Zwiększona liczba dużych płytek krwi

Z jakiego powodu u osoby dorosłej dochodzi do podwyższenia liczby płytek krwi, co to znaczy, można dowiedzieć się po wykonaniu serii badań laboratoryjnych i konsultacji z lekarzem. Aby zrozumieć, jakie płytki krwi znajdują się w badaniu krwi, pomocne będą informacje o funkcjach komórek, przyczynach i konsekwencjach zmian patologicznych.

Jakie objawy wskazują na wysoki poziom

Zwiększoną zawartość płytek krwi determinują 2 główne czynniki sprawcze. Podstawowa forma jest spowodowana naruszeniem produkcji i wykorzystania elementów komórkowych z powodu istniejących nieprawidłowości komórek macierzystych. Objawy wskazujące na wysoką liczbę płytek krwi są następujące:

 • zawroty głowy;
 • słabość;
 • bóle głowy;
 • niedowidzenie;
 • krwawienie;
 • parestezja;
 • niedokrwienie dystalnych kończyn;
 • splenomegalia.

Pierwotna trombocytoza - oznacza to obecność nieprawidłowej hematopoezy, której wynikiem jest wzrost liczby płytek krwi, naruszenie ich produkcji, wykorzystania, właściwości morfologicznych. Osoby z trombocytozą samoistną mają wysokie ryzyko zakrzepicy i krwawienia..

Objawy zakrzepicy, w zależności od dotkniętego obszaru, są następujące:

 • obrzęk i ból kończyn dolnych;
 • duszność, ból w klatce piersiowej;
 • deficyt neurologiczny.

Istnieje tendencja do szybkiego powstawania siniaków. Krwawienie w dowolnej lokalizacji jest niewielkie. W przypadku pierwotnej trombocytozy typowe jest pojawienie się erytromelalgii, któremu towarzyszy piekący ból w dystalnych kończynach, rumień, uderzenia gorąca.

Patologia, w której występuje wzrost jednolitych elementów, maskuje kliniczne objawy trombocytopatii. Następujące objawy powinny być powodem zwrócenia się o pomoc lekarską:

 • różne krwawienia;
 • sinica skóry;
 • niedowidzenie;
 • pojawienie się krwotoków;
 • ból i parestezje w opuszkach palców.

Występowanie reaktywnej trombocytozy nie zaburza czynności płytek krwi. W przypadku braku ciężkiej patologii tętnic ryzyko zakrzepicy i krwawienia z reaktywną trombocytopatią jest znikome.
Poziom komórek płytek krwi powraca do normy po wyeliminowaniu czynnika sprawczego.

Analiza

Płytki krwi są reprezentowane we krwi przez małe bezbarwne komórki, które nie zawierają jądra i mają płaski kształt. Powstaje z megakariocytów w czerwonym szpiku kostnym.

Płytki krwi są zaprojektowane w celu zapewnienia prawidłowego krzepnięcia krwi. Aktywność fagocytarna jest nieodłączna dla płytek krwi. Dojrzałe formy mają żywotność 7 dni. Inaktywacja utworzonych pierwiastków zachodzi w śledzionie, częściowo w wątrobie.

Liczbę komórek płytek krwi określa się w ramach badania klinicznego pobranego biomateriału.

Dopiero po badaniu krwi na płytki krwi można wyjaśnić, co to oznacza i dlaczego wskaźniki nie odpowiadają wartościom referencyjnym.

Istnieją podstawowe i dodatkowe metody oceny hemostazy płytek krwi w zależności od objawów choroby..

Należy pamiętać, że zawartość płytek krwi zwiększa się wraz z paleniem, piciem alkoholu, zaburzeniami odżywiania, wysiłkiem fizycznym.

Zawartość elementów komórkowych podlega codziennym wahaniom. Oznacza to, że analizę kliniczną należy przeprowadzić rano, po wstępnym przygotowaniu, na czczo..

 • w rozmazach krwi;
 • w celi Goryaeva;
 • metoda elektroniczna automatyczna.

Referencyjne wartości Plt u dorosłych wynoszą 180-380 * 10 przy 9 stopniach / l. Wiarygodność wyników wzrasta, gdy przestrzegane są zasady przygotowania do pobrania biomateriału.
Metoda cytometrii przepływowej w analizatorach hematologicznych określa wskaźniki płytkowego, które służą jako markery powikłań zakrzepowych.
Wraz ze wzrostem poziomu płytek krwi metodą analizy sprzętowej określa się następujące wartości:

 • Thrombokrit lub PCT.
 • MPV - średnia objętość.
 • Heterogeniczność komórek (PDW).

Aby uzyskać wiarygodne wyniki, po kilku dniach zaleca się powtórzenie badania krwi. W przypadku trwałego odchylenia od normalnych wartości, przekraczającego przedział odniesienia, należy sprawdzić pozostałe wskaźniki i przeprowadzić dodatkowe badania.

Wyniki biochemicznego badania krwi przyczyniają się do weryfikacji rozpoznania.

Oznaczanie frakcji białek, zawartości żelaza i innych pierwiastków śladowych.

Obliczone wartości wskaźników płytkowych pomagają lekarzowi w rozpoznaniu zaburzeń hemostazy i cech funkcjonalnych ogniwa płytkowego przepływu krwi.

Norma wieku

Średnie wartości PMT są reprezentowane przez liczbę płytek krwi w objętości krwi. Normalną liczbę płytek krwi oblicza się dla każdej grupy wiekowej i płci.

Liczba płytek krwi w organizmie kobiety waha się pod wpływem następujących czynników:

 • Ciąża. Wartości odniesienia to 100-420 * 10 do 9 stopnia / l. Może wzrosnąć do 600 * 10 przy 9 stopniach / l.
 • Miesiączka. Następuje spadek liczby płytek krwi do 70-170 * 10 w 9 stopniu / l.
 • Po menopauzie. W tym okresie życia normalne wskaźniki wynoszą 110-350 * 10 do 9 stopnia / l.
 • W przypadku mężczyzn wartości referencyjne są nieco wyższe niż w przypadku kobiet. Za normalne wartości uważa się 180-400 * 10 do 9 stopnia / l.

Jednostki miary do liczenia laboratoryjnego różnią się od siebie w zależności od użytych odczynników, używanego sprzętu. Wyniki są zawsze oceniane razem z innymi parametrami badania klinicznego biomateriału.

We krwi osoby dorosłej norma płytek krwi wynosi 150-320 tysięcy komórek na mikrolitr. Zakres wartości referencyjnych odzwierciedla stopień nasycenia plazmy elementami komórkowymi.

Udział płytek krwi w objętości krwi charakteryzuje się trombocytami, których prawidłowe wartości wynoszą 0,1-0,4%.

Powyższe prawidłowe płytki krwi nie zawsze wskazują na patologię. Wzrost liczby uformowanych pierwiastków w niektórych przypadkach jest fizjologicznym wariantem wartości dopuszczalnych.

W przypadku zwiększenia liczby dużych płytek krwi konieczne staje się określenie głównych wskaźników płytek krwi, krzepliwości krwi, a także innych wskaźników charakteryzujących stan układu hemostatycznego.

Średnia objętość płytek krwi charakteryzuje zawartość dojrzałych form we krwi. Normalne wartości to 7,4-12,0 femtolitrów.

Niejednorodność elementów komórkowych wyraża się wskaźnikiem względnej szerokości rozkładu. Liczba dojrzałych komórek w normalnym zakresie wynosi 15-17% u dorosłych i 10-15% u dzieci. Odchylenie uzyskanych wyników o nie więcej niż 10% uważa się za dopuszczalne.

Test P-LCR wskazuje udział zwiększonej liczby płytek krwi w całkowitej masie prawidłowych komórek. Dla wszystkich kategorii wiekowych wskaźnik ten powinien wynosić 12-43%.

Dlaczego płytki krwi są podwyższone

Liczba płytek krwi wzrasta i wynosi 700 * 10 do 9 stopnia / l z trombocytozą samoistną, której główną przyczyną są zaburzenia hematopoezy w szpiku kostnym.

Niekontrolowane uwolnienie do łożyska naczyniowego dużej liczby niedojrzałych form komórek wskazuje na złośliwy przebieg procesu patologicznego, który narusza lepkość krwi.

Małopłytkowość jest jedną z przyczyn wzrostu liczby płytek krwi. Często bezobjawowe, zdiagnozowane przypadkowo podczas badania biomateriału laboratoryjnego.

Przyczyny wzrostu poziomu pierwiastków komórkowych stwierdzanych w badaniu krwi wynikają z patologicznego podziału komórek i wskazują na ryzyko wystąpienia zakrzepicy, charakterystycznej dla osób powyżej 60 roku życia..

Na rozwój wtórnej trombocytozy wpływa produkcja trombocytopoetyny.
Płytki krwi we krwi zwiększają się w wyniku rozwoju następujących stanów patologicznych:

 • infekcje;
 • krwotok wewnętrzny;
 • niedokrwistość;
 • procesy zapalne;
 • złośliwe nowotwory;
 • zmiany naczyniowe;
 • przyjmowanie sterydów;

Przyczyny zwiększania liczby płytek komórkowych we krwi są liczne w różnych grupach wiekowych..

Wskaźniki zostaną przeszacowane w przypadku ciężkiego odwodnienia po operacji. Trombocytoza reaktywna występuje na tle spadku płynnej części krwi. Oznacza to, że stosunek elementów komórkowych nie zmienia się..

Wśród kobiet

Wzrost liczby płytek krwi w czasie ciąży jest uważany za fizjologiczny, jeśli wzrost liczby płytek krwi nie jest większy niż 420 * 10 do 9 stopni / l. Takie wartości wskazują na restrukturyzację zachodzącą w kobiecym ciele..

Rozwój niedokrwistości z niedoboru żelaza u kobiet w ciąży może spowodować wzrost liczby płytek krwi do 500 * 10 przy 9 stopniach / li więcej. Obecność wartości wskaźnika płytkowego znacznie przekraczających zakres referencyjny grozi przerwaniem ciąży.

Rozwój zatrucia, któremu towarzyszą częste wymioty, prowadzi do odwodnienia. Wzrost poziomu płytek krwi u kobiet jest odpowiedzią na zachodzące zmiany.

Niekontrolowane stosowanie hormonalnych środków antykoncepcyjnych powoduje również nadmiar płytek krwi i jest czynnikiem ryzyka zaburzeń układu hemostazy..

U mężczyzn

Podwyższone płytki krwi u mężczyzn są determinowane wpływem następujących czynników:

 • palenie;
 • picie alkoholu;
 • stresujące sytuacje;
 • urazy;
 • ciężki wysiłek fizyczny;
 • infekcje grzybowe;
 • infekcje wirusowe;
 • flora bakteryjna.

Zwiększenie liczby dużych elementów komórkowych w badanym biomateriale świadczy o rozwoju ciężkiej patologii, wymaga starannego nadzoru lekarskiego.

Co robić

Zanim cokolwiek zrobisz, jeśli liczba płytek krwi jest podwyższona, konieczne jest ustalenie przyczyny takich zmian..

Fizjologiczna trombocytoza nie wymaga leczenia. Wystarczy przestrzegać schematu picia, zbilansowanej diety, umiarkowanej aktywności fizycznej.

Kompleks środków terapeutycznych dla pierwotnej i wtórnej trombocytozy musi obejmować leki normalizujące układ hemostazy i reologię krwi.

Po ustaleniu przyczyn zaburzeń hematologicznych leczenie przeprowadza się z zastosowaniem leków trombolitycznych, antykoagulantów i cytostatyków pod ścisłym nadzorem lekarza prowadzącego.

Zalecenia dotyczące normalizacji liczby płytek krwi w domu są następujące:

 • Dieta musi być kompletna.
 • Konieczne jest porzucenie złych nawyków.
 • Ściśle przestrzegaj reżimu picia.
 • Trzymaj się umiarkowanej aktywności fizycznej.
 • Przyjmuj leki w dawce przepisanej przez lekarza.

W rzadkich przypadkach osocze jest oczyszczane z dużej liczby płytek krwi za pomocą trombocytoferezy.

Czy istnieje niebezpieczeństwo

Na szczególną uwagę zasługuje zwiększona liczba płytek krwi we krwi, zmiana ich właściwości funkcjonalnych, potwierdzona kilkoma analizami..

Naruszenie procesów hemostazy, właściwości reologicznych krwi, tworzenie się skrzepów krwi prowadzi do poważnych powikłań, które stanowią zagrożenie dla zdrowia.

Najbardziej niebezpiecznym wzrostem liczby płytek krwi jest rozwój następujących stanów:

 • Ostre zaburzenia krążenia mózgowego spowodowane zakrzepem krwi dostającym się do krwiobiegu mózgowego lub pęknięciem naczynia.
 • Ostra zakrzepica tętnicza wymagająca natychmiastowej pomocy medycznej. Grozi rozwojem martwicy i zgorzeli kończyn.
 • Zawał mięśnia sercowego z utworzeniem miejsca martwicy mięśnia sercowego w wyniku zatkania przez skrzeplinę światła tętnicy wieńcowej Skomplikowane przez zaburzenia rytmu i przewodzenia.
 • Choroba zakrzepowo-zatorowa tętnicy płucnej, charakteryzująca się dużą śmiertelnością przy braku pomocy doraźnej.

Nie mniej niebezpieczna jest zakrzepica mniejszych naczyń, w której ustanie przepływu krwi staje się przyczyną martwicy, uszkodzenia narządów i szeregu zmian patologicznych.

W przypadku kobiet w ciąży niebezpieczeństwo wzrostu liczby płytek krwi grozi pojawieniem się następujących stanów:

 • Spontaniczne przerwanie ciąży.
 • Rozwój ciężkiej hipoksji wewnątrzmacicznej płodu.
 • Przedwczesne przerwanie łożyska.
 • Krwawienie z macicy.
 • Śmierć płodu.

Wysokie płytki krwi są niebezpieczne w przypadku późnych wizyt u lekarza, stwarzają warunki do niekorzystnego rokowania w istniejącej patologii.

Rokowanie choroby zależy nie tylko od czynników przyczynowych, ale także od środków podjętych w odpowiednim czasie w celu ich wyeliminowania. Leczenie powikłań zakrzepowych wymaga dużych kosztów materiałowych, prowadzi do wczesnej niepełnosprawności, często śmiertelnej.

Zapobieganie

Ryzyko trombocytozy można zminimalizować, przestrzegając następujących zasad:

 • Żyj zdrowo. Dużo się ruszaj i bądź na zewnątrz.
 • Jedz pokarmy z wystarczającą ilością minerałów i witamin.
 • Codziennie obserwuj reżim picia.
 • Wyeliminuj długotrwały stres fizyczny i psychiczny.
 • Terminowe pozbycie się pojawiających się problemów zdrowotnych.
 • Przyjmuj leki tylko zgodnie z zaleceniami lekarza.
 • Poddaj się regularnym badaniom profilaktycznym.
 • Staraj się unikać kontaktu ze szkodliwymi chemikaliami, promieniowaniem.

Ważnym ogniwem w profilaktyce chorób krwi jest wzmocnienie układu odpornościowego organizmu, którego wysoki poziom zapewnia bezpieczeństwo zdrowia, pełne funkcjonowanie wszystkich narządów i układów..

W przypadku wykrycia odchyleń od normalnych wartości parametrów krwi konieczne jest poddanie się dodatkowemu badaniu w celu weryfikacji diagnozy. Nie ignoruj ​​pojawienia się niewyjaśnionych objawów złego samopoczucia. To powinien być powód do zasięgnięcia porady lekarza..

Kompleks środków zapobiegawczych obejmuje dynamiczną obserwację specjalistów, badanie lekarskie i genetyczne.

Zwiększona liczba płytek krwi

9 minut Autor: Lyubov Dobretsova 1274

Krew jest płynnym ośrodkiem organizmu, którego normalne funkcjonowanie jest utrzymywane dzięki równowadze wszystkich jej składników i innych ważnych substancji. Warunki są szczególnie niebezpieczne, gdy zaburzona jest liczba podstawowych pierwiastków - erytrocytów, leukocytów i płytek krwi.

Co więcej, jeśli odchylenia dwóch pierwszych typów często rozwijają się stosunkowo wolno, co umożliwia znalezienie metod ich korekty lub leczenia, to na przykład zwiększone płytki krwi we krwi mogą prowadzić do gwałtownego pogorszenia stanu zdrowia, a nawet śmierci pacjenta.

Cecha i funkcja

Płytki krwi to ukształtowane cząsteczki krwi, które wyglądają jak małe płytki. Ich nazwa pochodzi od połączenia dwóch greckich słów „skrzep” i komórka, co najlepiej opisuje ich główną funkcję. Powstają w czerwonym szpiku kostnym z osocza jego komórek (megakariocytów).

Płytki krwi są pozbawione jądra i koloru, ale zawierają dużą liczbę granulek (około 200). W stanie normalnym ich kształt jest owalny lub okrągły, a o ich wielkości bezpośrednio decyduje etap dojrzewania (młode, dojrzałe, dorosłe) i wynosi 2-5 mikronów.

W kontakcie z powierzchnią, która różni się od zwykłej wewnętrznej wyściółki naczyń krwionośnych i jam serca (śródbłonek), aktywuje się płytka krwi, co wygląda jak pojawienie się około 10 wyrostków, 5-10 razy większych od siebie. W ten sposób te małe komórki zamykają uszkodzenie i zatrzymują krwawienie..

W ziarnistościach płytek krwi znajdują się substancje, które przyczyniają się do powstawania skrzepów krwi, tzw. Czynniki płytkowe. Są niezbędne do wytworzenia B-lizyny i lizocyny, zdolnych do niszczenia błon niektórych drobnoustrojów, chroniąc organizm przed wprowadzeniem patogennych bakterii.

Dzięki długim pseudonóżom płytki łatwo przemieszczają się w krwiobiegu. Te małe płytki należą do najbardziej aktywnych uczestników hemostazy (układu krzepnięcia) i biorą również udział w dostarczaniu składników odżywczych do śródbłonka..

Cykl życiowy płytki jest stosunkowo krótki w stosunku do innych komórek - 7-12 dni, po czym ulega zniszczeniu w śledzionie, wątrobie lub płucach. Jeśli równowaga między ich produkcją a próchnicą zostanie zakłócona, osoba ma skłonność do tworzenia się skrzepów lub krwawienia.

Normalne wskaźniki

Liczbę płytek krwi mierzy się w jednostkach na litr (* 10 9 / l) lub na mikrolitr (* 10 3 / μl lub tysiąc / μl) badanego biomateriału (krwi). Norma u dorosłych mieści się w przedziale 150-400 * 10 3 / μl, niezależnie od tego, czy jest to mężczyzna, czy kobieta. Te same wartości są traktowane jako wartości referencyjne dla dzieci powyżej 6 roku życia..

Mniejsze mają pewne różnice i wynikają one nie tylko z wieku, ale także płci dziecka. Tak więc u noworodków do 2 tygodni zawartość tych komórek mieści się w zakresie 114-449 u dziewcząt iu chłopców - 218-419 * 10 3 / μl. W procesie dorastania granice nieco się zawężają, aw wieku 6 lat 189-394 dla dziewcząt i 202-403 dla chłopców uważa się za normalne..

Jeśli z jakiegoś powodu poziom płytek krwi we krwi wzrośnie w stosunku do normalnych wartości, wówczas dana osoba ma zwiększone prawdopodobieństwo tworzenia się skrzepliny. Przy wartościach sięgających 1000 * 10 3 / μl sytuacja jest krytyczna. I odwrotnie, gdy stężenie spadnie do 50 * 10 3 / μl, obserwuje się klinicznie niebezpieczne objawy krwawienia, które stanowią poważne zagrożenie dla życia pacjenta..

Liczba płytek krwi u kobiety może spaść podczas menstruacji (do 50%) lub w czasie ciąży (o 10-20%). W pierwszym przypadku podobna reakcja organizmu to obrona przed zakrzepicą, aw drugim - efekt pojawienia się trzeciego kręgu krążenia krwi.

Oprócz powyższego, stężenie tych komórek może być spowodowane obecnym stanem zarówno męskiego, jak i żeńskiego ciała, a niewielkie wahania są czasami związane z sezonowością i porą dnia..

Zwiększona liczba płytek krwi

Zwiększenie liczby płytek krwi prowadzi do zwiększonego ryzyka powstania zakrzepów, aw konsekwencji do zablokowania naczyń krwionośnych. Ten stan nazywa się trombocytozą i jest bardzo niebezpieczny dla zdrowia i życia pacjentów. Patologia dzieli się na dwa typy - pierwotne i wtórne.

Pierwotny typ trombocytozy jest spowodowany dysfunkcją komórek szpiku kostnego, co skutkuje zwiększoną ilością bezbarwnych płytek krwi. Liczba płytek krwi wzrasta, ponieważ ich cykl życiowy nie maleje, ale jednocześnie mają nieregularną strukturę, co prowadzi do dysfunkcji. Zmienione patologicznie komórki są bardzo duże, przez co zwiększa się skłonność do zlepiania się i tworzenia skrzepów krwi.

W badaniu krwi w takiej sytuacji można określić bardzo wysoki poziom płytek krwi, sięgający 800-1200 * 10 3 / μl, a nawet wyższy. Z reguły ten stan jest diagnozowany przypadkowo, ponieważ w większości nie towarzyszą mu poważne objawy..

Tylko w niektórych przypadkach z pierwotną trombocytozą odnotowuje się następujące objawy:

 • krwotok podskórny;
 • bóle głowy;
 • niebieskawy odcień skóry;
 • krwawienie (z nosa, macicy itp.).

Podwyższony poziom opisanych komórek podczas trombocytozy typu wtórnego może się rozwinąć zarówno z przyczyn fizjologicznych, jak i patologicznych. W tej patologii liczba płytek krwi jest często zwiększona mniej niż w typie pierwotnym i zwykle rzadko osiąga 1000 * 10 3 / μl.

Wtórna lub, jak to się nazywa, reaktywna trombocytoza, różni się tym, że płytki krwi z nią mają prawidłowy kształt i funkcję oraz zwiększają się w przypadku wystąpienia jakiejkolwiek choroby. W przypadku wtórnego typu trombocytozy wskaźniki wracają do normy, gdy przyczyna choroby podstawowej zostanie wyeliminowana.

Fizjologiczne czynniki, które mogą zwiększyć liczbę bezbarwnych płytek krwi to:

 • życie na obszarach wysokogórskich;
 • odwodnienie (w upale lub wymiotach);
 • zwiększona adrenalina we krwi;
 • zmeczenie fizyczne;
 • ciąża.

Choroby, którym towarzyszy trombocytoza

Patologicznie określone przyczyny, dla których rozpoznaje się wysoką liczbę płytek krwi, są najczęściej następujące:

 • Choroby zapalne o charakterze zakaźnym wywoływane przez grzyby, pasożyty, wirusy lub bakterie (zapalenie płuc, zapalenie mózgu, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenie wątroby, kandydoza itp.).
 • Sarkoidoza to ogólnoustrojowa patologia o charakterze zapalnym, która atakuje różne narządy (najczęściej płuca) z tworzeniem się w nich ziarniniaków (guzków).
 • Usunięcie śledziony - organu odpowiedzialnego za utylizację przestarzałych płytek krwi, który również przechowuje około 30% z nich.
 • Rozległe uszkodzenia struktur tkankowych z martwicą lub zapaleniem trzustki.
 • Urazowe uszkodzenie narządu lub tkanki i zabieg chirurgiczny.
 • Krwawienie wewnętrzne o różnej etiologii.
 • Różne choroby onkologiczne.
 • Brak żelaza w ciele.

Ponadto podwyższoną liczbę płytek krwi można stwierdzić przyjmując określoną liczbę leków, dlatego w określonych sytuacjach, zwłaszcza jeśli pacjent ma skłonność do trombocytozy, należy regularnie monitorować stan krwi w trakcie terapii.

Mimo to najczęstszą przyczyną wzrostu wskaźnika jest starość, ale w tym przypadku z powodzeniem udało się go kontrolować za pomocą codziennego przyjmowania aspiryny i innych leków rozrzedzających krew.

Diagnostyka

Wzrost opisywanego parametru można łatwo i szybko wykryć, wykonując tylko jedno ogólne badanie krwi. W tej technice liczba płytek krwi (w formularzu analizy oznaczona jako PLT) jest jednym z obowiązkowych czynników, które należy określić.

Ponadto natychmiast ocenia się MPV (średnia objętość płytek krwi), trombocyt, czyli ułamek objętości pełnej krwi zajmowany przez płytki krwi oraz PDW, wskaźnik heterogeniczności płytek krwi lub względną szerokość ich dystrybucji w zależności od całkowitej objętości..

Te parametry nazywane są wskaźnikami płytek krwi i są określane podczas szczegółowego badania krwi. W razie potrzeby zalecane są dodatkowe badania, takie jak koagulogram, który pozwala ocenić główne cechy układu hemostazy i inne niezbędne techniki.

Na podstawie przeprowadzonej diagnostyki dobiera się najbardziej odpowiednią metodę korekcji trombocytozy, która będzie uzależniona od ciężkości stanu pacjenta i możliwego ryzyka powikłań..

Niż zagraża trombocytoza?

Niewielki wzrost liczby płytek krwi przez krótki czas jest dość nieszkodliwy, ale jeśli jest ich zbyt wiele, jest to bardzo niebezpieczne dla zdrowia człowieka, a czasem dla jego życia. Zależy to bezpośrednio od powodów, z którymi powinien się uporać wykwalifikowany specjalista..

Jeśli liczba płytek krwi wzrośnie do wartości 1000-1200 * 10 3 / μl, to prawdopodobieństwo zakrzepicy kończyn, udarów lub zawałów serca jest bardzo wysokie, co często prowadzi do śmierci pacjentów. Trombocytoza u kobiet w ciąży jest niezwykle niebezpieczna - gwałtowny wzrost liczby bezbarwnych komórek może stać się poważnym problemem zarówno dla przyszłej matki, jak i jej dziecka.

Wzrost wskaźnika może prowadzić do zakrzepicy tętniczej i żylnej, aw niektórych sytuacjach może wywołać zespół antyfosfolipidowy. Ale najgorsze jest to, że w takich przypadkach często zdarzają się poronienia i może się to zdarzyć absolutnie w dowolnym momencie. W związku z tym znany pediatra, wiodący program naukowy Komarovsky zaleca, aby przyszłe matki regularnie przeprowadzały badania krwi w celu monitorowania ich stanu..

Podejście terapeutyczne

Leczenie trombocytozy będzie oparte na podstawowej przyczynie zaburzenia, co oznacza najprawdopodobniej chorobę podstawową. Na wybór terapii ukierunkowanej na patologię, a co za tym idzie na obniżenie poziomu płytek krwi, wpłynie stan układu odpornościowego pacjenta, stopień złożoności choroby oraz ilość bezbarwnych komórek przekracza normę. Oznacza to, że początkowo przed wyborem metody zmniejszenia liczby płytek krwi należy określić, co spowodowało wzrost.

Leki

Niestety nie ma jasnych i bez wyjątku wszystkich odpowiednich metod na pozbycie się tego schorzenia, co oznacza, że ​​dla każdego pacjenta trzeba wypracować indywidualne podejście.

Najczęściej w celu zmniejszenia liczby płytek krwi przepisuje się aspirynę lub leki o podobnym działaniu, w tym również kwas acetylosalicylowy. W poważniejszych sytuacjach lub gdy nie można osiągnąć pożądanego rezultatu, przepisuje się leki hamujące wytwarzanie tych komórek w szpiku kostnym.

Zwiększona objętość płytek krwi jest zmniejszana przez hydroksymocznik i interferon-alfa, które są bardzo silne i dalekie od nieszkodliwych leków, o czym świadczą poważne działania niepożądane po ich zażyciu. Dlatego lekarze starają się uciekać do łagodniejszych form terapii, łącząc je ze stylem życia i dostosowaniami żywieniowymi..

W szczególnie ciężkich warunkach można zastosować terapeutyczną tromboferezę w celu obniżenia liczby płytek krwi. Jest to zabieg, w którym za pomocą specjalnie zaprojektowanego urządzenia filtruje się krew, usuwając nadmiar opisanych komórek..

Dieta i styl życia

W przypadku niewyrażonej trombocytozy w wielu przypadkach wystarczy dostosowanie diety i stylu życia, aby obniżyć liczbę płytek krwi. Oprócz wprowadzenia ograniczeń w diecie, pacjenci z trombocytozą powinni wystarczająco wysypiać się, nie przepracowywać, nie denerwować się i minimalizować złe nawyki - palenie i alkohol, a lepiej całkowicie je porzucić.

Ponadto należy zmniejszyć ilość spożywanych węglowodanów. Tak więc dieta na trombocytozę oznacza odrzucenie bananów, mango, orzechów, granatu, dzikiej róży i włączenie do diety żywności, takiej jak:

 • winogrona, jabłka, jagody, żurawina;
 • cytryny, imbir, rokitnik zwyczajny, buraki;
 • owoce morza, wodorosty;
 • olej rybny, pomidory, cebula, czosnek;
 • siemię lniane i oliwa z oliwek;
 • sok żurawinowy;
 • Sok pomarańczowy;
 • Zielona herbata.

Dozwolone są wszystkie pokarmy, które mogą rozrzedzić krew, o wysokiej zawartości kwasu askorbinowego i jabłkowego, a także magnezu. Ponadto ważne jest przestrzeganie reżimu picia, co oznacza picie co najmniej 2,5 litra płynu dziennie. Z biegiem lat bardzo pomocne są sprawdzone środki ludowe, takie jak np. Zielona herbata z imbirem i cytryną, a sok żurawinowy uchodzi za uniwersalny w takiej sytuacji..

Zalecenia

W żadnym wypadku nie powinniśmy zapominać, że wzrost liczby płytek krwi jest poważnym stanem zdrowia i dlatego nie należy go lekceważyć. W każdym razie, nawet przy niewielkich odchyleniach, konieczne jest dalsze badanie i po chwili powtórzenie analizy, nawet jeśli nie wykryto żadnych oznak choroby. Jeśli są jakieś objawy, wszystkie wizyty powinien wykonywać tylko specjalista, ponieważ samoleczenie w takiej sytuacji może zakończyć się niepowodzeniem.