Jak określić płeć dziecka, odnawiając krew rodziców?

Narodziny dziecka to radosne wydarzenie dla rodziców. Czekając na dziecko, wielu przyszłych tatusiów i mam przychodzi na myśl, a kto się urodzi - chłopiec czy dziewczynka. Oczywiście najważniejsze jest to, aby dziecko urodziło się zdrowe, ale zainteresowanie rodziców może być również zaspokojone, jeśli zastosuje się proste, ale niezawodne sposoby ustalenia płci nienarodzonego dziecka. A metoda określania płci dziecka w celu odnowienia krwi jest uważana za jedną z najpopularniejszych.

Jak obliczyć płeć dziecka przez odnowienie krwi od rodziców?

Metoda opiera się na cyklicznej odnowie organizmu człowieka. W organizmie tkanki i krew są odnawiane w regularnych odstępach czasu. Dla kobiety odnowienie następuje co 3 lata, a dla mężczyzny - co 4 lata. Na podstawie naturalnych procesów zachodzących w organizmie obliczmy płeć przyszłego dziecka.

Obliczenia można wykonywać już od pierwszych tygodni poczęcia. Istnieją 2 sposoby obliczenia płci noworodka.

 • Podstawą wyliczenia jest wiek żony i męża na okres poczęcia.
 • Podziel wiek kobiety przez 3, a wiek mężczyzny przez 4.
 • Porównaj otrzymane dane.
 • Jeśli reszta (cyfry po przecinku) jest mniejsza dla mężczyzny, urodzi się chłopiec.
 • Jeśli równowaga jest mniejsza dla kobiety, możesz poczekać na pojawienie się córki.

Przykład: mąż ma 30 lat, żona ma 29 lat. Wykonujemy obliczenia: 30/4 = 7,5; 29/3 = 9,666. Porównujemy reszty (liczby po przecinku w otrzymanych wynikach): 0,5 to odpowiednio mniej niż 0,666, młodzi wkrótce zostaną rodzicami syna.

Jeśli pozostałości są równe lub w ogóle nieobecne, istnieje możliwość urodzenia bliźniaków.

 • Prognoza płci nienarodzonego dziecka jest obliczana na podstawie dat urodzenia małżonków.
 • Dominująca krew jest określona. Konieczne jest obliczenie, kto (mąż lub żona) ma ostatnią odnowę krwi.
 • Jeśli krew żony jest „młodsza”, urodzi się córka.
 • Jeśli krew męża jest „młodsza”, możesz poczekać na narodziny syna.

Przykład: żona urodzona w 1998 r., Mąż - w 1996 r. Obliczamy, w którym roku ostatnia aktualizacja miała miejsce dla żony (1998 + 3 + 3 + 3... = 2019) i dla męża (1996 + 4 + 4 + 4... = 2016). Krew żony jest odpowiednio „młodsza”, para będzie miała dziewczynkę.

Jeśli rezus krwi kobiety jest ujemny, wyniki są odwrotne (jeśli krew kobiety jest „młodsza”, będzie miała chłopca).

Kalkulator online do określania płci dziecka

Obliczenia są wygodnie wykonywane w kalkulatorze online. Poniżej znajduje się specjalny kalendarz owulacji, w którym wstawiane są niezbędne liczby i obliczany jest wynik określenia płci nienarodzonego dziecka.

Płeć dziecka według daty poczęcia, dnia owulacji i poczęcia

Na przykład kobieta ma 28-dniowy cykl menstruacyjny, a data rozpoczęcia jej ostatniej miesiączki to 31 maja. Zatem jego cykl w bieżącym miesiącu trwa od 31 maja do 27 czerwca. Szacowana data owulacji w tym przypadku to 13 czerwca. Szanse na zajście w ciążę są wysokie, jeśli kochasz się między 4 dniami przed owulacją a 2 dniami po owulacji, czyli między 9 a 15 czerwca.

Naukowcy udowodnili już, że plemniki z chromosomem Y (tak zwane męskie) poruszają się szybciej niż plemniki z chromosomem X (kobiety). Chociaż męskie komórki szybciej docierają do celu (jaja), szybciej umierają. Kobiece komórki pod tym względem są wolniejsze, ale wytrwałe.

Jak począć chłopca? Aby zajść w ciążę z chłopcem, stosunek płciowy należy umówić dokładnie w dniu owulacji lub w ciągu kilku godzin po jej zakończeniu.

Jak począć dziewczynę? Najlepszym sposobem zajścia w ciążę z dziewczyną jest odbycie stosunku płciowego w przeddzień owulacji..

Przy obliczaniu odnowienia krwi należy wziąć pod uwagę pewne czynniki: jeśli doszło do transfuzji krwi, operacji lub utraty krwi, to data wymienionego zdarzenia jest okresem odnowy.

autor ekspertów: Zoya Mikhailovna Pechetova,
organizowanie kursów dla par w ciąży

Przeczytaj także pomocny artykuł, kiedy spodziewasz się dziecka: Waga płodu według tygodnia ciąży

Płeć dziecka metodą „odnowienia krwi”

Określenie płci dziecka metodą „odnowienia krwi”.

Zgodnie z teorią krew, tkanki i błony śluzowe są regularnie odmładzane, w wyniku czego ludzie odnawiają się fizycznie. Dzieje się to przez cały czas, gdy człowiek żyje. Okres, po którym następuje odnowa jest inny dla obu płci: dla silnej połowy ludzkości - po 4 latach, dla pięknych pań - po 3 latach. Dane te pozwalają przypuszczać, że poprzez odnowienie krwi możliwe jest ustalenie płci dziecka.

Kalkulator płci dziecka metodą odnowy krwi

Istnieje teoria określająca płeć dziecka poprzez aktualizację krwi rodziców. Istota tej teorii jest następująca: dziecko powtarza płeć jednego z rodziców, którego krew była młodsza w momencie zapłodnienia.

Czy można określić płeć dziecka poprzez aktualizację krwi rodziców i sposób korzystania z tabeli do obliczania?

W dobie rozsądnego podejścia do wszystkich kluczowych spraw życiowych, pary bardziej odpowiedzialnie podchodzą do kwestii planowania dziecka, ponieważ narodziny dziecka to ważny kamień milowy w egzystencji rodziny. Jeśli jest chłopiec, ale chcesz mieć dziewczynę lub odwrotnie - dziewczyna rośnie, ale chcesz też chłopca, płeć dziecka bardzo martwi mamę i tatę. A gdy tylko kobieta zdaje sobie sprawę, że jest w „interesującej sytuacji”, zaczyna dręczyć główne pytanie - jak ustalić, kto się urodzi: syn czy córka?

Jedną z możliwości jest przeprowadzenie rutynowego badania przez lekarza - specjalistę w dziedzinie diagnostyki ultrasonograficznej, ale pierwsze wyniki nie zawsze są prawidłowe. Zdarza się, że lekarz informuje o pojawieniu się spadkobiercy, ale okazuje się, że dziewczyna lub sytuacja odwrotna. Jeśli chęć dowiedzenia się, jaki rodzaj uzupełnienia nadchodzi, jest wystarczająco duża, nie chcesz czekać kilku nudnych miesięcy, istnieje sposób na określenie płci dziecka poprzez odnowienie krwi. Czy będziesz w stanie obliczyć możliwe opcje? Jak wiarygodne są uzyskane wyniki? Szczegóły podano w artykule.

Co to jest odnowa krwi?

Zgodnie z teorią określania płci płodu mamy do czynienia z odmładzaniem krwi, tkanek i błon śluzowych z określoną częstotliwością, w wyniku czego ludzie odnawiają się fizycznie. Dzieje się tak przez cały czas, gdy człowiek żyje. Okres, po którym następuje odnowa jest różny dla obu płci: dla silnej połowy ludzkości - po 4 latach, dla pięknych kobiet - po 3 latach. Dane te są podstawą do przypuszczenia, że ​​istnieje możliwość ustalenia płci dziecka poprzez odnowienie krwi.

Jak prawdziwa jest ta teoria i czy może coś przewidzieć?

Zatem założenie o odnowie krwi za 3 lub 4 lata nie odpowiada współczesnym danym naukowym i nie jest prawdziwe..

Teoretyczne uzasadnienie metody

Istnieje teoria określania płci dziecka poprzez odnowienie krwi rodziców. Istota tego przesądu jest następująca: dziecko powtarza płeć rodzica, którego krew była młodsza w momencie zapłodnienia. Jeśli rodzic ma syna. Jeśli rodzic ma córkę.

Aby określić młodszą krew, możesz skorzystać z technik opisanych w dalszej części artykułu. Zaleca się porównanie czasu i skorzystanie z tabeli odnowy krwi, aby ustalić płeć dziecka. Wymagane jest wykonanie drobnych obliczeń lub wykorzystanie sum wskazanych w tabeli lub ustalenie kalkulatorem poprzez wpisanie wieku rodziców i daty zapłodnienia. Staje się możliwe, aby dowiedzieć się, czy pomalować pokój dziecięcy na różowo czy na niebiesko. Poniżej rozważymy bardziej szczegółowo, jak określić płeć dziecka na podstawie krwi rodziców metodą aktualizacji.

Według uznanych na całym świecie badań naukowych biologów dzieje się tak: jeśli chromosom Y ojca brał udział w zapłodnieniu razem z chromosomem X matki, to płód będzie mężczyzną. W przypadku chromosomu X ojca i chromosomu X matki - kobiety. A krew czy wiek nie mają na to żadnego wpływu.

Jak ustalić?

Istnieją dwa sposoby ustalenia, kto pojawi się w małżeństwie - korzystając z tabeli i obliczeń.

Tabela do określenia płci dziecka

Korzystanie ze schematu pozwala ustalić płeć dziecka poprzez aktualizację krwi rodziców. Linia pozioma przedstawia pełny wiek ojca, linia pionowa pełny wiek matki. Jak określić płeć dziecka poprzez odnowienie krwi? Na przecięciu linii znajdują się komórki z odpowiedzią.

Określenie płci dziecka na podstawie tabeli odnowy krwi oraz wieku rodziców

Podajmy przykład, jak obliczyć płeć dziecka na podstawie odnowienia krwi rodziców za pomocą tabeli. Gdy w momencie planowanego zapłodnienia ojciec ma lub będzie miał 36 lat, a matka 32 lata, należy określić wymagane przecięcie pionowej kolumny pod wartością „36” i kreską przeciwną do wartości „32”. Tabela aktualizacji krwi do określania płci dziecka pokazuje wynik pojawienia się chłopca.

Jak obliczyć?

Główne założenia teorii określania płci dziecka poprzez odnowienie krwi rodziców są następujące: płód dziedziczy płeć „młodszego” przodka we krwi. Jak obliczyć płeć dziecka poprzez odnowienie krwi? Aby to ustalić, wymagane są następujące obliczenia.

Suma pełnych lat każdego dorosłego musi zostać podzielona przez następujące liczby: dla mężczyzn liczba 4, a dla dziewcząt liczba 3. Następnie liczby porównuje się arytmetycznie: kto ma mniejszy iloraz z podziału, płeć tego rodzica będzie u noworodka.

Aby uzyskać przystępną percepcję wykonywania obliczeń, podamy przykład na liczbach, jak określić płeć płodu dla zwykłego małżeństwa. Jak obliczyć płeć dziecka poprzez odnowienie krwi, gdy dziewczynka ma 22 lata w dniu poczęcia, a mężczyzna ma 27 lat:

 1. Dzieląc liczbę 22 przez liczbę 3, zobaczymy, że jej iloraz dzielenia jest równy liczbie 7,3.
 2. Jego iloraz podzielony przez liczbę 4 wyniesie 6,75.
 3. Wartość 6,75 to mniej niż 7,3, co oznacza, że ​​decydując się na posiadanie dziecka w tej chwili, w rodzinie narodzi się chłopiec.

Powstaje jedyne wyjaśniające pytanie: jeśli zgodnie z wynikami obliczeń rodzice mają równe wartości, to jak obliczyć płeć dziecka? W tej sytuacji jeszcze łatwiej jest ustalić: w tej rodzinie jest duża szansa na posiadanie bliźniaków.

Na podstawie obliczonych liczb tabeli i obliczeń stworzono wygodną usługę, która pozwala poznać płeć - kalkulator. Zmienne początkowe pozostają takie same, jak obliczanie płci na podstawie odnowienia krwi rodziców: liczba lat w miesiącu, w których zapłodnienie miało miejsce lub jest planowane.

Jak zaplanować piętro w oparciu o teorię hemoregeneracji?

Zbliżając się do kwestii narodzin, możesz użyć dowolnej z dwóch powyższych metod określania płci nienarodzonego dziecka, aby zrozumieć, czy pojawi się syn lub córka.

Ale są pewne warunki, które mają wpływ na wyniki obliczeń. Są to przeszczepy narządów, urazy, poród, aborcja, transfuzje, które skutkowały spadkiem objętości krwi o ponad jeden litr. Zaleca się, aby obliczenia określające płeć według tabeli uwzględniały datę operacji, w której cykle aktualizacji są zerowane. Aby potwierdzić lub zaprzeczyć tej informacji, przeprowadza się badanie odnawiania krwi w celu określenia płci dziecka.

Co wygodniej jest obliczyć płeć dziecka - wyznaczyć iloraz podziału i porównać uzyskane wartości lub zastosować schemat - każdy decyduje samodzielnie.

Jak niezawodna jest ta metoda?

Prawdopodobieństwo uzyskania prawidłowej odpowiedzi, czyli zbiegów okoliczności, wynosi około pięćdziesięciu procent, o czym świadczą przeglądy określania płci w ramach aktualizacji. Naukowcy są skłonni wierzyć, że proces biologicznej hemoregeneracji jest znacznie bardziej skomplikowany i wiąże się z informacją zapisaną w makrocząsteczce ludzkiego DNA, która nie zależy od okresów odnowy..

Czy zaufać metodzie aktualizacji, obliczyć płeć czy przeprowadzić test - jest wybór. Niewykluczone, że ustalenie zbieżności płci dziecka z wynikami wykonanych obliczeń ma na celu jedynie ujawnienie wypadku. Liczba takich hitów rośnie z roku na rok. Ale jeśli zdecydujesz się skorzystać z zaleceń, jak obliczyć płeć w tabeli, możesz uzyskać odpowiedź, a następnie, porównując ją z faktem, stać się zwolennikiem tej teorii, jak zaplanować płeć dziecka.

Kalkulator do określenia płci dziecka metodą „Odnowy krwi” - czy można udzielić 100% gwarancji?

Jakże cudownie jest usłyszeć wielu rodziców o przyszłym wejściu do rodziny. A jeśli większość ojców i matek najczęściej nie skupia się na tym, czy w rodzinie urodzi się dziewczynka lub chłopiec, to planując drugą lub trzecią, zaczynają się zastanawiać, jak obliczyć płeć dziecka?

Istnieje wiele metod ludowych i naukowych, które umożliwiają obliczenie z maksymalnym prawdopodobieństwem, kogo będziesz mieć. Najczęściej znaki wymyślone przez ludzi wywołują uśmiech rodziców. Jednak metody takie jak określenie płci dziecka na podstawie grupy krwi rodziców czasami naprawdę zasługują na uwagę..

Metody określania przyszłej płci dziecka

Najbardziej znanym i aktualnym dzisiaj jest określenie płci noworodka za pomocą ultradźwięków. Nowoczesne urządzenia są w stanie nie tylko określić, kto się urodzi - dziewczynka czy chłopiec, ale nawet z pewną pewnością wskazać wzrost i wagę płodu. Większość rodziców nie lubi tylko tego, że lekarze podadzą im te wszystkie dane dopiero w drugim trymestrze ciąży, kiedy pojawia się pytanie „rodzić czy nie”? już nie rośnie. Ale możesz określić płeć dziecka na podstawie krwi rodziców jeszcze przed poczęciem, jeśli dokładnie i dokładnie znajdziesz wszystkie elementy niezbędne do tego obliczenia.

Innym sposobem, w jaki możesz zaplanować pojawienie się dziecka, jest policzenie terminu poczęcia od okresu owulacji. W tym przypadku dzień poczęcia, który zbiega się z dniem owulacji, gwarantuje duże prawdopodobieństwo przewagi chromosomów Y, co oznacza narodziny chłopca. Jeśli czekasz na pojawienie się córki w rodzinie, dzień poczęcia nie powinien być wcześniejszy niż 3-4 dni przed rozpoczęciem zapłodnienia jaja. Eksperci wyjaśniają to faktem, że chromosomy X są bardziej „wytrwałe”.

Kalkulator do określania płci dziecka metodą „odnowienia krwi”

Data urodzenia ojca
Data urodzenia mamy
Data poczęcia

Jaka jest metoda określania płci dziecka na podstawie krwi rodziców?

Określenie płci dziecka poprzez odnowienie krwi lub okres owulacji nie zawsze jest tylko pragnieniem jednego z rodziców, aby zobaczyć obok siebie syna lub córkę. Dla rodzin, w których matka lub ojciec cierpią na poważne choroby genetyczne, jedyną nadzieją na narodziny zdrowego dziecka są metody przewidywania płci..

Na ile prawdziwa i skuteczna jest ta metoda i czy naprawdę można obliczyć płeć dziecka za pomocą krwi ze 100% gwarancją? Zasadniczo metodzie tej całkowicie ufają osoby, w których kręgu takie zbiegi okoliczności zdarzyły się już w obliczeniach. Jaka jest podstawa tej techniki i jak poprawnie obliczyć, które z dzieci się urodzi?

Naukowcy ustalili, że ludzka krew ma wyjątkową właściwość okresowej odnowy. U mężczyzn występuje co cztery lata, u kobiet - po trzech. Eksperci twierdzą, że aby dokładnie określić płeć dziecka na podstawie krwi, wystarczy zrozumieć, czyje ciało rodzicielskie zostało później zaktualizowane. Oznacza to, że jeśli krew matki była ostatnio aktualizowana 1,5 roku temu, a krew ojca wynosiła 2,5, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że w rodzinie urodzi się dziewczynka..

Przykład określenia płci dziecka za pomocą odnowionej krwi

Rozważmy przykład określenia płci dziecka przez odnowienie krwi, jeśli wiek przyszłego ojca to 29 lat, a matka 24 lata. Podziel wiek mężczyzny przez 4, kobiety przez 3:

 1. 29: 4 = 7,25
 2. 25: 3 = 8,34
 3. Płeć dziecka określamy na podstawie powstałej reszty. 0,34 to więcej niż 0,25, co oznacza, że ​​częściej będziesz mieć chłopca.

Jak określić płeć dziecka poprzez odnowienie krwi rodziców, jeśli w otrzymanych obliczeniach nie ma pozostałości? Na przykład, jeśli ojciec ma 28 lat, a matka 24 lub 36 i 33 lata. Czy możemy założyć, że w tym przypadku rodzice będą mieli bliźnięta przeciwnej płci? Raczej tutaj możemy powiedzieć, że prawdopodobieństwo posiadania chłopca i dziewczynki jest takie samo..

Lekarze są skłonni wierzyć, że jest to najprostsze, co oznacza, że ​​nie jest to właściwy sposób określenia płci dziecka poprzez odnowienie krwi. Przez całe życie krew człowieka może stać się młodsza, niezależnie od składników naturalnych i genetycznych. Wynika to z różnych operacji, w których utrata krwi jest odnawiana za pomocą transfuzji..

Następnie przy obliczaniu, planowaniu płci dziecka do odnawiania krwi za pomocą stołu należy wziąć pod uwagę wszystkie daty sztucznego odnowienia bez wyjątku - operacje, poród, aborcje, czynności dawcy. Od ostatniej takiej chwili należy liczyć aktualizację. Wtedy będzie można obliczyć płeć dziecka poprzez odnowienie krwi z wysokim procentem prawdopodobieństwa..

Medyczne uzasadnienie prawdopodobieństwa metod przewidywania płci

Centra planowania rodziny, które są tak popularne w naszych czasach, nie zawsze przyjmują obliczenia przyszłej płci dziecka powyższymi metodami. Najczęściej lekarze opierają się na faktach, kiedy płeć dziecka według ustalonej przez rodziców odnowienia krwi jest nieprawidłowa, ze względu na istotne zaniedbania w zbieraniu informacji o wszystkich ostatnich operacjach i transfuzjach.

Eksperci twierdzą, że nawet drobne urazy i skaleczenia mogą stać się źródłem tego, że krew człowieka zacznie się odnawiać i nikt nie może powiedzieć, jak bardzo ten proces miał miejsce bez przeprowadzenia dokładnych badań laboratoryjnych..

To samo można zastosować do obliczeń za pomocą kalkulatorów i tabel. Rzeczywiście, najczęściej konieczne jest wprowadzenie do nich tylko ogólnych, powierzchownych danych, a płeć nienarodzonego dziecka może zależeć nawet od najmniejszych odchyleń w genetyce i stanie zdrowia jego rodziców. Genetyka może być również przekazywana przez pokolenia, ponieważ zdarzają się przypadki, gdy w rodzinie rodzą się tylko dziewczynki lub chłopcy, bez względu na to, jak i bez względu na to, co robią rodzice.

W każdym razie określenie płci dziecka za pomocą kalkulatora lub tabeli jest ryzykowne. Konieczne jest zrozumienie, że bez względu na wybraną metodę jest to tylko dodatkowa szansa na zwiększenie prawdopodobieństwa posiadania chłopca lub dziewczynki, ale nie panaceum. Narodziny dziecka zawsze powinny być radością, jeśli tylko jest zdrowe i szczęśliwe!

Wreszcie

Pojęcie „odnowienia krwi” jest pseudonaukowe, dlatego używanie go jako kryterium przewidywania płci nienarodzonego dziecka jest bardzo pochopne. Liczne recenzje na forach internetowych na temat metody określania płci odnowienia krwi są bardzo kontrowersyjne: ci, którzy „mają szczęście” przewidzieć płeć swojego dziecka za pomocą tej metody, aktywnie go chwalą, ci, którym się nie udało, również aktywnie siana.

Płeć dziecka można przewidzieć dopiero po poczęciu. Najbardziej wiarygodną metodą oznaczania jest badanie genetyczne materiału komórkowego uzyskanego za pomocą amniopunkcji - nakłucie pęcherza płodowego i „odsysanie” części komórek złuszczających płynem owodniowym. Metoda ta jest jednak stosowana tylko do identyfikacji ciężkich nieprawidłowości genetycznych w 12-16 tygodniu ciąży oraz jako metoda rutynowa określenie płci dziecka nie ma zastosowania.

To interesujące! Obecnie można „uporządkować” płeć dziecka - podczas zabiegu IVF (ICSI) lekarze mogą zapłodnić jajeczko nasieniem z pożądanym chromosomem, co pozwala im w pewnym stopniu kontrolować płeć dziecka.

Płeć dziecka przez odnowienie krwi

Opis

Istnieją teorie, według których odnawia się krew człowieka. To właśnie na podstawie tych teorii wynaleziono ten kalkulator. Według badań naukowych krew odnawia się częściej u kobiet niż u mężczyzn. Tak więc u kobiet krew odnawia się co 3 lata, a u mężczyzn - co 4 lata..

W ten sposób obliczana jest również przyszła płeć dziecka. Który z rodziców w momencie poczęcia będzie miał „świeżą” krew, ten seks „wygra”. To znaczy, jeśli przed datą poczęcia krew ojca była „świeża”, to będzie chłopiec, jeśli wręcz przeciwnie - dziewczynka.

Ale warto wziąć pod uwagę, że przy dużej utracie krwi u osoby odnawia się również krew. Dlatego, jeśli oddałaś krew, otrzymałaś transfuzję, przeszłaś poważną operację z utratą krwi lub już urodziłaś, powinieneś wskazać tę datę.

Aby obliczyć, wystarczy wypełnić dane w kalkulatorze i kliknąć przycisk „Oblicz”. Kalkulator natychmiast poda wynik.

Jak ustalić płeć dziecka poprzez odnowienie krwi

Niemal każda młoda rodzina chce wiedzieć, jakie będzie jej pierwsze dziecko. Niestety, sporządzenie dokładnej prognozy jest prawie niemożliwe. Dziecko może wyglądać jak mama, tata, a nawet dalecy krewni. Niemniej jednak będziesz w stanie coś wymyślić. Określenie płci dziecka poprzez odnowienie krwi rodziców jest metodą dość rzetelną, która daje miarodajny wynik w 95% przypadków. Metoda określania płci dzieci będzie skuteczna nawet we wczesnych stadiach ciąży, kiedy niemożliwe jest ustalenie płci dziecka. Ponadto, korzystając z tej metody, możesz znaleźć najbardziej odpowiednie okresy na poczęcie chłopca lub dziewczynki..

Z reguły krew zdrowej osoby odnawia się kilkakrotnie przez całe życie. U kobiet zjawisko to występuje częściej (1 raz na 3-4 lata) niż u mężczyzn (1 raz na 4-5 lat).

Tak więc, jeśli krew twojego męża odnowi się znacznie później niż twoja, będziesz miała chłopca. Określenie płci dziecka poprzez odnowienie krwi rodziców jest bardzo popularną metodą, która dziś pomogła wielu parom w planowaniu poczęcia dziecka..

Metoda obliczeniowa

Jak już wspomniano, krew u kobiet odnawia się co 3 lata, a u mężczyzn - co 4. Tak więc u dziewcząt / kobiet krew zmienia się po 15,18,21,24,27,30… roku. W związku z tym u mężczyzn odnowa krwi następuje po 16,20,24,28,32,36,40... roku. Podajmy przykład, jak obliczyć determinację płci dziecka przez odnowienie krwi dla 23-letniej dziewczynki i 29-letniego faceta:

Na przykład kobieta urodziła dziecko 2 lata temu. Oznacza to, że jej krew jest całkowicie odświeżona po porodzie. Ostatnia aktualizacja mężczyzny miała miejsce rok temu. W konsekwencji można przypuszczać, że para będzie miała chłopca, ponieważ krew ojca jest znacznie „młodsza”.

Tabela do obliczania płci dziecka według miesiąca urodzenia rodziców

Spójrzmy na inny przykład, jak można określić płeć dziecka poprzez odnowienie krwi bez daty poczęcia:

 • Powiedzmy, że kobieta ma 33 lata, a jej mąż 39.

Wykonujemy obliczenia w celu określenia płci dziecka:

Otrzymaliśmy więc: ojciec - 7, kobieta - 0. Ponieważ przyszła mama ma niższy współczynnik niż ojciec, małżonkowie powinni spodziewać się pojawienia się dziewczynki.

Czynniki wpływające na odnowę krwi

Istnieje kilka powodów, dla których krew można odnowić znacznie wcześniej niż powyższe warunki:

 • Krwiodawstwo. Przy znacznym pobieraniu próbek krew jest również odświeżana przed linią.
 • Poród. Jeśli kobieta urodziła, krew zostaje odnowiona w ciele..
 • Operacyjne interwencje chirurgiczne prowadzą również do nagłej odnowy krwi w organizmie pacjenta..
 • Transfuzja krwi.
 • Każdy uraz, który wiąże się ze znaczną utratą krwi.

Trafność metody

Z reguły w większości przypadków metoda określania płci dziecka poprzez odnawianie krwi daje wiarygodny wynik. Ale tak jak w przypadku wielu innych metod warto wziąć pod uwagę procent błędu. Na wynik badania krwi może mieć również wpływ poziom hormonów, zarówno u kobiet, jak iu mężczyzn. Ta metoda określania płci dziecka może dać błędny wynik, jeśli jesteś w ciąży z bliźniakami, a nawet trojaczkami..

Zrozum, że sama natura zdecyduje, kogo ci dać: małą i uroczą dziewczynkę czy odważnego chłopca. Nie zniechęcaj się, jeśli ta metoda określania płci ci nie pomogła. Noworodek to wielkie szczęście, które nie jest dane każdemu. Najważniejsze jest to, że dziecko jest zdrowe, a płeć nie ma znaczenia..

Cechy genetyczne

Natura jest tak ustanowiona, że ​​mężczyzna jest zawsze silniejszy niż kobieta. Dotyczy to nie tylko cech fizycznych, ale także przewagi chromosomalnej komórek męskich. Więc nic nie możesz na to poradzić.

Istnieje opinia, że ​​płeć nienarodzonego dziecka zależy bezpośrednio od genetyki ojca:

 • Jeśli twój mąż ma starszą siostrę, najprawdopodobniej powinieneś spodziewać się pojawienia się dziewczyny..
 • Jeśli mąż jest jedynym lub pierwszym dzieckiem w rodzinie, należy spodziewać się narodzin chłopca.

Metody alternatywne

Możesz określić płeć dziecka według grupy krwi i czynnika Rh.

Tabela do obliczania i określania płci dziecka według grupy krwi:

Grupa krwi rodzicówMężczyźni
Kobiety1234
1DziewczynkaChłopakDziewczynkaChłopak
2ChłopakDziewczynkaChłopakDziewczynka
3DziewczynkaChłopakChłopakChłopak
4ChłopakDziewczynkaChłopakChłopak

Tabela do obliczania płci dziecka jest oparta na współczynniku Rh:

Czynnik RhMężczyźni
Kobiety„+”„-”
„+”ChłopakDziewczynka
„-”DziewczynkaChłopak

Podsumowując

Wierz lub nie wierz w wyniki testu - sprawa osobista każdego. Metoda określania płci dziecka poprzez odnawianie krwi jest znana od dawna i jest stosowana w wielu krajach. Nie można powiedzieć, że ta metoda wykrywania płci dziecka jest w 100% skuteczna, ponieważ istnieje wiele czynników, które mogą wpływać na wynik badania krwi. Niemniej jednak jest to jedna z najbezpieczniejszych metod określania płci dziecka we wczesnych stadiach ciąży. Ponadto zgodnie z tą metodą można z wyprzedzeniem zaplanować poczęcie chłopca lub dziewczynki..

Opinie

Jak już wspomniano, ta metoda obliczania podłogi poprzez odnowienie podłogi pomogła wielu. Niemniej jednak w Internecie można znaleźć całkiem sporo recenzji, które nie pomogły w ustaleniu płci dziecka poprzez odnowienie krwi:

Maria: Mój mąż i ja mamy te same wyniki za każdym razem. Chociaż na początku myśleliśmy, że nie da się obliczyć płci dziecka przed poczęciem.

Andrey: moja żona była dręczona i coś obliczyła. Według niej miał się urodzić nasz syn. W rezultacie urodziła się córka. To wszystko bzdury! Lepiej trochę poczekać i określić płeć dziecka za pomocą USG.

Angelica i Matvey: to wspaniały sposób na zaplanowanie płci dziecka! Wszystko zbiegło się z moim mężem podczas pierwszej i drugiej ciąży..

Katerina i Alexander: Mój mąż i ja od dawna chcieliśmy mieć córkę. Ale to nie zadziałało (mamy trzech synów). Czytałem na jednym z forów, jak można zaplanować poczęcie dziewczyny. Zdecydowaliśmy się spróbować i wiesz, ta metoda naprawdę działa! Z dnia na dzień czekamy na pojawienie się naszej małej Sofii.

Anatolij: Ta metoda nie pomogła wielu moim znajomym. Ale moja żona i ja zdecydowaliśmy się spróbować, ponieważ nikomu to nie zaszkodzi. I nie masz pojęcia, jak byłem zaskoczony, że wynik testu okazał się prawdziwy. Naprawdę mieliśmy chłopca.

Jak możesz określić płeć dziecka na podstawie krwi?

Krwią możesz określić płeć nienarodzonego dziecka w przypadkach, gdy konieczne jest ustalenie w pierwszym trymestrze ciąży, kto się urodzi. Może to być wspólny interes matki i wskazania medyczne. Mianowicie dziedziczne patologie przenoszone przez chromosomy płciowe. Są choroby, które dotykają tylko chłopców i dziewczęta.

Czy można określić płeć płodu na podstawie krwi?

Ogólnie przyjmuje się, że płeć dziecka jest określana za pomocą ultradźwięków. Można to jednak zrobić tylko za pomocą powtarzanych USG, to znaczy nie wcześniej niż w 19 tygodniu ciąży. Było to w okresie pełnego ukształtowania genitaliów płodu.

W wielu przypadkach (z dziedziczną predyspozycją płciową dziecka do poważnych patologii) technika ta nie jest odpowiednia, ponieważ w drugim trymestrze nie jest już możliwe sztuczne przerwanie (aborcja) niechcianej ciąży. Dlatego ważne jest, aby określić płeć we wczesnych stadiach ciąży..

Wcześniej można było dowiedzieć się o płci za pomocą płynu we krwi niekonwencjonalnymi metodami, ale dziś opracowano technikę, w której wystarczy pobrać matczyny materiał biologiczny. W szczególności jest to genetyczne badanie krwi, które można wykonać w ciągu półtora miesiąca po zajściu w ciążę..

Jakie są metody?

 1. Oznaczenie krwi dwojga rodziców przed poczęciem. W tym celu konieczne jest dokładne zbadanie składników materiału biologicznego..
 2. Możesz obliczyć płeć dziecka na podstawie odliczania od czasu owulacji do daty poczęcia. Na przykład, jeśli oba te okresy przypadają na ten sam dzień, prawdopodobieństwo urodzenia chłopca jest duże. Możesz mówić o dziewczynie, gdy poczęcie następuje 3 lub 4 dni przed aktywnością komórki jajowej do zapłodnienia. Wynika to z faktu, że chromosomy X (kobiety) mają dłuższy okres życia..
 3. Płeć dziecka można określić poprzez odnowienie krwi, które zostanie omówione dalej.
 4. Możesz użyć grupy krwi matki i ojca, a także czynnika rezusa.
 5. Test DNA (z krwi płodu).

Ważność metod

Niemożliwe jest 100% zagwarantowanie dokładności wykrywania płci dziecka za pomocą płynu krwi, ponieważ istnieje kilka ułamków błędów. Jeśli wykonujesz obliczenia na podstawie tabel, uwzględniane są indywidualne cechy każdego organizmu. Na dokładność mają wpływ takie czynniki, jak zbyt obfite miesiączki, krwawiące rany, niski poziom krzepnięcia krwi, a nawet obecność endometriozy, cukrzyca.

Innym sposobem jest grupa krwi obojga rodziców. Wielu lekarzy odnosi się do niego sceptycznie. Faktem jest, że w tym przypadku dzieci jednej płci mogą urodzić się z tej samej pary. Dlatego za najbardziej niezawodne metody uważa się odnawianie krwi i analizę genetyczną, którą przeprowadza się w warunkach laboratoryjnych..

Metoda odnowy krwi

Wiadomo, że komórki w układach wewnętrznych i narządach są okresowo odnawiane, więc płyn krwi może być stary lub nowy, w zależności od cyklu życia. Odnowienie można porównać do skóry, kiedy złuszczają się martwe komórki naskórka. W ich miejsce pojawiają się nowe. To samo dzieje się z krwią - jej stare komórki są usuwane z organizmu, dzięki czemu mogą się rozwijać nowe..

Za pomocą składu komórkowego tego materiału biologicznego można dowiedzieć się o stanie ciała konkretnej osoby. Ale to nie jest najważniejsze - okazuje się, że komórki krwi przenoszą informacje na poziomie genetycznym. Dlatego podczas poczęcia płód otrzymuje informacje o genach swoich rodziców..

Cechy fizjologiczne mężczyzny i kobiety różnią się, dlatego cykl odnowy materiału krwi jest różny. W silniejszym seksie krew odnawia się raz na 4 lata, a u uczciwej połowy ludzkości - 3 lata. Wynika to z miesięcznego uwalniania krwi podczas menstruacji..

Jak poprawnie obliczyć płeć dziecka na podstawie aktualizacji materiału biologicznego rodziców, przeczytaj poniżej.

Metoda numer 1

Zasada obliczania jest prosta. Musisz wziąć wiek rodziców i podzielić go przez trzy (dla kobiety) i odpowiednio przez cztery dla mężczyzny. Następnie porównuje się otrzymaną resztę, na podstawie której ujawnia się płeć. Tak więc, jeśli kobieta ma mniej pozostałości, krew jest młodsza. W konsekwencji urodzi się dziewczyna.

Przykład. Ojciec w momencie poczęcia ma 27 lat, a matka 22. Podziel 27 na 4, otrzymamy 6, a reszta to 3. Teraz dzielimy 22 na 4, okazuje się, że 5, a reszta pozostaje 2. Dlatego zgodnie z tą teorią urodzi się chłopiec. Są też inne przypadki, na przykład, gdy ojciec ma 26 lat, a matka 23. W tej sytuacji reszta jest taka sama - 2. W związku z tym istnieje możliwość urodzenia chłopca lub dziewczynki, a może bliźniaków heteroseksualnych, bo krew rodziców jest równie młoda..

Pamiętaj, że musisz liczyć tylko ręcznie, ponieważ kalkulator nie podaje reszty, a odmłodzenie krwi zależy wyłącznie od reszty, a nie od wyniku.

Metoda numer 2

Jeśli rodzice mieli znaczną utratę krwi, operację, poronienia, aborcje lub jeden z nich jest dawcą, to poprzednia metoda obliczeń nie jest odpowiednia. Faktem jest, że przy utracie płynu krwi co najmniej 1 litra odnowa następuje spontanicznie. To samo dotyczy przypadków, gdy przeciwnie, dana osoba otrzymała taką ilość materiału biologicznego..

Przykład: jeśli utrata krwi mężczyzny nastąpiła w wieku 29 lat, to możemy mówić o odnowie, mimo że krew zmieniła się około rok temu.

Jak określić płeć płodu według grupy krwi i czynnika Rh?

W sumie istnieją 4 grupy krwi i 2 czynniki Rh, na podstawie których można zidentyfikować płeć nienarodzonego dziecka. Na przykład:

 1. Jeśli matka ma pierwszą grupę, ojciec trzeciej lub identyczny, może urodzić się dziewczynka.
 2. Jeśli kobieta ma 2 grupy, a partner 2 lub 4, urodzi się również kobieta.
 3. Jeśli mężczyzna ma 1 lub 3 grupy krwi, a matka ma 2, pojawi się chłopiec.
 4. W obecności 3 grup mama i tata 1 będą mieli dziewczynkę.
 5. Jeśli kobieta ma grupę 4, mężczyzna ma 2, pojawi się również dziewczyna.

Na tej podstawie możesz uzyskać:

Grupa krwi matki / ojca1234
1DziewczynkaChłopiecKobiece dzieckoChłopiec
2Niemowlę płci męskiejDziewczynkaDzieci płci męskiejDziewczynka
3DziewczynkaChłopiecChłopiecChłopiec
4ChłopiecMała dziewczynkaChłopiecNiemowlę płci męskiej

Czynnik Rh odgrywa ważną rolę:

Współczynnik Rh u matki / ojcaDodatni „+”Negatywny "-"
Dodatni „+”DziewczynkaChłopak
Negatywny "-"ChłopakDziewczynka

Metoda określania płci nadchodzącego dziecka za pomocą czynnika Rh nie jest tak uzasadniona, ponieważ większość ludzkości ma dodatni Rh.

Określenie płci dziecka za pomocą laboratoryjnego badania krwi

Najbardziej niezawodną i dokładną metodą jest genetyczne badanie krwi w laboratorium. Pod koniec ostatniego tysiąclecia we krwi matki wykryto DNA płodu. Znajdują się wewnątrz jądra komórkowego w chromosomach (filamentach helikalnych). Spośród czterdziestu sześciu chromosomów ludzkiego ciała tylko dwa są odpowiedzialne za płeć. To są X i Y. Jest coś takiego jak genotyp, na podstawie którego określa się płeć. Chromosomy XX wskazują, że nosi je kobieta. Po połączeniu XY nosicielem jest mężczyzna.

Po raz pierwszy komórki płodowe znajdują się w płynie krwi matki już na początku ciąży, ale ich proporcja jest znikoma. Dlatego konieczne jest stosowanie bardzo czułych technik wykrywania chromosomów. Tak więc, jeśli zostanie znaleziony chromosom płodu z wartością X, to będzie dziewczyna, jeśli Y jest chłopcem.

Ponieważ DNA płodu pojawia się dopiero w 7 tygodniu ciąży, do 9 tygodni, można uzyskać dokładny wynik maksymalnie 95%. Po tym okresie dokładność oznaczania wzrasta do 100%, ponieważ liczba chromosomów płodu wzrasta.

Lekarze muszą brać pod uwagę takie czynniki, jak liczba urodzeń, cechy ciała konkretnej kobiety, wiek ciążowy, ciąża mnoga i rozwój nienarodzonego dziecka. Na tej podstawie wymagane jest wysoko wykwalifikowane podejście. Oznacza to, że musisz wykonać test DNA w specjalistycznej placówce medycznej, w której stosowane są najnowsze metody diagnozowania płci na podstawie materiałów biologicznych..

W jaki sposób przeprowadza się pobieranie krwi na DNA płodu i jak przeprowadza się badanie, dowiedz się z tego filmu.

Istnieje wiele sposobów określenia płci dziecka na podstawie krwi. Możesz skorzystać ze specjalnych tabel umieszczonych w Internecie, obliczyć płeć według grupy krwi i czynnika Rh, czasu poczęcia itp. Należy jednak pamiętać, że najbardziej wiarygodne wyniki można uzyskać wyłącznie oddając krew do badań laboratoryjnych.

Kalkulator płci dziecka metodą „odnowienia krwi”

Naukowcy udowodnili, że ta metoda obliczeń da 68-88% prawdopodobieństwo uzyskania pożądanego wyniku, a to już powoduje do niego duże zaufanie. Metoda zakłada, że ​​krew człowieka odnawia się co 3 lata, począwszy od 15 roku życia - w wieku 18, 21, 24 i tak dalej..

 1. Pierwszą metodę najlepiej widać na poniższym przykładzie:

-wiek mamy - 22 lata, tata - 28 lat.

- podziel wiek kobiety przez 3-22: 3 otrzymamy 7,3, podziel wiek mężczyzny przez 4-28: 4 i otrzymamy 7.

W tej opcji, porównując 7,3, więcej niż 7 - płeć dziecka będzie płci męskiej, ponieważ metoda działa na zasadzie, której liczba jest mniejsza, to daje płeć dziecka.

Obliczanie płci dziecka na podstawie krwi

Przewidywanie płci dziecka

Obliczanie danych do określenia płci dziecka opiera się na cyklicznym odnowieniu krwi mężczyzn i kobiet, w zależności od ich daty urodzenia. Termin odnowa krwi jest raczej abstrakcyjny i można go zakwestionować, jednak wydaje mi się, że jest najbardziej akceptowalny w tym opisie..
Cykle odnowy krwi u mężczyzn i kobiet są różne i są ściśle określonymi okresami, począwszy od ich urodzin. Pozwolę sobie nie publikować tych danych i skieruję je do know-how..
Zakładając, że stan krwi zmienia się od maksimum - początku cyklu, do minimum - jego końca, i zestawiając dane dla mężczyzny i kobiety, można znaleźć pewien związek i wprowadzić nowy termin - Siła krwi lub Krwawa młodość, który charakteryzuje ten związek. To właśnie ten parametr określa płeć nienarodzonego dziecka - tj. której krew jest silniejsza (lub młodsza), ta krew przeważa, z góry określając płeć nienarodzonego dziecka.
Parametr Blood Strength jest ściśle powiązany z datami, co pozwala z dużą dokładnością obliczyć prawdopodobieństwo urodzenia dziecka tej czy innej płci dla dowolnego dnia w roku.

Aby poprawnie wykorzystać uzyskane wyniki, konieczne jest szczegółowe zrozumienie tego, co jest przedstawione na wykresie..
Wszystkie dane znajdujące się po prawej stronie pionowej linii - znaki 50/50 (w kolorze niebieskim) wskazują, że poczęcie chłopca jest możliwe w odpowiednich terminach. Dane po lewej stronie znaku 50/50 (kolor czerwony) - dziewczynki.
Poziom prawdopodobieństwa (w procentach) można oszacować na podstawie wartości podanej w każdym wierszu.

UWAGA: Trzeba dobrze zrozumieć, że wyniki znajdujące się przy znaku 50/50 nie pozwalają z pewnym prawdopodobieństwem na obliczenie płci dziecka, ponieważ w tym okresie możliwe jest poczęcie zarówno chłopca, jak i dziewczynki, w mniej więcej równych proporcjach.

WSKAZÓWKI: 1. Staraj się unikać okresów, w których wartości znajdują się blisko znaku 50/50.
2. Czasami zdarzają się sytuacje, gdy wartości mają wysoki poziom, ale okres tego poziomu jest znikomy, więc nie ma gwarancji poczęcia dziecka pożądanej płci.
3. W przypadku poczęcia wybierz okres, w którym wartości mają tendencję do 100%. Dla większego prawdopodobieństwa wybrany okres należy skrócić o 2-3 dni z każdej strony. Analogicznie do okresów krótkotrwałych, należy unikać poczęcia w momentach, gdy znaczenia przechodzą z jednego stanu do drugiego..

Podsumowując, chciałbym powiedzieć, że bez względu na wszystko pojawienie się w rodzinie dziecka dowolnej płci jest wielkim i radosnym wydarzeniem. Dlatego jeśli wynik nie pokrywał się z tym, co zaplanowałeś, nie rozpaczaj. Cała Boża Wola.

Można również pobrać program „Przewidywanie płci dziecka” w wersji 2.0, kompilacja 0301, udostępniony przez Siergieja Karagodina, bezpośrednio z witryny:

Oblicz (ustal) online płeć dziecka do daty aktualizacji krwi lub daty urodzenia rodziców | Kalkulator

Nowa umiejętność obliczania płci dziecka przed datą odnowienia krwi Nasz kalkulator online jest zaprojektowany jak oryginał.

Data urodzenia mamy:

Data urodzenia taty:

O kalkulatorze odnowy krwi

Wygodny kalkulator online do obliczania i określania płci dziecka według daty wznowienia krwi lub daty urodzenia rodziców. Podstawą jest cykliczność w odnowie krwi. W przypadku matek dzieje się to raz na trzy lata, w przypadku tatusiów raz na cztery lata. W celu szybkiego użycia wystarczy wybrać prawdziwą „datę urodzenia mamy”, „datę urodzenia taty” i „datę poczęcia”. Ten kalkulator służy do wygodnych obliczeń podobnych do zwykłej metody.
Skorzystaj również z naszych innych kalkulatorów online do określenia płci dziecka i nie tylko.