Dlaczego i jak wykonuje się KTG podczas ciąży?

Ciąża to niezwykle radosny czas dla każdej kobiety przygotowującej się na spotkanie z dzieckiem. Ale dodatkowo ciąża to także bardzo przełomowy okres, ponieważ każda mama chce, aby dziecko „wygodnie” mieszkało w swoim brzuszku, bez żadnych niedogodności i braków, aby rozwijało się i formowało zgodnie z wszelkimi wskazaniami. Aby prześledzić komfort życia dziecka w łonie matki, w celu ustalenia i skorygowania na czas ewentualnych „problemów” w tym zakresie, ciężarną kobietę należy przebadać i, jeśli to konieczne, przejść określone badania. Jedna z najcenniejszych metod badania, którą lekarze nazywają KTG w czasie ciąży, która pozwala na kompleksową ocenę stanu płodu.

KTG (kardiotokografia) w ciąży wykonywana jest w celu uzyskania wyników dotyczących czynności serca i tętna dziecka, a także jego aktywności ruchowej, częstości skurczów macicy oraz reakcji dziecka na te skurcze. CTG w czasie ciąży, wraz z doppleometrią i USG, umożliwia określenie w czasie pewnych odchyleń w normalnym przebiegu ciąży, badanie czynności skurczowej macicy i reakcji układu sercowo-naczyniowego dziecka na nie. Za pomocą KTG w czasie ciąży można potwierdzić (lub odrzucić) obecność (lub brak) takich stanów niebezpiecznych dla matki i dziecka, jak niedotlenienie płodu; infekcja wewnątrzmaciczna, małe lub wielowodzie; niewydolność płodu i łożyska; anomalie w rozwoju układu sercowo-naczyniowego płodu; przedwczesne dojrzewanie łożyska lub zagrożenie przedwczesnym porodem. Jeśli podejrzenia co do jednego lub drugiego odchylenia zostaną potwierdzone, umożliwia to lekarzowi terminowe określenie potrzeby działań terapeutycznych, dostosowanie taktyki postępowania z kobietą w ciąży.

Kiedy wykonywać KTG w czasie ciąży?

Do prowadzenia KTG w czasie ciąży stosuje się specjalne urządzenie, które składa się z dwóch czujników podłączonych do urządzenia rejestrującego. Tak więc jeden z czujników odczytuje aktywność serca płodu, drugi rejestruje aktywność macicy, a także reakcję dziecka na skurcze macicy. Za pomocą specjalnych pasów do brzucha kobiety w ciąży mocuje się ultradźwiękowy czujnik nasłuchujący bicia serca płodu oraz czujnik tensometryczny do rejestracji skurczów macicy. Jednym z głównych warunków najskuteczniejszego utrwalenia wskazań jest wygodna pozycja kobiety podczas KTG w ciąży. Tak więc odczyty są wykonywane w pozycji kobiety w ciąży, kiedy leży na plecach, na boku lub siedzi, w każdym przypadku konieczne jest wybranie najwygodniejszej pozycji. Jednocześnie kobieta w ciąży będzie trzymała w dłoniach specjalnego pilota z przyciskiem, który naciska podczas ruchu dziecka, co umożliwia rejestrację zmian tętna podczas ruchu płodu.

CTG podczas ciąży: co to jest, norma, dekodowanie, wyniki

Dlaczego musisz wykonywać KTG w czasie ciąży?

To badanie pomaga śledzić występowanie następujących anomalii, które są niebezpieczne dla mamy i dziecka:

 • niedotlenienie dziecka;
 • Zespół TORCH;
 • nadmierna lub niewystarczająca ilość płynu owodniowego;
 • szereg patologicznych zmian w łożysku, które mogą prowadzić do przerwania ciąży (FPI);
 • zaburzenia w pracy serca i naczyń krwionośnych dziecka;
 • wczesne starzenie się łożyska;
 • niebezpieczeństwo przedwczesnego porodu.

Jeżeli podejrzenia o występowaniu naruszeń są uzasadnione, może to dać lekarzowi prawo do wyboru bardziej skutecznych środków terapeutycznych w czasie i dostosowania taktyki monitorowania konkretnej ciąży.

Należy jednak rozumieć, że KTG podczas ciąży nie jest w 100% dokładny, ponieważ czasami wynik może być niewiarygodny z powodu wielu okoliczności. Przykładowo zdarza się, że organy dziecka przystosowują się do braku tlenu, przez co urządzenie nie rozpoznaje stanu niedotlenienia. Może się okazać, że główka dziecka szczypie pępowinę, matka martwi się przed zabiegiem lub coś zjada dzień wcześniej, a analiza też okazuje się „zła”. Dlatego w ciąży należy prawidłowo podejść do KTG, a dodatkowo konieczne jest wykonanie dodatkowych badań (USG, Doppler itp.).

Kiedy wykonywać KTG w czasie ciąży

Kobiety w ciąży kierowane są do KTG nie wcześniej niż 32 tygodnie ze względu na fakt, że wyłącznie w tym okresie istnieje współzależność między mobilnością dziecka w łonie matki a pracą jego układu sercowo-naczyniowego.

Ponadto do tego czasu wykształciła się już pewna częstotliwość snu i czuwania dziecka. Czas czuwania wynosi około 50-60 minut, a czas odpoczynku 20-30. W okresie badania bardzo ważne jest, aby bezpośrednio rejestrować fazę aktywności, w której dziecko się porusza.

KTG podczas ciąży przeprowadza się 1 raz w ciągu 10 dni. W przypadku ujawnienia jakichkolwiek naruszeń, takie badania będą prowadzone systematycznie do czasu poprawy wskaźników..

KTG wykonuje się nawet po wypuszczeniu płynu owodniowego i po 3 godzinach w początkowej fazie porodu po stymulacji. Ale jak często wykonywać KTG podczas porodu, lekarz decyduje o konkretnej kobiecie.

Jak wykonuje się KTG podczas ciąży

KTG dla kobiet w ciąży jest uważane za całkowicie bezpieczną procedurę. Po pierwsze, w gabinecie pracownik medyczny poprosi dziewczynę o zajęcie wygodnej pozycji poziomej. Najważniejsze to całkowicie się zrelaksować i starać się nie ruszać. Będziesz musiał wyłączyć telefon komórkowy podczas nagrywania.

Do brzucha kobiety w ciąży przymocowanych jest szereg czujników:

 1. Czujnik ultradźwiękowy rejestruje bicie serca płodu;
 2. Tensometr rejestruje skurcz macicy;
 3. Może być również dodatkowy czujnik rejestrujący ruchy płodu lub przycisk w dłoni dziewczynki, który powinna nacisnąć każdym wyraźnym ruchem dziecka.

Kardiokografia wykonywana jest w fazie największej aktywności dziecka. Kiedy śpi, wyniki mogą nie być wiarygodne. Nagranie trwa 30 lub 60 minut. Wszystkie informacje odbierane przez urządzenie są rejestrowane w postaci specjalnych wykresów. Wiele ośrodków okołoporodowych posiada nowoczesne urządzenia, które zapisują wyniki w postaci wykresów i od razu oceniają je w systemie punktowym.

Chociaż procedura nie stwarza praktycznie żadnych trudności, do jej przeprowadzenia wymagane są pewne przygotowania:

 • Kobieta powinna dzień wcześniej dobrze wypocząć i zrelaksować się. Jeśli jest zestresowana lub zmęczona, wyniki badania mogą być nieprawidłowe..
 • Najpierw musisz zjeść, odwiedzić toaletę.
 • Musisz położyć się na kanapie, zająć wygodną pozycję, aby później nie zmieniać pozycji - dla bardziej wiarygodnych wyników.
 • Przed zabiegiem KTG kobiety w ciąży będą musiały trochę się poruszyć, aby dziecko nie spało, a badanie przebiegło pomyślnie.

W niektórych przypadkach uzyskuje się niekorzystne wyniki KTG, ale mamy jednocześnie czują się świetnie, nie mają dużych problemów z łożyskiem. Ta sytuacja będzie wymagała dodatkowego KTG. Wiarygodne wyniki uzyskuje się z reguły po zdaniu co najmniej 2-4 egzaminów.

Rozszyfrowanie wyników KTG u kobiet w ciąży

Dekodowanie wyników kardiotokografii wykonuje lekarz według wielu parametrów. Należą do nich: podstawowa częstość akcji serca, zmienność, przyspieszenie, zwalnianie i dynamika ruchów dziecka w macicy. Wszystko to jest opisane na końcu manipulacji w postaci różnych wykresów..

 1. Tętno podstawowe to średnie tętno Twojego dziecka. Zwykle podstawowe tętno wzrasta ze 110 do 160 uderzeń na minutę, gdy dziecko i matka są w spoczynku. Kiedy dziecko się porusza, częstotliwość skurczów wzrasta do poziomów w zakresie od 140 do 190 uderzeń. Wszystkie typowe wskaźniki rytmu podstawowego tłumaczy się brakiem stanu niedotlenienia dziecka, a zbyt częsty puls, a także jego spadek, są uważane za oczywisty wskaźnik niedotlenienia płodu..
 2. Zmienność - zmienność tętna i jego amplituda w stosunku do podstawowego tętna dziecka. Częstość akcji serca dziecka nie zawsze powinna pozostać taka sama, co potwierdzają ciągłe zmiany podczas KTG w czasie ciąży. Typowe różnice w niektórych cechach powinny mieścić się w zakresie od 5 do 25 uderzeń serca na minutę.
 3. Przyspieszenie (przyspieszenie) - wzrost liczby impulsów serca w porównaniu z podstawowym tętnem. Zwykle jest to co najmniej 2-3 razy w ciągu 15 minut. Dozwolone jest zwiększenie liczby przyspieszeń do 4 jednostek w ciągu trzydziestu minut. Źle jest, jeśli widzimy ich brak w danym okresie.
 4. Spowolnienie to spadek wartości tętna w porównaniu z tętnem podstawowym. Prędkości zwalniania są pokazane na wykresie jako wartości ujemne. Zwykle takie objawy nie powinny znajdować się na wykresie lub mogą być płytkie i rzadkie. Powikłanie płodu potwierdza pojawienie się spowolnień po 20 minutach. Ankieta. Ponadto ich systematyczne powtarzanie się na wykresie jest uważane za zły znak..

Dobre wskaźniki CTG podczas ciąży:

 • Podstawowy rytm - 120-159 na minutę w spoczynku.
 • Zmienność od 10 do 25 uderzeń na minutę.
 • Dwa lub więcej przyspieszeń w ciągu 10 minut.
 • brak spowolnień.

KTG podczas ciąży z patologiami wygląda następująco:

 1. Stawka podstawowa - poniżej 90 i powyżej 180 na minutę.
 2. Zmienność poniżej 5 wstrząsów na minutę.
 3. Brak lub mała liczba przyspieszeń.
 4. Obecność różnych typów spowolnień.

Analiza KTG w czasie ciąży według skali Fishera

Za pomocą skali Fishera wyniki ankiety ocenia się w systemie 10-punktowym. Zgodnie z tą skalą każdy współczynnik badania oceniany jest od 0 do 2 punktów. Następnie sumuje się ustalone wartości. Na podstawie łącznej liczby punktów ekspert ocenia stan dziecka i ustala okoliczności negatywnych trendów w jego powstawaniu. Następnie lekarz wystawia wynik PSP (wskaźnik zdrowia płodu).

 • Wynik KTG od 1 do 5 punktów wskazuje na słabe tworzenie się niedotlenienia u dziecka, a 6-punktowy wynik może oznaczać początek głodu tlenowego.
 • CTG 7 punktów - podobny wynik jest oznaką możliwego niedoboru tlenu u płodu. Dzięki temu lekarz ustanawia środki terapeutyczne, aby zapobiec pojawieniu się niedotlenienia. Lekarz monitorujący przebieg ciąży może w trybie pilnym wysłać dziewczynę do szpitala lub szpitala dziennego. Przy lekkim głodzie tlenu zadowalają się częstymi i długimi spacerami na świeżym powietrzu. Nawet jeśli po rozszyfrowaniu KTG lekarz oceni wyniki na 7 punktów, nie ma potrzeby rozpaczać, ponieważ środki terapeutyczne będą w stanie wesprzeć dziecko. W przypadku wykrycia bolesnych procesów w układzie sercowo-naczyniowym, po ocenie wyników lekarz wyśle ​​po drugie KTG, a następnie ustali odpowiednią terapię dla konkretnej kobiety.
 • CTG 8 punktów oznacza dolną granicę normy. Z reguły nie wymaga żadnych zabiegów medycznych ani hospitalizacji..
 • 9 punktów CTG to cechy, które oznaczają tylko jedno, że proces rozwoju dziecka przebiega bezproblemowo.
 • Wynik 10 punktów oznacza, że ​​wskaźniki nienarodzonego dziecka są doskonałe.

Problemy z dekodowaniem wyników

Może się zdarzyć, że podczas ciąży KTG odnotowano jakieś powikłania. Dlaczego tak się może stać:

 1. Kobieta w ciąży zjadła krótko przed zabiegiem.
 2. Zabieg przeprowadzono, gdy płód zasnął.
 3. Kobieta w ciąży ma nadwagę.
 4. Gęsta warstwa tłuszczu podskórnego utrudnia słyszenie bicia serca dziecka.
 5. Przy nadmiernej aktywności płodu nagranie będzie mało informacyjne.
 6. Luźny czujnik lub brak na nim żelu będą utrudniać słuchanie tętna.
 7. Ciąże mnogie utrudniają również rejestrację bicia serca każdego płodu..

We wszystkich tych przypadkach zaleca się po pewnym czasie powtórzyć KTG w czasie ciąży..

Czy KTG jest szkodliwe dla dziecka?

Do tej pory nie ma badań naukowych, które ujawniłyby szkodliwość tego badania dla płodu. Niektóre przyszłe matki na różnych etapach ciąży zauważają, że dziecko w łonie matki staje się bardziej niespokojne lub odwrotnie, staje się spokojniejsze. Najprawdopodobniej faktem jest, że dziecko słyszy nieznany dźwięk lub czuje nacisk czujnika urządzenia, który może być zbyt ciasny. Może sprawić, że dziecko poczuje się nieswojo i zachowa się w niecodzienny sposób..

Co pokazuje KTG (kardiotokografia) płodu w czasie ciąży

Kardiotokografia płodu (KTG, KTG) pomaga monitorować stan dziecka w macicy, monitorować jego prawidłowy rozwój. Badanie jest częścią zestawu obowiązkowych procedur (USG i Doppler), dzięki którym możliwe jest określenie procesów patologicznych we wczesnych stadiach rozwoju (niedotlenienie, nieprawidłowości w czynności serca).

Kardiotokografia pomaga ustalić stan płodu

Kardiotokografia płodu - co to jest

KTG płodu to najdokładniejsze badanie, które pozwala na kompleksową ocenę stanu nienarodzonego dziecka:

 • ocenić czynność serca i tętno;
 • określić aktywność ruchową dziecka;
 • zbadaj częstotliwość skurczów macicy i oceń reakcję dziecka na takie ruchy narządu płciowego.

Istotą kardiotokografii jest to, że do brzucha matki przymocowane są 2 czujniki, z których każdy pełni swoją własną funkcję:

 • jedna elektroda odczytuje bicie serca płodu (przymocowane do miejsca, w którym rytm jest najlepiej słyszalny);
 • inny czujnik rejestruje skurcze macicy (zlokalizowany w podbrzuszu - dno macicy).

Podczas badania informacja jest przekazywana do specjalnego aparatu, który tworzy wykres wartości. Uzyskane wskaźniki porównuje się z normalnymi parametrami, na podstawie których dokonuje się dekodowania i wnioskuje.

Jak czujniki wyglądają razem z czytnikiem pokazano na zdjęciu. Wskazany jest również współczynnik gotowości technicznej sprzętu.

Urządzenie do kardiotokografii

Co pokazuje KTG podczas ciąży

Za pomocą metody KTG specjaliści są w stanie zidentyfikować możliwe nieprawidłowości patologiczne lub zaprzeczyć ich obecności.

Badanie jest w stanie określić rozwój takich niebezpiecznych warunków w czasie ciąży, takich jak:

 • brak tlenu u płodu (niedotlenienie);
 • rozwój procesów zakaźnych o charakterze wewnątrzmacicznym;
 • brak lub nadmiar płynu owodniowego;
 • nieprawidłowe procesy w czynności serca dziecka;
 • zaburzenia czynnościowe łożyska (niewydolność łożyska);
 • przyspieszone dojrzewanie łożyska, które zagraża porodom przedwczesnym.

Wczesne wykrycie nieprawidłowości za pomocą kardiotokografii pozwala specjaliście dostosować postępowanie w ciąży lub przepisać specjalne leczenie, aby zapobiec poważnym powikłaniom.

CTG przedstawia stan łożyska

Od którego tygodnia wykonują KTG

Częstość akcji serca płodu można monitorować za pomocą kardiotokografii przez 28 tygodni. W tej chwili skurcze są już wyraźnie prześledzone, ale nadal nie można ocenić aktywności układu sercowo-naczyniowego jako całości. Aby uzyskać pełny obraz stanu płodu, zaleca się wykonanie KTG od 30 tygodni.

Począwszy od ostatniego trymestru, można już badać nie tylko poziom skurczów ważnego narządu, ale także badać szereg wskaźników:

 • reakcja dziecka na częstotliwość skurczów macicy;
 • charakter bicia serca w momentach ruchu samego płodu;
 • cykl aktywności oraz stan snu lub odpoczynku dziecka.

KTG można wykonywać od 28 tygodnia ciąży

CTG można przepisać wcześniej niż 30 tygodni w przypadku podejrzenia negatywnych odchyleń w normalnym hafcie płodu. W zależności od zidentyfikowanych patologii zabieg można wykonać z częstotliwością 2 razy w miesiącu do 1 raz w ciągu 5 dni. Jeśli ciąża przebiega normalnie, wystarczą 2-3 zabiegi na cały trzeci trymestr.

Przygotowanie kobiet w ciąży do kardiotokografii

Badanie płodu za pomocą KTG przeprowadza się w okresie czuwania dziecka w łonie matki. Dlatego ważne jest, aby upewnić się, że dziecko nie śpi przed zabiegiem, w przeciwnym razie wskaźniki zostaną zniekształcone. Aby badanie przebiegło dobrze i przyniosło wiarygodne wyniki, kobieta w ciąży musi przestrzegać kilku prostych zasad..

 1. Nie testuj na czczo. Zaleca się nie tylko dobrze zjeść, ale także zjeść coś słodkiego. Uwalnianie glukozy do krwi pobudza płód.
 2. Wykonuj lekkie ćwiczenia fizyczne - wchodź po schodach, spaceruj na świeżym powietrzu, wykonuj proste ćwiczenia z fitballem.
 3. Przeprowadź rozgrzewkę oddechową. Weź głęboki wdech i wydech. Dzieci pozytywnie reagują na takie manipulacje. Ale nie wstrzymuj oddechu - brak tlenu może stresować dziecko i go skrzywdzić.

Wykonaj ćwiczenia oddechowe przed zabiegiem kardiotokografii

W przeddzień badania zaleca się spokojny sen, unikanie stresujących sytuacji i emocjonalnego przeciążenia. Jeśli matka jest spokojna, dziecko nie będzie miało powodu do zmartwień..

To ważne! Przygotowując się do zabiegu należy pamiętać, że przebudzenie płodu powinno być naturalne. Nie uderzaj w brzuch, nie przecieraj zimną wodą ani nie nakładaj zimnych przedmiotów. W przeciwnym razie spowoduje to stresujący stan w małym organizmie, co znacznie zniekształci wyniki analizy..

Jak przebiega CTG

Badanie jest bezbolesne i bezpieczne dla matki i dziecka. Kobieta w ciąży musi zabrać ze sobą poduszkę lub koc, aby wygodnie usiąść na kanapie. Po przyjęciu przez pacjentkę pozycji leżącej lub półleżącej na plecach odsłania się brzuch i przykłada 2 elektrody - 1 w miejscu o największej słyszalności tętna dziecka, 2 - w podbrzuszu (dno macicy).

Badanie trwa od 35 minut do 1 godziny. W tym czasie czujniki odczytują wartości głównych wskaźników stanu płodu do aparatu, który drukuje je na taśmie papierowej.

Objaśnienie wyników egzaminów

Rozszyfrowanie KTG implikuje interpretację ilościowych i jakościowych wskaźników rozwoju wewnątrzmacicznego dziecka.

Tabela „Opis głównych parametrów KTG”

WskaźnikiNormaMożliwe odchylenia
Podstawowe tętno110-160 uderzeń / minPoniżej 110 uderzeń / min - bradykardia
Powyżej 160 bije tachykardię
Odchylenie od normy nie więcej niż 20 uderzeń w górę lub w dół - niewielki stopień naruszenia tętna (HR)
Ponad 20 uderzeń od normy - niedotlenienie, infekcja wewnątrzmaciczna, splątanie pępowiny
Zmienność skurczów mięśnia sercowego (amplituda tętna). Może być krótkoterminowa (zmienność krótkoterminowa, STV) i długoterminowa (zmienność długoterminowa, LTV). Określa skompensowany stan płodu6-25 uderzeń w 60 sekund

STV - interwał w ciągu 6-9 milisekund

LTV - 30-50 milisekund

Mniej niż 6 uderzeń - monotonne bicie serca. W połączeniu z bradykardią wskazuje na niedotlenienie płodu - niedotlenienieWzrost zmienności wskazuje na wpływ bodźców zewnętrznych na dziecko (przyjmowanie leków przez matkę)Różnica wynosi 2–4 uderzeń (amplituda 5–15) - rytm sinusoidalny. Dzieje się tak w przypadku anemii lub ciężkiej hipoksji.Przyspieszenie (rytm szybszy niż podstawowy)Wzrost o 15 uderzeń na minutę, który w ciągu 10 minut należy powtórzyć co najmniej 2 razy przez 15 sekundIdentyczne przyspieszenie przez cały okres badania w połączeniu ze zwiększonym tętnem - niedotlenieniemSpowolnienie (zwolnione bicie serca w porównaniu z częstością podstawową) lub niskie epizodyNie powinnySpowolnienie skurczów serca o 15 uderzeń na minutę lub więcej trwające dłużej niż 15 sekund - zakłócenie normalnego funkcjonowania łożyskaBrak tlenuOdchylenia w przewodnictwie ochronnej powłoki płoduMieszanie płodu5–10 zaburzeń w całym okresie badań. Ruchy dziecka podobne do czkawek są dozwolone przy normalnym biciu sercaBrak ruchu wraz ze wzrostem tętna - zaburzenia czynności sercaRuchy przypominające ikrę lub normalne ruchy bez rejestracji przyspieszenia - rozwój niedotlenienia lub nieprawidłowości w sercuZmniejszona aktywność płodu w późnej ciąży - dowód zbliżającego się porodu

Rejestracja kardiotokografii trwa od 35 do 60 minut. Przy dłuższym badaniu można zaobserwować utratę sygnału. Ten wskaźnik nie jest warunkiem wstępnym w KTG. Jeśli częstotliwość utraty sygnału wzrosła, ale ogólny obraz jest bez odchyleń, wszystko jest w porządku.

Podczas normalnego przebiegu ciąży eksperci stosują kryteria Dowesa-Rodmana:

 • amplituda tętna w granicach 5-26 uderzeń na minutę;
 • występują ruchy płodu (co najmniej 1-2);
 • SVT - od 3 milisekund;
 • rejestracja co najmniej 2 przyspieszeń w ciągu 10 minut;
 • brak spowolnienia akcji serca.

Jeśli wszystkie kryteria zostaną spełnione w ciągu 10 minut, płód uważa się za normalny i badanie można zakończyć. Jeśli wartości nie zostaną zaobserwowane w wyznaczonym czasie, KTG zgodnie z figo uważa się za podejrzane, a wszystkie wskaźniki badania są dokładnie sprawdzane.

Skala Fishera

Interpretacja wyników KTG obejmuje nie tylko opis każdego parametru, ale także ich ocenę. W tym celu zwykle stosuje się 10-stopniową skalę Fishera. Wszystkie elementy testu oceniane są punktami od 0 do 2, po czym wartości są sumowane i specjalista może wyróżnić wskaźnik zdrowia płodu (FSP).

 1. 8 do 10 punktów - dobre KTG w ciąży. Dziecko czuje się świetnie, rodzenie przebiega normalnie. Ponowne badanie można przeprowadzić bliżej porodu.
 2. 6 do 7 - początkowe zakłócenie w dostarczaniu wystarczającej ilości tlenu do płodu.
 3. Od 1 do 5 - słabe KTG. Niebezpieczny stan dziecka w łonie matki.

Metoda Fishera do dekodowania CTG

Im niższa całkowita liczba punktów, tym większe ryzyko porodu przedwczesnego, ponieważ istnieje większe prawdopodobieństwo niedotlenienia, infekcji wewnątrzmacicznych, anemii lub nieprawidłowości układu sercowo-naczyniowego. Wymaga to dodatkowych badań (USG, Doppler, badania laboratoryjne) i wyznaczenia odpowiedniej terapii.

Wskaźnik reaktywności płodu

Ważny wskaźnik stanu dziecka w łonie matki. Określa poziom reaktywności niewłaściwego układu na bodźce z zewnątrz..

Indeks oceniany jest w 5-stopniowej skali:

 • normalna reaktywność układu nerwowego wykazuje najwyższy wynik - 5;
 • początkowe negatywne naruszenia - 4 punkty;
 • umiarkowany rozwój patologicznych odchyleń - 3 punkty;
 • ciężkie zaburzenia reaktywności - 2 punkty;
 • poważne patologie w reaktywności niewłaściwego systemu - 1 punkt;
 • całkowity brak reakcji dziecka na bodźce zewnętrzne - 0 punktów.

Wskaźniki reaktywności płodu

Odchylenia w reaktywności silnie wpływają na funkcjonowanie serca i naczyń krwionośnych płodu. Ważne jest, aby w odpowiednim czasie identyfikować naruszenia i dostosować postępowanie w czasie ciąży.

Test bezstresowy

Monitorowanie i ocena czynności serca odbywa się za pomocą testu bezstresowego. Dobra wartość tego wskaźnika występuje wtedy, gdy jest ujemna. W takim przypadku powinny występować 2-3 przyspieszenia. W przypadku pozytywnego wyniku lub jego braku mówimy o głodzie tlenu płodu. Może to być fałszywy alarm, dlatego lekarz zaleca drugie badanie..

Bezstresowy test serca płodu

Szkoda kardiotokografii

Kardiotokografia to jedno z nielicznych badań, które jest całkowicie bezpieczne dla zdrowia dziecka i matki. Nie będzie bolało nawet przy dużych powtórzeniach. W zależności od stwierdzonych odchyleń, KTG można wykonywać codziennie, jeśli wymaga tego stan pacjenta. Ponadto kardiotokografia jest obowiązkowym środkiem tuż przed porodem i podczas porodu, skurczami. Jego zastosowanie tutaj nie zależy od przebiegu ciąży (normalnej lub z patologiami), ale pomaga monitorować stan dziecka podczas przechodzenia przez kanał rodny.

Kardiokografia jest procedurą całkowicie bezpieczną

Ważne jest, aby kobiety w ciąży zrozumiały, że KTG to nie tylko najskuteczniejsza metoda monitorowania stanu płodu, ale także całkowicie bezpieczna. Nie ma się czym martwić.

Najdokładniejszą metodą badania rozwoju dziecka w łonie matki jest kardiotokografia. Metoda jest bardzo pouczająca - ocenia stan serca, układu nerwowego i aktywność dziecka. Z jego pomocą możesz zidentyfikować zmiany patologiczne w małym organizmie i wyeliminować je na czas. Badanie jest całkowicie bezpieczne i nie szkodzi zdrowiu matki i dziecka.

CTG tonu macicy i tętna płodu: 6, 7, 8, 9 punktów

Kiedy przyszła mama czuje ruch płodu, jest to cudowne: kobieta w ciąży wie, że dziecko ma się dobrze. Nie można jednak ocenić możliwego początku cierpienia wewnątrzmacicznego u dziecka na podstawie aktywności ruchowej..

Aby wykryć i zapobiec problemom w czasie, konieczne jest stosowanie metod badań ultrasonograficznych (KTG, USG i Doppler). Kardiotokografia (KTG) płodu to prosta i niedroga metoda oceny bicia serca dziecka, dzięki której można zauważyć początkowe oznaki niedoboru tlenu.

Ponadto można zidentyfikować zmiany napięcia mięśniowego macicy u kobiety, które mogą powodować przedwczesny poród. CTG to technika rejestracji tonu macicy i tętna na specjalnym papierze kalibracyjnym. Oznacza to, że istnieją 2 wykresy, niektóre urządzenia mogą rejestrować aktywność fizyczną dziecka:

 • bicie serca zarejestrowane za pomocą ultradźwięków
 • napięcie macicy określone przez tensometr

Czy kardiotokografia jest szkodliwa dla płodu?

Jest to zabieg absolutnie bezpieczny zarówno dla płodu, jak i kobiety, nie powoduje dyskomfortu i może być wykonywany zgodnie ze wskazaniami nawet codziennie (w przypadku niedotlenienia płodu), w celu oceny skuteczności terapii i podjęcia decyzji o nagłym porodzie..

Wskazania do KTG

Najbardziej pouczającą metodą jest ostatni trymestr ciąży. Dopiero po 30 tygodniach biorytmy płodu są w pełni ustalone (cykle „aktywność-sen”) i powstaje specyficzny odruch (przyspieszenie akcji serca podczas ruchów płodu), który można wykorzystać do oceny pełnego zaopatrzenia i prawidłowego rozwoju wewnątrzmacicznego dziecka (patrz kalkulator do obliczania czasu trwania ciąży). Główne wskazania do KTG podczas ciąży to:

 • Rh ujemna krew u kobiety
  z wysokim ryzykiem wystąpienia hemolizy
  choroby płodu
 • przeszłość kobiety
  przedwczesny poród,
  przypadki wewnątrzmacicznej śmierci płodu
 • zmniejszona aktywność płodu o
  opinia samej kobiety
Ciąża skomplikowana:

 • gestoza
 • niska pozycja lub prezentacja łożyska
 • nieprawidłowa prezentacja płodu
 • ciąża mnoga
 • wielowodzie, brak wody
 • przedłużona ciąża
 • gorączka u kobiety w ciąży
Choroby płodu zidentyfikowane w badaniu USG:

 • zaburzenia przepływu krwi w łożysku
 • Opóźnienie wzrostu wewnątrzmacicznego
 • niespójność wielkości płodu z wiekiem ciążowym
 • nieprawidłowości łożyska i pępowiny
 • zmniejszenie liczby ruchów płodu
 • zmiany w jakości płynu owodniowego
Poważne choroby kobiety w ciąży:

 • cukrzyca
 • choroby serca
 • choroby naczyniowe
 • problemy endokrynologiczne
 • niedokrwistość

W przypadkach wymienionych w tabeli KTG należy wykonywać częściej, nawet codziennie. Stan płodu i efektywność porodu można również ocenić w kardiotokografii czasu rzeczywistego.

Metodologia Badań

Najczęściej badanie przeprowadza się w 32-34 tygodniu ciąży. KTG wykonuje się w pozycji ciężarnej na plecach z małym wałkiem pod prawym bokiem (optymalna postawa to lekki obrót w lewą stronę). Możliwe jest wykonanie KTG w pozycji leżącej na boku lub siedzącej, odchylonej do tyłu na krześle.

 • Najpierw lekarz za pomocą stetoskopu znajduje miejsce na brzuchu, w którym najlepiej słyszy się serce dziecka..
 • W to miejsce przykłada się sondę ultradźwiękową, a na dnie macicy umieszcza się sondę w celu oceny napięcia mięśniowego.
 • Aby zauważyć ruchy dziecka, kobieta otrzymuje specjalne urządzenie z przyciskiem, który naciska, czując ruchy wewnątrzmaciczne.
 • Czas nagrywania to 40-60 minut.

Po wykonaniu KTG badanie przeprowadza się za pomocą czujników o częstotliwości fal ultradźwiękowych 1,5-2 MHz, co jest całkowicie bezpieczne dla płodu nawet przy długotrwałej ekspozycji. Każda nowoczesna aparatura ma możliwość oceny czynności życiowej dwóch płodów jednocześnie, co jest stosowane u kobiet z bliźniakami.

Rodzaje urządzeń

W placówkach służby zdrowia istnieją różne możliwości oceny bicia serca dziecka. Najczęściej lekarz po prostu słucha rytmu serca dziecka za pomocą stetoskopu położniczego, ale jeśli pojawią się jakiekolwiek wątpliwości (lub istnieją wskazania), należy zastosować specjalny aparat. Jakie są rodzaje urządzeń KTG?

 • CTG bez automatycznej analizy

Te przestarzałe urządzenia z reguły są raczej rzadkie w nowoczesnych szpitalach, ale nadal można je znaleźć w odległych zakątkach naszego kraju. Główną wadą tych urządzeń jest to, że lekarz musi samodzielnie ocenić wykres tętna płodu. Jeśli lekarz ma doświadczenie i jest właścicielem tej techniki, to skuteczność tych urządzeń wcale nie jest niższa niż nowych urządzeń KTG..

 • KTG z analizą komputerową

Nowoczesne kardiotokografy nie tylko rejestrują wykres, ale także samodzielnie przetwarzają dane. Lekarz musi tylko odczytać wynik końcowy i zdecydować o potrzebie leczenia. Ten typ KTG jest najczęściej stosowany w medycynie.

Współczesny wiek mobilny oferuje wspaniałą opcję monitorowania dziecka za pomocą specjalnego czujnika przymocowanego do skóry brzucha i smartfona podłączonego do Internetu. Informacje o biciu serca płodu w czasie rzeczywistym przekazywane są do portalu internetowego, przetwarzane i przekazywane w postaci gotowego raportu do lekarza. Niestety, dotychczas KTG-online jest rzadko używane..

Dekodowanie KTG: patologia lub norma

Poniższa tabela przedstawia ocenę stanu płodu według KTG, zaproponowaną przez dr Savelyevę, która uwzględnia wszystkie wskaźniki:

 • stawka podstawowa - średnie tętno płodu
 • zmienność - zmiana częstotliwości i amplitudy tętna (odchylenie od częstości podstawowej
 • przyspieszenie - przyspieszenie akcji serca od podstawy, ponad 15 uderzeń, trwające ponad 10-15 sekund.
 • spowolnienie - zmniejszenie częstości akcji serca płodu od podstawy o ponad 15 uderzeń, trwające dłużej niż 10 sekund.
 • aktywność motoryczna płodu

Złe KTG podczas ciąży nastąpi, gdy zostaną znalezione następujące wskaźniki:

 • przedłużony wzrost tętna płodu (tachykardia) o ponad 160 uderzeń na minutę
 • spowolnienie tętna dziecka poniżej 110 uderzeń na minutę
 • zwiększona zmienność rytmu z amplitudą większą niż 25 uderzeń na minutę
 • spadek zmienności poniżej 5 uderzeń na minutę
 • rytm sinusoidalny, w którym występuje monotonne i monotonne bicie serca bez żadnych fluktuacji i zmian zmienności
 • pojawienie się spowolnień
2 punkty1 punkt0 punktów
Rytm podstawowy, uderzenia / min110-160100-110 lub 160-170mniej niż 100 lub więcej niż 170
Zmienność rytmu serca
(liczba odchyleń od podstawowego rytmu na minutę)
więcej niż 63-6mniej niż 3
Amplituda drgań
(odchylenia od podstawowego rytmu)
10-255-9 lub więcej 25mniej niż 5 lub rytm sinusoidalny
Przyśpieszenieregularne, 2 lub więcejokresowe lub nieobecnenieobecny
Zmniejszenie prędkościnieobecne, pojawiają się jednocześnie ze skurczem macicyrzadkie i krótkiewyraźne i długotrwałe

Po podliczeniu punktów ocenia się stan płodu:

 • 5 lub mniej - stan niedotlenienia płodu, dziecko doświadcza niedotlenienia
 • 6, 7 punktów - pierwsze oznaki niedotlenienia płodu
 • 8, 9, 10 punktów - brak niedotlenienia, dziecko czuje się dobrze

Aktywność ruchowa nie jest brana pod uwagę w metodzie Savelyevy, jednak należy wiedzieć, że zwiększona, nadmierna ruchliwość płodu lub wręcz przeciwnie jej brak wskazuje na występowanie głodu tlenu u płodu.

Jednak nawet w przypadku stwierdzenia odchyleń nie zawsze oznacza to poważne problemy u dziecka. Konieczne jest uwzględnienie nie tylko KTG w czasie ciąży, którego dekodowanie wskaże na obecność niedotlenienia u dziecka, ale także wiek ciążowy, obecność powikłań u kobiety w ciąży, dane USG i Doppler.

Co zrobić ze słabym KTG

Wszystkie metody oceny stanu płodu są wymagane do terminowego wdrożenia terapii mającej na celu zmniejszenie niedotlenienia płodu, wyniki KTG w czasie ciąży są jednymi z najbardziej pouczających. Jest to szczególnie prawdziwe w przypadku, gdy badanie ujawnia wyraźne cierpienie płodu i konieczne jest szybkie podjęcie decyzji o ratowaniu życia dziecka. Z reguły w tej sytuacji wykonuje się pilne cięcie cesarskie..

W przypadku umiarkowanych oznak niedostatecznego dopływu krwi do płodu, wykrytych za pomocą KTG, przeprowadza się kompleksowe leczenie. Optymalnie jest to robić w szpitalu, w warunkach oddziału rodzenia.

 • Kobieta w ciąży ma całkowity odpoczynek
 • Poprawa krążenia krwi w łożysku (przepływ krwi między matką a płodem)

Stosuje się leki zmniejszające napięcie macicy, co prowadzi do lepszego przepływu krwi z naczyń macicy do łożyska. Aby to zrobić, użyj roztworu Ginipral do podawania dożylnego w postaci codziennych zakraplaczy. Dobry efekt dają środki przeciwskurczowe (papaweryna, no-shpa). Pokazano również Magne B6, Bricanil.

 • Preparaty poprawiające przepuszczalność tlenu komórkowego

Konieczne jest przepisanie leków poprawiających metabolizm - kwas glutaminowy, witaminy C, E, glukoza, neuroprotektory, przeciw hipokantom. A także leki poprawiające przepuszczalność komórek - Esentiale Forte, Lipostabil.

 • Zmniejszona lepkość krwi

Biorąc pod uwagę, że w łożysku dominują małe naczynia, konieczne jest poprawienie płynności krwi, aby zapobiec tworzeniu się małych skrzepów krwi. Curantil, Trental, Actovegin, Reopolyglukin są przepisywane, można stosować małe dawki aspiryny - ¼ tabletki dwa razy dziennie (patrz aspiryna podczas ciąży zmniejsza ryzyko wystąpienia gestozy)

 • Leczenie powikłań ciąży i chorób kobiet

Przy wysokim ciśnieniu krwi u kobiety w ciąży wskazane jest leczenie przeciwnadciśnieniowe. W przypadku niedokrwistości konieczne jest zwiększenie poziomu hemoglobiny, która przenosi krew z tlenem do płodu (patrz Preparaty żelaza na anemię). Korekcja zaburzeń endokrynologicznych i dysfunkcji nerek u kobiety ma znaczenie.

 • Przyspieszenie dojrzewania płuc dziecka

W okresie ciąży trwającym do 36 tygodni płód nie osiągnął jeszcze dojrzałości układu oddechowego, a dziecko może mieć problemy z pierwszym oddechem. Jeśli istnieje ryzyko wczesnego porodu z powodu ciężkiego cierpienia płodu, należy przyspieszyć rozwój tkanki płucnej u dziecka. Aby to zrobić, użyj zastrzyku kortykosteroidu (deksametazonu).

Kobieta może samodzielnie przyjmować koktajl tlenowy, który można kupić w aptekach lub specjalnych oddziałach sklepów dla mam i niemowląt („Ecoteil”). Koktajl jest bardzo prosty, w zestawie naboje gazowe, woreczki z mieszanką. Rozcieńczając mieszaninę sokiem jabłkowym, uzyskuje się roztwór, który przez specjalną rurkę napełnia się tlenem przez 5 minut i koktajl jest gotowy. W przypadku niedotlenienia u dziecka lub w celach profilaktycznych należy go stosować 3 razy dziennie po 30 tygodniach (a nawet całej ciąży z 15-dniowymi przerwami).

 • Po poprawie

Wraz ze spadkiem objawów niedotlenienia płodu i poprawą stanu kobiety w ciąży zaleca się gimnastykę w wodzie, ćwiczenia oddechowe, UFO.

Kompleksowa terapia niedotlenienia płodu prowadzona jest pod regularną kontrolą KTG. Jeżeli leczenie jest nieskuteczne lub kardiotokogram pogarsza się dłużej niż 28 tygodni, aby ratować życie dziecka, lekarze mogą zdecydować o porodzie w trybie pilnym.

Jak wykonuje się KTG podczas ciąży i co pokazuje ta analiza

Przeczytaj także:

Hemostazogram w czasie ciąży - co jest przepisane i co pokazuje ta analiza

Co to jest dopplerometria podczas ciąży i dlaczego to się robi

Test tolerancji glukozy podczas ciąży: co pokazuje, jak przyjmować

Witajcie drodzy czytelnicy! Ciąża nie jest chorobą, a jedynie stanem przejściowym i opalizującym. Niemniej jednak zdrowie i życie nienarodzonego dziecka często zależy od jego przebiegu. I nawet jeśli są całkowicie w rękach natury, ale w krytycznym momencie, lekarze nadal będą mogli przynajmniej coś zrobić..

To prawda, z zastrzeżeniem terminowej identyfikacji niebezpieczeństwa. Można to dziś zrobić na kilka sposobów, w tym całkowicie bezpiecznych. Jednym z nich jest ctg płodu. Co to jest, kiedy, dlaczego i dlaczego jest powołane? Porozmawiamy o tym. Jednocześnie dowiemy się, czy się go bać.

1. KTG: co to jest i dlaczego

KTG, czyli kardiotokografia, to metoda oceny ogólnego stanu płodu w czasie ciąży i porodu poprzez słuchanie jego bicia serca w spoczynku, aktywności, ekspozycji na bodźce zewnętrzne lub skurcze macicy.

Jak długo trwa KTG? Najlepiej byłoby rozpocząć od 28 tygodnia ciąży. Jednak w praktyce lekarze umawiają się na KTG po 32 tygodniach i później, uzasadniając swoją decyzję niską zawartością informacji w metodzie na wczesnym etapie. Jednak w trzecim trymestrze, jeśli wszystko jest w porządku, kobieta przechodzi tę procedurę co najmniej dwukrotnie..

W niektórych przypadkach można znacznie zwiększyć liczbę wizyt u specjalisty wykonującego KTG.

 • podejrzenia patologii płodu;
 • niezadowalające wyniki poprzednich badań;
 • skargi kobiety na niską aktywność motoryczną dziecka;
 • obecność różnych chorób;
 • starzejące się łożysko;
 • opleciony pępowiną;
 • ciąża poporodowa itp..

Porównując następnie uzyskane wyniki KTG z wynikami USG i Dopplera, eksperci wykluczają lub potwierdzają rozwój niedotlenienia i patologii układu sercowo-naczyniowego dziecka.

Oprócz tego kardiotokografia pozwala zidentyfikować:

 • niewydolność płodu i łożyska;
 • infekcja wewnątrzmaciczna;
 • małe lub wielowodzie;
 • przedwczesne dojrzewanie łożyska;
 • ryzyko przedwczesnego porodu.

Podczas porodu KTG umożliwia kontrolę tętna dziecka i jest koniecznie przeprowadzane w przypadku splątania pępowiny.

2. Jak wykonuje się KTG podczas ciąży

Sam zabieg jest absolutnie bezbolesny, ale zajmuje około 20-50 minut, w zależności od jakości uzyskanych wyników. Przez cały ten czas kobieta musi odpoczywać i poruszać się jak najmniej, aby nie sprowokować upadku czujników. I być może to jej jedyna wada..

Kardiokografia wykonywana jest za pomocą specjalnego aparatu. Jest to połączenie tensometru, czujnika ultradźwiękowego i elektronicznego systemu monitorowania pracy serca. Oczywiście dwa pierwsze są przymocowane do brzucha kobiety w ciąży, podczas gdy te ostatnie pozwalają bezpośrednio rejestrować tętno, a także skurcze macicy, analizować je i dawać gotowy wynik w postaci długiej taśmy z wykresami.

Jak przygotować się do KTG? Po prostu zjedz trochę przed imprezą i najlepiej coś słodkiego. Dzięki temu płód będzie się poruszał bardziej aktywnie. To prawda, nie powinieneś popadać w skrajności i przejadać się. Znaczne wahania poziomu cukru we krwi mogą jednak niekorzystnie wpłynąć na wynik, podobnie jak nadmierny wysiłek i stres. Dlatego niepożądane jest natychmiastowe denerwowanie się w momencie zabiegu..

Niezwykle ważne jest przyjęcie wygodnej pozycji ciała - półsiedzącej lub leżącej na lewym boku i odczekanie, aż specjalista przymocuje głowicę USG do przedniej ściany jamy brzusznej, a przetwornik tensometryczny - do prawego kącika macicy. Ta ostatnia jest niezbędna do oceny zachowania płodu podczas skurczów macicy. Od teraz rozpocznie się nagrywanie. Jeśli wyniki będą zadowalające, przyszła mama będzie mogła wrócić do domu. Jeśli coś zaalarmuje specjalistę, najprawdopodobniej będzie nalegał na przeprowadzenie stresującej kardiotokografii.

3. Co to jest kardiotokografia obciążeniowa

Jest to procedura przeprowadzana za pomocą dwóch testów, które symulują ogólny proces, a mianowicie:

 1. test wysiłkowy oksytocyny - polega na wprowadzeniu roztworu oksytocyny w celu pobudzenia porodu i monitorowania zachowania płodu w momencie wystąpienia skurczów;
 2. test mammy lub endogenny test stresu. Polega na stymulacji sutków poprzez skręcenie ich palcami, co również powoduje skurcze. Należy zauważyć, że ten test jest bezpieczniejszy i praktycznie nie ma przeciwwskazań.

Ale dodatkowe badania mogą obejmować inne testy, które bezpośrednio wpływają na płód..

 1. test akustyczny - zapewnia obecność bodźca dźwiękowego, w odpowiedzi na który zachodzą zmiany w czynności serca płodu;
 2. badanie dotykowe płodu - gdy występuje ograniczone przemieszczenie jego części prezentującej, głowy lub miednicy, powyżej wejścia do miednicy małej.

4. Dekodowanie CTG

Należy zwrócić uwagę, że wyniki KTG nie pozwalają na jednoznaczną diagnozę. Umożliwiają one lekarzowi jedynie ocenę stanu zdrowia okruchów, dzięki innym badaniom, podczas których rejestrowane są określone wskaźniki:

 • HR - tętno;
 • tętno podstawowe (BHR) - są to bicie serca, które są ustalane w przerwach między skurczami lub utrzymują się przez 10 minut;
 • zmiana lub zmienność dawki podstawowej;
 • przyspieszenie - przyspieszenie skurczów serca, ustalone na 15 lub więcej sekund przez 15 lub więcej uderzeń;
 • spowolnienie - odpowiednio spowolnienie skurczów serca, ustalenie w tym samym odstępie czasu w tej samej objętości.

Zwykle wyniki KTG powinny być:

 • rytm podstawowy - 120-160 uderzeń na minutę;
 • zmienność rytmu podstawowego - 5-25 uderzeń na minutę;
 • przyspieszenie - 2 lub więcej w ciągu 10 minut rejestracji;
 • spowolnienia - rzadkie, płytkie lub nieobecne.

Aby uprościć proces ich interpretacji, lekarze stosują system punktowy.

5. Ocena KTG w punktach
Parametry, punkty5 punktów lub mniej6 - 8 punktów9-12 punktów
BChSS100 lub mniej lub więcej 180100 - 119 lub 160 i więcej119 - 160 w stanie spoczynku, 130 - 190 podczas pobudzenia
Sprawdzalnośćmniej niż 5 lub więcej niż 25mniej niż 5 lub więcej niż 255 - 25
Rytmmonotoniczny lub sinusoidalnymonotonne lub lekko falującefalisty lub salseferyjny
Przyśpieszeniemało lub niemniej niż 2 lub brak2 lub więcej
Zmniejszenie prędkościpóźne i sprawdzalnepłytkie i krótkienieobecny
Stan płodu2,01 - 3,0 i powyżej1,05 - 2,0mniej niż 0,8

Co oznacza ta lub inna liczba punktów dla lekarza po KTG?

 • 9-12 punktów - wszystko w porządku;
 • 6 - 8 punktów - naruszenia są możliwe. W tym przypadku podejrzewa się niedotlenienie, ale mogą to potwierdzić dodatkowe badania: dopplerometria, USG, kolejna procedura kardiotokografii;
 • 5 punktów lub mniej - wskazuje, że istnieje poważne zagrożenie życia nienarodzonego dziecka. W takim przypadku lekarze zdecydują się na intensywną opiekę nad kobietą w celu ustabilizowania ogólnego stanu płodu lub nagłego porodu..

CTG to badanie, które pozwala lekarzowi na czas rozpoznawać i zapobiegać zaburzeniom rozwoju płodu. Niemniej jednak tylko specjalista powinien to wykonać, a później rozszyfrować wyniki. Cena za jego usługi może się wahać w granicach 800-1200 rubli. Pamiętaj o tym i bądź na to przygotowany!

Możesz obejrzeć więcej o kardiotokografii płodu w tym filmie:

Nie zapomnij udostępnić tego artykułu w sieciach społecznościowych, zasubskrybuj nasze aktualizacje i bądź zdrowy! Do zobaczenia później!