej po ataku. Przed zastosowaniem leku należy wykonać skanowanie diagnostyczne mózgu, aby dokładnie zdiagnozować i rozróżnić udar. Jeśli rozpoczniesz terapię alteplazą w przypadku udaru krwotocznego, może to wywołać jeszcze większe krwawienie, a sytuacja się pogorszy.

Zabieg polega na usunięciu skrzepu krwi z naczynia mózgowego za pomocą specjalnego odsysania. Wykonywany jest w znieczuleniu miejscowym lub ogólnym. Trombektomia wykonywana jest w leczeniu udarów niedokrwiennych, gdy w dużej tętnicy mózgu utworzy się skrzep.

Pacjenci otrzymują regularne dawki aspiryny, aby zmniejszyć ryzyko zakrzepów krwi.

Zmieniają skład krwi tak, że przestają tworzyć się skrzepy krwi (heparyny)

 • Leki obniżające ciśnienie krwi

Statyny (leki obniżające poziom cholesterolu we krwi)

Operacja jest wykonywana, jeśli udar niedokrwienny występuje w wyniku zwężenia tętnicy szyjnej z powodu odkładania się blaszek cholesterolu. Lekarz wykonuje nacięcie na szyi i usuwa złogi tłuszczu z tętnicy szyjnej.

Terapia przewodu pokarmowego

Najlepszą opcją leczenia tego typu choroby jest operacja. Jeśli lekarz dokona wyboru na korzyść leków, musi wziąć pod uwagę możliwość nawrotu udaru, ponieważ wada naczynia pozostanie. Przepisywane są następujące leki: diuretyki, które pomagają zmniejszyć obrzęk mózgu; leki obniżające ciśnienie krwi; leki hemostatyczne.

Wyboru leków dokonuje wyłącznie lekarz. Samodzielne przepisywanie leków, zmniejszanie ich dawki, a nawet rezygnacja z przepisanych leków, znacznie pogarsza zdrowie człowieka.

Chirurgia jest szczególnie skuteczna, jeśli zidentyfikowano przyczynę choroby. Początkowo neurochirurg stara się jak najbardziej usunąć krwiaki. Odbywa się to za pomocą specjalnego aparatu przez mały otwór w czaszce. Następnie zaczynają eliminować wadę naczynia. Wykonywane jest klipsowanie lub stosowane są technologie wewnątrznaczyniowe (wypełnienie ubytku specjalnymi spiralami medycznymi).

Fizjoterapia odgrywa ważną rolę w leczeniu udaru. Zaczynają to robić już kilka dni po ataku, aby rozwinąć sparaliżowane kończyny. Ćwiczenia fizjoterapeutyczne zapobiegną procesom zapalnym w dotkniętych stawach i pomogą przywrócić wrażliwość. Obciążenie powinno być stopniowe, siłę ruchów należy zwiększać w dawkowaniu. W przypadku zaburzeń mowy pacjentowi zaleca się zajęcia z logopedą.

Komplikacje

Jeśli dana osoba przeszła udar, objawy (pierwszy i drugi) zostały zignorowane, może to spowodować bardzo niebezpieczne komplikacje, w tym:

 • utrata percepcji wzrokowej i słuchowej;
 • nieruchomość;
 • śpiączka;
 • problem z aparatem mowy;
 • pojawienie się niebezpiecznych dolegliwości serca i naczyń krwionośnych;
 • problemy z pamięcią i zmniejszenie zdolności umysłowych osoby;
 • padaczka;
 • nieskoordynowane ruchy;
 • problemy z oddawaniem moczu;
 • fatalny wynik.

Poprawa

Okres rehabilitacji pacjenta z udarem naczyniowo-mózgowym trwa dość długo. Pierwsze 6 miesięcy po udarze uważa się za najbardziej korzystne dla wyzdrowienia. Tego czasu nie należy marnować, trzeba ostrożnie uporać się z przywróceniem utraconych funkcji organizmu.

Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na pomieszczenie, w którym pacjent spędza czas. Pomieszczenie powinno być jak najjaśniejsze, często wentylowane i warto codziennie sprzątać na mokro..

Materac na łóżku powinien być twardy. Dla pacjentów obłożnie konieczny jest zakup specjalnych pieluch. Zaleca się również codzienne wykonywanie specjalnie zaprojektowanych ćwiczeń oddechowych w celu utrzymania normalnego funkcjonowania układu oddechowego..

Należy dostosować dietę. Ogranicz spożycie soli i tłuszczu do minimum. Stale monitoruj ciśnienie krwi.

Zapobieganie

Aby zmniejszyć ryzyko możliwego rozwoju zaburzeń krążenia w mózgu, profilaktykę należy przeprowadzić z wyprzedzeniem, zwłaszcza jeśli istnieje dziedziczna predyspozycja do tej choroby. Aby to zrobić, powinieneś:

 • kontrolować ciśnienie krwi;
 • znormalizować wagę;
 • rzucić palenie i nadużywać alkoholu;
 • do leczenia patologii serca, naczyń krwionośnych, a także układu hormonalnego;
 • sprawdzić poziom cholesterolu;
 • monitoruj swoją dietę;
 • uprawiać sport;
 • regularnie chodzić do lekarza (dwa razy w roku).

Pierwsze minuty po udarze to najważniejsze i decydujące momenty w życiu pacjenta. Po ataku stan osoby zaczyna się znacznie pogarszać. W ostrej fazie umiera 35% pacjentów, 50% osób umiera w pierwszym roku. Tylko 20% wraca do normalnego życia, 10% zostaje niepełnosprawnych.

Jeśli pierwotne objawy udaru mózgu u mężczyzn i kobiet zostaną na czas rozpoznane i udzielona kompetentna pierwsza pomoc, zwiększa się szansa pacjenta na skuteczną rehabilitację i dalsze normalne życie. Od tego, jak szybko objawy zostaną rozpoznane, udzielona zostanie pierwsza pomoc, będzie to zależeć od tego, czy ofiara zostanie niepełnosprawna, czy wyzdrowieje. Dlatego tak ważne jest, aby wiedzieć, czym jest udar, jak rozpoznać zaburzenia krążenia w mózgu i być w stanie udzielić pierwszej pomocy na czas.