Śmierć po zawale mięśnia sercowego - Wszystko o nadciśnieniu

W Rosji na zawał mięśnia sercowego umiera miesięcznie 5 tysięcy osób - czyli 7 osób na godzinę. Choroby sercowo-naczyniowe pochłaniają rocznie prawie milion ofiar śmiertelnych wśród naszych rodaków. Co piąty pacjent po zawale mięśnia sercowego jest zagrożony ponownym zawałem serca lub udarem, a nawet śmiercią z powodu powikłań sercowo-naczyniowych w ciągu najbliższych trzech lat. Co zapobiega nawracającym zawałom serca? Co zależy od lekarzy, a co od samych pacjentów?

W zawale mięśnia sercowego naczynie zaopatrujące serce w krew jest blokowane przez skrzeplinę, co prowadzi do śmierci komórek mięśnia sercowego. Jeśli przepływ krwi nie zostanie szybko przywrócony, życie jest zagrożone - dochodzi do naruszenia rytmu serca, ostrej niewydolności serca, możliwa jest śmierć.

Czy można zmniejszyć śmiertelność z powodu zawału serca? Tak, mówi Maria Genrikhovna Glezer, doktor nauk medycznych, profesor Wydziału Kardiologii Zapobiegawczej Ratunkowej Pierwszego Państwowego Uniwersytetu Medycznego. Sechenov, główny niezależny kardiolog w regionie moskiewskim, i podaje liczby. Śmiertelność z powodu choroby niedokrwiennej serca (zawał mięśnia sercowego staje się jej konsekwencją) w całej Federacji Rosyjskiej wynosi 72, aw Moskwie - 36, ponieważ ludność jest lepiej poinformowana, a opieka medyczna jest bardziej dostępna. A pojawienie się ośrodków naczyniowych w regionie moskiewskim umożliwiło zmniejszenie śmiertelności szpitalnej z powodu ostrych zawałów serca o 60%.

Sugeruje to, że zawał mięśnia sercowego można leczyć, a nawracającym zawałom można zapobiec. Jakie śmiertelne błędy popełniają pacjenci z chorobami układu krążenia i gdzie system opieki zdrowotnej nie radzi sobie najlepiej??

Szybka śmierć na zawał serca

Jak ludzie umierają z zawałem mięśnia sercowego? Co czuje dana osoba?

1 odpowiedź

Zawał mięśnia sercowego ma silny negatywny wpływ na cały organizm. Krew nie przepływa dobrze do serca lub przepływ krwi jest całkowicie zablokowany, rozwija się ostry głód tlenu we wszystkich narządach i układach.

Jeśli pomoc medyczna nie zostanie udzielona w odpowiednim czasie, może dojść do śmierci z powodu zawału serca..

Błędem jest myślenie, że śmierć zawsze się zdarza. Śmiertelność z powodu zawału mięśnia sercowego na świecie jest dość wysoka. Główną przyczyną śmierci w zawale mięśnia sercowego jest nagłe zatrzymanie krążenia, a także opóźniona pomoc lekarska. Ale musisz zrozumieć, że dzięki odpowiednim środkom resuscytacyjnym szanse na wyzdrowienie znacznie wzrosną..

Musisz pilnie wezwać karetkę, gdy:

 • silny i długotrwały ból w okolicy serca promieniujący do szyi, głowy, pleców, ramienia, brzucha;
 • nagły atak paniki i niepokoju bez powodu;
 • uczucie ucisku w klatce piersiowej i duszność;
 • pocenie się, bladość skóry, zawroty głowy;
 • brak odpowiedzi na leki nasercowe („nitrogliceryna”).

Oznaki śmierci z powodu zawału mięśnia sercowego nie różnią się od śmierci z innych przyczyn. Osoba traci przytomność, pojawia się bladość skóry, nie można wyczuć pulsu, nie ma reakcji na środki resuscytacyjne. Intensywna i terminowa terapia przeprowadzona w warunkach szpitalnych pozwoli uniknąć śmiertelnego wyniku..

Rodzaje chorób

Zawał serca często oznacza patologiczne ognisko w głównym mięśniu naszego serca - mięśniu sercowym. W rzeczywistości może rozwinąć się w każdym narządzie - nerkach, śledzionie, płucach, GMO, jelitach. Zwyczajowo rozróżnia się trzy rodzaje takiego stanu..

 1. Niedokrwienie. Rozwija się z ciężkim niedokrwieniem w wyniku naruszenia przepływu normalnej objętości krwi. Oznaczone GM, serce, śledziona.
 2. Krwotoczny. Występuje z powodu zastoju w żyłach, powodując krwotok w tkance. Rozwija się w płucach, jelitach, śledzionie.
 3. Niedokrwienie z pasem krwotocznym. Łączy objawy obu chorób, rozwija się w każdym narządzie.

Każde niedokrwienie jest niebezpiecznym zagrożeniem dla życia i zdrowia ludzi. Musisz zrozumieć, że nawet krótkotrwałe niedotlenienie mięśnia sercowego lub GM może mieć nieprzyjemne długoterminowe skutki.

Przyczyny nagłej śmierci sercowej

Śmierć sercową rozróżnia się pomiędzy nagłą i natychmiastową. Piorunujący wariant choroby niedokrwiennej serca jest przyczyną śmierci w 80–90% przypadków. Wśród głównych przyczyn są zawał mięśnia sercowego, arytmia, niewydolność serca..

Więcej o powodach. Większość z nich wiąże się ze zmianami w naczyniach krwionośnych i sercu (skurcze tętnic, przerost mięśnia sercowego, miażdżyca itp.). Typowe wymagania wstępne obejmują:

 • niedokrwienie, arytmia, tachykardia, upośledzony przepływ krwi;
 • osłabienie mięśnia sercowego, niewydolność komór;
 • wolny płyn w osierdziu;
 • oznaki chorób serca, naczyń krwionośnych;
 • uraz serca;
 • zmiany miażdżycowe;
 • zatrucie;
 • wrodzone wady rozwojowe zastawek, tętnic wieńcowych;
 • otyłość spowodowana niedożywieniem i zaburzeniami metabolicznymi; niezdrowy tryb życia, złe nawyki;
 • fizyczne przeciążenie.

Częściej wystąpienie nagłej śmierci sercowej jest wywoływane przez połączenie kilku czynników jednocześnie. Ryzyko śmierci wieńcowej jest zwiększone u osób, które:

 • występują wrodzone choroby sercowo-naczyniowe, choroba wieńcowa, tachykardia komorowa;
 • był poprzedni przypadek resuscytacji po rozpoznaniu zatrzymania krążenia;
 • zdiagnozowano wcześniejszy zawał serca;
 • występują patologie aparatu zastawkowego, przewlekła niewydolność, niedokrwienie;
 • odnotowano fakty utraty przytomności;
 • następuje zmniejszenie wyrzutu krwi z lewej komory o mniej niż 40%;
 • zdiagnozowano przerost serca.

Uwzględnia się wtórne, niezbędne warunki zwiększające ryzyko zgonu: tachykardia, nadciśnienie, przerost mięśnia sercowego, zmiany w metabolizmie tłuszczów, cukrzyca. Palenie, słaba lub nadmierna aktywność fizyczna ma szkodliwy wpływ

Poprzednie niebezpieczne objawy:

 • duszność (do 40 ruchów na minutę);
 • uciskające bóle w okolicy serca;
 • nabycie szarego lub niebieskawego odcienia przez skórę, jej chłodzenie;
 • drgawki spowodowane niedotlenieniem tkanki mózgowej;
 • oddzielenie piany od jamy ustnej;
 • uczucie strachu.

Dla wielu objawy zaostrzenia choroby pojawiają się w ciągu 5-15 dni. Ból serca, letarg, duszność, osłabienie, złe samopoczucie, arytmia. Większość ludzi odczuwa strach na krótko przed śmiercią. Musisz natychmiast skontaktować się z kardiologiem.

Znaki podczas ataku:

 • osłabienie, omdlenie z powodu wysokiej szybkości skurczu komór;
 • mimowolne skurcze mięśni;
 • zaczerwienienie twarzy;
 • Blanszowanie skóry (staje się zimne, niebieskawe lub szare)
 • niezdolność do określenia pulsu, bicia serca;
 • brak odruchów uczniów, które stały się szerokie;
 • nieregularność, skurcze w oddychaniu, pocenie się;
 • możliwa jest utrata przytomności, a po kilku minutach ustanie oddychania.

Ze skutkiem śmiertelnym, na tle pozornie dobrego samopoczucia, objawy mogą być obecne, po prostu nie jest jasne, aby się manifestować.

W ciągu całego życia jedna na pięć osób doświadcza objawów niewydolności serca. U jednej czwartej ofiar dochodzi do natychmiastowej śmierci. Śmiertelność z tej diagnozy jest około 10-krotnie większa niż śmiertelność z powodu zawału mięśnia sercowego. Z tego powodu rocznie rejestruje się do 600 tysięcy zgonów. Według statystyk po leczeniu niewydolności serca 30% pacjentów umiera w ciągu roku..

Częściej śmierć wieńcowa występuje u osób w wieku 40-70 lat z rozpoznanymi chorobami naczyniowymi i sercowymi. Częściej na to podatni są mężczyźni: w młodym wieku 4 razy, w podeszłym wieku - 7, w wieku 70 - 2 razy. Jedna czwarta pacjentów nie osiąga wieku 60 lat. Grupa ryzyka obejmuje nie tylko osoby starsze, ale także bardzo młode osoby..

Główną przyczyną śmierci w tej chorobie jest arytmia - naruszenie częstotliwości, rytmu i sekwencji pobudzenia i skurczu serca. Można to wyrazić w następujących przejawach:

 • Nagłe spowolnienie bicia serca, w którym nie może dostarczyć wystarczającej ilości krwi do tętnicy, która jest wymagana do normalnego funkcjonowania całego organizmu. Grozi to rozwojem niewydolności serca i martwicy tkanek, do których nie dostarcza się pożywienia. Występuje wstrząs wieńcowy, który jest śmiertelny.
 • Zatrzymanie prądu w żyłach. Podczas spadku funkcji pompującej serca w przedsionkach i we wszystkich kręgach krążenia dochodzi do zastoju krwi. Pociąga to za sobą wzrost ciśnienia w naczyniach włosowatych, zwłaszcza w płucach, powodując obrzęk płuc i śmierć..
 • Migotanie komór serca. Objawia się chaotyczną serią impulsów emanujących z dolnych komór serca, skutkujących przerwaniem pompowania krwi..
 • Pęknięcie ścian serca.

Czynnik zaskoczenia odgrywa decydującą rolę w postawieniu takiej diagnozy. Z reguły przy braku oznak zbliżającego się zagrożenia życia natychmiastowa śmierć następuje w ciągu kilku minut. Wolniejszy rozwój patologii jest również możliwy, gdy pojawiają się arytmie, bóle serca i inne dolegliwości, a pacjent umiera w ciągu pierwszych sześciu godzin od ich wystąpienia.

Największe ryzyko nagłej śmierci wieńcowej obserwuje się u osób z określonymi postaciami zaburzeń naczyń krwionośnych, mięśnia sercowego i jego rytmu. Wśród młodych pacjentów jest 4 razy więcej mężczyzn, w podeszłym wieku płeć męska jest 7 razy częściej podatna na patologię. W siódmej dekadzie życia różnice między płciami ulegają wygładzeniu, a stosunek mężczyzn i kobiet z tą patologią wynosi 2: 1.

Ratowanie życia może zależeć od działań innych, więc nie można po prostu przejść obok osoby, która nagle upadła na ulicę lub straciła przytomność w autobusie. Należy przynajmniej spróbować przeprowadzić podstawową resuscytację krążeniowo-oddechową - pośredni masaż serca i sztuczne oddychanie, po uprzednim wezwaniu pomocy lekarzy. Przypadki obojętności nie są niestety rzadkie, dlatego odsetek niekorzystnych wyników z powodu późno rozpoczętej resuscytacji przypada na.

główną przyczyną SCD jest miażdżyca

Przyczyny, które mogą powodować ostrą śmierć wieńcową, są bardzo liczne, ale zawsze wiążą się ze zmianami w sercu i jego naczyniach. Choroba niedokrwienna serca powoduje lwią część nagłych zgonów, gdy w tętnicach wieńcowych tworzą się blaszki, które utrudniają przepływ krwi. Pacjent może nie zdawać sobie sprawy z ich obecności, może nie zgłaszać dolegliwości jako takich, wtedy mówi, że zupełnie zdrowy człowiek nagle zmarł na zawał serca.

Innym powodem zatrzymania krążenia może być ostra arytmia, w której prawidłowa hemodynamika jest niemożliwa, narządy cierpią na niedotlenienie, a samo serce nie może wytrzymać obciążenia i zatrzymuje się.

Przyczyny nagłej śmierci sercowej to:

 • Niedokrwienie serca;
 • Wrodzone anomalie tętnic wieńcowych;
 • Zator tętniczy z zapaleniem wsierdzia, wszczepione sztuczne zastawki;
 • Skurcz tętnic serca, zarówno na tle miażdżycy, jak i bez niej;
 • Przerost mięśnia sercowego z nadciśnieniem, wadą, kardiomiopatią;
 • Przewlekła niewydolność serca;
 • Choroby metaboliczne (amyloidoza, hemochromatoza);
 • Wrodzone i nabyte wady zastawkowe;
 • Urazy i guzy serca;
 • Fizyczne przeciążenie;
 • Arytmie.

Współistniejące patologie, w szczególności cukrzyca, nadciśnienie, otyłość, zaburzenia metabolizmu lipidów, przerost mięśnia sercowego, tachykardia powyżej 90 uderzeń na minutę, są uważane za wtórne, ale także istotne stany, w których zwiększa się ryzyko nagłej śmierci. Zagrożeni są również palacze, ci, którzy zaniedbują aktywność fizyczną i przeciwnie, sportowcy.

diagram: rozkład przyczyn SCD w młodym wieku

W celu dokładniejszej obserwacji i ukierunkowanego badania zidentyfikowano grupy osób z wysokim ryzykiem SCD. Pomiędzy nimi:

 1. Pacjenci, którzy przeszli resuscytację z powodu zatrzymania krążenia lub migotania komór;
 2. Pacjenci z przewlekłą niewydolnością serca i niedokrwieniem;
 3. Osoby z niestabilnością elektryczną w systemie przewodzącym;
 4. Osoby, u których zdiagnozowano znaczny przerost mięśnia sercowego.

W zależności od tego, jak szybko nastąpiła śmierć, rozróżnia się natychmiastową śmierć sercową i szybką śmierć. W pierwszym przypadku następuje to w ciągu kilku sekund i minut, w drugim - w ciągu następnych sześciu godzin od początku ataku.

W jednej czwartej wszystkich przypadków nagłej śmierci dorosłych nie było wcześniejszych objawów, wystąpiło to bez wyraźnego powodu. Inni pacjenci zauważyli na tydzień do dwóch przed atakiem pogorszenie stanu zdrowia w postaci:

 • Częstsze ataki bólu w okolicy serca;
 • Zwiększona duszność;
 • Zauważalny spadek wydajności, uczucie zmęczenia i szybkie męczliwość;
 • Częstsze epizody arytmii i niewydolności serca.

Znaki te można uznać za zwiastuny zbliżającego się zagrożenia, mówią o zaostrzeniu istniejących problemów z sercem, dlatego wskazane jest skonsultowanie się z kardiologiem, gdy się pojawią.

 • niedokrwienie, arytmia, tachykardia, upośledzony przepływ krwi;
 • osłabienie mięśnia sercowego, niewydolność komór;
 • wolny płyn w osierdziu;
 • oznaki chorób serca, naczyń krwionośnych;
 • uraz serca;
 • zmiany miażdżycowe;
 • zatrucie;
 • wrodzone wady rozwojowe zastawek, tętnic wieńcowych;
 • otyłość spowodowana niedożywieniem i zaburzeniami metabolicznymi;

Zatrzymanie krążenia nie jest równoznaczne z zawałem serca, jak sądzi wielu ludzi. Ale są powiązane. Poważny atak może zatrzymać dopływ krwi do serca. Bez ratunkowych środków resuscytacyjnych osoba umrze. Zawał serca to w rzeczywistości problem z krążeniem. Organ otrzymuje mało krwi, co prowadzi do wadliwego działania serca. Ten obraz rozwija się na tle okluzji naczyń i z powodu tworzenia się skrzepów..

Jaka jest różnica między nagłym zatrzymaniem krążenia a atakiem?

Zatrzymanie krążenia nie jest równoznaczne z zawałem serca, jak sądzi wielu ludzi. Ale są powiązane. Poważny atak może zatrzymać dopływ krwi do serca. Bez ratunkowych środków resuscytacyjnych osoba umrze. Zawał serca to w rzeczywistości problem z krążeniem. Organ otrzymuje mało krwi, co prowadzi do wadliwego działania serca. Ten obraz rozwija się na tle okluzji naczyń i z powodu tworzenia się skrzepów..

Głównym problemem związanym z zatrzymaniem lub upośledzeniem krążenia krwi jest niedobór tlenu. Mięsień nie otrzymuje wystarczającej ilości powietrza, co prowadzi do powstania zmian martwiczych. Po ataku nie będzie działać, aby przywrócić uszkodzone segmenty organów. Istnieje duże ryzyko ataku, jeśli dana osoba cierpi na chorobę wieńcową serca. Na ścianach pojawiają się tablice. Kiedy się odrywają, skrzep dostaje się do tętnicy i zatyka jej światło. Może to prowadzić do śmierci pacjenta i innych komplikacji..

Nagłe zatrzymanie krążenia to stan, w którym narząd przestaje pełnić swoje funkcje. Najczęściej do tego prowadzą zakłócenia elektryczne. Jeśli serce nagle zaczyna bić zbyt szybko, następuje migotanie komór, krew nie napływa do mięśnia, tj. rośnie. Zatrzymanie krążenia krwi prowadzi do tego, że wszystkie układy organizmu przestają działać. Pacjent rozwija silny wstrząs. W przypadku zatrzymania krążenia na pierwszy plan wysuwają się środki resuscytacyjne. Jeśli spóźnisz się choćby minutę, pacjent umrze.

Ręczne środki resuscytacyjne obejmują uciskanie serca z uciskiem klatki piersiowej i wdychanie tlenu do płuc. Powietrze musi wnikać do organizmu aż do momentu, gdy serce nie pracuje samodzielnie. Można to zrobić ręcznie, ale szybko lub można użyć defibrylatora. To urządzenie działa na serce za pomocą impulsów elektrycznych. Ale zatrzymany mięsień może zostać spalony przez wyładowanie defibrylatora, więc nie możesz samodzielnie obsługiwać urządzenia. Dopuszczalne jest stosowanie wyładowań elektrycznych, gdy obserwuje się arytmię, a narząd działa częściowo.

Mechanizm rozwoju choroby

Aby dotrzeć do serca, krew przepływa wzdłuż prawej i lewej tętnicy wieńcowej. Jeśli ich światło jest zamknięte i nie ma innych dróg przepływu krwi, w sercu pojawiają się ogniska niedokrwienia i martwicy. Początkiem rozwoju ostrego zawału serca jest uszkodzenie ściany naczyń krwionośnych, aw konsekwencji zakrzepica i skurcze tętnic. Etapy rozwoju zmian patologicznych są następujące:

 1. pęknięcie płytki lipidowej;
 2. zakrzepica;
 3. odruchowy skurcz naczyń.

Kiedy tworzy się skrzep krwi, zaczyna się uwalnianie substancji wywołujących skurcz naczyń. W przypadku skurczu światło naczynia jest całkowicie zablokowane, a przepływ krwi zatrzymuje się, powstaje niedrożność okluzyjna, prowadząca do martwicy pewnej części mięśnia sercowego.

Oprócz głównych przyczyn opisanego powyżej rozwoju, należy również zwrócić uwagę na różne zmiany immunologiczne, wzrost krzepliwości krwi, a także niewystarczającą liczbę opcji obejścia dla ruchu krwi.

W wyniku badania osób, które zmarły z powodu ostrej niewydolności serca, stwierdzono, że większość z nich miała zmiany miażdżycowe, które dotyczyły tętnic wieńcowych. W rezultacie doszło do naruszenia krążenia mięśnia sercowego i jego uszkodzenia.

Często nagła śmierć sercowa występuje podczas snu po zatrzymaniu oddechu. We śnie praktycznie nie ma szans na zbawienie..

Pacjent zostaje wypisany ze szpitala i zmienia przepisane leczenie

Jeśli wszystko pójdzie dobrze, pacjent trafia do ośrodka naczyniowego, gdzie przechodzi zabieg interwencji wieńcowej: w uszkodzonym naczyniu umieszcza się stent i przywraca przepływ krwi. Pacjent po leczeniu stacjonarnym otrzymuje wizytę - i jest kierowany pod nadzorem przychodni rejonowej. Tam, gdzie bardzo często zmienia się przepisane leczenie.

Czasami dzieje się to z inicjatywy pacjenta..

„Dzisiejsi pacjenci nie są tym, czym byli 20-30 lat temu” - dzieli się swoimi obserwacjami Simon Matskeplishvili. „Przychodzą, przeczytawszy już wszystko o swojej diagnozie, z góry wiedzą, jakie komplikacje będą mieć, jakie będą skutki uboczne leków, które im przepisujemy, i zaczynają wybierać:„ Nie chcę brać tego leku, chcę tego ”.

Bardzo częstym zjawiskiem jest również zamiana drogiego leku na tańszy lub darmowy - z ograniczonego zestawu, który istnieje w poliklinice. Czasem taką decyzję naciska lekarz polikliniki, czasem pracownik apteki.

„Idealnie byłoby, gdyby pacjenci byli nadal leczeni w tym samym miejscu, w którym zaczęli być leczeni” - jest pewien dr Matskeplishvili. - We wszystkich szpitalach są do tego centra konsultacyjno-diagnostyczne, do których można dostać się z obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym. Mamy wszelkie możliwości, aby utrzymać pacjenta przy życiu w ostrym okresie i uniknąć konieczności ponownej hospitalizacji - ale tylko przy zachowaniu ciągłości leczenia i realizacji naszych zaleceń.

Czynniki ryzyka

Arytmię uważa się za główną przyczynę zgonów z powodu zawału mięśnia sercowego w szpitalach, tj. krytyczna zmiana tętna. Dzieli się na następujące odmiany:

 • Ostry spadek liczby skurczów narządów.
 • Zatrzymanie przepływu krwi żylnej, prowadzące do braku odżywienia płuc, wstrząsu i śmierci.
 • Pęknięcie ścian narządu.
 • Migotanie komór serca. Towarzyszy mu seria impulsów pochodzących z dolnych komór narządu. W rezultacie ustaje pompowanie krwi do innej części serca..

Gwałtowny spadek liczby skurczów narządów prowadzi do tego, że serce nie może już pompować krwi do tętnic. Stopniowo rozwija się martwica tkanek i narządów. Najbardziej niebezpiecznym stanem jest wstrząs wieńcowy. Po nim umiera 95% pacjentów.

Wstrząs kardiogenny

Lokalizacja pozycji martwiczych nie jest związana ze wstrząsem kardiogennym. Częstotliwość jego rozwoju u pacjentów z urazami tylnej lub przedniej ściany narządu jest w przybliżeniu równa. Ważną rolę odgrywa stopień uszkodzenia mięśniowej warstwy środkowej. Im bardziej jest on dotknięty, tym szybciej rozwija się wstrząs kardiogenny..

Dane badawcze pokazują, że pacjenci umierający z powodu wstrząsu kardiogennego mają ogniska martwicy lewej komory na dużą skalę. Ponadto mikroskopijne ogniska zmian martwiczych obserwuje się we wszystkich obszarach obu komór i na obwodzie obszaru dotkniętego zawałem serca. Ponadto wielu lekarzy zauważyło związek między wstrząsem kardiogennym a zakrzepicą wieńcową..

Jaki jest powód tej różnicy w uzyskanych danych? Wielu lekarzy uważa, że ​​przy użyciu leków trombolitycznych. Picie ich podczas ataku zwiększa prawdopodobieństwo powstania skrzepliny wieńcowej o 60%. W warunkach klinicznych obecność skrzepliny rozpoznaje się poprzez wstrzyknięcie kontrastu do tętnicy.

U niektórych pacjentów zaobserwowano otwarcie tętnicy po wstrzyknięciu soli fizjologicznej zamiast leku trombolitycznego. Dlatego lekarzom trudno jest mówić o tym, co stanowi zakrzep krwi, który powstał po 3-4 godzinach od ataku. Oczywiste jest, że strukturą jest uderzająco różny od gromadzenia się cholesterolu powstającego w wyniku długotrwałego wchłaniania tłuszczów do organizmu..

Struktura mięśni brodawkowatych praktycznie nie jest badana, a także cechy ich funkcjonowania. U pacjentów, którzy nie cierpią na szmery przedsionkowe, często stwierdza się zwłóknienie lub martwicę tych mięśni. Pacjenci cierpiący na jakiekolwiek zaburzenia rytmu byli często przyjmowani do polikliniki ze stosunkowo zdrowymi mięśniami.

U wielu pacjentów może rozwinąć się kilka nietypowych postaci choroby jednocześnie. Najczęściej do szpitala trafiają pacjenci z tzw. Objawami astmy. Cierpią na uduszenie, a leki nie pomagają przywrócić normalnego oddychania. Nie obserwuje się obrzęku płuc. Uważa się, że jeśli leki nie pomagają, pacjenta należy natychmiast skierować na EKG. Ale zdarza się to bardzo rzadko. Częściej postać astmatyczna jest wykrywana po sekcji zwłok.

Przy objawach nagłej śmierci z powodu niewydolności serca lekarze mają tylko 3 minuty na pomoc i uratowanie pacjenta. Nieodwracalne zmiany zachodzące w komórkach mózgu po tym okresie prowadzą do śmierci. Pierwsza pomoc udzielona w odpowiednim czasie może uratować życie.

Stan paniki i lęku przyczynia się do rozwoju objawów niewydolności serca. Pacjent musi koniecznie się uspokoić, łagodząc stres emocjonalny. Zadzwoń po karetkę (zespół kardiologów). Usiądź wygodnie, opuść nogi. Weź nitroglicerynę pod język (2-3 tabletki).

Jeśli pacjent ma założony stent...

... przyjmowanie leków jest dla niego niezbędną koniecznością. Założenie stentu polega na obowiązkowym podaniu podwójnych leków przeciwpłytkowych.

- Jeśli założymy stent, a pacjent z jakiegoś powodu przestał brać leki, to jest to stuprocentowa śmierć pacjenta! - podkreśla Maria Glezer. - Pacjent często myśli: „Mam stent, teraz moja krew płynie jak rura”. Tak, krew płynie jak rura. Ale rura musi być otwarta. Jeśli się zamknie, zakończy się bardzo źle. I „trzymaj rurę otwartą”, tylko leki rozrzedzające krew.

Dr Gleser jest przekonany, że jeszcze zanim pacjent przejdzie interwencję z założeniem stentu, konieczne jest poinformowanie go o konieczności przyjmowania podwójnych leków przeciwpłytkowych. Jeśli z jakiegoś powodu pacjent nie jest na to gotowy, warto wybrać inne metody leczenia.

Środki diagnostyczne

90% epizodów nagłej śmierci sercowej ma miejsce poza szpitalami. Dobrze, jeśli karetka przyjedzie szybko, a lekarze postawią szybką diagnozę.

Następnie wykonuje się EKG. W przypadku kardiogramu w postaci linii prostej (zatrzymanie krążenia) zaleca się podanie adrenaliny, atropiny i innych leków. Jeśli resuscytacja się powiedzie, przeprowadza się dalsze badania laboratoryjne, monitorowanie EKG, USG serca. Na podstawie wyników możliwa jest interwencja chirurgiczna, wszczepienie rozrusznika serca lub leczenie zachowawcze lekami..

Karetka nie ma czasu lub nie wiezie pacjenta do ośrodka naczyniowego

Najnowocześniejszą metodą leczenia zawału mięśnia sercowego jest przywrócenie zaburzonego przepływu krwi za pomocą stentowania, ale można to zrobić tylko w pierwszych godzinach po incydencie naczyniowym oraz w specjalistycznym szpitalu, a najlepiej w ośrodku naczyniowym.

„Lekarze, pacjenci i ci, którzy są z nimi, powinni zrozumieć, że w przypadku zawału serca liczenie trwa dosłownie kilka minut” - wyjaśnia Maria Glezer. - Zgodnie z nowymi standardami karetka musi stawić się na wezwanie za 20 minut, stacje pogotowia są tak rozmieszczone, aby było to możliwe. A jeśli możliwe jest dotarcie do pierwotnego ośrodka naczyniowego w ciągu 120 minut, należy tam zabrać pacjenta..

Objawy zawału serca: jak rozpoznać i co robić

Trudno nie zauważyć zawału mięśnia sercowego. Pacjent skarży się na długą i mocną okolicę serca. Podaje górną część ciała. W klatce piersiowej pojawia się uczucie ucisku, pacjentowi trudno jest oddychać. Występują również następujące objawy:

 • wymioty i uczucie ciężkości w żołądku;
 • nitrogliceryna i inne leki stymulujące nie działają, ból nie ustępuje;
 • trudno oddychać;
 • atak paniki rozwija się z powodu bólu serca;
 • skóra staje się nadmiernie biała;
 • spada temperatura ciała.

Ale te objawy pojawiają się najczęściej u mężczyzn. Są jasne, bardzo podobne do manifestacji chorób z podręczników. U kobiet objawy zawału mięśnia sercowego są zamazane. Najczęściej występuje duszność, zmęczenie, ból brzucha. Nietypowe przejawy ataku są niebezpieczne, ponieważ pacjent może po prostu nie zwracać na nie uwagi.

Jeśli chodzi o śmierć kliniczną, jest ona stosunkowo normalnie tolerowana przez narządy. Mózg cierpi na tym najbardziej. Do normalnego funkcjonowania potrzebuje wystarczającej ilości składników odżywczych i tlenu. W rezultacie komórki mózgowe obumierają, połączenia nerwowe zostają przerwane. Przywrócenie organu będzie bardzo trudne. Ogólnie przeżycie po zawale serca, zatrzymaniu krążenia i śmierci klinicznej zależy od szybkości resuscytacji..

Ważne jest, aby wiedzieć, że objawy mogą się różnić, najczęstsze objawy tej choroby serca to:

 • nagły ból w klatce piersiowej lub uczucie silnego ucisku;
 • nagły ból lub dyskomfort w jednym lub obu ramionach, plecach, szyi, barkach lub szczęce;
 • nagłe uczucie, że nie ma wystarczającej ilości powietrza;
 • zawroty głowy, zimny pot i blady wygląd;
 • nagły lub bolący ból brzucha;
 • pacjent wygląda na ospałego i czuje się bardzo zmęczony.

Uwaga! Jeśli masz choćby kilka z wyżej wymienionych objawów, natychmiast skontaktuj się z lekarzem. Ból zawału serca może pojawić się nagle, ustąpić i powrócić. Pod żadnym pozorem nie prowadź pojazdu, aby dostać się do szpitala, natychmiast wezwij pogotowie ratunkowe!

Najważniejszym działaniem w przypadku zawału serca jest niezwłoczne wezwanie wykwalifikowanej pomocy medycznej i niezwłoczne dostarczenie pacjenta do szpitala. Czekając na przybycie karetki, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami:

 1. Usiądź pacjenta. Kiedy osoba siedzi, obciążenie serca jest odciążane, a część krwi przemieszcza się do nóg, a nie do serca.
 2. Należy ułatwić proces oddychania. Rozpiąć kołnierz i otworzyć okno na świeże powietrze.
 3. Podaj nitroglicerynę. Podawanie dwóch tabletek w tym samym czasie jest zabronione. Drugą tabletkę można podać w odstępie co najmniej pięciu minut.
 4. Daj 40 kropli Corvalolu.
 5. Zmierz ciśnienie krwi, jeśli wartości są podwyższone, podaj tabletki na ciśnienie krwi.
 6. Jeśli bóle w klatce piersiowej są silne, należy wypić dwie tabletki analgin.

Symptomatologia zawału serca jest zwykle taka, że ​​nie można jej nie zauważyć..

Zwróć uwagę na następujące znaki:

 • długotrwały i silny ból w okolicy serca z powrotem do całej górnej części ciała;
 • uczucie ucisku i ucisku w klatce piersiowej;
 • brak reakcji bólowej na przyjmowanie leków stabilizujących (nitrogliceryna);
 • bladość, zwiększone pocenie się, a skóra staje się zimna i lepka;
 • zawroty głowy, omdlenia,
 • uczucie pełności w żołądku, wymioty;
 • trudności w oddychaniu;
 • niepokój, osiągający panikę bez wyraźnego powodu.

Taka nietypowość jest bardzo niebezpieczna, ponieważ pacjent może nie zwracać uwagi na zaburzenia rytmu serca i nie kwalifikować swojego stanu jako zawału. Jeśli nie ma natychmiastowej odpowiedzi w postaci pomocy lub wezwania pogotowia, możesz umrzeć w ciągu kilku godzin lub dni.

W przypadku nagłego zatrzymania krążenia objawy mogą obejmować szybkie bicie serca lub zawroty głowy. Te objawy wskazują na poważny problem z rytmem serca..

Diagnostyka

 • Zwiększone tętno;
 • Skurczowe szmery;
 • Zakłócenia dźwięków serca różnego pochodzenia.

Typowe objawy to spadek ciśnienia krwi, wzrost temperatury ciała do 38 ° C przez tydzień..

Aby wyjaśnić diagnozę, stosuje się laboratoryjne badania krwi, które mogą określić następujące zmiany:

 • Podwyższona liczba białych krwinek;
 • Zwiększona szybkość sedymentacji erytrocytów;
 • Biochemiczne objawy procesu zapalnego;
 • Pojawienie się biochemicznych markerów martwicy komórek mięśnia sercowego.

Zapobieganie

Pacjenci z zaburzeniami rytmu, których nie można poddać terapii lekowej, potrzebują pomocy kardiochirurgów. Lekarze mogą stosować kilka metod normalizacji czynności serca:

 • instalacja implantów-rozruszników serca;
 • implantacja defibrylatora;
 • zniszczenie ognisk arytmogennych w mięśniu sercowym.

Dowiedz się, jakie jest ryzyko zawału serca lub udaru mózgu

Weź udział w bezpłatnym teście online od doświadczonych kardiologów

Czas testu nie więcej niż 2 minuty

7 prostych pytań

94% dokładność testu

10 tysięcy udanych testów

W grupie pacjentów, którzy punktualnie przychodzą do lekarza i dbają o swoje zdrowie, śmiertelność jest znacznie niższa. Niezwykle ważne jest, aby osoby z zaburzeniami sercowo-naczyniowymi miały dobry sen. Aby to zrobić, możesz użyć dowolnej metody radzenia sobie z bezsennością:

 • wyrobić sobie nawyk kojących herbat ziołowych i naparów;
 • zakup poduszki medycznej „Zdrowa”;
 • chodzić częściej;
 • stosować dowolne techniki relaksacyjne.

Ci, którzy poczuli groźbę śmierci, dużo bardziej zwracają uwagę na swoje zdrowie. Jeśli choroba przebiega bezobjawowo, nie jest to powód do rezygnacji ze zdrowego stylu życia, który wyklucza obecność złych nawyków. Dlatego przede wszystkim zaleca się rzucenie palenia. Prowokuje rozwój całego kompleksu chorób, z których umierają znacznie częściej niż na zawał serca..

Ci, którzy chcą przedłużyć swoje życie, wystarczy, że zastosują się do dobrze znanych zaleceń lekarzy, mających na celu utrzymanie zdrowia i wzmocnienie odporności. Po wykryciu pierwszych objawów patologii należy skonsultować się z lekarzem i nie pogarszać sytuacji, mając nadzieję na samoleczenie.

Jeśli cierpisz na choroby układu krążenia i jesteś w grupie ryzyka, staraj się samemu nie pogarszać swojego stanu. Prowadź zdrowy tryb życia, porzuć złe nawyki. Zacznij od niewielkiej aktywności fizycznej, stopniowo zwiększając tempo. W żadnym wypadku nie zaczynaj nagle - organizm musi dostosować się do stresu. Lepiej preferować na przykład spacery na świeżym powietrzu lub pływanie.

Nie zapomnij monitorować ciśnienia krwi, poziomu cholesterolu, glukozy we krwi, kontrolować wagę ciała. Dieta: Ogranicz sól, tłuszcze zwierzęce i zwiększ udział ryb i owoców morza w swojej diecie. Regularnie odwiedzaj lekarza i postępuj zgodnie z jego zaleceniami.

Aby zmniejszyć śmiertelność, ważne są środki zapobiegawcze:

 • regularne konsultacje kardiologa, zabiegi profilaktyczne i wizyty (szczególna uwaga
 • pacjenci z nadciśnieniem, niedokrwieniem, słabą lewą komorą);
 • odrzucenie prowokowania złych nawyków, zapewnienie prawidłowego odżywiania;
 • kontrola tętna;
 • systematyczne EKG (zwróć uwagę na niestandardowe wskaźniki);
 • zapobieganie miażdżycy (wczesna diagnostyka, leczenie);
 • zagrożone metody implantacji.

Statystyki śmiertelności

Zawał mięśnia sercowego znajduje się na liście najczęstszych przyczyn śmierci ludzi na naszej planecie. Mężczyźni umierają z tego powodu 5 razy częściej niż kobiety, co wynika z pewnych cech żeńskich hormonów płciowych, dużego uzależnienia od palenia wśród męskiej populacji oraz z wielu innych powodów.

Około 70% osób, które przeszły zawał serca, jest w podeszłym wieku, ale ostatnio trend ten nie jest tak jednoznaczny, ponieważ coraz częściej u młodych ludzi w wieku około 30 lat rozpoznaje się zawał serca..

Wiek osoby z zawałem serca odgrywa znaczącą rolę. Osoby powyżej 60 roku życia umierają z tego powodu w 40% przypadków, a u osób poniżej 40 roku życia śmiertelność z powodu zawału serca jest 10 razy mniejsza. Najwyższe ryzyko zawału serca obserwuje się przy niestabilnej dławicy piersiowej, natomiast wzrasta o około 15%.

Opis śmierci na zawał serca

Wśród zgonów z powodu chorób sercowo-naczyniowych wiodącą jest nagła śmierć wieńcowa. Występuje, gdy serce nagle przestaje działać. Nagła śmierć nazywana jest natychmiastową śmiercią lub śmiercią, która następuje w ciągu kilku godzin z zaostrzeniem głównych objawów..

W medycynie nie ma jednej przyczyny takiej śmierci, ponieważ czynniki jej występowania są różne. Na całym świecie każdego roku w ten sposób umierają setki tysięcy ludzi, najczęściej są to mężczyźni po 35 latach..

U dzieci nagła śmierć z powodu chorób serca występuje w wyjątkowych przypadkach i jest bardzo rzadko odnotowywana.

 • Wszystkie informacje na stronie służą wyłącznie celom informacyjnym i NIE SĄ wskazówkami do działania!
 • Tylko LEKARZ może dostarczyć DOKŁADNĄ DIAGNOZĘ!
 • Prosimy NIE leczyć się samodzielnie, ale umówić się na wizytę u specjalisty!
 • Zdrowie dla Ciebie i Twoich bliskich!

Nagła śmierć z powodu zawału mięśnia sercowego (zawału serca) to problem medycyny, ale w naszym kraju zauważalny jest spadek jego poziomu w wyniku doskonalenia kompleksowych działań, w tym leczenia antykoagulantami, lecznictwa uzdrowiskowego i późniejszego monitorowania zatrudnienia pacjentów.

Rokowanie, możliwe powikłania

Według statystyk w 40% przypadków rozległego zawału serca śmierć pacjenta następuje nawet w okresie przedszpitalnym. Żaden kardiolog nie zaryzykuje jednoznacznego przewidzenia jego konsekwencji w ostrym okresie rozległego zawału serca i szans na przeżycie, wszelkie prognozy będą probabilistyczne.

Do przybliżonego przewidywania prawdopodobieństwa zgonu pacjenta stosuje się skalę ocen GRACE, która uwzględnia kilka kryteriów: obecność objawów niewydolności serca, wiek pacjenta, obecność nadciśnienia tętniczego itp..

Nie mniej trudno jest odpowiedzieć na pytanie, jak długo żyją po rozległym zawale serca. Statystyki są nieubłagane: około 20% pacjentów umiera w ciągu 5 lat z powodu długotrwałych konsekwencji zawału serca lub jego nawrotu.

6 sposobów na śmierć na zawał serca Błędy pacjentów i lekarzy

W Rosji na zawał mięśnia sercowego umiera miesięcznie 5 tysięcy osób - czyli 7 osób na godzinę. Choroby sercowo-naczyniowe pochłaniają rocznie prawie milion ofiar śmiertelnych wśród naszych rodaków. Co piąty pacjent po zawale mięśnia sercowego jest zagrożony ponownym zawałem serca lub udarem, a nawet śmiercią z powodu powikłań sercowo-naczyniowych w ciągu najbliższych trzech lat. Co zapobiega nawracającym zawałom serca? Co zależy od lekarzy, a co od samych pacjentów?

W zawale mięśnia sercowego naczynie zaopatrujące serce w krew jest blokowane przez skrzeplinę, co prowadzi do śmierci komórek mięśnia sercowego. Jeśli przepływ krwi nie zostanie szybko przywrócony, życie jest zagrożone - dochodzi do naruszenia rytmu serca, ostrej niewydolności serca, możliwa jest śmierć.

Czy można zmniejszyć śmiertelność z powodu zawału serca? Tak, mówi Maria Genrikhovna Glezer, doktor nauk medycznych, profesor Wydziału Kardiologii Zapobiegawczej Ratunkowej Pierwszego Państwowego Uniwersytetu Medycznego. Sechenov, główny niezależny kardiolog w regionie moskiewskim, i podaje liczby. Śmiertelność z powodu choroby niedokrwiennej serca (zawał mięśnia sercowego staje się jej konsekwencją) w całej Federacji Rosyjskiej wynosi 72, aw Moskwie - 36, ponieważ ludność jest lepiej poinformowana, a opieka medyczna jest bardziej dostępna. A pojawienie się ośrodków naczyniowych w regionie moskiewskim umożliwiło zmniejszenie śmiertelności szpitalnej z powodu ostrych zawałów serca o 60%.

Sugeruje to, że zawał mięśnia sercowego można leczyć, a nawracającym zawałom można zapobiec. Jakie śmiertelne błędy popełniają pacjenci z chorobami układu krążenia i gdzie system opieki zdrowotnej nie radzi sobie najlepiej??

Klasyfikacje zawałów serca

Istnieją trzy rodzaje zawałów serca. Poniżej znajduje się ich charakterystyka. Ponadto tabela pokazuje narządy, w których rozpoczynają się procesy martwicze na tle upośledzonego krążenia krwi.

Rodzaj zawału sercakrótki opisNarząd, który jest dotknięty
Niedokrwienny (biały)Zatrzymanie przepływu krwi w naczyniach. Pojawia się sucha martwica. Tkanki i komórki nie są zaopatrywane w składniki odżywcze.Mózg, nerki, śledziona, serce.
Krwotoczny (czerwony)Występuje z powodu przekrwienia żył. Strefa martwicy jest przesycona krwią, jej nadmiar powoduje uszkodzenie komórek, dlatego ten typ zawału nazywany jest „czerwonym”.Płuca, jelita, mózg, śledziona.
Niedokrwistość lub niedokrwienie z pasem krwotocznymŁączy w sobie dwa rodzaje zmian - suchą martwicę z krwotokiem. Dotknięty obszar jest jasny z czerwoną obwódką.Serce, nerki, śledziona.

Uwaga: gdy dwa główne narządy człowieka są uszkodzone - mózg i serce, prawdopodobieństwo śmierci sięga nawet 90%.

W klasyfikacji zawału mięśnia sercowego wyróżnia się następujące typy:

 • bolesny;
 • bezbolesny;
 • brzuszny;
 • mózgowy;
 • łączny;
 • nietypowy.

W zależności od głębokości uszkodzenia mięśnia sercowego dochodzi do zawału serca:

 • podwsierdziowe (w głębokich warstwach mięśnia sercowego);
 • podsierdziowe (w warstwach zewnętrznych);
 • śródścienne (w grubości ścian mięśni mięśnia sercowego);
 • zawał pełnościenny (na przedniej ścianie serca).

W zależności od dotkniętego obszaru rozróżnia się ogniskowe lub rozległe zawały serca. Ogniskowy zawał prowadzi do płytkiej martwicy i dotyczy mniejszych obszarów. Strefy martwicy są następnie blizny. Dzięki szybkiej pomocy nie ma poważnego zagrożenia dla życia pacjenta.

W przypadku rozległego zawału strefa martwicy obejmuje wszystkie warstwy mięśnia sercowego i obejmuje duże obszary. Stan ten komplikują pęknięcia serca, wstrząs bólowy, choroba zakrzepowo-zatorowa, objawy „ostrego brzucha”, zapalenie osierdzia. Większość komórek serca obumiera i nie regeneruje się. Prowadzi to do pośmiertnej diagnozy „zgonu z powodu zawału serca” w 80% przypadków.

Czynniki występowania

Główną przyczyną zawału serca jest naruszenie układu krążenia. Może mieć na to wpływ kilka czynników, do których należą:

 1. Nagłe ustanie przepływu krwi tętniczej przez naczynie wieńcowe (gdy światło naczynia jest zamknięte).
 2. Rozbieżność między zapotrzebowaniem mięśnia sercowego (środkowa warstwa mięśnia sercowego) na tlen a zdolnością naczyń wieńcowych do zaspokojenia tego niezbędnego zapotrzebowania. W normalnych warunkach mięsień sercowy pobiera 70-75% tlenu zawartego we krwi. Dla porównania: zapotrzebowanie mięśni na tlen wynosi około 25-30%. Dlatego serce jest tak silnie zależne od zdolności tętnic wieńcowych do adekwatnej odpowiedzi na zmiany obciążenia pracą samego mięśnia sercowego..
 3. Nadciśnienie tętnicze - gdy podwyższone ciśnienie przyspiesza pracę serca, co oznacza, że ​​zużycie samego mięśnia i naczyń krwionośnych znacznie się zwiększa.
 4. Zakrzepowe zapalenie żył.
 5. Stagnacja i gromadzenie się płynów o różnej etiologii między błonami mięśnia sercowego.
 6. Uszkodzenie serca spowodowane urazem lub zatruciem.

Jeśli nie można szybko przywrócić krążenia krwi, będzie zagrożenie życia, a wszystko może się skończyć śmiercią pacjenta.

Przyczyny upośledzające pracę serca i układu krążenia:

 • patologia metabolizmu lipidów, kiedy wzrasta ilość tłuszczu, cholesterolu i trójglicerydów we krwi. Pomaga to zmniejszyć światło naczyń krwionośnych, co prowadzi do upośledzenia krążenia krwi.
 • zmniejszona aktywność fizyczna. Zgony z powodu zawału serca są częstsze u pacjentów przykutych do łóżka.
 • pacjent z nadwagą.
 • choroby układu hormonalnego (cukrzyca).
 • obecność złych nawyków (alkoholizm, palenie).
 • nadciśnienie.
 • obciążona dziedziczność.
 • historia długotrwałej lub krótkotrwałej utraty przytomności.
 • poprzednia operacja mięśnia sercowego.
 • niewydolność serca.
 • zwiększony ton układu nerwowego.
 • wysokie tętno (90 uderzeń na minutę) itp..

Objawy

W przypadku zbliżającego się zawału mięśnia sercowego można zaobserwować następujący obraz:

 • występuje ostry, nagły ból w klatce piersiowej lub za mostkiem, który promieniuje (promieniuje) do ramion, pleców, brzucha, szyi, barków, a nawet szczęki;
 • pacjent nie ma wystarczającej ilości powietrza, zaczyna wdychać z siłą;
 • pojawiają się zawroty głowy, pojawia się zimny pot, skóra staje się blada;
 • wzrasta uczucie silnego zmęczenia;
 • zwiększona nerwowość, uczucie niepokoju, bezprzyczynowa panika.

Zauważając, że osoba jest w podobnym stanie, konieczne jest pilne wezwanie zespołu lekarzy. W trakcie rozmowy z dyspozytorem należy poinformować, że pacjent ma podejrzenie zawału serca. Na takie wezwanie zostanie skierowany w pełni wyposażony pojazd do reanimacji z kardiografem i odpowiednimi lekami..

Zawał mięśnia sercowego często nie ma trwałych objawów. Wynika to z różnych stref umiejscowienia martwicy i, w zależności od tego, różnej intensywności pojawiającego się objawu bólu. Taki stan rzeczy utrudnia postawienie diagnozy. Często pacjent i jego otoczenie nie mają czasu, aby odpowiednio zareagować na zawał serca: brak rytmu serca występuje bardzo szybko. Nagłe zatrzymanie krążenia może wystąpić przy braku jakichkolwiek objawów. Brak charakterystycznych objawów utrudnia pilną hospitalizację pacjenta. Dlatego przy rozległym zawale serca umierają nagle w domu, a często w pobliżu nie ma osoby, która mogłaby rozpoznać proces patologiczny i udzielić pierwszej pomocy.

Temperatura ciała i śmierć

Wielu interesuje się pytaniem, w jakiej temperaturze osoba umiera. Większość osób ze szkolnych lekcji biologii pamięta, że ​​temperatura ciała powyżej 42 stopni jest śmiertelna.

Niektórzy naukowcy wiążą śmierć w wysokich temperaturach z właściwościami wody, której cząsteczki zmieniają swoją strukturę. Ale to tylko domysły i przypuszczenia, z którymi nauka jeszcze się nie uporała..

Jeśli weźmiemy pod uwagę pytanie, w jakiej temperaturze osoba umiera, gdy zaczyna się hipotermia ciała, to możemy powiedzieć, że już wtedy, gdy ciało ostygnie do 30 stopni, osoba traci przytomność. Jeśli w tej chwili nie zostaną podjęte żadne środki, nadejdzie śmierć.

Wiele takich przypadków występuje u osób nietrzeźwych, które zimą zasypiają na ulicy i już się nie budzą.

Pomoc w nagłym zatrzymaniu krążenia

Jednak po odkryciu, że dana osoba ma zatrzymanie krążenia, należy natychmiast wezwać pogotowie ratunkowe, informując operatora, że ​​dana osoba ma zatrzymanie krążenia. Wskazane jest samodzielne wykonanie pośredniego masażu serca, przeprowadzenie sztucznej wentylacji płuc techniką oddychania usta-usta. Umożliwi to organizmowi wytrzymanie do przybycia lekarzy..

W klinice na oddziale intensywnej terapii środkami przywracającymi pacjentowi życie będzie defibrylacja serca za pomocą impulsów prądu elektrycznego, intubacja płuc i wprowadzenie specjalnych leków odżywiających mięsień sercowy. Jeśli wszystko zostanie wykonane poprawnie, a co najważniejsze szybko, pacjent będzie miał szansę na przeżycie.

Ważny! U kobiet objawy zawału serca mogą być niewyraźne. Można go pomylić z grypą lub skrajnym zmęczeniem. Należy zwrócić uwagę na tętno i zapewnić natychmiastową pomoc, ponieważ śmierć na zawał następuje bardzo szybko.

Jeśli pacjent ma założony stent...

... przyjmowanie leków jest dla niego niezbędną koniecznością. Założenie stentu polega na obowiązkowym podaniu podwójnych leków przeciwpłytkowych.

- Jeśli założymy stent, a pacjent z jakiegoś powodu przestał brać leki, to jest to stuprocentowa śmierć pacjenta! - podkreśla Maria Glezer. - Pacjent często myśli: „Mam stent, teraz moja krew płynie jak rura”. Tak, krew płynie jak rura. Ale rura musi być otwarta. Jeśli się zamknie, zakończy się bardzo źle. I „trzymaj rurę otwartą”, tylko leki rozrzedzające krew.

Dr Gleser jest przekonany, że jeszcze zanim pacjent przejdzie interwencję z założeniem stentu, konieczne jest poinformowanie go o konieczności przyjmowania podwójnych leków przeciwpłytkowych. Jeśli z jakiegoś powodu pacjent nie jest na to gotowy, warto wybrać inne metody leczenia.

Jak wygląda śmierć na zawał serca

Każda przyczyna śmierci w zawale mięśnia sercowego jest związana z nieprawidłowym działaniem układu krążenia. Patologiczny proces w mięśniu sercowym prowadzi do nieodwracalnych procesów, śmiertelnych wrażeń i, z reguły, śmierci.

Procesy w organizmie

Naruszenie dopływu krwi do mięśnia sercowego o dowolnej etiologii, które jest przyczyną śmierci z powodu zawału serca, objawia się następującymi objawami:

PrzyczynaKonsekwencja
Naruszenie rytmu i sekwencji etapu pobudzenia i skurczu mięśnia sercowegoKrew jest pompowana w niewystarczającej objętości, następuje wstrząs wieńcowy (gwałtowny spadek zdolności mięśnia sercowego do kurczenia się). W takim przypadku dochodzi do śmierci klinicznej..
Zatrzymanie przepływu krwi żylnejWystępuje obrzęk płuc i śmierć następuje z zawałem serca.
Niespójność pracy komór sercaW komorach serca powstają niezorganizowane serie impulsów, których źródło znajduje się w dolnych komorach serca. Zatrzymuje się pompowanie krwi, powodując śmierć w zawale mięśnia sercowego.
Pęknięcie ścian sercaSerce wypełnia się krwią, dochodzi do pęknięcia i natychmiastowego zatrzymania akcji serca.

Zewnętrzne oznaki śmierci na zawał serca

Według niektórych znaków można zrozumieć, że dana osoba nie jest już najemcą.

Pokazują, jak wygląda śmierć na zawał serca. W takich przypadkach podaje się następujące objawy zbliżającej się śmierci:

 • tachykardia lub bradykardia;
 • spadek wskaźników ciśnienia krwi: puls staje się bardzo rzadki;
 • skóra staje się niebieskawa, usta szczególnie szybko stają się niebieskie;
 • w płucach występuje zastój płynu i obrzęk;
 • utrata przytomności;
 • drgawki;
 • rozszerzone źrenice - reakcja na światło jest prawie całkowicie utracona;
 • oddychanie na początku głośne i częste, później rzadsze, aż do całkowitego zatrzymania (rejestracja bezdechu).
 • brak krzywizny na elektrokardiogramie.

Ważny! Nieodwracalne procesy w organizmie rozwijają się 3-5 minut po rozpoznaniu śmierci klinicznej. Tylko około 3-4% pacjentów wychodzi ze stanu śmierci klinicznej bez konsekwencji. Pozostali pacjenci po resuscytacji nie przywracają wszystkich funkcji organizmu.

Zewnętrzne oznaki śmierci w wyniku zawału serca nie są w żaden sposób odzwierciedlane na martwym ciele pacjenta. Rigor mortis i przebarwienia skóry występują w tym samym czasie, co u pacjentów, których śmierć nastąpiła z innych przyczyn.

Co dzieje się z osobą w chwili śmierci?

Zakończenie życia, śmierć i dezintegracja organizmu w każdym przypadku zajmuje inny czas. Czasem ten proces trwa kilka minut, w innych sytuacjach godziny, a nawet dni. Należy pamiętać, że pojęcia „życie” i „śmierć” są ze sobą nierozerwalnie związane. Pierwszy stan charakteryzuje się następującymi cechami:

 • zdolność do rozmnażania;
 • wzrost;
 • rozwój.

Przejście organizmu od życia do śmierci wiąże się z zaburzeniami metabolicznymi i wygaśnięciem ważnych funkcji. W takim przypadku osoba przechodzi przez następujące etapy:

 1. Predagonalny - początkowy etap, który charakteryzuje się ciężkimi zaburzeniami w funkcjonowaniu układu oddechowego i krążenia. Na tym etapie ciśnienie krwi gwałtownie spada. Tachykardia zostaje nagle zastąpiona bradykardią. Skóra staje się blada. Komórki tkankowe nie otrzymują wystarczającej ilości tlenu.
 2. Przerwa końcowa - etap, w którym ustaje oddychanie, zanikają odruchy rogówkowe i spada aktywność bioelektryczna mózgu. Ten etap trwa od kilku sekund do 3-4 minut..
 3. Agonia to ostatni etap walki o życie. Szybkość oddychania wzrasta, z czym płuca nie mogą sobie poradzić, więc funkcja ta jest stopniowo redukowana do zera. Agonia może trwać w różnym czasie (od kilku minut do godzin).
 4. Śmierć kliniczna.
 5. Śmierć biologiczna.

Śmierć kliniczna to proces, który można odwrócić. Opiera się na dwóch mechanizmach: zatrzymaniu oddechu i zatrzymaniu czynności serca. To, jak dana osoba czuje się, gdy umiera klinicznie, zależy od tego, jak długo utrzymuje się stan. Często jego czas trwania nie przekracza 4-6 minut..

Śmierć kliniczną ocenia się według następujących kryteriów:

 • brak tętna w tętnicy szyjnej;
 • nie ma reakcji na ból i bodźce dźwiękowe;
 • osoba nie oddycha;
 • źrenice nie reagują na światło.

Śmierć biologiczna jest procesem nieodwracalnym: życie na tym kończy się całkowicie. Następujące znaki wskazują, że dana osoba zmarła:

 1. Suszenie rogówki. Tęczówka traci swój pierwotny kolor. Pokrywa się białawym filmem, a źrenica mętnieje.
 2. Objaw kociego oka. Ponieważ nie ma ciśnienia krwi, po naciśnięciu oka (z obu stron) źrenica ulega wydłużeniu.
 3. Suszenie ust. Stają się gęste i brązowieją..
 4. Malowanie nadwozia dwukolorowe. Zatrzymana krew gromadzi się w naczyniach krwionośnych. Osiada w dolnej części ciała, zabarwiając je na fioletowo. Reszta obszarów nabiera bladego odcienia..
 5. Stopniowy spadek temperatury ciała do temperatury pokojowej. Co godzinę spada o jeden stopień.
 6. Zesztywnienie pośmiertne. Ten stan występuje około 2-3 godzin po śmierci z powodu spadku stężenia ATP.
 7. Ruchy chaotyczne. Chociaż krew jest zamarznięta, mięśnie nadal się kurczą, więc ciało zmarłego może wydawać się w ruchu.
 8. Opróżnianie jelit. Po rigor mortis ciało zamarza, ale nie dotyczy to wszystkich narządów. Na przykład zwieracz, tracąc kontrolę nad mózgiem, mimowolnie usuwa wszystkie „pozostałości” z wnętrza.
 9. Cuchnący zapach i pożegnalne dźwięki. Bakterie żyjące w organizmie zaczynają aktywnie działać. W rezultacie pokój wypełnia cuchnący zapach. Te same bakterie uwalniają gazy, które powodują wybrzuszenie oczu z orbit, a język z ust. Ponadto zmarły może jęczeć, skrzypieć i wydawać inne dziwne dźwięki. Wszystko to jest wynikiem rigor mortis i energicznej pracy jelit..

Co czuje człowiek, gdy umiera we śnie?

Według statystyk taka śmierć występuje w 30% przypadków. Następujące osoby są narażone na wysokie ryzyko:

 1. Pacjenci z chorobami układu krążenia.
  W pozycji leżącej zwiększa się przepływ krwi do mięśnia sercowego, w wyniku czego ten organ nie może wytrzymać obciążenia.
 2. Dzieci poniżej 1 roku życia.
  W medycynie zjawisko to nazywane jest „zespołem nagłej śmierci niemowląt”. Częściej problem występuje u wcześniaków. Ponadto dodatkowe czynniki ryzyka obejmują prezentację zamka i poród trwający dłużej niż 16 godzin..
 3. Śmierć osób zdrowych w wieku 20-49 lat.
  Częściej ofiarami padają mężczyźni, a dokładniej mongoloidy. Jak zauważają lekarze, prawdopodobieństwo tragedii wzrasta wiosną i jesienią.

Niezależnie od tego, czy śmierć nastąpiła ze starości, czy w wyniku zaburzenia patologicznego, świadkowie opisują co następuje:

 1. Człowiek śpi spokojnie.
 2. Bez przebudzenia nagle zaczyna jęczeć, sapać i sapać.
 3. Umiera.

Nawet jeśli spróbujesz obudzić osobę, gdy pojawią się takie znaki, w większości przypadków to nie pomaga. Jeśli śmierć nie nadchodzi z prędkością błyskawicy, śmierć nastąpi w najbliższej przyszłości:

 • w 94% przypadków w ciągu godziny;
 • 3% - w następnym dniu.

Śmierć w śpiączce - czego doświadcza umierający?

Przebadano prawie wszystkie procesy fizjologiczne organizmu w śpiączce. Jednak nie można zajrzeć w myśli pacjenta. Należy pamiętać, że osoba w śpiączce nie odczuwa bólu ani nie odczuwa go bardzo daleko. Powodem jest to, że w tym momencie organizm włącza tryb samoobrony.

To, co czuje osoba, kiedy umiera w śpiączce, zależy bezpośrednio od rodzaju utraty przytomności:

 1. W przypadku śpiączki neurologicznej osoba ma całkowicie sparaliżowane struktury odpowiedzialne za pracę organizmu, ale jednocześnie pozostaje aktywna aktywność mózgu. W tym stanie pacjent słyszy wszystko i odpowiednio postrzega do ostatniej minuty życia. W tym przypadku to, co się dzieje, jawi się mu w postaci snu. Przez cały ten czas jest pod silnym stresem, ponieważ zdaje sobie sprawę, że śmierć jest nieunikniona..
 2. U osoby w głębokiej śpiączce aktywność neuronów jest praktycznie nieobecna. Taki pacjent ma całkowicie niepełnosprawną świadomość: nic nie czuje.

Czy osoba czuje, że zaraz umrze??

Wiele osób starszych i pacjentów z diagnozą śmiertelną ma przeczucie, że zbliża się śmierć. Jedni żegnają się z bliskimi, inni po prostu wycofują się i tracą zainteresowanie wszystkim. W większości przypadków, jak dana osoba czuje, że wkrótce umrze, żaden z tych pacjentów nie mówi.

Ludzie wokół mogą ocenić zbliżającą się śmierć ukochanej osoby tylko na podstawie następujących znaków:

 1. Poważna słabość.
  Pacjenci odczuwają wyczerpanie i chroniczne zmęczenie. Wykonywanie podstawowych czynności, takich jak przewracanie się w łóżku czy trzymanie łyżki, jest przytłaczające. Na przykład u pacjentów z rakiem takie osłabienie wiąże się z ciężkim zatruciem organizmu..
 2. Nadmierna senność.
  W miarę zbliżania się śmierci okresy czuwania się zmniejszają. Przebudzenie staje się trudniejsze, a nawet po nim człowiek odczuwa zahamowanie przez długi czas.
 3. Problemy ze słuchem.
  Przed śmiercią osoba narzeka na dzwonienie i piski w uszach. Wszystkie te dźwięki pojawiają się z powodu szybkiego spadku ciśnienia krwi do poziomu krytycznego (jego wskaźniki mogą wynosić od 50 do 20).
 4. Silna światłowstręt.
  Oczy łzawią, a tajemnica gromadzi się w ich kącikach. Białka stają się czerwonawe. Czasami oczy toną.
 5. Upośledzenie wrażeń dotykowych.
  Na kilka godzin przed śmiercią osoba nie czuje dotyku.
 6. Grzechotka śmierci
  - zjawisko przypominające trzaskanie lub dmuchanie powietrza przez słomkę zanurzoną na dnie szklanki z wodą. W większości przypadków od wystąpienia tego objawu do śmierci osoby nie upływa więcej niż 15 godzin..

Czy dana osoba czuje się martwa??

W momencie śmierci pacjent odczuwa silny strach. Jej intensywność waha się od lekkiego strachu do silnej paniki. W tym samym czasie ciało zamienia się w kamień: człowiek nie może ani oddychać, ani się poruszać. W momencie, gdy ten straszny stan osiąga apogeum, rozpoczyna się kolejny etap: przed oczami człowieka zaczynają latać obrazy poszczególnych fragmentów jego życia. Wspomina swoich bliskich, błędy, kluczowe wydarzenia.

To jest „punkt bez powrotu”. Silny terror ustępuje miejsca całkowitemu uspokojeniu. W tym czasie skamieniałe ciało staje się lekkie i nieważkie. A świadomość uwolniła się od doświadczeń, lęków i różnych emocji. Wszystko to dzieje się na etapie śmierci klinicznej. Nie ma sposobu, aby opisać, co czuje człowiek, gdy mózg umiera, ponieważ do tego czasu pacjent już nic nie widzi ani nie czuje. To jest śmierć biologiczna..

Kto jest zagrożony zawałem serca

Można wyróżnić grupy pacjentów, u których ryzyko zgonu z powodu zawału mięśnia sercowego jest bardzo wysokie:

 • resuscytowany po zatrzymaniu krążenia, śmierci klinicznej;
 • osoby z ostrą niewydolnością serca (funkcja skurczu mięśnia sercowego nie jest w pełni przywrócona);
 • osoby z historią niedokrwienia mięśnia sercowego (zmniejszony przepływ krwi do niektórych obszarów serca);
 • pacjenci z wyraźnym przerostem (zgrubieniem) lewej komory, co można zobaczyć podczas badania;
 • pacjenci z chorobami wrodzonymi lub śmiertelnymi lub z nieodwracalnymi zmianami anatomicznymi w sercu (wypadanie zastawek, „serce sportowe”, wrodzone wady naczyń wieńcowych, sarkoidoza);
 • pacjenci z jakimikolwiek nowotworami regionu mięśnia sercowego;
 • cierpiących na bezdech (zatrzymanie oddychania) podczas snu.

Śmierć kliniczna

Śmierć kliniczna z powodu zawału mięśnia sercowego jest całkowicie odwracalnym etapem śmierci. Mówią o takim stanie, gdy nie można naprawić zewnętrznych oznak życiowej aktywności organizmu - bicia serca, oddychania, odruchów. Przez pewien czas (2-6 minut) postępująca hipoksja nie powoduje nieodwracalnych zmian, możliwy jest powrót do zupełnie normalnego życia. Główne objawy śmierci klinicznej obejmują kilka głównych objawów..
Objaw

Kiedy nie umrzesz na zawał serca

Korzystne rokowanie daje pacjentom z niewielkim, zlokalizowanym uszkodzeniem mięśnia sercowego, gdy tylko część narządu podlega martwicy. W tym przypadku komórki, które pozostają nienaruszone, przejmują funkcje całego narządu, a osoba, która przeszła niezbędną terapię i rehabilitację, nadal żyje. Jednak niezwykle ważne jest przestrzeganie wszystkich zaleceń lekarza prowadzącego..

Medycyna nie stoi w miejscu: naukowcy pracują nad stworzeniem leków, technik, które zmniejszą śmiertelność z powodu zawału serca. Dopóki to się nie stanie, człowiek musi dbać o swoje zdrowie, aby uniknąć zawału serca..

Nie dzwoń po karetkę, nie idź do lekarza

„Lekarz opiekujący się pacjentem po zawale serca nie może ograniczać się do przepisywania określonych leków” - mówi Simon Matskeplishvili. - Konieczne jest jasne wyjaśnienie, dlaczego podajemy leki rozrzedzające krew i obniżające poziom cholesterolu. Jeśli pacjent zrozumie znaczenie przyjmowania tych leków, weźmie je, nawet pomimo swojego normalnego stanu zdrowia.

- Kwestia leczenia to nie kwestia przepisywania przez lekarza leków i bezwzględnego przestrzegania przez pacjenta tych zaleceń - dodaje Aleksiej Erlikh. - To kwestia porozumienia - i właśnie tego nie wie wielu lekarzy i pacjentów.

Oto przykład. Informujemy pacjenta, że ​​po zawale serca niezbędna jest aktywność fizyczna i musi codziennie chodzić 10 km. Sprzeciwia się: mogę chodzić tylko 5 km dziennie. Dobra, mówimy, dodajmy pływanie dwa razy w tygodniu - jak się z tym czujesz?

Jeśli pacjent mówi, że nie może wypić tylu tabletek, zaczynamy łączyć, szukać leków, gdzie w jednej tabletce są dwa, a nawet trzy, cztery leki.

Z kolei zadaniem pacjenta jest znalezienie swojego lekarza, którego może zapytać, jeśli nie rozumie (i nie szuka odpowiedzi w Internecie), do którego może zadzwonić, jeśli pojawią się nowe pytania, komu uwierzy i komu będzie posłuszny.

Obecnie w rosyjskiej służbie zdrowia wiele osiągnięto, aby ratować życie i chronić zdrowie pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym: wzrosła liczba regionalnych ośrodków naczyniowych, rośnie liczba interwencji wieńcowych z powodu ACS, a także wprowadzono leki zapobiegające tworzeniu się skrzepów krwi..

To zależy od pacjentów i ich lekarzy prowadzących, którzy jeszcze nie nadążają za technologią - nie rozumieją potrzeby przyjmowania leków, zaniedbują środki zapobiegające chorobom układu krążenia. Zawsze trudno jest dostrzec nowe informacje i zmienić swój obraz świata - ale w przypadku zawału mięśnia sercowego może to kosztować życie.

Wideo

Choroby układu sercowo-naczyniowego zajmują czołowe miejsca pod względem liczby zgonów na świecie. Każdego roku miliony ludzi cierpią z powodu objawów choroby wieńcowej (CAD). Najczęstszym powikłaniem tego stanu jest zawał mięśnia sercowego..

Choroba ta znajduje się na czele śmiertelności we wszystkich cywilizowanych krajach. U kobiet zawał serca występuje pięć razy rzadziej niż u mężczyzn, a wiek 70% przypadków wynosi od 55 do 65 lat. Niestety choroba „starzeje się”, a coraz więcej przypadków choroby zaczęło się pojawiać w wieku 35 lat. Statystyki są rozczarowujące: nagła śmierć z powodu zawału serca to 20%, a około 30-35% osób przyjętych do szpitala z tą diagnozą umiera.

Nie dzwoń po karetkę, nie idź do lekarza

Niestety, przy objawach zawału mięśnia sercowego - bólach w klatce piersiowej, dusznościach, zimnym potu - pacjenci nie spieszą się z wezwaniem karetki, czekając, aż ból sam się rozproszy. Bardzo często ciężkość za mostkiem przypisuje się zatruciu, osteochondrozie i zmianie pogody. W rezultacie 40–50% osób, które przeszły zawał serca, umiera w domu bez pomocy medycznej..

„W przypadku jakichkolwiek objawów, które pozwalają podejrzewać rozwój ostrego zespołu wieńcowego, ważne jest, aby natychmiast wezwać karetkę pogotowia, aby jak najszybciej rozpocząć udzielanie pierwszej pomocy” - mówi dr Simon Teimurazovich Matskeplishvili, członek korespondent Rosyjskiej Akademii Nauk, profesor, zastępca dyrektora ds. praca naukowa medycznego centrum naukowo-dydaktycznego Moskiewskiego Uniwersytetu Państwowego. Lomonosov. „Dzięki terminowej dostawie pacjenta do szpitala można zapobiec większości zagrażających życiu konsekwencji tego stanu”.

Acute Coronary Syndrome (ACS) - zaostrzenie choroby wieńcowej (CHD), które łączy w sobie takie stany jak niestabilna dławica piersiowa i ostry zawał mięśnia sercowego.

Klasyfikacja zawałów serca

W zależności od wielkości zawał serca jest duży i ma małą ogniskową. Ta ostatnia jest rejestrowana w około 20 procentach przypadków, ale często zamienia się w dużą ogniskową.

Biorąc pod uwagę głębokość zmiany martwiczej, dochodzi do zawału serca:

 • przezścienny: wpływa na całą grubość mięśnia sercowego;
 • śródścienne: dotyczy tylko mięśnia sercowego;
 • podwsierdziowe: uszkodzenie mięśnia sercowego w strefie kontaktu z wsierdziem;
 • podsierdziowe: martwica mięśnia sercowego w miejscu kontaktu z nasierdziem.


Klasyfikacja
Zgodnie ze zmianami w EKG patologia to:

 • „Zawał Q”: powstaje patologiczna fala Q;
 • „Nie zawał Q”: manifestacja ujemnych załamków T..
 • prawa komora;
 • lewa komora: przednia, boczna i tylna, międzykomorowa.

Według częstotliwości występowania zdarza się:

 • podstawowy;
 • nawracające (występuje w ciągu dwóch miesięcy po pierwszym ataku);
 • powtarzające się (rozwija się osiem tygodni po nawrocie).

Obecność komplikacji:

Biorąc pod uwagę obecność i lokalizację bólu, dochodzi do zawału serca:

 • typowy;
 • nietypowe: obwodowe, bezbolesne, bezobjawowe, połączone.

Biorąc pod uwagę okres i dynamikę rozwoju zawału serca, wyróżnia się następujące etapy:

Kto jest zagrożony i co wpływa na zwiększone ryzyko zawału mięśnia sercowego i przyczyn zgonu

Zawał mięśnia sercowego to śmierć części mięśnia sercowego z powodu zatrzymania przepływu krwi przez tętnice wieńcowe. W 95% przypadków choroba zakrzepowo-zatorowa jest barierą w przepływie krwi, która występuje z powodu zmian miażdżycowych tętnic. Pozostałe 5% to przedłużający się skurcz tętnicy wieńcowej. Bardzo rzadko może rozwinąć się jako powikłanie innych chorób, na przykład zapalenia tętnic, infekcyjnego zapalenia wsierdzia itp..


Serce zaatakowane przez atak serca

Możliwość zawału serca znacznie wzrasta, jeśli istnieją takie czynniki ryzyka:

 • Hiperlipoproteinemia to naruszenie metabolizmu lipidów ze wzrostem ilości tłuszczu we krwi, w którym wzrasta poziom cholesterolu i trójglicerydów. Promuje rozwój neuropatii, nadciśnienia tętniczego, chorób układu krążenia w wyniku miażdżycy, zwiększa prawdopodobieństwo zapalenia trzustki.
 • Hipodynamia to stan patologiczny charakteryzujący się naruszeniem prawie wszystkich funkcji organizmu (funkcje hematopoezy i krążenia krwi, przewodu pokarmowego, układu oddechowego). Powodem tego jest spadek aktywności motorycznej człowieka..
 • Otyłość.
 • Cukrzyca.
 • Palenie.
 • Choroba hipertoniczna.
 • Obciążona dziedzicznością.

Przyczyny zawału serca są następujące:

 • zmiany miażdżycowe w tętnicach wieńcowych;
 • niemiażdżycowe zmiany w naczyniach serca.

Uwaga! W miażdżycy tętnic wieńcowych często dochodzi do synchronicznego uszkodzenia kilku tętnic zaopatrujących mięsień sercowy. Ten sam odsetek skurczów naczyń sięga 75% i więcej. W takich przypadkach prawdopodobieństwo masywnego zawału serca jest wysokie..

Rzadziej, w około 5-7% przypadków, zmiany niemiażdżycowe w żyjących go naczyniach stają się przyczyną zawału serca. Mogą to być wrodzone anomalie tętnic i żył, wysokie krzepliwość krwi, zapalenie ściany tętnic, które prowadzą do dysfunkcji tętnic wieńcowych..

Zapobieganie

Jeśli cierpisz na choroby układu krążenia i jesteś w grupie ryzyka, staraj się samemu nie pogarszać swojego stanu. Prowadź zdrowy tryb życia, porzuć złe nawyki. Zacznij od niewielkiej aktywności fizycznej, stopniowo zwiększając tempo. W żadnym wypadku nie zaczynaj nagle - organizm musi dostosować się do stresu. Lepiej preferować na przykład spacery na świeżym powietrzu lub pływanie.

Nie zapomnij monitorować ciśnienia krwi, poziomu cholesterolu, glukozy we krwi, kontrolować wagę ciała. Dieta: Ogranicz sól, tłuszcze zwierzęce i zwiększ udział ryb i owoców morza w swojej diecie. Regularnie odwiedzaj lekarza i postępuj zgodnie z jego zaleceniami.

Aby zmniejszyć śmiertelność, ważne są środki zapobiegawcze:

 • regularne konsultacje kardiologa, zabiegi profilaktyczne i wizyty (szczególna uwaga
 • pacjenci z nadciśnieniem, niedokrwieniem, słabą lewą komorą);
 • odrzucenie prowokowania złych nawyków, zapewnienie prawidłowego odżywiania;
 • kontrola tętna;
 • systematyczne EKG (zwróć uwagę na niestandardowe wskaźniki);
 • zapobieganie miażdżycy (wczesna diagnostyka, leczenie);
 • zagrożone metody implantacji.

Nagła śmierć sercowa to poważna patologia, która pojawia się natychmiast lub w krótkim czasie. Wieńcowy charakter patologii potwierdza brak urazów i nagłe zatrzymanie krążenia. Jedna czwarta przypadków nagłej śmierci sercowej przebiega błyskawicznie i bez widocznych prekursorów.

Patogenetyczne opcje rozwoju choroby

Aby dotrzeć do serca, krew przepływa wzdłuż prawej i lewej tętnicy wieńcowej. Jeśli ich światło jest zamknięte i nie ma innych dróg przepływu krwi, w sercu pojawiają się ogniska niedokrwienia i martwicy. Początkiem rozwoju ostrego zawału serca jest uszkodzenie ściany naczyń krwionośnych, aw konsekwencji zakrzepica i skurcze tętnic. Etapy rozwoju zmian patologicznych są następujące:

 1. pęknięcie płytki lipidowej;
 2. zakrzepica;
 3. odruchowy skurcz naczyń.

W tętnicy z miażdżycą odkładają się masy białkowo-tłuszczowe, które z czasem tworzą włóknistą płytkę, która wystaje do przejścia naczynia i zwęża je. Następujące czynniki mogą powodować pękanie płytki nazębnej: palenie, wysokie ciśnienie krwi, nadmierna aktywność fizyczna. Normalną reakcją organizmu w tej sytuacji jest zakrzepica. Najpierw wewnątrz uszkodzonej blaszki tworzy się skrzeplina, a następnie całkowicie rozchodzi się do całego przejścia naczynia. Często takie skrzepy krwi rosną do centymetra i całkowicie blokują dostęp do tętnic krwi.

Kiedy tworzy się skrzep krwi, zaczyna się uwalnianie substancji wywołujących skurcz naczyń. W przypadku skurczu światło naczynia jest całkowicie zablokowane, a przepływ krwi zatrzymuje się, powstaje niedrożność okluzyjna, prowadząca do martwicy pewnej części mięśnia sercowego.

Oprócz głównych przyczyn opisanego powyżej rozwoju, należy również zwrócić uwagę na różne zmiany immunologiczne, wzrost krzepliwości krwi, a także niewystarczającą liczbę opcji obejścia dla ruchu krwi.

Objawy zawału serca: jak rozpoznać i co robić

Ważne jest, aby wiedzieć, że objawy mogą się różnić, najczęstsze objawy tej choroby serca to:

 • nagły ból w klatce piersiowej lub uczucie silnego ucisku;
 • nagły ból lub dyskomfort w jednym lub obu ramionach, plecach, szyi, barkach lub szczęce;
 • nagłe uczucie, że nie ma wystarczającej ilości powietrza;
 • zawroty głowy, zimny pot i blady wygląd;
 • nagły lub bolący ból brzucha;
 • pacjent wygląda na ospałego i czuje się bardzo zmęczony.

Uwaga! Jeśli masz choćby kilka z wyżej wymienionych objawów, natychmiast skontaktuj się z lekarzem. Ból zawału serca może pojawić się nagle, ustąpić i powrócić. Pod żadnym pozorem nie prowadź pojazdu, aby dostać się do szpitala, natychmiast wezwij pogotowie ratunkowe!

Pierwsza pomoc na zawał serca: co zrobić, aby osoba nie umarła przed przybyciem lekarza

Najważniejszym działaniem w przypadku zawału serca jest niezwłoczne wezwanie wykwalifikowanej pomocy medycznej i niezwłoczne dostarczenie pacjenta do szpitala. Czekając na przybycie karetki, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami:

 1. Usiądź pacjenta. Kiedy osoba siedzi, obciążenie serca jest odciążane, a część krwi przemieszcza się do nóg, a nie do serca.
 2. Należy ułatwić proces oddychania. Rozpiąć kołnierz i otworzyć okno na świeże powietrze.
 3. Podaj nitroglicerynę. Podawanie dwóch tabletek w tym samym czasie jest zabronione. Drugą tabletkę można podać w odstępie co najmniej pięciu minut.
 4. Daj 40 kropli Corvalolu.
 5. Zmierz ciśnienie krwi, jeśli wartości są podwyższone, podaj tabletki na ciśnienie krwi.
 6. Jeśli bóle w klatce piersiowej są silne, należy wypić dwie tabletki analgin.

Jak udzielić pierwszej pomocy w przypadku nagłego zawału serca sobie lub innej osobie, aby nie umrzeć, zobacz film poniżej:

Śmierć z powodu ostrego, nagłego zawału mięśnia sercowego i jego główne przyczyny

Główną przyczyną śmierci w tej chorobie jest arytmia - naruszenie częstotliwości, rytmu i sekwencji pobudzenia i skurczu serca. Można to wyrazić w następujących przejawach:

 • Nagłe spowolnienie bicia serca, w którym nie może dostarczyć wystarczającej ilości krwi do tętnicy, która jest wymagana do normalnego funkcjonowania całego organizmu. Grozi to rozwojem niewydolności serca i martwicy tkanek, do których nie dostarcza się pożywienia. Występuje wstrząs wieńcowy, który jest śmiertelny.
 • Zatrzymanie prądu w żyłach. Podczas spadku funkcji pompującej serca w przedsionkach i we wszystkich kręgach krążenia dochodzi do zastoju krwi. Pociąga to za sobą wzrost ciśnienia w naczyniach włosowatych, zwłaszcza w płucach, powodując obrzęk płuc i śmierć..
 • Migotanie komór serca. Objawia się chaotyczną serią impulsów emanujących z dolnych komór serca, skutkujących przerwaniem pompowania krwi..
 • Pęknięcie ścian serca.

Rodzaje chorób

Zawał serca często oznacza patologiczne ognisko w głównym mięśniu naszego serca - mięśniu sercowym. W rzeczywistości może rozwinąć się w każdym narządzie - nerkach, śledzionie, płucach, GMO, jelitach. Zwyczajowo rozróżnia się trzy rodzaje takiego stanu..

 1. Niedokrwienie. Rozwija się z ciężkim niedokrwieniem w wyniku naruszenia przepływu normalnej objętości krwi. Oznaczone GM, serce, śledziona.
 2. Krwotoczny. Występuje z powodu zastoju w żyłach, powodując krwotok w tkance. Rozwija się w płucach, jelitach, śledzionie.
 3. Niedokrwienie z pasem krwotocznym. Łączy objawy obu chorób, rozwija się w każdym narządzie.

Każde niedokrwienie jest niebezpiecznym zagrożeniem dla życia i zdrowia ludzi. Musisz zrozumieć, że nawet krótkotrwałe niedotlenienie mięśnia sercowego lub GM może mieć nieprzyjemne długoterminowe skutki.

Kiedy ludzie nie umierają na atak serca, statystyki śmiertelności

Z powodu ogniskowego uszkodzenia obserwuje się śmierć obszarów serca na stosunkowo niewielkim jego obszarze, na którym później pojawia się blizny. W takiej sytuacji pacjent ma dość duże szanse na przeżycie..

Ważny! Terminowa opieka medyczna znacznie zmniejsza prawdopodobieństwo zgonu w przypadku zawału mięśnia sercowego.

Jeśli pacjent ma rozległy zawał serca, który dotyka wszystkich warstw serca, prawdopodobieństwo śmierci przekracza 78 procent.

Atak serca to jedna z pięciu najbardziej śmiertelnych chorób. Mężczyźni umierają na tę chorobę pięć razy częściej niż kobiety..

Naukowcy zauważają, że zawał serca zaczął „odmładzać się”. O ile wcześniej rozpoznawano go u pacjentów powyżej 65 roku życia, to teraz dotyka młodych ludzi w wieku 30-35 lat.

Szansa na udany atak serca w dużej mierze zależy od wieku pacjenta. Pacjenci w wieku powyżej 60 lat umierają z powodu tej choroby w 40 procentach przypadków, u osób poniżej 40 roku życia śmierć odnotowuje się 10 razy rzadziej.

Niestabilna dławica zwiększa ryzyko śmierci z powodu zawału serca o 15 procent.

Uczucia w momencie zawału serca

BezdechMigotanie komórŚpiączkaAsystole
Wzorowa rodzina: żona - nauczycielka, mąż - wojsko 45 lat Żyjąc w doskonałej harmonii wychowali zmarłą i bardzo pożądaną córkę. W wieku 7 lat ojciec zabrał ją do pierwszej klasy. Po przejściu na emeryturę mógł całkowicie poświęcić się wychowaniu dziecka. Jednak coś poszło nie tak... Stojąc bez pracy, jego ojciec zaczął wykazywać słabość do alkoholu. Po szkole dużo pił, przestraszył córkę i pokłóciwszy się z żoną wyszedł z domu. Rano poinformowano rodzinę, że ojca już nie ma. Śmierć nastąpiła nagle z powodu zakrzepicy płuc. Córka nadal wysyła swojemu ojcu SMS-a na stary numer, nie chcąc wierzyć rzeczywistości.

Według badań międzynarodowych alkohol znacząco zwiększa ryzyko nagłej śmierci mężczyzn. I każdy może uchronić się przed tym ryzykiem! Nie tylko chroniczny alkoholizm prowadzi do zgubnych konsekwencji. Nawet jednorazowa duża dawka „wody ognistej” może zabić zdrowego i silnego mężczyznę w kwiecie wieku.

U szczytu zatrucia krew gęstnieje, zakłócane są procesy krzepnięcia, co przyczynia się do tworzenia się skrzepów krwi - skrzepów krwi. Ponadto pijak zasypia z reguły w niewygodnej pozycji, nie odczuwa potrzeby przewracania się na drugą stronę, aby uwolnić zdrętwiałe ramię lub nogę. Ucisk naczyń krwionośnych podwaja ryzyko zakrzepicy.

Fizyczne odczucia umierającej osoby będą zależeć przede wszystkim od tego, co doprowadziło go do śmierci. Może odczuwać zarówno silny ból, jak i przyjemne doznania..

Jeśli chodzi o percepcję psychologiczną, w momencie umierania większość ludzi instynktownie odczuwa strach, panikę i przerażenie, próbuje „oprzeć się” śmierci.

Według biologii, po zatrzymaniu skurczu mięśnia sercowego i zatrzymaniu pracy serca, mózg nadal funkcjonuje przez około pięć minut. Uważa się, że w tych ostatnich minutach w umyśle człowieka zastanawia się nad swoim życiem, pojawiają się żywe wspomnienia, a człowiek niejako „podsumowuje” swoje istnienie.

Jeśli pacjent ma rozległy zawał serca, który dotyka wszystkich warstw serca, prawdopodobieństwo śmierci przekracza 78 procent.

Atak serca to jedna z pięciu najbardziej śmiertelnych chorób. Mężczyźni umierają na tę chorobę pięć razy częściej niż kobiety..

Naukowcy zauważają, że zawał serca zaczął „odmładzać się”. O ile wcześniej rozpoznawano go u pacjentów powyżej 65 roku życia, to teraz dotyka młodych ludzi w wieku 30-35 lat.

Szansa na udany atak serca w dużej mierze zależy od wieku pacjenta. Pacjenci w wieku powyżej 60 lat umierają z powodu tej choroby w 40 procentach przypadków, u osób poniżej 40 roku życia śmierć odnotowuje się 10 razy rzadziej.

Niestabilna dławica zwiększa ryzyko śmierci z powodu zawału serca o 15 procent.

Jeśli krew nie dopływa do mięśnia sercowego, powstaje niedobór tlenu i ulega on zniszczeniu, co często ma miejsce jako proces nieodwracalny.

Podobne zmiany mogą wystąpić na tle choroby niedokrwiennej serca. Ściany naczyń krwionośnych pokrywają się płytką, która zwęża tętnicę. Po oderwaniu płytki nazębnej na uszkodzonym obszarze tworzy się skrzep, który blokuje przepływ krwi.

Nagłe zatrzymanie krążenia wyraża się w nagłym zatrzymaniu czynności serca. Przyczyną jest zwykle dysfunkcja serca z powodu zakłóceń elektrycznych. Nagła zmiana trybu skurczu serca (zbyt często) prowadzi do trzepotania (migotania) komór, a krew nie napływa już do organizmu.

Pomoc doraźną w przypadku zatrzymania krążenia można przeprowadzić poprzez ręczną resuscytację serca poprzez uciskanie klatki piersiowej i wdmuchiwanie powietrza do płuc.

Konieczne jest zapewnienie dopływu tlenu do mózgu aż do wznowienia częstości akcji serca, w tym za pomocą defibrylatora. To urządzenie, które działa na serce za pomocą impulsu elektrycznego..

Jeszcze 10-15 lat temu zawał mięśnia sercowego prawie zawsze kończył się niepełnosprawnością i kalectwem. Dziś możliwości medycyny i farmakologii umożliwiają powrót człowieka po zawale do pełnego życia. Ale pod jednym warunkiem - przyjmowanie leków i przestrzeganie trybu życia przepisanego przez lekarza. A to często się nie zdarza..

- Teraz zawał mięśnia sercowego leczy się tak dobrze, że u wielu pacjentów przebiega niezauważalnie - skarży się Aleksiej Dmitrievich Erlikh, doktor nauk medycznych, starszy pracownik naukowy Laboratorium Kardiologicznego Federalnego Centrum Naukowo-Klinicznego Medycyny Fizyczno-Chemicznej FMBA, Kierownik Oddziału Resuscytacji, Intensywnej Terapii Państwowej Kliniki szpital nr 29 w Moskwie. - Coś zraniło, przywieźli mnie do szpitala, wykonali operację, włożyli druty do naczynia i po pięciu dniach zostali wypisani. Możesz iść do pracy.

„Ważne jest, aby pacjenci rozumieli, że zawał mięśnia sercowego jest procesem ciągłym” - kontynuuje Aleksiej Dmitrievich. - Zaczęło się przed samym wydarzeniem zawału i niestety trwa po nim.

Zawał mięśnia sercowego jest związany z dwoma procesami zachodzącymi w sercu - miażdżycą i zakrzepicą. Rozwój blaszek miażdżycowych i tworzenie się na nich skrzepów krwi.

Proces miażdżycy jest spowalniany przez leki znane jako statyny. Istnieje wiele mitów na temat ich słabej tolerancji, ale w nowoczesnych warunkach zawsze można wybrać odpowiedni dla pacjenta lek z tej grupy..

„Są pacjenci, u których statyny są nieskuteczne z powodu pewnych zaburzeń genetycznych” - wyjaśnia Simon Matskeplishvili. - Są pacjenci, u których leki z tej grupy są przeciwwskazane - na przykład z marskością wątroby. Zarówno ci, jak i inni razem nie więcej niż 5%, a dla nich mamy własne sposoby na obniżenie cholesterolu. Dla wszystkich innych korzyści z przyjmowania statyn znacznie przewyższają potencjalne szkody, które niestety występują w przypadku każdego leku..

Wszyscy pacjenci, u których zdiagnozowano chorobę wieńcową serca, powinni przyjmować statyny niezależnie od poziomu cholesterolu. Dawka zależy od tego, czy wysoki czy niski poziom cholesterolu, ale nie od faktu zażywania narkotyków..

Lekarze nazywają przyjmowanie leków zapobiegających zakrzepicy podwójną terapią przeciwpłytkową. Zapobiega zlepianiu się płytek krwi i powstawaniu zakrzepów nawet na niewielkich zmianach blaszek miażdżycowych. Leki te również należy przyjmować nieprzerwanie przez co najmniej rok, a następnie za radą lekarza, często do końca życia..

Dlaczego pacjenci często przestają przyjmować te podstawowe leki, narażając swoje życie??

- Chodzi o to, że leki, które przepisujemy pacjentom po zawale serca, działają niezauważalnie - wyjaśnia Aleksiej Erlich. - Jeśli głowa boli, osoba zażyła tabletkę znieczulającą - efekt jest oczywisty. Albo wysokie ciśnienie krwi: bierze lekarstwa - ciśnienie krwi wraca do normy. I jak działa pigułka, która wpływa na krzepnięcie krwi?

„W komunikacji z pacjentami ta analogia często mi pomaga” - kontynuuje Aleksiej Dmitriewicz. - Jeśli pacjent pyta, czy można odstawić statyny, gdy poziom cholesterolu wróci do normy, mówię coś takiego.

„Wyobraź sobie, że mieszkasz w domu. Cudowny dom, cudowne otoczenie. Ale dach w domu przecieka i zaczyna padać deszcz. Pada, wszystko się psuje, stoisz po kolana w wodzie. Wołasz brygadzistę, on kładzie łatę na dachu. Pokój znów jest suchy, życie się poprawia. Co teraz zrobisz? Usunąć poprawkę? ”.

Pacjent mówi: „Nie. Czy jestem głupcem? "

„W takim razie dlaczego przerywasz leki? Lek to plaster na twoje zdrowie. Kiedy już osiągniesz dobry efekt za pomocą narkotyków, oznacza to, że te leki działają i musisz je kontynuować ”. Dotyczy to wszystkich leków, które przepisujemy, a często przepisujemy leki na bardzo długi czas, prawie na całe życie..

Jeśli zadasz pytanie, jak czuje się osoba po śmierci, odpowiedź może zależeć od przyczyny i okoliczności śmierci. Dla każdego dzieje się to na swój sposób, ale w tym momencie w mózgu występuje ostry niedobór tlenu..

Po zawieszeniu ruchu krwi, niezależnie od metody, po około 10 sekundach człowiek traci przytomność, a nieco później następuje śmierć ciała.

Jeśli przyczyna śmierci tonie, to w momencie, gdy dana osoba jest pod wodą, zaczyna panikować. Ponieważ nie da się obejść bez oddychania, po chwili tonący musi wdychać, ale zamiast powietrza woda dostaje się do płuc.

Gdy płuca wypełniają się wodą, w klatce piersiowej pojawia się uczucie pieczenia i wzdęcia. Stopniowo, po kilku minutach, pojawia się spokój, który sugeruje, że świadomość wkrótce opuści człowieka, a to doprowadzi do śmierci.

Długość życia osoby w wodzie zależy również od jej temperatury. Im jest zimniej, tym szybciej organizm przechodzi hipotermię. Nawet jeśli dana osoba znajduje się na powierzchni, a nie pod wodą, szanse na przeżycie maleją z każdą minutą..

Martwe już ciało można jeszcze wyjąć z wody i przywrócić do życia, jeśli nie minęło zbyt wiele czasu. Pierwszym krokiem jest uwolnienie dróg oddechowych z wody, a następnie pełne przeprowadzenie resuscytacji.

W niektórych przypadkach zdarza się, że osoba nagle upadła i umarła. Najczęściej śmierć z powodu zawału serca nie następuje nagle, ale rozwój choroby następuje stopniowo. Zawał mięśnia sercowego nie zabija od razu człowieka, przez pewien czas ludzie mogą odczuwać dyskomfort w klatce piersiowej, ale staraj się nie zwracać na to uwagi. To jest wielki błąd, który kończy się śmiercią.

Jaka jest różnica między nagłym zatrzymaniem krążenia a atakiem?

Zatrzymanie krążenia nie jest równoznaczne z zawałem serca, jak sądzi wielu ludzi. Ale są powiązane. Poważny atak może zatrzymać dopływ krwi do serca. Bez ratunkowych środków resuscytacyjnych osoba umrze. Zawał serca to w rzeczywistości problem z krążeniem. Organ otrzymuje mało krwi, co prowadzi do wadliwego działania serca. Ten obraz rozwija się na tle okluzji naczyń i z powodu tworzenia się skrzepów..

Głównym problemem związanym z zatrzymaniem lub upośledzeniem krążenia krwi jest niedobór tlenu. Mięsień nie otrzymuje wystarczającej ilości powietrza, co prowadzi do powstania zmian martwiczych. Po ataku nie będzie działać, aby przywrócić uszkodzone segmenty organów. Istnieje duże ryzyko ataku, jeśli dana osoba cierpi na chorobę wieńcową serca. Na ścianach pojawiają się tablice. Kiedy się odrywają, skrzep dostaje się do tętnicy i zatyka jej światło. Może to prowadzić do śmierci pacjenta i innych komplikacji..

Nagłe zatrzymanie krążenia to stan, w którym narząd przestaje pełnić swoje funkcje. Najczęściej do tego prowadzą zakłócenia elektryczne. Jeśli serce nagle zaczyna bić zbyt szybko, następuje migotanie komór, krew nie napływa do mięśnia, tj. rośnie. Zatrzymanie krążenia krwi prowadzi do tego, że wszystkie układy organizmu przestają działać. Pacjent rozwija silny wstrząs. W przypadku zatrzymania krążenia na pierwszy plan wysuwają się środki resuscytacyjne. Jeśli spóźnisz się choćby minutę, pacjent umrze.

Ręczne środki resuscytacyjne obejmują uciskanie serca z uciskiem klatki piersiowej i wdychanie tlenu do płuc. Powietrze musi wnikać do organizmu aż do momentu, gdy serce nie pracuje samodzielnie. Można to zrobić ręcznie, ale szybko lub można użyć defibrylatora. To urządzenie działa na serce za pomocą impulsów elektrycznych. Ale zatrzymany mięsień może zostać spalony przez wyładowanie defibrylatora, więc nie możesz samodzielnie obsługiwać urządzenia. Dopuszczalne jest stosowanie wyładowań elektrycznych, gdy obserwuje się arytmię, a narząd działa częściowo.

Karetka nie ma czasu lub nie wiezie pacjenta do ośrodka naczyniowego

Najnowocześniejszą metodą leczenia zawału mięśnia sercowego jest przywrócenie zaburzonego przepływu krwi za pomocą stentowania, ale można to zrobić tylko w pierwszych godzinach po incydencie naczyniowym oraz w specjalistycznym szpitalu, a najlepiej w ośrodku naczyniowym.

„Lekarze, pacjenci i ci, którzy są z nimi, powinni zrozumieć, że w przypadku zawału serca liczenie trwa dosłownie kilka minut” - wyjaśnia Maria Glezer. - Zgodnie z nowymi standardami karetka ma stawić się na wezwanie za 20 minut, stacje pogotowia są tak rozmieszczone, aby było to możliwe. A jeśli możliwe jest dotarcie do pierwotnego ośrodka naczyniowego w ciągu 120 minut, należy tam zabrać pacjenta..

Objawy

Trudno nie zauważyć zawału mięśnia sercowego. Pacjent skarży się na długą i mocną okolicę serca. Podaje górną część ciała. W klatce piersiowej pojawia się uczucie ucisku, pacjentowi trudno jest oddychać. Występują również następujące objawy:

 • wymioty i uczucie ciężkości w żołądku;
 • nitrogliceryna i inne leki stymulujące nie działają, ból nie ustępuje;
 • trudno oddychać;
 • atak paniki rozwija się z powodu bólu serca;
 • skóra staje się nadmiernie biała;
 • spada temperatura ciała.

Ale te objawy pojawiają się najczęściej u mężczyzn. Są jasne, bardzo podobne do manifestacji chorób z podręczników. U kobiet objawy zawału mięśnia sercowego są zamazane. Najczęściej występuje duszność, zmęczenie, ból brzucha. Nietypowe przejawy ataku są niebezpieczne, ponieważ pacjent może po prostu nie zwracać na nie uwagi. Śmiertelny zawał serca u kobiet kończy się bardzo często, wystarczy kilka godzin lub kilka dni. Dzięki szybkiej pomocy i diagnozie można przywrócić dopływ krwi.

Nagłe zatrzymanie krążenia objawia się zawrotami głowy lub utratą przytomności. U niektórych pacjentów bicie serca staje się szybkie. Ale w 95% przypadków wszystko dzieje się natychmiast. Nie ma żadnych objawów. Jeśli weźmiemy pod uwagę zatrzymanie krążenia po zawale serca, to odnosi się do powikłań, takich jak śmierć kliniczna. Zatrzymuje się przepływ krwi, obserwuje się martwicze zmiany wszystkich narządów. Jeśli nie rozpoczniesz resuscytacji, nie da się uniknąć śmierci.

Jeśli chodzi o śmierć kliniczną, jest ona stosunkowo normalnie tolerowana przez narządy. Mózg cierpi na tym najbardziej. Do normalnego funkcjonowania potrzebuje wystarczającej ilości składników odżywczych i tlenu. W rezultacie komórki mózgowe obumierają, połączenia nerwowe zostają przerwane. Przywrócenie organu będzie bardzo trudne. Ogólnie przeżycie po zawale serca, zatrzymaniu krążenia i śmierci klinicznej zależy od szybkości resuscytacji..

Główne przyczyny śmierci z powodu zawału serca

Arytmię uważa się za główną przyczynę zgonów z powodu zawału mięśnia sercowego w szpitalach, tj. krytyczna zmiana tętna. Dzieli się na następujące odmiany:

 • Ostry spadek liczby skurczów narządów.
 • Zatrzymanie przepływu krwi żylnej, prowadzące do braku odżywienia płuc, wstrząsu i śmierci.
 • Pęknięcie ścian narządu.
 • Migotanie komór serca. Towarzyszy mu seria impulsów pochodzących z dolnych komór narządu. W rezultacie ustaje pompowanie krwi do innej części serca..

Gwałtowny spadek liczby skurczów narządów prowadzi do tego, że serce nie może już pompować krwi do tętnic. Stopniowo rozwija się martwica tkanek i narządów. Najbardziej niebezpiecznym stanem jest wstrząs wieńcowy. Po nim umiera 95% pacjentów.

Wstrząs kardiogenny

Uważa się, że to od niego umiera większość pacjentów przyjętych do szpitala z zawałem serca. W wyniku sekcji zwłok można zauważyć uderzające zmiany w budowie serca pacjentów zmarłych z powodu ostrego zawału i wstrząsu kardiogennego oraz pacjentów, którzy zmarli na zawał serca i arytmię. Główna różnica polega na stanie środkowej warstwy mięśniowej i liczbie skrzeplin tętniczych. Lokalizacja pozycji martwiczych nie jest związana ze wstrząsem kardiogennym. Częstotliwość jego rozwoju u pacjentów z urazami tylnej lub przedniej ściany narządu jest w przybliżeniu równa. Ważną rolę odgrywa stopień uszkodzenia mięśniowej warstwy środkowej. Im bardziej jest on dotknięty, tym szybciej rozwija się wstrząs kardiogenny..

Dane badawcze pokazują, że pacjenci umierający z powodu wstrząsu kardiogennego mają ogniska martwicy lewej komory na dużą skalę. Ponadto mikroskopijne ogniska zmian martwiczych obserwuje się we wszystkich obszarach obu komór i na obwodzie obszaru dotkniętego zawałem serca. Ponadto wielu lekarzy zauważyło związek między wstrząsem kardiogennym a zakrzepicą wieńcową. Nie było różnic między grupami badanych pacjentów z powodu miażdżycy, ale ci, którzy zmarli na zawał serca w ostrej fazie bez wystąpienia wstrząsu kardiogennego, nie mieli zakrzepów. Ale inne badania pokazują, że wskaźniki zakrzepicy wahają się od 10 do 97%..

Jaki jest powód tej różnicy w uzyskanych danych? Wielu lekarzy uważa, że ​​przy użyciu leków trombolitycznych. Picie ich podczas ataku zwiększa prawdopodobieństwo powstania skrzepliny wieńcowej o 60%. W warunkach klinicznych obecność skrzepliny rozpoznaje się poprzez wstrzyknięcie kontrastu do tętnicy. W przypadku znalezienia całkowicie zamkniętego obszaru podaje się środek trombolityczny. Następnie skrzeplina rozpuszcza się i przywraca się przepuszczalność naczynia. Ale diagnozowanie obecności zablokowanej przestrzeni za pomocą kontrastu nie jest uważane za szczególnie dokładne..

U niektórych pacjentów zaobserwowano otwarcie tętnicy po wstrzyknięciu soli fizjologicznej zamiast leku trombolitycznego. Dlatego lekarzom trudno jest mówić o tym, co stanowi zakrzep krwi, który powstał po 3-4 godzinach od ataku. Oczywiste jest, że strukturą jest uderzająco różny od gromadzenia się cholesterolu powstającego w wyniku długotrwałego wchłaniania tłuszczów do organizmu. Jego głównym składnikiem są płytki krwi, ale nie ma fibryny. Dlatego łatwo odsuwa się od ścian naczyniowych. Ponadto niedawno powstałe skrzepy krwi mogą opuścić tętnice po śmierci pacjenta w wyniku resztkowych procesów biochemicznych.

Problemy z pracą mięśnia brodawkowatego

W kardiologii mięśnie brodawkowate zaczęły odgrywać ważną rolę w 1960 roku. Następnie stwierdzono, że wpływają one na zamknięcie zastawki mitralnej. Dlatego powstanie niedotlenienia, martwicy i zwłóknienia mięśni brodawkowatych może wiązać się z odwróceniem przepływu krwi w przypadku problemów z zastawką mitralną. Ale częściej te mięśnie zaczynają się rozpadać w wyniku miażdżycy tętnic. Co ciekawe, obecność zmian martwiczych i blizn obserwowano nawet przy zdrowych naczyniach wieńcowych..

Struktura mięśni brodawkowatych praktycznie nie jest badana, a także cechy ich funkcjonowania. U pacjentów, którzy nie cierpią na szmery przedsionkowe, często stwierdza się zwłóknienie lub martwicę tych mięśni. Pacjenci cierpiący na jakiekolwiek zaburzenia rytmu byli często przyjmowani do polikliniki ze stosunkowo zdrowymi mięśniami.

Zasady leczenia CHD

W większości przypadków wczesne rozpoczęcie resuscytacji krążeniowo-oddechowej i aktywna farmakoterapia zapewniają przeżycie pacjenta. Algorytm pomocy obejmuje:

 • całkowita eliminacja bólu;
 • zapobieganie rozwojowi wstrząsu kardiogennego;
 • eliminacja rozbieżności między żądaniami mięśnia sercowego a krążeniem krwi;
 • zapobieganie zakrzepom krwi;
 • ograniczenie strefy martwicy i zapobieganie jej dalszemu rozprzestrzenianiu.

Uśmierzanie bólu odbywa się za pomocą narkotycznych środków przeciwbólowych. W warunkach klinicznych możliwe jest zastosowanie neuroleptanalgezji. Siarczan morfiny ma dobre działanie - nie tylko łagodzi ból, ale także niweluje niepokój, a także ogranicza zużycie tlenu przez mięsień sercowy.

Terapia trombolityczna pomaga zmniejszyć obszar martwicy, ogranicza jej rozprzestrzenianie się. Największy efekt obserwuje się, gdy zaczyna się w ciągu 4 godzin od momentu wystąpienia zawału serca. Przedstawiono wprowadzenie heparyny lub heparyn drobnocząsteczkowych pod kontrolą czasu tromboplastyny.

Uwaga! Jeśli podejrzewasz zawał serca, oprócz nitrogliceryny musisz podać osobie do żucia tabletkę aspiryny, która zmniejsza ryzyko nagłej śmierci o 25%.

Nietypowe postacie zawału mięśnia sercowego jako jedna z przyczyn zgonów

U wielu pacjentów może rozwinąć się kilka nietypowych postaci choroby jednocześnie. Najczęściej do szpitala trafiają pacjenci z tzw. Objawami astmy. Cierpią na uduszenie, a leki nie pomagają przywrócić normalnego oddychania. Nie obserwuje się obrzęku płuc. Uważa się, że jeśli leki nie pomagają, pacjenta należy natychmiast skierować na EKG. Ale zdarza się to bardzo rzadko. Częściej postać astmatyczna jest wykrywana po sekcji zwłok.

Postaci gastralgicznej towarzyszą objawy zapalenia żołądka. Brzuch u tych pacjentów jest miękki. Dieta, wymioty, przyjmowanie leków normalizujących trawienie nie pomagają. Z reguły pacjenci mogą pozostać w domu lub w szpitalu przez 2-3 dni, zanim pojawią się poważne powikłania. Diagnozą w takich przypadkach powinien zająć się chirurg, a nie gastroenterolog. Ponownie, skierowanie do EKG jest uważane za najbardziej skuteczne..

Pacjent zostaje wypisany ze szpitala i zmienia przepisane leczenie

Jeśli wszystko pójdzie dobrze, pacjent trafia do ośrodka naczyniowego, gdzie przechodzi zabieg interwencji wieńcowej: w uszkodzonym naczyniu umieszcza się stent i przywraca przepływ krwi. Pacjent po leczeniu stacjonarnym otrzymuje wizytę - i jest kierowany pod nadzorem przychodni rejonowej. Tam, gdzie bardzo często zmienia się przepisane leczenie.

Czasami dzieje się to z inicjatywy pacjenta..

„Dzisiejsi pacjenci nie są tym, czym byli 20-30 lat temu” - dzieli się swoimi obserwacjami Simon Matskeplishvili. „Przychodzą, przeczytawszy już wszystko o swojej diagnozie, z góry wiedzą, jakie komplikacje będą mieć, jakie będą skutki uboczne leków, które im przepisujemy, i zaczynają wybierać:„ Nie chcę brać tego leku, chcę tego ”.

Bardzo częstym zjawiskiem jest również zamiana drogiego leku na tańszy lub darmowy - z ograniczonego zestawu, który istnieje w poliklinice. Czasem taką decyzję naciska lekarz polikliniki, czasem pracownik apteki.

„Idealnie byłoby, gdyby pacjenci byli nadal leczeni w tym samym miejscu, w którym zaczęli być leczeni” - jest pewien dr Matskeplishvili. - We wszystkich szpitalach są do tego centra konsultacyjno-diagnostyczne, do których można dostać się z obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym. Mamy wszelkie możliwości, aby utrzymać pacjenta przy życiu w ostrym okresie i uniknąć konieczności ponownej hospitalizacji - ale tylko przy zachowaniu ciągłości leczenia i realizacji naszych zaleceń.